TP Thanh Hóa: Nan giải chuyện đậu đỗ xe trên phố
(Baothanhhoa.vn) - Những năm gần đây, số lượng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tăng mạnh. Cùng với khó khăn trong lưu thông vào những giờ cao điểm thì việc tìm nơi đậu đỗ xe cũng là vấn đề nan giải.
ed8fx12ca6x11d8bx1336bx14ac0x17e47x18030x1093cx17d1axX7x117d1xf211x17635x10404x15989x1612axX5x1380fxXax1026fxXcx179c2xX3xXcxX1xX6x10795xX1xX3x1333cx107cbxX6x152c4xX3xf4e3xX6xX19xX3x12f5bxXdx14cfaxXdxX3xX4xX1x160f4x1468dx11ce8xX19xX3x108dax12706xX2cxX3xX31x121cdxX3x16e08xX10xX3xXexefe1xfd22xX19xX3xXbxX1x1811cxX0xf98fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX10xX6x1105axXaxX12xX21xX1x1609cxX19xX25xX3xX19x118d1x13301xX3xX25x139caxX19xX3xX31x12348xX2dx17fa6xX3xX7xX42xX3xX5x17fc5x15076xX19xX25xX3xX38xX10xX3x15924xX3xXexX78xX3xXexX3cxX3dxX19xX3xX31x114a7xX6xX3x1793ax14ad7xX19xX3xXex17ca4xX19xX1xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX3xXexX60xX19xX25xX3xX61xff4dxX19xX1x139c2xX3x17351xf06axX19xX25xX3x18062x17edaxXdxX3x15d43xX1xX1dxX3xXadxX1xX60xX19xX3xXexX3cx1758exX19xX25xX3xX5xX70xX2cxX3xXexX1xX78xX19xX25xX3xXa9xX87xXb8xX3xX19xX1xX5bxX19xX25xX3xX25xXdx15115xX3xX4xX6xXb8xX3xX31xXdx13faaxX61xX3xXexX1x11cd0xX3xXa9xXdxX2exX4xX3xXexXdfxX61xX3xX19x11f69xXdxX3xX31xX32xX2cxX3xX31xX36xX3xX38xX10xX3xX4x12d13xX19xX25xX3xX5xX87xX3xXa9x14284xX19xX3xX31x13ad3xX3xX19xX6xX19xX3xX25xXdxX27xXdxXa2xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa4xX6xXbxXexXdxXb8xX19xXaxX12xX0xXdxX61xX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX56xXexX1xX2cxX61xX86xX3xXdxXa4xX10xX19xXexX10xX3cxXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXax15a36xXdxX56xXexX1xX1fxX3x16c55xfb85xX153xXbxX38x15734xX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX1fxX3x14bf7x11546xX153xXbxX38xX157xXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX44xX44xXdxXa2xX86xX6xXb8xXexX1xX6xX19xX1xX1xXb8xX6xXa2xXa9xX19xX44xX19xX10xX14bxX7xX44x13985xX153xX161xX153xX44xX2x14b10xX18cxX56x12450xX186xX153xX153xX152xX2x131f4xXexX195xX18cxX2xX161xX152xX5xX153xXa2x11ac5xXbxX25xf231xX3cxX9x131ccxX162xX162xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX1fxX3xX21xX6xX19xX3xX25xXdxX27xXdxX3xX4xX1xX2cxX2dxX2exX19xX3xX31xX32xX2cxX3xX31xX36xX3xX38xX10xX3xXexX3cxX3dxX19xX3xXbxX1xX42xXaxX3xX14bxXdxX56xXexX1xX9xXaxX152xX153xX153xXaxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX9xXaxX161xX162xX153xXaxX3xX44xX12x17769xX8bxX6xX3xX1x1775bxX6axX3xX5x12d94xX19xX25xX3xX31xX70xXd2xX19xX25xX3xX86xX83xX3xX4xX1xXdx14597xX61xX3xX56x116cfxX19xX25xX3xX5xX87xX61xX3xX4xX1xX36xX3xX31xX32xX2cxX3xX31xX36xX3xX38xX10xX3xX25xX68xX2dxX3xX4xX27xX19xX3xXexX3cxf562xX3xX31xX215xX19xX3xXa9xXdxX2exX4xX3xXexX1xX6xX61xX3xX25xXdxX6xX3xX25xXdxX6xXb8xX3xXexX1xX78xX19xX25xX3xX4xee1dxX6xX3xX4x14da4xX4xX3xXbxX1xX70xXebxX19xX25xX3xXexXdxX2exX19xX3xXadxX1xX25dxX4xXa2xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx147b1xXb8xX56xX2dxXaxX12xXa4xX1dxX3xX1xX6xXdxX3xX4xXb8xX19xX3xX1x11dc9xX4xX3xX239xX3xX1xX6xXdxX3xXexX3cxX70xXd2xX19xX25xX3xXcxXdxXdaxX2cxX3xX1xX292xX4xX3x10b08xXdxX2exX19xX3xX280xXdxX3dxX19xX3xX2xX3xXa9xX87xX3xXcxX1cxXa4x15007xX3xX2abxXdxX2exX19xX3xX280xXdxX3dxX19xX6axX3xX19xX25xX87xX2dxX3xX19xX87xXb8xX3xX6xX19xX1xX3xXcxX3cxX64xX19xX3x16074xX19xX1xX3xX21xX6xX61xX6axX3xXbxX1xX70xXd2xX19xX25xX3xX2abxX78xX19xX25xX3xX2bdxXebxX19xX3xX4xXf9xX19xX25xX3xXbxX1xX27xXdxX3xX61xX101xXexX3xXadxX1xXb8xX27xX19xX25xX3xX18fxX153xX3xXbxX1x15e2dxXexX3xX5xXb8xX6xX2dxX3xX1xXb8xX6xX2dxX3xXexXdfxX61xX3xX4xX1xX36xX3xX31xX36xX3xX38xX10xX3xX31xXdaxX3xX31xX70xX6xX3xX31xX1dxX19xX3xX4xXb8xX19xXa2xX3xX2dcxX19xX1xX3xX21xX6xX61xX3xX4xX1xXb8xX3xX86xXdxX215xXexX1fxX3xX1fcxX87xXb8xX3xX25xXdxXd2xX3xXexX6xX19xX3xXexX64xX61xX3xXex17103xX3xX161xX1xX18fxX153xX3xX31xX215xX19xX3xX162xX1xX2xX162xX6axX3xX31xXdaxX3xX31xXdxX3xX38xX10xX3xXa9xX87xXb8xX3xXbxX1x1302axX6xX3xXexX3cxX70xXaaxX4xX3xX4x129cbxX19xX25xX3xX1xX6xXdxX3xX19xX25xX78xXdxX3xXexX3cxX70xXd2xX19xX25xX3xX19xX87xX2dxX3xX5xX87xX3xX3cxX101xXexX3xXadxX1xX1dxX3xXadxX1xX60xX19xXa2xX3xf472xX205xX19xX25xX3xX31xX70xXd2xX19xX25xX3xXexX2cxX2dxX3xXadxX1xX78xX19xX25xX3xfc26xX2cxX25dxX3xX1x168bcxXbxX3xX19xX1xX70xX19xX25xX3xXa9xXdfxX3xXadxX1xX2cxX3xXa9xf337xX4xX3xX19xX87xX2dxX3xXexX32xXbxX3xXexX3cxX2cxX19xX25xX3xX19xX1xXdxX105xX2cxX3xX4xXebxX3xX3c5xX2cxX6xX19xX6axX3xX19xX25xX68xX19xX3xX1xX87xX19xX25xX6axX3xX4xX25dxX4xX3xX4xXebxX3xX7xX239xX3xXadxXdxX19xX1xX3xX56xXb8xX6xX19xX1xX6axX3xX5xX70xX71xX19xX25xX3xXbxX1xX70xXebxX19xX25xX3xXexXdxX2exX19xX3xX25xXdxX6xXb8xX3xXexX1xX78xX19xX25xX3xX3c5xX2cxX6xX3xX5xX9fxXdxX3xX19xX1xXdxX105xX2cxX6axX3xX4xXa5xX19xX25xX3xXa9xXaaxXdxX3xX31xX1dxX6axX3xX4xX25dxX4xX3xX38xX10xX3xXadxX1xX78xX19xX25xX3xX4xX1xX8bxX3xX31xX32xX2cxX3xXadxX37dxX19xX3xXexX3cxX3dxX19xX3xXa9xX8bxX6xX3xX1xX201xX3xX61xX87xX3xX4xX205xX19xX3xX31xX32xX2cxX3xXexX3cxX87xX19xX3xX38xX2cxX42xX19xX25xX3xX5xX205xX19xX25xX3xX31xX70xXd2xX19xX25xX3xX19xX3dxX19xX3xXa9xXdxX2exX4xX3xX56xXdxX3xX4xX1xX2cxX2dxXdaxX19xX3xX31x17884xX3xXadxX1xX1dxX6axX3xX19xX1dxXdxX3xX25xXdfxX3xX31xX215xX19xX3xX4xX1xX36xX3xX31xX36xX3xX38xX10xXa2xX3xX21xX1xXdxX105xX2cxX3xX1xX78xX61xX6axX3xXexX78xXdxX3xXbxX1xX27xXdxX3xX31xXdaxX3xX38xX10xX3xXexX32xX19xX3xXbxX1xX37dxX6xX3x1700cxX2cxX27xX19xX25xX3xXexX3cxX70xXd2xX19xX25xX3xX3b0xX6xX61xX3xX2bdxXebxX19xX3xX3cx16d6dxXdxX3xX31xXdxX3xX86x1247dxX3xX31xX215xX19xX3xXexX3cxX70xXd2xX19xX25xX3xX4xX25dxX4xX3xX4xXb8xX19xXa2xX3xX1fcxX35dxX6xX3xX38xX6xX6axX3xXa9xX35dxX6xX3xX61xX101xXexX3xXexX1xXd2xXdxX3xX25xXdxX6xX19xX3xX19xX1xX70xX19xX25xX3xX19xX1xX70xX3xXexX1xX215xX3xX4xX205xX19xX3xX19xX1xX6xX19xX1xX3xX1xXebxX19xX3xXa9xXdxX2exX4xX3xXexXdfxX61xX3xX4xX1xX36xX3xX31xX32xX2cxX3xX31xX36xX3xX25xX64xX19xX3xXexX3cxX70xXd2xX19xX25xXa2xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX280xXb8xX56xX2dxXaxX12x14bd0xX1xX78xX19xX25xX3xX4xX1xX8bxX3xX4xX25dxX4xX3xX4xX387xX19xX25xX3xXexX3cxX70xXd2xX19xX25xX6axX3xXexX9fxXdxX3xX4xX25dxX4xX3xXexX2cxX2dxX215xX19xX3xXbxX1xX42xX3xX4xX1xX37dxX19xX1xX3xX19xX1xX70xX3xX3b0x10a71xX3xXcxX1xX70xXd2xX19xX25xX3xX58cxXdxX2exXexX6axX3xX1cxX87xX19xX25xX3xXcxX1xX6xX19xX3xffdcxXbxX1xX70xXd2xX19xX25xX3xX3b0xX6xX61xX3xX2bdxXebxX19x1810dxX6axX3xXcxX3cxX70xXd2xX19xX25xX3xXcxX1xXdxX3xX5ddxXbxX1xX70xXd2xX19xX25xX3xXcxX3cxX70xXd2xX19xX25xX3xXcxX1xXdxX5ecxXa2xXa2xXa2xX3xX61x106a8xXexX3xX31xX70xXd2xX19xX25xX3xX239xX3xX31xX68xX2dxX3xXadxX1xX25dxX3xX1xX3caxXbxX6axX3xX61xX32xXexX3xX31xX50cxX3xX5xX70xX2cxX3xXexX1xX78xX19xX25xX3xX5xX2cxX78xX19xX3xX3cxX101xXexX3xX4xX6xXb8xX3xXa9xX87xXb8xX3xX25xXdxXd2xX3xX4xX6xXb8xX3xX31xXdxXdaxX61xXa2xX3xX2abxX42xXdxX3xXa9xXaaxXdxX3xX19xX1xX5bxX19xX25xX3xX1xX50cxX3xXadxXdxX19xX1xX3xX56xXb8xX6xX19xX1xX6axX3xX1xX64xX2cxX3xX1xX215xXexX3xX86xX4afxXdxX3xX31xX36xX3xX38xX10xX3xX4xX1xX37dxX19xX1xX3xX5xX87xX3xXexX3cxX70xXaaxX4xX3xX4x13df6xX6xX3xX19xX1xX87xXa2xX3x166c9xXdxX2exX19xX3xXexX37dxX4xX1xX3xX61xX612xXexX3xXexXdxX105xX19xX3xX1xX3caxXbxX3xX19xX1xX70xX19xX25xX3xXadxX1xX25dxX4xX1xX3xX1xX87xX19xX25xX3xX5xX9fxXdxX3xX31xX78xX19xX25xX3xXadxX1xXdxX215xX19xX3xX5xX105xX3xX31xX70xXd2xX19xX25xX6axX3xXa9xX8bxX6xX3xX1xX201xX3xX86xX83xX3xX4xX1xXdxX215xX61xX3xX56xX219xX19xX25xX3xX5xX87xX61xX3xX4xX1xX36xX3xX31xXdaxX3xX38xX10xX3xX78xX3xXexX78xXa2xX3xXcxXdfxX19xX1xX3xXexX3cxX9fxX19xX25xX3xX38xX10xX3xX4xX259xX6xX3xX19xX1xX87xX3xX19xX87xX2dxX3xX31xX32xX2cxX3xXexX3cxX87xX19xX3xX4xX1xfb57xX19xX3xXexX3cxX70xXaaxX4xX3xX4xX25dxX4xX3xX4xX699xX6xX3xX1xX87xX19xX25xX3xXadxXdxX19xX1xX3xX56xXb8xX6xX19xX1xX3xXadxX1xX25dxX4xX3xX5xX87xX61xX3xXbxX1xX25dxXexX3xX7xXdxX19xX1xX3xX61xX68xX2cxX3xXexX1xX2cx13728xX19xX6axX3xXa9xX6xX3xX4xX1xX9fxX61xX3xX25xXdxX5bxX6xX3xX19xX25xX70xXd2xXdxX3xXadxXdxX19xX1xX3xX56xXb8xX6xX19xX1xX3xXa9xX87xX3xX4xX1xX259xX3xX7xX239xX3xX1xX5bxX2cxX3xXbxX1xX70xXebxX19xX25xX3xXexXdxX2exX19xX3xX56xXdx10d45xX19xX3xX3cxX6xX3xXexX1xX70xXd2xX19xX25xX3xX38xX2cxX2dxX3dxX19xXa2xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX280xXb8xX56xX2dxXaxX12xX21xX25xX6xX19xX25xX3xX19xX1xXdxX3dxX19xX3xX1xXebxX19xX6axX3xXexX3cxX3dxX19xX3xX19xX1xXdxX105xX2cxX3xXexX2cxX2dxX215xX19xX3xXbxX1xX42xX3xX19xX1xX70xX3xX1cxX87xX19xX25xX3xX2abxX505xX19xX25xX6axX3xX2abxX78xX19xX25xX3xX3b0xX68xX19xX3xX5ddxXbxX1xX70xXd2xX19xX25xX3xX2abxXdxX2exX19xX3xX280xXdxX3dxX19xX5ecxX6axX3xX61xX612xX4xX3xX56xXa5xX3xX86xXdxXdaxX19xX3xX86xX25dxXb8xX3xX4xX101xX61xX3xX31xX32xX2cxX3xX31xX36xX3xX31xX4afxX3xX31xX70xX71xX4xX3xX31xX612xXexX3xX3cx1673cxX3xX3cxX87xX19xX25xX3xX19xX1xX70xX19xX25xX3xX19xX1xXdxX105xX2cxX3xX38xX10xX3xXa9xX76bxX19xX3xX38xX215xXbxX3xX7xX6xX19xX3xX7xX25dxXexX3xX19xX1xX6xX2cxX3xXexX1xX87xX19xX1xX3xXexX35dxX19xX25xX3xX1xX87xX19xX25xXa2xX3xXcxX1xX32xX61xX3xX4xX1xX37dxX3xX4xX1dxX3xX38xX10xX3xX4xX205xX19xX3xX31xX32xX2cxX3xX31xX201xX3xX5xX3dxX19xX3xXbxX1xX64xX19xX3xX31xX70xXd2xX19xX25xX3xX56xX87xX19xX1xX3xX4xX1xXb8xX3xX19xX25xX70xXd2xXdxX3xX31xXdxX3xX86xX50cxXa2xX3xf160xXdxX27xXdxX3xXexX1xX37dxX4xX1xX3xX4xX1xXb8xX3xX1xX87xX19xX1xX3xXa9xXdxX3xX31xX36xX3xX38xX10xX3xX7xX6xXdxX3xX3c5xX2cxX2dxX3xX31xX83xX19xX1xX3xXexX3cxX3dxX19xX3xX31xXb8xX9fxX19xX3xX31xX70xXd2xX19xX25xX3xXcxX3cxX64xX19xX3xX14xX1xX30fxX3xX5ddxXbxX1xX37dxX6xX3xXexX3cxX70xXaaxX4xX3xX61xX612xXexX3xXadxX1xX2cxX3xXcxX3cxX2cxX19xX25xX3xXexX68xX61xX3xXcxX1xX70xXebxX19xX25xX3xX61xX9fxXdxX3xX1fcxXdxX19xX4xXb8xX61xX5ecxX6axX3xX6xX19xX1xX3xX21xX25xX2cxX2dxX7a9xX19xX3xX1fcxX60xX19xX3xX1cxX27xXdxX6axX3xXbxX1xX70xXd2xX19xX25xX3xXcxX3cxX70xXd2xX19xX25xX3xXcxX1xXdxX3xX4xX1xXb8xX3xX86xXdxX215xXexX1fxX3x16267xXcxX78xXdxX3xX61xX2cxX42xX19xX3xX56xX35dxX19xX25xX3xX38xX10xX3xX3cxX30fxXexX3xXexXdxX105xX19xX3xXexX9fxXdxX3xX4xX68xX2dxX3xX2dcxXcx1710bxX3xX19xX1xX70xX19xX25xX3xXexXdfxX61xX3xX61xX4afxXdxX3xX38xX2cxX19xX25xX3xX3c5xX2cxX6xX19xX1xX3xXadxX1xX2cxX3xXa9xX3dbxX4xX3xX4xX1x14413xX19xX25xX3xX4xX205xX19xX3xX4xX1xX36xX3xX31xX36xX3xX38xX10xXa2xX3xX280xXdxX215xXexX3xX5xX87xX3xXa9xXdxX3xXbxX1xX9fxX61xX3xX3b0xX2cxX32xXexX3xX8c6xXdxX6xXb8xX3xXexX1xX78xX19xX25xX3xX31xX70xXd2xX19xX25xX3xX86xX50cxX3xX19xX1xX70xX19xX25xX3xXa9xXdfxX3xX31xX6xX19xX25xX3xXa9xX50cxXdxX3xX61xX87xX3xXexX1xXd2xXdxX3xX25xXdxX6xX19xX3xXa9xX87xXb8xX3xX25xXdxX6xXb8xX3xX56xX83xX4xX1xX3xX19xX1xX6xX19xX1xX3xX19xX3dxX19xX3xXexX78xXdxX3xX31xX36xX3xXexX9fxX61xX3xX61xX50cxXexX3xX5xX25dxXexX3xX3cxX505xXdxX3xX31xXdxX3xX19xX25xX6xX2dx16e83xXa2xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX280xXb8xX56xX2dxXaxX12xXcxXdfxX19xX1xX3xXexX3cxX9fxX19xX25xX3xX38xX10xX3xX78xXexX78xX3xX56xX35dxX19xX25xX3xX31xX36xX3xXexX3cxX87xX19xX3xX5xX6xX19xX3xX4xX1xXdxX215xX61xX3xX1xX215xXexX3xX61xX50cxXexX3xXbxX1xX64xX19xX3xX61xX612xXexX3xX31xX70xXd2xX19xX25xX3xXadxX1xX78xX19xX25xX3xX4xX1xX8bxX3xX5xX87xX61xX3xX61xX101xXexX3xX61x17e53xX3xX3c5xX2cxX6xX19xX3xX31xX78xX3xXexX1xX83xX3xX61xX87xX3xX4xX205xX19xX3xX25xX68xX2dxX3xXadxX1xX1dxX3xXadxX1xX60xX19xX3xX4xX1xXb8xX3xX4xX25dxX4xX3xXbxX1xX70xXebxX19xX25xX3xXexXdxX2exX19xX3xX5xX70xX2cxX3xXexX1xX78xX19xX25xX6axX3xXexXdxX105xX61xX3x16525xX19xX3xX19xX25xX2cxX2dxX3xX4xXebxX3xX61xX101xXexX3xX6xX19xX3xXexXb8xX87xX19xX3xX25xXdxX6xXb8xX3xXexX1xX78xX19xX25xX3xX4xX1xXb8xX3xX61xX292xXdxX3xX19xX25xX70xXd2xXdxXa2xX3xX21xX25xX2cxX2dxX3dxX19xX3xX19xX1xX68xX19xX3xX4xX259xX6xX3xXexXdfxX19xX1xX3xXexX3cxX9fxX19xX25xX3xXexX3cxX3dxX19xX3xX5xX87xX3xX56xXb8xX3xXa9xX87xXdxX3xX19xX60xX61xX3xX25xX64xX19xX3xX31xX68xX2dxX6axX3xX7xX42xX3xX5xX70xX71xX19xX25xX3xX38xX10xX3xX78xX3xXexX78xX3xXexX60xX19xX25xX3xX19xX1xX6xX19xX1xX6axX3xX5xX70xX2cxX3xX5xX70xX71xX19xX25xX3xX38xX10xX3xXexX3cxX3dxX19xX3xX4xX25dxX4xX3xXexX2cxX2dxX215xX19xX3xXbxX1xX42xX3xXadxX1xX25dxX3xX5xXaaxX19xX6axX3xX4xXa5xX19xX25xX3xXa9xXaaxXdxX3xX31xX1dxX3xX5xX87xX3xX19xX1xX2cxX3xX4xX64xX2cxX3xX31xX32xX2cxX3xX31xX36xX3xX38xX10xX3xX4xXf9xX19xX25xX3xXexX60xX19xX25xX3xXexX1xX10xXb8xXa2xX3xXcxX2cxX2dxX3xX19xX1xXdxX3dxX19xX6axX3xX4xXebxX3xX7xX239xX3xX1xX9fxX3xXexX64xX19xX25xX3xX25xXdxX6xXb8xX3xXexX1xX78xX19xX25xX3xXexX3cxXb8xX19xX25xX3xX19xX50cxXdxX3xXexX1xX87xX19xX1xX3xX5xX9fxXdxX3xX4xX1xX70xX6xX3xX31xX25dxXbxX3x16c3cxX19xX25xX3xX31xX70xX71xX4xX3xXa9xXaaxXdxX3xX7xX3dbxX3xXbxX1xX25dxXexX3xXexX3cxXdxXdaxX19xX3xX19xX1xX6xX19xX1xX3xX4xX259xX6xX3xX5xX70xX71xX19xX25xX3xXbxX1xX70xXebxX19xX25xX3xXexXdxX2exX19xX3xX78xX3xXexX78xXa2xX3xX1cxXdxX2exX19xX3xXexX9fxXdxX6axX3xXcxX14xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX3xX4xX205xX19xX3xX4xX1dxX3xX19xX1xXdxX105xX2cxX3xXexX2cxX2dxX215xX19xX3xX31xX70xXd2xX19xX25xX6axX3xX19xX1xX101xXexX3xX5xX87xX3xX61xX50cxXexX3xX7xX42xX3xXexX2cxX2dxX215xX19xX3xXexX32xXbxX3xXexX3cxX2cxX19xX25xX3xX19xX1xXdxX105xX2cxX3xX4xXebxX3xX7xX239xX3xXadxXdxX19xX1xX3xX56xXb8xX6xX19xX1xX6axX3xX4xXebxX3xX3c5xX2cxX6xX19xX6axX3xXa9xX60xX19xX3xXbxX1xX205xX19xX25xX3xX19xX1xX70xX19xX25xX3xX61xX612xXexX3xX31xX70xXd2xX19xX25xX3xX5xX9fxXdxX3xXadxX1xX25dxX3xX4xX1xX32xXexX3xX1xX3caxXbxX6axX3xX4xX1xX70xX6xX3xX4xX1dxX3xX86xX4afxXdxX3xX31xX36xX3xX38xX10xX3xX4xX78xX19xX25xX3xX4xX50cxX19xX25xX3xX19xX3dxX19xX3xX19xX1xXdxX105xX2cxX3xX19xX25xX70xXd2xXdxX3xXbxX1xX27xXdxX3xXexX32xX19xX3xX56xX219xX19xX25xX3xXa9xX8bxX6xX3xX1xX201xX6axX3xX5xX105xX3xX31xX70xXd2xX19xX25xX3xX5xX87xX61xX3xX19xXebxXdxX3xX31xX36xX3xXexX9fxX61xXa2xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX280xXb8xX56xX2dxXaxX12xX2abxX9fxXdxX3xX56xXdxX2exX19xX3xX14xX1xX205xX19xX25xX3xX4efxX2cxX27xX19xX3xX5xX5c4xX3xX2abxX78xX3xXexX1xX83xX6axX3x129e6xX280xX21xX6a1xX3xXcxX14xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX3xX4xX1xXb8xX3xX86xXdxX215xXexX1fxX3xXcxX1xX3dbxX4xX3xXexX215xX6axX3xX5xX70xX71xX19xX25xX3xX38xX10xX3xX78xX3xXexX78xX3xX19xX25xX87xX2dxX3xX4xX87xX19xX25xX3xXexX60xX19xX25xX3xX61xX9fxX19xX1xX3xX19xX1xX70xX19xX25xX3xX3c5xX2cxX2dxX3xX1xXb8xX9fxX4xX1xX3xXexX9fxXdxX3xXadxX1xX2cxX3xXa9xX3dbxX4xX3xX19xX50cxXdxX3xXexX1xX87xX19xX1xX3xX5xX9fxXdxX3xXexX1xXdxX215xX2cxX3xX4xX1xX36xX3xX31xX32xX2cxX3xX31xX36xX3xX38xX10xX3xX25xX68xX2dxX3xX19xX3dxX19xX3xX19xX1xXdxX105xX2cxX3xXadxX1xX1dxX3xXadxX1xX60xX19xX3xX4xX1xXb8xX3xX4xX1xX259xX3xX4xX25dxX4xX3xXbxX1xX70xXebxX19xX25xX3xXexXdxX2exX19xX3xX4xXf9xX19xX25xX3xX19xX1xX70xX3xXa9xXdxX2exX4xX3xX3c5xX2cxX27xX19xX3xX5xX5c4xX3xX4xX259xX6xX3xX4xX25dxX4xX3xX4xXebxX3xX3c5xX2cxX6xX19xX3xX4xX1xXc16xX4xX3xX19xX60xX19xX25xXa2xX3xX2abxX68xX2dxX3xX5xX87xX3xXexXdfxX19xX1xX3xXexX3cxX9fxX19xX25xX3xX4xX1xX2cxX19xX25xX3xX4xX259xX6xX3xX4xX25dxX4xX3xXexX8bxX19xX1xX6axX3xXexX1xX87xX19xX1xX3xXexX3cxXb8xX19xX25xX3xX4xX27xX3xX19xX70xXaaxX4xX3xX4xX1xXc16xX3xXadxX1xX78xX19xX25xX3xX3cxXdxX3dxX19xX25xX3xX25xXdfxX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xXa2xX3xX1cxXdxX2exX19xX3xX19xX6xX2dxX6axX3xX4xX1xX30fxX19xX25xX3xXexX78xXdxX3xX31xX6xX19xX25xX3xXbxX1xX42xXdxX3xX1xX71xXbxX3xX4xX1xX612xXexX3xX4xX1x12f98xX3xXa9xXaaxXdxX3xX4xXebxX3xX3c5xX2cxX6xX19xX3xX4xX78xX19xX25xX3xX6xX19xX6axX3xX2dxX3dxX2cxX3xX4xX64xX2cxX3xX19xX25xX70xXd2xXdxX3xX56xX68xX19xX3xXexX2cxX68xX19xX3xXexX1xX259xX3xXexX1xX3dbxX4xX3xX1xXdxX2exX19xX3xXexX1xX10xXb8xX3xX4xX25dxX4xX3xX86xXdxXdaxX19xX3xX86xX25dxXb8xX6axX3xX31xX32xX2cxX3xX31xX36xX3xX38xX10xX3xX31xX30fxX19xX25xX3xX19xXebxXdxX3xX3c5xX2cxX2dxX3xX31xX83xX19xX1xXa2xX3xXcxX2cxX2dxX3xX19xX1xXdxX3dxX19xX6axX3xX31xXdaxX3xXexX1xX3dbxX4xX3xX1xXdxX2exX19xX3xXexX3cxXdxX2exXexX3xX31xXdaxX3xXa9xX101xX19xX3xX31xX105xX3xX19xX87xX2dxX3xXa9xX76bxX19xX3xX5xX87xX3xX4xX68xX2cxX3xX1x10bedxXdxX3xXadxX1xX1dxX3xX4xX64xX19xX3xXbxX1xX27xXdxX3xX4xX1dxX3xXexX1xXd2xXdxX3xX25xXdxX6xX19xX3xXa9xX87xX3xX7xX3dbxX3xXa9xX87xXb8xX3xX4xX2cxX50cxX4xX3xX4xX259xX6xX3xXexXb8xX87xX19xX3xX38xX4afxX3xX1xX50cxXdxXa2xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX280xXb8xX56xX2dxXaxX12xX14xX1xX70xXebxX19xX25xX3xXexXdxX2exX19xX3xX78xX3xXexX78xX3xX25xXdxX6xX3xXexX60xX19xX25xX3xX1xX87xX19xX25xX3xXexX1xX25dxX19xX25xX6axX3xXexX3cxXb8xX19xX25xX3xXadxX1xXdxX3xX4xX25dxX4xX3xXexX3cxX2cxX19xX25xX3xXexX68xX61xX3xXexX1xX70xXebxX19xX25xX3xX61xX9fxXdxX6axX3xXadxX1xX2cxX3xX31xX78xX3xXexX1xX83xX3xX61xXaaxXdxX3xX38xX68xX2dxX3xX56xX3dbxX19xX25xX3xX19xX1xXdxX105xX2cxX6axX3xX19xX1xX70xX19xX25xX3xXadxX1xX78xX19xX25xX3xX86xX42xX3xXexX3cxX37dxX3xX3c5xX2cxXab0xX3xX31xX101xXexX3xX5xX87xX61xX3xX86xX4afxXdxX3xX31xX36xX3xX38xX10xX3xX1xXb8xX612xX4xX3xX19xX215xX2cxX3xX4xX1dxX3xXexX1xXdfxX3xX4xXf9xX19xX25xX3xXadxX1xX78xX19xX25xX3xX31xX259xX3xX31xXdaxX3xX31xX25dxXbxX3xXc16xX19xX25xX3xX7xX42xX3xX5xX70xX71xX19xX25xX3xX38xX10xX3xX4xX259xX6xX3xX56xX68xX19xX3xX4xX70xX3xXexX3cxXb8xX19xX25xX3xXadxX1xX2cxX3xXa9xX3dbxX4xXa2xX3xX6a1xXb8xX3xXa9xX32xX2dxX6axX3xX4xXebxX3xX3c5xX2cxX6xX19xX3xX4xX1xXc16xX4xX3xX19xX60xX19xX25xX3xX4xX64xX19xX3xX86xX42xX3xXexX3cxX37dxX3xX3c5xX2cxXab0xX3xX31xX101xXexX6axX3xX3c5xX2cxX2dxX3xX1xXb8xX9fxX4xX1xX3xX86xX4afxXdxX3xX31xX32xX2cxX3xX31xX36xX3xXbxX1xX70xXebxX19xX25xX3xXexXdxX2exX19xX6axX3xXexX35dxX19xX25xX3xX86xX70xXaaxX4xX3xX25xXdxX27xXdxX3xX3c5xX2cxX2dxX215xXexX3xX86xX87xXdxX3xXexXb8xX25dxX19xX3xX25xXdxX6xXb8xX3xXexX1xX78xX19xX25xX3xXa9xX42xX19xX3xX31xX6xX19xX25xX3xX19xX25xX87xX2dxX3xX4xX87xX19xX25xX3xXadxX1xX1dxX3xXexX9fxXdxX3xXcxX14xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xXa2xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX280xXb8xX56xX2dxXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX38xXex13a55xX6xX5xXdxX25xX19xX1fxX3xX3cxXdxX25xX1xXexX157xXaxX12xX0xX7xXexX3cxXb8xX19xX25xX12xX280xX87xXdxX3xXa9xX87xX3xX27xX19xX1xX1fxX3xXcxX1xX2cxX3xX1cxX87xX0xX44xX7xXexX3cxXb8xX19xX25xX12xX0xX44xXbxX12