Liên hợp quốc xác nhận thủ lĩnh al-Qaeda ở Yemen bị bắt giữ
Liên hợp quốc hôm 4/2 cho biết thủ lĩnh chi nhánh al-Qaeda ở Yemen đã bị bắt giữ cách đây vài tháng, trong diễn biến có thể đem lại rất nhiều thông tin cho các cơ quan chống khủng bố trong chiến dịch chống lại mạng lưới al-Qaeda toàn cầu.
dbd4x1563dx151d8x118fbx14b18x1431dxf3c5x11ed7x125b9xX7xf265x13b33x13cb8x15596xfae6x105f7xX5x10bddxXax1491axecf5xXdx15044x12b53xX3xX1x14440xXbxX3x12afdxe99ex123b1xX4xX3x15042x144e6xX4xX3xX16xX1xf8b7xX16xX3xXexX1xf310xX3xX5x1250exX16xX1xX3xX6xX5xe693xeb16xX6xX10x15da8xX6xX3x10e12xX3x15005xX10x125e2xX10xX16xX3x13574x10a1cxX3xX44x1255axXexX3x101f0xXdxf81fxX0x12c36xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe44axX10xX6xX39xXaxX12xX13xXdxX15xX16xX3xX1xX19xXbxX3xX1cxX1dxX1exX4xX3xX1x10ceaxX40xX3x14809xX4fxe2daxX3xX4xX1x13245xX3xX44xXdxfb3axXexX3xXexX1xX2cxX3xX5xX2fxX16xX1xX3xX4xX1xXdxX3xX16xX1xX22xX16xX1xX3xX6xX5xX35xX36xX6xX10xX39xX6xX3xX3cxX3xX3exX10xX40xX10xX16xX3x12cf6x1384dxX3xX44xX45xX3xX44xX48xXexX3xX4bxXdxX4dxX3xX4xX22xX4xX1xX3xXa7x13cfex105e1xX3xea52xf75bxXdxX3xXexX1xX22xX16xX4bx135a8xX3xXex1224fxX7cxX16xX4bxX3xX39xXdx13c53xX16xX3xX44xXdxX80xX16xX3xX4x10069xX3xXexX1x1253exX3xXa7xX10xX40xX3xX5x1091exXdxX3xXcax1116exXexX3xX16xX1xXdx105b9xX1dxX3xXexX1xX73xX16xX4bxX3xXexXdxX16xX3xX4xX1xX7cxX3xX4xX22xX4xX3xX4x12c94xX3xX1cxX1dxX6xX16xX3xX4xX1xX1exX16xX4bxX3x12ac5xX1xX2cxX16xX4bxX3xX44xX1exX3xXexXcaxX7cxX16xX4bxX3xX4xX1xXdxX80xX16xX3xX39xX45xX4xX1xX3xX4xX1xX1exX16xX4bxX3xX5xXe5xXdxX3xX40xXe5xX16xX4bxX3xX5x14cccx15daaxXdxX3xX6xX5xX35xX36xX6xX10xX39xX6xX3xXexX7cxXbfxX16xX3xX4x10859xX1dx1341exX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx131afxX7cxX39xXbcxXaxX12xX0xXdxX40xX4bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX40xX7xX35xXbxX1xX7cxXexX7cxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX1xX19xXbxX3xX1cxX1dxX1exX4xX3xX21xX22xX4xX3xX16xX1xX27xX16xX3xXexX1xX2cxX3xX5xX2fxX16xX1xX3xX6xX5xX35xX36xX6xX10xX39xX6xX3xX3cxX3xX3exX10xX40xX10xX16xX3xX44xX45xX3xX44xX48xXexX3xX4bxXdxX4dxX3xX1xe515xX16xX1xX3xf119xX16xX1xX3xX2xXaxX3xX7xXcaxX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxX151xX44xX6xX7cxXexX1xX6xX16xX1xX1xX7cxX6xX151xXbexX16xX4fxX16xX10x11684xX7xX4fxX78xX2xe518x124caxX4fxX2x116eexX1f0xX39xX1edxX1ecxX1f0xX1edxX1f0xX2xdf7dxXexe1cfxe3c1xX76xX2xX5xX2xX151x11cd9xXbxX4bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX1xX19xXbxX3xX1cxX1dxX1exX4xX3xX21xX22xX4xX3xX16xX1xX27xX16xX3xXexX1xX2cxX3xX5xX2fxX16xX1xX3xX6xX5xX35xX36xX6xX10xX39xX6xX3xX3cxX3xX3exX10xX40xX10xX16xX3xX44xX45xX3xX44xX48xXexX3xX4bxXdxX4dxXaxX3xX39xX6xXexX6xX35xXbxX1xX7cxXexX7cxX35xX7cxXcaxXdxX4bxXdxX16xX6xX5xX35xX7xXcaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7x14603xX4fxX4fxX4xX39xX16xXdxX40xX4bxX151xXbexXdxX10xXexX16xX6xX40xXbxX5xX1dxX7xX151xXbexX16xX4fxXexX1fbxX78xX1ecxX4fxX1dxXbxX5xX7cxX6xX39xX10xX39xX4fxX40x14b8axX39xXdxX4xX4fxX78xX1ecxX78xX2x10397xX1ecxX78xX298xX1ecxX1edxX4fxX112xX1xX6xX5xXdxX39xX44xX6xXexX6xXcax15dd9xXdxX1ecxX1edxX1ecxX78xX151xX202xXbxX4bxXaxX3xX4fxX12xXcxX1xX2cxX3xX5xX2fxX16xX1xX3xX4xX2cxX6xX3xX6xX5xX35xX36xX6xX10xX39xX6xX3xX3cxX3xX44xX22xX16xX3xXa7xX1c6xX7cxX3x1234axXcaxX6xX44xX3xf305xX2d8xX36xX2d8xdd6dx146cbxX3x152d9xX1xX6xX5xXdxX39xX3xX161xX6xXexX6xXcaxX2aaxXdxX3xXa7xXa8xX3xX44xX45xX3xX44xX48xXexX3xX4bxXdxX4dxX151xX3xX2ddxeb6cxX4bxX1dx1012fxX16xX267xX3xX4xX16xX16xX2e2xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX161xX7cxX39xXbcxXaxX12xXcxX1xX10xX7cxX3xX13xXdxX15xX16xX3xX1xX19xXbxX3xX1cxX1dxX1exX4xXc7xX3xXexX1xX2cxX3xX5xX2fxX16xX1xX3xX4xX2cxX6xX3xX6xX5xX35xX36xX6xX10xX39xX6xX3xX3cxX3xX44xX22xX16xX3xXa7xX1c6xX7cxX3xX2d8xXcaxX6xX44xX3xX2ddxX2d8xX36xX2d8xX2e1xX2e2xX3xX2e4xX1xX6xX5xXdxX39xX3xX161xX6xXexX6xXcaxX2aaxXdxX3xXa7xXa8xX3xX44xX45xX3xX44xX48xXexX3xX4bxXdxX4dxX3xXbexXbfxX3xX16xX1xXbbxX16xX3xXbexX27xXexX3xX7xX1exX3xX1xX6xXdxXc7xX3x12067xX6xX6xX39xX3xX2d8xXexX10xX2aaxX3xX6xX5xX3xX2d8xX1e7xX5xX6xX1cxXdxX3xX4xf88exX16xX4bxX3xXexX1xXdx12601xXexX3xX40xXe5xX16xX4bxX3xXexXcaxX7cxX16xX4bxX3xX4xX1xXdxX80xX16xX3xX39xX45xX4xX1xX3xX3cxX3xXexX1xX2cxX3xXbxX1xX2cxX3xfb20xX1xX6xXbcxX39xX6xX3xXexX1xX1dx1273dxX4xX3xX112xX1xX1dxX3xXex13217xX3xXexXcaxX45xX3xX2d8xX5xX35xf7d5xX6xX1xXcaxX6xX1xX3xXbexXbfxX7cxX3xXexX1xX22xX16xX4bxX3xX2xX1ecxX3xX16x15930xX40xX3xX16xX4bxX7cxX22xXdxX151xX3x11ad6xXbbxXbcxX3xX5xXbfxX3xX5xX14fxX16xX3xXa7xX14fxX1dxX3xXexXdxX15xX16xX3xXexX1xX73xX16xX4bxX3xXexXdxX16xX3xXbexXefxX3xXbex104caxX3xX44xX48xXexX3xX4bxXdxX4dxX3xX2e4xX1xX6xX5xXdxX39xX3xX161xX6xXexX6xXcaxX2aaxXdxX3xXa7xX13cxX19xX4xX3xX4xX1x12473xX16xX1xX3xXexX1x13d60xX4xX3xX21xX22xX4xX3xX16xX1xX27xX16xX151xX3xX13xXdxX15xX16xX3xX1xX19xXbxX3xX1cxX1dxX1exX4xX3xX112xX1xX73xX16xX4bxX3xX4xX1dxX16xX4bxX3xX4xXe9xXbxX3xXexX1xX15xX40xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX80xXexX3xX5xXdxX15xX16xX3xX1cxX1dxX6xX16xX3xXa7xX80xX16xX3xX4xX1xXdxX80xX16xX3xX39xX45xX4xX1xX3xX44xX48xXexX3xX4bxXdxX4dxX3xX4xX3a9xX16xX4bxX3xX16xX1xX13cxX3xX16xX105xXdxX3xX4bxXdxX6xX40xX3xX4bxXdxX4dxX3xX2e4xX1xX6xX5xXdxX39xX3xX161xX6xXexX6xXcaxX2aaxXdxX3xX1xXdxX3b0xX16xX3xX16xX6xXbcxX151xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX161xX7cxX39xXbcxXaxX12xXcxX1xX73xX16xX4bxX3xXexXdxX16xX3xX44xX48xXexX3xX4bxXdxX4dxX3xX2e4xX1xX6xX5xXdxX39xX3xX161xX6xXexX6xXcaxX2aaxXdxX3xXa7xXa8xX3xXa7xX13cxX19xX4xX3xX4xX22xX4xX3xX4bxXdxX22xX40xX3xX7xX22xXexX3xXbexXdxX15xX16xX3xX4xX2cxX6xX3xX13xXdxX15xX16xX3xX1xX19xXbxX3xX1cxX1dxX1exX4xX3xXexX1xX10xX7cxX3xX39x12732xXdxX3xX40xX1exXdxX3xXa7xX10xX3xX39x12c6bxX6xX3xX112xX1xX2cxX16xX4bxX3xX44xX1exX3xXexX7cxXbfxX16xX3xX4xX14fxX1dxX3xXexXdxX80xXexX3xX5xX3ddxX3xXexXcaxX7cxX16xX4bxX3xX44xX22xX7cxX3xX4xX22xX7cxX3xXexXcaxX13cxX13dxX4xX3xX5exX3ddxXdxX3xXa7xX306xX16xX4bxX3xX161xX1c6xX7cxX3xX6xX16xX3xX13xXdxX15xX16xX3xX1xX19xXbxX3xX1cxX1dxX1exX4xXc7xX3xXa7xX306xX16xX4bxX3xXexX1x1611cxXdxX3xX44xX22xX7cxX3xX4xX22xX7cxX3xX4xX1c6xX16xX1xX3xX44xX22xX7cxX3xXbexXefxX3xX112xX1xX1c6xX3xX16xX403xX16xX4bxX3xX4bxXdxX6xX3xXexX403xX16xX4bxX3xX4xX22xX4xX3xX4xX1dxX3ddxX4xX3xXexXe9xX16xX3xX4xX73xX16xX4bxX3xX112xX1xX2cxX16xX4bxX3xX44xX1exX3xX4xX2cxX6xX3xXexf4cbxX3xX4xX1xX455xX4xX3xX303xX1xXbfxX3xX16xX13cxX13dxX4xX3xX5exX306xXdxX3xX4bxXdxX22xX7cxX3xX2ddx15b18xX394xX2e2xX3xXexX3e5xX3xX21xX13cxX16xX4bxX3xX112xX1xXdxX3xX4xX22xX4xX3xX44xXdxX3b0xX16xX3xXbxX1xX22xXbxX3xX1xXe5xX16xX3xX4xX1xX80xX3xX5xXbbxXbcxX3xX16xX1xXdxXd1xX40xX3xX39xX45xX4xX1xX3x152ffx136f4x12fa8xX609x10126xX35xX2xX1f9xX3xXa7xX13cxX19xX4xX3xX16xX13dxXdxX3xX5x12d9exX16xX4bxX151xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX161xX7cxX39xXbcxXaxX12xX2e4xX1xX6xX5xXdxX39xX3xX161xX6xXexX6xXcaxX2aaxXdxX3xXexXcaxX3cxX3xXexX1xXbfxX16xX1xX3xX5xXa8xX16xX1xX3xXa7xXe5xX7cxX3xX4xX2cxX6xX3xX2d8xX36xX2d8xX2e1xX3xXbexXbfxX7cxX3xXa7xX14fxX1dxX3xX16xX403xX40xX3xX78xX1ecxX78xX1ecxX3xX7xX6xX1dxX3xX112xX1xXdxX3xXexX1xX2cxX3xX5xX2fxX16xX1xX3xX4xX2cxX6xX3xX4xX1xXdxX3xX16xX1xX22xX16xX1xX3xX16xXbfxXbcxX3xX44xX45xX3xXexXdxX15xX1dxX3xX39xXdxX3b0xXexX3xXexXcaxX7cxX16xX4bxX3xX4xX1dxX3ddxX4xX3xX112xX1xX73xX16xX4bxX3xX112xX44fxX4xX1xX3xX4xX2cxX6xX3xX3eexf48bxX151xX3xX2e4xX1xX6xX5xXdxX39xX3xX161xX6xXexX6xXcaxX2aaxXdxX3xXc7xX3xX1xX105xX16xX3xX76xX1ecxX3xXexX1dxX5efxXdxXc7xX3xX21xX1dxXe9xXexX3xXexX1xXbbxX16xX3xXexXcaxX7cxX16xX4bxX3xX40xX3ddxXexX3xX4bxXdxX6xX3xXa7xX1c2xX16xX1xX3xX3exX10xX40xX10xX16xX3xX16xX1xX13cxX16xX4bxX3xX7xXdxX16xX1xX3xXcaxX6xX3xX3cxX3x12343xXdxXbcxX6xX39xX1xXc7xX3xX394xX6xX1dxX39xXdxX3xX2d8xXcaxX6xX44xXdxX6xX151xX4fxX151xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d8xX1dxXexX1xX7cxXcaxXaxX12xX2ddxXcxXcxf99dxX640xX303xX4fxX640xXdxX10xXexX16xX6xX40x15ab6xX2e2xX0xX4fxXbxX12
(TTXVN/Vietnam+)