Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2020: Quảng bá tiềm năng, thế mạnh nổi bật và hấp dẫn
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 12 - 6, tại TP Thanh Hóa, diễn ra Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2020. Đây là hội nghị quan trọng, thiết thực, nhằm tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá các tiềm năng, thế mạnh nổi bật và hấp dẫn của tỉnh Thanh Hóa, các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh; giới thiệu, cung cấp thông tin về các lĩnh vực, dự án tỉnh Thanh Hóa đang tập trung ưu tiên kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước nghiên cứu đầu tư, tiến hành sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
1203xe612x84ddx5c7ex8192x88dcx72cfxbc0dx91f5xX7xa3d1x3245xc222x9ce1x61bbx3ba0xX5x3e94xXaxX3xX7xXexc932xX5xX10xX9xXaxXexX10x83ecxXex6886xX6xX5xXdx80d8x46a5x91bcxX3x98f3x6bd1xX7xXexXdx3b92xX15x234fxXax9bcaxX0xX7xXexdf41x42a2xX23xX22xX2fx6ea7x933exXdxX3xX23xX22xX1x1ebcxX3xX1cxe1cbxX4xX3xXexXdxdc6dxX23xX3x999ax71ebxX27xX3xXex37d7xX3xXex25c1xX23xX1xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX38x6043xX6xX3xX23x7063x2583xX3x98bbxb9daxX64xX65xX24xX3x7bbdxX27xbb30xX23xX22xX3xe436x8d5exX3xXexXdx4adexX62xX3xX23xX61xX23xX22xb8d5xX3xXexX1xX47xX3xX62x8e01xX23xX1xX3xX23x761dxXdxX3xX70xd857xXexX3xa309x12e3xX3xX1x1a92xXbxX3x2378x60dexX23xX0xbfdfxX7xXexX33xX34xX23xX22xX2fxX0xX9axX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xX10xX6xX96xXaxX2fxe01exX22xX90xX15xX3xX2xX64xX3xX1exX3x6c93xX7cxX3xXexX83xXdxX3xXcx7abbxX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX38xX5dxX6xX7cxX3xX96xXdx8d24xX23xX3xX33xX6xX3xX38xX39xXdxX3xX23xX22xX1xX3fxX3xX1cxX42xX4xX3xXexXdxX47xX23xX3xX4axX4bxX27xX3xXexX4fxX3xXexX52xX23xX1xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX38xX5dxX6xX3xX23xX61xX62xX3xX64xX65xX64xX65x4261xX3x5d5dx2afdxX15xX3xX5xX90xX3xX1xX39xXdxX3xX23xX22xX1xX3fxX3xbe1fxX27xX6xX23xX3xXexX33x9938xX23xX22xX7cxX3xXexX1xXdxX47xXexX3xXexX1x5a1dxX4xX7cxX3xX23xX1xb134xX62xX3xXexX27xX15x532dxX23xX3xXexX33xX27xX15xX75xX23xX7cxX3xX22xXdx620fxXdxX3xXexX1xXdx36d0xX27xX7cxX3xX121xX27xX6cxX23xX22xX3xX70xX71xX3xX4xX71xX4xX3xXexXdxX75xX62xX3xX23xX61xX23xX22xX7cxX3xXexX1xX47xX3xX62xX83xX23xX1xX3xX23xX88xXdxX3xX70xX8cxXexX3xX8fxX90xX3xX1xX93xXbxX3xX96xX97xX23xX3xX4xb770xX6xX3xXexX52xX23xX1xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX38xX5dxX6xX7cxX3xX4xX71xX4xX3xX4x31c2xX3xX4xX1xX47xX7cxX3xX4xX1xceabxX23xX1xX3xX7xX71xX4xX1xX3xXexX1xX27xX3xX1xX42xXexX3xX4axX4bxX27xX3xXexX4fxX3xX4xX18dxX6xX3xXexX52xX23xX1xX2dxX3xX22xXdxX14exXdxX3xXexX1xXdxX154xX27xX7cxX3xX4xX27xX23xX22xX3xX4xX93xXbxX3xXexX1xdec2xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX8fxX75xX3xX4xX71xX4xX3xX5x1932xX23xX1xX3xX8fxX135xX4xX7cxX3xX96xX135xX3xX71xX23xX3xXexX52xX23xX1xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX38xX5dxX6xX3xX4axX6xX23xX22xX3xXexX8cxXbxX3xXexX33xX27xX23xX22xX3xX4fxX27xX3xXexXdxX141xX23xX3xc924xX141xX27xX3xX22xX128xXdxX3xX4xX71xX4xX3xX23xX1xX90xX3xX4axX4bxX27xX3xXexX4fxX3xXexX33xX34xX23xX22xX3xX8fxX90xX3xX23xX22xX34xX90xXdxX3xX23xX4fxX14exX4xX3xX23xX22xX1xXdxX141xX23xX3xX4x914cxX27xX3xX4axX4bxX27xX3xXexX4fxX7cxX3xXexXdxX47xX23xX3xX1xX90xX23xX1xX3xX7xX6cxX23xX3xX1cxX27xX93xXexX7cxX3xX22cxXdxX23xX1xX3xX96xX34xX6xX23xX1xX7cxX3xX22xX5dxXbxX3xXbxX1xX4bxX23xX3xXexX1xX42xX4xX3xX4axd752xX15xX3xXbxX1xX71xXexX3xXexX33xXdx3fd5xX23xX3xX22cxXdxX23xX1xX3xXexX47xX3xX1exX3xX1cx8255xX3xX1xX39xXdxX3xX4xX18dxX6xX3xXexX52xX23xX1xX10fxX0xX9axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbdf0xX34xX96xX15xX3xXbx568axX10xX23xXexX10xX33xXaxX2fxX0xXdxX62xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2d6xX10xX23xXexX10xX33xX3xX96xXexX1xX27xX62xX70xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax7fe7xXdxX96xXexX1xX24xX3x214axX65xX65xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3x92b7xX308xX65xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX9axX9axXdxX10fxX70xX6xX34xXexX1xX6xX23xX1xX1xX34xX6xX10fxX8fxX23xX9axX23xX10xX301xX7xX9axX64xX65xX64x94b8xX9axX2xX65xc9efxX96xX317xX65xeb14xX348xX348xX2xX317xXexX34cxX348xX317xX344xXc2xX5xX65xX10fxX26xXbxX22xc6f6xX33xX9xX317xX308xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX38xX39xXdxX3xX23xX22xX1xX3fxX3xX1cxX42xX4xX3xXexXdxX47xX23xX3xX4axX4bxX27xX3xXexX4fxX3xXexX52xX23xX1xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX38xX5dxX6xX3xX23xX61xX62xX3xX64xX65xX64xX65xX24xX3xX6axX27xX6cxX23xX22xX3xX70xX71xX3xXexXdxX75xX62xX3xX23xX61xX23xX22xX7cxX3xXexX1xX47xX3xX62xX83xX23xX1xX3xX23xX88xXdxX3xX70xX8cxXexX3xX8fxX90xX3xX1xX93xXbxX3xX96xX97xX23xXaxX3xX9axX2fxX0xX9axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d6xX6xXbxXexXdxX34xX23xXaxX2fxXb8xX1xX90xX3xX62xX71xX15xX3xXb8xX1xXdxX154xXexX3xX4axXdxX154xX23xX3xXb8xX22xX1xXdxX3x8ed2xX1a5xX23xX3xX2xX0xX9axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d0xX34xX96xX15xXaxX2fxX111x41e7xX23xX22xX3xXexX1x48f8xXdxX7cxX3xXexX1xX27xX3xX1xX42xXexX3xX4xX71xX4xX3xXexX88xX3xX4xX1xX25fxX4xX7cxX3xX96xX34xX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX154xXbxX7cxX3xX23xX1xX90xX3xX4axX4bxX27xX3xXexX4fxX3xXexX33xX34xX23xX22xX3xX8fxX90xX3xX23xX22xX34xX90xXdxX3xX23xX4fxX14exX4xX3xX4axX47xX23xX3xXex6743xX62xX3xX22cxXdxX47xX62xX3xX4xX1a5xX3xX1xX39xXdxX3xX4axX4bxX27xX3xXexX4fxX7cxX3xX1x5a0fxXbxX3xXexX71xX4xX3xX4axX4bxX27xX3xXexX4fxX7cxX3xX22cxXdxX23xX1xX3xX96xX34xX6xX23xX1xX3xXexX83xXdxX3xX4axX3fxX6xX3xX70xX90xX23xX3xXexX52xX23xX1xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX38xX5dxX6xX2dxX3xX22xXdxX14exXdxX3xXexX1xXdxX154xX27xX7cxX3xX121xX27xX6cxX23xX22xX3xX70xX71xX3xX23xd1aaxXexX3xX4ax24b0xXbxX3xX4xX18dxX6xX3xX8fx5f48xX23xX22xX3xX4axX93xXexX3xX8fxX90xX3xX4xX34xX23xX3xX23xX22xX4fxX420xXdxX3xX1cxX25fxX3xXcxX1xX6xX23xX1xX10fxX3xXcxX83xX34xX3xX1xXdxX154xX27xX3xX121xX27xX6cxX3xXexX33xX27xX15xX75xX23xX3xXexX1xX1e7xX23xX22xX3xX8fxX75xX3xX1xX46bxX23xX1xX3xX6cxX23xX1xX3xXexX52xX23xX1xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX38xX5dxX6xX3xX22xXdxX90xX27xX3xXexXdxX75xX62xX3xX23xX61xX23xX22xX7cxX3xX23xX1xXdxX75xX27xX3xX4xX1a5xX3xX1xX39xXdxX3xX4axX4bxX27xX3xXexX4fxX3xX1xX93xXbxX3xX96xX97xX23xX3xXexX14exXdxX3xX4xX71xX4xX3xX96xX34xX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX154xXbxX7cxX3xX23xX1xX90xX3xX4axX4bxX27xX3xXexX4fxX7cxX3xX70xX83xX23xX3xX70x7b53xX3xXexX33xX34xX23xX22xX3xX8fxX90xX3xX23xX22xX34xX90xXdxX3xX23xX4fxX14exX4xX10fxX3x236axX14exXdxX3xX15xX141xX27xX3xX4xX4bxX27xX3xX4xX18dxX6xX3xX38xX39xXdxX3xX23xX22xX1xX3fxX3xX4axX4fxX483xX4xX3xXexX88xX3xX4xX1xX25fxX4xX3xXexX33xX6xX23xX22xX3xXexX33xX128xX23xX22xX7cxX3xX6xX23xX3xXexX34xX90xX23xX7cxX3xX1xXdxX154xX27xX3xX121xX27xX6cxX3xXexX1xXdxX47xXexX3xXexX1xX135xX4xX7cxX3xXexXdxX47xXexX3xX22cxXdxX154xX62xX3xX8fxX90xX3xX4xX5dxX3xX8fxX6xXdxX3xXexX33x3e20xX3xX121xX27xX6cxX23xX22xX3xX70xX71xX3xXexbb5exXexX7cxX3xX4axX71xXbxX3xX25fxX23xX22xX3xX15xX141xX27xX3xX4xX4bxX27xX3xX4xX18dxX6xX3xX4xX39xX23xX22xX3xX4axX41axX23xX22xX3xX96xX34xX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX154xXbxX7cxX3xX23xX1xX90xX3xX4axX4bxX27xX3xXexX4fxX3xX4axX47xX23xX3xXexX46bxX62xX3xX1xXdxX2a4xX27xX3xX8fxX90xX3xX4axX4bxX27xX3xXexX4fxX3xX8fxX90xX34xX3xXexX52xX23xX1xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX38xX5dxX6xX10fxX0xX9axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d0xX34xX96xX15xXaxX2fxXcxX1xX6xX23xX1xX3xX38xX34xX71xX3xX5xX90xX3xXexX52xX23xX1xX3xX23xX13bxX62xX3x22d4xX3xX2d0xb738xX4xX3xXcxX33xX27xX23xX22xX3xX70xX39xX7cxX3xX4xX71xX4xX1xX3xXexX1xX18dxX3xX4axX1e7xX3xX38xX90xX3xXb8xX39xXdxX3xX2xX348xX65xX3xX22cxX62xX3xX8fxX75xX3xXbxX1xX1aexX6xX3xXb8xX6xX62xX7cxX3xX4xX71xX4xX1xX3xXexX1xX90xX23xX1xX3xXbxX1xX60cxX3xX38xX41axX3xX2d6xX1xX1aexX3x3e7cxXdxX23xX1xX3xX2xX10fxX348xXc2xX65xX3xX22cxX62xX3xX8fxX75xX3xXbxX1xX1aexX6xX3xX2d0xX69fxX4xX2dxX3xXbxX1xX1aexX6xX3xXb8xX6xX62xX3xX22xXdxX71xXbxX3xXexX52xX23xX1xX3xXb8xX22xX1xX154xX3x7caexX23xX2dxX3xXbxX1xX1aexX6xX3xX2d0xX69fxX4xX3xX22xXdxX71xXbxX3xX8fxX14exXdxX3xX344xX3xXexX52xX23xX1xX24xX3xX3ffxX1a5xX23xX3xe723xX6xX7cxX3xX38xX34xX90xX3xX2d0xX46bxX23xX1xX3xX8fxX90xX3xXb8xXdxX23xX1xX3xX2d0xX46bxX23xX1xX2dxX3xXbxX1xX1aexX6xX3xXcxX112xX15xX3xX22xXdxX71xXbxX3xXb8xX4fxX14exX4xX3xX2d6xX39xX23xX22xX3xX1xX600xX6xX3x2c61xX112xX23xX3xX4xX1xX18dxX3xXb8xX1xX112xX23xX3xX96xX112xX23xX3xX73exX90xX34xX7cxX3xX8fxX14exXdxX3xX4axX4fxX420xX23xX22xX3xX70xXdxX141xX23xX3xX22xXdxX14exXdxX3xX96xX90xXdxX3xX2xX34cxX64xX3xX22cxX62xX2dxX3xXbxX1xX1aexX6xX3xX111xX1e7xX23xX22xX3xX5xX90xX3xX599xX3fxX23xX1xX3xX2d0xX69fxX4xX3xX2d0xX39xX7cxX3xX8fxX14exXdxX3xX4xX1xXdxX75xX27xX3xX96xX90xXdxX3xX2xX65xX64xX3xX22cxX62xX3xX70xX420xX3xX70xXdxX2a4xX23xX10fxX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX38xX5dxX6xX3xX4xX5dxX3xX96xXdxX154xX23xX3xXexX1aexX4xX1xX3xXexX135xX3xX23xX1xXdxX141xX23xX3xXexX33xX141xX23xX3xX2xX2xX10fxX65xX65xX65xX3xX22cxX62xX64xX7cxX3xX4axX25fxX23xX22xX3xXexX1xX25fxX3xX348xX3xX4xX6cxX3xX23xX4fxX14exX4xX7cxX3xX4axX4fxX483xX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX1xX90xX23xX1xX3xX64xd7ffxX3xX4axX1a5xX23xX3xX8fxX3fxX3xX1xX90xX23xX1xX3xX4xX1xX1aexX23xX1xX3xX4xX93xXbxX3xX1xX27xX15xX154xX23xX3xdbf4xX22xX41axX62xX3xX64xX3xXexX1xX90xX23xX1xX3xXbxX1xX60cxX7cxX3xX64xX3xXexX1xX3fxX3xX1cxX2b2xX3xX8fxX90xX3xX64xX344xX3xX1xX27xX15xX154xX23xd7f1xX2dxX3xX96xX112xX23xX3xX7xX60cxX3xX22xX4bxX23xX3xX344xX7cxX839xX3xXexX33xXdxX154xX27xX3xX23xX22xX4fxX420xXdxX7cxX3xX4axX25fxX23xX22xX3xXexX1xX25fxX3xX344xX3xX4xX6cxX3xX23xX4fxX14exX4xX7cxX3xX8fxX14exXdxX3xX22xX4bxX23xX3xX64xX7cxX344xX3xXexX33xXdxX154xX27xX3xX23xX22xX4fxX420xXdxX3xXexX33xX34xX23xX22xX3xX4axX39xX3xXexX27xX88xXdxX3xX5xX6xX34xX3xX4axX39xX23xX22xX10fxX0xX9axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d0xX34xX96xX15xXaxX2fxX599xX14exXdxX3xX4axX4bxX15xX3xX4axX18dxX3xX4xX71xX4xX3xX5xX34xX83xXdxX3xX4axX3fxX6xX3xX1xX46bxX23xX1xX7cxX3xX4xX71xX4xX3xX1xX154xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexX1xX71xXdxX7cxX3xX4axX5dxX3xX5xX90xX24xX3xXcxX33xX27xX23xX22xX3xX96xX27xX3xX62xXdxX75xX23xX3xX23xX42xXdxX7cxX3xX4axX41axX23xX22xX3xX70xX13bxX23xX22xX3xX8fxX90xX3xX8fxX10xX23xX3xX70xXdxX2a4xX23xX2dxX3xX4xX5dxX3xX23xX22xX27xX41axX23xX3xXexX90xXdxX3xX23xX22xX27xX15xX141xX23xX3xX33x6522xX23xX22xX7cxX3xX70xXdxX2a4xX23xX7cxX3xX4axX93xXexX3xX4axX6xXdxX7cxX3xX22cxX1xX34xX71xX23xX22xX3xX7xX6cxX23xX3xXbxX1xX34xX23xX22xX3xXbxX1xX42xX7cxX3xXexX83xX34xX3xX4axXdxX75xX27xX3xX22cxXdxX154xX23xX3xXexX1xX27xX8cxX23xX3xX5xX483xXdxX3xX4xX1xX34xX3xXbxX1xX71xXexX3xXexX33xXdxX2a4xX23xX3xX4axX6xX3xX96xX83xX23xX22xX3xX4xX71xX4xX3xX23xX22xX90xX23xX1xX3xX4xX1e7xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX154xXbxX7cxX3xX23xX1e7xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX154xXbxX7cxX3xX5xX112xX62xX3xX23xX22xX1xXdxX154xXbxX7cxX3xXexX1xX18dxX15xX3xX7xX6cxX23xX3xX8fxX90xX3xX96xX3fxX4xX1xX3xX8fxa35axX7cxX3xX96xX27xX3xX5xX3fxX4xX1xX10fxX3xXb8xX1x1ddfxX23xX22xX3xX23xX61xX62xX3xX121xX27xX6xX7cxX3xXexX33xX141xX23xX3xX4xX1a5xX3xX7xX69cxX3xXbxX1xX71xXexX3xX1xX27xX15xX3xX23xX39xXdxX3xX5xX135xX4xX7cxX3xX4xX6cxXdxX3xXexX1xXdxX154xX23xX3xX62xX83xX23xX1xX3xX62x5dedxX3xX62xX1e7xXdxX3xXexX33xX4fxX420xX23xX22xX3xX4axX4bxX27xX3xXexX4fxX3xX22cxXdxX23xX1xX3xX96xX34xX6xX23xX1xX7cxX3xX7xe09fxX3xX96xXa05xX23xX22xX3xX4xX5dxX3xX1xXdxX154xX27xX3xX121xX27xX6cxX3xX4xX71xX4xX3xX23xX22xX27xX41axX23xX3xX5xX135xX4xX3xX22cxXdxX23xX1xX3xXexX47xX3xX1exX3xX1cxX2b2xX3xX1xX39xXdxX7cxX3xXexX52xX23xX1xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX38xX5dxX6xX3xX4axX2b2xX3xX4axX83xXexX3xX4axX4fxX483xX4xX3xX22cxX47xXexX3xX121xX27xX6cxX3xXexX34xX90xX23xX3xX96xXdxX154xX23xX3xXexX33xX141xX23xX3xXexX93xXexX3xX4xX6cxX3xX4xX71xX4xX3xX5xX1f7xX23xX1xX3xX8fxX135xX4xX10fxX3xXcxX60cxX4xX3xX4axX39xX3xXexX61xX23xX22xX3xXexX33xX4fxX69cxX23xX22xX3xX22cxXdxX23xX1xX3xXexX47xX3x482cxX3x2f67x92d5xX775xXcaxX3xX22xXdxX6xXdxX3xX4axX34xX83xX23xX3xX64xX65xX2xXc2xX3xXb03xX3xX64xX65xX2xX34cxX3xX4axX83xXexX3xX2xX64xX7cxXc2x394fxX9axX23xX61xX62xX7cxX3xX22xX93xXbxX3xX2xX7cxXc2xX3xX5xX4bxX23xX3xX70xX46bxX23xX1xX3xX121xX27xX112xX23xX3xX4xX6cxX3xX23xX4fxX14exX4xX2dxX3xX4xX1a5xX3xX4xX93xX27xX3xX4xX71xX4xX3xX23xX22xX90xX23xX1xX3xX22cxXdxX23xX1xX3xXexX47xX3xXexX33xX34xX23xX22xX3xXb05xXb06xX775xXcaxX3xX4xX1xX27xX15xX2a4xX23xX3xX96xX3fxX4xX1xX3xXexX1xX10xX34xX3xX1xX4fxX14exX23xX22xX3xXexX1aexX4xX1xX3xX4xX135xX4xX7cxX3xX4axX42xX23xX22xX3xX4axX3fxX23xX1xX3xX1xX4fxX14exX23xX22xX7cxX3xXexX1xX27xX3xX23xX22xX112xX23xX3xX7xX71xX4xX1xX3xXb8xX1xX90xX3xX23xX4fxX14exX4xX3xXexX61xX23xX22xX3xX70xX46bxX23xX1xX3xX121xX27xX112xX23xX3xX1xX90xX23xX22xX3xX23xX61xX62xX3xX2xX64xX7cxX344xXb28xX10fxX3xX111xb039xX4xX3xX70xXdxX154xXexX3xX23xX61xX62xX3xX64xX65xX2xX34cxX7cxX3xX23xX1xXdxX75xX27xX3xX4xX1xX52xX3xXexXdxX141xX27xX3xXbxX1xX71xXexX3xXexX33xXdxX2a4xX23xX3xX22cxXdxX23xX1xX3xXexX47xX3xX1exX3xX1cxX2b2xX3xX1xX39xXdxX3xX4xX18dxX6xX3xXexX52xX23xX1xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX38xX5dxX6xX3xX4xX5dxX3xX70xX4fxX14exX4xX3xX4axX39xXexX3xXbxX1xX71xX3xX62xX14exXdxX7cxX3xXexX61xX23xX22xX3xXexX33xX4fxX69cxX23xX22xX3xXb05xXb06xX775xXcaxX3xX4axX83xXexX3xX2xX839xX7cxX2xX348xXb28xX7cxX3xX4xX6xX34xX3xX23xX1xX93xXexX3xXexX96axX3xXexX33xX4fxX14exX4xX3xX4axX47xX23xX3xX23xX6xX15xX2dxX3xXexX33xX34xX23xX22xX3xX4axX5dxX7cxX3xXexX61xX23xX22xX3xXexX33xX4fxX69cxX23xX22xX3xX23xX22xX90xX23xX1xX3xX4xX1e7xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX154xXbxX7cxX3xX1cxX112xX15xX3xX96xX135xX23xX22xX3xX4axX83xXexX3xX64xX2xX7cxX308xX839xXb28xX7cxX3xXb05xXb06xX775xXcaxX3xX70xX46bxX23xX1xX3xX121xX27xX112xX23xX3xX4axX4bxX27xX3xX23xX22xX4fxX420xXdxX3xX4axX83xXexX3xX64xX10fxX344xX64xX348xX3xbd02xX3ffxX775xX10fxX3xX111xX47xX23xX3xX23xX6xX15xX7cxX3xXexX33xX141xX23xX3xX4axX3fxX6xX3xX70xX90xX23xX3xXexX52xX23xX1xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX38xX5dxX6xX3xX4xX5dxX3xX22xX4bxX23xX3xX2xXc2xX10fxX65xX65xX65xX3xX96xX34xX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX154xXbxX3xX1xX34xX83xXexX3xX4axX39xX23xX22xX7cxX3xX1xX1a5xX23xX3xX64xX10fxX64xX65xX65xX3xX96xX135xX3xX71xX23xX3xX4axX4bxX27xX3xXexX4fxX3xXexX33xX135xX4xX3xXexXdxX47xXbxX7cxX3xX8fxX14exXdxX3xXexX88xX23xX22xX3xX8fxX60cxX23xX3xX4axX61xX23xX22xX3xX22cxd7c4xX3xX4axX4bxX27xX3xXexX4fxX3xX22cxX1xX34xX6cxX23xX22xX3xXc2xX348xX65xX3xX23xX22xX1xX46bxX23xX3xXexe4adxX3xX4axX41axX23xX22xX2dxX3xXexX33xX34xX23xX22xX3xX4axX5dxX7cxX3xX4xX5dxX3xX2xX64xX34cxX3xX96xX135xX3xX71xX23xX3xX4axX4bxX27xX3xXexX4fxX3xXexX33xX135xX4xX3xXexXdxX47xXbxX3x2158xX775x7eb8xX3xX4axX47xX23xX3xXexX96axX3xX64xX65xX3xX23xX4fxX14exX4xX3xXexX33xX141xX23xX3xXexX1xX47xX3xX22xXdxX14exXdxX3xX857xX23xX1xX4fxX24xX3xXb8xX1xX8cxXexX3xX2d0xX6cxX23xX7cxX3xX38xX90xX23xX3xX6axX27xX60cxX4xX7cxX3xX111xX90xXdxX3xX73exX34xX6xX23xX7cxX3xXcxX33xX27xX23xX22xX3xX6axX27xX60cxX4xX7cxX3xX3ffxXdxX23xX22xX6xXbxX34xX33xX10xX7cxX3xX2d6xX6xX23xX6xX96xX6xX7cxX3xX111xX25fxX4xX7cxX3xX71cxX23xX1xX7cxX3xX2d0xX52xX7cxX3xX38xX27xX23xX22xX6xX33xX15xX7cxX3xX71cxX27xX7xXexX33xX6xX5xXdxX6x463dxX87dxX7cxX3xX8fxX14exXdxX3xXexX88xX23xX22xX3xX8fxX60cxX23xX3xX4axX4bxX27xX3xXexX4fxX3xX4axX61xX23xX22xX3xX22cxXd5exX3xX1xX1a5xX23xX3xX2xX317xX7cxX64xX3xXexXd79xX3xXcd9xX3ffxX775xX10fxX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX38xX5dxX6xX3xX5xX90xX3xXexX52xX23xX1xX3xX1cxX47xXbxX3xXexX1xX25fxX3xX308xX3xX4xX18dxX6xX3xX599xXdxX154xXexX3xXb8xX6xX62xX3xX8fxX75xX3xXexX1xX27xX3xX1xX42xXexX3xX8fxX60cxX23xX3xXda9xX775xXdabxX3xX8fxX90xX3xX5xX90xX3xX4axXdxX2a4xX62xX3xX4axX47xX23xX3xX4xX18dxX6xX3xX23xX1xXdxX75xX27xX3xX23xX1xX90xX3xX4axX4bxX27xX3xXexX4fxX3xX121xX27xX60cxX4xX3xXexX47xX3xX5xX14exX23xX3xX8fxX90xX3xX4xX71xX4xX3xXexX8cxXbxX3xX4axX34xX90xX23xX3xX1xX90xX23xX22xX3xX4axX4bxX27xX3xXexX33xX34xX23xX22xX3xX23xX4fxX14exX4xX10fxX10fxX10fxX3xX4axX5dxX3xX5xX90xX3xX23xX1xXa13xX23xX22xX3xX4xX34xX23xX3xX7xX60cxX3xX62xXdxX23xX1xX3xX4xX1xX25fxX23xX22xX3xX4xX1xX34xX3xX23xX1xXa13xX23xX22xX3xX4xX1xX18dxX3xXexX33xX4fxX1a5xX23xX22xX7cxX3xX121xX27xX15xX47xXexX3xX7xX71xX4xX1xX3xX4axX42xX23xX22xX3xX4axX69fxX23xX3xX4xX18dxX6xX3xXexX52xX23xX1xX10fxX0xX9axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d0xX34xX96xX15xX3xXbxX2d6xX10xX23xXexX10xX33xXaxX2fxX0xXdxX62xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2d6xX10xX23xXexX10xX33xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX301xXdxX96xXexX1xX24xX3xX308xX65xX65xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX348xX344xX344xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX9axX9axXdxX10fxX70xX6xX34xXexX1xX6xX23xX1xX1xX34xX6xX10fxX8fxX23xX9axX23xX10xX301xX7xX9axX64xX65xX64xX344xX9axX2xX65xX348xX96xX317xX65xX34cxX348xXc2xX317xX348xXexX317xXc2xX348xX317xXc2xX5xX65xX10fxX26xXbxX22xX35dxX33xX9xX34cxX344xXc2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX38xX39xXdxX3xX23xX22xX1xX3fxX3xX1cxX42xX4xX3xXexXdxX47xX23xX3xX4axX4bxX27xX3xXexX4fxX3xXexX52xX23xX1xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX38xX5dxX6xX3xX23xX61xX62xX3xX64xX65xX64xX65xX24xX3xX6axX27xX6cxX23xX22xX3xX70xX71xX3xXexXdxX75xX62xX3xX23xX61xX23xX22xX7cxX3xXexX1xX47xX3xX62xX83xX23xX1xX3xX23xX88xXdxX3xX70xX8cxXexX3xX8fxX90xX3xX1xX93xXbxX3xX96xX97xX23xXaxX3xX9axX2fxX0xX9axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d6xX6xXbxXexXdxX34xX23xXaxX2fxX2d6xX1e7xX23xX22xX3xX23xX1xX112xX23xX3xXb8xX1xX90xX3xX62xX71xX15xX3x57a0xXdxX3xX62xX61xX23xX22xX3xX73exX34xX23xX22xX3xX3ffxX1a5xX23xX3xX8fxX8cxX23xX3xX1xX90xX23xX1xX3xX96xX112xX15xX3xX4xX1xX27xX15xX75xX23xX3xX7xX6cxX23xX3xX1cxX27xX93xXexX0xX9axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d0xX34xX96xX15xXaxX2fxX2d6xX5dxX3xXexX1xX2a4xX3xX23xX5dxXdxX7cxX3xXexX52xX23xX1xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX38xX34xX71xX3xX1xX39xXdxX3xX4axX18dxX3xX4xX71xX4xX3xX15xX47xX27xX3xXexX60cxX3xX8fxX75xX3xX1xX83xX3xXexX4bxX23xX22xX3xX22cxXdxX23xX1xX3xXexX47xX3xX22cx9a65xX3xXexX1xX27xX8cxXexX7cxX3xX1xX83xX3xXexX4bxX23xX22xX3xX1cxX2b2xX3xX1xX39xXdxX7cxX3xX8fxX3fxX3xXexX33xX1aexX3xX4axX3fxX6xX3xX5xXd5exX7cxX3xXexX90xXdxX3xX23xX22xX27xX15xX141xX23xX3xXexX1xXdxX141xX23xX3xX23xX1xXdxX141xX23xX7cxX3xX6xX23xX3xX23xXdxX23xX1xX3xXexX33xX8cxXexX3xXexX135xX7cxX10fxX10fxX10fxX3xX4axX2a4xX3xX4xX71xX4xX3xX23xX1xX90xX3xX4axX4bxX27xX3xXexX4fxX3xX5xX135xX6xX3xX4xX1xX128xX23xX3xX5xX90xX62xX3xX23xX1a5xXdxX3xX4axX4bxX27xX3xXexX4fxX3xX22cxXdxX23xX1xX3xX96xX34xX6xX23xX1xX3xX1xXdxX154xX27xX3xX121xX27xX6cxX7cxX3xX70xX75xX23xX3xX8fxXa13xX23xX22xX10fxX3xX599xX14exXdxX3xX23xX1xX8cxX23xX3xXexX1xX25fxX4xX7cxX3xXexX1xX90xX23xX1xX3xX4xX1e7xX23xX22xX3xX4xX18dxX6xX3xX96xX34xX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX154xXbxX3xX4x48a1xX23xX22xX3xX4xX1xX1aexX23xX1xX3xX5xX90xX3xXexX1xX90xX23xX1xX3xX4xX1e7xX23xX22xX3xX4xX18dxX6xX3xXexX52xX23xX1xX10fxX3xXcxX52xX23xX1xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX38xX5dxX6xX3xX22cxX1x8b10xX23xX22xX3xX4axX3fxX23xX1xX3xX121xX27xX6xX23xX3xX4axXdxX2a4xX62xX3xX23xX1xX93xXexX3xX121xX27xX71xX23xX3xX8fxX90xX3xX4xX6xX62xX3xX22cxX47xXexX3xX7xXa4dxX3xX4axX41axX23xX22xX3xX1xX90xX23xX1xX7cxX3xXexX83xX34xX3xX62xX128xXdxX3xX4axXdxX75xX27xX3xX22cxXdxX154xX23xX3xXexX1xX27xX8cxX23xX3xX5xX483xXdxX3xX23xX1xX93xXexX3xX4axX2a4xX3xX4xX71xX4xX3xX23xX1xX90xX3xX4axX4bxX27xX3xXexX4fxX3xX22cxXdxX23xX1xX3xX96xX34xX6xX23xX1xX3xX4xX5dxX3xX1xXdxX154xX27xX3xX121xX27xX6cxX3xXexX33xX141xX23xX3xX4axX3fxX6xX3xX70xX90xX23xX3xXexX52xX23xX1xX10fxX0xX9axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d0xX34xX96xX15xXaxX2fxX38xX39xXdxX3xX23xX22xX1xX3fxX3xX1cxX42xX4xX3xXexXdxX47xX23xX3xX4axX4bxX27xX3xXexX4fxX3xXexX52xX23xX1xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX38xX5dxX6xX3xX23xX61xX62xX3xX64xX65xX64xX65xX3xX8fxX90xX3xX4axX4fxX483xX4xX3xXexX88xX3xX4xX1xX25fxX4xX3xXexX33xX34xX23xX22xX3xX64xX3xX23xX22xX90xX15xX3xX2xX64xX3xX8fxX90xX3xX2xX344xX1exXc2xX1exX64xX65xX64xX65xX10fxX3xXcxX33xX34xX23xX22xX3xX4axX5dxX7cxX3xX23xX22xX90xX15xX3xX2xX64xX3xX1exX3xXc2xX3xX1exX3xX64xX65xX64xX65xX7cxX3xX70xX27xX88xXdxX3xX7xX71xX23xX22xX7cxX3xXexX52xX23xX1xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX38xX5dxX6xX3xXexX88xX3xX4xX1xX25fxX4xX3xX4axX5dxX23xX3xXexXdxX47xXbxX3xX4axX83xXdxX3xX70xXdxX2a4xX27xX3xX8fxX90xX3xX4xX71xX4xX3xX1xX34xX83xXexX3xX4axX39xX23xX22xX3xXexX1xX135xX4xX3xX4axX3fxX6xX3xX857xXexX1xX10xX34xX3xX4axX61xX23xX22xX3xX22cxXd5exX3xX4xX18dxX6xX3xX4axX83xXdxX3xX70xXdxX2a4xX27xX87dxX2dxX3xXexX96axX3xX2xX317xX1xX3xX4axX47xX23xX3xX2xX839xX1xX24xX3xX38xX39xXdxX3xX23xX22xX1xX3fxX3xX1cxX42xX4xX3xXexXdxX47xX23xX3xX4axX4bxX27xX3xXexX4fxX3xXexX52xX23xX1xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX38xX5dxX6xX3xX23xX61xX62xX3xX64xX65xX64xX65xX10fxX3xXb8xX22xX90xX15xX3xX2xX344xX3xXb03xX3xXc2xX3xX1exX3xX64xX65xX64xX65xX7cxX3xXexX96axX3xX839xX1xX344xX65xX3xX4axX47xX23xX3xX2xX2xX1xX344xX65xX3xX96xXdxXd9xX23xX3xX33xX6xX3xX62xX39xXexX3xX7xX60cxX3xX1xX34xX83xXexX3xX4axX39xX23xX22xX3xX22cxX1xX71xX4xX3xX857xXexX1xX10xX34xX3xX4axX61xX23xX22xX3xX22cxXd5exX3xX4xX18dxX6xX3xX4axX83xXdxX3xX70xXdxX2a4xX27xX87dxX10fxX3xX775xX135xX3xX22cxXdxX47xX23xX3xX22cxX1xX71xX4xX1xX3xX62xX420xXdxX3xX4xX5dxX3xX4xX71xX4xX3xX4axX41axX23xX22xX3xX4xX1xX1aexX3xX5xX2b2xX23xX1xX3xX4axX83xX34xX3xX111xX6cxX23xX22xX7cxX3xXb8xX1xX90xX3xX23xX4fxX14exX4xX2dxX3xX4axX83xXdxX3xX96xXdxX154xX23xX3xX5xX2b2xX23xX1xX3xX4axX83xX34xX3xX599xX61xX23xX3xXbxX1xX600xX23xX22xX3xX2d6xX1xX1aexX23xX1xX3xXbxX1xX18dxX7cxX3xX2d0xX39xX3xd20dxX47xX3xX1xX34xX83xX4xX1xX3xX8fxX90xX3xX111xX4bxX27xX3xXexX4fxX7cxX3xX2d0xX39xX3xX2d6xX1e7xX23xX22xX3xXexX1xX4fxX1a5xX23xX22xX7cxX3xXcaxX1xX600xX23xX22xX3xXcxX1xX4fxX1a5xX23xX22xX3xX62xX83xXdxX3xX8fxX90xX3xX2d6xX1e7xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX154xXbxX3xX599xXdxX154xXexX3xXb8xX6xX62xX2dxX3xX5xX2b2xX23xX1xX3xX4axX83xX34xX3xX4xX71xX4xX3xXcxX8cxXbxX3xX4axX34xX90xX23xX7cxX3xXcxX88xX23xX22xX3xX4xX1e7xX23xX22xX3xXexX15xX3xX5xX14exX23xX3xXexX33xX34xX23xX22xX3xX23xX4fxX14exX4xX2dxX3xX775xX34xX6xX23xX1xX3xX23xX1xX112xX23xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX38xX5dxX6xX3xXexXdxX141xX27xX3xX70xXdxX2a4xX27xX3xXexX83xXdxX3xX4xX71xX4xX3xX4axX3fxX6xX3xXbxX1xX4fxX1a5xX23xX22xX3xX22cxX1xX71xX4xX3xXexX33xX34xX23xX22xX3xX23xX4fxX14exX4xX10fxX3xXcxX83xXdxX3xX38xX39xXdxX3xX23xX22xX1xX3fxX3xX1cxX42xX4xX3xXexXdxX47xX23xX3xX4axX4bxX27xX3xXexX4fxX3xXexX52xX23xX1xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX38xX5dxX6xX3xX23xX61xX62xX3xX64xX65xX64xX65xX7cxX3xX96xX135xX3xX22cxXdxX47xX23xX3xXexX52xX23xX1xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX38xX5dxX6xX3xX7xXa4dxX3xXexX33xX6xX34xX3xX6axX27xX15xX47xXexX3xX4axX3fxX23xX1xX3xX4xX1xX93xXbxX3xXexX1xX27xX8cxX23xX3xX4xX1xX18dxX3xXexX33xX4fxX1a5xX23xX22xX3xX4axX4bxX27xX3xXexX4fxX7cxX3xXb05xXdxX93xX15xX3xX4xX1xX25fxX23xX22xX3xX23xX1xX8cxX23xX3xX4axX61xX23xX22xX3xX22cxXd5exX3xX4axX4bxX27xX3xXexX4fxX3xX4xX1xX34xX3xX2xX34cxX3xX96xX135xX3xX71xX23xX7cxX3xX22cxXd5exX3xX70xXdxX141xX23xX3xX70xX6cxX23xX3xX22xX1xXdxX3xX23xX1xX14exX3xX4axX4bxX27xX3xXexX4fxX3xX2xX348xX3xX96xX135xX3xX71xX23xX10fxX0xX9axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d0xX34xX96xX15xX3xXbxX2d6xX10xX23xXexX10xX33xXaxX2fxX0xXdxX62xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2d6xX10xX23xXexX10xX33xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX301xXdxX96xXexX1xX24xX3xX308xX65xX65xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX348xX2xX2xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX9axX9axXdxX10fxX70xX6xX34xXexX1xX6xX23xX1xX1xX34xX6xX10fxX8fxX23xX9axX23xX10xX301xX7xX9axX64xX65xX64xX344xX9axX2xX308xX344xX96xX317xX65xX308xX317xX34cxX344xX839xXexX839xX34cxX317xXc2xX5xXc2xX1exX62xX22xX1exXc2xX317xX308xX317xX10fxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX38xX39xXdxX3xX23xX22xX1xX3fxX3xX1cxX42xX4xX3xXexXdxX47xX23xX3xX4axX4bxX27xX3xXexX4fxX3xXexX52xX23xX1xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX38xX5dxX6xX3xX23xX61xX62xX3xX64xX65xX64xX65xX24xX3xX6axX27xX6cxX23xX22xX3xX70xX71xX3xXexXdxX75xX62xX3xX23xX61xX23xX22xX7cxX3xXexX1xX47xX3xX62xX83xX23xX1xX3xX23xX88xXdxX3xX70xX8cxXexX3xX8fxX90xX3xX1xX93xXbxX3xX96xX97xX23xXaxX3xX9axX2fxX0xX9axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d6xX6xXbxXexXdxX34xX23xXaxX2fxX3ffxX6xX23xX3xX5xX93xXbxX3xX62xXbdbxXexX3xX70xX13bxX23xX22xX3xXb8xX1xX90xX3xX62xX71xX15xX3xX1073xXdxX3xX62xX61xX23xX22xX3xX111xX83xXdxX3xX775xX4fxX1a5xX23xX22xX3xXexX83xXdxX3xX22cxX1xX27xX3xX1489xXdxX23xX1xX3xXexX47xX3xXb8xX22xX1xXdxX3xX3ffxX1a5xX23xX0xX9axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d0xX34xX96xX15xXaxX2fxXb8xX1xXa13xX23xX22xX3xX23xX22xX90xX15xX3xX121xX27xX6xX7cxX3xX2d0xX6xX23xX3xXexX88xX3xX4xX1xX25fxX4xX3xX38xX39xXdxX3xX23xX22xX1xX3fxX3xX1cxX42xX4xX3xXexXdxX47xX23xX3xX4axX4bxX27xX3xXexX4fxX3xXexX52xX23xX1xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX38xX5dxX6xX3xX23xX61xX62xX3xX64xX65xX64xX65xX7cxX3xX4axX2b2xX3xX1cxX112xX15xX3xX96xX135xX23xX22xX7cxX3xXexX33xXdxX2a4xX23xX3xX22cxX1xX6xXdxX3xXexX1xX135xX4xX3xX1xXdxX154xX23xX3xX4xX71xX4xX3xX23xX39xXdxX3xX96xX27xX23xX22xX3xXbxX1xXa05xX4xX3xX8fxXa05xX3xX23xX1xX13bxX62xX3xX70xX6cxX34xX3xX4axX6cxX62xX3xX1xX39xXdxX3xX23xX22xX1xX3fxX3xX4axX4fxX483xX4xX3xXexX88xX3xX4xX1xX25fxX4xX3xXexX33xX6xX23xX22xX3xXexX33xX128xX23xX22xX7cxX3xX6xX23xX3xXexX34xX90xX23xX7cxX3xX1xXdxX154xX27xX3xX121xX27xX6cxX10fxX0xX9axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71cxX27xXexX1xX34xX33xXaxX2fxX0xX7xXexX33xX34xX23xX22xX2fxX1073xX27xX112xX23xX3xX38xX4dbxX23xX22xX0xX9axX7xXexX33xX34xX23xX22xX2fxX0xX9axXbxX2f
Xuân Hùng