Truyền thông “Nói không với bạo lực học đường và xâm hại trẻ em”
(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện chủ đề năm 2020 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, sáng 12 - 10, tại Trường THCS Quang Trung, Hội LHPN TP Thanh Hóa phối hợp với Phòng Giáo dục và Thành Đoàn TP Thanh Hóa đã tổ chức buổi truyền thông “Nói không với bạo lực học đường và xâm hại trẻ em”.
6fffxad5bxbac7x730cxcd43x101d9x85e1x702cxf7c8xX7x101cdx8f62x975bxad56xcda7xed3cxX5x9598xXax78daxX0xX7xXexaae5x103ecxbb47xd8bbxX12xXcxX16x8db2xc9f9x93f2xX18xX3xXexX1xb856xX18xX19xX3x100c5xe6fexd406xXdxX3xddf4xX1xX24xX18xX19xX3x8474x97f9xXdxX3xa487xc688xX17xX3xX5xb3bexX4xX3xX1xb421xX4xX3x1012bx88c2xa6f4xX18xX19xX0xd74cxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX3xX33xdce3xX3xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12x75e4xb724x8ed2xX3xX1xX38xXdxX3xXexX16x850cxX3xX10xX5fxbbc4xX0xX49xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX49xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7f1cxX10xX6xc9c1xXaxX12xXcxX1xX3cxX4xX3xX1xXdxc4b5xX18xX3xX4xX1xda30xX3xX43xX1fxX3xX18x7ff9xX5fxX3x7cc3xae6fxXa0xXa1xX3xX28xc4e3xX18xX3xXexX17xX53xX18xX3xX4xX1xX17xX3xXbxX1xd865xX3xX18xb559xX3xX33xX53xX3xXexX16xX67xX3xX10xX5fxX6bxfcafxX3xX7x82d2xX18xX19xX3xX2xXa0xX3xb5f5xX3xX2xXa1xXc3xX3xXexX38xXdxX3xXcxX16xX44xX45xX18xX19xX3xXcxX85x103cbxae16xX3xe50cxX1dxX6xX18xX19xX3xXcxX16xX1dxX18xX19xXc3xX3xX85xa8edxXdxX3xe8c9xX85xa0f7xX29xX3xXcxXf6xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX85xX2axX6xX3xXbxX1xb60cxXdxX3xX1xfb1exXbxX3xX33xX34xXdxX3xXf6xX1x8734xX18xX19xX3x8908xXdxXc6xX17xX3xX88xXb4xX4xX3xX33xX53xX3xXcxX1xX53xX18xX1xX3x7a04xX17xX53xX18xX3xXcxXf6xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX85xX2axX6xX3xX43xe4acxX3xXex8079xX3xX4xX1x9e45xX4xX3xX37xX1dxX141xXdxX3xXexX16xX1dxX1exX1fxX18xX3xXexX1xX24xX18xX19xX3xX28xX29xX2axXdxX3xX2dxX1xX24xX18xX19xX3xX33xX34xXdxX3xX37xX38xX17xX3xX5xX3cxX4xX3xX1xX40xX4xX3xX43xX44xX45xX18xX19xX3xX33xX53xX3xX5dxX5exX5fxX3xX1xX38xXdxX3xXexX16xX67xX3xX10xX5fxX6bx10569xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd63cxX17xX88xX1exXaxX12xX0xXdxX5fxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX88xXexX1xX1dxX5fxX37xX3xXdxXe0xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxe31dxXdxX88xXexX1x10203xX3x83a1xXa1xXa1xXbxX5dx9d2bxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1cbxX3xb765x8255xX2xXbxX5dxX1d2xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1cbxX49xX49xXdxX18dxX37xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX18dxX33xX18xX49xX18xX10xX1c6xX7xX49xXa0xXa1x795cxX2xX49xX2xX208xbcd1xX88xX2xX2xX2xXa1xaa9bxafb5xX214xXexX2xX2xX1ddxX213xX1cdxX5xXa1xX18dxddacxXbxX19xfa43xX16xX9xXa0xX1ddxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX16xX1dxX1exX1fxX18xX3xXexX1xX24xX18xX19xX3xX28xX29xX2axXdxX3xX2dxX1xX24xX18xX19xX3xX33xX34xXdxX3xX37xX38xX17xX3xX5xX3cxX4xX3xX1xX40xX4xX3xX43xX44xX45xX18xX19xX3xX33xX53xX3xX5dxX5exX5fxX3xX1xX38xXdxX3xXexX16xX67xX3xX10xX5fxX6bxXaxX3xX1c6xXdxX88xXexX1xX9xXaxX1cdxXa1xXa1xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1dcxX1ddxX2xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxXdxcbfcxX1dxX3xXbxX1x75aaxX5fxX3xX28xXf4xX38xX5fxX3xX88xXb4xX18xX19xX3xX5xX115xX18xX19xX3xXexXdxX18xX6bxX3xX43xX13exX3xXexX16xX1dxX1exX1fxX18xX3xXexf733xXdxX3xX43xX44xX10cxX4xX3xX18xX1xXdxX1fxX1dxX3xX18xXf1xXdxX3xX88xX1dxX18xX19xX3xc341xX1dxX6xX18xX3xXexX16xX40xX18xX19xX3xX33xX1fxX3xXbxX1xX115xX18xX19xXc3xX3xX4xX1xX108xX18xX19xX3xX37xX38xX17xX3xX5xX3cxX4xX3xX1xX40xX4xX3xX43xX44xX45xX18xX19xX3xX33xX53xX3xX4xX1xX108xX18xX19xX3xX5dxX5exX5fxX3xX1xX38xXdxX3xXexX16xX67xX3xX10xX5fxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19dxX17xX88xX1exXaxX12xX19dxX1dxX141xXdxX3xXexX16xX1dxX1exX1fxX18xX3xXexX1xX24xX18xX19xX3xX43xX44xX10cxX4xX3xXexX141xX3xX4xX1xX145xX4xX3xX88xX44xX34xXdxX3xX1xf0cdxX18xX1xX3xXexX1xX145xX4xX3xX7xX5exX18xX3xX2dxX1x75f1xX1dxX3xX2dxX1xX371xX1dxX3xX1xX2axX6xX1d2xX3xX4xXc6xX18xX3xX37xXf1xXc3xX3xX19xXdxXc6xX17xX3xX33xXdx9707xX18xX3xX33xX53xX3xX1xX40xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX18xX1xX53xX3xXexX16xX44xX45xX18xX19xX3xX43xX44xX10cxX4xX3xX5dxX10xX5fxX3xXexXdxX2a6xX1dxX3xXbxX1xX2abxX5fxX3xX18xX19xe9a6xX18xX3xX28xXf4xX38xX5fxX3xX88xXb4xX18xX19xX3xX5xX115xX18xX19xX3xXexXdxX18xX6bxX3xX33xX53xX3xX4xb56dxX18xX19xX3xX19xXdxX6xX17xX3xX5xX44xX1dxXc3xX3xXexX16xX2cdxX3xX5xX45xXdxX3xX4xX5exX1dxX3xX1xd6afxXdxX3xX1xXdxX2a6xX1dxX3xX37xXdxc233xXexX3xX4xX97xX6xX3xX1xX40xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX33xX1fxX3xX18xX1xXb7xX18xX19xX3xXexX362xX18xX1xX3xX1xX1dxX108xX18xX19xXc3xX3xX2dxXdxX3fcxX18xX3xXexX1xX145xX4xX3xXbxX1xX115xX18xX19xXc3xX3xX4xX1xX108xX18xX19xX3xX37xX38xX17xX3xX5xX3cxX4xX3xX1xX40xX4xX3xX43xX44xX45xX18xX19xXc3xX3xX5dxX5exX5fxX3xX1xX38xXdxX3xXexX16xX67xX3xX10xX5fxX18dxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19dxX17xX88xX1exXaxX12xX0xXdxX5fxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXe0xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX1c6xXdxX88xXexX1xX1cbxX3xX1cdxXa1xXa1xXbxX5dxX1d2xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1cbxX3xX214xX1ddxX1ddxXbxX5dxX1d2xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1cbxX49xX49xXdxX18dxX37xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX18dxX33xX18xX49xX18xX10xX1c6xX7xX49xXa0xXa1xX208xX2xX49xX2xX208xX20dxX88xX2xX2xX2xX2xXa1xX1ddxXa0xXexX213xX2xX214xX208xX1dcxX5xXa1xX18dxX21fxXbxX19xX222xX16xX9xX2xX214xXa1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX16xX1dxX1exX1fxX18xX3xXexX1xX24xX18xX19xX3xX28xX29xX2axXdxX3xX2dxX1xX24xX18xX19xX3xX33xX34xXdxX3xX37xX38xX17xX3xX5xX3cxX4xX3xX1xX40xX4xX3xX43xX44xX45xX18xX19xX3xX33xX53xX3xX5dxX5exX5fxX3xX1xX38xXdxX3xXexX16xX67xX3xX10xX5fxX6bxXaxX3xX1c6xXdxX88xXexX1xX9xXaxX1cdxXa1xXa1xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX214xX1ddxX1ddxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX12bxX24xX18xX19xX3xX43xX2cdxX17xX3xX1xX40xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX33xX53xX3xX19xXdxXc6xX17xX3xX33xXdxX38dxX18xX3xXcxX16xX44xX45xX18xX19xX3xXcxX85xXe0xXe1xX3xXe3xX1dxX6xX18xX19xX3xXcxX16xX1dxX18xX19xX3xX1xX44xc146xX18xX19xX3xX145xX18xX19xX3xX1xX17xX38xXexX3xX88xXf1xX18xX19xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19dxX17xX88xX1exXaxX12x8a1cxX34xXdxX3xX1xX362xX18xX1xX3xXexX1xX145xX4xX3xXexX16xX1dxX1exX1fxX18xX3xXexX1xX24xX18xX19xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX43xXf1xX18xX19xXc3xX3xX1xX371xXbxX3xX88xc6b1xX18xXc3xX3xX4xX2axX3xX7xX3cxX3xXexX44xa209xX18xX19xX3xXexXc6xX4xXc3xX3xX19xXdxX6xX17xX3xX5xX44xX1dxXc3xX3xX43xX13exX3xX19xXdxe371xXbxX3xX4xXc6xX4xX3xX10xX5fxX3xX1xX40xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX16xX44xX45xX18xX19xX3xXcxX85xXe0xXe1xX3xXe3xX1dxX6xX18xX19xX3xXcxX16xX1dxX18xX19xX3xX88xa491xX3xX1xXdxX2a6xX1dxXc3xX3xX4xX2axX3xXexX1xX38dxX5fxX3xX2dxXdxX3fcxX18xX3xXexX1xX145xX4xX3xX33xX1fxX3xX19xXdxX34xXdxXc3xX3xX43xX2a6xX3xX4xX2axX3xX2dxd9e4xX3xX18xX9dxX18xX19xX3xXbxX1xX115xX18xX19xXc3xX3xX4xX1xX108xX18xX19xX3xX37xX38xX17xX3xX5xX3cxX4xX3xX1xX40xX4xX3xX43xX44xX45xX18xX19xXc3xX3xX4xX1xX108xX18xX19xX3xX5dxX5exX5fxX3xX1xX38xXdxX3xXexX16xX67xX3xX10xX5fxX3xX33xX53xX3xXexX3cxX3xX37xX2cdxX17xX3xX33xX92xX3xX5fxX362xX18xX1xXc3xX3xX37xX2cdxX17xX3xX33xX92xX3xX37xX38xX18xXc3xX3xX43xXdxX1fxX1dxX3xX4xX1x778bxX18xX1xXc3xX3xXexX1xX6xX1exX3xX43xX141xXdxX3xX1xX53xX18xX1xX3xX33xXdxX3xX145xX18xX19xX3xX5dx7483xXc3xX3xX19xX2axXbxX3xXbxX1x100afxX18xX3xX5dxX5exX1exX3xX88xX3cxX18xX19xX3xX5fxX24xXdxX3xXexX16xX44xX45xX18xX19xX3xX1xX40xX4xX3xX43xX44xX45xX18xX19xX3xX5xX53xX18xX1xX3xX5fxX38xX18xX1xX18dxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa6xX1dxXexX1xX17xX16xXaxX12xXf4xX38dxX3xX85xX53xX0xX49xXbxX12
Lê Hà