Phần lớn người dân Canada không muốn tiếp nhận thêm người nhập cư
Khi chỉ còn khoảng 4 tháng nữa Canada sẽ bước vào cuộc tổng tuyển cử, cuộc thăm dò trên mạng đối với 4.500 người Canada của CBC News cho thấy, phần lớn người dân Canada mong muốn nước này tiếp nhận ít người nhập cư hơn và chính phủ cần làm nhiều hơn để khuyến khích nhập cư đối với bộ phận lao động có kỹ năng.
c6f6x10531x140c8xdd2dx172a0xc757xeac8x11747x16fd9xX7x11156xfcffx149c9xd543x16dcax1733dxX5x14648xXax164c6x14575xX1x11572xd623xX3xX5x13045xX16xX3xX16x141fdxd9a0x155e6xXdxX3x12197x17cbcxX16xX3x15ac2xX6xX16xX6xX22xX6xX3xffc8xX1x16c82xX16xX1dxX3x12481x16595x17ac5xX16xX3xXexXdx17204xXbxX3xX16xX1x16deexX16xX3xXexX1xd916xX33xX3xX16xX1dxX1exX1fxXdxX3xX16xX1xX3fxXbxX3xX4xX1exX0x10552xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1490fxX10xX6xX22xXaxX12x151ddxX1xXdxX3xX4xX1x1259exX3xX4x182cexX16xX3xX2dxX1xcc07x1834dxX16xX1dxX3xedf1xX3xXexX1x1565axX16xX1dxX3xX16xd114xX6xX3xX26xX6xX16xX6xX22xX6xX3xX7x171d3xX3xef4cxX1exX19xX4xX3xf74bx112c0xX78xX3xX4xX34xee78xX4xX3xXex18687xX16xX1dxX3xXexX34x157d1x123d2xX16xX3xX4xcd38x14caexX3xX4xX34xX9exX4xX3xXexX1xebd8xX33xX3xX22xX73xX3xXex166e8xX44xX16xX3xX33x17f0fxX16xX1dxX3xdb91xX35xXdxX3xX98xX19xXdxX3xX7dx16971x133f8x1354fxXd2xX3xX16xX1dxX1exX1fxXdxX3xX26xX6xX16xX6xX22xX6xX3xX4xf0b1xX6xX3xX26xcffexX26xX3xecf2xX10xe219xX7xX3xX4xX1xX78xX3xXexX1xc88dxXa8xXaexX3xXbxX1xX15xX16xX3xX5xX19xX16xX3xX16xX1dxX1exX1fxXdxX3xX22xX23xX16xX3xX26xX6xX16xX6xX22xX6xX3xX33xX78xX16xX1dxX3xX33xX34xX35xX16xX3xX16xX1exX19xX4xX3xX16xX99xXa8xX3xXexXdxX3axXbxX3xX16xX1xX3fxX16xX3x1054fxXexX3xX16xX1dxX1exX1fxXdxX3xX16xX1xX3fxXbxX3xX4xX1exX3xX1x10c2axX16xX3xX98xX99xX3xX4xX1xX130xX16xX1xX3xXbxX1xXe3xX3xX4xX15xX16xX3xX5xX99xX33xX3xX16xX1xXdx18c10xX34xX3xX1xX142xX16xX3xXc7xXa9xX3xX2dxX1xX34xXa8xX3axX16xX3xX2dxX1xX130xX4xX1xX3xX16xX1xX3fxXbxX3xX4xX1exX3xXc7xX35xXdxX3xX98xX19xXdxX3xX93xX9exX3xXbxX1xX3fxX16xX3xX5xX6xX78xX3xXc7xX9exX16xX1dxX3xX4xe8c9xX3xX2dx17e62xX3xX16xXb7xX16xX1dxXd0xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX78xX22xXa8xXaxX12xX0xXdxX33xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX33xX7x10970xXbxX1xX78xXexX78xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xX5xX19xX16xX3xX16xX1dxX1exX1fxXdxX3xX22xX23xX16xX3xX26xX6xX16xX6xX22xX6xX3xX2dxX1xX2fxX16xX1dxX3xX33xX34xX35xX16xX3xXexXdxX3axXbxX3xX16xX1xX3fxX16xX3xXexX1xX44xX33xX3xX16xX1dxX1exX1fxXdxX3xX16xX1xX3fxXbxX3xX4xX1exX3xX1x13f0exX16xX1xX3xX79xX16xX1xX3xX2xXaxX3xX7xXbexX4xX9xXaxX55xX55xXdxXd0xX93xX6xX78xXexX1xX6xX16xX1xX1xX78xX6xXd0xX98xX16xX55xX16xX10xXecxX7xX55xX2x11665x153c7x12344xX55xX2x10dc4xX244xX22xX7dxXd2x1398bxXd1xXd1xX2xX7dxXexX249xXd1xX249xX244xX5xX2xXd0x10599xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xX5xX19xX16xX3xX16xX1dxX1exX1fxXdxX3xX22xX23xX16xX3xX26xX6xX16xX6xX22xX6xX3xX2dxX1xX2fxX16xX1dxX3xX33xX34xX35xX16xX3xXexXdxX3axXbxX3xX16xX1xX3fxX16xX3xXexX1xX44xX33xX3xX16xX1dxX1exX1fxXdxX3xX16xX1xX3fxXbxX3xX4xX1exXaxX3xX22xX6xXexX6xX1c4xXbxX1xX78xXexX78xX1c4xX78xXbexXdxX1dxXdxX16xX6xX5xX1c4xX7xXbexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xf849xX55xX55xX4xX22xX16xXdxX33xX1dxXd0xX98xXdxX10xXexX16xX6xX33xXbxX5xX34xX7xXd0xX98xX16xX55xXexX241xX240xXd2xX55xX34xXbxX5xX78xX6xX22xX10xX22xX55xX16xX1dxXexX33xX93xX1xX55xX240xXd2xX2xX23fxcb35xXd2xX244xX2f3xXd2x17539xX55xX16xX1xX6xXbxX4xX34xX4xX6xX16xX6xX22xX6xXd0xX256xXbxX1dxXaxX3xX55xX12xXeaxX1xXdxX15dxX34xX3xX16xX1dxX1exX1fxXdxX3xX22xX23xX16xX3xX26xX6xX16xX6xX22xX6xX3xX2dxX1xX2fxX16xX1dxX3xX33xX34xX35xX16xX3xXexXdxX3axXbxX3xX16xX1xX3fxX16xX3xXexX1xX44xX33xX3xX16xX1dxX1exX1fxXdxX3xX16xX1xX3fxXbxX3xX4xX1exXd0xX3x13c68xXeaxX1dxX34xfc14xX16xX2c1xX3xee35xXcx13b65xX3xXe7xX5xX78xX1dx12c33xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX78xX22xXa8xXaxX12xX26xX1xX130xX16xX1xX3xXbxX1xXe3xX3xX26xX6xX16xX6xX22xX6xX3xXbxX1xX23xX16xX3xX5xX78xXc3xXdxX3xX93xX6xX3xX16xX1xX196xX33xX3xX16xX1xX3fxXbxX3xX4xX1exX2c1xX3xX16xX1xX3fxXbxX3xX4xX1exX3xX2dxXdxX16xX1xX3xXexX3axX3xX5xX99xX3xX16xX1xX86xX16xX1dxX3xX5xX6xX78xX3xXc7xX9exX16xX1dxX3xX4xX196xX3xX2dxX199xX3xX16xXb7xX16xX1dxX3xX98xX99xX3xX22xX78xX6xX16xX1xX3xX16xX1xX23xX16xXaexX3xX4xec29xX16xX1dxX3xX1dxXdxX6xX3xXc7xX216xX16xX1xX3xX98xX99xX3xX16xX1dxX1exX1fxXdxX3xXbxX1x11619xX3xXexX1xX34xX9exX4x13814xX3xX16xX1xX196xX33xX3xXexX1x14d37xX3xX1xX6xXdxX3xX5xX99xX3xX16xX1xX3fxXbxX3xX4xX1exX3xXexX1xX10xX78xX3xX22xXdx10dbcxX16xX3xXc7xX78xX99xX16xX3xXexX3f5xX3xX1dxXdxX6xX3xXc7xX216xX16xX1xX3fcxX3xX98xX99xX3xX16xX1xX196xX33xX3xXexX1xX405xX3xX93xX6xX3xX5xX99xX3xX16xX1dxX1exX1fxXdxX3xXex11504xX3xX16xXc3xX16xX55xX16xX1dxX1exX1fxXdxX3xX16xX1xX3fxXbxX3xX4xX1exX3xX98xX216xX3xX5x10d89xX3xX22xX78xX3xX16xX1xX23xX16xX3xXc7xXc3xX78xX3xX1xX78xf68bxX4xX3xX1xX78xX99xX16xX3xX4xX79xX16xX1xX3xXc7xX473xX4xX3xX93xXdxX41dxXexXd0xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX78xX22xXa8xXaxX12xX6axX3axXexX3x18a97xX34xX79xX3xX4xX34xX9exX4xX3xXexX1xXb7xX33xX3xX22xX73xX3xX16xX99xXa8xX3xX2dxX1xX2fxX16xX1dxX3xX1dxX23xXa8xX3xX93xXf5xXexX3xX16xX1dxX1fxX3xXc7xX35xXdxX3xX98xX19xXdxX3xX1dxXdxX19xXdxX3xX4a2xX34xX6xX16xX3xX7xX81xXexXaexX3xXexXbexX78xX16xX1dxX3xX93xX35xXdxX3xX4xX79xX16xX1xX3xX4a2xX34xX6xX16xX3xXc7xXdxXa9xX33xX3xX98xX15dxX3xX16xX1xX3fxXbxX3xX4xX1exX3xX4xX196xX3xX93xX1exX19xX4xX3xX22xX44bxX4xX1xX3xX4xX1xX34xXa8xXa9xX16xX3xXexX1xX10xX78xX3xX1xX1exX19xX16xX1dxX3xXexXdxX44xX34xX3xX4xfa28xX4xX3xXexXbexX44xX16xX3xX4a2xX34xXa8xX3xX33xX2fxX3xXexX78xX99xX16xX3xX4xX15xX34xXaexX3xXc7xX473xX4xX3xX93xXdxX41dxXexX3xX5xX99xX3xXc7xX35xXdxX3xX98xX19xXdxX3xX16xX1xX196xX33xX3xX16xX1dxX1exX1fxXdxX3xXexX44bxX3xX16xXc3xX16xXd0xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX78xX22xXa8xXaxX12x1759exX81xX16xX1dxX3xX4xX1x12d57xX3xX463xXaexX3xX241xX7dx162fcxX3xX7xX35xX3xX16xX1dxX1exX1fxXdxX3xXexX1xX6xX33xX3xX1dxXdxX6xX3xX4xX34xX9exX4xX3xX2dxX1xX79xX78xX3xX7xX81xXexX3xX5xX78xX3xX16xX1dxXc3xXdxX3xXbexe7d8xX16xX1dxX3xX16xX1xX3fxXbxX3xX4xX1exX3xX93xXf5xXexX3xX1x103afxXbxX3xXbxX1xX81xXbxX3xX7xX91xX3xXexXbex106d1xX3xXexX1xX99xX16xX1xX3xX33xX9exXexX3xX98xXf5xX16xX3xXc7xX15dxX3xX16xX1dxX1xXdxX44xX33xX3xXexXbex10bf7xX16xX1dxXd0xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX78xX22xXa8xXaxX12xX26xX1xXbexXdxX7xXexXdxX16xX6xX3xX26xX5xX6xXbexX2dxX1c4xX6axX6x18bb0xX6xX2dxXaexX3xf784xXdxX81xX78xX3xX7xX1exX3xXexXc3xXdxX3xX57dxXc3xXdxX3xX1xX5f0xX4xX3xe178xXexXexX6xXecxX6xXaexX3xX16xX1xX3fxX16xX3xXc7xX44bxX16xX1xX3xX2dxX3axXexX3xX4a2xX34xX79xX3xX4xX34xX9exX4xX3xX2dxX1xX79xX78xX3xX7xX81xXexX3xXbxX1xX79xX16xX3xX81xX16xX1xX3xX4xX1xX130xX16xX1xX3xX7xX81xX4xX1xX3xX16xX1xX3fxXbxX3xX4xX1exX3x14f06xXexXbexX34xXa8xX15dxX16xX3xXexX1xX35xX16xX1dx18933xX3xX4xXe3xX6xX3xX26xX6xX16xX6xX22xX6xX3xX98xX35xX16xX3xXexX3fxXbxX3xXexXbexX34xX16xX1dxX3xX98xX99xX78xX3xX16xX1xX34xX3xX4xX15xX34xX3xX4xXe3xX6xX3xXexX1xX44bxX3xXexXbexX1exX1fxX16xX1dxX3xX5xX6xX78xX3xXc7xX9exX16xX1dxXd0xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX78xX22xXa8xXaxX12xXcxXbexX78xX16xX1dxX3xXexX1xX3fxXbxX3xX2dx1489dxX3xX4a2xX34xX6xXaexX3xX22xX3ddxX3xX4xX1xX130xX16xX1xX3xXbxX1xXe3xX3xX26xX6xX16xX6xX22xX6xX3xX98xX19xXdxX3xX7xX529xX3xX5x15862xX16xX1xX3xXc7xXc3xX78xX3xX4xXe3xX6xX3xXc7xX79xX16xX1dxX3xXe7xX79xX78xX3xXexX1xXe3xX3xX1xX6xXa8xX3xXc7xX79xX16xX1dxX3xXcxX529xX3xX22xX78xXaexX3xXexX1xX216xX3xX16xX1xX3fxXbxX3xX4xX1exX3xX2dxXdxX16xX1xX3xXexX3axX3xX4x188f4xX16xX1dxX3xX4xX1xXdxX3axX33xX3xXexX19xXdxX3xXd1xX2f8xX1c4xX241xX2f8xX58bxX3xX5xX1exX5c7xX16xX1dxX3xX16xX1dxX1exX1fxXdxX3xX16xX1xX3fxXbxX3xX4xX1exX3xX33x14263xXdxX3xX16xXb7xX33xXaexX3xXexX1xX10xX78xX3xX7xX35xX3xX5xXdxX41dxX34xX3xX4xXe3xX6xX3xXe7xX9exX3xXeaxX1xX3fxXbxX3xX4xX1exXaexX3xXcxX44bxX3xX16xXc3xX16xX3xX98xX99xX3x164f4xX34xX35xX4xX3xXexX44bxX4xX1xX3xX26xX6xX16xX6xX22xX6xX3xX34exf5d2xe1ddxX26xX26xX35exXd0xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX78xX22xXa8xXaxX12xX26xX1xX130xX16xX1xX3xXbxX1xXe3xX3xX26xX6xX16xX6xX22xX6xX3xX2dxX1xf0bexX16xX1dxX3xXc7xX44bxX16xX1xX3xX7xX91xX3xXexXdxX3axXbxX3xXexX3f5xX4xX3x12239xX584xX4xX3xXexXdxX3axX16xX3xX2dxX3axX3xX1xX78xXc3xX4xX1xX3xX16xX1xX3fxXbxX3xX4xX1exX3xX22xX99xXdxX3xX1xXc3xX16xX3xXc7xXa9xX3xXexX1xX584xX4xX3xXc7xf216xXa8xX3xXexXb7xX16xX1dxX3xXexXbexX1exX5d4xX16xX1dxX3xX2dxXdxX16xX1xX3xXexX3axX3xX98xX99xX3xX1xX770xX3xXexXbexX5c7xX3xX98xXdxX41dxX4xX3xX5xX99xX33xX3xX4xX1xX78xX3xXexX15xX16xX1dxX3xX5xX19xXbxX3xXexXbexX34xX16xX1dxX3xX5xX1exX34xX3xXexXbexX44xX16xX3xXexX78xX99xX16xX3xX4a2xX34xX35xX4xXd0xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX78xX22xXa8xXaxX12xXeaxXb7xX33xX3xX240xXd2xX2xX249xXaexX3xX26xX1xX130xX16xX1xX3xXbxX1xXe3xX3xX26xX6xX16xX6xX22xX6xX3xXc7xX708xX3xX4xX2fxX16xX1dxX3xX93xX35xX3xX2dxX3axX3xX1xX78xXc3xX4xX1xX3xX16xX23xX16xX1dxX3xX33xX405xX4xX3xXexXdxX3axXbxX3xX16xX1xX3fxX16xX3xX16xX1dxX1exX1fxXdxX3xX16xX1xX3fxXbxX3xX4xX1exX3xX5xX44xX16xX3xX2f8xXd1xXd2xXd0xXd2xXd2xXd2xX3xX16xX1dxX1exX1fxXdxX3xX98xX99xX78xX3xX16xXb7xX33xX3xX240xXd2xX240xX2xX3xX34exX7xX78xX3xX98xX19xXdxX3xX33xX405xX4xX3xX2f8xX2xXd2xXd0xXd2xXd2xXd2xX3xX16xX1dxX1exX1fxXdxX3xX1xXdxX41dxX16xX3xX16xX6xXa8xX35exXd0xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX78xX22xXa8xXaxX12xfc7exX1xX33xX10xX22xX3xX64xX34xX7xX7xX10xX16xXaexX3xXe7xX9exX3xXexXbexX1exX5d4xX16xX1dxX3xXeaxX1xX3fxXbxX3xX4xX1exXaexX3xXcxX44bxX3xX16xXc3xX16xX3xX98xX99xX3xX79fxX34xX35xX4xX3xXexX44bxX4xX1xX3xX26xX6xX16xX6xX22xX6xXaexX3xX4xX1xX78xX3xX93xXdxX3axXexXaexX3xX7f4xX708xX3xX1xX9exXdxX3xX26xX6xX16xX6xX22xX6xX3xXc7xX6xX16xX1dxX3xX1dxXdxX99xX3xX1xX196xX6xX3xX98xX99xX3xX16xX15dxX16xX3xX2dxXdxX16xX1xX3xXexX3axX3xXc7xX6xX16xX1dxX3xXexXb7xX16xX1dxX3xXexXbexX1exX5d4xX16xX1dxX3xX4xXe3xX6xX3xX26xX6xX16xX6xX22xX6xX3xX4xX15xX16xX3xXexX1xX44xX33xX3xX16xX1xXdxX15dxX34xX3xX5xX6xX78xX3xXc7xX9exX16xX1dxX3xX33xX19xXdxXd0xX55xXd0xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX78xX22xXa8xXaxX3xX7xXexXa8xX5xX10xX9xXaxXexX10xX7f4xXexX1c4xX6xX5xXdxX1dxX16xX2c1xX3xXbexXdxX1dxX1xXexX3fcxXaxX12xX34exXcxXcx18ca0x12e9axXeaxX55xXa0bxXdxX10xXexX16xX6xX33x13925xX35exX0xX55xXbxX12