Thanh Hóa hỗ trợ 15 xã xây dựng mô hình nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020
(Baothanhhoa.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 4270/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ các xã xây dựng mô hình nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020.
b3d3xf760x1420axb688x10b40x11867x10152xbd34xefa5xX7x1352dx13a8dxfd03xba25xe844x1366dxX5x1196exXaxc4a6xX0xX6xX12xXcxX1xX6xe4b2xX1xX3xf6f7x11e5cxX6xX3xX1xc14cxX3xXex12a18x11321xX3xX2x10392xX3xed64x13fedxX3xX2ax1072cx13761xX3xe301xd7f2xX19x10c45xX3x10eb5xd706xX3xX1xb6dfxX19xX1xX3xX19xX37xX19xX34xX3xXexX1xX37xX19xX3xX36xec5dxXdxX3xd20bxXdx10ee9x14199xX3xX36x115cbxX4fxX3xX19x125daxX36xX3x13191x14135xX59xX5axX0x1411axX6xX12xX0xX5exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX10xX6xX31xXaxX12x13091xX1xebbexX3xXex1437fxX4xX1xX3x10b9ax112dex117e1xc110xX3xXexd54cxX19xX1xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX3xcfc3x1206bxX6xX3x11f8dxX6xX19xX3xX1xc0a8xX19xX1xX3x14015xX4fxX2fx1129fxXexX3xc951xX7cxX19xX1xX3xX7x11e09xX3x121bexX59xc01bxX5axX5exXa1xce66xe81dxX80xX81xX82xX83xX3xX94x13d84xX3xX94xXdx11a85xX4xX3xXbxX1x11b13xX3xX31xX4fxX2fxXc1xXexX3xX31xX32xX3xXexffd4x1289dxX19xX3xX4cxXdxX19xX1xX3xXbxX1x124b7xX3xX1xX21xX3xXexX24xX25xX3xX4xXd3xX4xX3xX2axX2bxX3xX2axX2exX2fxX3xX31xX32xX19xX34xX3xX36xX37xX3xX1xX3axX19xX1xX3xX19xX37xX19xX34xX3xXexX1xX37xX19xX3xX36xX49xXdxX3xX4cxXdxX4exX4fxX3xX36xX52xX4fxX3xX19xX56xX36xX3xX59xX5axX59xX5ax12bbexX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xXd2xX31xX2fxXaxX12xX0xXdxX36xX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX31xXexX1xX4fxX36xX98xX3xXdxX77xX10xX19xXexX10xX24xXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXax12416xXdxX31xXexX1x100a3xX3xeca9xXafxX5axXbxX2axc610xX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX15bxX3xXafxX59xXb1xXbxX2axX162xXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15bxX5exX5exXdxX11dxX98xX6xXd2xXexX1xX6xX19xX1xX1xXd2xX6xX11dxX94xX19xX5exX19xX10xX156xX7xX5exX59xX5axXafxX5axX5exX2xX5axX28xX31xX28xX2xXafxXafx135c0xX2xX5axXexXafxX2xXafx1196dxX5xX2xX5axXb6xX2xXb1xXb1xX31xX15dxX2xX1aaxX59xX2xX1a3xXb1xXexXb1xX28xXb1xX1a3xX59xX5xX5axX11dx13414xXbxX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX3xX1xX21xX3xXexX24xX25xX3xX2xX28xX3xX2axX2bxX3xX2axX2exX2fxX3xX31xX32xX19xX34xX3xX36xX37xX3xX1xX3axX19xX1xX3xX19xX37xX19xX34xX3xXexX1xX37xX19xX3xX36xX49xXdxX3xX4cxXdxX4exX4fxX3xX36xX52xX4fxX3xX19xX56xX36xX3xX59xX5axX59xX5axXaxX3xX156xXdxX31xXexX1xX9xXaxX15dxXafxX5axXaxX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX9xXaxXafxX59xXb1xXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xXd2xX31xX2fxXaxX12x143b4x10682xX4xX3xXexXdxXc6xX4fxX3xX1xX21xX3xXexX24xX25xX3xX19xX1x13c74xX36xX3xXexf85exXbxX3xXexX24xX4fxX19xX34xX3xXexX1xX32xX4xX3xX1xXdxXc1xX19xX3xX1xXd2xX9dxX19xX3xXexX1xX9dxX19xX1xX3xX4xXd3xX4xX3xX19x11332xXdxX3xX31xX4fxX19xX34xb815xX3xXexXdxXc6xX4fxX3xX4xX1xXddxX3xX2axX2bxX3xX82xXcxX246xX3xX4cxXdxX4exX4fxX3xX36xX52xX4fxX11dxX3x143f4xX4fxX3xXexXdxXc6xX19xX3xX4xX37xX19xX34xX3xXexXd3xX4xX3xX4xX1xX86xX19xX1xX3xXexX24xX6xX19xX34xX3xX4x10788xX19xX1xX3x126c3xX4fxX6xX19xX3xX36xX37xXdxX3xXexX24x130e5x10920xX19xX34xX3xX19xX37xX19xX34xX3xXexX1xX37xX19xX3xX7xXd3xX19xX34xX3xXb6xX3xX2axX6xX19xX1xX3xXb6xX3xX7x100a1xX4xX1xX3xXb6xX3xXa7x13840xXbxX162xX3xX4xd91bxX3xX7xf574xX3xX94xX25cxXexX3xX4xX1x11eefxXexX3xX94xX56xX19xX3xX1xX1dxX6xX286xX3xXexX24xX2cfxX2d0xX19xX34xX3xX1x1136exX4xX286xX3xXa7xX2c0xX36xX3xX98xX2c0xXd2xX3xXa7xX2d0xXdxX3xX7xXadxX19xX34xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX1xXd2xX2edxXexX3xX4xX79xX6xX3xX19xX34xX2cfxX2d0xXdxX3xX31xX2exX19xX3xX19xX37xX19xX34xX3xXexX1xX37xX19xX11dxX11dxX11dxX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xXd2xX31xX2fxXaxX12xX2xX28xX3xX2axX2bxX3xXa7xX2cfxX25xX4xX3xX1xX21xX3xXexX24xX25xX286xX3xX34x10e2fxX36xX15bxX3xbd81xX2bxX3xXb5xX7cxX19xX1xX3xXcxX2exX19xX3xXb6xX3xc430xXc6xX19xX3xXb5xX7cxX19xX1xX162xX3xX37exX2bxX3xXcxX24xX2cfxX2d0xX19xX34xX3x11095xX2f9xX19xX3xXb6xX3xX82xX37xX19xX34xX3xX77xXadxX19xX34xX162xX3xX37exX2bxX3x1142cxX1x12e99xX3xba4exX27fxX4xX3xXb6xX3xX1cxX25cxX4fxX3xX3b8xX27fxX4xX162xX3xX37exX2bxX3xX37exX4fxX2exX19xX3xX1cx120c0xX6xX3xXb6xX3xXcxX1xX318xX3xX37exX4fxX2exX19xX162xX3xX37exX2bxX3xXa1xX4fxX2c0xX19xX34xX3xX3b8xX2cfxX4fxX3xXb6xX3xXa1xX4fxX2c0xX19xX34xX3xX37exX2cfxX2f9xX19xX34xX162xX3xX37exX2bxX3xXcxX1xX9dxX19xX1xX3xX1cxX2cfxX19xX34xX3xXb6xX3xXcxX1xX2edxX4xX1xX3xXcxX1xX9dxX19xX1xX162xX3xX37exX2bxX3xX82xX34xX318xX4xX3xX3b4xX1xX247xX19xX34xX3xXb6xX3xXcxX1xX2cfxX2d0xX19xX34xX3xX37exX4fxX2exX19xX162xX3xX37exX2bxX3xX1cxXd2xX258xX19xX34xX3xX3b8xX2cfxX4fxX3xXb6xX3xX1cxXd2xX258xX19xX34xX3xX1cxX1dxX6xX162xX3xX37exX2bxX3xfc6exb881xX19xX1xX3xXcxXdxXa4xX19xX3xXb6xX3xX452xX453xX19xX1xX3xX3b8xX27fxX4xX162xX3xX37exX2bxX3xXb5xX37xX19xX34xX3xX452xX56xX19xX3xXb6xX3xXb5xX37xX19xX34xX3xX3a0xX2f9xX19xX162xX3xX37exX2bxX3xX1cxXd2xX258xX19xX34xX3xXcxX1x10ac1xX19xX34xX3xXb6xX3xX1cxXd2xX258xX19xX34xX3xX1cxX1dxX6xX162xX3xX37exX2bxX3xX1cxX9dxX3xX3b8xX453xX19xX1xX3xXb6xX3xX1cxX9dxX3xXcxX24xX4fxX19xX34xX162xX3xX37exX2bxX3xX82xX34xX6xX3xXcxX1xX9dxX19xX1xX3xXb6xX3xX82xX34xX6xX3xX3a0xX2f9xX19xX162xX3xX37exX2bxX3xXa1xX4fxX2c0xX19xX34xX3xX81xX3axX19xX1xX3xXb6xX3xXa1xX4fxX2c0xX19xX34xX3xX37exX2cfxX2f9xX19xX34xX162xX3xX37exX2bxX3xX81xX48bxX4xX3xX3b8xX2cfxX2f9xX19xX34xX3xXb6xX3xXcxX1xX318xX3xX37exX4fxX2exX19xX11dxX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xXd2xX31xX2fxXaxX12xX246xd41bxX4xX3xX1xX21xX3xXexX24xX25xX3xX5xX9dxX3xX1aaxf84cxX5axX3xXexX24xXdxXc1xX4fxX3xXa7xX37axX19xX34xX5exX2axX2bxX11dxX3xXcxX24xXd2xX19xX34xX3xXa7xX1dxX286xX3xX4cxXdxX19xX1xX3xXbxX1xXddxX3xX1xX21xX3xXexX24xX25xX3xX4xX1xXd2xX3xX2xX1a3xX3xX2axX2bxX3xXexX24xXd2xX19xX34xX3x13968xXa4xX3xX1xXd2xX2edxX4xX1xX3xX7xXadxX3xX59xX28xX59xX5exX560xX1cxXb6xX80xX81xX82xX83xX3xX19xX34xX9dxX2fxX3xX2xX15dxXb6xX2xX59xXb6xX59xX5axX2xX1aaxX3xX4xX79xX6xX3xX80xX81xX82xX83xX3xXexX86xX19xX1xX3xX19xX56xX36xX3xX59xX5axX2xX1aaxX3xX94xX49xXdxX3xXex12c74xX19xX34xX3xX7xXadxX3xXexXdxXbdxX19xX3xX5xX9dxX3xX2xX59xX11dxXb1xXafxX5axX3xXexX24xXdxXc1xX4fxX3xXa7xX37axX19xX34xX3xX94xX9dxX3xX59xX3xX2axX2bxX3xX1xX21xX3xXexX24xX25xX3xX36xX49xXdxX3xX4xX1xXd2xX3xX4xXd3xX4xX3xX2axX2bxX3xXexX24xXd2xX19xX34xX3xX560xXa4xX3xX1xXd2xX2edxX4xX1xX3xX7xXadxX3xX59xX28xX59xX5exX560xX1cxXb6xX80xX81xX82xX83xX3xX19xX34xX9dxX2fxX3xX2xX15dxXb6xX2xX59xXb6xX59xX5axX2xX1aaxX3xX4xX79xX6xX3xX80xX81xX82xX83xX3xXexX86xX19xX1xX3xX5x10089xX19xX3xX19xX9dxX2fxX3xX5xX9dxX3xX2xX11dxX1aaxX15dxX5axX3xXexX24xXdxXc1xX4fxX3xXa7xX37axX19xX34xX11dxX3xX560xXdxX19xX1xX3xXbxX1xXddxX3xXa7xXbdxX3xX19xX34xX1xX7cxX3xXbxX1xX2exX19xX3xX98xX5a4xX3xXa7xX25xXexX3xX19xX9dxX2fxX3xX5xX9dxX3xX2xX5axX11dxX524xX5axX5axX3xXexX24xXdxXc1xX4fxX3xXa7xX37axX19xX34xX11dxX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xXd2xX31xX2fxXaxX12xX77xX1xX79xX3xXexX7cxX4xX1xX3xX80xX81xX82xX83xX3xXexX86xX19xX1xX3xX2fxXc6xX4fxX3xX4xX620xX4fxX3xX4xXd3xX4xX3xXa7xX7cxX6xX3xXbxX1xX2cfxX2f9xX19xX34xX3xXa7xX2cfxX25xX4xX3xX1xX21xX3xXexX24xX25xX3xX4cxXdxX19xX1xX3xXbxX1xXddxX3xX4xX1dxX3xXexX24xXd3xX4xX1xX3xX19xX1xXdxXc1xX36xX3xX1xX4fxX2fxX3xXa7xX27fxX19xX34xX3xX4xXd3xX4xX3xX19xX34xX4fxX37axX19xX3xX94xXadxX19xX3xX1xX25xXbxX3xXbxX1xXd3xXbxX3xX4cxX1xXd3xX4xX162xX3xX1xX4fxX2fxX3xXa7xX27fxX19xX34xX3xXa7xX1dxX19xX34xX3xX34xX1dxXbxX3xX4xX79xX6xX3xX19xX1xX2exX19xX3xX31xX2exX19xX3xXexX24xXc6xX19xX3xXa7xX7cxX6xX3xX98xX9dxX19xX3xXa7xX4exX3xXexX1xX32xX4xX3xX1xXdxXc1xX19xX3xX1xXd2xX9dxX19xX3xXexX1xX9dxX19xX1xX3xX4xXd3xX4xX3xX19xX27fxXdxX3xX31xX4fxX19xX34xX286xX3xXexXdxXc6xX4fxX3xX4xX1xXddxX3xX2axX2bxX3xX82xXcxX246xX3xX19xX2exX19xX34xX3xX4xX6xXd2xX286xX3xX82xXcxX246xX3xX4cxXdxX4exX4fxX3xX36xX52xX4fxX11dxX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12138xX4fxXexX1xXd2xX24xXaxX12xX3b4xX452xX0xX5exXbxX12
PV