Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở khu vực biên giới vững mạnh
(Baothanhhoa.vn) - Nhằm ổn định tình hình khu vực biên giới, gần 10 năm qua (từ năm 2009 đến 2018), Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp với lực lượng công an, quân sự, biên phòng bám sát cơ sở xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở các xã khu vực biên giới vững mạnh toàn diện, chú trọng công tác phát triển đảng viên mới là người dân tộc, xóa bản trắng đảng viên, xóa các chi bộ sinh hoạt ghép.
e84cx134cex1229cx10bc2x1541cx16b20x11321x11374x138d6xX7x15859x147e5x122e5xf20dx132aex16002xX5x16970xXax14fddxff06x15ad1x15ae7xX3x15a4ax1421fx12c65x153c8xX3xX1x1005exX3xXexX1x13ba1xX19xX1axX3xX4xX1xe9acxX19xX1xX3xXex12d25x12ab6xX3xX4x15782xX3xX7x11e69xX3x11d7exX1x10d6axX3x1111fxX18xX4xX3x1449exXdx143eexX19xX3xX1axXdx132b3xXdxX3xX39x13b26xX19xX1axX3x1394ex13d4axX19xX1xX0x13fadxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfa92xX10xX6xX17xXaxX12xX3x137d5xX1x13c3dxX4cxX3x1312cxX19xX3x10b68xX2dxX19xX1xX3xXex11eb6xX19xX1xX3xX1xX75xX19xX1xX3xX35xX1xX37xX3xX39xX18xX4xX3xX3dxXdxX3fxX19xX3xX1axXdxX44xXdx1512exX3xX1ax12e4exX19xX3xX2xf3f6xX3xX19x14837xX4cxX3xf4faxX37xX6xX3x16461xXex124bdxX3xX19xX99xX4cxX3xfc63xX96xX96x14a72xX3xX6fx1254dxX19xX3xXa8xX96xX2xe858x13b33xX8fxX3xXcxed4cxX19xX1xX3x11954xX15xX8fxX3xX60x152a5xX67x156fbxX8fxX3x15207xf22dxX67xXc4xX3xXexXb9xX19xX1xX3xX6fx16a90xX3xX4xX1xXb9xX3xX6fxX4dx15955xX3xX4x1417cxX4xX3xX4x11189xXbxX8fxX3xX4xXddxX4xX3xX19xX1ax14a4exX19xX1xX3xXbxX1xX21xXdxX3xX1x10173xXbxX3xX39xX44xXdxX3xX5xX18xX4xX3xX5x12c44xXf5xX19xX1axX3xX4x10e99xX19xX1axX3xX6xX19xX8fxX3xX9cxX37xX14xX19xX3xX7xX18xX8fxX3xX3dxXdxX3fxX19xX3xXbxX1x107bbxX19xX1axX3xX3dxXddxX4cxX3xX7xXddxXexX3xX4xX30xX3xX7xX33xX3x16174xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX8fxX3xX4xXbdxX19xX1axX3xX4xX21xX3xX1xX1dxX3xXexX1xX21xX19xX1axX3xX4xX1xX27xX19xX1xX3xXexX2cxX2dxX3xX33xX3xX4xXddxX4xX3xX131xXd2xX3xX35xX1xX37xX3xX39xX18xX4xX3xX3dxXdxX3fxX19xX3xX1axXdxX44xXdxX3xX39xX48xX19xX1axX3xX4cxX4dxX19xX1xX3xXexXdaxXebxX19xX3xX17xXdxX1dxX19xX8fxX3xX4xX1x11fa0xX3xXexX2cx14f65xX19xX1axX3xX4xX107xX19xX1axX3xXexXddxX4xX3xXbxX1xXddxXexX3xXexX2cxXdx1659axX19xX3xX6fx10d9exX19xX1axX3xX39xXdxX3fxX19xX3xX4cxX44xXdxX3xX5xXebxX3xX19xX1axX101xebe8xXdxX3xX17xX14xX19xX3xXex143ddxX4xX8fxX3xX131x14be8xX6xX3xX3dxX1a5xX19xX3xXexX2cx156dcxX19xX1axX3xX6fxX1a5xX19xX1axX3xX39xXdxX3fxX19xX8fxX3xX131xX1c5xX6xX3xX4xXddxX4xX3xX4xX1xXdxX3xX3dxX1c0xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX1xXdaxX4dxXexX3xX1axX1xf6e0xXbx13581xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xXdaxX17xX15xXaxX12xX0xXdxX4cxX1axX3xXdxXexX10xX4cxXbxX2cxXdaxXbxX9xXaxXdxX4cxX6xX1axX10xXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxXaxX51xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xXdaxX17xX15xXaxX12xXc8xX1c0xX3xX6fxX1c0xXdxX3xXc8xXdxX3fxX19xX3xXbxX1xX11fxX19xX1axX3xXa0xXc8xXc2xXc8x15041xXb5xX3xXexXb9xX19xX1xX3xX6fxXd2xX3xXexX1xX6xX4cxX3xX4cxX101xX37xX3xX4xX1xXdaxX3xXcxXb9xX19xX1xX3xXbdxX15xX3xXexX2cxXdxX1a1xX19xX3xX35xX1xX6xXdxX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xXdxX1dxX19xX3xX4xX1c5xX3xX1xXdxX1dxX37xX3xX9cxX37xX1a5xX3xXc2x11a4cxX3xXddxX19xX3xXa8xX96xXa8x117ecxfbe7xXc2x12993xX51xXc8xXcxea57xXcxXc7xX8fxX3xX19xX1axXebxX15xX3xXa8xXb4xX2a0xX29fxX2a0xXa8xX96xX2xX96xX3xX4xXbdxX6xX3xXc8xX6xX19xX3xXcxX6cxX3xX4xX1x11b98xX4xX3xXcxXb9xX19xX1xX3xXbdxX15xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX60xX1c5xX6xX3xX39xX297xX3x12a36xX255xX1xXddxXexX3xXexX2cxXdxX1a1xX19xX3xX6fxX1a5xX19xX1axX3xX39xXdxX3fxX19xX3xX39xXebxX3xX4xX1xXdxX3xX3dxX1c0xX3xX6fxX1a5xX19xX1axX3xX33xX3xX4xXddxX4xX3xXexX1xX107xX19xX8fxX3xX3dxX1a5xX19xX8fxX3xX39x101f7xX19xX1axX3xX7xX14xX37xX8fxX3xX39xX316xX19xX1axX3xX131xX6x12846xX8fxX3xX6fxXaexX19xX3xX19xX99xX4cxX3xXa8xX96xX2xX29fxX3xX6fxXd2xX3xX131xX1c5xX6xX3xX3dxX1a5xX19xX3xXexX2cxX1cexX19xX1axX3xX6fxX1a5xX19xX1axX3xX39xXdxX3fxX19xX3xX33xX3xXa8xf5c4xX3xX3dxX1a5xX19xX3xX19xX1axX101xX1b8xXdxX3x10e84xX107xX19xX1axX3xXexX1xX37xX1c0xX4xX3xX1xX37xX15xX1dxX19xX3xX360xX101xX1b8xX19xX1axX3x120d5xXddxXexX1faxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xXdaxX17xX15xXaxX12xXcxX1xX18xX4xX3xX1xXdxX1dxX19xX3x15d2dxXaexXexX3xX5xX37x122b2xX19xX3xX7xX21xX3x14d72xX3a6xX2a0xXcxXc8xX51xXcxXc7xX3xX19xX1axXebxX15xX3xXa8x13ff9xX2a0xX29fxX2a0xXa8xX96xX96xX354xX3xX4xXbdxX6xX3xXcxXb9xX19xX1xX3xXbdxX15xX3xX39xX297xX3xXexX99xX19xX1axX3xX4xX101xX1b8xX19xX1axX3xX4xXddxX19xX3xX3dxX1c0xX3xXc8xXc2xXc8xX255xX3xX1axXdxX48xX3xX4xX1xX2c7xX4xX3xXbxX1xX1c5xX3xX3dxX27xX3xXexX1xX101xX3xX6fxX1a5xX19xX1axX3xXbdxX15xX3xX4xX1xXdaxX3xX4xXddxX4xX3xX131xXd2xX3xX3dxXdxX3fxX19xX3xX1axXdxX44xXdxX8fxX3xX35xXaexX3xX1xXdaxX4dxX4xX1xX3xX2dfxXcxX99xX19xX1axX3xX4xX101xX1b8xX19xX1axX3xX5xX18xX4xX3xX5xX101xXf5xX19xX1axX3xX5xXdxX3fxX19xX3xX19xX1axXebxX19xX1xX3xXexX4dxXdxX3xX4xXddxX4xX3xX3dxX1a5xX19xX3xXexX2cxX18cxX19xX1axX3xX6fxXdxX1a1xX4cxX3xXbxX1xX27xX6xX3xXcxX14xX15xX3xXexXb9xX19xX1xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX60xX1c5xX6xX326xX8fxX3xX6fxXaexX19xX3xX19xX6xX15xX3xX6fxXd2xX3xX4xX1c5xX3xX2xX3b5xX3xX4xXddxX19xX3xX3dxX1c0xX3xXexX99xX19xX1axX3xX4xX101xX1b8xX19xX1axX3xX4xX1xXdaxX3xX2xX354xX3xX131xXd2xX3xX3dxXdxX3fxX19xX3xX1axXdxX44xXdxX3xX39xXebxX3xX2xX3xX131xXd2xX3xX39xX316xX19xX1axX3xX6fxX1dxX4cxX8fxX3xX1axXdxX48xX3xX4xX1xX2c7xX4xX3xXbxX1xX1c5xX3xX3dxX27xX3xXexX1xX101xX3xX6fxX1a5xX19xX1axX3xXbdxX15x13800xX3xX2xX29fxX3xX6fx1355dxX19xX1axX3xX4xX1xX27xX3xXexX1xX6xX4cxX3xX1axXdxX6xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX1xXdaxX4dxXexX3xXexX4dxXdxX3xX2xXabxX3xX4xX1xXdxX3xX3dxX1c0xX3xXexX1xX107xX19xX8fxX3xX3dxX1a5xX19xX4d5xX3xX2xX3b5xX3xX6fxX4dbxX19xX1axX3xX4xX1xX27xX3xXexX99xX19xX1axX3xX4xX101xX1b8xX19xX1axX3xX5xX18xX4xX3xX5xX101xXf5xX19xX1axX3xX5xXdxX3fxX19xX3xX19xX1axXebxX19xX1xX1faxX0xX51xXbxX12
Nguyễn Minh