New York chính thức bước vào giai đoạn 2 mở cửa lại nền kinh tế
Sáng 22/6, đúng 3 tháng kể từ ngày thành phố New York phải áp dụng lệnh phong tỏa, hàng ngàn văn phòng, cơ quan ở đây đã mở cửa, đón mọi người trở lại làm việc bởi thành phố New York chính thức bước vào giai đoạn 2 trong lộ trình mở lại hoạt động.
b53x4c2fx3db1x7410x2dbbx5b8bx4195x6618x5eecxX7x853cx45a6x86b0xcd0x1f53x6659xX5x845cxXax3162x5921xX10x8b03xX3x7622x5f6fx1c87x556axX3xX4xX1x1e26x7d31xX1xX3xXexX1x7c06xX4xX3x743cx22b1x3221xX4xX3x6112x900bxX18xX3x4a1bxXdxX6xXdxX3x1489xX18x5cbaxX1fxX3x52bfxX3x5f72x35d5xX3xX4x8b34xX6xX3xX5xX37xXdxX3xX1fx6108xX1fxX3xX1axXdxX1fxX1xX3xXex422bxX0x6cc8xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5e41xX10xX6x103bxXaxX12x31a1x6029xX1fxX30xX3xX3axX3axX53x7475x4a25xX3xX35x6c57xX1fxX30xX3x14c3xX3xXexX1xX69xX1fxX30xX3xX1ax6405xX3xXex810cxX3xX1fxX30xX2dx5f53xX3xXexX1xX2dxX1fxX1xX3xXbxX1x56c5xX3xX13xX10xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXbxX1x3d30xXdxX3xX69xXbxX3xX65x57edxX1fxX30xX3xX5x8358xX1fxX1xX3xXbxX1xX18xX1fxX30xX3xXex4c9dxX6xX71xX3xX1xX2dxX1fxX30xX3xX1fxX30xX2dxX1fxX3xX2cx6e23xX1fxX3xXbxX1x6a42xX1fxX30xX71xX3xX4x343dxX3x72f1x5560xX6xX1fxX3xX3dxX3xX35x33a8xX89xX3xX35x1b42xX3xX3cxX3dxX3xX4xX40xX6xX71xX3xX35x1ac6xX1fxX3xX3cx7108xXdxX3xX1fxX30xX28x42adxXdxX3xXexX19xX3dxX3xX5xX37xXdxX3xX5xX2dxX3cxX3xX2cxXdxXacxX4xX3xX27xX3dxXdxX3xXexX1xX2dxX1fxX1xX3xXbxX1xX93xX3xX13xX10xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX1exX1fxX1xX3xXexX1xX24xX4xX3xX27xX28xX29xX4xX3xX2cxX2dxX18xX3xX30xXdxX6xXdxX3xX35xX18xX37xX1fxX3xX3axX3xXexX19xX18xX1fxX30xX3xX5x8f45xX3xXexX19x4627xX1fxX1xX3xX3cxX3dxX3xX5xX37xXdxX3xX1xX18xX37xXexX3xX35xX146xX1fxX30x6ea2xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1953xX18xX65xX89xXaxX12xX0xXdxX3cxX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX3cxX7x4bccxXbxX1xX18xXexX18xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX10xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX1exX1fxX1xX3xXexX1xX24xX4xX3xX27xX28xX29xX4xX3xX2cxX2dxX18xX3xX30xXdxX6xXdxX3xX35xX18xX37xX1fxX3xX3axX3xX3cxX3dxX3xX4xX40xX6xX3xX5xX37xXdxX3xX1fxX48xX1fxX3xX1axXdxX1fxX1xX3xXexX51xX3xX1xX14axX1fxX1xX3xXa0xX1fxX1xX3xX2xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX53xX53xXdxX15exX27xX6xX18xXexX1xX6xX1fxX1xX1xX18xX6xX15exX2cxX1fxX53xX1fxX10xX15xX7xX53xX3ax709cxX3ax2d01xX53xX2x76e4xX201xX65xX3axX1fcx71c9xX78xX2xX1fexX206xXexX2xX206x65e7xX206xX5xX2xX15ex641fxXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX1exX1fxX1xX3xXexX1xX24xX4xX3xX27xX28xX29xX4xX3xX2cxX2dxX18xX3xX30xXdxX6xXdxX3xX35xX18xX37xX1fxX3xX3axX3xX3cxX3dxX3xX4xX40xX6xX3xX5xX37xXdxX3xX1fxX48xX1fxX3xX1axXdxX1fxX1xX3xXexX51xXaxX3xX65xX6xXexX6xX183xXbxX1xX18xXexX18xX183xX18xX19xXdxX30xXdxX1fxX6xX5xX183xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7x89e9xX53xX53xX4xX65xX1fxXdxX3cxX30xX15exX2cxXdxX10xXexX1fxX6xX3cxXbxX5xXd4xX7xX15exX2cxX1fxX53xXexX70xX3axX1fcxX53xXd4xXbxX5xX18xX6xX65xX10xX65xX53x49eaxX7xX3cxX7xX89xX53xX3axX1fcxX3axX1fcx15aexX1fcxX70xX2adxX3axX78xX53xXexXex2913xX2cxX1fxX2adxX1fxX10xX15xX2adxX89xX18xX19xX1axX2adxX2xX15exX213xXbxX30xXaxX3xX53xX12xb90xX146xXexX3xXd3xXd4xX69xX1fxX3xX27xX6xX19xX3xX1fxX30xX18xX2dxXdxX3xXexX19xXf4xXdxX3xX3cxX3dxX3xX4xX40xX6xX3xXexX19xX3dxX3xX5xX37xXdxX3xXexX37xXdxX3xX13xX10xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX71xX3xX2ccx8d11xX3xX1fxX30xX2dxX89xX3xX201xX53xX70xX53xX3axX1fcxX3axX1fcxX15exX3x1051x4302xX1fxX1xX27cxX3x799bx8c65x6e68xX53xXcxXcx4475x2d91xX13x2688xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exX18xX65xX89xXaxX12xXcxXd4xX89xX3xX1fxX1xXdx23c6xX1fxX71xX3xX7xX93xX3xX1fxX30xX28xXf4xXdxX3xX35xX28x11e1xX4xX3xXbxX1x74a7xXbxX3xXexX19xX3dxX3xX5xX37xXdxX3xX5xX2dxX3cxX3xX2cxXdxXacxX4xX3xXexX37xXdxX3xX4x7db9xX1fxX30xX3xX7xX3dxX3xX183xX3xX1axX1xX18xXa0xX1fxX30xX3xX78xX1fcxX1fcxX15exX1fcxX1fcxX1fcxX3xX1fxX30xX28xXf4xXdxX3xX183xX3xX2cx438dxX1fxX3xX1exXexX3xX1xXd1xX1fxX3xX1fxX1xXdxX48xXd4xX3xX7xX18xX3xX2cxX29xXdxX3xX4xX18xX1fxX3xX7xX93xX3xX1fxX30xX28xXf4xXdxX3xX35xXdxX3xX5xX2dxX3cxX3xX2cxX2dxX18xX3xXexX1xXf4xXdxX3xX35xXdxX81xX3cxX3xXexX19xX28xX29xX4xX3xX1axX1xXdxX3xX35xX37xXdxX3xX65x644fxX4xX1xX3x574fx6989xX320x2c2cx86a3xX183xX2x574axX3xX2b6xXa0xX89xX3xX19xX6xX71xX3xX27xX3dxXdxX3xX4xX69xX4xX3xX4xX36cxX1fxX30xX3xXexX89xX3xXbxX1xXa0xXdxX3xXexXd4xXdbxX1fxX3xXexX1x82edxX3xXd3xXd4xX89xX3xX35xX3d5xX1fxX1xX3xX30xXdxXdfxX1fxX3xX4xX69xX4xX1xX3xX2b6xXdfxX3xX1xX146xXdxX3xX2cxX2dxX3xX1xX37xX1fxX3xX4xX1xX51xX3xX7xX93xX3xX1fxX30xX28xXf4xXdxX3xX4xXeaxX3xX3cx122dxXexX3xX4x6471xX1fxX30xX3xX5xX74xX4xX3xXexX19xX18xX1fxX30xX3xX1axX1xX36cxX1fxX30xX3xX30xXdxX6xX1fxX3xXexX19xX18xX1fxX30xX3xX1fxX1xX2dxX15exX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exX18xX65xX89xXaxX12xX62xXacxX3xXexX1xX93xX1fxX30xX3xXexX2dxXd4xX3xX35xXdxXacxX1fxX3xX1fxX30x9431xX3cxX71xX3xXexX19xX28xX29xX4xX3xX35xXdbxX89xX3xX2cxX93xX1fxX3xX5xX2dxX3xXbxX1xX28xXd1xX1fxX30xX3xXexXdxXacxX1fxX3xX65xXdxX3xX4xX1xXd4xX89xX81xX1fxX3xXbxX1x5f05xX3xX27xXdxX51xX1fxX3xX2cxX2dxX3xXexX1xXd4x77b3xX1fxX3xX5xX34exXdxX3xX4xX406xX6xX3xX1fxX30xX28xXf4xXdxX3xX65xXdbxX1fxX3xX13xX10xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX71xX3xX1xXdxXacxX1fxX3xX2cxX38dxX1fxX3xX1axX1xX69xX3xX2cx45c0xX1fxX30xX3xX1axX1xX69xX4xX1xX15exX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exX18xX65xX89xXaxX12xX68xX93xX3xX5xXdxXacxXd4xX3xXexX1xX93xX1fxX30xX3xX1axX33fxX3xXexX1xX69xX1fxX30xX3xX1fexX53xX3axX1fcxX3axX1fcxX3xX4xX1xX18xX3xXexX1x559bxX89xX3xX7xX93xX3xX1fxX30xX28xXf4xXdxX3xX35xXdxX3xX5xX37xXdxX3xX27x4243xX1fxX30xX3xXexX2dxXd4xX3xX35xXdxXacxX1fxX3xX1fxX30xX48axX3cxX3xX35xXdfxX3xXexXc6xX1fxX30xX3xX5xX33fxX1fxX3xX27xX548xX1fxX30xX3xX2xX201x572dxX3xX7xX93xX3xX1fxX30xX28xXf4xXdxX3xX65xX43exX1fxX30xX3xXexX19xX28xX29xX4xX3xX1axX1xXdxX3xX35xX37xXdxX3xX65xX3d5xX4xX1xX3xX2b6xXa0xX89xX3xX19xX6xX71xX3xX4xX6xX18xX3xX1xXd1xX1fxX3xX3axX56dxX3xX7xX18xX3xX2cxX29xXdxX3xX65x4aafxX3xX35xX18xX69xX1fxX3xX4xX406xX6xX3xX4xXd1xX3xXd3xXd4xX6xX1fxX3xXd3xXd4xXa0xX1fxX3xX5x2321xX3xX30xXdxX6xX18xX3xXexX1xX36cxX1fxX30xX3xX4xX36cxX1fxX30xX3xX4xX146xX1fxX30xX3xX13xX10xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX71xX3xX2ccxXcxX319xX15exX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exX18xX65xX89xXaxX12xX2ccxXcxX319xX3xX1xX89xX3xX2cxXeexX1fxX30xX3xX4xX18xX1fxX3xX7xX93xX3xX1fxX2dxX89xX3xX7x647cxX3xXexXc6xX1fxX30xX3xX30xX534xXbxX3xX35xX36cxXdxX3xXexX19xX18xX1fxX30xX3xX1fxX1x1b8axX1fxX30xX3xX1fxX30xX2dxX89xX3xXexX29xXdxX3xX7xX6xXd4xX3xX1axX1xXdxX3xXexX1xX2dxX1fxX1xX3xXbxX1xX93xX3xX3cxX3dxX3xX4xX40xX6xX3xX30xXdxX6xXdxX3xX35xX18xX37xX1fxX3xX3axX15exX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exX18xX65xX89xXaxX12xX62xXdxXacxX1fxX3xXex7f9exX3xX5xXacxX3xX2b6xX353xXexX3xX1fxX30xX1xXdxXacxX3cxX3xX65xX28xXd1xX1fxX30xX3xXexX1exX1fxX1xX3xX2cxX29xXdxX3xX2cxXdxX19xXd4xX7xX3xX68xX319x72cbxX68xX183xX3d9xX18xX320xX183xX3axX3xX3dxX3xXexX1xX2dxX1fxX1xX3xXbxX1xX93xX3xX13xX10xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX5xX2dxX3xX1axX1xX18xXa0xX1fxX30xX3xX2xX56dxX71xX3xXexX1xX534xXbxX3xX1xXd1xX1fxX3xX19xX534xXexX3xX1fxX1xXdxX48xXd4xX3xX7xX18xX3xX2cxX29xXdxX3xXexX67axX3xX5xXacxX3xX70xX1fcxX56dxX3xX1x9329xXdxX3xX35xX48axXd4xX3xXexX1xX69xX1fxX30xX3xXcxX28xX15exX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exX18xX65xX89xXaxX12xX2ccx7baexXdxX3xX1fxX30xX2dxX89xX71xX3xXexX1xX2dxX1fxX1xX3xXbxX1xX93xX3xX2cxX38dxX1fxX3xX30xX1xXdxX3xX1fxX1xX4c4xX1fxX3xX1xXd1xX1fxX3xX2xX1fcxX1fcxX3xX4xX6xX3xX1fxX1xXdx4e94xX3cxX3xX2cxXdxX19xXd4xX7xX3xX68xX319xX6a1xX68xX183xX3d9xX18xX320xX3axX3xX2cxX2dxX3xX4xX1xX28xXd1xX1fxX30xX3xXexX19xX14axX1fxX1xX3xXexX19xXd4xX89xX3xX2b6xXd4xX534xXexX3xXexXdxX51xXbxX3xX2b6xX74xX4xX3xX4x2912xX1fxX30xX3xX35xXdfxX3xX27xX4f1xXexX3xX35xX48axXd4xX3xX65xX43exX3xX4xXcbxX1fxX3xX1xXd1xXdxX3xX4xX1xX4c4xX3cxX15exX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exX18xX65xX89xXaxX12xXcxX1xX3d5xX3xXexX19xX28xX3dxX1fxX30xX3xX16exXdxX5xX5xX3xX65xX10xX3xX16exX5xX6xX7xXdxX18xX3xX1fxX1xX534xX1fxX3xX3cxX37xX1fxX1xX3xX30xXdxX6xXdxX3xX35xX18xX37xX1fxX3xX3cxX3dxX3xX4xX40xX6xX3xX3axX3xX5xX2dxX3xX27xX28xX29xX4xX3xXexXdxX51xX1fxX3xXd3xXd4xX6xX1fxX3xXexX19xXeexX1fxX30xX3xX4xX406xX6xX3xXexX1xX2dxX1fxX1xX3xXbxX1xX93xX3xX27xX3dxXdxX3xX35xXdbxX89xX3xX5xX2dxX3xX30xXdxX6xXdxX3xX35xX18xX37xX1fxX3xX3cxX2dxX3xX4xX69xX4xX3xXexX1xX2dxX1fxX1xX3xXbxX1xX48axX1fxX3xXexX19xXeexX1fxX30xX3xX89xX51xXd4xX3xX4xX406xX6xX3xX1fxX48xX1fxX3xX1axXdxX1fxX1xX3xXexX51xX3xX13xX10xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX35xX28xX34exX4xX3xXbxX1xX353xXbxX3xX1xX18xX37xXexX3xX35xX146xX1fxX30xX3xXexX19xX3dxX3xX5xX37xXdxX15exX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exX18xX65xX89xXaxX12xX13xX30xX18xX2dxXdxX3xX4xX69xX4xX3xX4xX36cxX1fxX30xX3xX7xX3dxX71xX3xX30xXdxX6xXdxX3xX35xX18xX37xX1fxX3xX3axX3xX4xX1xX18xX3xXbxX1xX353xXbxX3xX4xX69xX4xX3xXd3xXd4xX69xX1fxX3xXc6xX1fxX3xX4xXeaxX3xX1axX1xX36cxX1fxX30xX3xX30xXdxX6xX1fxX3xX1fxX30xX18xX2dxXdxX3xXexX19xXf4xXdxX3xX3cxX3dxX3xX5xX37xXdxX71xX3xX4xX69xX4xX3xX4xX40xX6xX3xX1xXdxXacxXd4xX3xX27xX69xX1fxX3xX1xX2dxX1fxX30xX71xX3xX4xX69xX4xX3xX65xX3d5xX4xX1xX3xX2cxXa7xX3xX4xX4f1xXexX71xX3xX5xX2dxX3cxX3xXexXeaxX4xX3xX2cxX2dxX3xX65xX3d5xX4xX1xX3xX2cxXa7xX3xX27xX534xXexX3xX35xX146xX1fxX30xX3xX7xXa0xX1fxX3xX35xX28xX34exX4xX3xX27xX4f1xXexX3xX35xX48axXd4xX3xX1xX18xX37xXexX3xX35xX146xX1fxX30xX15exX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exX18xX65xX89xXaxX12xXcxX1xX10xX18xX3xX13xX10xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXcxXdxX3cxX10xX7xX71xX3xX1axX1xXa0xX18xX3xX7xX69xXexX3xX65xX18xX3xX31bxX6xX19xXexX1fxX10xX19xX7xX1xXdxXbxX3xX2a3xX18xX19xX3xX13xX10xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX3d9xXdxXexX89xX71xX3xX3cxX146xXexX3xXexX4c4xXbxX3xX35xX18xX2dxX1fxX3xX1axXdxX1fxX1xX3xX65xX18xX6xX1fxX1xX3xX4xXeaxX3xXexX48axX3cxX3xXa0xX1fxX1xX3xX1xX28xX3dxX1fxX30xX3xX2cxX84xX6xX3xXexXdxX51xX1fxX3xX1xX2dxX1fxX1xX3xXexX19xX18xX1fxX30xX3xXexX1xX69xX1fxX30xX3xX68xX69xXd4xX3xX4xX1xX18xX3xXexX1xX534xX89xX3xX4xX1x56d4xX3xX1axX1xX18xXa0xX1fxX30xX3xX2xX1fcxX56dxX3xX1fxX1xXdbxX1fxX3xX2cxXdxX33fxX1fxX3xX4xX406xX6xX3xX4xX69xX4xX3xX4xX36cxX1fxX30xX3xXexX89xX3xX35xX28xX34exX4xX3xXexX19xX3dxX3xX5xX37xXdxX3xX5xX2dxX3cxX3xX2cxXdxXacxX4xX3xXexX84xX3xX1fxX6xX89xX3xX35xX51xX1fxX3xX2xX1fexX53xX206xX3xX4xXcbxX1fxX3xX35xX6xX3xXbxX1xX48axX1fxX3xX2cxX38dxX1fxX3xX5xX2dxX3cxX3xX2cxXdxXacxX4xX3xXexX84xX3xX1fxX1xX2dxX3xX35xX51xX1fxX3xX1xX51xXexX3xX1fxXc6xX3cxX3xX1fxX6xX89xX15exX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exX18xX65xX89xXaxX12xX2ccxX146xXexX3xX7xX93xX3xX4xX36cxX1fxX30xX3xXexX89xX3xXexX2dxXdxX3xX4xX1xX1exX1fxX1xX3xX5xX29xX1fxX3xX1fxX1xX28xX3x891bxX31bxX2ccxX18xX19xX30xX6xX1fxX3xX3d9xX1xX6xX7xX10xX3xX2cxX2dxX3x575exX18xX5xX65xX3cxX6xX1fxX3xX68xX6xX4xX1xX7xX3xX4xX36cxX1fxX30xX3xX1axX1xX6xXdxX3xXexXd4xX89xX33fxX1fxX3xX27xX93xX3xX7xX616xX3xX4xX1xX28xX6xX3xX4xX1xX18xX3xX1xX18xX43axX4xX3xX4xX1xX9e4xX3xX4xX1xX18xX3xX3cxX146xXexX3xX7xX93xX3xX19xX534xXexX3xX1exXexX3xX1fxX1xXdbxX1fxX3xX2cxXdxX33fxX1fxX3xXexX19xX3dxX3xX5xX37xXdxX3xX5xX2dxX3cxX3xX2cxXdxXacxX4xX3xXexX84xX3xXexXd4xX48axX1fxX3xX1fxX2dxX89xX3xX2cxX2dxX3xX2cxXdxXacxX4xX3xX1xX37xX1fxX3xX4xX1xX51xX3xX5xX2dxX3cxX3xX2cxXdxXacxX4xX3xXexX37xXdxX3xX4xX36cxX1fxX30xX3xX7xX3dxX3xX7xX616xX3xX35xX28xX34exX4xX3xX69xXbxX3xX65xXa7xX1fxX30xX3xX35xX51xX1fxX3xX1xX51xXexX3xX1fxXc6xX3cxX3xX1fxX6xX89xX15exX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exX18xX65xX89xXaxX12xXaa9xXdxX29xXdxX3xXd3xXd4xXa0xX1fxX3xX5xX5c4xX3xX4xX69xX4xX3xXexXcbxX6xX3xX1fxX1xX2dxX3xX4xX36cxX1fxX30xX3xX7xX3dxX3xX4xX1xX18xX3xX27xXdxX51xXexX3xX1xXeexX3xX35xXdfxX3xX4xX1xXd4x7f71xX1fxX3xX27xX3d5xX3xX1axX302xX3xX4xX2dxX1fxX30xX3xX4xX1xX18xX3xX7xX5abxX3xX1axXdxXacxX1fxX3xX3cxX3dxX3xX5xX37xXdxX3xX1xX18xX37xXexX3xX35xX146xX1fxX30xX3xX1fxX2dxX89xX3xX2cxX2dxX3xX7xX616xX3xXexX1xX5abxX4xX3xX1xXdxXacxX1fxX3xX1fxX30xX1xXdxX33fxX3cxX3xXexX74xX4xX3xX4xX69xX4xX3xX27xXdxXacxX1fxX3xXbxX1xX69xXbxX3xX35xXa0xX3cxX3xX27xXa0xX18xX3xX6xX1fxX3xXexX18xX2dxX1fxX71xX3xX2cxXacxX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX1fxX1xX28xX27cxX3xX30xXdxXdfxX1fxX3xX4xX69xX4xX1xX3xX2b6xXdfxX3xX1xX146xXdxX71xX3xX35xX18xX3xXexX1xXdbxX1fxX3xX1fxX1xXdxXacxXexX3xXexX534xXexX3xX4xXa0xX3xX1fxX1xX62dxX1fxX30xX3xX1fxX30xX28xXf4xXdxX3xXexX29xXdxX3xX4xX36cxX1fxX30xX3xX7xX3dxX71xX3xX1axX1xX36cxX1fxX30xX3xX4xX1xX37xX3cxX3xX2cxX2dxX18xX3xX1fxX4f1xX3cxX3xX4xX40xX6xX71xX3xX89xX33fxXd4xX3xX4xX48axXd4xX3xX35xX10xX18xX3xX1axX1xXba5xXd4xX3xXexX19xX6xX1fxX30xX3xX2cxX2dxX3xX1axX1xX40xX3xX1axX1xXd4xXba5xX1fxX3xXexX6xX89xX3xXexX1xX28xXf4xX1fxX30xX3xX2b6xXd4xX89xX33fxX1fxX3xX2cxX2dxX3xX4xX1xX9e4xX3xX4xX1xX18xX3xXbxX1xX353xXbxX3xXexX93xXdxX3xX35xX6xX3xX20exX3xX1fxX30xX28xXf4xXdxX3xX2cxX2dxX18xX3xX4xX1xXd4xX1fxX30xX3xX1axX1xX18xX6xX1fxX30xX3xXexX1xX6xX1fxX30xX3xX3cxX69xX89xX3xX4xX43exX1fxX30xX3xX3cxX146xXexX3xX5xX74xX4xX15exX53xX15exX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX319xXd4xXexX1xX18xX19xXaxX12xX313xXcxXcxX31fxX320xX13xX53xX320xXdxX10xXexX1fxX6xX3cx93b7xX322xX0xX53xXbxX12
(TTXVN/Vietnam+)