Tăng cường phòng, chống ngập úng do ảnh hưởng cơn bão số 8 và dải hội tụ nhiệt đới
(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc phòng, chống ngập lụt, úng và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi đề phòng mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 8 và dải hội tụ nhiệt đới.
cdbex12a30x111c4x1098fx15a50xea02x1464axd968x13de0xX7x15c2bx14909xd8b8x14b48x117cdxff4bxX5x11d3dxXax16df9xXcxe9e2x10f90x16f3exX3xX4x14c8cx151bdxX15xX16xX3xXbxX1x13f81xX15xX16x103eexX3xX4xX1x13595xX15xX16xX3xX15xX16xf129xXbxX3x13fd6xX15xX16xX3x16706x1686dxX3x103daxX15xX1xX3xX1xX19x129d5xX15xX16xX3xX4xd68fxX15xX3x120afx113caxX35xX3xX7xX27xX3xe2baxX3xd1fbx16127xX3xX34xX37xXdxX3xX1x12f38xXdxX3xXexfcb3xX3xX15xX1xXdx117a4xXexX3xef69xd7fcxXdxX0xd876xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13970xX10xX6xX34xXaxX12xd050xfdebx125a7x13978xX3xXex12dd1xX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX75x14a19xX6xX3xX4ex15f2fxX6xX3xX4xX8cxX3xX4xe97bxX15xX16xX3xX4exX14xX15xX3xX4ex135f2xX3xX4exXdxX5fxX4xX3xXbxX1xX20xX15xX16xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX16xX3xX15xX16xX2dxXbxX3xX5xX5axXexX23xX3xX30xX15xX16xX3xX4exX4fxX3xX45xX37xX35xX3xX62xX37x13794xX3xX6xX15xX3xXexX35xX4fxX15xX3xX4xX97xX15xX16xX3xXexea3bx13cfaxX15xX1xX3xXexX1x10cafx10541xX3xX5xd469xXdxX3xX62xXa0xX3xXbxX1xX20xX15xX16xX3xXcbxX19xX6xX3xX5xX63xX15xX3xX34xX35xX3xX37xX15xX1xX3xX1xX19xX3dxX15xX16xX3xX4xXe2xX6xX3xX4xX42xX15xX3xX45xX46xX35xX3xX7xX27xX3xX4cxX3xX4exX4fxX3xX34xX37xXdxX3xX1xX56xXdxX3xXexX5axX3xX15xX1xXdxX5fxXexX3xX62xX63xXdx16c9exX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7cxX35xX34xXe3xXaxX12xX0xXdxXcbxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX34xXexX1x13bdcxXcbxX45xX3xXdxde70xX10xX15xXexX10xXdbxXaxX3xX7xXexXe3xX5xX10xX9xXaxd15bxXdxX34xXexX1x15b07xX3x100dex10e21x12074xXbx13fc3x145edxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX16exX3x1262cx14d8ex12da1xXbxX174xX175xXaxX3xX7xXdbxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX16exX66xX66xX4xX34xX15xX12fxX45xX6xX35xXexX1xX6xX15xX1xX1xX35xX6xX12fxX4exX15xX66xX34xX10xX7x143cfxXexX35xXbxX66xX15xX10xX169xX7xX66xX181xX2xX17fxX2xX66xX2xX172xX171xX34xX180xX2xX17fxX171xX171xX180xX170xXexX181x149dexX172xX2xX5xX171x13016xX5xX155xX1cbxX7xX35xX15xX16xX1cbxX45xX6xX4xX1cbxX45xX35xX12fx14fb1xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX15xX16xX3xXbxX1xX20xX15xX16xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX16xX3xX15xX16xX2dxXbxX3xX30xX15xX16xX3xX34xX35xX3xX37xX15xX1xX3xX1xX19xX3dxX15xX16xX3xX4xX42xX15xX3xX45xX46xX35xX3xX7xX27xX3xX4cxX3xX4exX4fxX3xX34xX37xXdxX3xX1xX56xXdxX3xXexX5axX3xX15xX1xXdxX5fxXexX3xX62xX63xXdxXaxX3xX169xXdxX34xXexX1xX9xXaxX170xX171xX172xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX17fxX180xX181xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15axX6xXbxXexXdxX35xX15xXaxX12x136f1xd03axX15xX1xX3xXcbxXdxX15xX1xX3xX1x15e3dxX6xd818xX12fxX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7cxX35xX34xXe3xXaxX12xX7bxX7cxX7dxX7exX3xXexX81xX15xX1xX3xX62xXa0xX3xX15xX16xX1xe129xX3x16e7fxX3dxX3xX7dxX97xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX5fxXbxX3xX4exX4fxX3x155e3xX1x128e0xXexX3xXexXdbxXdx15702xX15xX3xX15xX97xX15xX16xX3xXexX1xX97xX15xX3xX4xX1xXe2xX3xXexXdbxXdcxX23xX3xXbxX1xX27xXdxX3xX1xXe6xXbxX3xX4exX63xXdxX3xX7cxX6xX15xX3x12bd1xX155xX37xX15xX3xX5xf9fbxX3xX34x13ec4xX3xX2b6xX15xX3x10664x11b87xX155xX3xXexX19xX3xX174xdc1fxXe3xX3xX34xX2ecxX15xX16xX3xX4xX2b6xX4xX3xX4xX97xX15xX16xX3xXexXdbxXdcxX15xX1xX3xX7dxX97xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX5fxXbxX3xX4exX4fxX3xX2b4xX1xX2b6xXexX3xXexXdbxXdxX2bcxX15xX3xX15xX97xX15xX16xX3xXexX1xX97xX15xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX75xX8cxX6xX23xX3xX7bxX7cxX7dxX7exX3xX4xX2b6xX4xX3xX1xX155xXe3xX5fxX15xX23xX3xXexX1xX2a0xX3xX174xX46xX23xX3xXexX1xX4fxX15xX1xX3xXbxX1xX27xX23xX3xX4xX2b6xX4xX3xX4xX97xX15xX16xX3xXexXe3xX3xX1aaxX1xX6xXdxX3xXexX1xX2b6xX4xX3xX4xX97xX15xX16xX3xXexXdbxXdcxX15xX1xX3xXexX1xXe2xXe3xX3xX5xXe6xXdxX3xX4exX4fxX3xX4xX2b6xX4xX3xX62xX42xX15xX3xX4exX2a0xX3xX5xXdx1493fxX15xX3xd95exX155xX6xX15xX23xX3xX1aaxX1xdf93xX15xX3xXexXdbxX19xX42xX15xX16xX3xXexXdbxXdxX2bcxX15xX3xX1aaxX1xX6xXdxX3xXexX1xX2ecxX4xX3xX1xXdxX5fxX15xX3xX15axX97xX15xX16xX3xX62xXdxX5fxX15xX3xX4xXe2xX6xX3xXcx13a20xX15xX16xX3xX4xX5axX4xX3xXexXdbxX19xX3dxX15xX16xX3xXcxX3d5xX15xX16xX3xX4xX5axX4xX3xXcxX1xXe2xXe3xX3xX5xXe6xXdxX23xX3xXexX3d5xX15xX16xX3xX1xXe6xXbxX23xX3xX45xX2b6xX35xX3xX4xX2b6xX35xX3xXcxX3d5xX15xX16xX3xX4xX5axX4xX3xXcxX1xXe2xXe3xX3xX5xXe6xXdxX3xX4exX4fxX3xX7bxX7cxX7dxX7exX3xXexX81xX15xX1xX12fxX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7cxX35xX34xXe3xXaxX12xXcxXdbxX19xX63xX4xX3xX62xX8cxX23xX3xX7bxX7cxX7dxX7exX3xXexX81xX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX75xX8cxX6xX3xX15xX1xX2dxX15xX3xX62xX19xXe6xX4xX3xX15axX97xX15xX16xX3xX62xXdxX5fxX15xX3xX7xX27xX3xX2xX4cxX171xX180xX66xX15axX2f1xX1cbxXcxX15axXcx10dc4xX1cbxX2e3xX47dxX15axXcxX23xX3xX15xX16xX4fxXe3xX3xX2xX181xX1cbxX2xX172xX1cbxX181xX172xX181xX2xX3xX4xXe2xX6xX3xXcxX3d5xX15xX16xX3xX4xX5axX4xX3xXexXdbxX19xX3dxX15xX16xX3xXcxX3d5xX15xX16xX3xX4xX5axX4xX3xXcxX1xXe2xXe3xX3xX5xXe6xXdxX3xX4exXa0xX3xX4exXdxX5fxX4xX3xXbxX1xX20xX15xX16xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX16xX3xX15xX16xX2dxXbxX3xX5xX5axXexX23xX3xX30xX15xX16xX3xX4exX4fxX3xX45xX37xX35xX3xX62xX37xXcbxX3xX6xX15xX3xXexX35xX4fxX15xX3xX4xX97xX15xX16xX3xXexXdbxXdcxX15xX1xX3xXexX1xXe2xXe3xX3xX5xXe6xXdxX3xX62xXa0xX3xXbxX1xX20xX15xX16xX3xXcbxX19xX6xX3xX5xX63xX15xX3xX34xX35xX3xX37xX15xX1xX3xX1xX19xX3dxX15xX16xX3xX4xXe2xX6xX3xX4xX42xX15xX3xX45xX46xX35xX3xX7xX27xX3xX4cxX3xX4exX4fxX3xX34xX37xXdxX3xX1xX56xXdxX3xXexX5axX3xX15xX1xXdxX5fxXexX3xX62xX63xXdxX3xX3dxX3xX1aaxX1xX155xX3xX4exX2ecxX4xX3xX7cx16474xX4xX3xX7cxX56xX23xX3xX7cxX557xX4xX3xXcxXdbxX155xX15xX16xX3xX7cxX56xX23xX3xXcxX2f9xXe3xX3xX7dxX16xX155xXe3xX39cxX15xX3xX4exX4fxX3xX2f1xX97xX15xX16xX3xX7dxX6xXcbxX3xX7cxX56xX12fxX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe115xX155xXexX1xX35xXdbxXaxX12xX7cxX2f1xXcxX0xX66xXbxX12
BĐT