Cung ứng bưởi “tiến vua” phục vụ nhu cầu thị trường tết tại TP Thanh Hóa
(Baothanhhoa.vn) - Một HTX ở TP Thanh Hóa đã ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm của 4 nhà vườn trồng bưởi đỏ “tiến vua” tại xã Thọ Xương và Xuân Bái (Thọ Xuân) để cung ứng thị trường tết, đảm bảo đầu ra cho người trồng bưởi với giá ổn định sau 1 năm chăm sóc.
1fc4xa0c1x692bx4f08x865fx8801x4e9bx65cex69a5xX7x8dcex2addxa3b5x29fcx5524x4cc4xX5x22b8xXaxX3xX7xXex27ccxX5xX10xX9xXaxXexX10x5e57xXex404bxX6xX5xXdx327ex87edx55e7xX3x7fd0x6aaexX7xXexXdx3cc8xX15xa2d4xXax6b3exX0x76b7xX2fx9494xX27xX23xX22xX3x7d7exX23xX22xX3xX31x5b5ex83d9xXdxX3xab34xXexXdx77ccxX23xX3x3653xX27xX6x4a1cxX3xXbxX1x6542xX4xX3xX47xX4exX3xX23xX1xX27xX3xX4x5cefxX27xX3xXexX1x96e1xX3xXex3126xX3dxa710xX23xX22xX3xXexX44xXexX3xXex5bdfxXdxX3xXcx664dxX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xa1b1x8550xX6xX0x2800xX31xX2fxX0xX7cxX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX10xX6x8ed0xXaxX2fx660fx37a1xXexX3xX78xXcx8596xX3xX3exX3xXcxX70xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX78xX79xX6xX3xa38ex341bxX3x5156x6ca9xX3xX1x8b24xXbxX3xXacx9274xX23xX22xX3xX31xX6x3f44xX3xXexXdx631exX27xX3xX7xa89bxX23xX3xXbxX1x2c08x5bccxX3xX4x6ba2xX6xX3xa1f2xX3xX23xX1x60cexX3xX47xX3dxX63xX23xX3xXexX61xXb7xX23xX22xX3xX31xX3dxX3exXdxX3xXacx70f8xX3xX41xXexXdxX44xX23xX3xX47xX27xX6xX4axX3xXexX6cxXdxX3xX1cxXadxX3xXcxX1x21ddxX3xX9bxX3dx8838xX23xX22xX3xX47xXd5xX3xX9bxX27x5941xX23xX3x9bcaxa490xXdxX3xa9a0xXcxX1xXfexX3xX9bxX27xX10bxX23x37efxX3xXacx4f0axX3xX4xX27xX23xX22xX3xX38xX23xX22xX3xXexX1xX5exX3xXexX61xX3dxX63xX23xX22xX3xXexX44xXex1ff0xX3xXacxXc5xXcbxX3xX31xXc5xXbdxX3xXacxX59xX27xX3xX61xX6xX3xX4xX1xXbdxX3xX23xX22xX3dxX63xXdxX3xXexX61xXb7xX23xX22xX3xX31xX3dxX3exXdxX3xX47x3107xXdxX3xX22xXdxX10fxX3x747axX23xX3xXacxX5exX23xX1xX3xX7xX6xX27xX3xX2xX3xX23x7836xXcbxX3xX4xX1xX174xXcbxX3xX7xX79xX4x8744xX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10exXbdxX92xX15xXaxX2fxX0xXdxXcbxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX33xX10xX23xXexX10xX61xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax2a83xXdxX92xXexX1xX24xX3x36fcx477bx3542xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXd1x32bfxX1c8xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX61xX4xX9xXaxX7cxX7cxXdxX17fxX31xX6xXbdxXexX1xX6xX23xX1xX1xXbdxX6xX17fxX47xX23xX7cxX23xX10xX1b1xX7xX7cx2ac5xX1ecxX1baxX2xX7cxX2x46d2x8c55xX92xXd1xX1ecxX2xX2xX1b8xX1ecxX1c8xXexXd1xa60fxX1b9xX1b8xX1c8xX5xX1baxX17fxX26xXbxX22x70a7xX61xX9xX1b9xX1b8xX1b8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX33xX27xX23xX22xX3xX38xX23xX22xX3xX31xX3dxX3exXdxX3xX41xXexXdxX44xX23xX3xX47xX27xX6xX4axX3xXbxX1xX4exX4xX3xX47xX4exX3xX23xX1xX27xX3xX4xX59xX27xX3xXexX1xX5exX3xXexX61xX3dxX63xX23xX22xX3xXexX44xXexX3xXexX6cxXdxX3xXcxX70xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX78xX79xX6xXaxX3xX1b1xXdxX92xXexX1xX9xXaxX1b8xX1b9xX1baxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXd1xX1c8xX1c8xXaxX3xX7cxX2fxX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX6xXbxXexXdxXbdxX23xXaxX2fxX10exX3dxX3exXdxX3xXacxXe8xX3x9981xX27x4cfexX23xX3x9306xX174xX23xX3xX5xXd5xX3xX22xXdx252axX23xX22xX3x6f50xX27xXc5xX3xXacx6f77xX4xX3xX1x3780xX27xX3xX4xXcexX6xX3xX1cxXadxX3xXcxX1xXfexX3xX9bxX3dxX102xX23xX22xX3xX47xXd5xX3xXcbxX96xXexX3xXbxX1xX59xX23xX3xX1cxXadxX3xX9bxX27xX10bxX23xX3xX10exX10fxXdxX3xX112xXcxX1xXfexX3xX9bxX27xX10bxX23xX11bxX17fxX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10exXbdxX92xX15xXaxX2fxa62fxX1x8e6fxXcbxX3xXacxX3dxX6xX3xX22xXdxX2a8xX23xX22xX3xX31xX3dxX3exXdxX3xXacxX2b1xX4xX3xX7xXc5xX23xX3xX29axX27xX29cxX23xX3xX29fxX174xX23xX3xX4xXcexX6xX3xX1xX27xX15x4c4axX23xX3xXcxX1xXfexX3xX9bxX27xX10bxX23xX3xX47x648fxX3xXbxX1xX4exX4xX3xX47xX4exX3xX23xX1xX27xX3xX4xX59xX27xX3xXexX1xX63xX3xXexX44xXexX3xX4xXcexX6xX3xX23xX22xX3dxX63xXdxX3xX92xX10bxX23xX3xXcxX70xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX78xX79xX6xX137xX3xX78xXcxX9bxX3x941fxXc5xX23xX3xX1cxX27x2787xXexX3xX47xXd5xX3xXcxX1xX3dxX102xX23xX22xX3xXcbxX6cxXdxX3xX29fxXdxX23xX6xX4xXbdxX3xXacxXadxX3xXafxXb0xX3xX1xXb3xXbxX3xXacxXb7xX23xX22xX3xX31xX6xXbdxX3xXexXdxXc1xX27xX3xX7xXc5xX23xX3xXbxX1xXcaxXcbxX3xX4xX1xXbdxX3xXd1xX3xX4xX1xXcexX3xX47xX3dxX63xX23xX3xX3exX3xX1cxXadxX3xXcxX1xXfexX3xX9bxX3dxX102xX23xX22xX3xX47xXd5xX3xX9bxX27xX10bxX23xX3xX10exX10fxXdxX17fxX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10exXbdxX92xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX61xX2dxXaxX2fxX0xXdxXcbxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX33xX10xX23xXexX10xX61xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1b1xXdxX92xXexX1xX24xX3xX1b8xX1b9xX1baxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXd1xXd1xXd1xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX61xX4xX9xXaxX7cxX7cxXdxX17fxX31xX6xXbdxXexX1xX6xX23xX1xX1xXbdxX6xX17fxX47xX23xX7cxX23xX10xX1b1xX7xX7cxX1ecxX1ecxX1baxX2xX7cxX2xX1f2xX1f3xX92xXd1xX1ecxX2xX2xX1b8xX1c8xX2xXexX1f2xX2xX1c8xX1fexX1ecxX5xX1baxX17fxX26xXbxX22xX208xX61xX9xX1fexX1c8xX1baxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX33xX27xX23xX22xX3xX38xX23xX22xX3xX31xX3dxX3exXdxX3xX41xXexXdxX44xX23xX3xX47xX27xX6xX4axX3xXbxX1xX4exX4xX3xX47xX4exX3xX23xX1xX27xX3xX4xX59xX27xX3xXexX1xX5exX3xXexX61xX3dxX63xX23xX22xX3xXexX44xXexX3xXexX6cxXdxX3xXcxX70xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX78xX79xX6xXaxX3xX1b1xXdxX92xXexX1xX9xXaxX1b8xX1b9xX1baxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXd1xXd1xXd1xXaxX3xX7cxX2fxX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX6xXbxXexXdxXbdxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX61xX2dxXaxX2fxX301xX22xX3dxX63xXdxX3xXexX61xXb7xX23xX22xX3xX31xX3dxX3exXdxX3xX41xXexXdxX44xX23xX3xX47xX27xX6xX4axX3xX3exX3xXcxX1xXfexX3xX9bxX27xX10bxX23xX3xX4x821dxX23xX22xX3xXex8c36xX23xX3xXacxX3dxXb3xX4xX3xXacxX59xX27xX3xX61xX6xX3xX165xX23xX3xXacxX5exX23xX1xX3xX23xX1xX63xX3xX4xX1xX3dxX102xX23xX22xX3xXexX61xX554xX23xX1xX3xX5xXdxXc1xX23xX3xXafxX44xXexX3xX31xX6xXbdxX3xXexXdxXc1xX27xX3xX7xXc5xX23xX3xXbxX1xXcaxXcbxX17fxX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10exXbdxX92xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX165xX23xX22xX3xX7xX2a8xX3xX31xX3dxX3exXdxX3xXacxX3dxXb3xX4xX3xX31xX6xXbdxX3xXexXdxXc1xX27xX3xXacxX59xX27xX3xX61xX6xX3xX92x2a21xX3xXafxXdxX44xX23xX3xX5xXd5xX3xX1xX102xX23xX3xX2xX17fxX1baxX1baxX1baxX3xX2acxX27xXc5xX137xX3xXexX61xXbdxX23xX22xX3xXacxX79xX3xX78xXcxX9bxX3xX7x94a3xX3xX1cxX27xX37axXexX3xX31xX10fxX23xX3xX4xX1xXbdxX3xX4xX10fxX4xX3xXacxX2a8xXdxX3xXexX10fxX4xX3xX3exX3xX10exX554xX23xX1xX3xX70xX1xX3dxX15exX4xX137xX3x37e0xX27xXc5xX23xX22xX3xX301xXdxX23xX1xX137xX3xX78xXd5xX3xX301xX96xXdxX3xX1b9xX1baxX1baxX3xX2acxX27xXc5xX3xXexX1xX10xXbdxX3xXacxX102xX23xX3xXacxX2b1xXexX3xX1xXd5xX23xX22xX137xX3xX1xX102xX23xX3xX1b9xX1baxX1baxX3xX2acxX27xXc5xX3xX4x2de4xX23xX3xX5xX6cxXdxX3xX7xX613xX3xX4xX27xX23xX22xX3xX38xX23xX22xX3xXbxX1xX4exX4xX3xX47xX4exX3xXafxX1xX10fxX4xX1xX3xX1xXd5xX23xX22xX3xXcxX70xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX78xX79xX6xX17fxX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10exXbdxX92xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xXdxXcbxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX33xX10xX23xXexX10xX61xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1b1xXdxX92xXexX1xX24xX3xX1b8xX1b9xX1baxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1c8xX1fexX1b9xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX61xX4xX9xXaxX7cxX7cxXdxX17fxX31xX6xXbdxXexX1xX6xX23xX1xX1xXbdxX6xX17fxX47xX23xX7cxX23xX10xX1b1xX7xX7cxX1ecxX1ecxX1baxX2xX7cxX2xX1b9xX1b8xX92xX1ecxX2xX1f3xX1b9xX2xX1baxX1fexXexX1c8xXd1xX1b8xX2xX5xX1f3xX1exXdxXcbxX22xX1exX1f3xX1f3xX1b9xX2xX17fxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX33xX27xX23xX22xX3xX38xX23xX22xX3xX31xX3dxX3exXdxX3xX41xXexXdxX44xX23xX3xX47xX27xX6xX4axX3xXbxX1xX4exX4xX3xX47xX4exX3xX23xX1xX27xX3xX4xX59xX27xX3xXexX1xX5exX3xXexX61xX3dxX63xX23xX22xX3xXexX44xXexX3xXexX6cxXdxX3xXcxX70xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX78xX79xX6xXaxX3xX1b1xXdxX92xXexX1xX9xXaxX1b8xX1b9xX1baxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1c8xX1fexX1b9xXaxX3xX7cxX2fxX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX6xXbxXexXdxXbdxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX61xX2dxXaxX2fxX301xX1xX2b5xX23xX22xX3xX5xX38xX6xX3xX31xX3dxX3exXdxX3xXacxX59xX27xX3xXexXdxXc1xX23xX3xXacxXadxX3xXacxX3dxXb3xX4xX3xXacxX3dxX6xX3xX47xX33axX3xX4x45cexX6xX3xX1xXd5xX23xX22xX3xX22xXdxX15exXdxX3xXexX1xXdxX32dxX27xX3xX7xXc5xX23xX3xXbxX1xXcaxXcbxX3xX3exX3xX1b8xX1b9xX1baxX3xX301xX22xX27xX15x88e8xX23xX3xXcxX61xXadxXdxX137xX3xXcxX70xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX78xX79xX6xX3xXacxX11exX3xXbxX1xX10bxX23xX3xX5xXbdxX6cxXdxX3xX47xXd5xX3xXexX61xX3dxX23xX22xX3xX31xXd5xX15xX17fxX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10exXbdxX92xX15xXaxX2fx5e30xX44xX23xX3xX23xX22xXd5xX15xX3xXd1xX1exX2xX137xX3xX1xX102xX23xX3xX1ecxX1baxX1baxX3xX2acxX27xXc5xX3xX31xX3dxX3exXdxX3xX41xXexXdxX44xX23xX3xX47xX27xX6xX4axX3xX29axX27xX29cxX23xX3xX29fxX174xX23xX3xXexX1xX10xXbdxX3xX4xX1xX3dxX102xX23xX22xX3xXexX61xX554xX23xX1xX3xX31xX6xXbdxX3xXexXdxXc1xX27xX3xXacxXadxX3xXacxX3dxXb3xX4xX3xXexX1xX27xX3xX1xX10fxXdxX3xX47xX33axX3xXexX61xX3dxX23xX22xX3xX31xXd5xX15xX3xXexX6cxXdxX3xX4xX81fxX6xX3xX1xXd5xX23xX22xX3xX3exX3xX7xX2a8xX3xX1b8xX1b9xX1baxX3xXacxX3dxX63xX23xX22xX3xX301xX22xX27xX15xX845xX23xX3xXcxX61xXadxXdxX137xX3xXcxX70xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX78xX79xX6xX17fxX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10exXbdxX92xX15xXaxX2fxX0xXdxXcbxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX33xX10xX23xXexX10xX61xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1b1xXdxX92xXexX1xX24xX3xX1b8xX1b9xX1baxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXd1xX1c8xX1c8xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX61xX4xX9xXaxX7cxX7cxXdxX17fxX31xX6xXbdxXexX1xX6xX23xX1xX1xXbdxX6xX17fxX47xX23xX7cxX23xX10xX1b1xX7xX7cxX1ecxX1ecxX1baxX2xX7cxX2xX1f2xX1f3xX92xXd1xX1ecxX2xX2xX1b8xX1b9xX1baxXexX1f2xX1f2xX1b9xX1f2xX2xX5xX1baxX17fxX26xXbxX22xX208xX61xX9xX1c8xX1b8xX1c8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX33xX27xX23xX22xX3xX38xX23xX22xX3xX31xX3dxX3exXdxX3xX41xXexXdxX44xX23xX3xX47xX27xX6xX4axX3xXbxX1xX4exX4xX3xX47xX4exX3xX23xX1xX27xX3xX4xX59xX27xX3xXexX1xX5exX3xXexX61xX3dxX63xX23xX22xX3xXexX44xXexX3xXexX6cxXdxX3xXcxX70xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX78xX79xX6xXaxX3xX1b1xXdxX92xXexX1xX9xXaxX1b8xX1b9xX1baxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXd1xX1c8xX1c8xXaxX3xX7cxX2fxX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX6xXbxXexXdxXbdxX23xXaxX2fxX10exX3dxX3exXdxX3xXacxX3dxXb3xX4xX3xX47xX613xX3xX4xXd5xX23xX1xX3xXacxXd5xXbdxX137xX3xX4xX1xX2b5xX3xX41xX29axX96xX4xX4axX137xX3xX41xXcxX1xXfexX4axX3xXacxX11exX3xXbxX1xX4exX4xX3xX47xX4exX3xXexX1xX5exX3xX1xXdxX44xX27xX3xXafxX1xX10fxX4xX1xX3xX1xXd5xX23xX22xX17fxX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10exXbdxX92xX15xXaxX2fxX0xXdxXcbxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX33xX10xX23xXexX10xX61xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1b1xXdxX92xXexX1xX24xX3xX1b8xX1b9xX1baxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1c8xX1f2xX1f3xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX61xX4xX9xXaxX7cxX7cxXdxX17fxX31xX6xXbdxXexX1xX6xX23xX1xX1xXbdxX6xX17fxX47xX23xX7cxX23xX10xX1b1xX7xX7cxX1ecxX1ecxX1baxX2xX7cxX2xX1f2xX1f3xX92xXd1xX1ecxX2xX2xX1b8xX1b9xX1f3xXexX1b9xX1f2xX1c8xX1b9xX1f3xX5xX1baxX17fxX26xXbxX22xX208xX61xX9xX1f2xX1f3xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX33xX27xX23xX22xX3xX38xX23xX22xX3xX31xX3dxX3exXdxX3xX41xXexXdxX44xX23xX3xX47xX27xX6xX4axX3xXbxX1xX4exX4xX3xX47xX4exX3xX23xX1xX27xX3xX4xX59xX27xX3xXexX1xX5exX3xXexX61xX3dxX63xX23xX22xX3xXexX44xXexX3xXexX6cxXdxX3xXcxX70xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX78xX79xX6xXaxX3xX1b1xXdxX92xXexX1xX9xXaxX1b8xX1b9xX1baxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1c8xX1f2xX1f3xXaxX3xX7cxX2fxX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10exXbdxX92xX15xXaxX2fxX78xXcxX9bxX3xX92xX5ecxX3xXafxXdxX44xX23xX3xX7xX613xX3xXexX1xX27xX3xX1xX10fxXdxX3xX7xX2a8xX3xX31xX3dxX3exXdxX3xX4xX677xX23xX3xX5xX6cxXdxX3xXexX61xX3dxX15exX4xX3xX92xX5exXbxX3xX2xX1b9xX3xX47xXd5xX3xX1ecxX1c8xX3xXexX1xX10fxX23xX22xX3xX33xX1xX6cxXbxX17fxX3xXcxXbdxXd5xX23xX3xX31xX96xX3xX7xX2a8xX3xX31xX3dxX3exXdxX3xXacxX3dxXb3xX4xX3xX78xXcxX9bxX3xX31xX6xXbdxX3xXexXdxXc1xX27xX3xX4xX1xXbdxX3xX4xX10fxX4xX3xX4xX1xXcexX3xX47xX3dxX63xX23xX3xX47xX15exXdxX3xXexX165xX23xX22xX3xX22xXdxX10fxX3xXexX61xX5exX3xX22xX59xX23xX3xX2xX1baxX1baxX3xXexX61xXdxX32dxX27xX3xXacxXb7xX23xX22xX17fxX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10exXbdxX92xX15xXaxX2fxX0xXdxXcbxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX33xX10xX23xXexX10xX61xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1b1xXdxX92xXexX1xX24xX3xX1b8xX1b9xX1baxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXd1xX1c8xX1c8xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX61xX4xX9xXaxX7cxX7cxXdxX17fxX31xX6xXbdxXexX1xX6xX23xX1xX1xXbdxX6xX17fxX47xX23xX7cxX23xX10xX1b1xX7xX7cxX1ecxX1ecxX1baxX2xX7cxX2xX1f2xX1f3xX92xXd1xX1ecxX2xX2xX1f3xX1baxX1b8xXexX1fexX2xX2xX1b8xXd1xX5xX1baxX17fxX26xXbxX22xX208xX61xX9xX1f3xX1ecxXd1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX33xX27xX23xX22xX3xX38xX23xX22xX3xX31xX3dxX3exXdxX3xX41xXexXdxX44xX23xX3xX47xX27xX6xX4axX3xXbxX1xX4exX4xX3xX47xX4exX3xX23xX1xX27xX3xX4xX59xX27xX3xXexX1xX5exX3xXexX61xX3dxX63xX23xX22xX3xXexX44xXexX3xXexX6cxXdxX3xXcxX70xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX78xX79xX6xXaxX3xX1b1xXdxX92xXexX1xX9xXaxX1b8xX1b9xX1baxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXd1xX1c8xX1c8xXaxX3xX7cxX2fxX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX6xXbxXexXdxXbdxX23xXaxX2fxX10exX3dxX3exXdxX3xXacxX2b1xX4xX3xX7xXc5xX23xX3xXacxX3dxXb3xX4xX3xXacxX79xX23xX22xX3xX47xXd5xXbdxX3xX4xX10fxX4xX3xX22xXdxXe8xX3xX2acxX27xXd5xX3xXacxX11exX3xXexX1xX27xX29cxX23xX3xX5xXb3xXdxX3xX47xX29cxX23xX3xX4xX1xX27xX15xX11exX23xX17fxX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10exXbdxX92xX15xXaxX2fxX88axX3dxXb3xX4xX3xX31xXdxX44xXexX137xX3xX31xX3dxX3exXdxX3xX29axX27xX29cxX23xX3xX29fxX174xX23xX3xX5xXd5xX3xX22xXdxX2a8xX23xX22xX3xX4xX10bxX15xX3xX174xX23xX3xX2acxX27xXc5xX3xXacxX2b1xX4xX3xX1xX2b5xX27xX3xX3exX3xX5xXd5xX23xX22xX3xX29axX27xX29cxX23xX3xX29fxX174xX23xX137xX3xX1cxXadxX3xXcxX1xXfexX3xX9bxX3dxX102xX23xX22xX17fxX3xXcxX61xX10fxXdxX3xX31xX3dxX3exXdxX3xX4xX79xX3xXcbxXd5xX27xX3xX7x5d8fxX4xX3xXacxXe8xX3xX61xX5ecxX4xX3xX23xX1xX3dxX3xX22xX37axX4xX3xX4xX1x525exX23xX137xX3xX1xX3dxX102xX23xX22xX3xXexX1xX102xXcbxX137xX3xX23xXc1xX23xX3xXacxX3dxXb3xX4xX3xX23xX1xXdxX33axX27xX3xX23xX22xX3dxX63xXdxX3xXexX554xXcbxX3xXcbxX27xX6xX3xXexX1xX63xX3xXexX165xX3xXexXdxXc1xX23xX3xX92xX5exXbxX3xXexX44xXexX17fxX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10exXbdxX92xX15xXaxX2fxX0xXdxXcbxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX33xX10xX23xXexX10xX61xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1b1xXdxX92xXexX1xX24xX3xX1b8xX1b9xX1baxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXd1xX1c8xX1c8xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX61xX4xX9xXaxX7cxX7cxXdxX17fxX31xX6xXbdxXexX1xX6xX23xX1xX1xXbdxX6xX17fxX47xX23xX7cxX23xX10xX1b1xX7xX7cxX1ecxX1ecxX1baxX2xX7cxX2xX1f2xX1f3xX92xXd1xX1ecxX2xX2xX1f3xX2xX1c8xXexX2xXd1xX1b9xXd1xX1b8xX5xX1baxX17fxX26xXbxX22xX208xX61xX9xX1fexX1f3xX1ecxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX33xX27xX23xX22xX3xX38xX23xX22xX3xX31xX3dxX3exXdxX3xX41xXexXdxX44xX23xX3xX47xX27xX6xX4axX3xXbxX1xX4exX4xX3xX47xX4exX3xX23xX1xX27xX3xX4xX59xX27xX3xXexX1xX5exX3xXexX61xX3dxX63xX23xX22xX3xXexX44xXexX3xXexX6cxXdxX3xXcxX70xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX78xX79xX6xXaxX3xX1b1xXdxX92xXexX1xX9xXaxX1b8xX1b9xX1baxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXd1xX1c8xX1c8xXaxX3xX7cxX2fxX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10exXbdxX92xX15xXaxX2fxX88axX10fxX23xX22xX3xX23xX79xXdxX137xX3xX7xX6xX27xX3xXafxX1xXdxX3xXacxX3dxXb3xX4xX3xX5xX6xX27xX3xX31xX303xX23xX22xX3xX61xX3dxXb3xX27xX3xXexX61xXdfcxX23xX22xX137xX3xX31xX3dxX3exXdxX3xX4xX79xX3xXexX1xX11exX3xXacxX11exX3xX3exX3xXcbx7976xXdxX3xXexX61xX3dxX63xX23xX22xX3xX31xX554xX23xX1xX3xXexX1xX3dxX63xX23xX22xX3xXexX15exXdxX3xX1ecxX3xX1exX3xX1c8xX3xXexX1xX10fxX23xX22xX3xX47x9b42xX23xX3xX4xX1xX3dxX6xX3xX1xXe8xX23xX22xX17fxX3xX10exX3dxX3exXdxX3xX4xX1x5fc5xX3xX4xX79xX3xXcbxXd5xX27xX3xX7xXdfcxX4xX3xX7xX2b1xX4xX3xX7x83b7xX3xX47xXd5xX3xX1xX3dxX102xX23xX22xX3xXexX1xX102xXcbxX3xXacxX2b1xX4xX3xXexX61xX3dxX23xX22xX3xXafxX1xXdxX3xXexX61xXb7xX23xX22xX3xX3exX3xX1cxXadxX3xXcxX1xXfexX3xX9bxX3dxX102xX23xX22xX3xX47xXd5xX3xX9bxX27xX10bxX23xX3xX10exX10fxXdxX3xX4xXcexX6xX3xX1xX27xX15xX32dxX23xX3xXcxX1xXfexX3xX9bxX27xX10bxX23xX17fxX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5ee2xX27xXexX1xXbdxX61xXaxX2fxX0xX31xX2fxX29axXc1xX3xX88axXb7xX23xX22xX0xX7cxX31xX2fxX0xX7cxXbxX2f
Lê Đồng