Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt các đồng chí cán bộ hưu trí cơ quan Tỉnh ủy nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý
(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp năm mới 2020 và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tý, chiều 4-1, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí cán bộ hưu trí của cơ quan Tỉnh ủy đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 
140bx4697x147dx7fd7x3becx6251x40e7x3ecbx1d75xX7x8770x1505x908dx3bc2x642fx5e99xX5x6c53xXax4572xX0xX7xXex5867x75f6x397bx5e5exX12xXcxX1x384bx7847xX18xX19xX3xXexX16x2b30xX4xX3xXcx2b22xX18xX1xX3x524fx1424xX3xX19x61d1xXbxX3x2ed0xX30xXexX3xX4x4955xX4xX3x3509x4d02xX18xX19xX3xX4xX1x59e9xX3xX4xX38xX18xX3x3246x5ddexX3xX1xX1dx33c5xX3xXexX16xX42xX3xX4x6070xX3x76d8xX4dxX6xX18xX3xXcxX28xX18xX1xX3xX2cxX2dxX3xX18xX1x63f9xX18xX3x79f7x6dbexXbxX3xXcx6846xXexX3x715cxX19xX4dxX2dx1695xX18xX3xX3bxX38xX18xX3x88c1xX6xX18xX1xX3xXcx5caaxX0x3bd2xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX83xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5d46xX10xX6xX68xXaxX12xX70xX1xX65xX18xX3xX68xX69xXbxX3xX18x1681xX33xX3xX33x67f2xXdxX3x3fe5x8323xXb2xXb3xX3x1c56x1e45xX3xX4xX1xX4dx635fxX18xX3xX48xX69xX3xX3bx72aaxX18xX3xXcxX6dxXexX3xX70xX19xX4dxX2dxX74xX18xX3xX3bxX38xX18xX3xX7bxX6xX18xX1xX3xXcxX81x83acxX3xX4xX1xXdx2057xX4dxX3x5d9bx7b1exX2xXddxX3xXcxX1xX1dxX1exX18xX19xX3xXexX16xX24xX4xX3xXcxX28xX18xX1xX3xX2cxX2dxX3xXex6c27xX3xX4xX1x4f28xX4xX3xX48xX4dxXffxXdxX3xX19xX30xXbxX3xX33xX30xXexX3xX4xX38xX4xX3xX3bxX3cxX18xX19xX3xX4xX1xX42xX3xX4xX38xX18xX3xX48xX49xX3xX1xX1dxX4dxX3xXexX16xX42xX3xX4xX2cxX6xX3xX4xX54xX3xX56xX4dxX6xX18xX3xXcxX28xX18xX1xX3xX2cxX2dxX3xX3bxX6xX18xX19xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX7x5cccxX18xX19xX3xXexX16xX74xX18xX3xX3bxX69xX6xX3xX48xXb8xX18xX3xXexX28xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX9bxXc4xX6x7e35xX0xX83xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX33xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXax702fxXdxX68xXexX1x5f1axX3x5763x717dxXb3xXbx8202x4d61xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1a6xX3xXe5x8b12xX2xXbxX1acxX1adxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a6xX83xX83xXdxX16dxX48xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX16dxXb7xX18xX83xX18xX10xX1a1xX7xX83xXb2xXb3xXb3xXb3xX83xX2xX1a9xXb3xX68xX1a8xX2xX1a8xX2xXb3xX1b8x3ea7xXexXe5xXb2x36f7xXb2xX1f0xX5xXb3xX16dx7f04xXbxX19x4de4xX16xX9xX1f0xX1a9xX1f0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX1dxX1exX18xX19xX3xXexX16xX24xX4xX3xXcxX28xX18xX1xX3xX2cxX2dxX3xX19xX30xXbxX3xX33xX30xXexX3xX4xX38xX4xX3xX3bxX3cxX18xX19xX3xX4xX1xX42xX3xX4xX38xX18xX3xX48xX49xX3xX1xX1dxX4dxX3xXexX16xX42xX3xX4xX54xX3xX56xX4dxX6xX18xX3xXcxX28xX18xX1xX3xX2cxX2dxX3xX18xX1xX65xX18xX3xX68xX69xXbxX3xXcxX6dxXexX3xX70xX19xX4dxX2dxX74xX18xX3xX3bxX38xX18xX3xX7bxX6xX18xX1xX3xXcxX81xXaxX3xX83xX12xX0xX83xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX17xXb8xX18xX3xX4x31d3xX18xX1xX3xX48xX4dxXffxXdxX3xX19xX30xXbxX3xX33xX30xXexX16dxX0xX83xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4592xX17xX68xX2dxXaxX12xXcxX1xX6xX33xX3xX68xX24xX3xX48xX4dxXffxXdxX3xX19xX30xXbxX3xX33xX30xXexX3xX4xXc4xX3xX3bxX3cxX18xX19xX3xX4xX1xX42xX3x3bccx2127xX3xXcxX16x8a2fxX18xX19xX3xX9bxX1dxX18xX19xXddxX3x9775xX1xXc4xX3xX2b3xX42xX3xXexX1xX1dxX3xXcxX1xX1dxX1exX18xX19xX3xXexX16xX24xX4xX3xXcxX28xX18xX1xX3xX4dx5b5fxXddxX3xXcxX16xX1dx510cxX18xX19xX3xX2daxX17xXb8xX18xX3xX2daxX2b3x3b61xX9bxX3xXexX28xX18xX1xX1adxX3xX3bx2bbbxXdxX3xX68xXdx211fxX18xX3xX5x1f4cxX18xX1xX3xX3bxX321xX17xX3xX4xX38xX4xX3xX2b3xX6xX18xXddxX3x77cbxX2dxX3xX48xX6xX18xX3x546cxXdx2dcexX33xX3xXexX16xX6xX3xXb7xXb8xX3x8d71xXabxX18xX3xXbxX1x4db7xX18xX19xX3xXcxX28xX18xX1xX3xX2cxX2dxX16dxX0xX83xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b3xX17xX68xX2dxXaxX12xXcxX16xX17xX18xX19xX3x8e2axX1x6939xX18xX19xX3xX37bxX1xX42xX3xXb7xX4dxXdxX3xX33x83b2xX18xX19xXddxX3xX3bxX3cxX18xX19xX3xX4xX1xX42xX3xX2daxX2dbxX3xXcxX16xX2dfxX18xX19xX3xX9bxX1dxX18xX19xXddxX3xX2e9xX1xXc4xX3xX2b3xX42xX3xXexX1xX1dxX3xXcxX1xX1dxX1exX18xX19xX3xXexX16xX24xX4xX3xXcxX28xX18xX1xX3xX4dxX306xXddxX3xXcxX16xX1dxX30cxX18xX19xX3xX2daxX17xXb8xX18xX3xX2daxX2b3xX317xX9bxX3xXexX28xX18xX1xX3xXbxX1x5b8axX18xX3xX37bxX1xX30cxXdxX3xXexX1xX37dxX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xXb7xXafxXdxX3xX4xX38xX4xX3xX3bxX3cxX18xX19xX3xX4xX1xX42xX3xX4xX38xX18xX3xX48xX49xX3xX1xX1dxX4dxX3xXexX16xX42xX3xX4xX2cxX6xX3xX4xX54xX3xX56xX4dxX6xX18xX3xXcxX28xX18xX1xX3xX2cxX2dxX3xXb7xXe2xX3xX18xX1x5350xX18xX19xX3xX37bxX6dxXexX3xX56xX4dxX293xX3xX18xXffxXdxX3xX48x444dxXexX3xX33xXb8xX3xXexX28xX18xX1xX3xX3bxX32axX3xX3bxX321xXexX3xX3bxX1dx6a74xX4xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xXabxX33xX3xXb2xXb3xX2xX1f4xX3xXb7xXb8xX3xXbxX1xX1dxX54xX18xX19xX3xX1xX1dxXafxX18xX19xXddxX3xX18xX1xXdxX326xX33xX3xXb7x2290xX3xXexX16xX2dfxX18xX19xX3xXexX65xX33xX3xX18xXabxX33xX3xXb2xXb3xXb2xXb3xX16dxX0xX83xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b3xX17xX68xX2dxXaxX12xX2daxX3cxX18xX19xX3xX4xX1xX42xX3xX18xX1xX3dfxX18xX3xX33xX321xX18xX1xX1a6xX3xX70xXabxX33xX3xXb2xXb3xX2xX1f4xXddxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX48xX14exXdxX3xX4xX293xX18xX1xX3xX4xXc4xX3xX18xX1xXdxXe2xX4dxX3xX37bxX1xXc4xX3xX37bxX1xXabxX18xXddxX3xXexX1xX38xX4xX1xX3xXexX1xX103xX4xXddxX3xX7xX17xX18xX19xX3xXb7xXafxXdxX3xX7xX24xX3xX18xX2dbxX3xX5xX24xX4xX3xX4xX2cxX6xX3xX2daxX293xX18xX19xX3xX48xX49xXddxX3xX4xX1xX42xX18xX1xX3xX56xX4dxX2dxXe2xX18xXddxX3xX56xX4dxX65xX18xX3xXb7xXb8xX3xX68xX65xX18xX3xX4xX38xX4xX3xX68xX65xX18xX3xXexX49xX4xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX28xX18xX1xXddxX3xXexX28xX18xX1xX3xXexX6xX3xXexXdxX6dxXbxX3xXexX479xX4xX3xX19xX30xXexX3xX1xX38xXdxX3xX3bxX1dxX44fxX4xX3xX18xX1xXdxXe2xX4dxX3xXexX1xXb8xX18xX1xX3xX4xX37dxX18xX19xX3xXb7xXb8xX3xXexX1x4acbxX18xX19xX3xX5xX44fxXdxX3xXexX16xX74xX18xX3xXexX3dfxXexX3xX4xX293xX3xX4xX38xX4xX3xX5x8333xX18xX1xX3xXb7xX24xX4xX16dxX3xX34exXe2xX3xX37bxXdxX18xX1xX3xXexX6dxXddxX3xXexX14exX4xX3xX3bxX49xX3xXexXabxX18xX19xX3xXexX16xX1dxX30cxX18xX19xX3xXexXffxX18xX19xX3xX7xX293xX18xX3xXbxX1xXbdxX33xX3xXexX16xX74xX18xX3xX3bxX69xX6xX3xX48xXb8xX18xX3x3fbfx5fc3x162cx403fxX2e9x6e23xX3xX3bxX321xXexX3xXexXafxXdxX3xX2x9442xXddxX2xX1a9x3249xXddxX3xX5xXb8xX3xX33xX103xX4xX3xXexXabxX18xX19xX3xXexX16xX1dxX30cxX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX18xX1xX3dfxXexX3xXexX38axX3xXexX16xX1dxXafxX4xX3xX3bxX6dxX18xX3xX18xX6xX2dxX16dxX3xX5d1xXdxX38xX3xXexX16xX69xX3xX7xX293xX18xX3xX1acxX4dxX3dfxXexX3xX18xX37dxX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX326xXbxX3xXexXabxX18xX19xX3xX37bxX1xX38xX1adxX3xX1acxX65xX2dxX3xX68xX24xX18xX19xX3xX18xX37dxX18xX19xX3xXexX1xX37dxX18xX3xX33xXafxXdxX3xX3bxX321xXexX3xX37bxX6dxXexX3xX4xX6xX17xXddxX3xXb7xX1dxX44fxXexX3xX33xX479xX4xX3xXexXdxX74xX4dxX3xX3bxX6dxX18xX3xX18xXabxX33xX3xXb2xXb3xXb2xXb3xX16dxX3x33b9xX293xX18xX3xX1acxX4dxX3dfxXexX3xX4xX37dxX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX326xXbxX3xX68xX4dxX2dxX3xXexX16x3cffxX3xX3bxXb8xX3xXexXabxX18xX19xX3xXexX16xX1dxX30cxX18xX19xX3xX33xX321xX18xX1xX1adxX3xX1x7774xX4dxX3xX1xX6dxXexX3xX4xX38xX4xX3xX7xX293xX18xX3xXbxX1xXbdxX33xX3xX4xX37dxX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX326xXbxX3xX4xX1xX2cxX3xX5xX24xX4xX3xX3bxXe2xX4dxX3xX4xXc4xX3xX7xX293xX18xX3xX5xX1dxX44fxX18xX19xX3xXexXabxX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX7xX17xX3xXb7xXafxXdxX3xX4x7327xX18xX19xX3xX37bx263dxXddxX3xX4xXc4xX3xX7xX293xX18xX3xXbxX1xXbdxX33xX3xXexXabxX18xX19xX3xXexXafxXdxX3xX1b8xX1b8xX5e4xX16dxX3xX7bxX38xX4xX3xX18xX19xXb8xX18xX1xX3xX68xX69xX4xX1xX3xXb7xX479xX3xXexXdxX6dxXbxX3xXexX479xX4xX3xXbxX1xX38xXexX3xXexX16xXdxX344xX18xX3xX18xX1xX6xX18xX1xXddxX3xX18xX1xXdxXe2xX4dxX3xX5xX58dxX18xX1xX3xXb7xX24xX4xX3xX37bxX1xX30cxXdxX3xX7xX574xX4xX16dxX3xX9bxX17xX321xXexX3xX3bxX49xX18xX19xX3xX37bxXdxX18xX1xX3xXexX6dxX3xX3bxX14exXdxX3xX18xX19xX17xX321xXdxXddxX3xX1acx7491xX4xX3xXexXdxX6dxX18xX3xX3bxX6afxX4dxX3xXexX1dxX3xX3bxX321xXexX3xX37bxX6dxXexX3xX56xX4dxX293xX3xX56xX4dxX6xX18xX3xXexX16xX2dfxX18xX19xX16dxX0xX83xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX33xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxX1a1xXdxX68xXexX1xX1a6xX3xX1a8xX1a9xXb3xXbxX1acxX1adxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1a6xX3xXe5xX1b8xX2xXbxX1acxX1adxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a6xX83xX83xXdxX16dxX48xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX16dxXb7xX18xX83xX18xX10xX1a1xX7xX83xXb2xXb3xXb3xXb3xX83xX2xX1a9xXb3xX68xX1a8xX2xX1a8xX2xX2xX2xX1f0xXexXe5xX2xX1b8xX2xXb2xX5xXb3xX16dxX1faxXbxX19xX1fdxX16xX9xX1b8xX1f4xXb2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX1dxX1exX18xX19xX3xXexX16xX24xX4xX3xXcxX28xX18xX1xX3xX2cxX2dxX3xX19xX30xXbxX3xX33xX30xXexX3xX4xX38xX4xX3xX3bxX3cxX18xX19xX3xX4xX1xX42xX3xX4xX38xX18xX3xX48xX49xX3xX1xX1dxX4dxX3xXexX16xX42xX3xX4xX54xX3xX56xX4dxX6xX18xX3xXcxX28xX18xX1xX3xX2cxX2dxX3xX18xX1xX65xX18xX3xX68xX69xXbxX3xXcxX6dxXexX3xX70xX19xX4dxX2dxX74xX18xX3xX3bxX38xX18xX3xX7bxX6xX18xX1xX3xXcxX81xXaxX3xX83xX12xX0xX83xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX7bxX38xX4xX3xX3bxX321xXdxX3xX48xXdxX344xX4dxX3xXexX1xX6xX33xX3xX68xX24xX3xX48xX4dxXffxXdxX3xX19xX30xXbxX3xX33xX30xXexX16dxX0xX83xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b3xX17xX68xX2dxXaxX12xX7bxX38xX4xX3xX1xX17xX321xXexX3xX3bxX49xX18xX19xX3xXb7xXabxX18xX3xX1xXc4xX6xX3xXe6xX3xX1acxX32axX3xX1xX49xXdxX3xX4xXc4xX3xX18xX1xXdxXe2xX4dxX3xX4xX1xX4dxX2dxX344xX18xX3xX48xXdxX6dxX18xX3xXexXdxX6dxX18xX3xX48xX49xX16dxX3xXcxX16xX17xX18xX19xX3xX3bxXc4xXddxX3xXexX306xX3xX5xX326xX3xXexX14exXexX3xX18xX19xX1xXdxX326xXbxX3xXcxX9bxX2e9xXcxX3xX18xXabxX33xX3xXb2xXb3xX2xX1f4xX3xX3bxX321xXexX3xX1f4xXb2xXddxX1b8xX1f4xX5e4xX1adxX3xX19xXdxX38xX17xX3xX68xX479xX4xX3xX33x360bxXdxX3xX18xX1xX2dfxX18xX3xX3bxX321xXexX3xX56xX4dxX293xX3xXexX14exXexX3xX18xX1xX3dfxXexX3xXexX38axX3xXexX16xX1dxXafxX4xX3xX3bxX6dxX18xX3xX18xX6xX2dxX3xXb7xXafxXdxX3xXe5xX3xX1xX4dxX2dxX3xX4xX1xX1dxX54xX18xX19xX3xX5d0xX1b8xX3xX9bxX4dxX2dxX3xX4xX1xX1dxX54xX18xX19xX3xX34exXb8xX18xX19xXddxX3xX2xX3xX9bxX4dxX2dxX3xX4xX1xX1dxX54xX18xX19xX3xX2b3xX321xX4xX5d5xX3xXexX321xXdxX3xX37bxX6fexX3xXexX1xXdxX3x8556xX5xX2dxX33xXbxXdxX4xX3xX56xX4dxX14exX4xX3xXexX6dxX3xXb7xXb8xX3xX2xX3xX9bxX4dxX2dxX3xX4xX1xX1dxX54xX18xX19xX3xX2daxX3cxX18xX19xX3xXexX321xXdxX3xX37bxX6fexX3xXexX1xXdxX3xX9e3xX5xX2dxX33xXbxXdxX4xX3xX37bxX1xX4dxX3xXb7xX24xX4xX3xX7bxX1xX65xX4dxX3x2145xX3xXe6xX3xXcxX1xX38xXdxX3xX2b3xX697xX18xX1xX3xX5d3xX1dxX54xX18xX19xXddxX3xX1acxX6dxXbxX3xX3bxX6afxX4dxX3xX4xX293xX3xX18xX1dxXafxX4xX3xXb7xXe2xX3xX7xX14exX3xX9bxX4dxX2dxX3xX4xX1xX1dxX54xX18xX19xX3xX34exXb8xX18xX19xX3xX9e3xX5xX2dxX33xXbxXdxX4xX3xX56xX4dxX14exX4xX3xXexX6dxX3xX18xXabxX33xX3xXb2xXb3xX2xX1f4xX16dxX3xXcxX1xX344xX3xXexX1xX6xX17xX3xXexX1xXb8xX18xX1xX3xXexX42xX4xX1xX3xX4xX6xX17xX3xX3bxX103xX18xX19xX3xXexX1xX103xX3xXe5xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX293xX3xX18xX1dxXafxX4xX16dxX3xX7bxX38xX4xX3xX4xX1xX42xX18xX1xX3xX7xX38xX4xX1xX3xX6xX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1acxX32axX3xX1xX49xXdxX3xX3bxX1dxX44fxX4xX3xXexX1xX24xX4xX3xX1xXdxX326xX18xX3xX3bxX77fxX18xX19xX3xX56xX4dxX2dxX3xX3bxX69xX18xX1xXddxX3xXbxX1xX77fxX4xX3xX5xX44fxXdxX3xX1acxX32axX3xX1xX49xXdxX3xXexXdxX6dxXbxX3xXexX479xX4xX3xX3bxX1dxX44fxX4xX3xX56xX4dxX6xX18xX3xXexX65xX33xX3xXb7xXb8xX3xXbxX1xX38xXexX3xX1xX4dxX2dxX16dxX3xX317xX4dxX14exX4xX3xXbxX1xX354xX18xX19xX3xXe6xX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xXddxX3xXexX16xX43bxXexX3xXexX24xX3xX6xX18xX3xXexX17xXb8xX18xX3xX1acxX32axX3xX1xX49xXdxX3xXexXdxX6dxXbxX3xXexX479xX4xX3xX3bxX1dxX44fxX4xX3xX19xXdxX42axX3xXb7xX42axX18xX19xX3xXb7xXb8xX3xX5xXb8xX3xX3bxXdxXe2xX4dxX3xX37bxXdxX326xX18xX3xX56xX4dxX6xX18xX3xXexX16xX2dfxX18xX19xX3xX3bxX344xX3xXbxX1xX38xXexX3xXexX16xXdxX344xX18xX3xX37bxXdxX18xX1xX3xXexX6dxX3xX4xX4dxX293xX3xXexX28xX18xX1xX16dxX3xX7bxX37dxX18xX19xX3xXexX38xX4xX3xX1acxX65xX2dxX3xX68xX24xX18xX19xX3xX2daxX293xX18xX19xX3xXb7xXb8xX3xX1xX326xX3xXexX1xX14exX18xX19xX3xX4xX1xX42xX18xX1xX3xXexX16xX69xX3xX3bxX1dxX44fxX4xX3xXexXabxX18xX19xX3xX4xX1dxX1exX18xX19xX3xXb7xXb8xX3xX3bxX321xXexX3xX18xX1xXdxXe2xX4dxX3xX37bxX6dxXexX3xX56xX4dxX293xX3xX56xX4dxX6xX18xX3xXexX16xX2dfxX18xX19xX1adxX3xX3bxX30xX4xX3xX48xXdxX326xXexXddxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX9bxXc4xX6xX3xX5xXb8xX3xXexX28xX18xX1xX3xX3bxX6afxX4dxX3xXexXdxX74xX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX293xX3xX18xX1dxXafxX4xX3xX1xX17xXb8xX18xX3xXexX1xXb8xX18xX1xX3xXb7xXdxX326xX4xX3xX7xX574xXbxX3xX1acxX6dxXbxX3xX3bxX54xX18xX3xXb7xX69xX3xX1xXb8xX18xX1xX3xX4xX1xX42xX18xX1xX3xX4xX3dfxXbxX3xX1acxX32axX3xXexX1xX10xX17xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX6afxX18xX3xX70xX19xX1xX69xX3xX56xX4dxX2dxX6dxXexX3xX7xX14exX3xX1b8xX5e0xX3xX18xX19xXb8xX2dxX3xXb2xXe5xXe6xX2xXb2xXe6xXb2xXb3xX2xX1f0xX3xX4xX2cxX6xX3xX2b3xX49xX3xX7bxX1xX42xX18xX1xX3xXexX16xX69xX1adxX3xX56xX4dxX6xX3xX3bxXc4xXddxX3xX19xXdxX293xX33xX3xX5e0xX1a8xX3xX3bxX54xX18xX3xXb7xX69xX3xX1xXb8xX18xX1xX3xX4xX1xX42xX18xX1xX3xX4xX3dfxXbxX3xX1acxX32axXddxX3xX3bxX344xX3xXexX17xXb8xX18xX3xXexX28xX18xX1xX3xX4xX354xX18xX3xX1a9xX1a9xX1f4xX3xX1acxX32axXddxX3xXbxX1xX1dxX1exX18xX19xXddxX3xXexX1xX69xX3xXexX16xX3dfxX18xX16dxX0xX83xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b3xX17xX68xX2dxXaxX12xX2daxX3cxX18xX19xX3xX4xX1xX42xX3xX2e9xX1xXc4xX3xX2b3xX42xX3xXexX1xX1dxX3xXcxX1xX1dxX1exX18xX19xX3xXexX16xX24xX4xX3xXcxX28xX18xX1xX3xX2cxX2dxXddxX3xXcxX16xX1dxX30cxX18xX19xX3xX2daxX17xXb8xX18xX3xX2daxX2b3xX317xX9bxX3xXexX28xX18xX1xX3xX2daxX2dbxX3xXcxX16xX2dfxX18xX19xX3xX9bxX1dxX18xX19xX3xX37bxX1x42caxX18xX19xX3xX3bxX69xX18xX1xX1a6xX3xX70xX1xX42axX18xX19xX3xXexX1xXb8xX18xX1xX3xX4xX37dxX18xX19xX3xX4xX2cxX6xX3xXexX28xX18xX1xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xXabxX33xX3xXb2xXb3xX2xX1f4xX3xX5xXb8xX3xX37bxX6dxXexX3xX56xX4dxX293xX3xX4xX2cxX6xX3xX7xX24xX3xX56xX4dxX6xX18xX3xXexX65xX33xX3xX1xX2dbxX3xXexX16xX44fxX3xXexX38axX3xXcxX16xX4dxX18xX19xX3xX1dxX54xX18xX19xX1adxX3xX7xX24xX3xX18xX2dbxX3xX5xX24xX4xX3xX4xX14exX3xX19xX574xX18xX19xX3xX4xX2cxX6xX3xX4xX38xX4xX3xXexX1xX6dxX3xX1xX326xX3xX5xX32axX18xX1xX3xX3bxX321xX17xX3xXexX28xX18xX1xX3xX56xX4dxX6xX3xX4xX38xX4xX3xXexX1xX1exXdxX3xX37bxX6fexXddxX3xX4xX2cxX6xX3xX4xX293xX3xX1xX326xX3xXexX1xX14exX18xX19xX3xX4xX1xX42xX18xX1xX3xXexX16xX69xX3xXb7xXb8xX3xX4xX38xX4xX3xXexX6afxX18xX19xX3xX5xXafxXbxX3xX18xX1xX65xX18xX3xX68xX65xX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX28xX18xX1xX16dxX0xX83xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX33xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxX1a1xXdxX68xXexX1xX1a6xX3xX1a8xX1a9xXb3xXbxX1acxX1adxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1a6xX3xXe5xX1b8xX2xXbxX1acxX1adxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a6xX83xX83xXdxX16dxX48xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX16dxXb7xX18xX83xX18xX10xX1a1xX7xX83xXb2xXb3xXb3xXb3xX83xX2xX1a9xXb3xX68xX1a8xX2xX1a8xX2xX2xXe5xX1a8xXexX1b8xX1f4xX2xX5e0xX1f4xX5xXb3xX16dxX1faxXbxX19xX1fdxX16xX9xXe5xX2xX1f0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX1dxX1exX18xX19xX3xXexX16xX24xX4xX3xXcxX28xX18xX1xX3xX2cxX2dxX3xX19xX30xXbxX3xX33xX30xXexX3xX4xX38xX4xX3xX3bxX3cxX18xX19xX3xX4xX1xX42xX3xX4xX38xX18xX3xX48xX49xX3xX1xX1dxX4dxX3xXexX16xX42xX3xX4xX54xX3xX56xX4dxX6xX18xX3xXcxX28xX18xX1xX3xX2cxX2dxX3xX18xX1xX65xX18xX3xX68xX69xXbxX3xXcxX6dxXexX3xX70xX19xX4dxX2dxX74xX18xX3xX3bxX38xX18xX3xX7bxX6xX18xX1xX3xXcxX81xXaxX3xX83xX12xX0xX83xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX2daxX3cxX18xX19xX3xX4xX1xX42xX3xX2e9xX1xXc4xX3xX2b3xX42xX3xXexX1xX1dxX3xXcxX1xX1dxX1exX18xX19xX3xXexX16xX24xX4xX3xXcxX28xX18xX1xX3xX2cxX2dxX3xX2daxX2dbxX3xXcxX16xX2dfxX18xX19xX3xX9bxX1dxX18xX19xX3xXbxX1xX38xXexX3xX48xXdxX344xX4dxX3xXexX321xXdxX3xX48xX4dxXffxXdxX3xX19xX30xXbxX3xX33xX30xXexX16dxX0xX83xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b3xX17xX68xX2dxXaxX12xXcxX1xX37dxX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xXexXafxXdxX3xX4xX38xX4xX3xX3bxX3cxX18xX19xX3xX4xX1xX42xX3xX4xX38xX18xX3xX48xX49xX3xX1xX1dxX4dxX3xXexX16xX42xX3xX4xX2cxX6xX3xX4xX54xX3xX56xX4dxX6xX18xX3xXcxX28xX18xX1xX3xX2cxX2dxX3xXb7xXe2xX3xX18xX1xX42axX18xX19xX3xX3bxX69xX18xX1xX3xX1xX1dxXafxX18xX19xX3xX5xXafxX18xX3xX4xX2cxX6xX3xXexX28xX18xX1xXddxX3xX3bxX3cxX18xX19xX3xX4xX1xX42xX3xX2e9xX1xXc4xX3xX2b3xX42xX3xXexX1xX1dxX3xXcxX1xX1dxX1exX18xX19xX3xXexX16xX24xX4xX3xXcxX28xX18xX1xX3xX2cxX2dxX3xX2daxX2dbxX3xXcxX16xX2dfxX18xX19xX3xX9bxX1dxX18xX19xX3xX18xX1xX3dfxX18xX3xX33xX321xX18xX1xX1a6xX3xXcxX16xX74xX18xX3xX4xX54xX3xX7xX30cxX3xX37bxX6dxX3xXexX1xX38axX6xX3xXb7xXb8xX3xXbxX1xX38xXexX3xX1xX4dxX2dxX3xX18xX1xX42axX18xX19xX3xX37bxX6dxXexX3xX56xX4dxX293xX3xX3bxX32axX3xX3bxX321xXexX3xX3bxX1dxX44fxX4xXddxX3xX68xX24xX3xX48xX38xX17xX3xXexX1xX1exXdxX3xX4xX54xXddxX3xXexX1xX4dxX43bxX18xX3xX5xX44fxXdxX3xXb7xXb8xX3xX18xX1xX42axX18xX19xX3xX37bxX1xXc4xX3xX37bxX1xXabxX18xXddxX3xXexX1xX38xX4xX1xX3xXexX1xX103xX4xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX1xX1exXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xXexXafxXdxXddxX3xXcxX28xX18xX1xX3xX2cxX2dxXddxX3xX9bxX2daxX70xX5d3xX3xXexX28xX18xX1xX3xX3bxX32axX3xX56xX4dxX2dxX6dxXexX3xX18xX19xX1xX69xX3xX4xX38xX4xX3xX4xX1xX28xX3xXexXdxX74xX4dxX3xXbxX1xX38xXexX3xXexX16xXdxX344xX18xX3xX37bxXdxX18xX1xX3xXexX6dxX3xXe6xX3xX1acxX32axX3xX1xX49xXdxX3xX18xXabxX33xX3xXb2xXb3xXb2xXb3xX3xXb7xXafxXdxX3xXexX42xX18xX1xX3xXbxX1xX3dfxX18xX3xX3bxX3dfxX4dxX3xX16xX3dfxXexX3xX4xX6xX17xXddxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX3bxXc4xX1a6xX3xXcxX14exX4xX3xX3bxX49xX3xXexXabxX18xX19xX3xXexX16xX1dxX30cxX18xX19xX3xX5d1xX5d2xX5d3xX2e9xX3xX3bxX321xXexX3xX2xXb2xXddxX1a9xX5e4xX3xXexX16xX30cxX3xX5xX74xX18xX1adxX3xX5d1xX5d2xX5d3xX2e9xX3xX48xX697xX18xX1xX3xX56xX4dxX65xX18xX3xX3bxX6afxX4dxX3xX18xX19xX1dxX1exXdxX3xX3bxX321xXexX3xXb2xX16dxX1a8xX5e0xXb3xX3x494cxX67cxX5d3xX1adxX3xX7xX293xX18xX3xX5xX1dxX44fxX18xX19xX3xX5xX1dxX54xX18xX19xX3xXexX1xX24xX4xX3xX19xXdxX42axX3xX30cxX3xX33xX103xX4xX3xX2xXddxX1a9xX5e0xX3xXexX16xXdxX326xX4dxX3xXexX3dfxX18x7744xX0xX83xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b3xX17xX68xX2dxXaxX12xX2daxX344xX3xX3bxX321xXexX3xX3bxX1dxX44fxX4xX3xX33xX479xX4xX3xXexXdxX74xX4dxX3xX18xXb8xX2dxXddxX3xXcxX28xX18xX1xX3xX2cxX2dxXddxX3xX9bxX2daxX70xX5d3xXddxX3xX11afxX2b3xX70xX5d3xX3xXexX28xX18xX1xX3xX3bxX6xX18xX19xX3xXexX43bxXbxX3xXexX16xX4dxX18xX19xX3xX4xX1xX28xX3xX3bxX321xX17xX3xX4xX38xX4xX3xX18xX19xXb8xX18xX1xXddxX3xX4xX38xX4xX3xX3bxX69xX6xX3xXbxX1xX1dxX54xX18xX19xX3xXexXdxX6dxXbxX3xXexX479xX4xX3xXexX43bxXbxX3xXexX16xX4dxX18xX19xX3xX3bxXbdxX2dxX3xX33xX321xX18xX1xX3xXbxX1xX38xXexX3xXexX16xXdxX344xX18xX3xX7xX293xX18xX3xX1acxX4dxX3dfxXexX3xX37bxXdxX18xX1xX3xX68xX17xX6xX18xX1xXddxX3xX18xX1xX3dfxXexX3xX5xXb8xX3xX4xX38xX4xX3xX5xX58dxX18xX1xX3xXb7xX24xX4xX3xX7xX293xX18xX3xX1acxX4dxX3dfxXexX3xX4xXc4xX3xX5xXdxX74xX18xX3xX56xX4dxX6xX18xX3xX3bxX6dxX18xX3xX3bxX1exXdxX3xX7xX14exX18xX19xX3xX18xX1xX65xX18xX3xX68xX65xX18xX3xXb7xXb8xX3xX4xX38xX4xX3xX5xX58dxX18xX1xX3xXb7xX24xX4xX3xX4xXc4xX3xX3bxXc4xX18xX19xX3xX19xXc4xXbxX3xX5xXafxX18xX3xX4xX1xX17xX3xXexXabxX18xX19xX3xXexX16xX1dxX30cxX18xX19xX3xX37bxXdxX18xX1xX3xXexX6dxX16dxX3xXcxXdxX6dxXbxX3xXexX479xX4xX3xXexX43bxXbxX3xXexX16xX4dxX18xX19xX3xX4xX1xX28xX3xX3bxX321xX17xX3xX3bxXbdxX2dxX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xXexXdxX6dxX18xX3xX3bxX49xX3xXexX1xX24xX4xX3xX1xXdxX326xX18xX3xX4xX38xX4xX3xX68xX24xX3xX38xX18xXddxX3xX3bxX30xX4xX3xX48xXdxX326xXexX3xX5xXb8xX3xX4xX38xX4xX3xX68xX24xX3xX38xX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX342xX1xX4dxX3xX342xXdxX18xX1xX3xXexX6dxX3xX70xX19xX1xXdxX3xX67cxX54xX18xX3xXb7xXb8xX3xX4xX38xX4xX3xX68xX24xX3xX38xX18xX3xXexX16xX2dfxX18xX19xX3xX3bxXdxX344xX33xX3xX4xX2cxX6xX3xXexX28xX18xX1xX16dxX3xXcxXdxX6dxXbxX3xXexX479xX4xX3xX18xX65xX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX4xX1xX3dfxXexX3xX5xX1dxX44fxX18xX19xXddxX3xX1xXdxX326xX4dxX3xX56xX4dxX293xX3xX4xX38xX4xX3xX1xX17xX321xXexX3xX3bxX49xX18xX19xX3xXb7xXabxX18xX3xX1xXc4xX6xX3xXe6xX3xX1acxX32axX3xX1xX49xXdxX1adxX3xX19xXdxX42axX3xXb7xX42axX18xX19xX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xX4xX1xX42xX18xX1xX3xXexX16xX69xXddxX3xXexX16xX43bxXexX3xXexX24xX3xX6xX18xX3xXexX17xXb8xX18xX3xX1acxX32axX3xX1xX49xXdxX1adxX3xXexXabxX18xX19xX3xX4xX1dxX1exX18xX19xX3xX3bxX3dfxX4dxX3xXexX16xX6xX18xX1xX3xXexX16xX3dfxX18xX3xX38xXbxX3xX4xX38xX4xX3xX5xX17xX321xXdxX3xXexX49xXdxX3xXbxX1xX321xX33xX3xXb7xXb8xX3xXexX326xX3xX18xX321xX18xX3xX1acxX32axX3xX1xX49xXdxX16dxX0xX83xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b3xX17xX68xX2dxXaxX12xX2e9xX1xX38xXexX3xX48xXdxX344xX4dxX3xXexX321xXdxX3xX48xX4dxXffxXdxX3xX19xX30xXbxX3xX33xX30xXexXddxX3xX4xX38xX4xX3xX3bxX3cxX18xX19xX3xX4xX1xX42xX3xX4xX38xX18xX3xX48xX49xX3xX1xX1dxX4dxX3xXexX16xX42xX3xX4xX2cxX6xX3xX4xX54xX3xX56xX4dxX6xX18xX3xXcxX28xX18xX1xX3xX2cxX2dxX3xX48xXb8xX2dxX3xXex563dxX3xXb7xX4dxXdxX3xX33xX38axX18xX19xXddxX3xXbxX1xX3dfxX18xX3xX37bxX1xX30cxXdxX3xXexX16xX1dxXafxX4xX3xXexX1xXb8xX18xX1xX3xXexX24xX4dxX3xXb7xXb8xX3xX7xX24xX3xX3bxXffxXdxX3xXexX1xX6xX2dxXddxX3xXexXdxX6dxX18xX3xX48xX49xX3xX4xX2cxX6xX3xXexX28xX18xX1xX16dxX3xX2b3xX74xX18xX3xX4xX321xX18xX1xX3xXexX1xXb8xX18xX1xX3xXexX24xX4dxX3xXb7xXe2xX3xX37bxXdxX18xX1xX3xXexX6dxX3x38d9xX3xX1acxX32axX3xX1xX49xXdxXddxX3xX56xX4dxX14exX4xX3xXbxX1xX354xX18xX19xX3xXe6xX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xXddxX3xX4xX37dxX18xX19xX3xXexX38xX4xX3xX1acxX65xX2dxX3xX68xX24xX18xX19xX3xX2daxX293xX18xX19xX3xX4xX977xX18xX19xX3xX4xXc4xX3xX18xX1xXdxXe2xX4dxX3xX3bxXdxX344xX33xX3xX18xX1xX3dfxX18xX3xX56xX4dxX6xX18xX3xXexX16xX2dfxX18xX19xX16dxX3xX2daxX3cxX18xX19xX3xXexX1xX1exXdxX3xX3bxXe2xX3xX18xX19xX1xX69xX3xX4xX38xX4xX3xX3bxX3cxX18xX19xX3xX4xX1xX42xX3xX5xX32axX18xX1xX3xX3bxX321xX17xX3xXexX28xX18xX1xX3xX3bxX1dxX54xX18xX19xX3xX18xX1xXdxX326xX33xX3xXexXdxX6dxXbxX3xXexX479xX4xX3xXbxX1xX38xXexX3xX1xX4dxX2dxX3xX18xX1xX42axX18xX19xX3xX37bxX6dxXexX3xX56xX4dxX293xX3xX3bxX321xXexX3xX3bxX1dxX44fxX4xXddxX3xXexX43bxXbxX3xXexX16xX4dxX18xX19xX3xX5xX32axX18xX1xX3xX3bxX321xX17xXddxX3xX4xX1xX28xX3xX3bxX321xX17xX3xX3bxX344xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX9bxXc4xX6xX3xXbxX1xX38xXexX3xXexX16xXdxX344xX18xX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xXb7xXb8xX3xX33xX321xX18xX1xX3xX33x39bbxX3xX1xX54xX18xX3xX18xX42axX6xX16dxX3xXcxXdxX6dxXbxX3xXexX479xX4xX3xX56xX4dxX6xX18xX3xXexX65xX33xX3xX48xX3cxXdxX3xX68xX1dx92e7xX18xX19xX3xX3bxX49xXdxX3xX18xX19xX977xX3xX4xX38xX18xX3xX48xX49xX3xX4xXc4xX3xX3bxX321xX17xX3xX3bxX103xX4xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX7xX38xX18xX19xXddxX3xX3bxX2cxX3xX18xXabxX18xX19xX3xX5xX24xX4xXddxX3xX68xX38xX33xX3xX18xX19xX1xX58dxXddxX3xX68xX38xX33xX3xX5xXb8xX33xXddxX3xX3bxX38xXbxX3xX103xX18xX19xX3xX3bxX1dxX44fxX4xX3xX2dxX74xX4dxX3xX4xX6afxX4dxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX697xX18xX1xX3xX1xX697xX18xX1xX3xX33xXafxXdxX16dxX0xX83xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b3xX17xX68xX2dxXaxX12xX2daxX3cxX18xX19xX3xX4xX1xX42xX3xX2e9xX1xXc4xX3xX2b3xX42xX3xXexX1xX1dxX3xXcxX1xX1dxX1exX18xX19xX3xXexX16xX24xX4xX3xXcxX28xX18xX1xX3xX2cxX2dxXddxX3xXcxX16xX1dxX30cxX18xX19xX3xX2daxX17xXb8xX18xX3xX2daxX2b3xX317xX9bxX3xXexX28xX18xX1xX3xX2daxX2dbxX3xXcxX16xX2dfxX18xX19xX3xX9bxX1dxX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX74xX33xX3xXexX77fxX4xX3xXexXdxX6dxXbxX3xXexX1xX4dxX3xXb7xXb8xX3xXexX16xX65xX18xX3xXexX16xX2dfxX18xX19xX3xX4xX293xX33xX3xX54xX18xX3xX4xX38xX4xX3xX81xX3xX37bxXdxX6dxX18xX3xX3bxXc4xX18xX19xX3xX19xXc4xXbxX3xXexX16xX38xX4xX1xX3xX18xX1xXdxX326xX33xXddxX3xX56xX4dxX81xX3xX48xX38xX4dxX3xX4xX2cxX6xX3xX4xX38xX4xX3xX3bxX3cxX18xX19xX3xX4xX1xX42xX3xX4xX38xX18xX3xX48xX49xX3xX1xX1dxX4dxX3xXexX16xX42xX3xX4xX2cxX6xX3xX4xX54xX3xX56xX4dxX6xX18xX3xXcxX28xX18xX1xX3xX2cxX2dxX3xXb7xXb8xX3xX33xX17xX18xX19xX3xX33xX4dxX14exX18xX3xX4xX38xX4xX3xX3bxX3cxX18xX19xX3xX4xX1xX42xX3xX4xX38xX18xX3xX48xX49xX3xX1xX1dxX4dxX3xXexX16xX42xX3xX4xX2cxX6xX3xX4xX54xX3xX56xX4dxX6xX18xX3xXcxX28xX18xX1xX3xX2cxX2dxX3xX48x6acaxX18xX19xX3xXb7xX69xX3xXexX1xX6dxX3xXb7xXb8xX3xX4dxX2dxX3xXexX42xX18xX3xX4xX2cxX6xX3xX33xX697xX18xX1xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX49xX18xX19xX3xX3bxX3cxX18xX19xX3xX68xX65xX18xX3xX4xX1dxXddxX3xXexX42xX4xX1xX3xX4xX24xX4xX3xXexX1xX37dxX18xX19xX3xXexXdxX18xXddxX3xXexX4dxX2dxX74xX18xX3xXexX16xX4dxX2dxXe2xX18xXddxX3xXb7xX43bxX18xX3xX3bxX49xX18xX19xX3xX18xX1xX65xX18xX3xX68xX65xX18xX3xX1xXdxX344xX4dxX3xX16x8886xX3xXb7xXb8xX3xX2cxX18xX19xX3xX1xX49xX3xX4xX38xX4xX3xX4xX1xX2cxX3xXexX16xX1dxX54xX18xX19xXddxX3xX4xX1xX42xX18xX1xX3xX7xX38xX4xX1xXddxX3xX37bxX6dxX3xX1xX17xX321xX4xX1xX3xXbxX1xX38xXexX3xXexX16xXdxX344xX18xX3xX4xX2cxX6xX3xXexX28xX18xX1xXddxX3xXexXdxX6dxXbxX3xXexX479xX4xX3xX3bxXc4xX18xX19xX3xX19xXc4xXbxX3xX18xX1xXdxXe2xX4dxX3xX81xX3xX37bxXdxX6dxX18xX3xXexX16xX38xX4xX1xX3xX18xX1xXdxX326xX33xXddxX3xX19xXdxX38xX3xXexX16xX69xX3xX3bxX344xX3xXcxX1xX1dxX1exX18xX19xX3xXexX16xX24xX4xXddxX3xXcxX1xX1dxX1exX18xX19xX3xXb7xX479xX3xXcxX28xX18xX1xX3xX4dxX306xX3xXexXdxX6dxXbxX3xXexX479xX4xX3xX5xX32axX18xX1xX3xX3bxX321xX17xXddxX3xX4xX1xX28xX3xX3bxX321xX17xX3xX3bxX1dxX6xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX9bxX17xX38xX3xXbxX1xX38xXexX3xXexX16xXdxX344xX18xX3xX33xX321xX18xX1xX3xX33xX162exXddxX3xX1acxX103xX18xX19xX3xXb7xXafxXdxX3xXexXdxXe2xX33xX3xX18xXabxX18xX19xXddxX3xXexX1xX6dxX3xX33xX321xX18xX1xX3xXb7xXb8xX3xXexX16xX4dxX2dxXe2xX18xX3xXexX1xX14exX18xX19xX3xXb7x2dd3xX3xXb7xX6xX18xX19xX3xX4xX2cxX6xX3xX33xX49xXexX3xXexX28xX18xX1xX3xX6xX18xX1xX3xX1xX6f9xX18xX19xX16dxX0xX83xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b3xX17xX68xX2dxXaxX12xX70xX1xX65xX18xX3xX68xX69xXbxX3xX3bxXc4xX18xX3xXcxX6dxXexX3xX70xX19xX4dxX2dxX74xX18xX3xX3bxX38xX18xX3xX7bxX6xX18xX1xX3xXcxX81xX3xXb2xXb3xXb2xXb3xXddxX3xX3bxX3cxX18xX19xX3xX4xX1xX42xX3xX2e9xX1xXc4xX3xX2b3xX42xX3xXexX1xX1dxX3xXcxX1xX1dxX1exX18xX19xX3xXexX16xX24xX4xX3xXcxX28xX18xX1xX3xX2cxX2dxXddxX3xXcxX16xX1dxX30cxX18xX19xX3xX2daxX17xXb8xX18xX3xX2daxX2b3xX317xX9bxX3xXexX28xX18xX1xX3xX2daxX2dbxX3xXcxX16xX2dfxX18xX19xX3xX9bxX1dxX18xX19xX3xX37bxX42xX18xX1xX3xX4xX1xX77fxX4xX3xX4xX38xX4xX3xX3bxX3cxX18xX19xX3xX4xX1xX42xX3xX4xX38xX18xX3xX48xX49xX3xX1xX1dxX4dxX3xXexX16xX42xX3xX4xX2cxX6xX3xX4xX54xX3xX56xX4dxX6xX18xX3xXcxX28xX18xX1xX3xX2cxX2dxX3xX7xX103xX4xX3xX37bxX1xX17xX1961xXddxX3xX1xX321xX18xX1xX3xXbxX1xX77fxX4xX3xXb7xXb8xX3xXexXdxX6dxXbxX3xXexX479xX4xX3xX4xXc4xX3xX18xX1xXdxXe2xX4dxX3xX3bxXc4xX18xX19xX3xX19xXc4xXbxX3xX1xX54xX18xX3xX18xX42axX6xX3xX4xX1xX17xX3xX7xX24xX3xXbxX1xX38xXexX3xXexX16xXdxX344xX18xX3xX4xX2cxX6xX3xX56xX4dxX74xX3xX1xX1dxX54xX18xX19xXddxX3xX3bxX3dfxXexX3xX18xX1dxXafxX4xX16dxX0xX83xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX33xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxX1a1xXdxX68xXexX1xX1a6xX3xX1a8xX1a9xXb3xXbxX1acxX1adxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1a6xX3xXe5xX1b8xX2xXbxX1acxX1adxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a6xX83xX83xXdxX16dxX48xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX16dxXb7xX18xX83xX18xX10xX1a1xX7xX83xXb2xXb3xXb3xXb3xX83xX2xX1a9xXb3xX68xX1a8xX2xX1a8xX2xXe5xX1b8xXe5xXexX1b8xX1f4xX2xX5e0xX1a8xX5xXb3xX16dxX1faxXbxX19xX1fdxX16xX9xX1a8xX1f4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX1dxX1exX18xX19xX3xXexX16xX24xX4xX3xXcxX28xX18xX1xX3xX2cxX2dxX3xX19xX30xXbxX3xX33xX30xXexX3xX4xX38xX4xX3xX3bxX3cxX18xX19xX3xX4xX1xX42xX3xX4xX38xX18xX3xX48xX49xX3xX1xX1dxX4dxX3xXexX16xX42xX3xX4xX54xX3xX56xX4dxX6xX18xX3xXcxX28xX18xX1xX3xX2cxX2dxX3xX18xX1xX65xX18xX3xX68xX69xXbxX3xXcxX6dxXexX3xX70xX19xX4dxX2dxX74xX18xX3xX3bxX38xX18xX3xX7bxX6xX18xX1xX3xXcxX81xXaxX3xX83xX12xX0xX83xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX33xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxX1a1xXdxX68xXexX1xX1a6xX3xX1a8xX1a9xXb3xXbxX1acxX1adxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1a6xX3xXe5xX1b8xX2xXbxX1acxX1adxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a6xX83xX83xXdxX16dxX48xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX16dxXb7xX18xX83xX18xX10xX1a1xX7xX83xXb2xXb3xXb3xXb3xX83xX2xX1a9xXb3xX68xX1a8xX2xX1a8xX2xXe5xX1b8xX1a8xXexX1f4xX1a8xX1f0xX1b8xXb3xX5xXb3xX16dxX1faxXbxX19xX1fdxX16xX9xX1f4xXb2xX1f0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX1dxX1exX18xX19xX3xXexX16xX24xX4xX3xXcxX28xX18xX1xX3xX2cxX2dxX3xX19xX30xXbxX3xX33xX30xXexX3xX4xX38xX4xX3xX3bxX3cxX18xX19xX3xX4xX1xX42xX3xX4xX38xX18xX3xX48xX49xX3xX1xX1dxX4dxX3xXexX16xX42xX3xX4xX54xX3xX56xX4dxX6xX18xX3xXcxX28xX18xX1xX3xX2cxX2dxX3xX18xX1xX65xX18xX3xX68xX69xXbxX3xXcxX6dxXexX3xX70xX19xX4dxX2dxX74xX18xX3xX3bxX38xX18xX3xX7bxX6xX18xX1xX3xXcxX81xXaxX3xX83xX12xX0xX83xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b3xX17xX68xX2dxXaxX12xX70xX1xX65xX18xX3xX68xX69xXbxX3xX18xXb8xX2dxXddxX3xX3bxX3cxX18xX19xX3xX4xX1xX42xX3xX2daxX2dbxX3xXcxX16xX2dfxX18xX19xX3xX9bxX1dxX18xX19xXddxX3xX2e9xX1xXc4xX3xX2b3xX42xX3xXexX1xX1dxX3xXcxX1xX1dxX1exX18xX19xX3xXexX16xX24xX4xX3xXcxX28xX18xX1xX3xX2cxX2dxXddxX3xXcxX16xX1dxX30cxX18xX19xX3xX2daxX17xXb8xX18xX3xX2daxX2b3xX317xX9bxX3xXexX28xX18xX1xX3xX3bxX32axX3xX4xX1xX77fxX4xX3xXexX1xX2dfxX3xXb7xXb8xX3xXexX30xX18xX19xX3xX56xX4dxXb8xX3xX4xX1xX17xX3xXb2xXb2xX3xX3bxX3cxX18xX19xX3xX4xX1xX42xX3xX4xX38xX18xX3xX48xX49xX3xX1xX1dxX4dxX3xXexX16xX42xX3xX4xX2cxX6xX3xX4xX54xX3xX56xX4dxX6xX18xX3xXcxX28xX18xX1xX3xX2cxX2dxX3xX4xXc4xX3xX3bxX49xX3xXexX4dxXffxXdxX3xXexX38axX3xX5e0xXb3xX3xX3bxX6dxX18xX3xX1f4xX1a9xX3xXexX4dxXffxXdxX16dxX0xX83xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx58b7xX4dxXexX1xX17xX16xXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX1acxXexXe6xX6xX5xXdxX19xX18xX1a6xX3xX16xXdxX19xX1xXexX1adxXaxX12xX317xX4dxX14exX4xX3xX9bxX1dxX54xX18xX19xX0xX83xXbxX12
Quốc Hương