Thiệt hại ban đầu trong trận động đất tại miền Nam Philippines
Tổng thống Rodrigo Duterte đã có mặt tại đây vào thời điểm động đất xảy ra, song may mắn không bị thương.
db8bx1370ex138c6x13bc5x10d8ex1472ax15417xfbbfxf4daxX7xf456xf202xefdbx12c45x13579x14d83xX5xf039xXax124f3xXcxX1xXdx15c86xXexX3xX1x14035xXdxX3x11814xX6xf26bxX3x100f2x1101fx147cbxX3xXex127a5x11166xX1fxf879xX3xXexX26x12cb5xX1fxX3xX21xee99xX1fxX29xX3xX21x10e66xXexX3xXexX1axXdxX3x15540xXdx1548dxX1fxX3x1001bxX6xX3dxX3x14a7bxX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX1fxX10xX7xX0xe198xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx122d4xX10xX6xff31xXaxX12xXcx1282fxX1fxX29xX3xXexX1x120d7xX1fxX29xX3x1170exX27xX64xX26xXdxX29xX27xX3x15cbexX23xXexX10xX26xXexX10xX3xX21x14b9axX3xX4x11d15xX3xX3dxfbd4xXexX3xXexX1axXdxX3xX21xf164x10c85xX3x134bdxf596xX27xX3xXexX1xf42dxXdxX3xX21xXdxe4e8xX3dxX3xX21xX31xX1fxX29xX3xX21xX36xXexX3x12838xe2f9xX92xX3xX26xX6x13acfxX3xX7xX27xX1fxX29xX3xX3dxX6xX92xX3xX3dx12e1axX1fxX3x106ecxX1x1594fxX1fxX29xX3xX1dx1260bxX3xXexX1xf496x1210bxX1fxX29xff2fxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe5b4xX6xXbxXexXdxX27xX1fxXaxX12xX0xXdxX3dxX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX3dxX7x11d36xXbxX1xX27xXexX27xXaxX3xX7xXexX92xX5xX10xX9xXaxX64xXdxX7xXbxX5xX6xX92x14916xX3xX1dxX5xX27xX4xXc0xf56fxX3xX3dxX6xX26xX29xXdxX1fxXf7xX5xX10xf2b3xXexX10dxX3xX6xX23xXexX27xX114xX3xX3dxX6xX26xX29xXdxX1fxXf7xX26xXdxX29xX1xXexX10dxX3xX6xX23xXexX27xX114xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xXdxX16xXexX3xX1xX1axXdxX3xX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX23xX3xXexX26xX27xX1fxX29xX3xXexX26xX2dxX1fxX3xX21xX31xX1fxX29xX3xX21xX36xXexX3xXexX1axXdxX3xX3dxXdxX3fxX1fxX3xX42xX6xX3dxX3xX46xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX1fxX10xX7xX3xX1x10017xX1fxX1xX3xXacxX1fxX1xX3xX2xXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX52xX52xXdxXcfxX1dxX6xX27xXexX1xX6xX1fxX1xX1xX27xX6xXcfxX94xX1fxX52xX1fxX10x155b9xX7xX52xX2xe3e7x15595x13603xX52xX2xe835xf443xX64xX1afxX2xX1afxX1afxX1b4xX1afxX1b3xXexX2xX2xX1aexX5xX2xXcfx120cfxXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xXdxX16xXexX3xX1xX1axXdxX3xX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX23xX3xXexX26xX27xX1fxX29xX3xXexX26xX2dxX1fxX3xX21xX31xX1fxX29xX3xX21xX36xXexX3xXexX1axXdxX3xX3dxXdxX3fxX1fxX3xX42xX6xX3dxX3xX46xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX1fxX10xX7xXaxX3xX64xX6xXexX6xXf7xXbxX1xX27xXexX27xXf7xX27xX26xXdxX29xXdxX1fxX6xX5xXf7xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX10dxX52xX52xX4xX64xX1fxXdxX3dxX29xXcfxX94xXdxX10xXexX1fxX6xX3dxXbxX5xX23xX7xXcfxX94xX1fxX52xXex11267x11bb0x14776xX52xX23xXbxX5xX27xX6xX64xX10xX64xX52xX1c4xX6xXexX3dxXexX1dxX52xX247xX248xX2xX1aexfcf6xX2xX248xX25exX1b0xX2xX52xXexXexXabxX94xX1fxX25exX64xX64xXcfxX1c4xXbxX29xXaxX3xX52xX12xXdfxX1xX23xX92xX9fxX1fxX3xX1fxX1axX1fxX3xX1fxX1xX91xX1fxX3xX1dxXc7xX3xXexX1xXcbxXccxX1fxX29xX3xX7xX6xX23xX3xXexX26xX2dxX1fxX3xX21xX31xX1fxX29xX3xX21xX36xXexX3xXexX1axXdxX3xX7axX6xX94xX6xX27xXb1xX3x15852xXdxX1fxX64xX6xX1fxX6xX27xXb1xX3xX46xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX1fxX10xX7xXb1xX3xX1fxX29xX95xX92xX3xX247xX1aexX52xX2xX248xX52xX247xX248xX2xX1aexXcfxX3xfeb9xX42xX29xX23xf134xX1fxX10dxX3x12f4dx118a3xX46xX52xXcxXcx103eex128b0xX42x11cfaxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx142cdxX27xX64xX92xXaxX12x13300xX83xX3xX4xX86xX3xdf11xXexX3xX1fxX1xX36xXexX3x13f68xX3xX1fxX29xXcbxX9axXdxX3xXexX1xXdxX16xXexX3xX3dxX1axX1fxX29xX3xX94xX95xX3xX1fxX1xXdxX3fxX23xX3xX4xXc2xX1fxX29xX3xXexX26xX185xX1fxX1xX3xX1dxXc7xX3xX1xXcbxX3xX1xX1axXdxX3xX1fxX29xX1xXdx14cc7xX3dxX3xXexX26xe3bcxX1fxX29xX3xXexX26xX27xX1fxX29xX3xXexX26xX2dxX1fxX3xX21xX31xX1fxX29xX3xX21xX36xXexX3xX4xX86xX3xX21xX31xX3xX5x139cfxX1fxX3xX246xXb1xX309xX3xX5xX95xX3dxX3xX26xX23xX1fxX29xX3xX4xX1xX23xX92xX9fxX1fxX3xXex1306axX1fxX1xX3xXdfxX27xXexX6xX1dxX6xXexX27xX3xXexX26xX33exX1fxX3xX21xXacxX27xX3xX2acxXdxX1fxX64xX6xX1fxX6xX27xXb1xX3xX3dxXdxX3fxX1fxX3xX42xX6xX3dxX3xX46xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX1fxX10xX7xX3xX7xf9fexX1fxX29xX3xX1b0xX2xX52xX2xX248xXcfxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2f5xX27xX64xX92xXaxX12xX42xX1xXcbxX3xX94xX2dxX92xXb1xX3xXexX68xX1fxX29xX3xX7xX6exX3xX1fxX29xXcbxX9axXdxX3xXexX1xXdxX16xXexX3xX3dxX1axX1fxX29xX3xXexX26xX27xX1fxX29xX3xX4xX3b0xX4xX3xXexX26xX2dxX1fxX3xX21xX31xX1fxX29xX3xX21xX36xXexX3xXexX1axXdxX3xX1fxXcbxX362xX4xX3xX1fxX95xX92xX3xXex138b4xX3xX1fxX29xX95xX92xX3xX2xX246xX52xX2xX248xX3xX94xX417xX6xX3xe191xX23xX6xX3xX21xX83xX3xXex10a5bxX1fxX29xX3xX5xX33exX1fxX3xX4xX27xX1fxX3xX7xX6exX3xX247xX248xXcfxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2f5xX27xX64xX92xXaxX12xXcxX26xX2dxX1fxX3xX21xX31xX1fxX29xX3xX21xX36xXexX3xX3dxX362xXdxX3xX1fxX1xX36xXexX3xX4xX86xX3xXexX91xX3dxX3xX4xX1xX36xX1fxX3xX1fx1384cxX3dxX3x11ba0xX3xX21xX31xX3xX7xX91xX23xX3xX247xXc0xX3dxX3xXexX1axXdxX3xXc0xX1xX23xX3xX94x14e6fxX4xX3xX4xX3b0xX4xX1xX3xXexX1xXc7xX3xXexX26xX36xX1fxX3xXcxX23xX5xX23xX1fxX6xX1fxX3xX47exX3xXexX37axX1fxX1xX3xXdfxX27xXexX6xX1dxX6xXexX27xX3xX1b0xX1b0xXc0xX3dxX3xX94xX3fxX3xXbxX1xX301xX6xX3xX2fbxXc2xX1fxX29xX3xX2f5xXbdxX4xXb1xX3xX1fxX47bxX3dxX3xX47exX3xXbxX1xX301xX6xX3xXcxX91xX92xX3xXexX1xX95xX1fxX1xX3xXbxX1xX6exX3xX7axX6xX94xX6xX27xXcfxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2f5xX27xX64xX92xXaxX12xX2acxX31xXexX3xX7xX6exX3xX1fxX29xXc2xXdxX3xX1fxX1xX95xX3xX94xX95xX3xX4xXc2xX1fxX29xX3xXexX26xX185xX1fxX1xX3xXexX26xX33exX1fxX3xX21xXacxX27xX3xX2acxXdxX1fxX64xX6xX1fxX6xX27xX3xX94xX6exX1fxX3xX21xX83xX3xX1xXcbxX3xX1xX1axXdxX3xXexX26xX27xX1fxX29xX3xXexX26xX2dxX1fxX3xX21xX31xX1fxX29xX3xX21xX36xXexX3xX4xX86xX3xX21xX31xX3xX5xX362xX1fxX3xX246xXb1xX1b0xX3xX1xXc2xX3dxX3xX2xX246xX52xX2xX248xX3xX94xX95xX3xXexX26xX2dxX1fxX3xX21xX31xX1fxX29xX3xX21xX36xXexX3xX94xX362xXdxX3xX21xX31xX3xX5xX362xX1fxX3xX246xXb1xX246xX3xX1fxX29xX95xX92xX3xX247xX1aexX52xX2xX248xX3xX94xX417xX6xX3xX428xX23xX6xXcfxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2f5xX27xX64xX92xXaxX12xX2fbxX95xXdxX3xXexX26xX23xX92xX3fxX1fxX3xXexX1xX6xX1fxX1xX3xX7ax13ec9xX2acxX2acxX3xX4xX1xX27xX3xX1dxXdxfe6cxXexX3xX4xXacxX1fxX1xX3xX7xX3b0xXexX3xX21xX83xX3xX29xXdxXacxXdxX3xX4xf9b5xX23xX3xX1aexX3xX1fxX29xXcbxX9axXdxX3xX1dxXc7xX3xXexX1xXcbxXccxX1fxX29xX3xX7xX6xX23xX3xXc0xX1xXdxX3xXexX22xX1fxX29xX3xXexX26xX16xXexX3xX4x12e17xX6xX3xX3dxX31xXexX3xXex10838xX6xX3xX4xX1xX23xX1fxX29xX3xX4xXcbxX3xX47exX3xX7axX6xX27xX94xX6xX27xX3xX21xX68xX3xX7xX2dxXbxXcfxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2f5xX27xX64xX92xXaxX12xXcxX1axXdxX3xXexX1xX95xX1fxX1xX3xXbxX1xX6exX3x14b5fxXdxX64xX6xXbxX6xX1aaxX6xX1fxX3xX5xX91xX1fxX3xX4xX2dxX1fxXb1xX3xX3dxX31xXexX3xXc0xX1xX3b0xX4xX1xX3xX7xX1axX1fxX3xX246xX3xXexX22xX1fxX29xX3xX4xee43xX1fxX29xX3xX1dxXc7xX3xX7xX2dxXbxXb1xX3xX1fxX1xXcbxX1fxX29xX3xXc0xX1xXc2xX1fxX29xX3xX29xX91xX92xX3xXexX1xXdxX16xXexX3xX1xX1axXdxX3xX94xX3fxX3xX1fxX29xXcbxX9axXdxXcfxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2f5xX27xX64xX92xXaxX12xX2e3xX430xX1fxX3xXbxX1xX61bxX1fxX29xX3xX4xX613xX6xX3xXcxX68xX1fxX29xX3xXexX1xX6exX1fxX29xX3xX7axX23xXexX10xX26xXexX10xX3xX21xX83xX3xX4xX1xX37axX3xXexX1xXc7xX3xXexX36xXexX3xX4xXacxX3xX4xX3b0xX4xX3xX4xXccxX3xX428xX23xX6xX1fxX3xX5xXdxX33exX1fxX3xX428xX23xX6xX1fxX3xX1x147b2xX3xXexX26xf304xX3xXexX6exXdxX3xX21xX6xX3xX4xX1xX27xX3xX1fxX1xfbd1xX1fxX29xX3xXc0xX1xX23xX3xX94xX494xX4xX3xX1dxXc7xX3xXacxX1fxX1xX3xX1xXcbxX47exX1fxX29xX3xXexX1xXdxX33exX1fxX3xXexX6xXdxXcfxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2f5xX27xX64xX92xXaxX12xX2e3xXdxX16xX1fxX3xX42xX29xX1xXdxX33exX1fxX3xX4xX5ebxX23xX3xX1fxf047xXdxX3xX5x1222bxX6xX3xX94xX95xX3xX21xX31xX1fxX29xX3xX21xX36xXexX3xX46xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX1fxX10xX7xX3xX2d4xX46xX1xXdxX94xX27xX5xX4xX7xX2e5xX3xXc0xX1xX23xX92xX5d6xX1fxX3xX4xX3b0xX27xX3xX1fxX29xXcbxX9axXdxX3xX64xX91xX1fxX3xX1fxX33exX1fxX3xX47exX3xX1dxX33exX1fxX3xX1fxX29xX27xX95xXdxX3xX4xX3b0xX4xX3xXexX61bxX6xX3xX1fxX1xX95xX3xX94xX95xX3xX94xX430xX1fxX3xXbxX1xX61bxX1fxX29xX3xX21xX3fxX3xXbxX1xX61bxX1fxX29xX3xX1fxX29xX23xX92xX3xX4xXccxX3xXabxXacxX92xX3xX26xX6xX3xX4xX3b0xX4xX3xX64xXcbxX3xX4xX1xX36xX1fxX3xX3dxX1axX1fxX1xXcfxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2f5xX27xX64xX92xXaxX12xXcxX1xX10xX27xX3xX46xX1xXdxX94xX27xX5xX4xX7xXb1xX3xXexX26xX2dxX1fxX3xX21xX31xX1fxX29xX3xX21xX36xXexX3xX7xX3b0xX1fxX29xX3xX1b0xX2xX52xX2xX248xX3xX4xX86xX3xX21xX31xX3xX5xX362xX1fxX3xX246xXb1xX309xX3xX94xX95xX3xXexX91xX3dxX3xX4xX1xX36xX1fxX3xX1fxX47bxX3dxX3xX47exX3xX21xX31xX3xX7xX91xX23xX3xX247xXc0xX3dxX3xXexX1axXdxX3xXexX1xXc7xX3xXexX26xX36xX1fxX3xXcxX23xX5xX23xX1fxX6xX1fxXcfxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2f5xX27xX64xX92xXaxX12xXcxX26xXcbxX362xX4xX3xX21xX86xXb1xX3xXdfxXccxX3xX428xX23xX6xX1fxX3xX65axX1xXacxX27xX3xX7xX3b0xXexX3xX2fbxXc7xX6xX3xX4xX1xX36xXexX3xX2acxf9e9xX3xX2d4xedfcx12b13x143d2xX8b9xX2e5xX3xXexX1xXc2xX1fxX29xX3xX1dxX3b0xX27xX3xXexX26xX2dxX1fxX3xX21xX31xX1fxX29xX3xX21xX36xXexX3xX1fxX95xX92xX3xX4xX86xX3xX21xX31xX3xX5xX362xX1fxX3xX246xXb1xX1b4xXcfxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2f5xX27xX64xX92xXaxX12xX2fbxX91xX92xX3xX5xX95xX3xXexX26xX2dxX1fxX3xX21xX31xX1fxX29xX3xX21xX36xXexX3xXexX1xX5ebxX3xX1xX6xXdxX3xXexX26xX27xX1fxX29xX3xXexX23xX22xX1fxX3xXexX1axXdxX3xXc0xX1xX23xX3xX94xX494xX4xX3xXexX26xX33exX1fxXcfxX3xXcxX1xXc7xX3xXexX26xX36xX1fxX3xXcxX23xX5xX23xX1fxX6xX1fxX3xX4xX683xX1fxX29xX3xX5xX95xX3xXexX91xX3dxX3xX4xX1xX36xX1fxX3xX4xX613xX6xX3xXexX26xX2dxX1fxX3xX21xX31xX1fxX29xX3xX21xX36xXexX3xX4xX86xX3xX21xX31xX3xX5xX362xX1fxX3xX246xXb1xX246xX3xXabxXacxX92xX3xX26xX6xX3xX1xXc2xX3dxX3xX247xX1aexX52xX2xX248xXcfxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8b9xX27xX23xX26xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX27xX3xX2dcxX2ddxX46xX0xX52xXbxX12