Thành lập tổ giám sát các cảng hàng không phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hoá
(Baothanhhoa.vn) - Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh vừa có Quyết định số 307/QĐ-BCĐ về việc thành lập tổ giám sát các cảng hàng không phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hoá.
9cadx13057x13cb9xccaax1228fx14ecex12ed9x1284fxd6d5xX7x175fbxc7c8x15750x17c46x17de7x104fcxX5x12b9bxXax133f7xXcxX1xfd69xf8fexX1xX3xX5xbc85xXbxX3xXexbe5cxX3x14052xXdxb958x138c9xX3xX7xX22xXexX3xX4xX22xX4xX3xX4x1234cxX16xX20xX3xX1xX15xX16xX20xX3xffd2xX1x1157fxX16xX20xX3xXbxX1x175f2xX16xX20xX3xX4xX1x17f3fxX16xX20xX3xc03ex14d15xX4xX1xX3x15064x9dabx16d90x14627x107cdxbef8xX2xb259xX3xXex163fbxX16xX1xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3x10709x122bdxX22xX0xe245xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX10xX6xX49xXaxX12x12a28xX6xX16xX3xX4exX1xX58xX3xaf31x10b15xX63xX3xXbxX1xX3fxX16xX20xX3xX4xX1xX45xX16xX20xX3xX49xX4axX4xX1xX3xX4exX4fxX50xX51xX52xX53xX2xX55xX3xXexX58xX16xX1xX3x1460fxe2b5xX6xX3xX4xf423xX3xaa0dxb3cax1392bx10033xXexX3xX83xX4axX16xX1xX3xX7xX45xX3xa0e9x11a9dx9e07xX66xXadx14621xX53xX7bxX4exXc0xX3xXa6xaa94xX3xXa6xXdxb4b6xX4xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX5xX1axXbxX3xXexX1exX3xX20xXdxX22xX23xX3xX7xX22xXexX3xX4xX22xX4xX3xX4xX2exX16xX20xX3xX1xX15xX16xX20xX3xX37xX1xX39xX16xX20xX3xXbxX1xX3fxX16xX20xX3xX4xX1xX45xX16xX20xX3xX49xX4axX4xX1xX3xX4exX4fxX50xX51xX52xX53xX2xX55xX3xXexX58xX16xX1xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX62xX63xX22xfd0axX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX10xX16xXexX10xadcfxXaxX12xX0xXdxX23xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX49xXexX1xXaexX23xb6acxX3xXdxX4exX10xX16xXexX10xX135xXaxX3xX7xXexXafxX5xX10xX9xXax14620xXdxX49xXexX1xf84exX3xe3ecxf209xXbcxXbx15ea9x121fexX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX160xX3xX163x140fcxXbcxXbxX166xX167xXaxX3xX7xX135xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX160xX66xX66xXdxX120xX149xX6xX63xXexX1xX6xX16xX1xX1xX63xX6xX120xXa6xX16xX66xX16xX10xX15bxX7xX66x150fcxXbcxX2xX2xX66xX2xX162xX163xX49xX163xX19bxX19bxb7cexX172xX2xX19bxXexX55xX162xX2xX55xX2xX5xXbcxX120x17241xXbxX20xd2aaxX135xX9xX163xXbbxXbbxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX1xX3xX5xX1axXbxX3xXexX1exX3xX20xXdxX22xX23xX3xX7xX22xXexX3xX4xX22xX4xX3xX4xX2exX16xX20xX3xX1xX15xX16xX20xX3xX37xX1xX39xX16xX20xX3xXbxX1xX3fxX16xX20xX3xX4xX1xX45xX16xX20xX3xX49xX4axX4xX1xX3xX4exX4fxX50xX51xX52xX53xX2xX55xX3xXexX58xX16xX1xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX62xX63xX22xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxX63xX49xXafxXaxX12xXcxX1exX3xX20xXdxX22xX23xX3xX7xX22xXexX3xX49xX63xX3x1425exX1xXabxX3xXexX135xf015x15227xX16xX20xX3xXbxX1xX3fxX16xX20xX3xX166xXaex140c5xXexX3xX16xX1xX1axXbxX3xX4xX2exX16xX1xX3xX4exX39xX16xX20xX3xX6xX16xX3xXexX58xX16xX1xX3xXcxX135xea6dxX16xX3xX50x15ff1xX3x11307xX63xX16xX20xX3xX5xX15xX23xX3xXexX1exX3xXexX135xX244xX245xX16xX20xX167xX3xd85dxXdxX22xX23xX3xX83xX45xX4xX3xX4exX2exX16xX20xX3xX62xX15xX16xX20xX3xX37xX1xX39xX16xX20xX3xXcxX1x103dbxX3x15a54xXaex15f66xX16xX3xXcxX135xX26dxX16xX3xcdf5x1544dxX3xX62xXdxXb0xX16xX3xXa6xX15xX3xX23exX1xXabxX3xX287xXdxX22xX23xX3xX83xX45xX4xX3xXcxX135xXaexX16xX20xX3xXexX2a6xX23xX3x17a5exXdxf917xX23xX3xX7xX63xX22xXexX3xX149xXcbxX16xX1xX3xXexX1axXexX3xXexX58xX16xX1xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX62xX63xX22xX3xXcxX135xX4axX16xX1xX3xX52xXaexXafxX3xX2d0xX1xX6xX16xX20xX3xX5xX15xX23xX3xXexX1exX3xXbxX1xXabxX167xX3xX4xX22xX4xX3xXexX1exX3xXa6xXdxab3exX16xX3xX20x16bb5xX23xX3xX23exX1xXabxX3xXcxX135xX244xX245xX16xX20xX3xX4xX39xX16xX20xX3xX6xX16xX3xX1xXaexXafxXcbxX16xX3xXcxX1xX2a2xX3xX2a4xXaexX2a6xX16xX3xX273xX317xX3xbf20xX20xX2a2xX4xX3xX50xX2afxX16xX1xX3xXa6xX15xX3xX39xX16xX20xX3xXc0x13fe6xX3xX50xc899xX16xX3xX273xX63xX16xX20x135e7xX3xXcxX135xXaexX16xX20xX3xXexX2a6xX23xX3xX2d0xXdxX2d2xX23xX3xX7xX63xX22xXexX3xX149xXcbxX16xX1xX3xXexX1axXexX3xXexX58xX16xX1xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX62xX63xX22xX120xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxX63xX49xXafxXaxX12xXcxX1exX3xX20xXdxX22xX23xX3xX7xX22xXexX3xX4xXabxX3xX16xX1xXdxXcbxX23xX3xXa6x15042xX3xX135xX15xX3xX7xX63xX22xXexX35fxX3xX5xX1axXbxX3xX49xX6xX16xX1xX3xX7xX22xX4xX1xX3xXexX251xXexX3xX4xX2exX3xX4xX22xX4xX3xX83xX45xXdxX3xXexX244x14b2fxX16xX20xX3x177e7xXaexX6xX3xX4xX22xX4xX3xX4xX2exX16xX20xX3xX1xX15xX16xX20xX3xX37xX1xX39xX16xX20xX3xXexX1xX39xX16xX20xX3xX149xX22xX63xX3xX4xX1xX63xX3xXcxX135xXaexX16xX20xX3xXexX2a6xX23xX3xX2d0xXdxX2d2xX23xX3xX7xX63xX22xXexX3xX149xXcbxX16xX1xX3xXexX1axXexX3xXexX58xX16xX1xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX62xX63xX22xX3xa0a1xXcxX1xX244x12badxX16xX20xX3xXexX135xcc00xX4xX3xX7bxX6xX16xX3xX4exX1xX58xX3xX83xX84xX63xX3xXbxX1xX3fxX16xX20xX3xX4xX1xX45xX16xX20xX3xX49xX4axX4xX1xX3xX4exX4fxX50xX51xX52xX53xX2xX55xdd51xX3xXa6xX15xX3xX4xX22xX4xX3xX83xX4axX6xX3xXbxX1xX244x10ce0xX16xX20xX3xXexX135xX63xX16xX20xX3xXexX58xX16xX1xX3xX149xXdxXb0xXexX3xX83xX2d2xX3xXexX1exX3xX4xX1xd0d0xX4xX3xX20xXdxX22xX23xX3xX7xX22xXexX35fxX3xX4xX22xX4xX1xX3xX5xXafxX3xXexX1xX10xX63xX3xX3e6xXaexXafxX3xX83xX4axX16xX1xX120xX3xXcxX1exX3xX20xXdxX22xX23xX3xX7xX22xXexX3xX1xX63xX84xXexX3xX83xd8ddxX16xX20xX3xXexX1xX10xX63xX3xX4xX1xXb0xX3xX83xX4ccxX3xX37xXdxX317xX23xX3xX16xX1xXdxXcbxX23xX35fxX3xX4xX1xX4axXaexX3xX7xX442xX3xX4xX1xX58xX3xX83xX84xX63xX3xXexX135xX442xX4xX3xXexXdxXb0xXbxX3xX4x1594fxX6xX3xXcxX135xX244xX245xX16xX20xX3xX7bxX6xX16xX3xX4xX1xX58xX3xX83xX84xX63xX3xXbxX1xX3fxX16xX20xX3xX4xX1xX45xX16xX20xX3xX49xX4axX4xX1xX3xX4exX4fxX50xX51xX52xX53xX2xX55xX3xXexX58xX16xX1xX3xXa6xX15xX3xXexX442xX3xX20xXdxX2exXdxX3xXexX22xX16xX3xX7xX6xXaexX3xX37xX1xXdxX3xX1xX63xX15xX16xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX16xX1xXdxXcbxX23xX3xXa6xX3b8xX120xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb794xXaexXexX1xX63xX135xXaxX12xXcxX39xX3xX62xX15xX0xX66xXbxX12
Tô Hà