Thái Lan tổ chức cuộc bầu cử địa phương đầu tiên sau 6 năm
Cử tri Thái Lan ngày 20/12 đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Cơ quan Hành chính cấp tỉnh (PAO) để chọn ra lãnh đạo tại 76 tỉnh trên toàn quốc. Đây là cuộc bầu cử địa phương đầu tiên ở Thái Lan trong hơn 6 năm qua, kể từ sau cuộc đảo chính năm 2014.
2f4fx1035exa229x79cax9edexa628x901bxd959xaf41xX7xc11dx4f91xdf6exba2dx7f07x58ecxX5x5be0xXaxb916xXcxX1xaaaaxXdxX3x1046fxX6x63f1xX3xXex9369xX3xX4xX1xae98xX4xX3xX4x891dxb08axX4xX3x10182x8f37xX25xX3xX4xfdebxX3xb6e6x3c08xX6xX3xXbxX1x5523x4f0exX1ax9e24xX3xX30xX2axX25xX3xXexXdx7079xX1axX3xX7xX6xX25xX3x89dfxX3xX1ax8dafx42cfxX0xdd2bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8bf3xX10xX6x40c4xXaxX12x73d6xX2exX3xXexfc8dxXdxX3xXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xX1axX39x302fxe67exX3xb607xd726xX4exX2xX78xX3xX30x9fa1xX3xX30xXdxX3xX29xce9exX3xXbxX1xXdxf9b9xX25xX3xXexX67x5feexX1axX39xX3xX4xX25xX26xX4xX3xX29xX2axX25xX3xX4xX2exX3xX63xX37xX3xdb6bxX25xX6xX1axX3xX5dxX75xX1axX1xX3xX4xX1xebf7xX1axX1xX3xX4x37dexXbxX3xXex430dxX1axX1xX3xf940x9807x99faxa00exf53dxX3xX30x5d21xX3xX4xX1xb684xX1axX3xX67xX6xX3xX5xX7fxX1axX1xX3xX30xab4dxX8fxX3xXexXd2xXdxX3xf54bxX48xX3xXexXb7xX1axX1xX3xXexX67xX41xX1axX3xXexX8fxX75xX1axX3xXa2xX25xd8aaxX4x5fadxX3x7aa9x4849xX76xX3xX5xX75xX3xX4xX25xX26xX4xX3xX29xX2axX25xX3xX4xX2exX3xX30xX31xX6xX3xXbxX1xX36xX37xX1axX39xX3xX30xX2axX25xX3xXexXdxX41xX1axX3x4020xX3xXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xXexX67xX8fxX1axX39xX3xX1xX37xX1axX3xX48xX3xX1axX4bxX4cxX3xXa2xX25xX6xd621xX3xe670xXc2xX3xXex826exX3xX7xX6xX25xX3xX4xX25xX26xX4xX3xX30xd87cxX8fxX3xX4xX1xXaexX1axX1xX3xX1axX4bxX4cxX3xX78xX79xX2xb003xXefxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX6xXbxXexXdxX8fxX1axXaxX12xX0xXdxX4cxX39xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX4cxX7x85d2xXbxX1xX8fxXexX8fxXaxX3xX7xXexX76xX5xX10xX9xXaxX60xXdxX7xXbxX5xX6xX76xaf08xX3xX29xX5xX8fxX4xX138x409bxX3xX4cxX6xX67xX39xXdxX1axX181xX5xX10x58dexXexX197xX3xX6xX25xXexX8fxX19exX3xX4cxX6xX67xX39xXdxX1axX181xX67xXdxX39xX1xXexX197xX3xX6xX25xXexX8fxX19exXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xXexX1dxX3xX4xX1xX21xX4xX3xX4xX25xX26xX4xX3xX29xX2axX25xX3xX4xX2exX3xX30xX31xX6xX3xXbxX1xX36xX37xX1axX39xX3xX30xX2axX25xX3xXexXdxX41xX1axX3xX7xX6xX25xX3xX48xX3xX1axX4bxX4cxX3xX1x848fxX1axX1xX3xX148xX1axX1xX3xX2xXaxX3xX7xX67xX4xX9xXaxX4exX4exXdxXefxX29xX6xX8fxXexX1xX6xX1axX1xX1xX8fxX6xXefxc055xX1axX4exX1axX10x9d33xX7xX4exX78xX79xe73bxX79xX4exX2xXd9x3e96xX60xX79xX78xX79xX235x10860xX78xX240xXexb204xX48xX244xX2xX5xX2xXefxb63fxXbxX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xXexX1dxX3xX4xX1xX21xX4xX3xX4xX25xX26xX4xX3xX29xX2axX25xX3xX4xX2exX3xX30xX31xX6xX3xXbxX1xX36xX37xX1axX39xX3xX30xX2axX25xX3xXexXdxX41xX1axX3xX7xX6xX25xX3xX48xX3xX1axX4bxX4cxXaxX3xX60xX6xXexX6xX181xXbxX1xX8fxXexX8fxX181xX8fxX67xXdxX39xXdxX1axX6xX5xX181xX7xX67xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX197xX4exX4exX4xX60xX1axXdxX4cxX39xXefxX22bxXdxX10xXexX1axX6xX4cxXbxX5xX25xX7xXefxX22bxX1axX4exXexX48xX78xX79xX4exX25xXbxX5xX8fxX6xX60xX10xX60xX4exX29xX8fxX24bxX8fxX138xX6xX4exX78xX79xX78xX79xa927xX2xX78xX2e1xX78xX79xX4exXexX1xX6xXdxX5xX6xX1axX60xX22bxX8fxXexX10xXefxX24bxXbxX39xXaxX3xX4exX12xX63xX25xX26xX4xX3xX29xX2axX25xX3xX4xX2exX3xX30xX31xX6xX3xXbxX1xX36xX37xX1axX39xX3xX30xX2axX25xX3xXexXdxX41xX1axX3xXexXd2xXdxX3xXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xX7xX6xX25xX3xX48xX3xX1axX4bxX4cxXefxX3xXbbx7518xX1axX1xX197xX3xdb3cxX6xX1axX39xX138xX8fxX138xX3xXbcxX8fxX7xXexXbfxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33axX8fxX60xX76xXaxX12xXcxX67xX8fxX1axX39xX3xX29xXedxXdxX3xX4xX148xX1axX1xX3xX30xXd2xXdxX3xX60xX31xX4xX1xX3xX22bxXdxX41xX4cxX3xX30xX36x6644xX1axX39xX3xX1xfc0exX3xX1xXb3xXbxX3xX4xXb3xXbxX3xX63xXbex40b6x9c04x49adxX181xX2xX240xX3xX30xX6xX1axX39xX3xX1xX8fxX75xX1axX1xX3xX1xX75xX1axX1xX136xX3xX4xX2exX3xXexX67xXdxX3xX30xX36x775bxX4xX3xX76xX41xX25xX3xX4xX2axX25xX3xX30xX10xX8fxX3xX138xX1xf49exX25xX3xXexX67xX6xX1axX39xX3xX138xX1xXdxX3xX30xXdxX3xX29xX85xX3xXbxX1xXdxX8axX25xXefxX3xXcxX1xX10xX8fxX3xX138xX8axX3xX1xX8fxXd2xX4xX1xX136xX3xX4xX15xX4xX3xX1xX20bxX1axX1xX3xXexX1xX21xX4xX3xX29xX2axX25xX3xX4xX2exX3xX30xX31xX6xX3xXbxX1xX36xX37xX1axX39xX3xX138xX1xX15xX4xX3xX7x7b39xX3xX5xX2axX1axX3xX5xX36xX3adxXexX3xX60xXdxaa70xX1axX3xX67xX6xX3xX7xX6xX25xX3xX4xX25xX26xX4xX3xX29xX2axX25xX3xX4xX2exX3xX4xXb3xXbxX3xXexXb7xX1axX1xX136xX3xX29xX6xX8fxX3xX39x5f33xX4cxX3xX4xX15xX4xX3xX4xX37xX3xXa2xX25xX6xX1axX3xX1xX75xX1axX1xX3xX4xX1xXaexX1axX1xX3xX4xXb3xXbxX3xa138xX7fxX136xX3xXbxX1xX36xX37bxX1axX39xX3xX22bxX75xX3xX4xX15xX4xX3xX138xX1xX25xX3xX22bx7769xX4xX3xX1xX75xX1axX1xX3xX4xX1xXaexX1axX1xX3xX30xcd85xX4xX3xX29xXdx541cxXexX3xX1axX1xX36xX3xX33axX6xX1axX39xX138xX8fxX138xX3xX22bxX75xX3xXexX1xX75xX1axX1xX3xXbxX1xXedxX3xXbcxX6xXexXexX6xX76xX6xXefxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33axX8fxX60xX76xXaxX12x9d84xX76xX3xX29xX6xX1axX3xX33axX2axX25xX3xX4xX2exX3xXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xX4xX1xX8fxX3xX29xXdxX8axXexX3xX4x7d8fxX3xX23axXefxX235xX78xX2xX3xX21xX1axX39xX3xX4xX2exX3xX22bxXdxX41xX1axX3xX30xX7fxX3xX30xX4bxX1axX39xX3xX138xf510xX3xX4xX1xX8fxX3xX4xX25xX26xX4xX3xX29xX2axX25xX3xX4xX2exX3xX1axX39xX75xX76xX3xX78xX79xX4exX2xX78xX3xX118xX3xXd9xX48xX3xXexXb7xX1axX1xXefxX3xXcxX67xX8fxX1axX39xX3xX30xX4e2xX136xX3xX244xX244xX235xX3xX1axX39xX36xX37bxXdxX3xX4xXd2xX1axX1xX3xXexX67xX6xX1axX1xX3xX30xXc2xX3xXexX67xX118xX3xXexX1xX75xX1axX1xX3xX1axX39xX36xX37bxXdxX3xX30xX21xX1axX39xX3xX30xX2axX25xX3xX63xX37xX3xXa2xX25xX6xX1axX3xX5dxX75xX1axX1xX3xX4xX1xXaexX1axX1xX3xX4xXb3xXbxX3xXexXb7xX1axX1xX3xX22bxX75xX3xX23axXefxX2xX23axX48xX3xX1axX39xX36xX37bxXdxX3xX4xXd2xX1axX1xX3xXexX67xX6xX1axX1xX3xX30xXc2xX3xXexX67xX118xX3xXexX1xX75xX1axX1xX3xd4bcxX76xX3xX22bxXdxX41xX1axX3xXbcxXbdxXbexXefxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33axX8fxX60xX76xXaxX12xXcxX1xX10xX8fxX3xXa2xX25xX76xX3xX30xX31xX1axX1xX3xX118xX3xXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX136xX3xX4xX15xX4xX3xXexXb7xX1axX1xX3xXexX67xX36xX118xX1axX39xX3xX60xX8fxX3xX33axX26xX3xfd6axX26xXdxX3xX22bxc0a6xX3xX29xX1dxX3xX1axX1xXdxX488xX4cxX136xX3xX1axX1xX36xX1axX39xX3xX4xX380xX1axX39xX3xX22bxXdxX488xX4xX3xX1xX75xX1axX1xX3xX4xX1xXaexX1axX1xX3xX118xX3xX4cx5d35xXdxX3xXexXb7xX1axX1xX3xX60xX8fxX3xX4xX1xX5a5xX3xXexX31xX4xX1xX3xXbcxXbdxXbexX3xX39xXdxX15xX4cxX3xX7xX15xXexXefxX3xX5dxX26xXdxX3xX30xX43fxX1axX39xX3xXbcxXbdxXbexX3xX4xX4e2xX3xX22bxX6xXdxX3xXexX67x5b6cxX3xX29xX6xX1axX3xX1xX75xX1axX1xX3xX4xX15xX4xX3xXa2xX25xX76xX3xX30xX31xX1axX1xX3xX22bxX75xX3xXbxX1xXf2xX1axX3xX29xX1dxX3xX1axX39xXf2xX1axX3xX7xX15xX4xX1xX3xX4xX1xX8fxX3xX4xX15xX4xX3xX60xX474xX3xX15xX1axX136xX3xX4xX1xX31xX25xX3xXexX67xX15xX4xX1xX3xX1axX1xXdxX488xX4cxX3xX22bx682axX3xX4xX15xX4xX3xX60xX31xX4xX1xX3xX22bxX5fbxX3xX4xX380xX1axX39xX136xX3xX60xX25xX76xX3xXexX67xX20bxX3xXexX67xf5a3xXexX3xXexX474xX136xX3xXexX1xff17xX4xX3xX30xX3bexX76xX3xX60xX25xX3xX5xX31xX4xX1xX136xX3xX29xX148xX8fxX3xXexX43fxX1axX3xXexX75xXdxX3xX1axX39xX25xX76xX41xX1axX3xXexX1xXdxX41xX1axX3xX1axX1xXdxX41xX1axX3xX22bxX75xX3xX1xX625xX3xXexX67xX3adxX3xX39xXdxX15xX8fxX3xX60xX5fbxX4xX3xX22bxX75xX3xX22bxX4bxX1axX3xX1xX4e2xX6xXefxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33axX8fxX60xX76xXaxX12xXcxX1xX10xX8fxX3xX39xXdx7f5bxXdxX3xXa2xX25xX6xX1axX3xX7xX15xXexX136xX3xX4xX15xX4xX3xX4xX25xX26xX4xX3xX29xX2axX25xX3xX4xX2exX3xXbcxXbdxXbexX3xX7xX40dxX3xX60xXdxX41axX1axX3xX67xX6xX3xXa2xX25xX76xX8axXexX3xX5xXdxX488xXexX3xXexXd2xXdxX3xX4cxX26xXexX3xX7xXedxX3xX138xX1xX25xX3xX22bxX474xX4xX3xX29xX2axX25xX3xX4xX2exX3xXa2xX25xX6xX1axX3xXexX67xXc6xX1axX39xX3xX1axX1xX36xX3xXexXb7xX1axX1xX3xX63xX1xXdxX6xX1axX39xX3x5bc8xX6xXdxX3xX118xX3xX4cxXdxX6abxX1axX3xX33axd484xX4xX136xX3xXexXb7xX1axX1xX3xXbcxX1xX6xXexXexX1xX6xX5xX25xX1axX39xX3xX118xX3xX4cxXdxX6abxX1axX3xX5f6xX6xX4cxX136xX3xXexXb7xX1axX1xX3xX63xX1xX8fxX1axX3xX33axX25xX67xXdxX3xX118xX3xX4cxXdxX6abxX1axX3xXf1xX380xX1axX39xX3xX22bxX75xX3xXexXb7xX1axX1xX3xda4exX29xX8fxX1axX3xb021xX6xXexX4xX1xX6xXexX1xX6xX1axXdxX3xX118xX3xX22bx7c94xX1axX39xX3xXf1xX380xX1axX39xX3xX33axX7b3xX4xXefxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33axX8fxX60xX76xXaxX12xX63xX1xXaexX1axX1xX3xXbxX1xX5a5xX3xXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xXexX1xX380xX1axX39xX3xX29xX15xX8fxX3xX138xX1xX8fxX148xX1axX39xX3xX2xX78xX79xXefxX79xX79xX79xX3xX4xX148xX1axX1xX3xX7xX15xXexX3xX7xX40dxX3xX30xX36xX3adxX4xX3xXexX67xXdxXc2xX1axX3xX138xX1xX6xXdxX3xX30xXc2xX3xX30xX148xX4cxX3xX29xX148xX8fxX3xX6xX1axX3xX1axXdxX1axX1xX3xX22bxX75xX3xX1axX39xX4bxX1axX3xX4xX1xX483xX1axX3xX39xXdxX6xX1axX3xX5xX6c9xX1axX3xX29xX2axX25xX3xX4xX2exX3xXexXd2xXdxX3xX240xX48xXefxX79xX79xX79xX3xX30xXdxXc2xX4cxX3xX29xX85xX3xXbxX1xXdxX8axX25xX3xXexX67xX41xX1axX3xX138xX1xX7b3xXbxX3xX30xXb3xXexX3xX1axX36xX73bxX4xXefxX3xX5f6xX39xX8fxX75xXdxX3xX67xX6xX136xX3xX4xX148xX1axX1xX3xX7xX15xXexX3xXexXd2xXdxX3xX2xX79xX3xXexXb7xX1axX1xX3xX30xX7fxX3xX30xX36xX3adxX4xX3xX30xX483xXexX3xXexX67xX8fxX1axX39xX3xXexX20bxX1axX1xX3xXexX67xXd2xX1axX39xX3xX29xX15xX8fxX3xX30xX26xX1axX39xX3xX30xXc2xX3xX30xX6abxX3xXbxX1xX65dxX1axX39xX3xX45dxX148xX76xX3xX67xX6xX3xX29xXd2xX8fxX3xX5xX474xX4xX136xX3xX29xX6xX8fxX3xX39xX43fxX4cxX3xX5f6xX8fxX1axXexX1xX6xX29xX25xX67xXdxX136xX3xXbcxX6xXexX1xX25xX4cxX3xXcxX1xX6xX1axXdxX136xX3xX63xX1xXdxX6xX1axX39xX3xX7a7xX6xXdxX136xX3xX5f6xX6xX138xX1xX8fxX1axX3xX7fcxX6xXexX4xX1xX6xX7xXdxX4cxX6xX136xX3xac1exX6xX138xX8fxX1axX3xX5f6xX6xX138xX1xX8fxX1axX136xX3xX5f6xX6xX1axX136xX3xXbcxX1xXdxX4xX1xXdxXexX136xX3xef59xX6xX1axX4xX1xX6xX1axX6xX29xX25xX67xXdxX136xX3xX5f6xX6xX138xX1xX8fxX1axX3xX974xXdxX3xXcxX1xX6xX4cxX4cxX6xX67xX6xXexX3xX22bxX75xX3xXcxX67xX6xX1axX39xXefxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX25xXexX1xX8fxX67xXaxX12xXcxX1xX10xX8fxX3xXbdx3ea4xXbcxX0xX4exXbxX12
Theo AFP