ASEAN tiếp tục hỗ trợ các nạn nhân động đất, sóng thần tại Indonesia
Ngày 16/4, Trung tâm Điều phối ASEAN về ứng phó thảm họa và cứu trợ nhân đạo (AHA) đã bàn giao 75 ngôi nhà cho các nạn nhân sóng thần tại thành phố Palu, tỉnh Trung Sulawesi của Indonesia.
813fxb18axeedfxa487xabfdxc592xd6b8xa365xa3fcxX7xab64x9ee4xa282xd1c0xe0a5xdf20xX5xe9ebxXaxda3ex9929xee60x8a8dxX13xdfdaxX3xXexXdxf48dxXbxX3xXex118afxX4xX3xX1xf317xX3xXex116bdx8a93xX3xX4x11bf6xX4xX3xfab2x1096fxX2dxX3xX2dxX1xd03bxX2dxX3xf072x94b8xX2dx894axX3xX36xce9fxXex10b52xX3xX7xe2a9xX2dxX39xX3xXexX1xdf69xX2dxX3xXexX2exXdxX3xe53exX2dx10313x1073cxX2dxX10xX7xXdxX6xX0x861dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc73dxX10xX6xX50xXaxX12xX17xX39x105a8xe3efxX3xX2xd4d7xX58x10f04xX3exX3xXcxX26x9fd1xX2dxX39xX3xXexX33xf80dxX3xb890xXdxd897xX7axX3xXbxX1xb422xXdxX3xX13xX14xX15xX13xX17xX3xd011xX84xX3x9ef8xX2dxX39xX3xXbxX1xX41xX3xXexX1xc8dcxX80xX3xX1xebb5xX6xX3xX92xX6fxX3xX4xX95xX7axX3xXexX26xX27xX3xX2dxX1xX33xX2dxX3xX36xX2exX51xX3xcce1xX13xX67xX13x8b05xX3xX36xa5c8xX3xab53xX6fxX2dxX3xX39xXdxX6xX51xX3xc570xc550xX3xX2dxX39x9710xXdxX3xX2dxX1xX6fxX3xX4xX1xX51xX3xX4xX2axX4xX3xX2dxX2exX2dxX3xX2dxX1xX33xX2dxX3xX7xX41xX2dxX39xX3xXexX1xX47xX2dxX3xXexX2exXdxX3xXexX1xX6fxX2dxX1xX3xXbxX1xX89xX3x119e0xX6xX5xX7axX3exX3xXexe600xX2dxX1xX3xXcxX26xX7axX2dxX39xX3xX14xX7axX5xX6xeac8xX10xX7xXdxX3xX4x1090exX6xX3xX4exX2dxX50xX51xX2dxX10xX7xXdxX6xd1d8xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd574xX6xXbxXexXdxX51xX2dxXaxX12xX0xXdxX80xX39xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX80xX7xba24xXbxX1xX51xXexX51xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX50xXdxX7xXbxX5xX6xX70x10c4bxX3xXc3xX5xX51xX4xd196xc6cfxX3xX80xX6xX26xX39xXdxX2dxX150xX5xX10x10fdaxXexX166xX3xX6xX7axXexX51xX16dxX3xX80xX6xX26xX39xXdxX2dxX150xX26xXdxX39xX1xXexX166xX3xX6xX7axXexX51xX16dxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX13xX17xX3xXexXdxX1bxXbxX3xXexX1fxX4xX3xX1xX23xX3xXexX26xX27xX3xX4xX2axX4xX3xX2dxX2exX2dxX3xX2dxX1xX33xX2dxX3xX36xX37xX2dxX39xX3xX36xX3cxXexX3exX3xX7xX41xX2dxX39xX3xXexX1xX47xX2dxX3xXexX2exXdxX3xX4exX2dxX50xX51xX2dxX10xX7xXdxX6xX3xX1xc96exX2dxX1xX3xX9fxX2dxX1xX3xX2xXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX58xX58xXdxX128xXc3xX6xX51xXexX1xX6xX2dxX1xX1xX51xX6xX128xX92xX2dxX58xX2dxX10xX116xX7xX58x862cx9500xX2xXcdxX58xX2xXccxc767xX50xX73xX2xXcdxX2xX75xXcdxX75xXexX2xX213xX20dxe9d2xX5xX2xX128xd30cxXbxX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX13xX17xX3xXexXdxX1bxXbxX3xXexX1fxX4xX3xX1xX23xX3xXexX26xX27xX3xX4xX2axX4xX3xX2dxX2exX2dxX3xX2dxX1xX33xX2dxX3xX36xX37xX2dxX39xX3xX36xX3cxXexX3exX3xX7xX41xX2dxX39xX3xXexX1xX47xX2dxX3xXexX2exXdxX3xX4exX2dxX50xX51xX2dxX10xX7xXdxX6xXaxX3xX50xX6xXexX6xX150xXbxX1xX51xXexX51xX150xX51xX26xXdxX39xXdxX2dxX6xX5xX150xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX166xX58xX58xX4xX50xX2dxXdxX80xX39xX128xX92xXdxX10xXexX2dxX6xX80xXbxX5xX7axX7xX128xX92xX2dxX58xXexX73xX20cxX20dxX58xX7axXbxX5xX51xX6xX50xX10xX50xX58xX178xX7xX80xX7xX70xX58xX20cxX20dxX20cxX20dxe471xX20dxX75xX2c3xX2xX213xX58xX50xX51xX2dxX39xX2c3xX50xX51xX2dxX39xX2c3xXdxX2dxX50xX51xX2dxX10xX7xXdxX6xX128xX224xXbxX39xXaxX3xX58xX12xX17xX1xX33xX2dxX3xX92xXdxb1dcxX2dxX3xX4xX95xX7axX3xX1xX37xX3xXexX1e4xX80xX3xX16cxXdxX1bxX80xX3xX2dxX2exX2dxX3xX2dxX1xX33xX2dxX3xX7xX6xX7axX3xXexX26xbc33xX2dxX3xX36xX37xX2dxX39xX3xX36xX3cxXexX3x86bdxX3xX101xX6xX5xX7axX3exX3xX4exX2dxX50xX51xX2dxX10xX7xXdxX6xX128xX3xXbaxX17xX39xX7axbf13xX2dxX166xX3xXcxX67x8ac1xX58xXcxXcxX337x92a6xX17xXbexX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10cf1xX51xX50xX70xXaxX12xX101xX1xX2axXexX3xXc3xXdx82a4xX7axX3xXexX2exXdxX3xXc3xX7axdca3xXdxX3xX5xa702xX3xX36x11693xX27xX4xX3xXexX364xX3xX4xX1xX95xX4xX3xXexX26x9515xX4xX3xXexX7axX70xX1bxX2dxX3exX3x10b86xXdxX2axX80xX3xX36xX89xX4xX3xX36xXdxX84xX7axX3xX1xX6fxX2dxX1xX3xX13xX67xX13xX3exX3xXc3xX6fxX3xX13xX50xX10xX5xXdxX2dxX6xX3xcad1xX6xX80xX6xX5xX3xX4xX1xX51xX3xXc3xXdxX1bxXexX3xX50xX379xX3xX2axX2dxX3xX4xX95xX7axX3xXexX26xX27xX3xXexX1xXdxX2ecxX2dxX3xXexX6xXdxX3xX2dxX6fxX70xX3xX2dxX1xX30exX2dxX3xX36xX36bxX27xX4xX3xX7xX379xX3xX1xX23xX3xXexX26xX27xX3xX4xX11cxX6xX3xX101xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX2dxX10xX7xX3xX92xX6fxX3xX34exX26xX7axX2dxX10xXdxX128xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34exX51xX50xX70xXaxX12xe14dxX379xX3xX2axX2dxX3x111a5xX33xX70xX3xX50xX379xX2dxX39xX3xX36xX36bxX27xX4xX3xX1xX51xX6fxX2dxX3xXexX1xX6fxX2dxX1xX3xX92xX6fxX51xX3xXexX1xX2axX2dxX39xX3xX34exX6xX3xX92xd003xX6xX3x837exX7axX6xX3xX7xX6xX7axX3xX213xX3xXexX1xX2axX2dxX39xX3xXexX1xXdxX3xX4xXd1xX2dxX39xX3xX92xX6fxX3xX36xX36bxX27xX4xX3xX36xf4c6xXexX3xXexX2ecxX2dxX3xX5xX6fxX3xce13xX3x9260xX6fxX2dxX39xX3xX13xX14xX15xX13xX17xX3xX128xXaxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34exX51xX50xX70xXaxX12xX33cxX84xX3xXbxX1xX47xX2dxX3xX80xX1e4xX2dxX1xX3exX3xXcxX1xc31bxX3xXexX26xX36bxX31axX2dxX39xX3xXexX1xX6fxX2dxX1xX3xXbxX1xX89xX3xX101xX6xX5xX7axX3xX67xXdxX50xX6xX70xX6xXexX3xX2dxX1xX3cxX2dxX3xX80xX2exX2dxX1xX3xX26xe98fxX2dxX39xX3xX470xX472xX6fxX2dxX39xX3xX13xX14xX15xX13xX17x821axX3xX26xX6xX3xX36xb4b8xXdxX3xX5xX6fxX3xX80xX37xXexX3xXbxX1xX47xX2dxX3xXexX26xX51xX2dxX39xX3xX4xX2axX4xX3xX2dxX23xX3xX5xX379xX4xX3xX4xX1xX7axX2dxX39xX3xX2dxX1xX4cfxX80xX3xX39xXdxX9fxXdxX3xX444xX7axX70xX1bxXexX3xX2dxX1xX7axX3xX4xX47xX7axX3xX92xX84xX3xX2dxX1xX6fxX3xX31axX3xX4xX11cxX6xX3xX2dxX1xc080xX2dxX39xX3xX2dxX39xX36bxX4e4xXdxX3xX50xX33xX2dxX3xX80xX6xX70xX3xX80xd80exX2dxX3xX7xX89xX2dxX39xX3xX7xX41xXexX3xX7xX6xX7axX3xXexX26xX30exX2dxX3xX36xX37xX2dxX39xX3xX36xX3cxXexX3xX92xX6fxX3xX7xX41xX2dxX39xX3xXexX1xX47xX2dxX3xX92xX6fxX51xX3xX2dxd28exX80xX3xX20cxX20dxX2xX213xX128xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34exX51xX50xX70xXaxX12xX17xX39xX6fxX70xX3xX20cxX213xX58x8169xX58xX20cxX20dxX2xX213xX3exX3xX80xX37xXexX3xXexX26xX30exX2dxX3xX36xX37xX2dxX39xX3xX36xX3cxXexX3xX36xX37xX3xX5x10e45xX2dxX3xXccxX3exXcdxX3exX3xX39xX33xX70xX3xX7xX41xX2dxX39xX3xXexX1xX47xX2dxX3xXexX2exXdxX3xX101xX6xX5xX7axX3exX3xX36xXc1xX3xX4xX36bxX5b7xXbxX3xX36xXdxX3xX7xXdxX2dxX1xX3xX80xX2exX2dxX39xX3xX4xX11cxX6xX3xX16cxX1xX51xX9fxX2dxX39xX3xX75xX128xX220xX20dxX20dxX3xX2dxX39xX36bxX4e4xXdxX3exX3xXexX26xX51xX2dxX39xX3xX36xX41xX3xX4xX41xX3xX2dxX1xXdxX84xX7axX3xX2dxX39xX36bxX4e4xXdxX3xX80xX3cxXexX3xXex9786xX4xX1xX128xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34exX51xX50xX70xXaxX12xX472xX379xX4xX3xXexX2axX4xX3xX36xX37xX2dxX39xX3xX4xX11cxX6xX3xX4x8f92xX2dxX3xX36xX4a4xX6xX3xX4xX1xX3cxX2dxX3xX36xXc1xX3xX39xX33xX70xX3xX26xX6xX3xX1xXdxe3e5xX2dxX3xXexX36bxX27xX2dxX39xX3xX1xX41xX6xX3xX5x104aexX2dxX39xX3xX36xX3cxXexX3exX3xX16cxX1xXdxX1bxX2dxX3xX80xX466xXexX3xX36xX3cxXexX3xX31axX3xX101xX6xX5xX7axX3xX1xX41xX6xX3xXc3x89b3xX2dxX3xX92xX6fxX3xX7xX1fxXexX3xX5x108baxX2dxX3exX3xX470xX2dxX7axX89xXexX3xX4xX1xb5acxX2dxX39xX4dexX3xX1xX6fxX2dxX39xX3xX2dxX39xX1xX1e4xX2dxX3xX2dxX39xXd1xXdxX3xX2dxX1xX6fxX3xX92xX6fxX3xX4xX2axX4xX3xXexX6fxXdxX3xX7xX9fxX2dxX3xX16cxX1xX2axX4xX128xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34exX51xX50xX70xXaxX12xXcxX1xX9fxX80xX3xX1xXa3xX6xX3xX4x89b2xX2dxX39xX3xXbxX1xX2axX3xX1xX11cxX70xX3xX2dxX1xXdxX84xX7axX3xXexX6fxX7axX3xX36xX2axX2dxX1xX3xX4xX2axX3xX3exX3xX4xX2axX4xX3xX4xX6acxX6xX3xX1xX6fxX2dxX39xX3xX92xX6fxX3xX1xX664xX3xXexX1xX89xX2dxX39xX3xXexX36bxX5b7xXdxX3xXexXdxX2ecxX7axX3exX3xX4xX36bxX5b7xXbxX3xX36xXdxX3xX16cxX1bxX3xX7xXdxX2dxX1xX3xX2dxX1xX6xXdxX3xX4xX11cxX6xX3xX2dxX39xX36bxX4e4xXdxX3xX50xX33xX2dxX3xX36xX4a4xX6xX3xXbxX1xX36bxX64cxX2dxX39xX128xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX51xX7axX26xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX51xX3xa937xX10xX7axXexX10xX26xX7xX0xX58xXbxX12