Hỗ trợ các hãng hàng không mở đường bay mới từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi các cảng hàng không trong nước và quốc tế
(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc thực hiện chính sách hỗ trợ các hãng hàng không mở đường bay mới từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi các cảng hàng không trong nước và quốc tế.
3d35x7478x53b9x6933x7188x9acbxaf6dx8e65x4da7xX7xc3b0xb8eexd253x65a4x6778x89aaxX5x585axXaxa187x9ff2xa3baxX3xXex8fa0xc07dxX3xX4xb0b9xX4xX3xX1x479cx7711xc8c9xX3xX1x75d5xX20xX21xX3x649bxX1x84adxX20xX21xX3xc8ebxd42cxX3xcf40x9055x5f42xX20xX21xX3xa443xX6x525exX3xX2excf75xXdxX3xXex606bxX3xaaadx9c57xX20xX21xX3xX1xX24xX20xX21xX3xX28xX1xX2axX20xX21xX3xXcxX1x9ef5xX3x520ax639exad4bxX20xX3xX31xXdxX3xX4xX1bxX4xX3xX4xX43xX20xX21xX3xX1xX24xX20xX21xX3xX28xX1xX2axX20xX21xX3xXexX17x8638xX20xX21xX3xX20xX32xX3cxX4xX3x56e4xX24xX3x984exX57xe314xX4xX3xXexd7b6xX0x71fcxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xbf09xXaxX12x4015xcd42x58bdx6583xX3xXexc84axX20xX1xX3xXcxX1xX6xX20xX1xX3xX13x7ca6xX6xX3xX7dxX40xX6xX3xX4xXaexX3xX4xX2axX20xX21xX3xX7dxb854xX20xX3xX7dx41ccxX3xX7dxXdxc016xX4xX3xXexX1x7067xX4xX3xX1xXdxXc6xX20xX3xX4xX1xe258xX20xX1xX3xX7xX1bxX4xX1xX3xX1xX14xX3xXexX17xX18xX3xX4xX1bxX4xX3xX1xX1fxX20xX21xX3xX1xX24xX20xX21xX3xX28xX1xX2axX20xX21xX3xX2exX2fxX3xX31xX32xX33xX20xX21xX3xX37xX6xX39xX3xX2exX3cxXdxX3xXexX40xX3xX42xX43xX20xX21xX3xX1xX24xX20xX21xX3xX28xX1xX2axX20xX21xX3xXcxX1xX54xX3xX56xX57xX58xX20xX3xX31xXdxX3xX4xX1bxX4xX3xX4xX43xX20xX21xX3xX1xX24xX20xX21xX3xX28xX1xX2axX20xX21xX3xXexX17xX74xX20xX21xX3xX20xX32xX3cxX4xX3xX7dxX24xX3xX80xX57xX82xX4xX3xXexX86x756axX0xX88xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9exX74xX9axX39xXaxX12xX0xXdxX2exX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX9axXexX1xX57xX2exX37xX3xXdxX42xX10xX20xXexX10xX17xXaxX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxd16dxXdxX9axXexX1x9937xX3x76abxX193xbdd9xXbxdaacx9273xX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX191xX3xd92dx70d9xX2xXbxX197xX198xXaxX3xX7xX17xX4xX9xXaxX88xX88xXdxX152xX37xX6xX74xXexX1xX6xX20xX1xX1xX74xX6xX152xX7dxX20xX88xX20xX10xX18cxX7xX88xd2bcxX2xdaa8xX1a3xX88xX2xded4xX1c9xX9axbd61xX2xX1a3xX195x5089xX2xX1a2xXexX193xX193xX2xX1d0xX5xX1c9x6211xX6xX20xX1xX1dexX2xX1dexX1a2xX152x96d9xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX18xX3xX4xX1bxX4xX3xX1xX1fxX20xX21xX3xX1xX24xX20xX21xX3xX28xX1xX2axX20xX21xX3xX2exX2fxX3xX31xX32xX33xX20xX21xX3xX37xX6xX39xX3xX2exX3cxXdxX3xXexX40xX3xX42xX43xX20xX21xX3xX1xX24xX20xX21xX3xX28xX1xX2axX20xX21xX3xXcxX1xX54xX3xX56xX57xX58xX20xX3xX31xXdxX3xX4xX1bxX4xX3xX4xX43xX20xX21xX3xX1xX24xX20xX21xX3xX28xX1xX2axX20xX21xX3xXexX17xX74xX20xX21xX3xX20xX32xX3cxX4xX3xX7dxX24xX3xX80xX57xX82xX4xX3xXexX86xXaxX3xX18cxXdxX9axXexX1xX9xXaxX193xX193xX195xXaxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX9xXaxX1a2xX1a3xX2xXaxX3xX88xX12xX0xX88xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9exX74xX9axX39xXaxX12xXcxX1xX10xX74xX3xX31xXaexc906xX3xX9dxX9exX9fxXa0xX3xXexXa3xX20xX1xX3xX31xXc2xX3xX20xX21xX1xdb67xX3x93b0xX2fxX3x917axXdxX6xX74xX3xXexX1xX2axX20xX21xX3xX1dexX3x6df8x9b01xX20xX3xXexX43xXdxX3xXexXdxX86xXbxX3xXex8b79xX4xX3xX5xX24xX2exX3xX7dxXdxXc6xX4xX29exX3xXbxX1xX82xXdxX3xX1xX18xXbxX3xX7dxX3cxXdxX3xX4xX1bxX4xX3xX1xX1fxX20xX21xX3xX1xX24xX20xX21xX3xX28xX1xX2axX20xX21xX3xX31x5b59xX3xXexX1xX57xX3xX1xc2f2xXexX29exX3xX28xX1xX57xX39xX86xX20xX3xX28xX1xXd5xX4xX1xX3xX4xX1bxX4xX3xX1xX1fxX20xX21xX3xX2exX2fxX3xX7dxX24xX3xX28xX1xX6xXdxX3xXexX1xX1bxX4xX3xX4xX1bxX4xX3xX31xX32xX33xX20xX21xX3xX37xX6xX39xX3xX2exX3cxXdxX3xX31xXdxX3xX7dxX24xX3xX31xX86xX20xX3xX42xX43xX20xX21xX3xX1xX24xX20xX21xX3xX28xX1xX2axX20xX21xX3xXcxX1xX54xX3xX56xX57xX58xX20xX198xX3xX31x6c18xX57xX3xX2exX82xXdxX29exX3xXbxX1xX82xXdxX3xX1xX18xXbxX3xX7dxX3cxXdxX3xXcx793dxX20xX21xX3xX4xX2axX20xX21xX3xXexX39xX3xX42xX43xX20xX21xX3xX1xX24xX20xX21xX3xX28xX1xX2axX20xX21xX3xX2c2xXdxXc6xXexX3xX9fxX6xX2exX3xX31xX2ffxX3xX7xX3cxX2exX3xXexX17xXdxX2ffxX20xX3xX28xX1xX6xXdxX3xX31x742cxX57xX3xXexX32xX3xX197xX58xX39xX3xX9axXcbxX20xX21xX3xX20xX1xX24xX3xX21xX6xX3xX1xX24xX20xX1xX3xX28xX1xX1bxX4xX1xX3xX80xX57xX82xX4xX3xXexX86xX3xXcxX1c7xX3xXexX1xX10xX74xX3x4d36xX57xX39xX3xX1xX74xc644xX4xX1xX3xX31xX1fxX3xX31xX32xX18xX4xX3xX9exdcedxX3xX2b5xXdxX6xX74xX3xXexX1xX2axX20xX21xX3xX1dexX3xX2c2xX2c3xX20xX3xXexX43xXdxX3xXbxX1xb61fxX3xX9axX57xX39xXc6xXexX29exX3xX37xX1bxX74xX3xX4xX1bxX74xX3xX42xX1x919fxX3xXexX2b0xX4xX1xX3xX9dxX9exX9fxXa0xX3xXexXa3xX20xX1xX3xX20xX1x6333xX20xX21xX3xX20xX3f9xXdxX3xX9axX57xX20xX21xX3xX7dxX32xX18xXexX3xXexX1xc2edxX2exX3xX80xX57xX39xXc2xX20xX152xX0xX88xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9219xX57xXexX1xX74xX17xXaxX12xX9ex5c22xXcxX0xX88xXbxX12
BĐT