Kinh tế Pháp trên đà hồi phục sau khi rơi vào suy thoái
Số liệu được Văn phòng Thống kê Quốc gia Pháp (INSEE) công bố ngày 8/9 cho thấy, nền kinh tế Pháp vốn đã rơi vào suy thoái nghiêm trọng do đại dịch COVID-19 đang trên đà hồi phục khi các biện pháp phong tỏa được dỡ bỏ, nhưng sẽ vẫn giảm trong cả năm nay.
1fe5x8013x21a2x8975xb4dex6da4xbfa7xb110xaed6xX7x6fc5xbf99xcf2fxd92fxba3ex68c9xX5x7231xXax863exdf14xXdx3992xX1xX3xXex212axX3xd985xX1xb5d8xXbxX3xXex61baxe07cxX15xX3x4ae6xd7b7xX3xX1xa2c9xXdxX3xXbxX1xe25cxX4xX3xX7xX6x5065xX3xb6a3xX1xXdxX3xX21x7cbcxXdxX3x62afxX26x7de5xX3xX7xX33x8c9fxX3xXexX1xX3fxX1dxXdxX0x567exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd19cxX10xX6xd52fxXaxX12x8b6fx6f76xX3xX5xXdx4651xX33xX3xX25xcc72x8f20xX4xX3x5791x2c2axX15xX3xXbxX1xd213xX15x364axX3xXcxX1xX61xX15xX75xX3xX35xX22xX3x3f6bxX33xX61xX4xX3xX75xXdxX6xX3xX1bxX1xX1dxXbxX3xcb61x4337xd16exX60x2301xX92x4285xX3xX4x2e90xX15xX75xX3x8582xX61xX3xX15xX75xX26xX43xX3xab72xX4bx67bdxX3xX4xX1xX3fxX3xXexX1x9509xX43xadd7xX3xX15x61d2xX15xX3xX35xXdxX15xX1xX3xXexX19xX3xX1bxX1xX1dxXbxX3xX3dxX61xX15xX3xX25x5345xX3xX21xX3axXdxX3xX3dxX26xX3fxX3xX7xX33xX43xX3xXexX1xX3fxX1dxXdxX3xX15xX75xX1xXdxX22x9c67xX3xXexX21x325bxX15xX75xX3xX5dxX3fxX3xX25x57bfxXdxX3xX5dx919bxX4xX1xX3x929ex7ba2xX6dxX8fxae2ax494axX2xXa5xX3xX25xX6xX15xX75xX3xXexX21xX22xX15xX3xX25xX26xX3xX1xX29xXdxX3xXbxX1xX2exX4xX3xX35xX1xXdxX3xX4xX1dxX4xX3xX9bxXdxX65xX15xX3xXbxX1xX1dxXbxX3xXbxX1xX3fxX15xX75xX3xXexd147xX6xX3xX25xX69xX6axX4xX3xX5dx7eeaxX3xX9bxX12cxXafxX3xX15xX1xX69xX15xX75xX3xX7x9022xX3xX3dx3dbfxX15xX3xX75xXdx7114xXe0xX3xXexX21xX3fxX15xX75xX3xX4xX14axX3xX15xX6exXe0xX3xX15xX6xX43x6169xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxaf4cxX3fxX5dxX43xXaxX12xX0xXdxXe0xX75xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXe0xX7xXf9xXbxX1xX3fxXexX3fxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX15xX1xX3xXexX19xX3xX1bxX1xX1dxXbxX3xXexX21xX22xX15xX3xX25xX26xX3xX1xX29xXdxX3xXbxX1xX2exX4xX3xX7xX6xX33xX3xX35xX1xXdxX3xX21xX3axXdxX3xX3dxX26xX3fxX3xX7xX33xX43xX3xXexX1xX3fxX1dxXdxX3xX1x75ecxX15xX1xX3xX14axX15xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxX15dxX9bxX6xX3fxXexX1xX6xX15xX1xX1xX3fxX6xX15dxX3dxX15xX4bxX15xX10x82bcxX7xX4bx971fxd1d5xbe84xc040xX4bxX2xe47axX1f8xX5dxX1f4xX1f3xXa3xX1f4xd104xX2x5069xXexX1ffxX201xXa5xX1f3xX5xX2xX15dx9b4fxXbxX75xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX1xX3xXexX19xX3xX1bxX1xX1dxXbxX3xXexX21xX22xX15xX3xX25xX26xX3xX1xX29xXdxX3xXbxX1xX2exX4xX3xX7xX6xX33xX3xX35xX1xXdxX3xX21xX3axXdxX3xX3dxX26xX3fxX3xX7xX33xX43xX3xXexX1xX3fxX1dxXdxXaxX3xX5dxX6xXexX6xXf9xXbxX1xX3fxXexX3fxXf9xX3fxX21xXdxX75xXdxX15xX6xX5xXf9xX7xX21xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xdf98xX4bxX4bxX4xX5dxX15xXdxXe0xX75xX15dxX3dxXdxX10xXexX15xX6xXe0xXbxX5xX33xX7xX15dxX3dxX15xX4bxXexX1f5xX1f2xX1f3xX4bxX33xXbxX5xX3fxX6xX5dxX10xX5dxX4bxc441xX6xXexXe0xX292xX43xX4bxX1f2xX1f3xX1f2xX1f3x254exX1f3xXa5xX29dxX1f3xXa3xX4bxXa5xX1f5xX1f3xcf88xX1f3xX15dxX20axXbxX75xXaxX3xX4bxX12x739axX15xX1xX3xX4xX1xa372xX3xX4x9b51xX3xXex58a2xX15xX1xX3xXe0xXdxX15xX1xX3xX1xXe4xX6xX15dxX3xX8exX90xX75xX33xX29xX15xX26bxX3x2e91xX5xX3xe3bcxX6xX292xX10xX10xX21xX6xX94xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16dxX3fxX5dxX43xXaxX12xXcxX1xX10xX3fxX3xX8fxX90xX60xX92xX92xXafxX3xX7xX6xX33xX3xX35xX1xXdxX3xX75xXdxX14axXe0xX3xX35x935dxX3xX5xX2exX4xX3xX2xX1f4xXafxXa3x9facxX3xXexX21xX3fxX15xX75xX3xdfb4xX33xa206xX3xX8fxX8fxX4bxX1f2xX1f3xX1f2xX1f3xXafxX3x784dxXf8xX1bxX3xX4x4ef7xX6xX3xX1bxX1xX1dxXbxX3xX7xX142xX3xXexX6exX15xX75xX3xX2xX1f8xX317xX3xXexX21xX3fxX15xX75xX3xX31fxX33xX321xX3xX8fxX8fxX8fxX4bxX1f2xX1f3xX1f2xX1f3xX15dxX3xX8fxX90xX60xX92xX92xX3xX4xX1xX3fxX3xX9bxXdxX19xXexX3xX3dxX145xX15xX3xX75xXdxbb67xX3xX15xX75xX33xX43xX22xX15xX3xX5dx810cxX3xX9bxX1dxX3fxX3xX15xXb2xX15xX3xX35xXdxX15xX1xX3xXexX19xX3xX15xX69x3ccfxX4xX3xX15xX26xX43xX3xX7xX142xX3xX75xXdxX14axXe0xX3xXa5xX317xXexX21xX3fxX15xX75xX3xX15xX6exXe0xX3xX15xX6xX43xXafxX3xXexX21xX3fxX15xX75xX3xX35xX1xXdxX3xXexX30dxX3xX5xX65xX3xXexX1xXadxXexX3xX15xX75xX1xXdxX65xXbxX3xXexX6exX15xX75xX15dxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16dxX3fxX5dxX43xXaxX12xX8fxX90xX60xX92xX92xX3xX15xX1xbe8cxX15xX3xX25xXf0xX15xX1xX3xXexX30dxX3xX5xX65xX3xXexX1xXadxXexX3xX15xX75xX1xXdxX65xXbxX3xXexXecxXdxX3xX1bxX1xX1dxXbxX3xX4xX2baxX3xXexX1xa2a0xX3xXexX6exX15xX75xX3xX5xX22xX15xX3xXa5xXafxX201xX317xX3xX3dxX26xX3fxX3xX4xX33xX61xXdxX3xX15xX6exXe0xX3xX15xX6xX43xXafxX3xXexX6exX15xX75xX3xX2xXafxX1ffxX3xX25xXdxX412xXe0xX3xXbxX1x5657xX15xX3xXexX21xX6exXe0xX3xX7xX3fxX3xX3dxX38cxXdxX3xX4xX33xX61xXdxX3xX15xX6exXe0xX3xX15xX75xX3fxX1dxXdxX15dxX3xX13xX1xX3fxX14axX15xX75xX3xX1f8xX2xX201xX15dxX1f3xX1f3xX1f3xX3xX15xX75xX69x95e3xXdxX3xX5xX6xX3fxX3xX25xc675xX15xX75xX3xX15xX69xX38cxX4xX3xX15xX26xX43xX3xX25xXc7xX3xXe0xXadxXexX3xX3dxXdxX65xX4xX3xX5xX26xXe0xX3xX4xX1xX2b7xX3xX21xXdxX22xX15xX75xX3xXexX21xX3fxX15xX75xX3xX15xcc48xX6xX3xX25xX444xX33xX3xX15xX6exXe0xX15dxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16dxX3fxX5dxX43xXaxX12xXcxX1xX10xX3fxX3xX8fxX90xX60xX92xX92xXafxX3xX5dx8e71xX3xX3dxXdxX65xX4xX3xX15xX38cxXdxX3xX5xX12cxX15xX75xX3xX4xX1dxX4xX3xX9bxXdxX65xX15xX3xXbxX1xX1dxXbxX3xXbxX1xX3fxX15xX75xX3xXexX12cxX6xX3xX4xX2baxX3xXexX1xX412xX3xXexX1xe158xX4xX3xX25x4f9axX43xX3xX7xX378xX3xX9bx9a7cxXexX3xX5xX22xX15xX3xXexX69xX3axX15xX75xX3xX25xX61xXdxX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX4xX331xX6xX3xX4xX1dxX4xX3xX5x529fxX15xX1xX3xX3dxX378xX4xXafxX3xX15xXb2xX15xX3xX35xXdxX15xX1xX3xXexX19xX3xX1bxX1xX1dxXbxX3xX25xX6xX15xX75xX3xXbxX1xX2exX4xX3xX1xX29xXdxX3xX7xX6xX33xX3xX4xX509xX3xX7xX61xX4xX3xXe0xX4d8xX6xX3xX5axbeabxX3xX15xX1xX69xX3xXe0xX47dxXexX3xX25xX47dxX15xX75xX3xX4xX3axX3xX3dxde26xX6xX3xXexX6exX15xX75xX3xXexX61xX4xX3xX3dxX57fxX6xX3xX9bxXf0xX3xX1xXc7xXe0xX3xXbxX1xX6xX15xX1xX15dxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16dxX3fxX5dxX43xXaxX12xX90xX75xX69xX475xXdxX3xX25xX514xX15xX75xX3xX25xX444xX33xX3xX9bxX47dxX3xXbxX1xX3eaxX15xX3xX35xXdxX15xX1xX3xXexX19xX3xX3dxX534xX3xXe0xX97xX3xX4xX331xX6xX3xX8fxX90xX60xX92xX92xXafxX3xX2d6xX33xX5xXdxX10xX15xX3xX1bxX3fxX33xX75xX10xXexXafxX3xX15xX2baxXdxX3xX21x3018xX15xX75xX3xX35xXdxX15xX1xX3xXexX19xX3xX15xX69xX38cxX4xX3xX15xX26xX43xX3xX9bxXf0xX3xX1xXc7xXe0xX3xXbxX1xX6xX15xX1xX3xX5dxX3fxX3xX4xX33xX47dxX4xX3xX35xX1xX331xX15xX75xX3xX1xX3fxX14axX15xX75xX3xX43xX3xXexX19xX3xX3dxX26xX3xX25xX69xX6axX4xX3xXexX1xX509xX4xX3xX25xX50dxX43xX3xX15xX1xX475xX3xX4xX1dxX4xX3xX4xX1xX2bdxX15xX1xX3xX7xX1dxX4xX1xX3xX35xXdxX15xX1xX3xXexX19xX3xX15xX1xX5f5xXe0xX3xX4xX33xX15xX75xX3xX4xXadxXbxX3xX4xX1dxX4xX3xX35xX1xX3fxX14axX15xX3xX1x5b80xX3xXexX21xX6axX3xX35xX1xX50dxX15xX3xX4xXadxXbxX3xX5xX38cxX15xX3xX3dxX26xX3xX3dxXdxX65xX4xX3xXexX1xX378xX4xX3xXexX1xXdxX3xX35xX19xX3xX1xX3fxXecxX4xX1xX3xXbxX1xX2exX4xX3xX1xX29xXdxX15dxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16dxX3fxX5dxX43xXaxX12xX8fxX90xX60xX92xX92xX3xX4xX1xX3fxX3xX21xX5f5xX15xX75xX3xX4xX2baxX3xX15xX75xX33xX43xX3xX4xX3axX3xX3dxXb2xX3xXe0xX47dxXexX3xX4xX509xX3xX7xX61xX4xX3xX25xX61xXdxX3xX3dxX38cxXdxX3xX15xX1xX33xX3xX4xX444xX33xXafxX3xX35xX1xXdxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX22xX33xX3xXexXdxX22xX33xX3xX5dxX4d8xX15xX75xX3xX3dxX26xX3xX5xX73xX15xX75xX3xXexXdxX15xX3xX4xX331xX6xX3xX4xX1dxX4xX3xX75xXdxX6xX3xX25xX1caxX15xX1xX3xX25xX69xX6axX4xX3xX4xX1xX3fxX3xX5xX26xX3xX3dxX145xX15xX3x3b91xX3xX5dxX69xX38cxXdxX3xXe0xX514xX4xX3xXexX21xX69xX38cxX4xX3xX35xX1xXdxX3xX9bxX4d8xX15xX75xX3xXbxX1xX1dxXexX3xX5dxXf0xX4xX1xX15dxX3xXf8xX3fxX3xX25xX2baxXafxX3xXexX61xX4xX3xX25xX47dxX3xXbxX1xX2exX4xX3xX1xX29xXdxX3xX35xXdxX15xX1xX3xXexX19xX3xXexX57fxX3xX15xX6xX43xX3xX25xX19xX15xX3xX1xX19xXexX3xX15xX6exXe0xX3xX7xX142xX3xX35xX1xX97xX15xX75xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX15dxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16dxX3fxX5dxX43xXaxX12xbef9xX15xX75xX3xX1bxX3fxX33xX75xX10xXexX3xX4xX1xX3fxX3xX9bxXdxX19xXexX3xX15xX1xXdxXb2xX33xX3xX4xX97xX15xX75xX3xXexX43xX3xX25xXc7xX3xX1xX3fxXecxXexX3xX25xX47dxX15xX75xX3xXexX21xX73dxX3xX5xXecxXdxX3xX15xX1xX69xX3xX9bxX1caxX15xX1xX3xXexX1xX69xX475xX15xX75xXafxX3xX15xX1xX69xX15xX75xX3xX15xX1xX36exX15xX75xX3xX5xX534xX15xX1xX3xX3dxX378xX4xX3xX4xX1xXf0xX33xX3xX14axX15xX1xX3xX1xX69xX73dxX15xX75xX3xX15x331cxX15xX75xX3xX15xXb2xX3xX3dxX145xX15xX3xX25xX6xX15xX75xX3xX25xX514xX15xX75xX3xXexX21xX69xX38cxX4xX3xX15xX1xX36exX15xX75xX3xXexX1xX1dxX4xX1xX3xXexX1xX514xX4xX3xX5xX38cxX15xX3xX15xX1xXadxXexX3xX5dxX3fxX3xX25xXecxXdxX3xX5dxXf0xX4xX1xX15dxX3xX6dxX3eaxX15xX3xXexX14axXdxXafxX3xX35xX1xX1dxX4xX1xX3xX7xXecxX15xX3xX3dxX26xX3xXex4642xX3xX4xX1xX514xX4xX3xX7xX378xX3xX35xXdxX65xX15xX3xX5xX26xX3xX15xX1xX36exX15xX75xX3xX5xX534xX15xX1xX3xX3dxX378xX4xX3xXexXdxX19xXbxX3xXexX2exX4xX3xX75xX825xXbxX3xX35xX1xX2baxX3xX35xX1xX6exX15xX15dxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16dxX3fxX5dxX43xXaxX12xXf4xX1xX2bdxX15xX1xX3xXbxX1xX331xX3xX1bxX1xX1dxXbxX3xX3dxX145xX15xX3xX5dxX378xX3xX9bxX1dxX3fxX3xX15xXb2xX15xX3xX35xXdxX15xX1xX3xXexX19xX3xX7xX142xX3xX75xXdxX14axXe0xX3xX2xX2xX317xX3xXexX21xX3fxX15xX75xX3xX15xX6exXe0xX3xX15xX6xX43xXafxX3xX15xX1xX69xX15xX75xX3xX16dxX47dxX3xXexX21xX69xX73dxX15xX75xX3xXcxX26xXdxX3xX4xX1xX2bdxX15xX1xX3xX16dxX21xX33xX15xX3fxX3x45c7xX10xX3xcd38xX6xXdxX21xX10xX3xX4xX1xX3fxX3xX9bxXdxX19xXexX3xX4xX1dxX4xX3xX31fxX33xX6xX15xX3xX4xX1xX514xX4xX3xX25xX6xX15xX75xX3xX4xX1xX33xX50dxX15xX3xX9bxXf0xX3xX4xX1xX3fxX3xX3dxXdxX65xX4xX3xX4xX97xX15xX75xX3xX9bxX61xX3xX7xX61xX3xX5xXdxX65xX33xX3xX9bxX38cxXexX3xX9bxXdxX3xX31fxX33xX6xX15xX3xX1xX3axX15xX3xXexX21xX3fxX15xX75xX3xXexX1xX1dxX15xX75xX3xX15xX26xX43xX15dxX4bxX15dxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d3xX33xXexX1xX3fxX21xXaxX12xX8exXcxXcx5f9fxX6dxX90xX4bxX6dxXdxX10xXexX15xX6xXe0xcf06xX94xX0xX4bxXbxX12
(TTXVN/Vietnam+)