Khởi tranh giải vô địch Muay quốc gia năm 2021
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 11-4, tại nhà thi đấu TDTT tỉnh, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa phối hợp với Tổng cục TDTT – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tổ chức khai mạc giải vô địch Muay quốc gia năm 2021.
d36dx1923bxf9e5xe6fbx1274ex1371ex129cax1600axe758xX7x16a0fx1141ax197dex16882x12195x166e0xX5x12e64xXax15234xX0xX7xXexee5dxe5cbx1a857x153c6xX12xd86fxX1xf7cbxXdxX3xXexX16xX6xX18xX1xX3xX19xXdxf028xXdxX3x12491x1756dxX3x1abffxe6f5xX4xX1xX3x15192x19910xX6x149aexX3x1680fxX34x1492axX4xX3xX19xXdxX6xX3xX18x181c0x198b7xX3x17034xdcb0xX45xX2xX0x186d5xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX4axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11691xX10xX6xe558xXaxX12x1212cxX1xXdx1154bxX34xX3xX2xX2x1395fx1b112x16ca7xX3xXex142d0xXdxX3xX18xX1xdaf0xX3xXexX1xXdxX3xX2ex105c9xX34xX3xXcxec31xXcxXcxX3xXex17579xX18xX1xX72xX3xd6a0xX1dxX3x194a0xX42xX18xX3xX1xX17x17570xX72xX3xXcxX1xfcdbxX3xXexX1xX6xX17xX3xX2bxX7axX3xX85xX34xX3xX5xX2fxX4xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX62x10a88xX6xX3xXbxX1xX3axXdxX3xX1x10665xXbxX3xX2bx183acxXdxX3xXcx164e2xX18xX19xX3xX4x1689dxX4xX3xXcxX85xXcxXcxX3x1912bxX3xee31x172a4xX3xX92xX42xX18xX3xX1xXb6xX6xX72xX3xXcxX1xX9dxX3xXexX1xX6xX17xX3xX2bxX7axX3xX85xX34xX3xX5xX2fxX4xX1xX72xX3xXexXc7xX3xX4xX1xd58fxX4xX3x14256xX1xX6xXdxX3xX43xX75xX4xX3xX19xXdxX28xXdxX3xX2bxX2cxX3xX2exX2fxX4xX1xX3xX33xX34xX6xX36xX3xX38xX34xX3axX4xX3xX19xXdxX6xX3xX18xX42xX43xX3xX45xX46xX45xX2x18335xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX17xX65xX36xXaxX12xX0xXdxX43xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX65xXexX1xX34xX43x10ad6xX3xXdxX68xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxe3ecxXdxX65xXexX1xfa1cxX3x1aea4xX46xX46xXbx18d91x16d55xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX169xX3x18f5axX17ax1342axXbxX16fxX170xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX4axX4axXdxX12bxX152xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX12bxX2bxX18xX4axX18xX10xX164xX7xX4axX45xX2xX2xX71xX4axX2xX17cxX16bxX65xX46xX2xX17axX45xX16bxX2xf127xXexX2xX45xX46xX17cxX45xX5xX46xX12bx11bd1xXbxX19x1639exX16xX9xX1aexX17cxea59xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX1dxXdxX3xXexX16xX6xX18xX1xX3xX19xXdxX28xXdxX3xX2bxX2cxX3xX2exX2fxX4xX1xX3xX33xX34xX6xX36xX3xX38xX34xX3axX4xX3xX19xXdxX6xX3xX18xX42xX43xX3xX45xX46xX45xX2xXaxX3xX164xXdxX65xXexX1xX9xXaxX16bxX46xX46xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX17axX17axX17cxXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12x1b0e4xXdxX28xXdxX3xX2bxX2cxX3xX2exX2fxX4xX1xX3xX33xX34xX6xX36xX3xX38xX34xX3axX4xX3xX19xXdxX6xX3xX5x103c3xX18xX3xXexX1xXfcxX3xX45xX3xX2ex17a2cxXbfxX4xX3xXexXc7xX3xX4xX1xXfcxX4xX3xXexX75xXdxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX62xX17xX98xX12bxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX17xX65xX36xXaxX12xX22bxXdxX28xXdxX3xX2bxX2cxX3xX2exX2fxX4xX1xX3xX33xX34xX6xX36xX3xX38xX34xX3axX4xX3xX19xXdxX6xX3xX18xX42xX43xX3xX18xX6xX36xX3xX38xX34xX36xX3xXexXccxX3xX1x12345xX18xX3xX1aexX46xX46xX3xX92x14403xX92xX3xX2ex18759xX18xX3xXex139d0xX3xX45xX1c0xX3xXexX8axX18xX1xX72xX3xXexX1xX7axX18xX1xX72xX3xX18xX19xX7axX18xX1xX3xXexX16x16d38xX18xX3xX4xX28xX3xX18xX251xXc3xX4xX12bxX3xX68xX98xX4xX3xX92xX2b3xX92xX3xXexX16xX6xX18xX1xX3xXexX7axXdxX3xXexX75xXdxX3xX71x13498xX3xX1xX75xX18xX19xX3xX4x1622fxX18xX3xX2exX3axXdxX3xXffxX1xX98xX18xX19xX3xX65xX7axX18xX1xX3xX4xX1xX17xX3xX18xX6xX43xX3xX2bxX7axX3xX18xef47xX3xX1dxX3xX1xX6xXdxX3xX18xX1xXb6xX43xX3xXexX34xXc7xXdxX3xX19x1a661xX43xX3xX2xX17axX70xX2xX1c0xX3xX2bxX7axX3xX2xX16bxX70xX1aexX17axX3xX2bxXc3xXdxX3xX71xX2f8xX3xX152xXd7xX3xX1xX34xX36xX3xX4xX1xX251xX2abxX18xX19xX12bxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX17xX65xX36xXaxX12xX0xXdxX43xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX68xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxX164xXdxX65xXexX1xX169xX3xX16bxX46xX46xXbxX16fxX170xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX169xX3xX17axX1aexX1aexXbxX16fxX170xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX4axX4axXdxX12bxX152xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX12bxX2bxX18xX4axX18xX10xX164xX7xX4axX45xX2xX2xX71xX4axX2xX17cxX16bxX65xX46xX2xX17axX45xX16bxX1aexX2xXexX2f8xX1aexX46xX17cxX16bxX5xX46xX12bxX1b8xXbxX19xX1bbxX16xX9xX17cxX17axX46xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX1dxXdxX3xXexX16xX6xX18xX1xX3xX19xXdxX28xXdxX3xX2bxX2cxX3xX2exX2fxX4xX1xX3xX33xX34xX6xX36xX3xX38xX34xX3axX4xX3xX19xXdxX6xX3xX18xX42xX43xX3xX45xX46xX45xX2xXaxX3xX164xXdxX65xXexX1xX9xXaxX16bxX46xX46xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX17axX1aexX1aexXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX62xX2abxX18xX3xX1aexX46xX46xX3xX92xX2b3xX92xX3xX4x13fa9xX6xX3xX45xX1c0xX3xXexX8axX18xX1xX72xX3xXexX1xX7axX18xX1xX72xX3xX18xX19xX7axX18xX1xX3xXexX16xX2d5xX18xX3xX4xX28xX3xX18xX251xXc3xX4xX3xXexX1xX6xX43xX3xX19xXdxX6xX3xXexX16xX6xX18xX1xX3xXexX7axXdxX3xXexX75xXdxX3xX19xXdxX28xXdxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX17xX65xX36xXaxX12xX2b3xXd7xXdxX3xXexX34xX36xX9dxX18xX3xX33xX34xX6xX36xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX62xXb6xX6xX3xXexX1xX6xX43xX3xX19xXdxX6xX3xX19xXdxX28xXdxX3xX2bxXc3xXdxX3xX45xX17cxX3xX92xX2b3xX92xX12bxX3xX33xXccxX4xX3xXexXdxX2d5xX34xX3xX4xX45dxX6xX3xX2exX17xX7axX18xX3xX4xX1xX45dxX3xX18xX1xX7axX3xX5xX7axX3xX18x1905fxX43xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX17xXbxX3xX2exX247xX34xX3xXexX17xX7axX18xX3xX2exX17xX7axX18xX12bxX3xX68xX98xX4xX3xX92xX2b3xX92xX3xX4xX45dxX6xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX62xXb6xX6xX3xX4x1078bxX18xX19xX3xXbxX1xX81xX18xX3xX2exX81xX34xX3xX19xXdxX7axX18xX1xX3xXexX1xX7axX18xX1xX3xXexfe44xX4xX1xX3xX4xX6xX17xX3xX2exX9dxX3xX2exX251xXbfxX4xX3xX19x1890bxXdxX3xX2bxX7axX17xX3xX2exXd7xXdxX3xXexX34xX36xX9dxX18xX3xX38xX34xX3axX4xX3xX19xXdxX6xX72xX3xXex1280dxX43xX3xX2bx17f5axX3xXexX1xX6xX43xX3xX65xfcdexX3xX8fx12336x19ed0xX3xX22bxX6xX43xX10xX7xX3xX1aexX2xX3xX7x1217dxXbxX3xXexXc3xXdxX12bxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX17xX65xX36xXaxX12xX0xXdxX43xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX68xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxX164xXdxX65xXexX1xX169xX3xX16bxX46xX46xXbxX16fxX170xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX169xX3xX17axX1aexX1aexXbxX16fxX170xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX4axX4axXdxX12bxX152xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX12bxX2bxX18xX4axX18xX10xX164xX7xX4axX45xX2xX2xX71xX4axX2xX17cxX16bxX65xX46xX2xX17axX45xX16bxX71xX2xXexX45xX71xX2xX2f8xX71xX5xX46xX12bxX1b8xXbxX19xX1bbxX16xX9xX71xX1c0xX16bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX1dxXdxX3xXexX16xX6xX18xX1xX3xX19xXdxX28xXdxX3xX2bxX2cxX3xX2exX2fxX4xX1xX3xX33xX34xX6xX36xX3xX38xX34xX3axX4xX3xX19xXdxX6xX3xX18xX42xX43xX3xX45xX46xX45xX2xXaxX3xX164xXdxX65xXexX1xX9xXaxX16bxX46xX46xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX17axX1aexX1aexXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXd6xX6xX18xX3xXexXc7xX3xX4xX1xXfcxX4xX3xXexX16xX6xX17xX3xX4x1abf6xX3xX5xX251xX34xX3xX18xXdx12068xX43xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX98xX4xX3xX2exX17xX7axX18xX3xX2bxX6bxX3xXexX1xX6xX43xX3xX65xX58axX3xX19xXdxX28xXdxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX17xX65xX36xXaxX12xX22bxXdxX28xXdxX3xX2bxX2cxX3xX2exX2fxX4xX1xX3xX33xX34xX6xX36xX3xX38xX34xX3axX4xX3xX19xXdxX6xX3xX18xX42xX43xX3xX45xX46xX45xX2xX3xX5xX7axX3xX2exXbfxXexX3xX7xX98xXexX3xX1xX75xX4xX1xX3xX38xX34xX6xX18xX3xXexX16xX562xX18xX19xX3xX2exX9dxX3xX4xX98xX4xX3xXexX8axX18xX1xX72xX3xXexX1xX7axX18xX1xX72xX3xX18xX19xX7axX18xX1xX3xXexX16xX2d5xX18xX3xX4xX28xX3xX18xX251xXc3xX4xX3xX2exX98xX18xX1xX3xX19xXdxX98xX3xX4xX2cxX18xX19xX3xXexX98xX4xX3xX2exX7axX17xX3xXexX75xX17xX72xX3xX1xX34xX81xX18xX3xX5xX34xX36xX6b3xX18xX3xX152xXd7xX3xX43xX2cxX18xX3xX33xX34xX6xX36xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xX42xX43xX3xX38xX34xX6xX72xX3xX2exX331xX18xX19xX3xXexX1xX6abxXdxX3xX4xX537xX18xX19xX3xX5xX7axX3xX4xX2abxX3xX1xXd7xXdxX3xX2exX9dxX3xX4xX98xX4xX3xX2bx1575bxX3xX7xed03xX3xX33xX34xX6xX36xX3xX16fxX34xX81xXexX3xX7xX59axX4xX3xX18xX1xX81xXexX3xXexX16xX2d5xX18xX3xX4xX28xX3xX18xX251xXc3xX4xX3xXexX1xX9dxX3xX1xXdxX6b3xX18xX3xXexX7axXdxX3xX18xX42xX18xX19xX3xX2bxX7axX3xX152xX28xX18xX3xX5x167c1xX18xX1xX3xXexX1xXdxX3xX2exX81xX34xX12bxX3xX2b3xX300xX36xX3xX4xX537xX18xX19xX3xX5xX7axX3xX65xX2fxXbxX3xX2exX9dxX3xX2exXd7xXdxX3xXexX34xX36xX9dxX18xX3xX33xX34xX6xX36xX3xX38xX34xX3axX4xX3xX19xXdxX6xX3xXexX34xX36xX9dxX18xX3xX4xX1xX562xX18xX3xX2exX251xXbfxX4xX3xX18xX1xX31exX18xX19xX3xX19xX251xX2abxX18xX19xX3xX43x18e39xXexX3xX16fxX34xX81xXexX3xX7xX59axX4xX3xX18xX1xX81xXexX72xX3xX4xX1xX34x1871bxX18xX3xX152xX2fxX3xX4xX1xX17xX3xX8fxX58dxX58exX3xX22bxX6xX43xX10xX7xX3xX1aexX2xX3xXexX75xXdxX3xX92xXdxX6b3xXexX3x14937xX6xX43xX3xX2bxX7axX17xX3xX4xX34xX3axXdxX3xX18xX42xX43xX3xX18xX6xX36xX72xX3xX4xX537xX18xX19xX3xX18xX1xX251xX3xX4xX1xX34xX858xX18xX3xX152xX2fxX3xX5xX58axX4xX3xX5xX251xXbfxX18xX19xX3xXexX1xX6xX43xX3xX19xXdxX6xX3xX4xX98xX4xX3xX19xXdxX28xXdxX3xX2exX81xX34xX3xX4xX81xXbxX3xX4xX1xX300xX34xX3xX5xXccxX4xX72xX3xXexX1xX2b7xX3xX19xXdxXc3xXdxX3xX7xX59axXbxX3xXexXc3xXdxX12bxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX17xX65xX36xXaxX12xX0xXdxX43xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX68xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxX164xXdxX65xXexX1xX169xX3xX16bxX46xX46xXbxX16fxX170xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX169xX3xX17axX16bxX2f8xXbxX16fxX170xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX4axX4axXdxX12bxX152xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX12bxX2bxX18xX4axX18xX10xX164xX7xX4axX45xX2xX2xX71xX4axX2xX17cxX16bxX65xX46xX2xX17axX45xX2f8xX46xX45xXexX45xX2f8xX1aexX2xX1aexX5xX46xX12bxX1b8xXbxX19xX1bbxX16xX9xX71xX1c0xX1c0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX1dxXdxX3xXexX16xX6xX18xX1xX3xX19xXdxX28xXdxX3xX2bxX2cxX3xX2exX2fxX4xX1xX3xX33xX34xX6xX36xX3xX38xX34xX3axX4xX3xX19xXdxX6xX3xX18xX42xX43xX3xX45xX46xX45xX2xXaxX3xX164xXdxX65xXexX1xX9xXaxX16bxX46xX46xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX17axX16bxX2f8xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX68xX98xX4xX3xX92xX2b3xX92xX3xXexX16xX6xX18xX1xX3xXexX7axXdxX3xX1dxX3xX4xX98xX4xX3xX1xX75xX18xX19xX3xX4xX300xX18xX3xX2exX3axXdxX3xXffxX1xX98xX18xX19xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX17xX65xX36xXaxX12xX22bxXdxX28xXdxX3xX65xX58axX3xXffxXdxX2b7xX18xX3xX152xX2b7xX3xX43xX75xX4xX3xX2bxX7axX17xX3xX18xX19xX7axX36xX3xX2xX16bxX70xX71xX3xXexXc3xXdxX12bxX3xXd6xX6xX18xX3xXexXc7xX3xX4xX1xXfcxX4xX3xX7x14e68xX3xXexX16xX6xX17xX3xX1xX34xX36xX3xX4xX1xX251xX2abxX18xX19xX72xX3xXbxX1xX247xX18xX3xXexX1xX251xX1dxX18xX19xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX98xX4xX3xX92xX2b3xX92xX3xX19xXdxX7axX18xX1xX3xXexX1xXfcxX3xX1xX75xX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX1dxX3xX4xX98xX4xX3xX18xXd7xXdxX3xX65xX34xX18xX19xX3xXexX1xXdxX3xX2exX81xX34xX3xX4xX45dxX6xX3xX19xXdxX28xXdxX170xX3xXexX16xX6xX17xX3xX4xX6abxX3xX18xX1xX81xXexX72xX3xX18xX1xX57exX72xX3xX152xX6xX3xXexX17xX7axX18xX3xX2exX17xX7axX18xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX98xX4xX3xX2exX2abxX18xX3xX2bxX2fxX3xX16fxX34xX81xXexX3xX7xX59axX4xX3xX18xX1xX81xXexX12bxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58exX34xXexX1xX17xX16xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX33xX75xX18xX1xX3xX68xX251xX6abxX18xX19xX0xX4axX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX4axXbxX12
Mạnh Cường