Từ cuối tháng 6 đến 20/7, Bắc Bộ có từ 3-4 đợt nắng nóng
Nhận định về xu thế thời tiết từ ngày 25/6 đến ngày 20/7, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, có từ 3-4 đợt nắng nóng xuất hiện ở khu vực Bắc Bộ tập trung ở vùng trung du và Đồng bằng; ở khu vực Trung Bộ trong tháng 7 khả năng có nắng nóng kéo dài nhiều ngày, có thời đoạn có thể xuất hiện nắng nóng gay gắt.
c940xd792x15a97x13aeex14a3bx11d41xf865x18acfxf4b3xX7x1155ex146b7x10663x18783x163e2x1609fxX5x10ab9xXax14ceexXcx13e58xX3xX4x14a41x148cbxXdxX3xXexX1x16852x19e2ax167fexX3x167c2xX3x105edx11e11xX1exX3xe691x120f3x18967x183e9x14029xX3x10073x15de8xX4xX3xX2dx11716xX3xX4x179efxX3xXexX14xX3x13c47x16810x12c56xX3xX23x17ab3xXexX3xX1exX2exX1exX1fxX3xX1exX35xX1exX1fxX0xX29xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13592xX10xX6x182d4xXaxX12x151abxX1xe23bxX1exX3xX23x143bbxX1exX1xX3xd6bdx13f15xX3x135efxX17xX3xXexX1xX24xX3xXexX1xdac0xXdxX3xXexXdxX24xXexX3xXexX14xX3xX1exX1fxdb8cx1822dxX3xX27xdc89xX29xX21xX3xX23xX24xX1exX3xX1exX1fxX84xX85xX3xX27xX28xX29xX2axX2bxX3xXcx156e7xX17xX1exX1fxX3xXex19ca4xe1faxX3x17ceex1712cxX3x17b38xX1dx194edxX3x16059xX1x11668xX3xXex177d7xX3fxX1exX1fxX3xXcxX1x16973xX85xX3xX6bx142a1xX1exX3xf600xX17xX18xX4xX3xX1fxXdxX6xX3xX4xX1xXaaxX3xXa8xXdxX24xXexX2bxX3xX4xX35xX3xXexX14xX3xX3axX3bxX3cxX3xX23xX3fxXexX3xX1exX2exX1exX1fxX3xX1exX35xX1exX1fxX3xX6exX17x11324xXexX3xX1xXdx11540xX1exX3x14faaxX3x16e16xX1xX17xX3xX6bxXa6xX4xX3xX2dxX2exX4xX3xX2dxX32xX3xXexX63xXbxX3xXexX9cxX17xX1exX1fxX3xXf4xX3xX6bx11ae0xX1exX1fxX3xXexX9cxX17xX1exX1fxX3xX5exX17xX3xX6bxX84xX3x143a4x12591xX1exX1fxX3xXa8x14e4fxX1exX1fxdfc6xX3xXf4xX3xXf6xX1xX17xX3xX6bxXa6xX4xX3xXcxX9cxX17xX1exX1fxX3xX2dxX32xX3xXexX9cxXaaxX1exX1fxX3xXexX1xX1dxX1exX1fxX3xX2axX3xXf6xX1x19b5exX3xX1exXbcxX1exX1fxX3xX4xX35xX3xX1exX2exX1exX1fxX3xX1exX35xX1exX1fxX3xXf6x19974xXaaxX3xX5exX84xXdxX3xX1exX1xXdxX6cxX17xX3xX1exX1fxX84xX85xX2bxX3xX4xX35xX3xXexX1xX77xXdxX3xX23xXaax105a7xX1exX3xX4xX35xX3xXexX1x13946xX3xX6exX17xXecxXexX3xX1xXdxXf1xX1exX3xX1exX2exX1exX1fxX3xX1exX35xX1exX1fxX3xX1fxX6xX85xX3xX1fxX2exXex157b2xX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxXaaxX5exX85xXaxX12xX0xXdxXa3xX1fxX3xX7xX9cxX4xX9xXaxX29xX29xXdxX1a7xXa8xX6xXaaxXexX1xX6xX1exX1xX1xXaaxX6xX1a7xX6bxX1exX29xX1exX10x1779axX7xX29xX27xX28xX27xX88xX29xX2xX2axX2axX5exX88xX28xd887xX28xX27xX3cxX1eaxXexX88xX1eaxX3axX2xX5xX2xX1a7x16dcexXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX4xX17xX18xXdxX3xXexX1xX1dxX1exX1fxX3xX21xX3xX23xX24xX1exX3xX27xX28xX29xX2axX2bxX3xX2dxX2exX4xX3xX2dxX32xX3xX4xX35xX3xXexX14xX3xX3axX3bxX3cxX3xX23xX3fxXexX3xX1exX2exX1exX1fxX3xX1exX35xX1exX1fxXaxX3xX29xX12xX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxXaaxX5exX85xXaxX12xXcxX9cxXaaxX1exX1fxX3xXexX1xX77xXdxX3xXf6x18258xX3xX1exX84xX85xX2bxX3xX5exX6xXaaxX3xX23xX32xX1exX1fxX3xX1exX32xXdxX3xXa3xX112xX6xX3xXexX9cxXaaxX1exX1fxX3xXf6xX1xX17xX3xX6bxXa6xX4xX3xX1exX1xXdxXf1xXexX3xX23x11096xXdxX3x10deax139abx1240fx112ccx1216cxX3xXexX9cxXaaxX1exX1fxX3xXbxX1xX6xX3xX1exX1fxXbcxX1exX3xX4xX150xX1exX3xX23xX18xXdxX3xX5xXb1xX17xX3xXexX9cx16cd9xX1exX3xXf6xX1xX17xX3xX6bxXa6xX4xX3xX122x10e1bxX1exX1fxX3xX61xX6xXa3xX3x197afxX3xX6bxX84xX3x11e99xXdxXf1xXexX3xX61xX6xXa3xX1a7xX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxXaaxX5exX85xXaxX12xX122xXdxX6cxX17xX3xXf6xXdxXf1xX1exX3xX28fxX290xX291xX3xXf6xX1xX2bdxX1exX1fxX3xXexX1xX17xX63xX1exX3xX5xX3fxXdxX3xX4xX1xXaaxX3xX1xXaaxX182xXexX3xX23xX32xX1exX1fxX3xX4xXb8xX6xX3xX6exXaaxX1dxX85xX3xXexX1xX17xX63xX1exX3xX1exX1xXdxXf1xXexX3xX23xX28bxXdxX3xXexX9cxX2b1xX1exX3xXf6xX1xX17xX3xX6bxXa6xX4xX3xX2dxXdxX18axX1exX3xX122xX2bdxX1exX1fxX3xX6bxX84xX3xX1fxXa2xX85xX3xXaexXexX3xXa3xXb1xX6xX3xXf4xX3xXf6xX1xX17xX3xX6bxXa6xX4xX3xXcxX9cxX17xX1exX1fxX3xX2dxX32xX2bxX3xX4xX112xX1exX1fxX3xX6bxX28bxXdxX3xX23xX35xX3xX5xX84xXa3xX3xX4xX1xXaaxX3xX1exX1xXdxXf1xXexX3xX23xX32xX3xX4xX150xX3xX1exXb1xX28bxX4xX3xX4xX35xX3xX6exX17xX3xX1xXb1xX28bxX1exX1fxX3xX4xX6xXaaxX3xX1x155e2xX1exX3xX7xXaaxX3xX6bxX28bxXdxX3xXexX9cxX17xX1exX1fxX3xXa8xe502xX1exX1xX1a7xX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxXaaxX5exX85xXaxX12xXa5xXaaxX3xX23xX35xX2bxX3xXexX3adxX1exX1xX3xXexX9cxX182xX1exX1fxX3xXf6xX1xX2bdxX3xX1xX182xX1exX3xX4x16d93xX1exX3xXexXdxX24xXbxX3xXex114e7xX4xX3xX5exXdx178a5xX1exX3xX9cxX6xX3xXf4xX3xXf6xX1xX17xX3xX6bxXa6xX4xX3xXa3xXdxX6cxX1exX3xXcxX9cxX17xX1exX1fxX1a7xX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxXaaxX5exX85xXaxX12xXa5xXa6xX3xXa8xX1dxXaaxX3xXexX9cxXaaxX1exX1fxX3xXexX1xX77xXdxX3xXf6xX25exX3xX1fxXdx10189xX6xX3xXexX1xX1dxX1exX1fxX3xX2axX2bxX3xX4xX35xX3xXf6xX1xX150xX3xX1exXbcxX1exX1fxX3xX6exX17xXecxXexX3xX1xXdxXf1xX1exX3xX6exXaaxX1dxX85xX3xXexX1xX17xX63xX1exX3xX1exX1xXdxXf1xXexX3xX23xX28bxXdxX3xXexX9cxX2b1xX1exX3xXf6xX1xX17xX3xX6bxXa6xX4xX3xX2dxXdxX18axX1exX3xX122xX2bdxX1exX1fxX3xX1a7xX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxXaaxX5exX85xXaxX12xXcxX182xXdxX3xX2dxX2exX4xX3xX2dxX32xX3xX6bxX84xX3xX2dxX2exX4xX3xXcxX9cxX17xX1exX1fxX3xX2dxX32xX3xX4xX35xX3xXf6xX1xX150xX3xX1exXbcxX1exX1fxX3xX6exX17xXecxXexX3xX1xXdxXf1xX1exX3xXexX14xX3xX3axX3bxX3cxX3xX23xX3fxXexX3xXa3xXb1xX6xX3xX5exX2bdxX1exX1fxX1a7xX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxXaaxX5exX85xXaxX12xXcxX9cxXaaxX1exX1fxX3xX1exX1xX436xX1exX1fxX3xX1exX1fxX84xX85xX3xX4xX17xX18xXdxX3xXexX1xX1dxX1exX1fxX3xX21xX2bxX3xXf4xX3xX4xX1dxX4xX3xXex17fe3xX1exX1xX3xX2dxX2exX4xX3xX2dxX32xX3xX4xX35xX3xXf6xX1xX150xX3xX1exXbcxX1exX1fxX3xX6exX17xXecxXexX3xX1xXdxXf1xX1exX3xXa3xX32xXexX3xX23xX3fxXexX3xXa3xXb1xX6xX3xX5exX2bdxX1exX1fxX3xX5exXdxXf1xX1exX3xX9cxX32xX1exX1fxX2bxX3xX9cxXdxX2b1xX1exX1fxX3xX4xX1dxX4xX3xXexX51axX1exX1xX3xX6bxX112xX1exX1fxX3xX1ex10413xXdxX3xXexX14xX3xX23xX2b1xXa3xX3xX27xX3cxX3xX7xX6xX1exX1fxX3xX1exX1fxX84xX85xX3xX27xX88xX29xX21xX3xX4xX35xX3xXf6xX1xX150xX3xX1exXbcxX1exX1fxX3xX6exX17xXecxXexX3xX1xXdxXf1xX1exX3xXa3xXb1xX6xX3xX6bxX14xX6xX2bxX3xXa3xXb1xX6xX3xXexXaaxX3xX6bxX84xX3xX5exX2bdxX1exX1fxX1a7xX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxXaaxX5exX85xXaxX12xXcxX182xXdxX3xXf6xX1xX17xX3xX6bxXa6xX4xX3xXcxXa2xX85xX3xX61xX1fxX17xX85xX2b1xX1exX3xX6bxX84xX3xX61xX6xXa3xX3xX2dxX32xX3xX23xX6xX1exX1fxX3xX5xX84xX3xXexX1xX77xXdxX3xXf6xX25exX3xXa3xX112xX6xX3xXa3xXb1xX6xX3xX1exX2b1xX1exX3xX7x10d53xX3xX6exX17xXecxXexX3xX1xXdxXf1xX1exX3xX1exX1xXdxX6cxX17xX3xX1exX1fxX84xX85xX3xX4xX35xX3xXa3xXb1xX6xX3xX9cxX84xXaaxX3xX6bxX84xX3xX5exX2bdxX1exX1fxX1a7xX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxXaaxX5exX85xXaxX12xX61xX1xXdxXf1xXexX3xX23xX32xX3xXexX9cxX17xX1exX1fxX3xXa8xX3adxX1exX1xX3xXexX9cxXaaxX1exX1fxX3xX4xX150xX3xXexX1xX77xXdxX3xXf6xX25exX3xXexX9cxX2b1xX1exX3xX1xdf1dxX17xX3xXf6xX1xX2exXbxX3xX4xX1dxX4xX3xXf6xX1xX17xX3xX6bxXa6xX4xX3xX4xXb8xX6xX3xX4xX150xX3xX1exXb1xX28bxX4xX3xX23xX6cxX17xX3xX4xX6xXaaxX3xX1xX39cxX1exX3xX7xXaaxX3xX6bxX28bxXdxX3xXexX9cxX17xX1exX1fxX3xXa8xX3adxX1exX1xX3xX1exX1xXdxX6cxX17xX3xX1exXbcxXa3xX3xXexX14xX3xX28xX2bxX88xX3bxX2xX2bxX88xX3xX23xX32xX3x16088xX2bxX3xXexX9cxXaaxX1exX1fxX3xX23xX35xX2bxX3xXexX182xXdxX3xXf6xX1xX17xX3xX6bxXa6xX4xX3xX122xX123xX1exX1fxX3xXa8xX128xX1exX1fxX3xX2dxX2exX4xX3xX2dxX32xX2bxX3xX4xX1dxX4xX3xXexX51axX1exX1xX3xXexX14xX3xXcxX1xX6xX1exX1xX3xX5bxX35xX6xX3xX23xX24xX1exX3xXcxX1xX14xX6xX3xXcxX1xXdxX2b1xX1exX3xX5bxX17xX24xX3xX4xX35xX3xXexX1xX18axX3xX4xX6xXaaxX3xX1xX39cxX1exX3xXexX14xX3xX2xX3bxX27xX3xX23xX32xX3xX6c9xX1a7xX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxXaaxX5exX85xXaxX12xXcxe50dxX1exX1fxX3xX5xXb1xX3fxX1exX1fxX3xXa3xXb1xX6xX3xXexX9cxXaaxX1exX1fxX3xX4xX150xX3xXexX1xX77xXdxX3xXf6xX25exX3xX5exXa6xX3xXa8xX1dxXaaxX3xXexX182xXdxX3xX4xX1dxX4xX3xXf6xX1xX17xX3xX6bxXa6xX4xX3xXbxX1xXaexX6xX3xX122xX2bdxX1exX1fxX3xX2dxX2exX4xX3xX2dxX32xX2bxX3xX2dxX2exX4xX3xX6bxX84xX3xXcxX9cxX17xX1exX1fxX3xXcxX9cxX17xX1exX1fxX3xX2dxX32xX3xXbxX1xX74exX3xXa8xXdxX24xX1exX3xXf4xX3xXa3x11eb9xX4xX3xXexX1xXecxXbxX3xX1xX39cxX1exX3xXexX14xX3xX2xX88xX3bxX3axX28xe539xX3xX7xXaaxX3xX6bxX28bxXdxX3xXexX9cxX17xX1exX1fxX3xXa8xX3adxX1exX1xX3xX1exX1xXdxX6cxX17xX3xX1exXbcxXa3xX1a7xX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxXaaxX5exX85xXaxX12xXacxX1xX17xX3xX6bxXa6xX4xX3xXbxX1xXaexX6xX3xXcxXa2xX85xX3xX2dxX2exX4xX3xX2dxX32xX2bxX3xX61xX6xXa3xX3xXcxX9cxX17xX1exX1fxX3xX2dxX32xX3xX6bxX84xX3xXcxXa2xX85xX3xX61xX1fxX17xX85xX2b1xX1exX3xXf4xX3xXa3xX7b8xX4xX3xX6exXecxXbxX3xX6exX51axX3xX7xXaaxX3xX6bxX28bxXdxX3xXexX9cxX17xX1exX1fxX3xXa8xX3adxX1exX1xX3xX1exX1xXdxX6cxX17xX3xX1exXbcxXa3xX3xX4xX112xX1exX1fxX3xXexX1xX77xXdxX3xXf6xX25exX1a7xX3xXcxX74exX1exX1fxX3xX5xXb1xX3fxX1exX1fxX3xXa3xXb1xX6xX3xXexX182xXdxX3xXf6xX1xX17xX3xX6bxXa6xX4xX3xX61xX6xXa3xX3xX2dxX32xX3xX4xX6xXaaxX3xX1xX39cxX1exX3xXf6xX1xXaaxX150xX1exX1fxX3xX2xX88xX3bxX3xX3axX28xX7ccxX3xX7xXaaxX3xX6bxX28bxXdxX3xXexX9cxX17xX1exX1fxX3xXa8xX3adxX1exX1xX3xX1exX1xXdxX6cxX17xX3xX1exXbcxXa3xX3xX4xX112xX1exX1fxX3xXexX1xX77xXdxX3xXf6xX25exX1a7xX29xX1a7xX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15dbbxX17xXexX1xXaaxX9cxXaxX12xX28exXcxXcx12abdxX2caxX61xX29xX2caxXdxX10xXexX1exX6xXa3x11976xX292xX0xX29xXbxX12
(TTXVN/Vietnam+)