Kinh tế 2018: Lạc quan về lượng, chưa hết lo về chất
Gần như chắc chắn, năm nay, Việt Nam sẽ đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng GDP đề ra. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là, đằng sau những con số rất đẹp đó liệu có ẩn chứa những nỗi lo của nền kinh tế?
abadxbb15xfc8axd699xd234xf899xc443xd1b2x121e4xX7xf9e7xb97exd717xcd4fx12c79xeeccxX5x108b0xXaxf2b4xb096xXdx1196cxX1xX3xXexd555xX3x11d22x11e26xX2xf1fex10f10xX3xcc9dx13799xX4xX3xf4ccx10da1xX6xX15xX3xf01dx11949xX3xX5x11996x12eb0xX15x117cax10d1dxX3xX4xX1xX2exX6xX3xX1xX19xXexX3xX5xdfa4xX3xX2axX2bxX3xX4xX1xf941xXexX0xcc05xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbd7exX10xX6xaeefxXaxX12x126b3xe7e4xX15xX3xX15xX1xX2exX3xX4xX1xe474xX4xX3xX4xX1xX67xX15xX32xX3xX15x13959xb17fxX3xX15xX6xc6cexX32xX3xb38bxXdx1087fxXexX3x10851xX6xX72xX3xX7x116f8xX3x129edxX22xXexX3xX2axd19cxX3xX2axX2exX2fxXexX3xX72x13891xX4xX3xXexXdx127dbxX26xX3xXexX71xX15xX31xX3xXex11d50xX2exee16xX15xX31xX3xX5dxd072xd5e3xX3xX85xX2bxX3xXa0xX6x10445xX3xXcxX26xX76xX3xX15xX1xXdxX97xX15xX32xX3xX4x10e87xX26xX3xX1xea7exXdxX3xX85x12e29xXexX3xXa0xX6xX3xX5xX8axX32xX3xX85xcc5cxX15xX31xX3xX7xX6xX26xX3xX15xX1x13294xX15xX31xX3xX4xX3exX15xX3xX7xcde9xX3xXa0xX45xXexX3xX85x11f8cxXbxX3xX85xf3ffxX3xX5xXdxX7bxX26xX3xX4xXeexX3x11e25xX15xX3xX4xX1x11003xX6xX3xX15xX1xXdaxX15xX31xX3xX15xef86xXdxX3xX5xX3exX3xX4xcd8fxX6xX3xX15xX2bxX15xX3x1014exXdxX15xX1xX3xXexX19xe37fxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfb9dxX3exX5axX76xXaxX12xX0xXdxX72xX31xX3xX7xXa0xX4xX9xXaxX48xX48xXdxXafx12931xX6xX3exXexX1xX6xX15xX1xX1xX3exX6xXafxX2axX15xX48xX15xX10xcf0dxX7xX48xX2xX1exd4cdxX2xX48xX156xX1exX5axcf01xX1cxX1exX1bxX1cxX1bxe9a1xXexf3cdx13192xX1exX1cxX5xX2xX1cxXafxde8fxXbxX31xXaxX3xX48xX12xX3xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX3exX5axX76xXaxX12xX7exX1xXdaxX15xX31xX3xX4xX3exX15xX3xX7xXe3xX3xX85xXeaxXbxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX3exX5axX76xXaxX12xX7exX31xX8axX76xX3xX2xX1cxX48xX2xX1cxX32xX3xX79xXdxX7bxX15xX3xX7exX31xX1xXdxX97xX15xX3xX4xXfdxX26xX3xX0xX6xX3xX1xXa0xX10xc600xX9xXaxX1xXexXexXbxX1fxX48xX48xX140xX6xX3exX5axX6xX26xXexX26xXafxX2axX15xX48xXexX1xX3exXdxe8daxX7xX26xX1e6xX5axX2xX48xXaxX12xX115xXdxX15xX1xX3xXexX19xX0xX48xX6xX12xX3xX2axX8axX3xX4xX1x13111xX15xX1xX3xX7x10575xX4xX1xX3x10809xX79xde97xe284xXa8xfba2xX3xX85xc726xX3xX4xb7dfxX15xX31xX3xX140xXe3xX3xX12cxX205xX3exX3xX4xX205xX3exX3xX13xXdxX15xX1xX3xXexX19xX3xX2ax10943xX3xX72xX214xX3xX25xX26x129afxX3x10e76xX235xX235xX48xX1bxX1cxX2xX1exX32xX3xX85x11e15xX15xX31xX3xXexX1xec18xXdxX3xX85xX2exX6xX3xXa0xX6xX3xX5axffa4xX3xX140xX205xX3exX3xXa0xXd0xX15xX31xX32xX3xX72xX92xX4xX3xXexXdxX97xX26xX3xXexX71xX15xX31xX3xXexXa0xX2exXa2xX15xX31xX3xX5dxXa7xXa8xX3xb38dxX32xX15cxX3xX1e6xX3xX276xX32xX164xe2ecxX3xXexXa0xX3exX15xX31xX3xX15xX71xX72xX3xX1bxX1cxX2xX1exX3xX31xX5exX15xX3xX15xX1xX2exX3x12e42xX4xX1xX67xX4xX3xX4xX1xX67xX15xX3xX7xX83xX3xXexX1xX251xX4xX3xX1xXdxX7bxX15xX3xX85xX2exX2fxX4xb538xXafxX3xXcxX1xe76cxX72xX3xX4xX1xX200xX32xX3xXexX1xX10xX3exX3xX214xX15xX31xX3xX7exX31xX26xX76x102b6xX15xX3xe3a6xXfdxX4xX3xXcxX1xX8axX15xX1xX32xX3xX79xXdxX7bxX15xX3xXexXa0xX2exXa2xX15xX31xX3xX79xX20bxX20cxXa8xX32xX3xX15xX1xXdxX2bxX26xX3xX115xX1x134e8xX3xX15xX71xX15xX31xX32xX3xX115xXdxX15xX1xX3xXexX19xX3xX79xXdxX7bxXexX3xX7exX6xX72xX3xX7xX83xX3xXexX71xX15xX31xX3xXexXa0xX2exXa2xX15xX31xX3xX1x12cc8xX15xX3xX276xX32xX1exX27fxX3xXexXa0xX3exX15xX31xX3xX15xX71xX72xX3xX15xX6xX76xXafxX3xX298xXcxX71xX15xX31xX3xXexXa0xX2exXa2xX15xX31xX3xX5dxXa7xXa8xX3xX25xX26xX233xX3xX235xX235xX235xX48xX1bxX1cxX2xX1exX3xX85xX22xXexX3xX276xX32xX1exX1exX27fxX32xX3xX4xX6xX3exX3xX1xX31fxX15xX3xX72xXfdxX4xX3xXexX71xX15xX31xX3xXexXa0xX2exXa2xX15xX31xX3xX276xX32xX164xX165xX27fxX3xX4xX10exX6xX3xX25xX26xX233xX3xX235xX235xX48xX1bxX1cxX2xX1exX32xX3x129dcxX26xX6xX3xXexX6xX15xX3xX4xX205xX4xX3xX15xX1xX2b9xX15xX3xX85x13969xX15xX1xX3xX2axX2bxX3xXexX200xX15xX1xX3xX31xXdxX2f6xX72xX3xX5axX5exX15xX3xX4xX10exX6xX3xXexX71xX15xX31xX3xXexXa0xX2exXa2xX15xX31xX3xX5dxXa7xXa8xX3xX4xX205xX4xX3xX25xX26xX233xX3xXexXa0xX3exX15xX31xX3xX15xX71xX72xX3xX1bxX1cxX2xX1exX2b4xX32xX3xX214xX15xX31xX3xXcxX1xX8axX15xX1xX3xX15xXeexXdxXafxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX3exX5axX76xXaxX12xXcxXa0xX97xX15xX3xXexX1xX251xX4xX3xXexX19xX32xX3xX15xX1xX2b9xX15xX3xX85xX3a0xX15xX1xX3xXexXa0xX97xX15xX3xX4xX10exX6xX3xX214xX15xX31xX3xXcxX1xX8axX15xX1xX3xX115xX1xX214xX15xX31xX3xX72xe07exXdxX32xX3xX140xXa2xXdxX3xX15xX31xX6xX76xX3xX7xX6xX26xX3xX115xX1xXdxX3xXcxe359xX15xX31xX3xX4xX92xX4xX3xXcxX1xXe3xX15xX31xX3xX115xX97xX3xX4xX214xX15xX31xX3xX140xXe3xX3xX72xXfdxX4xX3xXexX71xX15xX31xX3xXexXa0xX2exXa2xX15xX31xX3xX5dxXa7xXa8xX3xX162xX3xXexX1xX205xX15xX31xX3xX5xX8axX3xX276xX32xX162xX1exX27fxX32xX3xX31xX5exX15xX3xX15xX1xX2exX3xXexX45xXexX3xX4xX2f6xX3xX4xX205xX4xX3xX4xX1xX26xX76xX97xX15xX3xX31xXdxX6xX3xX115xXdxX15xX1xX3xXexX19xX3xXexXa0xX3exX15xX31xX3xX2axX8axX3xX15xX31xX3exX8axXdxX3xX15xX2exX437xX4xX3xX85xX2bxX26xX3xX4xX1xX3exX3xXa0xXd0xX15xX31xX32xX3xXexX71xX15xX31xX3xXexXa0xX2exXa2xX15xX31xX3xX5dxXa7xXa8xX3xX4xX10exX6xX3xX79xXdxX7bxXexX3xX7exX6xX72xX3xX15xX71xX72xX3xX15xX6xX76xX3xX4xX1xX67xX4xX3xX4xX1xX67xX15xX3xX85xX22xXexX3xX2axX8axX3xX2axX2exX2fxXexX3xX72xX92xX4xX3xXexXdxX97xX26xX3xX85xX2bxX3xXa0xX6xXafxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX3exX5axX76xXaxX12xXcxX1xX10xX3exX3xXexX200xX15xX1xX3xXexX3exX205xX15xX3xX4xX10exX6xX3xXcxX44dxX15xX31xX3xX4xX92xX4xX3xXcxX1xXe3xX15xX31xX3xX115xX97xX32xX3xX4xX1xf8d4xX3xX4xX5exX15xX3xXexX71xX15xX31xX3xXexXa0xX2exXa2xX15xX31xX3xX5dxXa7xXa8xX3xX25xX26xX233xX3xX235xX79xX48xX1bxX1cxX2xX1exX3xXa2xX3xX72xXfdxX4xX3xX276xX32xX2xX27fxX3xX5xX8axX3xX85xX22xXexX3xX72xX92xX4xX3xXexXdxX97xX26xX3xXexX71xX15xX31xX3xXexXa0xX2exXa2xX15xX31xX3xX4xX2f6xX3xX15xX71xX72xX32xX3xX72xX8axX3xX2axX437xXdxX3xX38exX26xX3xXexX1xX19xX3xXexX200xX4xX1xX3xX4xX251xX4xX3xX1xXdxX7bxX15xX3xX15xX6xX76xX32xX3xX115xX1xX214xX15xX31xX3xX115xX1xXeexX3xX85xe5e0xX3xX2axX2exX2fxXexX3xX25xX26xX6xX3xX4xX3exX15xX3xX7xXe3xX3xX276xX32xX2xX27fxXafxX3xX0xX6xX3xX1xXa0xX10xX1ccxX9xXaxX1xXexXexXbxX1fxX48xX48xXdxX15xX1ccxX3exX72xX3exX15xX10xX76xXafxX2axX15xX48xXaxX12xX7exX31xXbdxX15xX3xX1xX8axX15xX31xX0xX48xX6xX12xX3xXcxX1xX19xX3xX31xXdxX437xXdxX3xX209xb60exX12cxX20exX3xX4xd5c9xX15xX31xX3xX5axX251xX3xX140xX205xX3exX32xX3xXexX71xX15xX31xX3xXexXa0xX2exXa2xX15xX31xX3xX5dxXa7xXa8xX3xX4xX10exX6xX3xX79xXdxX7bxXexX3xX7exX6xX72xX3xX15xX71xX72xX3xX15xX6xX76xX3xX7xX83xX3xX85xX22xXexX3xX276xX32xX1exX27fxXafxX3xXcxX1xX2b9xX72xX3xX4xX1xX200xX32xX3xX72x10dd4xXexX3xX7xXe3xX3xX4xX1xX26xX76xX97xX15xX3xX31xXdxX6xX3xX115xXdxX15xX1xX3xXexX19xX3xX4x1371exX15xX3xX4xX1xX3exX3xXa0xXd0xX15xX31xX32xX3xXexX71xX15xX31xX3xXexXa0xX2exXa2xX15xX31xX3xX5dxXa7xXa8xX3xX15xX71xX72xX3xX1bxX1cxX2xX1exX3xX4xXeexX3xXexX1xX5d8xX3xX85xX22xXexX3xX72xXfdxX4xX3xX164xX27fxXafxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX3exX5axX76xXaxX12xX13xX1xX214xX15xX31xX3xX4xX1xX55bxX3xX5xX8axX3xX4xX1xX55bxX3xXexXdxX97xX26xX3xXexX71xX15xX31xX3xXexXa0xX2exXa2xX15xX31xX3xX115xXdxX15xX1xX3xXexX19xX32xX3xXcxX1xXfdxX3xXexXa0xX2exXa2xX15xX31xX3xX12cxX675xX3xX13xX19xX3xX1xX3exX22xX4xX1xX3xX2axX8axX3xX2d1xX5exX26xX3xXexX2exX3xX7exX31xX26xX76xX2cexX15xX3xX79xX71xX15xX3xXcxXa0xX26xX15xX31xX32xX3xX115xX1xXdxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xfc32xX3xXexX22xXdxX3xXbxX1xXdxX97xX15xX3xX1x11654xXbxX3xXexX3exX8axX15xX3xXexX1xX5d8xX3xX5xX5exX15xX3xXexX1xXfdxX3xX1exX3xX4xX10exX6xX3xde18xX76xX3xX140xX6xX15xX3xX13xXdxX15xX1xX3xXexX19xX3xX4xX10exX6xX3xc98dxX26xXe3xX4xX3xX1xX675xXdxX3xX72xX437xXdxX3xX85xXbdxX76xX32xX3xX85xX211xX3xX4xX1xX3exX3xX140xXdxX19xXexX1fxX3xX298xX7exX1xXdxX2bxX26xX3xX15xX31xX2exX246xXdxX3xX4xX1x12079xX4xX3xX72xf830xX15xX31xX3xXexX214xXdxX3xX2axX2bxX3xX140xX675xX3xX4xX1xX55bxX3xX7xXe3xX3xX115xXdxX15xX1xX3xXexX19xX3xX1e6xX3xX38exX211xX3xX1xX675xXdxX3xX85xX22xXexX3xX85xX2exX2fxX4xX3xX15xX71xX72xX3xX15xX6xX76xX3xXa0xX45xXexX3xX85xXeaxXbxX2b4xXafxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX3exX5axX76xXaxX12xX2d1xXeaxXbxX3xX5xX8axX3xX5axX2cexX3xX1xXdxX5d8xX26xX32xX3xX140xXa2xXdxX3xXexX1xX10xX3exX3xX5axX251xX3xX140xX205xX3exX3xX4xX10exX6xX3xX12cxX675xX3xX13xX19xX3xX1xX3exX22xX4xX1xX3xX2axX8axX3xX2d1xX5exX26xX3xXexX2exX32xX3xX15xX2bxX15xX3xX115xXdxX15xX1xX3xXexX19xX3xX79xXdxX7bxXexX3xX7exX6xX72xX3xX7xX83xX3xXexXdxX19xXbxX3xXexX92xX4xX3xX4xXeexX3xX72xX675xXexX3xX15xX71xX72xX3xX1xX3exX8axX15xX3xXexX1xX8axX15xX1xX3xXexX3exX8axX15xX3xX5axXdxX7bxX15xX3xX2xX1bxX48xX2xX1bxX3xX4xX1xX55bxX3xXexXdxX97xX26xX3xX115xX19xX3xX1xX3exX22xX4xX1xX32xX3xXexXa0xX3exX15xX31xX3xX85xXeexX3xX4xXeexX3xX1exX3xX4xX1xX55bxX3xXexXdxX97xX26xX3xX2axX2exX2fxXexX3xX2axX8axX3xX156xX3xX4xX1xX55bxX3xXexXdxX97xX26xX3xX85xX22xXexXafxX3xe9a6xX1xd9bfxX15xX31xX3xX1xX22xX15xX32xX3xX15xX31xX3exX8axXdxX3xXexX71xX15xX31xX3xXexXa0xX2exXa2xX15xX31xX3xX5dxXa7xXa8xX32xX3xX15xX2bxX15xX3xX115xXdxX15xX1xX3xXexX19xX3xX4xX68fxX15xX3xX85xX22xXexX3xX298xXexX1xX67xX15xX31xX3xX5xX2fxXdxX3xX115xbe76xXbxX2b4xX3xX115xX1xXdxX3xX5xX22xX72xX3xXbxX1xX205xXexX3xX85xX2exX2fxX4xX3xX115xXdxX5d8xX72xX3xX7xX3exX205xXexX3xX5axX2exX437xXdxX3xX156xX27fxXafxX3xXcxXa0xX3exX15xX31xX3xX115xX1xXdxX3xX85xXeexX32xX3xX38exX26xX45xXexX3xX15xX1xX2b9xXbxX3xX115xX1xXf8xX26xX3xX5axX251xX3xX115xXdxX19xX15xX3xX5xX2b9xXbxX3xX115x11a33xX3xX5xX92xX4xX3xX72xX437xXdxX32xX3xX2axX437xXdxX3xXexX44dxX15xX31xX3xX115xXdxX72xX3xX15xX31xX22xX4xX1xX3xX2exX437xX4xX3xX85xX22xXexX3xX156xX164xX15cxX3xXexX95exX3xe4fcxda39xXa7xX32xX3xXexX71xX15xX31xX3xX2xX2xX32xX1bxX27fxX3xX2axX8axX3xX38exX26xX45xXexX3xX7xXdxX97xX26xX3xX115xX1xX3exX2f6xX15xX31xX3xX2xX3xXexX95exX3xX98bxX98cxXa7x108d1xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX3exX5axX76xXaxX12xX0xXdxX72xX31xX3xX7xXa0xX4xX9xXaxX48xX48xXdxXafxX140xX6xX3exXexX1xX6xX15xX1xX1xX3exX6xXafxX2axX15xX48xX15xX10xX151xX7xX48xX2xX1exX156xX2xX48xX156xX1exX5axX15cxX1cxX1exX1bxX1cxX1bxX162xXexX165xX162xX1exX276xX5xX1exXafxX16cxXbxX31xXaxX3xX48xX12xX7exX2bxX15xX3xX115xXdxX15xX1xX3xXexX19xX3xX79xXdxX7bxXexX3xX7exX6xX72xX3xX7xX83xX3xXexXdxX19xXbxX3xXexX92xX4xX3xX4xXeexX3xX72xX675xXexX3xX15xX71xX72xX3xX1xX3exX8axX15xX3xXexX1xX8axX15xX1xX3xXexX3exX8axX15xX3xX5axXdxX7bxX15xX3xX2xX1bxX48xX2xX1bxX3xX4xX1xX55bxX3xXexXdxX97xX26xX3xX115xX19xX3xX1xX3exX22xX4xX1xX32xX3xXexXa0xX3exX15xX31xX3xX85xXeexX3xX4xXeexX3xX1exX3xX4xX1xX55bxX3xXexXdxX97xX26xX3xX2axX2exX2fxXexX3xX2axX8axX3xX156xX3xX4xX1xX55bxX3xXexXdxX97xX26xX3xX85xX22xXexXafxX0xXdxX72xX31xX3xX7xXa0xX4xX9xXaxX48xX48xXdxXafxX140xX6xX3exXexX1xX6xX15xX1xX1xX3exX6xXafxX2axX15xX48xX15xX10xX151xX7xX48xX2xX1exX156xX2xX48xX156xX1exX5axX15cxX1cxX1exX1bxX1cxX1bxX162xXexX1bxX162xX276xX15cxX5xX1bxXafxX16cxXbxX31xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX3exX5axX76xXaxX12xX298xX13xX1xX26xX3xX2axX251xX4xX3xX15xX214xX15xX31xX32xX3xX5xXbdxX72xX3xX15xX31xX1xXdxX7bxXbxX3xX2axX8axX3xXexX1xX10exX76xX3xX7xX2f6xX15xX3xXexX71xX15xX31xX3xXexXa0xX2exXa2xX15xX31xX3xX4xX6xX3exX3xX15xX1xX45xXexX3xXexX7b0xX3xX85xX5exX26xX3xX15xX1xXdxX7bxX72xX3xX115xbc85xX32xX3xX2exX437xX4xX3xXexX71xX15xX31xX3xX165xX32xX165xX27fxXafxX3xX21xX22cxX15xX1xX3xX2axX251xX4xX3xX4xX214xX15xX31xX3xX15xX31xX1xXdxX7bxXbxX3xX4xX1xX19xX3xX140xXdxX19xX15xX3xX1e6xX3xX4xX1xX19xX3xXexX22xX3exX3xXexX71xX15xX31xX3xXexXa0xX2exXa2xX15xX31xX3xX2axX2exX2fxXexX3xX140xX2b9xX4xX32xX3xX5xXdxX97xX15xX3xXexX92xX4xX3xXa2xX3xX72xXfdxX4xX3xX1bxX3xX4xX3exX15xX3xX7xXe3xX32xX3xX2exX437xX4xX3xXexX71xX15xX31xX3xX2xX1bxX32xX156xX276xX27fxX2b4xX32xX3xXcxX1xXfdxX3xXexXa0xX2exXa2xX15xX31xX3xX7exX31xX26xX76xX2cexX15xX3xX79xX71xX15xX3xXcxXa0xX26xX15xX31xX3xX15xXeexXdxXafxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX3exX5axX76xXaxX12xX7exX1xX2b9xX15xX3xX85xX3a0xX15xX1xX3xX2axX2bxX3xX15xX1xXdaxX15xX31xX3xX4xX3exX15xX3xX7xXe3xX3xXexXa0xX97xX15xX32xX3xX214xX15xX31xX3xX79xX62cxX3xX57xX240xX15xX31xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX32xX3xX8c9xX1xX10exX3xX15xX1xXdxX7bxX72xX3xX76bxX76xX3xX140xX6xX15xX3xX13xXdxX15xX1xX3xXexX19xX3xX4xX10exX6xX3xX77exX26xXe3xX4xX3xX1xX675xXdxX3xX4xX62cxX15xX31xX3xX4xX1xX3exX3xXa0xXd0xX15xX31xX32xX3xX85xXeexX3xX5xX8axX3xX72xX675xXexX3xX115xX19xXexX3xX25xX26xX2f6xX3xX115xX1xX2f6xX3xX25xX26xX6xX15xXafxX3xX8c9xX205xX4xX3xXexX1xX8axX15xX1xX3xX2axXdxX97xX15xX3xX115xX1xX205xX4xX3xX4xX10exX6xX3xX76bxX76xX3xX140xX6xX15xX3xX13xXdxX15xX1xX3xXexX19xX3xX4xX62cxX15xX31xX3xX85xX240xX15xX31xX3xXex12fdcxX15xX1xX3xX2axX437xXdxX3xX15xX1xX2b9xX15xX3xX85xX3a0xX15xX1xX3xX15xX8axX76xXafxX3xXcxX26xX76xX3xX15xX1xXdxX97xX15xX32xX3xX214xX15xX31xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX2ax13307xX15xX3xX115xX1xX214xX15xX31xX3xX115xX1xXc1xXdxX3xX140xX71xX15xX3xX115xX1xX3exX71xX15xX32xX3xX5xXdxX7bxX26xX3xX15xX1xXdaxX15xX31xX3xX115xX19xXexX3xX25xX26xX2f6xX3xX15xX8axX76xX3xX4xXeexX3xXexX22xX3exX3xXa0xX6xX3xX4xX1xX26xX76xX5d8xX15xX3xX140xXdxX19xX15xX3xXexX1xX251xX4xX3xX4xX1xX45xXexX3xX4xX1xX3exX3xX15xX2bxX15xX3xX115xXdxX15xX1xX3xXexX19xX3xX1xX6xX76xX3xX4xX1xX2exX6xX11cxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX3exX5axX76xXaxX12xX7exX1xX2exX15xX31xX3xX2axXcc6xX15xX3xX4xX68fxX15xX3xX15xX1xXdaxX15xX31xX3xX15xX107xXdxX3xX5xX3exX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX3exX5axX76xXaxX12xc57dxX26xX3xX1xX2exX437xX15xX31xX3xX5xX22xX4xX3xX25xX26xX6xX15xX3xX2axX2bxX3xX15xX2bxX15xX3xX115xXdxX15xX1xX3xXexX19xX3xX5xX8axX3xX85xXdxX2bxX26xX3xX15xX1xXc99xX15xX3xXexX1xX45xX76xX3xXa0x11ac0xXafxX3xX7exX1xX2exX15xX31xX3xX140xX71xX15xX3xX115xX1xX3exX71xX15xX3xXexX1xXc99xX3xX4xX62cxX15xX31xX3xX2axXcc6xX15xX3xX4xX68fxX15xX3xX85xXeexXafxX3xX8c9xX1xX26xX76xX97xX15xX3xX31xXdxX6xX3xX115xXdxX15xX1xX3xXexX19xX3xX7exX31xX26xX76xX2cexX15xX3xXcxXa0xX200xX3xX57xXdxX19xX26xX3xX4xX1xX3exX3xXa0xXd0xX15xX31xX32xX3xXexX71xX15xX31xX3xXexXa0xX2exXa2xX15xX31xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX5xX8axX3xXexXe3xXexX32xX3xX15xX1xX2exX15xX31xX3xX25xX26xX6xX15xX3xXexXa0xX751xX15xX31xX3xX5xX8axX3xXbxX1xX2f6xXdxX3xXexX71xX15xX31xX3xX4xX2f6xX3xX2axX2bxX3xX4xX1xX45xXexX3xX5xX2exX2fxX15xX31xX32xX3xXbxX1xX2f6xXdxX3xX25xX26xX6xX15xX3xXexXbdxX72xX3xX4xX205xX4xX3xX2axX45xX15xX3xX85xX2bxX3xX5xXdxX97xX15xX3xX25xX26xX6xX15xX3xX85xX19xX15xX3xXexX200xX15xX1xX3xX4xX22xX15xX1xX3xXexXa0xX6xX15xX1xX3xX4xX10exX6xX3xX15xX2bxX15xX3xX115xXdxX15xX1xX3xXexX19xX3xX7xX3exX3xX2axX437xXdxX3xX4xX205xX4xX3xX15xX2bxX15xX3xX115xXdxX15xX1xX3xXexX19xX3xX115xX1xX205xX4xX32xX3xX1xX6xX76xX3xX4xX205xX4xX3xX2axX45xX15xX3xX85xX2bxX3xX2axX2bxX3xX6xX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX38exX211xX3xX1xX675xXdxX32xX3xX76xX3xXexX19xX32xX3xX31xXdxX205xX3exX3xX5axX92xX4xX9b7xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX3exX5axX76xXaxX12xXcxXa0xX3exX15xX31xX3xX115xX1xXdxX3xX85xXeexX32xX3xXa8xX1xXeexX3xX4xX1xX10exX3xX15xX1xXdxX7bxX72xX3xX76bxX76xX3xX140xX6xX15xX3xX13xXdxX15xX1xX3xXexX19xX3xX4xX10exX6xX3xX77exX26xXe3xX4xX3xX1xX675xXdxX32xX3xX214xX15xX31xX3xX7exX31xX26xX76xX2cexX15xX3xX2d1xXfdxX4xX3xX13xXdxX97xX15xX3xX5xX22xXdxX3xX4xXeexX3xX72xXe3xXdxX3xX5xX3exX3xX115xX1xX205xX4xX32xX3xX5xXdxX97xX15xX3xX25xX26xX6xX15xX3xX85xX19xX15xX3xX7xX251xX3xXbxX1xX205xXexX3xXexXa0xXdxX5d8xX15xX3xX4xX10exX6xX3xX15xX31xX8axX15xX1xX3xX15xX214xX15xX31xX3xX15xX31xX1xXdxX7bxXbxX3xX79xXdxX7bxXexX3xX7exX6xX72xXafxX3xXcxX1xX10xX3exX3xX214xX15xX31xX3xX13xXdxX97xX15xX32xX3xX5xXdxX97xX15xX3xXexXdxX19xXbxX3xX165xX3xX15xX71xX72xX3xX25xX26xX6xX32xX3xX15xX214xX15xX31xX3xX15xX31xX1xXdxX7bxXbxX3xX4xXeexX3xX72xXfdxX4xX3xXexX71xX15xX31xX3xXexXa0xX2exXa2xX15xX31xX3xX4xX6xX3exX32xX3xX31xXdxXdaxX3xX2axX3a0xX3xXexXa0xX200xX3xX5xX8axX3xX140xX7bxX3xX31xXdxX2f6xX72xX3xX7xXe3xX4xX3xX2axX8axX3xX1xX107xX3xXexXa0xX2fxX3xXbxX1xX205xXexX3xXexXa0xXdxX5d8xX15xX3xX115xXdxX15xX1xX3xXexX19xX32xX3xX15xX1xX2exX15xX31xX3xX15xX71xX72xX3xX15xX8axX3exX3xX4xX62cxX15xX31xX3xX5axXdxX2cexX15xX3xXa0xX6xX3xX4xX1xX26xX76xX7bxX15xX3xX31xXdxX2f6xXdxX3xX4xXfdxX26xX3xX15xX214xX15xX31xX3xX7xX2f6xX15xXafxX3xX298xX7exX1xX2exX3xX2axX2b9xX76xX32xX3xX4xX1xX7acxX15xX31xX3xXexX6xX3xX2axXcc6xX15xX3xXbxX1xXeexX3xX72xXc5xX4xX3xX4xX1xX3exX3xX140xX8axX3xX4xX3exX15xX3xX72xX26xXe3xX15xX3xXexXa0xX240xX15xX31xX3xX31xXc99xX3xXexX1xXc99xX3xXexXa0xX240xX15xX31xX32xX3xX115xX1xX214xX15xX31xX3xX1xX107xX3xXexXa0xX2fxX3xX2axX8axX3xXexX1xX7acxX4xX3xX85xXf8xX76xX3xX5xXdxX97xX15xX3xX115xX19xXexX3xX7xX2f6xX15xX3xX38exX26xX45xXexX3xX4xX1xX26xX107xXdxX2b4xX32xX3xX214xX15xX31xX3xX13xXdxX97xX15xX3xX15xXeexXdxXafxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX3exX5axX76xXaxX12xX8c9xX1xX2exX6xX3xX115xX5d8xX32xX3xXexX1xX10xX3exX3xX214xX15xX31xX3xX13xXdxX97xX15xX32xX3xX72xXc5xX4xX3xX5axc481xX3xX7xXe3xX3xX2axX2exX2fxXexX3xXexX1xX26xX3xX15xX31xXbdxX15xX3xX7xX205xX4xX1xX3xX15xX71xX72xX3xX15xX6xX76xX3xX115xX1xX3exX2f6xX15xX31xX3xX165xX162xXafxX1cxX1cxX1cxX3xXexX95exX3xX85xX240xX15xX31xX32xX3xX15xX1xX2exX15xX31xX3xXexX1xX26xX3xXexX7b0xX3xX5axX5exX26xX3xXexX1xX214xX3xX2axX8axX3xXexXdxX2bxX15xX3xX7xe233xX3xX5axX92xX15xX31xX3xX85xX45xXexX3xX31xXeexXbxX3xX1bxX162xXafxX1cxX1cxX1cxX3xXexX95exX3xX85xX240xX15xX31xX32xX3xXexX1xX26xX3xX15xX675xXdxX3xX85xX3a0xX6xX3xX31xXeexXbxX3xX2xX1cxXafxX1cxX1cxX1cxX3xXexX95exX3xX85xX240xX15xX31xXafxX3xX8c9xXeexX3xX15xX31xX1xX22cxX6xX3xXa0xXd0xX15xX31xX32xX3xXexX1xX26xX3xX15xX31xXbdxX15xX3xX7xX205xX4xX1xX3xX298xX115xX1xX214xX15xX31xX3xX140xX2bxX15xX3xX2axXdaxX15xX31xX2b4xX3xX2axX8axX3xX298xX85xXeexX15xX31xX3xX31xXeexXbxX3xX4xX1xX3exX3xXexX1xX8axX15xX1xX3xX4xX214xX15xX31xX3xX15xX71xX72xX3xX1bxX1cxX2xX1exX3xX4xXeexX3xX15xX1xXdaxX15xX31xX3xX5xX22cxX15xX1xX3xX2axX251xX4xX3xX4xX1xX7acxX15xX31xX3xXexX6xX3xX115xX1xX214xX15xX31xX3xXexX1xX251xX4xX3xX7xX251xX3xX72xX3exX15xX31xX3xX72xX26xXe3xX15xX2b4xXafxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX3exX5axX76xXaxX12xX12cxX97xX15xX3xX4xX22xX15xX1xX3xX85xXeexX32xX3xX85xXdxX2bxX26xX3xX115xX1xXdxX19xX15xX3xX4xX205xX4xX3xX4xX1xX26xX76xX97xX15xX3xX31xXdxX6xX3xX115xXdxX15xX1xX3xXexX19xX3xX140xX71xX15xX3xX115xX1xX3exX71xX15xX3xX5xX8axX3xX5axX10f7xX3xXexXc99xX15xX1xX3xX1xXc99xX15xX1xX3xX85xX71xX15xX31xX3xX115xX233xX3xX0xX6xX3xX1xXa0xX10xX1ccxX9xXaxX1xXexXexXbxX1fxX48xX48xX140xX6xX3exX5axX6xX26xXexX26xXafxX2axX15xX48xX5axX3exX6xX15xX1xX1e6xX15xX31xX1xXdxX10xXbxX1e6xX5axX165xX48xXaxX12xX5axX3exX6xX15xX1xX3xX15xX31xX1xXdxX7bxXbxX0xX48xX6xX12xX3xXexXdxX19xXbxX3xXexX92xX4xX3xX115xX1xXa2xXdxX3xX7xX67xX4xX32xX3xX2axX437xXdxX3xX162xX3xXexX1xX205xX15xX31xX3xX4xXeexX3xX162xX276xXafxX276xX1cxX1cxX3xX5axX3exX6xX15xX1xX3xX15xX31xX1xXdxX7bxXbxX3xXexX1xX8axX15xX1xX3xX5xX2b9xXbxX3xX72xX437xXdxX32xX3xXexX71xX15xX31xX3xX1bxX32xX1exX27fxX3xX7xX3exX3xX2axX437xXdxX3xX4xX10f7xX15xX31xX3xX115xXb33xX3xX15xX71xX72xX3xX15xX31xX3exX205xXdxX32xX3xX140xX44dxX3xX7xX26xX15xX31xX3xX2axX8axX3exX3xX15xX2bxX15xX3xX115xXdxX15xX1xX3xXexX19xX3xX1bxX32xX1exX15cxX3xXexXa0xXdxX7bxX26xX3xXexX95exX3xX85xX240xX15xX31xX32xX3xX15xX1xX2exX15xX31xX3xX7xXe3xX3xX5xX2exX2fxX15xX31xX3xX5axX3exX6xX15xX1xX3xX15xX31xX1xXdxX7bxXbxX3xX31xXdxX2f6xXdxX3xXexX1xX5d8xX32xX3xX15xX31xX7b0xX15xX31xX3xX1xX3exX22xXexX3xX85xX675xX15xX31xX3xX4xX62cxX15xX31xX3xX115xX1xX214xX15xX31xX3xX15xX31xX7b0xX15xX31xX3xXexX71xX15xX31xX3xX4xX6xX3exXafxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX3exX5axX76xXaxX12xXcxXa0xX3exX15xX31xX3xX115xX1xXdxX3xX85xXeexX32xX3xX214xX15xX31xX3xXcxXa0xX5exX15xX3xd805xX15xX1xX3xXcxX26xX45xX15xX32xX3xX25xX26xX76xX2bxX15xX3xX79xXdxX7bxX15xX3xXexXa0xX2exXa2xX15xX31xX3xX79xXdxX7bxX15xX3xX7exX31xX1xXdxX97xX15xX3xX4xXfdxX26xX3xXbxX1xX205xXexX3xXexXa0xXdxX5d8xX15xX3xXcxXa8xXafxX57xX8c9x10b86xX3xX140xX71xX15xX3xX115xX1xX3exX71xX15xX3xX2axX437xXdxX3xX2axXdxX7bxX4xX3xX31xXdxX2f6xXdxX3xX15xX31xXbdxX15xX3xX2axXe3xX15xX3xX0xX6xX3xX1xXa0xX10xX1ccxX9xXaxX1xXexXexXbxX1fxX48xX48xX140xX6xX3exX5axX6xX26xXexX26xXafxX2axX15xX48xXaxX12xX85xX5exX26xX3xXexX2exX0xX48xX6xX12xX3xX4xX214xX15xX31xX3xX4xX68fxX15xX3xX4xX1xX2b9xX72xXafxX3xXcxX1xX10xX3exX3xX214xX15xX31xX3xXcxXa0xX5exX15xX3xX13c8xX15xX1xX3xXcxX26xX45xX15xX32xX3xX4xX5exX15xX3xX5xX8axX72xX3xXa0xXda7xX3xX2axXc99xX3xX7xX6xX3exX3xX4xX1xX2b9xX72xX32xX3xX15xX1xX45xXexX3xX5xX8axX3xXa2xX3xX15xX1xXdaxX15xX31xX3xX0xX6xX3xX1xXa0xX10xX1ccxX9xXaxX1xXexXexXbxX1fxX48xX48xX140xX6xX3exX5axX6xX26xXexX26xXafxX2axX15xX48xX5axX6xX26xX1e6xXexX26xX1e6xX5axX1bxX48xXaxX12xX5axX251xX3xX205xX15xX0xX48xX6xX12xX3xXexXa0xX751xX15xX31xX3xX85xXdxX5d8xX72xXafxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX3exX5axX76xXaxX12xX298xX7exX19xX26xX3xX15xX71xX72xX3xX15xX8axX3exX3xX85xX5exX26xX3xXexX2exX3xX4xX214xX15xX31xX3xX4xX62cxX15xX31xX3xX31xXdxX2f6xXdxX3xX15xX31xXbdxX15xX3xX4xX1xX2b9xX72xX3xXexX1xXc99xX3xX1xXdxX7bxX26xX3xX25xX26xX2f6xX3xX85xX5exX26xX3xXexX2exX3xXexX3exX8axX15xX3xX38exX211xX3xX1xX675xXdxX3xX31xXdxX2f6xX72xX32xX3xX2f6xX15xX1xX3xX1xX2exXa2xX15xX31xX3xX85xX19xX15xX3xXexX71xX15xX31xX3xXexXa0xX2exXa2xX15xX31xX3xX5dxXa7xXa8xX3xX2axX8axX3xX2f6xX15xX1xX3xX1xX2exXa2xX15xX31xX3xX85xX19xX15xX3xX7xX251xX3xXbxX1xX205xXexX3xXexXa0xXdxX5d8xX15xX3xX140xX2bxX15xX3xX2axXdaxX15xX31xX3xX4xX10exX6xX3xX31xXdxX6xXdxX3xX85xX3exX22xX15xX3xX7xX6xX26xX2b4xX32xX3xX214xX15xX31xX3xXcxXa0xX5exX15xX3xX13c8xX15xX1xX3xXcxX26xX45xX15xX3xX15xXeexXdxXafxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX3exX5axX76xXaxX12xX2d1xX211xX3xX4xXeexX3xX2axX3a0xX3xX4xX1xX26xX76xX97xX15xX3xX31xXdxX6xX3xX15xXeexXdxX3xXa0xXd0xX15xX31xX32xX3xX15xX19xX26xX3xX15xX71xX72xX3xX15xX8axX3exX3xX31xXdxX2f6xXdxX3xX15xX31xXbdxX15xX3xX2axXe3xX15xX3xX85xX5exX26xX3xXexX2exX3xX4xX214xX15xX31xX3xX4xX62cxX15xX31xX3xX4xX1xX2b9xX72xX3xXexX1xXc99xX3xX115xX1xX214xX15xX31xX3xX4xX68fxX15xX3xX5xX8axX3xX298xX1xX22xX15xX3xX4xX1xX19xX2b4xX3xX15xXdaxX6xX32xX3xX72xX8axX3xX85xX211xX3xXexXa0xXa2xX3xXexX1xX8axX15xX1xX3xX298xXexX240xX15xX3xXexX22xXdxX2b4xXafxX3xXa7xX3exX3xX2axX2b9xX76xX32xX3xX4xX5exX15xX3xX7xX437xX72xX3xXexX1xX205xX3exX3xX31xe59bxX3xX115xX1xXeexX3xX115xX1xX71xX15xX32xX3xX2axX2exX437xX15xX31xX3xX72xX67xX4xX3xX85xX5d8xX3xXexX1xX7acxX4xX3xX85xXf8xX76xX3xX31xXdxX2f6xXdxX3xX15xX31xXbdxX15xX3xX2axXe3xX15xX3xX85xX5exX26xX3xXexX2exX3xX4xX214xX15xX31xX32xX3xX85xX2exX6xX3xX5axX251xX3xX205xX15xX3xX2axX8axX3exX3xX1xX3exX22xXexX3xX85xX675xX15xX31xX32xX3xXexX22xX3exX3xX15xX2bxX15xX3xXexX2f6xX15xX31xX3xX4xX1xX3exX3xXexX71xX15xX31xX3xXexXa0xX2exXa2xX15xX31xX3xX2axX8axX3xXbxX1xX205xXexX3xXexXa0xXdxX5d8xX15xX3xX31xXdxX6xXdxX3xX85xX3exX22xX15xX3xX7xX6xX26xXafxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX3exX5axX76xXaxX12xXcxX1xX10xX3exX3xX12cxX6xX3exX5axX6xX26xXexX26xX0xX48xXbxX12