Chủ động để chiến thắng
(Baothanhhoa.vn) - Cuộc sống khó tránh khỏi sự nhiễu loạn mỗi khi có sự biến động liên quan đến thiên tai, dịch bệnh. Thời gian qua nhiều kẻ cơ hội đã mượn những dịp như thế để làm nhiễu loạn thông tin, đầu cơ, ép giá nhằm trục lợi.
ce83xf799x1365axfd7dxffdaxfc59x102cex13615x1156cxX7x1283ax10c4fxdf92xfda9x139afx12aa3xX5x12d8dxXax10552xX0xX7xXexe8f9x10f51x14e81x14ee6xX12x107c1xX1x13a0exX3xcf11xec69xX18xX19xX3xX1fxf062xX3xX4xX1xXdx12164xX18xX3xXexX1xd1e7xX18xX19xX0x133c9xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX33xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11664xX10xX6xe2aaxXaxX12xX1bxd1dbxX20xX4xX3xX7xf4cdxX18xX19xX3x11cb5xX1x139f9xX3xXexX16x1331bxX18xX1xX3xX5bxX1xed91xXdxX3xX7x1376dxX3xX18xX1xXdx12f02xX52xX3xX5xX17x12713xX18xX3xe694x10efbxXdxX3xX5bxX1xXdxX3xX4xX5dxX3xX7xX6bxX3x10512xXdxX2axX18xX3xX1fxX20xX18xX19xX3xX5xXdx14d65xX18xX3x116f5xX52xX6xX18xX3xX1fxX2axX18xX3xXexX1xXdxX92xX18xX3xXexX6xXdxe9abxX3xX4ex105bfxX4xX1xX3xX86xf1e4xX18xX1xd3fcxX3xXcxX1xf747xXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX95xX52xX6xX3xX18xX1xXdx11db6xX52xX3xX5bx12d39xX3xX4x14e44xX3xX1xX20xXdxX3xX1fx11b51xX3xX78xde7dxe35fxX18xX3xX18xX1x13f1dxX18xX19xX3xX4exXaaxXbxX3xX18xX1xXd6xX3xXexX1xX2axX3xX1fxX25xX3xX5xd763xX78xX3xX18xX1xXdxX70xX52xX3xX5xX17xX75xX18xX3xXexX1x12665xX18xX19xX3xXexXdxX18xXa7xX3xX1fx11229xX52xX3xX4xXccxXa7xX3x1305dxXbxX3xX19xXdxX61xX3xX18xX1xf340xX78xX3xXexX16x104e7xX4xX3xX5xXd7xXdxXb2xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX78xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4exXexX1xX52xX78xX86xX3xXdxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexe9a4xX5xX10xX9xXaxf74bxXdxX4exXexX1x11b99xX3x10c73xf95axX168xXbxda7dx13727xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX165xX3x11c21xX168xX168xXbxX16bxX16cxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX33xX33xXdxXb2xX86xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xXb2x106c9xX18xX33xX18xX10xX160xX7xX33xe771xX168xX168x119b6xX33xX2xX168xX19exX4exX176xX168x11493xX2x10464xX168xX1a6xXex11220xX168xX19exX1acxX5xX176xddbcxX2xX1b2xX2xX19exX1acxX168xX167xX19exX176xX1a8xX168xX1a8xXb2xXbxX18xX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX1dxX3xX1fxX20xX18xX19xX3xX1fxX25xX3xX4xX1xXdxX2axX18xX3xXexX1xX2fxX18xX19xXaxX3xX33xX12xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12x12371xX18xX1xX3xX78xXdxX18xX1xX3xX1x1067bxX6xXb2xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd00fxX17xX4exX15bxXaxX12xd7bbx11e5cxXdxX3xX4exXdxX70xX18xX3xX86xXdxX2axX18xX3xXbxX1x122a1xX4xX3xXexX75xXbxX3xX4xX1dxX6xX3xX4exXaaxX4xX1xX3xX86xXafxX18xX1xX3xX18xX1bxX17xX193xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xX1xXdcxX18xX19xX3xX18xX19xXf0xX15bxX3xX95xX52xX6xX3xX1fxdef6xXdxX3xX1xX67xXdxX3xX4xX1xfdb4xX18xX19xX3xXexX6xX3xXbxX1x11a3fxXdxX3xX1xX2axXexX3xX7xX22fxX4xX3xX1fxXc5xX3xX4xX6xX17xX3xX4xX271xX18xX1xX3xX19xXdxX61xX4xXa7xX3xX7xX6bxX3xX5xX17xX3xX5xX2fxX18xX19xX3xX5xXf0xX3xX5bxX1xX100xX18xX19xX3xX1xXc5xX3xX4exXd6xX3xXexX1x12bebxX6xXb2xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX219xX17xX4exX15bxXaxX12xXcxX52xX15bxX3xX18xX1xXdxX92xX18xX3xX5xX17xX3xX5xX2fxX18xX19xX3xX5bxX1xX100xX18xX19xX3xX1fx10981xX18xX19xX3xX18xX19xX1x10a4fxX6xX3xX193xX220xXdxX3xX193xXdxXafxX4xX3xX86xXaaxX3xX1fxX20xX18xX19xX3xX4ex10ee8xX18xX3xX1fxX2axX18xX3xX4xX5dxX3xX18xX1xXdcxX18xX19xX3xX1xXf0xX18xX1xX3xX1fxX20xX18xX19xX3xX4xX6bxX4xX3xX1fxX17xX6xX18xX3xX5bxX1xXdxX2axX18xX3xXex11078xX18xX1xX3xX1xX321xX18xX1xX3xXexX16x14f18xX3xX18xX92xX18xX3xXbxX1xX22fxX4xX3xXexX75xXbxX3xX1xXccxX18xXb2xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX219xX17xX4exX15bxXaxX12x10380xXaaxX4xX1xX3xX86xXafxX18xX1xX3xX4ex103b9xX3xX1fxX61xX18xX19xX3xX7xXd7xX3xX1fxX2axX18xX3xX78x10062xX15bxX3xX4x12332xX18xX19xX3xX4xX5dxX3xXexX1xX25xX3xX5bxX1xX57xX18xX19xX3xX4xX1xX2axX3xX18xX2axX52xX3xX4xX1xX268xX18xX19xX3xXexX6xX3xX4xX5dxX3xX1fxX1dxX3xX95xX52xX15bxX2axXexX3xXex14195xX78xX3xX193xXf0xX3xX7xX6bxX3xXex13f7bxX18xX1xX3xXexX61xX17xX3xX22fxX18xX19xX3xXbxX1xX5dxXb2xX3x12f4exX92xX52xX3xX4xX10axX52xX3xX1fx13296xXexX3xX16xX6xX3xX5xX268xX4xX3xX18xXf0xX15bxX3xX5xXf0xX3xX5bxX1xX100xX18xX19xX3xX1xX17xX271xX18xX19xX3xX5xX17xX75xX18xXa7xX3xX7xXd7xX3xX1xXd3xXdxXa7xX3xXexX52xX3a1xX18xX3xXexX1xX1dxX3xX18xX19xX1xXdxX92xX78xX3xXexX268xX4xX3xX193xXdxXafxX4xX3xXbxX1xX25fxX18xX19xX3xX4exXaaxX4xX1xX3xX18xX1xXd6xX3xX1fxX10xX17xX3xX5bxX1xfab3xX52xX3xXexX16xX6xX18xX19xXa7xX3xX7xX61xXexX3xXexX16xX35fxX18xX19xX3xXexX6xX15bxXa7xX3xX5bxX1xX100xX18xX19xX3xXexX11fxX3xXexf756xXbxX3xX32cxX3xX18xX1xXdcxX18xX19xX3xX18xXccxXdxX3xX1fxX100xX18xX19xX3xX18xX19xXd6xXb6xXdxXa7xX3xXexX16xX61xX18xX1xX3xXexXdxX2axXbxX3xX16bxX268xX4xX3xX193xX220xXdxX3xX18xX19xXd6xXb6xXdxX3xX86xXafxX18xX1xX3xX32cxX3xX4xX6bxX3xX5xX15bxX3xX19xX10axX18xddf0xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX219xX17xX4exX15bxXaxX12xe6b9xX3a1xX15bxX3xX5bxX1xX100xX18xX19xX3xXbxX1xX271xXdxX3xX5xX10axX18xX3xX1fxX10axX52xX3xX4xX1xX268xX18xX19xX3xXexX6xX3xX1fxX57xXdxX3xX78xX3c5xXexX3xX193xX220xXdxX3xX86xXafxX18xX1xX3xX4exXaaxX4xX1xX3xX18xX19xX52xX15bxX3xX1xXdxX25xX78xX3xX18xX1xXd6xX3xX18xX1bxX17xX21fxXb2xX3xX1bxX1xX268xX18xX19xX3xXexX6xX3xX1fxXd3xX3xX4xX5dxX3xX5bxXdxX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxXafxX78xX3xX22fxX18xX19xX3xXbxX1xX5dxXa7xX3xX18xX19xf6d1xX18xX3xX4xX1xX3c5xX18xX3xX4xX61xX4xX3xX86xXafxX18xX1xX3xX4exXaaxX4xX1xX3xX1xX100xX3xX1xX36exXbxX3xX18xX19xX52xX15bxX3xX1xXdxX25xX78xX3xX18xX1xXd6xX3xdc9fxX6xX16xX7xX3xX1xX6xX15bxX3xfbadxX10xX16xX7xX1b2xX1bxX17xX21fxX3xX193xXf0xX17xX3xX4xX61xX4xX3xX18xX50bxX78xX3xX19bxX168xX168xdd78xX3xX193xXf0xX3xX19bxX168xX2xX19bxXb2xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX219xX17xX4exX15bxXaxX12xX53fxX220xXdxX3xX1fxX3a1xX15bxX3xX78xX20xXexX3xX86xXafxX18xX1xX3xX18xX1xX3a1xX18xX3xX18xXdcxX3xX18xX1xXdxX70xX78xX3xX18xX1bxX17xX21fxX3xX7xX6xX52xX3xXexX1xXb6xXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX1fxXdxXc5xX52xX3xXexX16xXaaxX3xXexe466xX4xX1xX3xX4xX6bxX4xX3xXexX75xXdxX3xX219xXafxX18xX1xX3xX193xXdxXafxX18xX3xX1fxX6xX3xX5bxX1xX17xX6xX3xXexX3abxX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX4bxX5dxX6xX3xX1fxXd3xX3xX5bxX1xX67xXdxX3xX86xXafxX18xX1xX3xX193xXf0xX3xX1fxXd6xXd7xX4xX3xX16bxX52xX36exXexX3xX193xXdxXafxX18xXb2xX3xX53fxX20xXexX3xXbxX1xX61xX4xX3xX1fxX2dbxX3xX1fxXdxXc5xX52xX3xXexX16xXaaxX3xXbxX1xX35fxX3xX1xXd7xXbxX3xX1fxXd3xX3xX1fxX10xX78xX3xX5xX75xXdxX3xX18xXdxXc5xX78xX3xXexXdxX18xXa7xX3xXexX1xX100xXdxX3xXexX1xX268xX4xX3xX95xX52xX15bxX2axXexX3xXexX3a1xX78xX3xXbxX1xX25fxX18xX19xXa7xX3xX4xX1xX57xX18xX19xX3xX4xX50bxX18xX3xX86xXafxX18xX1xX3xX18xX19xX52xX15bxX3xX1xXdxX25xX78xX3xX18xXf0xX15bxXb2xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX219xX17xX4exX15bxXaxX12x1178exX19xXf0xX15bxX3xX557xX2xX33xX2xX33xX19bxX168xX19bxX168xX3xX219xX6xX18xX3xXcxX1xXd6xXb6xX18xX19xX3xX193xX11fxX3xXcxX3abxX18xX1xX3xX1dxX15bxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX4bxX5dxX6xX3xX1fxXd3xX3xX4xX5dxX3xX4xX100xX18xX19xX3xX193xX50bxX18xX3xX15bxX92xX52xX3xX4xX10axX52xX3xXexX50bxX18xX19xX3xX4xXd6xXb6xX18xX19xX3xX5xXd3xX18xX1xX3xX1fxX75xX17xXa7xX3xX4xX1xX3abxX3xX1fxX75xX17xX3xXbxX1xX25fxX18xX19xXa7xX3xX4xX1xX57xX18xX19xX3xX4exXaaxX4xX1xX3xX86xXafxX18xX1xX3xX193xXdxX92xX78xX3xX1fxXd6xXb6xX18xX19xX3xX1xX100xX3xX1xX36exXbxX3xX4xX36exXbxX3xX4exX17xX3xX193xXdxX16xX52xX7xX3xX4xX17xX16xX17xX18xX6xX3xX19xX3a1xX15bxX3xX16xX6xXa7xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX1fxX5dxX3xX15bxX92xX52xX3xX4xX10axX52xX3xX18xX19xXd6xXb6xXdxX3xX1fxX22fxX18xX19xX3xX1fxX10axX52xX3xX4xX36exXbxX3xX1dxX15bxXa7xX3xX4xX1xX5b2xX18xX1xX3xX95xX52xX15bxXc5xX18xX3xX4xX61xX4xX3xX4xX36exXbxX3xXbxX1xX271xXdxX3xXexX16xX6bxX4xX3xXexXdxX2axXbxX3xX4xX1xX3abxX3xX1fxX75xX17xX3xX193xXf0xX3xX4xX1xXaaxX52xX3xXexX16xX61xX4xX1xX3xX18xX1xXdxXafxX78xX3xX193xXc5xX3xX4xX100xX18xX19xX3xXexX61xX4xX3xXbxX1xX25fxX18xX19xXa7xX3xX4xX1xX57xX18xX19xX3xX4exXaaxX4xX1xXb2xX3xXcxX16xX92xX18xX3xX4xXccxX3xX7xX32cxX3xX1fxX5dxXa7xX3xX1bxX1xX1dxX3xXexXaaxX4xX1xX3x12434xX219xX67exX354xX3xXexX3abxX18xX1xX3xX4xX372xX18xX19xX3xX1fxXd3xX3xX86xX6xX18xX3xX1xXf0xX18xX1xX3xX1bxX1xX3abxX3xXexX1xXaaxX3xX7xX57xX3xX168xX557xX33xX1bxXcxX1b2xX7c4xX219xX67exX354xX3xX15bxX92xX52xX3xX4xX10axX52xX3xX4xX61xX4xX3xX4xX36exXbxXa7xX3xX18xX19xXf0xX18xX1xX3xXexX50bxX18xX19xX3xX4xXd6xXb6xX18xX19xX3xX4xX61xX4xX3xX86xXdxXafxX18xX3xXbxX1xX61xXbxX3xXbxX1xX25fxX18xX19xXa7xX3xX4xX1xX57xX18xX19xX3xX4exXaaxX4xX1xX3xX86xXafxX18xX1xXb2xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX219xX17xX4exX15bxXaxX12xXcxX2aaxX3xX15bxX92xX52xX3xX4xX10axX52xX3xX18xXf0xX15bxX3xX1fxX25fxXdxX3xX1xX67xXdxX3xX78xX79xXdxX3xX18xX19xXf0xX18xX1xXa7xX3xX1fxXaaxX6xX3xXbxX1xXd6xXccxX18xX19xX3xXbxX1xX271xXdxX3xX4xX50bxX18xX3xX4xX22fxX3xX193xXf0xX17xX3xXexX1xX6bxX4xX3xXexX2axXa7xX3xX1xX2axXexX3xX7xX22fxX4xX3xX86xX321xX18xX1xX3xXexX2e2xX18xX1xXa7xX3xX95xX52xX15bxX2axXexX3xX5xXdxXafxXexX3xX16bxX3a1xX15bxX3xX4exX6bxX18xX19xX3xX5bxX2axX3xX1xX17xX75xX4xX1xXa7xX3xXbxX1xXd6xXccxX18xX19xX3xX61xX18xX3xX4xX11fxX3xXexX1xX25xX3xXexX1xX10xX17xX3xXexX2aaxX18xX19xX3xX4xX36exXbxX3xX1fxX20xX3xX5xX3a1xX15bxX3xX5xX6xX18xX3xX4xX1dxX6xX3xX86xXafxX18xX1xX3xX4exXaaxX4xX1xXb2xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX219xX17xX4exX15bxXaxX12xX49bxX3c5xX4xX3xX86xXdxXafxXexXa7xX3xXbxX1xX271xXdxX3xXexX52xX15bxXafxXexX3xX1fxX57xXdxX3xXexX52xX3a1xX18xX3xXexX1xX1dxX3xX4xX61xX4xX3xX86xXdxXafxX18xX3xXbxX1xX61xXbxX3xX4exX6bxX3xXbxX1xX25fxX18xX19xXa7xX3xX4xX61xX4xX1xX3xX5xX15bxX3xXexX1xX10xX17xX3xX15bxX92xX52xX3xX4xX10axX52xX3xX4xX1dxX6xX3xX4xXccxX3xX95xX52xX6xX18xX3xX4xX1xX52xX15bxX92xX18xX3xX78xX100xX18xXa7xX3xX4xX1xX52xX41exX18xX3xX86xXaaxX3xX1fxX10axX15bxX3xX1fxX1dxX3xX193xXf0xX3xXexX57xXexX3xX18xX1xX36exXexX3xX18xX1xX3a1xX18xX3xX5xX6bxX4xXa7xX3xX4xXccxX3xX7xX32cxX3xX193xX441xXexX3xX4xX1xX36exXexX3xX4xX1xX17xX3xX193xXdxXafxX4xX3xXbxX1xX25fxX18xX19xXa7xX3xX4xX1xX57xX18xX19xX3xX4exXaaxX4xX1xX3xXexX1xX10xX17xX3xX4xX1xX3abxX3xX1fxX75xX17xX3xX4xX1dxX6xX3xXexX16xX52xX18xX19xX3xXd6xXccxX18xX19xX3xX193xXf0xX3xX4xX1dxX6xX3xXexX3abxX18xX1xXb2xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX219xX17xX4exX15bxXaxX12xX354xX6bxX3xX86xX61xX17xX3xX4xX1dxX6xX3xX4xXccxX3xX95xX52xX6xX18xX3xX15bxX3xXexX2axX3xX18xX1xXdxXc5xX52xX3xX18xXd6xX220xX4xX3xX4xX1xX17xX3xXexX1xX36exX15bxX3xX4xX1xXd6xX6xX3xXexX1xX25xX3xX5bxXdxX25xX78xX3xX7xX17xX61xXexX3xX193xXf0xX3xX1fxX41exX15bxX3xX5xX35fxXdxX3xX18xX19xX6xX15bxX3xX4exXaaxX4xX1xX3xX86xXafxX18xX1xX3xX18xX1bxX17xX21fxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xX1xXdcxX18xX19xX3xX18xX19xXf0xX15bxX3xXexX220xXdxXb2xX3xX536xX6bxX3xX86xX321xX18xX1xX3xXexX2e2xX18xX1xX3xX193xXf0xX3xX1fxXc5xX3xX4xX6xX17xX3xX95xX52xX15bxX2axXexX3xXexX3a1xX78xX3xX4xX1xX57xX18xX19xX3xX4exXaaxX4xX1xX3xX86xXafxX18xX1xX3xX5xX268xX4xX3xX18xXf0xX15bxX3xX4xX1xX5b2xX18xX1xX3xX5xXf0xX3xX4xX61xX4xX1xX3xX1xXdcxX52xX3xX1xXdxXafxX52xX3xX1fxX25xX3xX4xX100xX18xX19xX3xX193xXdxXafxX4xX3xX4xX1dxX6xX3xX4xX1xX268xX18xX19xX3xXexX6xX3xX5bxX1xX100xX18xX19xX3xX86xXaaxX3xX1fxX271xX17xX3xX5xX20xX18xXa7xX3xX18xX1xXdcxX18xX19xX3xX5bxXc9xX3xX4xXccxX3xX1xX20xXdxX3xX4xX372xX18xX19xX3xX5bxX1xX5dxX3xX1fxX25xX3xX78xXf0xX3xXexX16xX11fxX4xX3xX5xXd7xXdxX3xX1fxXd6xXd7xX4xXb2xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12367xX52xXexX1xX17xX16xXaxX12xf0cdxX6xX78xX3xX21fxX372xX0xX33xXbxX12
Lam Vũ