Họp Quốc hội: Kết thúc xử lý 12 dự án yếu kém vào năm 2020
Ngày 27/10, các đại biểu Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018 và 3 năm thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019; đánh giá sơ kết 3 năm thực hiện kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế 5 năm giai đoạn 2016-2020; kết quả 3 năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi; việc thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH 13 phê ...
e71cx16185x15d20x12443x15660x14e65xff0dx12a1fx13101xX7xfdadx1467bx14800x160dex1062ex1113fxX5x11725xXax15462xef92x137b3xXbxX3xf65exf4e6x12ef9xX4xX3xX1x13285xXdx1514bxX3x15e21x10682xXexX3xXexX1x11949xX4xX3x15b8ax16873xX3xX5xf364xX3xX2xee22xX3x168f0x13d5fxX3x1502ex1369bxX3x11129xX22xX18xX3x1360dx15adex1312axX3xf59ax102a3x13d8dxX3xX37x16478xX3fxX3xX31xf060xX31xX4axX0x1377exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX33xXaxX12xf6b4x10d38xX42xX39xX3xX31x12236xX4exX2xX4ax140f0xX3xX4xX36xX4xX3x1383ex11466xXdxX3x140bcxXdx13086xX18xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX1xX1dxXdxX3xXexXdxX22xXbxX3xXex11012xX4xX3xXexX1xfc61xX43xX3xX5xX18x103ffxX37xX3xXexX74xXdxX3xX1xX1dxXdxX3xXex12d97x15814x16c64xX37xX64xX3xX41x11101xX3xX3dxX22xXexX3x13645xX18xX90xX3xXexX1xX34xX4xX3xX1xXdx13149xX37xX3xX63xX64xX1x11564xX3xXaexX18xX39xX22xXexX3xX4xfe58xX6xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX1xX1dxXdxX3xX41xXa8xX3xX3dxX22xX3xX1xX43xX74xX4xX1xX3xXbxX1xX36xXexX3xXexXa1xXdxX79xX37xX3xX3dxXdxX37xX1xX3xXexX22xf1dbxX2ax14395xX3xX1xX1dxXdxX3xX37xX46xX3fxX3xX31xX4axX2xef09xX3xX41xX42xX3x13ab5xX3xX37xX46xX3fxX3xXexX1xX34xX4xX3xX1xXdxXb9xX37xX3xX3dxX22xX3xX1xX43xX74xX4xX1xX3x13012xX3xX37xX46xX3fxX3xX31xX4axX2xed17xXf2xX31xX4axX31xX4ax10b1cxX3xX3dxX22xX3xX1xX43xX74xX4xX1xX3xXbxX1xX36xXexX3xXexXa1xXdxX79xX37xX3xX3dxXdxX37xX1xX3xXexX22xXf2xX2axXf4xX3xX1xX1dxXdxX3xX37xX46xX3fxX3xX31xX4axX2xeac5xX12exX3xX73xX36xX37xX1xX3xX64xXdxX36xX3xX7x137dcxX3xX3dxX22xXexX3xX106xX3xX37xX46xX3fxX3xXexX1xX34xX4xX3xX1xXdxXb9xX37xX3xX3dxX22xX3xX1xX43xX74xX4xX1xX3xX4xX167xX3xX4x11cb6xX18xX3xX5xX74xXdxX3xX37xXa8xX37xX3xX3dxXdxX37xX1xX3xXexX22xX3xX11fxX3xX37xX46xX3fxX3xX64xXdxX6xXdxX3xX73xX43xX74xX37xX3xX31xX4axX2xX128xXf2xX31xX4axX31xX4axX12exX3xX3dxX22xXexX3xXaexX18xX90xX3xX106xX3xX37xX46xX3fxX3xXexX1xX34xX4xX3xX1xXdxXb9xX37xX3xX4xX36xX4xX3xX4xX1x12fbbxX37xX1xX3xX7xX36xX4xX1xX3xX1x144adxX3xXexXa1x14f88xX3xXbxX1xX36xXexX3xXexXa1xXdxX79xX37xX3xX3dxXdxX37xX1xX3xXexX22xXf2xX2axXf4xX3xX1xX1dxXdxX3xX41x105f0xX37xX64xX3xX33x14846xX37xX3xXexX1dxX4xX3xXexX1xXdxX79xX18xX3xX7xX19xX3xX41xX42xX3xX3fxXdxXa8xX37xX3xX37xX27xXdxX12exX3xX41xXdxXb9xX4xX3xXexX1xX34xX4xX3xX1xXdxXb9xX37xX3xX63xX64xX1xXbfxX3xXaexX18xX39xX22xXexX3xX7xX19xX3xX2xX4axX4axX4exX31xX4axX2xX11fxX4exX17xX13xX3xX2xX106xX3xXbxX1x15b8cxX3xX33xX18xX39xXb9xXexX3xX4xX1xXc8xX3xXexXa1xXa2xX167xX37xX64xX3xX73x113a1xX18xX3xXexXa2xX3xX4xX36xX4xX3xX4xX1xXa2xX167xX37xX64xX3xXexXa1xf05dxX37xX1xX3xX3fxX8bxX4xX3xXexXdxX251xX18xX3xXaexX18xX19xX4xX3xX64xXdxX6xX3xX64xXdxX6xXdxX3xX73xX43xX74xX37xX3xX31xX4axX2xX128xXf2xX31xX4axX31xX4ax13f66xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13cf7xX43xX33xX39xXaxX12xX0xXdxX3fxX64xX3xX7xXa1xX4xX9xXaxX4exX4exXdxX2a1xX77xX6xX43xXexX1xX6xX37xX1xX1xX43xX6xX2a1xX41xX37xX4exX37xX10x121ccxX7xX4exX2xX101x15351xX106xX4exX2dbxX101xX33xX128xX2xX106xX2dbxX128xX106xX31xXexX128xX4axX69xX2xX5xX2dbxX2a1x12821xXbxX64xXaxX3xX4exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b1xX43xX33xX39xXaxX12xX63xX64xX42xX37xX1xX3xX4x11832xX37xX64xX3xX37xX64xX1xXdxXb9xXbxX3xX4xX1xX22xX3xX77xXdxX22xX37xX3xX4xX1xX22xX3xXexX74xX43xX3xXexX46xX37xX64xX3xXexXa1xXa2x1195axX37xX64xX3x10013xX37xX3xX73xXbfxX37xX1xX3x10668xXdxX90xXdxX3xXexXa1xX278xX37xX1xX3xXexXa1xXa2x168f2xX4xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX1xX1dxXdxX3xX3fxX1dxXexX3xX7xX19xX3xX37xX1dxXdxX3xX33xX18xX37xX64xX3xX5xXdxX251xX37xX3xXaexX18xX6xX37xX3xX73xX22xX37xX3xX73xXa8xX3xX36xX37xX3xXexX36xXdxX3xX4xX167xX3xX4xX18axX18xX3xX4xXc8xX6xX3xX37xX64xX42xX37xX1xX3xX4xX30fxX37xX64xX3xX37xX64xX1xXdxXb9xXbxXf2xXexX1xXa2xX167xX37xX64xX3xX3fxX74xXdxX6dxX3xX41xXa8xX3xX2xX31xX3xX33xX34xX3xX36xX37xX3xX3dxX3exX3fxX3xX1xXdxXb9xX18xX3xXaexX18xX90xX3xX73xX6xX37xX64xX3xX2axX2bxX3xX5xX2exX6dxX3xX2b1xX1dxX3xXexXa1xXa2xX333xX37xX64xX3xX2b1xX1dxX3x15e47xX30fxX37xX64xX3xXcxX1xXa2xX167xX37xX64xX3xXcxXa1xX265xX37xX3xXcxX18xX18axX37xX3x12e92xX37xX1xX3xX4xX1xX43xX3xX77xXdxX22xXexX3xX73xXa8xX3xX36xX37xX3xXexX36xXdxX3xX4xX167xX3xX4xX18axX18xX3xXexXa1xX43xX37xX64xX3xX4xX36xX4xX3xX5x13056xX37xX1xX3xX41xX34xX4xX3xX4xX30fxX37xX64xX3xX37xX64xX1xXdxXb9xXbxXf2xXexX1xXa2xX167xX37xX64xX3xX3fxX74xXdxX6dxX3xX3dcxX1xX1d6xX37xX1xX3xXbxX1xXc8xX3xX73xXf4xX3xX4x10bb1xX3xX37xX1x10367xX37xX64xX3xX4xX1x152dbxX3xX73xX74xX43xX3xXaexX18xX39xX22xXexX3xX5xXdxXb9xXexX3xX37xX64xX6xX39xX3xXex13a12xX3xX73xX265xX18xX3xX37xX1xXdxXb9xX3fxX3xX3dx11807xX3xX41xXa8xX3xXexX337xX3xX4xX1x148a8xX4xX3xXexX1xX34xX4xX3xX1xXdxXb9xX37xX3xXexX36xXdxX3xX4xX167xX3xX4xX18axX18xX3xX37xXa8xX37xX3xX3dxXdxX37xX1xX3xXexX22xX2a1xX3xXcxXa1xX43xX37xX64xX3xX5xX41bxX37xX1xX3xX41xX34xX4xX3xX4xX30fxX37xX64xX3xXexX1xXa2xX167xX37xX64xX3xX4xX449xX3xX15axX3xX37xX1xXdxXb9xX3fxX3xX41xX8bxX3xX5xX34dxX37xX3xXexXa1xX43xX37xX64xX3xX73xXa8xX3xX36xX37xX3xXexX36xXdxX3xX4xX167xX3xX4xX18axX18xX2a1xX3xXcxX1xX10xX43xX3xX73xX449xX6dxX3xX5xX41bxX37xX1xX3xX41xX34xX4xX3xX4xX30fxX37xX64xX3xX37xX64xX1xXdxXb9xXbxXf2xXexX1xXa2xX167xX37xX64xX3xX3fxX74xXdxX3xX73xXf4xX3xX4xX449xX3xX7xX34xX3xXexX46xX37xX64xX3xXexXa1xXa2xX333xX37xX64xX6dxX3xX73xX36xXbxX3xX481xX37xX64xX3xX73xXa2xX1e4xX4xX3xX3fxX8bxX4xX3xXexXdxX251xX18xX3xX4xX167xX3xX4xX18axX18xX3xX5xX74xXdxX3xXexXa1xX43xX37xX64xX3xX4xX36xX4xX3xX5xX41bxX37xX1xX3xX41xX34xX4xX3xX4xXc8xX6xX3xX3dxXdxX37xX1xX3xXexX22xX3xX41xXa8xX3xX3fxX8bxX4xX3xXexXdxX251xX18xX3xX4x103d6xX37xX64xX3xX37xX1xXa2xX3xXexX1xXa2xX167xX37xX64xX3xX3fxX74xXdxX6dxX3xX73xX90xX3fxX3xX77xX90xX43xX3xX33xX18xX39xX3xXexXa1xX278xX3xXexX19xX4xX3xX73xX1dxX3xXexX46xX37xX64xX3xXexXa1xXa2xX333xX37xX64xX3xX4xXc8xX6xX3xX4xX36xX4xX3xX37xX64xX42xX37xX1xX3xX3dxXdxX37xX1xX3xXexX22xX6dxX3xX4xX30fxX37xX64xX3xX37xX64xX1xXdxXb9xXbxXf2xXexX1xXa2xX167xX37xX64xX3xX3fxX74xXdxX3xX41xX42xX3xX33fx10c6exe8b5xX2a1xX3xXcxXa1xX43xX37xX64xX3xX4xX167xX3xX4xX18axX18xX3xX4xX30fxX37xX64xX3xX37xX64xX1xXdxXb9xXbxX6dxX3xXexX1xX278xX3xX4xX30fxX37xX64xX3xX37xX64xX1xXdxXb9xXbxX3xX4xX1xX22xX3xX77xXdxX22xX37xX3xX4xX1xX22xX3xXexX74xX43xX3xX5xX42xX3xX37xXa8xX37xX3xXexX90xX37xX64xX3xX41xX42xX3xX73xX1dxX37xX64xX3xX5xX34xX4xX3xXaexX18xX6xX37xX3xXexXa1xX14xX37xX64xX3xX4xX1xX43xX3xX4xX36xX4xX3xXbxX1xX36xXexX3xXexXa1xXdxX79xX37xX3xX4xX30fxX37xX64xX3xX37xX64xX1xXdxXb9xXbxX3xX41xX42xX3xX3dxXdxX37xX1xX3xXexX22xX2a1xX3xX63xX46xX3fxX3xX31xX4axX2xX128xX6dxX3xX37xX64xX42xX37xX1xX3xX4xX30fxX37xX64xX3xX37xX64xX1xXdxXb9xXbxX3xX4xX1xX22xX3xX77xXdxX22xX37xX3xX4xX1xX22xX3xXexX74xX43xX3xX4xXc8xX6xX3x13af0xXdxXb9xXexX3xX63xX6xX3fxX3xXexX46xX37xX64xX3xXexXa1xXa2xX333xX37xX64xX3xX333xX3xX3fxX481xX4xX3xX2xX2xX6dxX15axed0fxX6dxX3xX73xX22xX37xX3xX37xX46xX3fxX3xX31xX4axX2xX69xX3xXexX46xX37xX64xX3xX5xX251xX37xX3xX2xX2dbxX6dxX2dbxX6bdxX3xX41xX42xX3xXexXa1xX43xX37xX64xX3xX15axX3xXexX1xX36xX37xX64xX3xX73xX265xX18xX3xX37xX46xX3fxX3xX31xX4axX2xX101xX3xX333xX3xX3fxX481xX4xX3xX2xX106xX6bdxX2a1xX3xXcxf097xX3xXexXa1xX14xX37xX64xX3xX4xXc8xX6xX3xX4xX30fxX37xX64xX3xX37xX64xX1xXdxXb9xXbxX3xX4xX1xX22xX3xX77xXdxX22xX37xX3xX4xX1xX22xX3xXexX74xX43xX3xXexXa1xX43xX37xX64xX3xX4xX167xX3xX4xX18axX18xX3xX1xX42xX37xX64xX3xX2axX18xX18axXexX3xX3dxX1x13420xX18xX3xX73xXf4xX3xX4xX449xX3xX77xXa2xX34dxX4xX3xXexX46xX37xX64xX3xX3fxX74xX37xX1xX6dxX3xXexX46axX3xX128xX2xX6bdxX3xX4xXc8xX6xX3xX37xX46xX3fxX3xX31xX4axX2xX2xX3xX37xX6xX39xX3xX73xXf4xX3xX5xX251xX37xX3xX73xX22xX37xX3xX1xX167xX37xX3xX101xX31xX6bdxX3xXexXa1xX43xX37xX64xX3xX15axX3xXexX1xX36xX37xX64xX3xX73xX265xX18xX3xX37xX46xX3fxX31xX4axX2xX101xX2a1xX3xXcxXa1xX43xX37xX64xX3xX4xX36xX4xX3xXbxX1xX206xX37xX3xX37xX64xX42xX37xX1xX3xX4xXc8xX6xX3xX4xX1xX22xX3xX77xXdxX22xX37xX3xX4xX1xX22xX3xXexX74xX43xX6dxX3xX37xX1xXdxXa8xX18xX3xX5xX41bxX37xX1xX3xX41xX34xX4xX3xX73xXf4xX3xX4xX449xX3xX7xX34xX3xXexX46xX37xX64xX3xXexXa1xXa2xX333xX37xX64xX3xX337xX37xX3xX73xXbfxX37xX1xX3xX333xX3xX3fxX481xX4xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX43xX37xX3xX7xX19xX3xX37xX1xXa2xX1fxX3xX73xXdxXb9xX37xX3xXexX1xX43xX74xXdxX3xXexX1xX30fxX37xX64xX3xX3fxXdxX37xX1xX6dxX3xX4xX1xX22xX3xX77xXdxX22xX37xX3xXexX1xXc8xX39xX3xX7xX90xX37xX6dxX3xXexX1xX34xX4xX3xXbxX1xX748xX3fxX6dxX3xXbxX1xXa2xX167xX37xX64xX3xXexXdxXb9xX37xX3xXexX1xXdxX22xXexX3xX77xXbfxX3xX41xX95xX37xX3xXexX90xXdxX3xX30fxXexX30fxX6dxX3xX33xX6xX3xX64xXdxX42xX39xX2a1xX3xX63xX64xX42xX37xX1xX3xX4xX30fxX37xX64xX3xX37xX64xX1xXdxXb9xXbxX3xX4xX1xX22xX3xX77xXdxX22xX37xX3xX4xX1xX22xX3xXexX74xX43xX3xX73xX449xX37xX64xX3xX64xX449xXbxX3xX41xX42xX43xX3xXexX46xX37xX64xX3xXexXa1xXa2xX333xX37xX64xX3xX2axX18xX18axXexX3xX3dxX1xX748xX18xX3xX37xX1xXa2xX3xX37xX64xX42xX37xX1xX3xX33xXb9xXexX3xX3fxX6xX39xX3xX73xX481xX37xX64xX3xXexX1xX481xX3xX69xX3xXexX1xX22xX3xX64xXdxX34dxXdxX3xX41xXa8xX3xX2axX18xX18axXexX3xX3dxX1xX748xX18xX6dxX3xX33xX6xX3xX64xXdxX42xX39xX3xX73xX481xX37xX64xX3xX106xX3xXexX1xX22xX3xX64xXdxX34dxXdxX3xX41xXa8xX3xX7xX90xX37xX3xX2axX18xX18axXexX3xX41xX42xX3xX73xX481xX37xX64xX3xXexX1xX481xX3xX31xX3xX41xXa8xX3xX2axX18xX18axXexX3xX3dxX1xX748xX18xX2a1xX2a1xX2a1xX3xX17xX18xX6xX3xX73xX449xX6dxX3xX69exXdxXb9xXexX3xX63xX6xX3fxX3xX41xXa2xX167xX37xX3xX5xX251xX37xX3xX73xX481xX37xX64xX3xXexX1xX481xX3xX31xX69xX3xXexXa1xX43xX37xX64xX3xX7xX19xX3xX4xX36xX4xX3xXaexX18xX19xX4xX3xX64xXdxX6xX3xX2axX18xX18axXexX3xX3dxX1xX748xX18xX3xXexXa1xX251xX37xX3xXexX1xX22xX3xX64xXdxX34dxXdxX2a1xX3xX63xX1xXdxXa8xX18xX3xX33xX43xX6xX37xX1xX3xX37xX64xX1xXdxXb9xXbxX3xX4xX1xX22xX3xX77xXdxX22xX37xX3xX4xX1xX22xX3xXexX74xX43xX3xX73xXf4xX3xX64xX206xX39xX3xX33xX34xX37xX64xX3xX73xXa2xX1e4xX4xX3xX18xX39xX3xXexX1d6xX37xX3xXexXa1xX251xX37xX3xXexX1xXbfxX3xXexXa1xXa2xXa3xX37xX64xX3xX37xX1xXa2xX3xX333xX3xX37xX64xX42xX37xX1xX3xX4xX30fxX37xX64xX3xX37xX64xX1xXdxXb9xXbxX3xX4xX1xX22xX3xXexX74xX43xX3xX30fxXexX30fxX3xX5xX42xX3xX69exXdxX37xX64xXa1xX43xX18xXbxX6dxX3xXcxXa1xXa2xXa3xX37xX64xX3xX13xX90xXdxX6dxX3xXcxX1xX42xX37xX1xX3xX3dcxX30fxX37xX64xX12exX3xX7xX44dxX6xX3xX41xX42xX3xXexX1xX34xX4xX3xXbxX1xX748xX3fxX3xX5xX42xX3xX69exXdxX37xX6xX3fxXdxX5xX3dxX6dxX3xXcxX13xX3xXcxXa1xX18xX10xX3fxXdxX5xX3dxX2a1xX2a1xX2a1xX3xX3dcxX201xX37xX64xX3xX41xX34dxXdxX3xX73xX449xX3xX5xX42xX3xX4xX36xX4xX3xX5xX41bxX37xX1xX3xX41xX34xX4xX3xX1xX449xX6xX3xX4xX1xX18axXexX6dxX3xX7x130a2xXexX3xXexX1xX3exXbxX3xX3dxXdxX3fxX3xX5xX43xX74xXdxX2a1xX3xX2b1xX1dxX3xXexXa1xXa2xX333xX37xX64xX3xXcxXa1xX265xX37xX3xXcxX18xX18axX37xX3xX3f2xX37xX1xX3xX73xX36xX37xX1xX3xX64xXdxX36xX6dxX3xX3fx10987xX4xX3xX33xX201xX3xX73xX265xX18xX3xXexXa2xX3xX37xXa2xX34dxX4xX3xX37xX64xX43xX42xXdxX3xX41x15741xX37xX3xX4x1102exX37xX3xX41xX6xXdxX3xXexXa1xXac0xX3xXaexX18xX6xX37xX3xXexXa1xX14xX37xX64xX3xXexXa1xX43xX37xX64xX3xX4xX167xX3xX4xX18axX18xX3xX3dxXdxX37xX1xX3xXexX22xX3xX41xX42xX3xX2axX18xX18axXexX3xX3dxX1xX748xX18xX3xX37xX1xXa2xX37xX64xX3xX33xX43xX6xX37xX1xX3xX37xX64xX1xXdxXb9xXbxX3xXexXa1xX43xX37xX64xX3xX37xXa2xX34dxX4xX3xX41xXabcxX37xX3xX4xX449xX3xX7xX34xX3xXbxX1xX36xXexX3xXexXa1xXdxX79xX37xX3xX3fxX74xX37xX1xX3xX3fx13a2fxX6dxX3xXexX1d6xX4xX1xX3xX4xX34xX4xX3xX41xX34dxXdxX3xX3fxX481xX4xX3xXexX46xX37xX64xX3xXexXa1xXa2xX333xX37xX64xX3xXexXa1xX43xX37xX64xX3xX15axX3xXexX1xX36xX37xX64xX3xX73xX265xX18xX3xX37xX46xX3fxX3xX31xX4axX2xX101xX3xX73xX74xXexX3xX2xX69xX6dxX101xX6bdxX2a1xX3x1261exXdxXa8xX18xX3xX37xX42xX39xX3xX4xX1xX43xX3xXexX1xX18axX39xX3xX4xX449xX3xX7xX34xX3xX4xX1xX18xX39xX79xX37xX3xX33xXbfxX4xX1xX3xXexX1d6xX4xX1xX3xX4xX34xX4xX6dxX3xX1xXdxXb9xX18xX3xXaexX18xX90xX3xX4xXc8xX6xX3xX4xX1xX1d6xX37xX1xX3xX7xX36xX4xX1xX3xX5xXdxX251xX37xX3xX3dxX22xXexX3xXexX46axX37xX64xX3xX77xXa2xX34dxX4xX3xX64xXdxX44dxX6xX3xX3dxX1xX18xX3xX41xX34xX4xX3xX73xX265xX18xX3xXexXa2xX3xX37xXa2xX34dxX4xX3xX37xX64xX43xX42xXdxX3xX41xX34dxXdxX3xX73xX265xX18xX3xXexXa2xX3xXexXa1xX43xX37xX64xX3xX37xXa2xX34dxX4xX3xX73xXaa3xX4xX3xX77xXdxXb9xXexX3xX5xX42xX3xX333xX3xX4xX1xX18xX1e0xXdxX3xX4xX30fxX37xX64xX3xX37xX64xX1xXdxXb9xXbxX3xXbxX1xX8bxX3xXexXa1xX1e4xX3xX64xXa6exX37xX3xX41xX34dxXdxX3xX33xX43xX6xX37xX1xX3xX37xX64xX1xXdxXb9xXbxX3xf741xX5e0x16660xX2a1xX3xX2b1xX251xX37xX3xX4xX74xX37xX1xX3xX73xX449xX6dxX3xX41xXdxXb9xX4xX3xXaexX18xX39xX3xX1xX43xX74xX4xX1xX3xX5xX74xXdxX3xX3dxX1xX30fxX37xX64xX3xX64xXdxX6xX37xX3xX5xXf4xX37xX1xX3xXexX1xX337xX3xX4xX30fxX37xX64xX3xX37xX64xX1xXdxXb9xXbxX3xX73xX79xX3xX4xX201xX37xX64xX3xX1xX278xX37xX1xX3xXexX1xX42xX37xX1xX3xX4xX36xX4xX3xX3dxX1xX18xX3xX4xX30fxX37xX64xX3xX37xX64xX1xXdxXb9xXbxX3xXexX95xXbxX3xXexXa1xX18xX37xX64xX3xXexXa1xX43xX37xX64xX3xX3dxX1xX18xX3xX41xX34xX4xX3xX5xX34dxX37xX3xX73xXf4xX3xX4xX449xX3xX1xXdxXb9xX18xX3xXaexX18xX90xX3xX37xX1xXa2xX3xX5xX41bxX37xX1xX3xX41xX34xX4xX3xX33xXb9xXexX3xX3fxX6xX39xX3xX333xX3xXcxX1xX42xX37xX1xX3xXbxX1xX19xX3xX13x10c77xX3xX3dcxX1xX1d6xX3x1031dxXdxX37xX1xX3xX41xX42xX3xXb77xX30fxX37xX64xX3xX63xX6xX3fxX3xX77xX1dxX12exX3xX4xX167xX3xX3dxX1xX1d6xX3xX30fxXexX30fxX3xX333xX3xX21xX1xX18xX3xX4xX30fxX37xX64xX3xX37xX64xX1xXdxXb9xXbxX3xX3dcxX1xX18xX3xf83dxX6xXdxX12exX3xX5xX41bxX37xX1xX3xX41xX34xX4xX3xX73xXdxXb9xX37xX3xXexX2bxX3xXexX74xXdxX3xX2b1xXa6exX4xX3xX63xXdxX37xX1xX6dxX3xX2b1xXa6exX4xX3xX33fxXdxX6xX37xX64xX6dxX3xX21xX1xX18xX3xX3dcxX30fxX37xX64xX3xX37xX64xX1xXdxXb9xXbxX3xX2b1xXa6exX4xX3xXcxX1xX46xX37xX64xX3xXd37xX43xX37xX64xX2a1xX3xXcxX706xX3xXexXa1xX14xX37xX64xX3xX4xX167xX3xX4xX18axX18xX3xX2axX18xX18axXexX3xX3dxX1xX748xX18xX3xX4xX577xX37xX64xX3xX4xX449xX3xX7xX34xX3xX4xX1xX18xX39xX79xX37xX3xX77xXdxX22xX37xX3xXexX1d6xX4xX1xX3xX4xX34xX4xX2a1xX3xX3dcxX36xX4xX3xX37xX64xX42xX37xX1xX3xX4xX30fxX37xX64xX3xX37xX64xX1xXdxXb9xXbxX3xX4xX1xX22xX3xX77xXdxX22xX37xX3xX4xX1xX22xX3xXexX74xX43xX3xX41xX42xX3xX4xX36xX4xX3xX37xX64xX42xX37xX1xX3xX4xX30fxX37xX64xX3xX37xX64xX1xXdxXb9xXbxX3xX4xX449xX3xX64xXdxX36xX3xXexXa1xXbfxX3xX64xXdxX6xX3xXexX46xX37xX64xX3xX4xX6xX43xX3xX73xXf4xX3xX3dxX1x14237xX37xX64xX3xX73xXbfxX37xX1xX3xX41xXbfxX3xXexX1xX22xX3xX4xXc8xX6xX3xX3fxX278xX37xX1xX3xX41xX34dxXdxX3xX73xX449xX37xX64xX3xX64xX449xXbxX3xX37xX64xX42xX39xX3xX4xX42xX37xX64xX3xX5xX34dxX37xX3xX1xX167xX37xX3xX4xX1xX43xX3xX4xX167xX3xX4xX18axX18xX3xX2axX18xX18axXexX3xX3dxX1xX748xX18xX3xX41xX42xX3xX37xX64xX18xXcfbxX37xX3xXexX1xX18xX3xX4xXc8xX6xX3xX37xX64xX206xX37xX3xX7xX36xX4xX1xX3xX37xX1xX42xX3xX37xXa2xX34dxX4xX2a1xX3xX2b1xX1dxX3xXexXa1xXa2xX333xX37xX64xX3xXcxXa1xX265xX37xX3xXcxX18xX18axX37xX3xX3f2xX37xX1xX3xX4xX1xX43xX3xXa1x160e7xX37xX64xX6dxX3xX3dxX1xX30fxX37xX64xX3xX4xXac0xX37xX3xXexX1xXbfxX3xXexXa1xXa2xXa3xX37xX64xX3xX37xX42xX43xX3xX33x1479bxX3xXexX1d6xX37xX1xX2a1xX3xX3dcxX36xX4xX3xXexX1xXbfxX3xXexXa1xXa2xXa3xX37xX64xX3xXaexX18xX6xX37xX3xXexX206xX3fxX3xX73xX22xX37xX3xX4xX1xX18axXexX3xX5xXa2xX1e4xX37xX64xX3xX7xX90xX37xX3xXbxX1xX748xX3fxX6dxX3xX73xXaa3xX4xX3xX77xXdxXb9xXexX3xX5xX42xX3xX73xX19xXdxX3xX41xX34dxXdxX3xX1xX42xX37xX64xX3xX37xX30fxX37xX64xX3xX37xX64xX1xXdxXb9xXbxX6dxX3xXexX1xXc8xX39xX3xX1xX90xXdxX3xX7xX90xX37xX2a1xX3xX69exX278xX3xX41xX95xX39xX3xX4xX36xX4xX3xX1xX42xX37xX64xX3xXa1xX42xX43xX3xX3dxffd3xX3xXexX1xX18xX95xXexX3xX5xX42xX3xX37xX1xX44dxX37xX64xX3xX39xX251xX18xX3xX4xX265xX18xX3xX73xX265xX18xX3xXexXdxX251xX37xX3xX73xX79xX3xX41xXa2xX167xX37xX3xXa1xX6xX3xXexX1xXbfxX3xXexXa1xXa2xXa3xX37xX64xX3xXexX1xX22xX3xX64xXdxX34dxXdxX2a1xX3xXb77xX206xX39xX3xX5xX42xX3xX37xX1xXdxXb9xX3fxX3xX41xX8bxX3xX5xX34dxX37xX3xX73xX79xX3xX4xX449xX3xXexX1xX79xX3xXexXdxX22xXbxX3xXexX8bxX4xX3xXexX46xX37xX64xX3xXexXa1xXa2xX333xX37xX64xX3xXexXa1xX43xX37xX64xX3xXexX1xXa3xXdxX3xX64xXdxX6xX37xX3xXexX34dxXdxX3xXexXa1xX43xX37xX64xX3xXexX337xX37xX64xX3xXexX1xX79xX3xX4xXc8xX6xX3xXexX36xXdxX3xX4xX167xX3xX4xX18axX18xX3xX37xXa8xX37xX3xX3dxXdxX37xX1xX3xXexX22xX3xX4xX577xX37xX64xX3xX37xX1xXa2xX3xXexX36xXdxX3xX4xX167xX3xX4xX18axX18xX3xX37xX64xX42xX37xX1xX3xX37xX30fxX37xX64xX3xX37xX64xX1xXdxXb9xXbxX2a1xX3xXcxX1xXa3xXdxX3xX64xXdxX6xX37xX3xXexX34dxXdxX6dxX3xX3dcxX1xX1d6xX37xX1xX3xXbxX1xXc8xX3xX4xX577xX37xX64xX3xX73xXf4xX3xX4xX449xX3xX4xX1xX453xX3xX73xX74xX43xX3xXexX1xX34xX4xX3xX1xXdxXb9xX37xX3xX73xX748xX39xX3xX37xX1xX6xX37xX1xX3xXexX19xX4xX3xX73xX1dxX3xXexX36xXdxX3xX4xX167xX3xX4xX18axX18xX3xX37xXa8xX37xX3xX3dxXdxX37xX1xX3xXexX22xX3xXexX1xX10xX43xX3xX39xX251xX18xX3xX4xX265xX18xX6dxX3xX73xXaa3xX4xX3xX77xXdxXb9xXexX3xXexXa1xX43xX37xX64xX3xX77xX19xXdxX3xX4xX90xX37xX1xX3xX4xX36xX4xX3xX4xX18xX1dxX4xX3xX4xX1xXdxX22xX37xX3xXexXa1xX6xX37xX1xX3xXexX1xXa2xX167xX37xX64xX3xX3fxX74xXdxX3xXbxX1xX481xX4xX3xXexX74xXbxX2a1xX3xX21xX22xXexX3xXexX1xX27xX4xX3xX2axX2bxX3xX5xX2exX3xX2xX31xX3xX33xX34xX3xX36xX37xX3xX39xX22xX18xX3xX3dxX3exX3fxX3xX41xX42xX43xX3xX37xX46xX3fxX3xX31xX4axX31xX4axX3xX3dcxX1xXdxX6xX3xX7xf005xX3xXbxX1xX90xX37xX3xX36xX37xX1xX3xX4xXc8xX6xX3xX73xX74xXdxX3xX77xXdxX79xX18xX3xXd37xXa2xX18xX3xX2b1xX278xX37xX1xX3xX63xX1xXa2x13e0bxX37xX64xX6dxX3xX5e1xX1xX449xX3xXexXa1xXa2xX333xX37xX64xX3xX2b1xX6xX37xX3xX5e0xX206xX37xX3xX37xX64xX18xX39xXb9xX37xX6dxX3xXb77xX43xX42xX37xX3xX73xX74xXdxX3xX77xXdxX79xX18xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX1xX1dxXdxX3xXexX453xX37xX1xX3xX2b1xX22xX37xX3xXcxXa1xX10xX3xX41xXa8xX3xX2xX31xX3xX33xX34xX3xX36xX37xX3xXexX1xX18xX6xX3xX5xX1e0xX3xX37xX64xX1xX278xX37xX3xXexX706xX3xX4xXc8xX6xX3xX37xX64xX42xX37xX1xX3xX3dcxX30fxX37xX64xX3xXcxX1xXa2xX167xX37xX64xX6dxX3xX2b1xX1dxX3xXexXa1xXa2xX333xX37xX64xX3xXcxXa1xX265xX37xX3xXcxX18xX18axX37xX3xX3f2xX37xX1xX3xX4xX1xX43xX3xX77xXdxX22xXexX3xX2b1xX1dxX3xX3dcxX30fxX37xX64xX3xXcxX1xXa2xX167xX37xX64xX3xXexX1xX46axX6xX3xXc8xX39xX3xXaexX18xX39xXa8xX37xX3xX4xXc8xX6xX3xXcxX1xXc8xX3xXexXa2xX34dxX37xX64xX3xX3dcxX1xX1d6xX37xX1xX3xXbxX1xXc8xX3xX73xXf4xX3xX77xX36xX43xX3xX4xX36xX43xX3xX41xX34dxXdxX3xX17xX18xX19xX4xX3xX1xX1dxXdxX3xX41xXa8xX3xX2xX31xX3xX33xX34xX3xX36xX37xX3xX39xX22xX18xX3xX3dxX3exX3fxX3xX4xXc8xX6xX3xX37xX64xX42xX37xX1xX3xX3dcxX30fxX37xX64xX3xXcxX1xXa2xX167xX37xX64xX2a1xX3xXcxX1xX10xX43xX3xX73xX449xX6dxX3xX2b1xX1dxX3xX3dcxX30fxX37xX64xX3xXcxX1xXa2xX167xX37xX64xX3xX73xXf4xX3xXexXa1xXdxX79xX37xX3xX3dxX1xX6xXdxX3xXexX1d6xX4xX1xX3xX4xX34xX4xX6dxX3xX73xXcfbxX37xX64xX3xX77xX1dxX3xX41xX42xX3xXexX43xX42xX37xX3xX33xXdxXb9xX37xX3xX73xXa8xX3xX36xX37xX3xX3dcxX1xX1d6xX37xX1xX3xXbxX1xXc8xX3xX73xXf4xX3xXbxX1xX251xX3xX33xX18xX39xXb9xXexX3xX73xX79xX3xX3dxX1xXa6exX4xX3xXbxX1xX8bxX4xX3xX37xX1xX44dxX37xX64xX3xXexXcfbxX37xX3xXexX74xXdxX3xX4xXc8xX6xX3xX2xX31xX3xX33xX34xX3xX36xX37xX3xX3dxX3exX3fxX3xX1xXdxXb9xX18xX3xXaexX18xX90xX2a1xX3xXcxX1xX10xX43xX3xX5xX1dxX3xXexXa1xX278xX37xX1xX6dxX3xXexXa1xX43xX37xX64xX3xX1xX6xXdxX3xX37xX46xX3fxX3xX31xX4axX2xX101xXf2xX31xX4axX2xX15axX3xX7xXb31xX3xX2axX2bxX3xX5xX2exX3xXexXa2xX167xX37xX64xX3xX73xX19xXdxX3xXexX43xX42xX37xX3xX33xXdxXb9xX37xX3xXexX18axXexX3xX4xX90xX3xX4xX36xX4xX3xX41xX18axX37xX3xX73xXa8xX3xXexXcfbxX37xX3xXexX74xXdxX3xX4xXc8xX6xX3xX2xX31xX3xX33xX34xX3xX36xX37xX3xX37xX42xX39xX3xX73xX79xX3xX3dxX22xXexX3xXexX1xX27xX4xX3xX41xX42xX43xX3xX37xX46xX3fxX3xX31xX4axX31xX4axX2a1xX3xXcxX1xX10xX43xX3xX2b1xX1dxX3xXexXa1xXa2xX333xX37xX64xX3xXcxXa1xX265xX37xX3xXcxX18xX18axX37xX3xX3f2xX37xX1xX6dxX3xX4xX30fxX37xX64xX3xXexX36xX4xX3xX2axX2bxX3xX5xX2exX3xX73xXa2xX1e4xX4xX3xXbxX1xX206xX37xX3xX73xXbfxX37xX1xX3xX41xX34dxXdxX3xX2dbxX3xX37xX64xX18xX39xX251xX37xX3xXexXa6exX4xX3xX5xX34dxX37xX2a1xX3xXb77xX449xX3xX5xX42xX6dxX3xXexX18axXexX3xX4xX90xX3xX4xX36xX4xX3xX33xX34xX3xX36xX37xX3xX37xX42xX39xX3xXbxX1xX90xXdxX3xX73xXa2xX1e4xX4xX3xXexXa1xXdxX79xX37xX3xX3dxX1xX6xXdxX3xXexX1xX34xX4xX3xX1xXdxXb9xX37xX3xXexXa1xX43xX37xX64xX3xX3dxX1xX18xX30fxX37xX3xX3dxX1xX337xX3xX5xX18xX95xXexX3xXbxX1xX36xXbxX12exX3xX73xX90xX3fxX3xX77xX90xX43xX3xX73xX27xX37xX64xX3xX37xX64xX18xX39xX251xX37xX3xXexXa6exX4xX3xX4xXc8xX6xX3xXexX1xXbfxX3xXexXa1xXa2xXa3xX37xX64xX6dxX3xX3dxX1xX30fxX37xX64xX3xX4xX449xX3xX4xX206xX18xX3xX4xX1xX18xX39xXb9xX37xX3xXexXdxX22xXbxX3xXexX8bxX4xX3xXexX1xX251xX3fxX3xX41xX19xX37xX6dxX3xXexXa1xX1e4xX3xX4xX18axXbxX3xX41xX19xX37xX3xXexX46axX3xX37xX64xX206xX37xX3xX7xX36xX4xX1xX3xX37xX1xX42xX3xX37xXa2xX34dxX4xX12exX3xX73xX90xX3fxX3xX77xX90xX43xX3xX37xX64xX18xX39xX251xX37xX3xXexXa6exX4xX3xXexX34xX3xX4xX1xXc8xX6dxX3xXexX34xX3xX4xX1xXbfxX18xX3xXexXa1xX36xX4xX1xX3xX37xX1xXdxXb9xX3fxX3xX4xXc8xX6xX3xX4xX36xX4xX3xX4xX1xXc8xX3xX73xX265xX18xX3xXexXa2xX6dxX3xX4xX36xX4xX3xX33xX43xX6xX37xX1xX3xX37xX64xX1xXdxXb9xXbxX12exX3xXbxX1xX201xX3xX1xX1e4xXbxX3xX41xX34dxXdxX3xX4xX36xX4xX3xX4xX6xX3fxX3xX3dxX22xXexX3xX1xX1dxXdxX3xX37xX1xX95xXbxX3xXaexX18xX19xX4xX3xXexX22xX2a1xX3xXb77xX22xX37xX3xX37xX6xX39xX6dxX3xX3fxX1dxXexX3xX7xX19xX3xX33xX34xX3xX36xX37xX3xX73xXf4xX3xX4xX449xX3xX3dxX22xXexX3xXaexX18xX90xX3xXexXa2xX167xX37xX64xX3xX73xX19xXdxX3xXexX1d6xX4xX1xX3xX4xX34xX4xX2a1xX3xXb77xX19xXdxX3xX41xX34dxXdxX3xX128xX3xX33xX34xX3xX36xX37xX3xXbxX1xX90xXdxX3xX33xX46axX37xX64xX3xX3dxXdxX37xX1xX3xX33xX43xX6xX37xX1xX6dxX3xX4xX449xX3xX31xX3xX37xX1xX42xX3xX3fxX36xX39xX3xX5xX42xX3xX63xX1xX42xX3xX3fxX36xX39xX3xX7xX90xX37xX3xX2axX18xX18axXexX3xXbxX1xX206xX37xX3xX77xX449xX37xX3xX5e0xX3f2xX5e1xX3xX13xX90xXdxX3xX5e1xX1xXac0xX37xX64xX3xX41xX42xX3xX63xX1xX42xX3xX3fxX36xX39xX3xXcxX1xX3exXbxX3xX69exXdxXb9xXexX3xXcxXa1xX18xX37xX64xX3xX73xXf4xX3xX4xX449xX3xX5xXf4xXdxX2a1xX3xX2dbxX3xX33xX34xX3xX36xX37xX3xX4xXac0xX37xX3xX5xX74xXdxX3xX73xXf4xX3xXexX46axX37xX64xX3xX77xXa2xX34dxX4xX3xX3dxX1xX30fxXdxX3xXbxX1xX8bxX4xX3xX1xX43xX74xXexX3xX73xX1dxX37xX64xX6dxX3xX33xX265xX37xX3xX4xX449xX3xX5xXf4xXdxX2a1xX3x12e8bxXdxX251xX37xX64xX3xX73xX19xXdxX3xX41xX34dxXdxX3xX33xX34xX3xX36xX37xX3xX37xX1xXdxX251xX37xX3xX5xXdxXb9xX18xX3xX7xXdxX37xX1xX3xX1xX14xX4xX3xX4xXc8xX6xX3xX5e1xX1xXa2xX34dxX4xX3xX13xX95xX18xX6dxX3xX2b1xX1dxX3xXexXa1xXa2xX333xX37xX64xX3xXcxXa1xX265xX37xX3xXcxX18xX18axX37xX3xX3f2xX37xX1xX3xX4xX1xX43xX3xX77xXdxX22xXexX6dxX3xX33xX34xX3xX36xX37xX3xX37xX42xX39xX3xX4xX449xX3xX37xX1xX44dxX37xX64xX3xX41xX18axX37xX3xX73xXa8xX3xX5xXdxX251xX37xX3xXaexX18xX6xX37xX3xX73xX22xX37xX3xX4xX30fxX37xX64xX3xX37xX64xX1xXb9xX6dxX3xXaexX18xX90xX37xX3xX5xX2exX6dxX3xXexX1xX95xX3fxX3xX4xX1xX1d6xX3xX5xXdxX251xX37xX3xXaexX18xX6xX37xX3xX73xX22xX37xX3xX41xXdxXb9xX4xX3xX41xXdxX3xXbxX1xX74xX3fxX3xXbxX1xX36xXbxX3xX5xX18xX95xXexX3xX333xX3xX37xX1xXdxXa8xX18xX3xX3dxX1xX1d6xX6xX3xX4xX74xX37xX1xX6dxX3xX3fxX481xX4xX3xX73xX1dxX2a1xX3xXb77xX22xX37xX3xX37xX6xX39xX6dxX3xX33xX34xX3xX36xX37xX3xX37xX42xX39xX3xX73xXf4xX3xX4xX449xX3xX7xX34xX3xXexX1xX6xX3fxX3xX64xXdxX6xX3xX41xX42xX43xX3xX4xX18xX1dxX4xX3xX4xXc8xX6xX3xX4xX36xX4xX3xX4xX167xX3xXaexX18xX6xX37xX3xX73xXdxXa8xX18xX3xXexXa1xX6xX3xX4xXc8xX6xX3xX2b1xX1dxX3xX3dcxX30fxX37xX64xX3xX6xX37xX3xX4xX577xX37xX64xX3xX37xX1xXa2xX3xX4xX36xX4xX3xX3dxX22xXexX3xX5xX18xX95xX37xX3xX4xXc8xX6xX3xXcxX1xX6xX37xX1xX3xXexXa1xX6xX3xX3dcxX1xX1d6xX37xX1xX3xXbxX1xXc8xX2a1xX3xXcxX1xXa3xXdxX3xX64xXdxX6xX37xX3xXexX34dxXdxX6dxX3xX2b1xX1dxX3xX3dcxX30fxX37xX64xX3xXcxX1xXa2xX167xX37xX64xX3xX7xXb31xX3xXexXdxX22xXbxX3xXexX8bxX4xX3xX4xX95xXbxX3xX37xX1xX95xXexX3xX41xX42xX3xX77xX36xX43xX3xX4xX36xX43xX3xXexX34dxXdxX3xX17xX18xX19xX4xX3xX1xX1dxXdxX6dxX3xX41xX34dxXdxX3xX3fxX8bxX4xX3xXexXdxX251xX18xX3xX64xXdxX90xXdxX3xXaexX18xX39xX22xXexX3xX73xXcfbxX37xX64xX3xX77xX1dxX6dxX3xX73xX90xX3fxX3xX77xX90xX43xX3xX4xX30fxX37xX64xX3xX77xXeadxX37xX64xX3xXexXa1xXa2xX34dxX4xX3xXbxX1xX36xXbxX3xX5xX18xX95xXexX2a1xX2a1xX2a1xX4exX2a1xX0xX4exXbxX12
Theo TTXVN