Rút kinh nghiệm công tác phòng, chống bão lụt, khắc phục hậu quả mưa lũ
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 4-11-2020, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm công tác phòng chống bão lụt, khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất đá khu vực miền Trung tháng 10 - 2020.
fc21x10ed5x1923ax16192x155c2x12c34x183fcx1096cx108d8xX7x16cf9x162f6x134bbx10eedx116b9x15308xX5x127b0xXax193eexX0xX7xXex1204ax131bex18513x151fdxX12x105a3x14f22xXexX3x169a9xXdxX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdx1494ax11d26xX3xX4x1332fxX18xX19xX3xXex18903xX4xX3xXbxX1x190a3xX18xX19x14c42xX3xX4xX1x158e2xX18xX19xX3x178d2x14fa6xX17xX3xX5x12b0fxXexX39xX3xX1fxX1x15fc4xX4xX3xXbxX1xX46xX4xX3xX1x12d29x12882xX3x155bcxX56x13b2exX3xX29x123fbxX6xX3xX5x165b4xX3xX0x14ec0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX64xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx17007xX10xX6x13b8exXaxX12xX0xX10xX29xX12x12eccxX31xX18xX19xX3x15ba7x14c43xX2xX2xX8cx14114x17e43xX90xX91xX39xX3x16325xX6xX18xX3xX4xX1x1902axX3x127f5x18175xX17xX3xXcxX16xX56xX18xX19xX3xX5dx100c7xX18xX19xX3x12e6fx13c68xX3xXbxX1xX36xX18xX19xX3xX4xX1xX3dxX18xX19xX3xXexX1xXdx1365fxX18xX3xXexX6xXdxX3xXex18147xX3xX4xX1x113d0xX4xX3xX1x11b85xXdxX3xX18xX19xX1x12be7xX3xXexX16x1295bxX4xX3xXexX56x11742x18638xX18xX3xX16xX1cxXexX3xX1fxXdxX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX28xX29xX3xX4xX2cxX18xX19xX3xXexX31xX4xX3xXbxX1xX36xX18xX19xX3xX4xX1xX3dxX18xX19xX3xX41xX42xX17xX3xX5xX46xXexX39xX3xX1fxX1xX4cxX4xX3xXbxX1xX46xX4xX3xX1xX55xX56xX3xX58xX56xX5axX3xX29xX5dxX6xX3xX5xX61xX39xX3xX7xX9fxXexX3xX5x1783cxX3xX9ex177ddxXexX3xX9exX31xX3xX1fxX1xX56xX3xXadxXd9xX4xX3xX29xXdxXaexX18xX3xXcxX16xX56xX18xX19xX3xXexX1xX31xX18xX19xX3xX2xX91xX3xX8cxX3xX90xX91xX90xX91x141c4xX3xX0xX64xX10xX29xX12xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX17xX7fxXdexXaxX12xX0xXdxX29xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7fxXexX1xX56xX29xX41xX3xXdx11011xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXdexX5xX10xX9xXax1390exXdxX7fxXexX1x109ccxX3x16616x1036fxX91xXbx14a82x10cbbxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX19exX3xX8bxX1a1xX91xXbxX1a4xX1a5xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19exX64xX64xXdxX15axX41xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX15axXadxX18xX64xX18xX10xX199xX7xX64xX90xX91xX8bxX8bxX64xX2xX91xX1a1xX7fx1282fxX2xX1a0xX1e2xX91xX90xX8bxXexX1a0xX8bxX1e2x1290exX8bxX5xX91xX15ax17d50xXbxX19x10b90xX16xX9xX1e2xX1a0xX91xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxXexX3xX1fxXdxX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX28xX29xX3xX4xX2cxX18xX19xX3xXexX31xX4xX3xXbxX1xX36xX18xX19xX39xX3xX4xX1xX3dxX18xX19xX3xX41xX42xX17xX3xX5xX46xXexX39xX3xX1fxX1xX4cxX4xX3xXbxX1xX46xX4xX3xX1xX55xX56xX3xX58xX56xX5axX3xX29xX5dxX6xX3xX5xX61xXaxX3xX199xXdxX7fxXexX1xX9xXaxX1a0xX1a1xX91xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX8bxX1a1xX91xXaxX3xX64xX12xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18axX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX18axX31xX4xX3xX9exX9fxXdxX3xX41xXdx11210xX56xX3xX7fxXd9xX3xX1xXcfxXdxX3xX18xX19xX1xXd5xX3xXexX9fxXdxX3xX9exXdxX288xX29xX3xX4x12071xX56xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX7cxfe64xX6xX15axX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX17xX7fxXdexXaxX12xXcxX1xX5dx189dbxX18xX19xX3xXexX5dx11346xX18xX19xX3x1893fxX1xX6xX18xX3x18074x15ba5xX18xX3x16fbcxXdxX6xX18xX19xX39xX3x14a92xXdexX3xXadxXdxXbfxX18xX3xXcxX16xX56xX18xX19xX3xX5dxXa9xX18xX19xX3x127bdxX5axX18xX19xX39xX3xX2e0xXdexX3xXadxXdxXbfxX18xX3xXcxX1xX5dx107ccxX18xX19xX3xXadxX46xX3x12cf6xX56x10e35xX18xX3x17a53xXdexX3xXcxX16xX56xX18xX19xX3xX5dxXa9xX18xX19xX39xX3xXcxXc7xX18xX19xX3xXcxX1xX6xX29xX3xX29xX5dxX56xX3xXexX16xX5dxX12fxX18xX19xX39xX3xXcxX1xXcbxX3xXexX16xX5dxX12fxX18xX19xX3xX96xXcfxX3xX30bxX56xX3dxX4xX3xXbxX1xX36xX18xX19xX3xX4xX1xX310xX3xXexX16x10c19xX3xX1xXcfxXdxX3xX18xX19xX1xXd5xX15axX3x16d8dxXd9xX3xXadx17130xX3xX4xX1xX310xX3xXexX16xX354xX3xXexX9fxXdxX3xX9exXdxX288xX29xX3xX4xX2a1xX56xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX7cxX2abxX6xX3xX4xX2abxX3xX2f3xX9fxXdxX3xXexX31xX3x19986xXbfxX3xX2d5xX2d6xX18xX3xX360xXdxX28xX18xX39xX3xX2e0xXdexX3xXadxXdxXbfxX18xX3xX96xX6xX18xX3xXcxX1xX5dxX304xX18xX19xX3xXadxX46xX3xXcxX9cxX18xX1xX3xX310xXdexX39xX3xX18axX1xX9cxX3xX1xX56xXdexX3xXexX16xX5dxX12fxX18xX19xX3xX96xXcfxX3xX18axX7cxX30bxX86xX3xXexX9cxX18xX1xX3xX15axX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX17xX7fxXdexXaxX12xXcx184cfxX3xX9exX2a1xX56xX3xXexX1xX31xX18xX19xX3xX2xX91xX3xX9exXdfxX18xX3xX18xX6xXdexX39xX3xX41xX42xX17xX39xX3xX29xX5dxX6xX39xX3xX5xX61xX3xX7fx12d6cxX18xX3xX7fxX55xXbxX3xX1a4xX5axXdexX3xX16xX6xX3xXexX9fxXdxX3xX29xXcfxXexX3xX7xX3dxX3xXexX9cxX18xX1xX3xX29xXdxXaexX18xX3xXcxX16xX56xX18xX19xX3xXadxX2ccxXdxX3xX18xX1xXdxXaexX56xX3xX4xX17xX18xX3xX7xX3dxX3xX1fx17704xX3xX5xX46xX4xX3xXadxXaexX3xX5xX5dxX2c6xX18xX19xX3xX29xX5dxX6xX39xX3xX29xXcbxX4xX3xX5xX61xX15axX3xXcxX56xXdexX3xX9exX42xX3xX4xX1xX310xX3xX9exXcfxX18xX19xX3xXbxX1xX36xX18xX19xX39xX3xX4xX1xX3dxX18xX19xX39xX3xX18xX1xX5dxX18xX19xX3xXex10fc7xX18xX1xX3xX9exXdfxX18xX3xX18xX19xX364xXdexX3xX90xX8cxX2xX2xX39xX3xXexX1xXdxXbfxX18xX3xXexX6xXdxX3xX9exX42xX3xX5xX364xX29xX3xX2xX1a0xX1a0xX3xX18xX19xX5dxX304xXdxX3xX4xX1xXdfxXexX39xX3xX1a0xX8bxX3xX18xX19xX5dxX304xXdxX3xX29xX132xXexX3xXexX490xX4xX1xX3xX4x173bexX18xX19xX3xX16xX132xXexX3xX18xX1xXdxXaexX56xX3xXexX1xXdxX28xXexX3xX1xX9fxXdxX3xXadxXaexX3xXexX364xXdxX3xX7xX5axX18xX39xX3xX4xXa9xX3xX7xX12fxX3xX1xX9fxX3xXexX2a1xX18xX19xX15axX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX17xX7fxXdexXaxX12xXcxX9fxXdxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX7cxX2abxX6xX39xX3xXexX17xX364xX18xX3xXexX9cxX18xX1xX3xX4xX2abxX3xX90xX8bxX3xX4xX17xX18xX3xX7xX2cxX18xX19xX3xX5xX2ccxX18xX39xX3xX18xX1x12e95xX39xX3xX2xX15axX91xX90xX1e2xX3xX9exX55xXbxX3xX7fxX30dxX18xX19xX39xX3xX4xX2abxX3xX1e2xX91xX3xX9exXdxX288xX29xX3xX9exXbfxX39xX3xX4xX3dxX18xX19xX3xX7fxX5dxX2ccxXdxX3xX4xX1xX30dxX18xX3xX9exXbfxX3xX1a4xX56xX18xX19xX3xXdexXdfxX56xX1a5xX3xX9exX5dxX304xX18xX19xX3xX4xXa9xX3xX9exXcfxX18xX19xX3xX5xXbfxX18xX3xX4xX31xX4xX3xX1xX56xXdexX28xX18xX3xX29xXdxXaexX18xX3xX18xX1cxXdxX3xX4xX1xX9cxX3xX4xX2abxX3xX9exX5dxX304xX18xX19xX3xX9exXcfxX4xX3xX9exX9fxX17xX39xX3xX16xX132xXexX3xX7fx109cfxX3xX41xXd5xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX4xX4cxXexX39xX3xX4xX2cxX3xX5xX55xXbxX39xX3xX7xX9fxXexX3xX5xX12fxX3xX18xXdfxX56xX3xX4xX2abxX3xX29xX5dxX6xX39xX3xX5xX61xX3xX7fxX364xXdxX3xX18xX19xX364xXdexX15axX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX17xX7fxXdexXaxX12xXcxX16xX5dxX2ccxX4xX3xXexX354xX18xX1xX3xX1xX354xX18xX1xX3xX9exX2abxX3xX96xXcfxX3xX18axX7cxX30bxX86xX3xXexX9cxX18xX1xX3xX9exX42xX3xXexX1xX6xX29xX3xX29xX5dxX56xX3xX4xX1xX17xX3x19439xX96x15e8axX360xX3xXexX9cxX18xX1xX3xX1fxXdxX28xX18xX3xXexX17xX364xX18xX3xX96xX6xX18xX3xX18axX1xX9cxX3xX1xX56xXdexX3xX2d0xX18axXcxXcxX8cxXcx10875xX18axX648xX39xX3xXbxX1xX3dxXdxX3xX1xX2c6xXbxX3xXadxX2ccxXdxX3xX4xX31xX4xX3xX7xX12fxX3xX18xX19xX364xX18xX1xX3xXadxX364xX3xX9exXd5xX6xX3xXbxX1xX5dxXa9xX18xX19xX3xXexXc7xX3xX4xX1xXcbxX4xX3xX1fxXdxX288xX29xX3xXexX16xX6xX39xX3xX16xX364xX3xX7xX17xX31xXexX3xX4xX31xX4xX3xX29xX46xX4xX3xXexXdxXbfxX56xX39xX3xX9exXd5xX6xX3xX41xX364xX18xX3xX1a4xX56xX18xX19xX3xXdexXdfxX56xX39xX3xX4xX31xX4xX3xX1xX414xX3xX9exX55xXbxX39xX3xX4xX2cxX18xX19xX3xXexX16xX354xX18xX1xX3xX9exXbfxX39xX3xX1fx11980xX39xX3xX4xX3dxX18xX19xX1a5xX3xX18xX1x12d50xX18xX19xX3xX18xXa9xXdxX3xX4xX2abxX3xX18xX19xX56xXdexX3xX4xXa9xX3xX18xX19xX55xXbxX3xX5xX46xXexX39xX3xX5xX61xX3xX58xX56x184c7xXexX39xX3xX5xX61xX3xX3dxX18xX19xX39xX3xX7xX9fxXexX3xX5xX12fxX39xX3xX9exX132xXexX3xX9exX31xX39xX3xX4xX31xX4xX3xX4xX2cxX18xX19xX3xXexX16xX354xX18xX1xX3xX9exX6xX18xX19xX3xXexX1xXdxX3xX4xX2cxX18xX19x15fddxX3xX1a4xX30dxXdexX3xX7fxXd9xX18xX19xX3xX1fxXdfxX3xX1xX17xX9fxX4xX1xX39xX3xXbxX1xX5dxXa9xX18xX19xX3xX31xX18xX3xX41xX5axX17xX3xX9exX5axX29xX3xX6xX18xX3xXexX17xX364xX18xX3xX4xX1xX17xX3xX18xX1xX30dxX18xX3xX7fxX30dxX18xX3xX4xX31xX4xX3xX9exXd5xX6xX3xXbxX1xX5dxXa9xX18xX19xX3xXexX9fxXdxX3xX4xX31xX4xX3xX1fxX1xX56xX3xXadxXd9xX4xX3xX18xX19xX56xXdexX3xX1xXdxX288xX29xX15axX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX17xX7fxXdexXaxX12xXcxXdxXdfxXbxX3xXexX46xX4xX3xX4xX1xX9cxX3xX9exX9fxX17xX3xX4xX31xX4xX3xX9exXa9xX18xX3xXadxXd5xX3xX7fxX56xXdexX3xXexX16xX354xX3xX18xX19xX1xXdxXbfxX29xX3xX4xX1xXdfxX3xX9exXcfxX3xXexX16xXd9xX4xX39xX3xX18xX4cxX29xX3xX4xX1xX4cxX4xX3xXexX354xX18xX1xX3xX1xX354xX18xX1xX3xX29x14fb4xXdxX3xX29x15148xXexX39xX3xX4xX2abxX3xXbxX1xX5dxXa9xX18xX19xX3xX31xX18xX3xXcbxX18xX19xX3xXbxX1xX2abxX3xX1fxXd5xXbxX3xXexX1xX304xXdxX39xX3xX7x14fd5xX18xX3xX7xX364xX18xX19xX3xXexXc7xX3xX4xX1xXcbxX4xX3xX5xXd9xX4xX3xX5xX5dxX2c6xX18xX19xX39xX3xXbxX1xX5dxXa9xX18xX19xX3xXexXdxX28xX18xX3xXexX1xX6xX29xX3xX19xXdxX6xX3xX1a4x11d39xX3xX5x18680xX3xX4xX31xX4xX3xXexX354xX18xX1xX3xX1xX56xX3dxX18xX19xX3xX4xXcbxX56xX3xX1xXcfxX3xX4xXcbxX56xX3xX18xX9fxX18xX39xX3xXexX16xXbfxX18xX3xX9exXd5xX6xX3xX41xX364xX18xX39xX3xX41xX5axX17xX3xX9exX5axX29xX3xX6xX18xX3xXexX17xX364xX18xX3xXexX56xXdexX28xXexX3xX9exX3dxXdxX3xXadxXaexX3xX18xX19xX5dxX304xXdxX39xX3xXexX16xX6xX18xX19xX3xX41xXd5xX39xX3xXbxX1xX5dxXa9xX18xX19xX3xXexXdxX28xX18xX3xXadxX364xX3xXexX364xXdxX3xX7xX5axX18xX3xX4xX310xX6xX3xX18xX1xX30dxX18xX3xX7fxX30dxX18xX15axX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx19964xX56xXexX1xX17xX16xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX10xX29xX12xX648xX19xX81axX4xX3xX38fxXbfxX0xX64xX10xX29xX12xX0xX64xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX64xXbxX12
Ngọc Lê