Đồng chí Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ sáu, chiều 23/10, theo chương trình, Ban kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021.
d382x12e36x11885x10583xfc26xf997xfbcbx14893x14c2cxX7x1651dx16508xe002x1322bx130a6x14fd6xX5x1230fxXax15a3ax106eex16494x1279cx12022xX3xX4xX1x1073exX3x15ef1xX16x148d2x1377fx13568xX15xX3x10be0xX1x137a2xX3xXcx13e68x12287xX15xX16xX3xXexX1exX1fxdd31xX15xX3xXexX1x128aexX3xX15xX1x1226fx15644xX3xX4xX1xdc8exX4xX3x13384xX1xdeeaxX3xXex106efxX4xX1xX3xX15xe7e1xd97cxX4xX0x103fcxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx153f4xX10xX6x12b5bxXaxX12xXcxXdxfb4dxXbxX3xXexe1a7xX4xX3xX4xX1xX4bx14132xX15xX16xX3xXexX28x14280xX15xX1xX3x11513xdd01xX3xX1xX29xXbxX3xXexX1xX3exX3xX7x14b4fxX1ex15424xX3xX4xX1xXdx14449xX1exX3x10b7exf656xX4fxX2x13873xX88xX3xXexX1xX10x165daxX3xX4xX1xX4bxX70xX15xX16xX3xXexX28xX76xX15xX1xX88xX3xff07xX6xX15xX3xef14xXdx123faxX3axX3xXbxX1xXdxX66xX1exX3x10ee4x14923xX3xX4x14701xX15xX16xX3xd7e9x100a6xX3xXaexX66xXexX3xe384xX1ex142bcxX3xXaexXdxXb0xX3axX3xXbxX1xXdxX66xX1exX3xXc1x13437xX1exX3xXcx1289fxX15xX16xX3xXaaxX1axX3xXexX1xX4bxX3xX1cxX16xX1exX1fxX20xX15xX3xX23xX1xX25xX3xXcxX28xX29xX15xX16xX3xX16xXdx14b16xX3xX4xX1xX3exX4xX3x1431cxX6axX3xX41xX1xX43xX3xXexX46xX4xX1xX3xX15xX4bxX4cxX4xX3xX15xX1xXdxX35xX3axX3xXaexX7bxX3xX90xX94xX2x101e0x105b5xX90xX94xX90xX2x11d68xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX9axX61xX1fxXaxX12xX0xXdxX3axX16xX3xX7xX28xX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxX124xXc1xX6xX9axXexX1xX6xX15xX1xX1xX9axX6xX124xX101xX15xX4fxX15xX10x108bfxX7xX4fxX2x122ecxfa08xX91xX4fxX15exX15dxX61xX90xX2xX11exX91xX11exX2xX15exXex117dbxffd8xX11ex12c6cxX5xX94xX124x139b3xXbxX16xXaxX3xX4fxX12xX3xXcxXdcxX15xX16xX3xXaaxX1axX3xXexX1xX4bxX3xX1cxX16xX1exX1fxX20xX15xX3xX23xX1xX25xX3xXcxX28xX29xX15xX16xX88xX3xX41xX1xX43xX3xXexX46xX4xX1xX3xX15xX4bxX4cxX4xX3xX41xX5ex14976xX5exX41xX1cxX3x1381axXdxX35xXexX3xX1cxX6xX3axX3xX15xX1xXdxX35xX3axX3xXaexX7bxX3xX90xX94xX2xX11exX11fxX90xX94xX90xX2xX3xXexX1xe724xX4xX3xX1xXdxX35xX15xX3xX15xX16xX1xXdxX3xXexX1xX3exX4xX3xXexX1exX1fxX30xX15xX3xXexX1xX35xX3xX15xX1xX39xX3axX3xX4xX1xX3exX4xX3xXexX28xX4bxX4cxX4xX3x15038xX1exXc2xX4xX3xX1x149e6xXdxX88xX3xXb9xX14xX15xX16xX3xXc1x129d3xX9axX3xX101xX208xX3xX4x11fd5xX3xXexX28xXdxX3xX4xXcaxX3xX15xX4bxX4cxX4xX124xX3xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX9axX61xX1fxXaxX12xXcxX1xX10xX9axX3xXb9x11910xX88xX3xXcxXdcxX15xX16xX3xXaaxX1axX3xXexX1xX4bxX3xX1cxX16xX1exX1fxX20xX15xX3xX23xX1xX25xX3xXcxX28xX29xX15xX16xX3xXb9xXbaxX3xXexX28xX25xX15xX16xX3xX4xX20fxX3xX4xX1xX3exX4xX3xX101xX6axX3xX41xX1xX43xX3xXexX46xX4xX1xX3xX15xX4bxX4cxX4xX3xX41xX1fexX15xX16xX3xX1x11254xX6xX3x166b1xXbaxX3xX1xX1fexXdxX3xX4xX1xX43xX3xX15xX16xX1x1346axX6xX3xX1aexXdxX35xXexX3xX1cxX6xX3axX3xX15xX1xXdxX35xX3axX3xXaexX7bxX3xX90xX94xX2xX11exX11fxX90xX94xX90xX2xX124xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX9axX61xX1fxXaxX12xXcxXdxX66xXbxX3xXb9xX235xX88xX3xX1f8xX1exXc2xX4xX3xX1xX1fexXdxX3xXb9xXbaxX3xXexX1xXbdxX15xX16xX3xXc8xX1exX6xX3xX1cxX16xX1xX46xX3xXc8xX1exX1fxX66xXexX3xXc1xXd8xX1exX3xX41xX1xX43xX3xXexX46xX4xX1xX3xX15xX4bxX4cxX4xX124xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX9axX61xX1fxXaxX12xX1cxX16xX6xX1fxX3xX7xX6xX1exX3xXaexX1xXdxX3xXaexX66xXexX3xXc8xX1exXcaxX3xXaexXdxXb0xX3axX3xXbxX1xXdxX66xX1exX3xXb9xX4bxdb57xX4xX3xX4xXbdxX15xX16xX3xXc1xXc2xX88xX3xX5xX20xX3xXexX1exX1fxX30xX15xX3xXexX1xX35xX3xX4xX43xX6xX3xXcxXdcxX15xX16xX3xXaaxX1axX3xXexX1xX4bxX88xX3xX41xX1xX43xX3xXexX46xX4xX1xX3xX15xX4bxX4cxX4xX3xX1cxX16xX1exX1fxX20xX15xX3xX23xX1xX25xX3xXcxX28xX29xX15xX16xX3xXb9xXbaxX3xX61xXdxX20xX15xX3xX28xX6xX3xXexX28xX6xX15xX16xX3xXexX28xX29xX15xX16xX3xXex15364xXdxX3xX5exX1fexXdxX3xXexX28xX4bx11009xX15xX16xX3x13142xXdxX30xX15xX3xX5exX14xX15xX16xX124xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX9axX61xX1fxXaxX12xXcxX28xX4bxX4cxX4xX3xX1f8xX1exXc2xX4xX3xXaexX7bxX88xX3xX1f8xX1exXc2xX4xX3xX1xX1fexXdxX3xX101xX208xX3xX4xX20fxX3xXexX28xXdxX3xX4xXcaxX3xX15xX4bxX4cxX4xX88xX3xXcxXdcxX15xX16xX3xXaaxX1axX3xXexX1xX4bxX88xX3xX41xX1xX43xX3xXexX46xX4xX1xX3xX15xX4bxX4cxX4xX3xX1cxX16xX1exX1fxX20xX15xX3xX23xX1xX25xX3xXcxX28xX29xX15xX16xX3xXexX1exX1fxX30xX15xX3xXexX1xX35xf59exX3xXaxX3a4xX4bxX4cxXdxX3xX4xX3a0xX3xXb9xe861xX3xXexX1xXdxX30xX15xX16xX3xX5xXdxX30xX15xX16xX3xX4xX43xX6xX3xXcxXdcxX3xXc8xX1exXc2xX4xX88xX3xXexX28xX4bxX4cxX4xX3xX1f8xX1exXc2xX4xX3xX1xX1fexXdxX88xX3xXexX28xX4bxX4cxX4xX3xXb9xX14xX15xX16xX3xXc1xX208xX9axX3xX101xX208xX3xX4xX20fxX3xXexX28xXdxX3xX4xXcaxX3xX15xX4bxX4cxX4xX88xX3xXexXbdxXdxX88xX3xX41xX1xX43xX3xXexX46xX4xX1xX3xX15xX4bxX4cxX4xX3xX41xX1fexX15xX16xX3xX1xX27dxX6xX3xX280xXbaxX3xX1xX1fexXdxX3xX4xX1xX43xX3xX15xX16xX1xX28exX6xX3xX1aexXdxX35xXexX3xX1cxX6xX3axX3xX280xXdxX15xX3xXexX1exX1fxX30xX15xX3xXexX1xX35xX423xX3xXcxX1exX1fxX35xXexX3xXb9xXc2xXdxX3xXexX28xX1exX15xX16xX3xXexX1xX208xX15xX1xX3xX101xX4cxXdxX3xXcxXdcxX3xXc8xX1exXc2xX4xX88xX3xX101xX4cxXdxX3xX15xX1x10261xX15xX3xX61xX4ebxX15xX88xX3xX101xX4cxXdxX3xX5exXdxX66xX15xX3xXbxX1xX86xXbxX3xX15xX4bxX4cxX4xX3xX41xX1fexX15xX16xX3xX1xX27dxX6xX3xX280xXbaxX3xX1xX1fexXdxX3xX4xX1xX43xX3xX15xX16xX1xX28exX6xX3xX1aexXdxX35xXexX3xX1cxX6xX3axX88xX3xX15x128d3xX3xX5xX1ccxX4xX3xXbxX1x14d60xX15xX3xXb9xX533xX1exX3xX1xX9axX208xX15xX3xXexX1xX208xX15xX1xX3xX15xX1xXdxX35xX3axX3xX101xX6axX3xX3axX208xX3xX13xXcaxX15xX16xX88xX3xX1cxX1xX208xX3xX15xX4bxX4cxX4xX3xX101xX208xX3xX15xX1xX4ebxX15xX3xX61xX4ebxX15xX3xX16xXdxX6xX9axX3xXbxX1xX235xXaxX124xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX9axX61xX1fxXaxX12xX23xX1xX86xXexX3xXc1xXdxXb0xX1exX3xX15xX1xX39xX3axX3xX4xX1xX3exX4xX88xX3xXcxXdcxX15xX16xX3xXaaxX1axX3xXexX1xX4bxX88xX3xX41xX1xX43xX3xXexX46xX4xX1xX3xX15xX4bxX4cxX4xX3xX1cxX16xX1exX1fxX20xX15xX3xX23xX1xX25xX3xXcxX28xX29xX15xX16xX3xXexX28xX4ebxX15xX3xXexX28xX29xX15xX16xX3xX4xXcaxX3axX3xX70xX15xX3xX1f8xX1exXc2xX4xX3xX1xX1fexXdxX3xXb9xXbaxX3xXexX1axX15xX3xX15xX1xXdxX35xX3axX3xXc1xXd8xX1exX3xX16xXdxXfaxX3xX4xX1xX3exX4xX3xX41xX1xX43xX3xXexX46xX4xX1xX3xX15xX4bxX4cxX4xX3xX15xX1xXdxX35xX3axX3xXaexX7bxX3xX90xX94xX2xX11exX11fxX90xX94xX90xX2xX124xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX9axX61xX1fxXaxX12xX1cxX1xX533xX15xX3xX3axX396xX15xX1xX88xX3xXb9xX4ebxX1fxX3xX5xX208xX3xX3axX1fexXexX3xX101xXdxX15xX1xX3xX61xX1ccxX3xX101xXbdxX3xX4x15873xX15xX16xX3xXexX9axX3xX5xX4cxX15xX88xX3xXb9xX14xX15xX16xX3xXexX1xX3a0xXdxX3xX4x14b63xX15xX16xX3xX5xX208xX3xX3axX1fexXexX3xXexX28xX86xX4xX1xX3xX15xX1xXdxX35xX3axX3xX1xX66xXexX3xX7xX3exX4xX3xX15x126ffxX15xX16xX3xX15xX8dxX88xX3xXcxXdcxX15xX16xX3xXaaxX1axX3xXexX1xX4bxX88xX3xX41xX1xX43xX3xXexX46xX4xX1xX3xX15xX4bxX4cxX4xX3xX1cxX16xX1exX1fxX20xX15xX3xX23xX1xX25xX3xXcxX28xX29xX15xX16xX3xXaexX1x16563xX15xX16xX3xXb9xX46xX15xX1xX3xX7xe15dxX3xX15xX52bxX3xX5xX1ccxX4xX3xX4xXc2xX3xX16x145ebxX15xX16xX3xX1xX9axX208xX15xX3xXexX1xX208xX15xX1xX3xXexXc2xXexX3xX15xX1xXdxX35xX3axX3xX101xX6axX3xX15xX1xX4bxX3xX101xdeb8xX6xX3xXexX1exX1fxX30xX15xX3xXexX1xX35xX3xXexX28xX4bxX4cxX4xX3xX1f8xX1exXc2xX4xX3xX1xX1fexXdxX88xX3xXexX28xX4bxX4cxX4xX3xXb9xX14xX15xX16xX3xXc1xX208xX9axX3xX101xX208xX3xX4xX20fxX3xXexX28xXdxX3xX4xXcaxX3xX15xX4bxX4cxX4xX124xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX9axX61xX1fxXaxX12xXcxX28xX9axX15xX16xX3xX16xXdxX3a0xX3xXbxX1xX25xXexX3xXexX28xX29xX15xX16xX3xXb9xX396xXdxX88xX3xXcxXdcxX15xX16xX3xXaaxX1axX3xXexX1xX4bxX88xX3xX41xX1xX43xX3xXexX46xX4xX1xX3xX15xX4bxX4cxX4xX3xX1cxX16xX1exX1fxX20xX15xX3xX23xX1xX25xX3xXcxX28xX29xX15xX16xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x15d75xX3xXexX4ebxX3axX3xXexX28xX396xX15xX16xX3xX101xX6fexX6xX3xX3axX6fexX15xX16xX88xX3xX101xX6fexX6xX3xX5xX9ax1451bxX3xX3axX6fexX15xX16xX3xX5xX208xX3xX101xX76xX3xXb9xX4bxX335xX4xX3xX1f8xX1exXc2xX4xX3xX1xX1fexXdxX88xX3xX15xX1xX4ebxX15xX3xX61xX4ebxX15xX3xXexXdxX15xX3xX4xX39xX1fxX88xX3xX1fxX30xX1exX3xX3axX66xX15xX3xX16xXdxX6xX9axX3xX15xX1xXdxX35xX3axX3xX101xX6axX7b9xX3xX5xX9axX3xX5xX208xX3xX5xX208xX3axX3xXexX1xX66xX3xX15xX208xX9axX3xXb9xXb0xX3xX1xX9axX208xX15xX3xXexX1xX208xX15xX1xX3xXexXc2xXexX3xX15xX1xX533xXexX3xXexX28xX86xX4xX1xX3xX15xX1xXdxX35xX3axX3xX4xX43xX6xX3xX3axX76xX15xX1xX3xXexX28xX4bxX4cxX4xX3xXb9xX533xXexX3xX15xX4bxX4cxX4xX88xX3xXexX28xX4bxX4cxX4xX3xX15xX1xX4ebxX15xX3xX61xX4ebxX15xX124xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX9axX61xX1fxXaxX12xXcxXdcxX15xX16xX3xXaaxX1axX3xXexX1xX4bxX88xX3xX41xX1xX43xX3xXexX46xX4xX1xX3xX15xX4bxX4cxX4xX3xX4xX1xX9axX3xXc1xXdxX66xXexX88xX3xXexX1xX39xX3axX3xX4xX1xX1axX3xXbxX1xXd8xX15xX3xX5xX9axX3xX5xX6ddxX15xX16xX3xX15xX1xXdxX8dxX1exX3xX1xX70xX15xX88xX3xXc1x15b84xXdxX3xX91xX3xX5x11616xX3xX61xX9axX124xX3xd99bxX1fexXexX3xX5xX208xX3xXexX76xX15xX1xX3xX1xX76xX15xX1xX3xXb9xX533xXexX3xX15xX4bxX4cxX4xX3xXc1xX30xX15xX3xX4xX396xX15xX1xX3xX3axX690xXexX3xXexX1xX1exX39xX15xX3xX5xX335xXdxX3xX5xX208xX3xX4xX70xX3xXc1xXcaxX15xX88xX3xXexX1xX208xX15xX1xX3xXexX1axX4xX1xX3xX5xX4cxX15xX3xX5xX6xX9axX88xX3xX4xX670xX15xX16xX3xXb9xX6xX15xX16xX3xX4xX235xX3xXaexX1xXbdxX15xX16xX3xX1axXexX3xXaexX1xX235xX3xXaexX1x10691xX15xX88xX3xXexX1xX86xX4xX1xX3xXexX1xX3exX4xX88xX3xXb9xX690xXexX3xX28xX6xX3xX15xX1xXdxX8dxX1exX3xX101xX533xX15xX3xXb9xX8dxX3xXbxX1xXcaxXdxX3xX16xXdxXcaxXdxX3xXc8xX1exX1fxX66xXexX88xX3xX15xX1xXdxX35xX3axX3xX101xX6axX3xXb9xX690xXexX3xX28xX6xX3xX1xX66xXexX3xX7xX3exX4xX3xX15xX690xX15xX16xX3xX15xX8dxX124xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX9axX61xX1fxXaxX12xX13xX533xXexX3xX15xX4bxX4cxX4xX3xXexX6xX3xX4xX1xX4bxX6xX3xXc1xX6xX9axX3xX16xXdxX3a0xX3xX4xX235xX3xXb9xX4bxX335xX4xX3xX4xX70xX3xXb9xX14xX88xX3xXexXdxX8dxX3axX3xX5xX1ccxX4xX3xX101xX208xX3xX101xX46xX3xXexX1xX66xX88xX3xX1exX1fxX3xXexX1axX15xX3xX15xX1xX4bxX3xX15xX16xX208xX1fxX3xX15xX6xX1fxX7b9xX3xX15xX1xX4bxX15xX16xX3xX4xX670xX15xX16xX3xXb9xX6xX15xX16xX3xXb9xX3exX15xX16xX3xXexX28xX4bxX4cxX4xX3xX15xX1xXfaxX15xX16xX3xXaexX1xX235xX3xXaexX1xX92fxX15xX3xX28xX533xXexX3xX5xX4cxX15xX88xX3xXexX76xX15xX1xX3xX1xX76xX15xX1xX3xXexX1xX66xX3xX16xXdxX4cxXdxX3xX61xXdxX20xX15xX3xXc1xXdxX66xX15xX3xXaexX1xXbdxX15xX16xX3xXexX1xXb0xX3xX5xX4bxX3a0xX15xX16xX3xX1xX66xXexX3xXb9xX4bxX335xX4xX124xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX9axX61xX1fxXaxX12xXcxXdcxX15xX16xX3xXaaxX1axX3xXexX1xX4bxX88xX3xX41xX1xX43xX3xXexX46xX4xX1xX3xX15xX4bxX4cxX4xX3xX1cxX16xX1exX1fxX20xX15xX3xX23xX1xX25xX3xXcxX28xX29xX15xX16xX3xX15xX1xX533xX15xX3xX3axX396xX15xX1xX88xX3xX101xX1exXdxX3xX3axX6fexX15xX16xX3xX101xX4cxXdxX3xX15xX1xXfaxX15xX16xX3xXexX1xX208xX15xX1xX3xXexX1ccxX1exX88xX3xXaexX66xXexX3xXc8xX1exXcaxX3xXexX9axX3xX5xX4cxX15xX3xX15xX1xX4bxX15xX16xX3xXexX1exX1fxX35xXexX3xX15xX1xXdxX30xX15xX3xXaexX1xXbdxX15xX16xX3xXb9xX4bxX335xX4xX3xX4xX1xX43xX3xXc8xX1exX6xX15xX88xX3xXexX1ccxX3xX3axXbaxX15xX88xX3xXaexX1xXbdxX15xX16xX3xXb9xX4bxX335xX4xX3xXc8xX1exX86xX3xX7xX6xX1fxX3xX7xX4bxX6xX3xX101xX4cxXdxX3xXexX1xX6ddxX15xX16xX3xX5xX335xXdxX88xX3xX15xX16xX43xX3xXc8xX1exX30xX15xX3xXexX28xX30xX15xX3xX101xX27dxX15xX16xX3xX15xX16xX1exX1fxX35xXexX3xXc8xX1exX66xX124xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX9axX61xX1fxXaxX12xX5exX6xXdxX3xX5xX208xX88xX3xX101xXdxX35xX4xX3xXb9xXcaxX3axX3xX15xX1xXdxX35xX3axX3xXb9xX14xX15xX16xX3xXexX1xX3a0xXdxX3xX4xX1xX3exX4xX3xX101xX6axX3xX41xX1xX43xX3xXexX46xX4xX1xX3xX15xX4bxX4cxX4xX3xX101xX208xX3xXcxXdcxX15xX16xX3xXaaxX1axX3xXexX1xX4bxX3xX4xX43xX6xX3xX13xXcaxX15xX16xX88xX3xX4xXbdxX15xX16xX3xX101xXdxX35xX4xX3xX28xX533xXexX3xX15xX1xXdxX8dxX1exX88xX3xX5xX396xXdxX3xXb9xX6xX15xX16xX3xX4xX1xX1ex167c7xX15xX3xXc1xX46xX3xX4xX1xX9axX3xX13xX396xXdxX3xX1xX1fexXdxX3xX5xXd8xX15xX3xXexX1xX3exX3xX1a9xfc0cxXbe0xXbe0xX3xX4xX43xX6xX3xX13xXcaxX15xX16xX124xX3xXaaxX6xX3xX5xX208xX3xXexX28xX76xX15xX1xX3xXb9xX1fexX88xX3xX15xX92fxX15xX16xX3xX5xX1ccxX4xX88xX3xX7xX1ccxX3xX1xXdxXb0xX1exX3xXc1xXdxX66xXexX3xX4xX235xX3xX1xX396xX15xX88xX3xXexX1exXdcxXdxX3xXexX86xX4xX3xX5xX396xXdxX3xXb9xXbaxX3xX5xX4cxX15xX88xX3xX3axX208xX3xXexX1exXdcxXdxX3xXexX86xX4xX3xX4xX208xX15xX16xX3xX4xX6xX9axX3xXexX1xX76xX3xX7xX3exX4xX3xXaexX1xX42fxX10xX3xX4xX208xX15xX16xX3xXexX1xX533xXbxX124xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX9axX61xX1fxXaxX12xX1aexX76xX3xX101xX39xX1fxX88xX3xXcxXdcxX15xX16xX3xXaaxX1axX3xXexX1xX4bxX88xX3xX41xX1xX43xX3xXexX46xX4xX1xX3xX15xX4bxX4cxX4xX3xX1cxX16xX1exX1fxX20xX15xX3xX23xX1xX25xX3xXcxX28xX29xX15xX16xX3xX28xX533xXexX3xX3axX9axX15xX16xX3xXb9xX4bxX335xX4xX3xX4xX86xX4xX3xXb9xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xX5xXbaxX15xX1xX3xXb9xX396xX9axX88xX3xX15xX16xX1exX1fxX30xX15xX3xX5xXbaxX15xX1xX3xXb9xX396xX9axX3xX13xXcaxX15xX16xX88xX3xX1cxX1xX208xX3xX15xX4bxX4cxX4xX88xX3xX8c3xX690xXexX3xXexX28xX39xX15xX3xXcxXdcxX3xXc8xX1exXc2xX4xX88xX3xX4xX86xX4xX3xX101xX46xX3xXb9xX396xXdxX3xXc1xXdxXb0xX1exX3xX1f8xX1exXc2xX4xX3xX1xX1fexXdxX88xX3xX4xX20fxX3xXexX28xXdxX3xX101xX208xX3xXb9xX14xX15xX16xX3xXc1xX208xX9axX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX79dxX88xX3xX1xX66xXexX3xX5xX27dxX15xX16xX3xX16xXdxX25xXbxX3xXb9x1400axX88xX3xXexX396xX9axX3xXb9xXdxX8dxX1exX3xXaexXdxX35xX15xX7b9xX3xX4xX86xX4xX3xX4xX70xX3xXc8xX1exX6xX15xX3xX5xXdxX30xX15xX3xXc8xX1exX6xX15xX3xX15xX1xX4bxX3xX1f8xX1exXc2xX4xX3xX1xX1fexXdxX88xX3xX41xX1xX1axX15xX1xX3xXbxX1xX43xX88xX3xX8c3xX690xXexX3xXexX28xX39xX15xX3xXcxXdcxX3xXc8xX1exXc2xX4xX88xX3xX4xX86xX4xX3xXb9xX9axX208xX15xX3xXexX1xXb0xX3xX4xX1xX1axX15xX1xX3xXexX28xX46xX11fxX280xXbaxX3xX1xX1fexXdxX88xX3xX4xX86xX4xX3xX4xX70xX3xXc8xX1exX6xX15xX3xXexX4bxX3xXbxX1xX86xXbxX88xX3xX4xX86xX4xX3xX4xX70xX3xXc8xX1exX6xX15xX88xX3xXc1xX6xX15xX88xX3xX15xX16xX208xX15xX1xX3xX101xX208xX3xX4xX86xX4xX3xXb9xX46xX6xX3xXbxX1xX4bxX70xX15xX16xX3xXbxX1xXc2xXdxX3xX1xX335xXbxX3xX4xX1xX690xXexX3xX4xX1xX6d0xX88xX3xXb9xX690xX4xX3xXc1xXdxX35xXexX3xX5xX208xX3xXb9xX9axX208xX15xX3xXaexX66xXexX3xXexX1xXc2xX15xX16xX3xX15xX1xX533xXexX3xX4xX6xX9axX3xXb9xXb0xX3xX4xX235xX3xXexX1xXb0xX3xX1xX9axX208xX15xX3xXexX1xX208xX15xX1xX3xXexXc2xXexX3xX15xX1xX533xXexX3xX15xX1xXdxX35xX3axX3xX101xX6axX3xXb9xX4bxX335xX4xX3xX16xXdxX6xX9axX124xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX9axX61xX1fxXaxX12xXcxXdcxX15xX16xX3xXaaxX1axX3xXexX1xX4bxX88xX3xX41xX1xX43xX3xXexX46xX4xX1xX3xX15xX4bxX4cxX4xX3xX1cxX16xX1exX1fxX20xX15xX3xX23xX1xX25xX3xXcxX28xX29xX15xX16xX3xXaexX1xX6c6xX15xX16xX3xXb9xX46xX15xX1xX3xX7xX6d0xX3xX4xXc2xX3xX16xX6ddxX15xX16xX3xX1xX66xXexX3xX7xX3exX4xX3xX3axX76xX15xX1xX88xX3xX15xX52bxX3xX5xX1ccxX4xX3xXbxX1xX533xX15xX3xXb9xX533xX1exX3xXb9xXb0xX3xXexX1xX1ccxX4xX3xX1xXdxX35xX15xX3xX4xX86xX4xX3xX4xX1xX3exX4xX3xX15xX92fxX15xX16xX88xX3xX15xX1xXdxX35xX3axX3xX101xX6axX3xX3axX208xX3xX5exXdxX66xX15xX3xXbxX1xX86xXbxX88xX3xXbxX1xX86xXbxX3xX5xX1exX39xXexX3xXb9xXbaxX3xXc8xX1exX1fxX3xXb9xX46xX15xX1xX3xX101xX208xX3xX13xXcaxX15xX16xX88xX3xX1cxX1xX208xX3xX15xX4bxX4cxX4xX88xX3xX1cxX1xX4ebxX15xX3xX61xX4ebxX15xX3xXb9xXbaxX3xX16xXdxX6xX9axX3xXbxX1xX235xX124xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX9axX61xX1fxXaxX12xXcxX1xX6xX1fxX3xX3axX690xXexX3xX13xXcaxX15xX16xX88xX3xX1cxX1xX208xX3xX15xX4bxX4cxX4xX88xX3xX1f8xX1exXc2xX4xX3xX1xX1fexXdxX88xX3xX41xX1xX1axX15xX1xX3xXbxX1xX43xX88xX3xX8c3xX690xXexX3xXexX28xX39xX15xX3xXcxXdcxX3xXc8xX1exXc2xX4xX3xX1aexXdxX35xXexX3xX1cxX6xX3axX88xX3xX41xX1xX43xX3xXexX46xX4xX1xX3xX1f8xX1exXc2xX4xX3xX1xX1fexXdxX3xX1cxX16xX1exX1fxX20xX15xX3xXcxX1xX46xX3xX7axXdxX3axX3xX1cxX16xX4ebxX15xX88xX3xXcxX1xX43xX3xXexX4bxX4cxX15xX16xX3xX41xX1xX1axX15xX1xX3xXbxX1xX43xX3xX1cxX16xX1exX1fxX20xX15xX3xX1a9xX1exX4ebxX15xX3xX23xX1xX25xX4xX88xX3xX23xX1xX235xX3xX41xX1xX43xX3xXexX46xX4xX1xX3xX15xX4bxX4cxX4xX3xX13xX690xX15xX16xX3xXcxX1xX46xX3xX1cxX16xX29xX4xX3xXcxX1xX46xX15xX1xX88xX3xX41xX1xX43xX3xXexX46xX4xX1xX3x150a5xX1fxX3xXc1xX6xX15xX3xXcxX28xX1exX15xX16xX3xX4bxX70xX15xX16xX3xX8c3xX690xXexX3xXexX28xX39xX15xX3xXcxXdcxX3xXc8xX1exXc2xX4xX3xX1aexXdxX35xXexX3xX1cxX6xX3axX3xXcxX28xXd8xX15xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX8c3xf96fxX15xX3xXb9xXbaxX3xXexX690xX15xX16xX3xXc1xX235xX3xX1xX9axX6xX3xXexX4bxX70xXdxX3xXexX1xX6ddxX3axX3xX4xX1xX25xX4xX3xX3axX6fexX15xX16xX3xXcxXdcxX15xX16xX3xXaaxX1axX3xXexX1xX4bxX88xX3xX41xX1xX43xX3xXexX46xX4xX1xX3xX15xX4bxX4cxX4xX3xX1cxX16xX1exX1fxX20xX15xX3xX23xX1xX25xX3xXcxX28xX29xX15xX16xX124xX0xX4fxXbxX12
Theo TTXVN