Cựu Chủ tịch Nissan Carlos Ghosn bị cáo buộc tội danh mới
Ngày 22/4, các công tố viên Tokyo đã khởi tố cựu Chủ tịch Nissan Motor Co. Carlos Ghosn với tội danh mới là sử dụng sai quỹ công ty chi trả cho một nhà phân phối ở Oman.
ff84x18f4fx1a591x18338x17014x1260dx13e2ex1290ex1584fxX7x103c5x19137x1cbbfx1d6aex17663x1cfc7xX5x1a992xXax139fcx107cfx1b006x1c0b9xX3xX13xX1x1a7f4xX3xXex10132xX4xX1xX3x1c597xXdxX7xX7xX6x1d5c7xX3xX13xX6x1786exX5x19588xX7xX3x1e7b2xX1xX2bxX7xX25xX3x112f9xX1cxX3xX4x19c00xX2bxX3xX34xX15x15897xX4xX3xXexX3dxXdxX3x1321axX6xX25xX1xX3x1695ax1aff0xXdxX0x16e21xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10ddaxX10xX6xX44xXaxX12xX20x1b49fx11a7ex1aca9xX3x148ffxX67xX4dx1a65ex1b868xX3xX4xX38xX4xX3xX4x131a9xX25xX63xX3xXex1568dxX3x1433dxXdx1bf2cxX25xX3xXcxX2bx18574xX65xX2bxX3x19226x15ec5xX3xX80xX1x168adxXdxX3xXexX77xX3xX4xX14xX15xX3xX13xX1xX19xX3xXexX1cxX4xX1xX3xX20xXdxX7xX7xX6xX25xX3x1b182xX2bxXexX2bxX29xX3xX13xX2bx16a1cxX3xX13xX6xX29xX5xX2bxX7xX3xX2exX1xX2bxX7xX25xX3xX79xX4axXdxX3xXexX3dxXdxX3xX44xX6xX25xX1xX3xX49xX4axXdxX3xX5xX64xX3xX7x1b80axX3xX44x12e79xX25xX63xX3xX7xX6xXdxX3x10d02xX15x1c321xX3xX4xX72xX25xX63xX3xXexX65xX3xX4xX1xXdxX3xXexX29x1555exX3xX4xX1xX2bxX3xX49xX3dxXexX3xX25xX1xX64xX3xXbxX1x163c9xX25xX3xXbxX1xX77xXdxX3xX89xX3x1b98cxX49xX6xX25xXabxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2bxX25xXaxX12xX0xXdxX49xX63xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX49xX7x101b3xXbxX1xX2bxXexX2bxXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxX44xXdxX7xXbxX5xX6xX65x18644xX3xX34xX5xX2bxX4xX80x120e0xX3xX49xX6xX29xX63xXdxX25xX132xX5xX10x104efxXexX148xX3xX6xX15xXexX2bxX14fxX3xX49xX6xX29xX63xXdxX25xX132xX29xXdxX63xX1xXexX148xX3xX6xX15xXexX2bxX14fxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX13xX1xX19xX3xXexX1cxX4xX1xX3xX20xXdxX7xX7xX6xX25xX3xX13xX6xX29xX5xX2bxX7xX3xX2exX1xX2bxX7xX25xX3xX34xX1cxX3xX4xX38xX2bxX3xX34xX15xX3dxX4xX3xXexX3dxXdxX3xX44xX6xX25xX1xX3xX49xX4axXdxX3xX1x1bd2cxX25xX1xX3xXecxX25xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX29xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxXabxX34xX6xX2bxXexX1xX6xX25xX1xX1xX2bxX6xXabxX79xX25xX4dxX25xX10x19792xX7xX4dxX2x1813exX2x1c17bxX4dxX2x11edax18844xX44xX2xX2x13ef8xX67xX1e4x18a3ex130e8xXexX6axX1eaxX1eaxX1e9xX5xX2xXabx19c8axXbxX63xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX13xX1xX19xX3xXexX1cxX4xX1xX3xX20xXdxX7xX7xX6xX25xX3xX13xX6xX29xX5xX2bxX7xX3xX2exX1xX2bxX7xX25xX3xX34xX1cxX3xX4xX38xX2bxX3xX34xX15xX3dxX4xX3xXexX3dxXdxX3xX44xX6xX25xX1xX3xX49xX4axXdxXaxX3xX44xX6xXexX6xX132xXbxX1xX2bxXexX2bxX132xX2bxX29xXdxX63xXdxX25xX6xX5xX132xX7xX29xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX148xX4dxX4dxX4xX44xX25xXdxX49xX63xXabxX79xXdxX10xXexX25xX6xX49xXbxX5xX15xX7xXabxX79xX25xX4dxXexX1e6xX67xX1f1xX4dxX15xXbxX5xX2bxX6xX44xX10xX44xX4dxX15axX7xX49xX7xX65xX4dxX67xX1f1xX2xX1e4x1e7caxX1f1xX6axX28fxX67xX67xX4dxX4xX6xX29xX5xX2bxX7xX28fxX63xX1xX2bxX7xX25xXabxX1fbxXbxX63xXaxX3xX4dxX12x1146cxX25xX63xX3xX13xX6xX29xX5xX2bxX7xX3xX2exX1xX2bxX7xX25xXabxX3x1ce7axX20xX63xX15x13b74xX25xX148xX3xX2exX10xXexXexX65xX3x106d4xX49xX6xX63xX10xX7x133e1xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1541axX2bxX44xX65xXaxX12xX2aaxX25xX63xX3xX2exX1xX2bxX7xX25xX3xX34xX1cxX3xX34x19db2xXexX3xX63xXdx18ee3xX3xX5x13f4cxX25xX3xXexX1x1c10fxX3xX6axX3xX1xX72xX49xX3xX6axX4dxX6axX3xX79x15cadxX6xX3xXdaxX15xX6xX3xXexX1xX10xX2bxX3xX4xX38xX2bxX3xX34xX15xX3dxX4xX3xX5x1a3aaxX49xX3xX44xXd2xX25xX63xX3xXex1b828xX25xX3xX25xX1xXdx198c5xX49xX3xX7xX6xX15xX3xX80xX1xXdxX3xX20xXdxX7xX7xX6xX25xX3xXbxX1xX38xXexX3xX1xXdxX333xX25xX3xX49xX3dxXexX3xX7xX77xX3xX80xX1xX2bxXecxX25xX3xX4xX1xXdxX3xXexX29xXecxX3xX4xX19xX6xX3xX4xX72xX25xX63xX3xXexX65xX3xX4xX1xX2bxX3xX25xX1xX64xX3xXbxX1xXfcxX25xX3xXbxX1xX77xXdxX3xX89xX3xX106xX49xX6xX25xX3xX84xX85xX3xX84x186b9x189d2xX4xX3xX7xXcfxX3xX44xXd2xX25xX63xX3xX4xX1xX2bxX3xX49xXd2xX4xX3xX84xX32dxX4xX1xX3xX4xX38xX3xX25xX1xXfcxX25xX3xX4xX19xX6xX3xX72xX25xX63xX3xX25xX64xX65xX6bxX3xX80xX1xXdx1c3e8xX25xX3xX4xX72xX25xX63xX3xXexX65xX3xXexX1x16974xXexX3xXexX1xX2bxX38xXexX3xX1eexX3xXexX29xXdxX333xX15xX3x1e7c0x1330ax1ae76xXabxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2e0xX2bxX44xX65xXaxX12x14620xXd2xX3xX34xX2f4xXexX3xX63xXdxX2f9xX3xX44xXdx1d3fexX25xX3xX29xX6xX3xX4xX1xX38dxX6xX3xX84xX2fcxX65xX3xX49xX3dxXexX3xXexX1xX38xX25xX63xX3xX80x17ca5xX3xXexX30exX3xX80xX1xXdxX3xX72xX25xX63xX3xX2exX1xX2bxX7xX25xX3xX84xX38dxX38exX4xX3xX34xXecxX2bxX3xX5xX85xX25xX1xX3xXexX324xX49xX3xXexX1xX6xX3xX7xX6xX15xX3xX2xX1f1xX1eaxX3xX25xX63xX64xX65xX3xX34xX1cxX3xX63xXdxX6xX49xX3xX63xXdxX2f9xXabxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2e0xX2bxX44xX65xXaxX12xX20xX1x11d94xX49xX3xX5xX15x17c8fxXexX3xX7xX38dxX3xX84xX324xXdxX3xX44xXdxX333xX25xX3xX4xX1xX2bxX3xX72xX25xX63xX3xX2exX1xX2bxX7xX25xX3xX4xX1xX2bxX3xX34xXdxX3bexXexX3xX1x1d608xX3xX7x1b4d7xX3x15854xXdxX25xX3xX34xXecxX2bxX3xX5xX85xX25xX1xX3xXexX324xXdxX3xX25xX63xX2bxX324xXdxX3xX4xX1xX2bxX3xXexX1xXfcxX25xX3xX4xX1xX19xXabxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2e0xX2bxX44xX65xXaxX12xX20xX63xX64xX65xX3xX67xX67xX4dxX6axX3xX5xX64xX3xX25xX63xX64xX65xX3xX4xX15xX77xXdxX3xX4x13ab7xX25xX63xX3xXexX29xX2bxX25xX63xX3xXexX1x172b5xXdxX3xX1xX324xX25xX3xXexX324xX49xX3xX63xXdxX6xX49xX3xXexX1xX10xX2bxX3xXdaxX15xX65xX3bexXexX3xX84xX1cxX25xX1xX3xX4xX19xX6xX3xXcx133a9xX6xX3xX38xX25xX3xXcxX2bxX80xX65xX2bxX3xX84xX38dxX6xX3xX29xX6xX3xXexX29xX38dxX4axX4xX3xX84xX475xXabxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2e0xX2bxX44xX65xXaxX12xX13xX38xX2bxX3xXexX29xX324xX25xX63xX3xX84xX38dxX38exX4xX3xX84xX38dxX6xX3xX29xX6xX3xX80xX1xXdxX3xX72xX25xX63xX3xX2exX1xX475xX25xX3xX4xX1xX15x13c4bxX25xX3xX34xX1cxX3xX34xX64xX2bxX3xX4xX1xX2f9xX6xX3xX79x1b9e0xX3xX4xX38xX2bxX3xX34xX15xX3dxX4xX3xX79xXdxX3xXbxX1xX324xX49xX3xX5xX15xX47axXexX3xX4xX38xX4xX3xX4xX72xX25xX63xX3xX4xXd2xX3xXexX64xXdxX3xX4xX1xX32dxX25xX1xX3xX80xX1xXdxX3xX80xX1xX6xXdxX3xXexX1xXdxX3bexX15xX3xX1e4xX6bxX2xX3xXex1ed49xX3xX65xX10xX25xX3xXexXdxX58fxX25xX3xXexX1xX15xX3xX25xX1xX47axXbxX3xXexX29xX2bxX25xX63xX3xX4xX38xX4xX3xX34xX38xX2bxX3xX4xX38xX2bxX3xX4xX1xX301xX25xX63xX3xX80xX1xX2bxX38xX25xX3xX4xX19xX6xX3xX20xXdxX7xX7xX6xX25xX3xX25xX3dxXbxX3xX5xX7bxX25xX3xX63xXdxX4axXdxX3xX4xX1xX301xX4xX3xX20xX1xX47axXexX3xX2e0xXecxX25xX3xXexX29xX2bxX25xX63xX3xX7xX15xX77xXexX3xX1eaxX3xX25x16bf2xX49xX6bxX3xXexX32dxX25xX1xX3xXexX4axXdxX3xX1xX3bexXexX3xXexX1xX38xX25xX63xX3xX1f2xX4dxX67xX1f1xX2xX1eaxXabxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2e0xX2bxX44xX65xXaxX12xX2aaxX25xX63xX3xX2exX1xX2bxX7xX25xX6bxX3xXdaxX15xX77xX4xX3xXexX1cxX4xX1xX3xX2e0xX29xX6x12f2dxXdxX5xX6bxX3x1dbafxX1xX38xXbxX3xX5xX64xX3x11deexXdxX34xX6xX25xX6bxX3xX4x1301cxX25xX63xX3xX34xX1cxX3xX34xX15xX3dxX4xX3xXexX3dxXdxX3xX5xX324xX49xX3xX44xXd2xX25xX63xX3xXexX32dxX25xX3xX25xX1xXdxX333xX49xX3xX5xXdxX7bxX25xX3xXdaxX15xX6xX25xX3xX79xXdxX333xX4xX3xX4xX1xX15xX65xX41cxX25xX3xX4xX38xX4xX3xX80xX1xX2bxXecxX25xX3xXexX1xX15xX6xX3xX5x193d0xX3xX80xXdxX25xX1xX3xX44xX2bxX6xX25xX1xX3xX4xX38xX3xX25xX1xXfcxX25xX3xX79xX64xX2bxX3xX7x1548fxX3xX7xX38xX4xX1xX3xX80xX3bexX3xXexX2bxX38xX25xX3xX4xX19xX6xX3xX20xXdxX7xX7xX6xX25xX3xX1xX2c0xXdxX3xX25xX637xX49xX3xX67xX1f1xX1f1xX1eaxX3xX79xX64xX3xX5xX3cbxX65xX3xX2xX6axX6bxX1e9xX3xXexX29xXdxX333xX15xX3xX3dcxX3ddxX3dexX3xXexX30exX3xXdaxX15xXdcxX3xX4xX19xX6xX3xX20xXdxX7xX7xX6xX25xX3xXexX29xXecxX3xX4xX1xX2bxX3xX49xX3dxXexX3xX44xX2bxX6xX25xX1xX3xX25xX1xXfcxX25xX3xX3ddxX6xX15xX44xXdxX3x13b00xX29xX6xX34xXdxX6xX3xX84xX41cxX3xX25xX63xX38dxX503xXdxX3xX25xX64xX65xX3xX63xXdxX6xX3xX1xX324xX25xX3xXexX32dxX25xX3xX44xXd2xX25xX63xX3xX4xX1xX2bxX3xX72xX25xX63xXabxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2e0xX2bxX44xX65xXaxX12xXcxX1xX10xX2bxX3xX4xX38xX4xX3xX25xX63xX15xX2c0xX25xX3xXexX1xX324xX2bxX3xXexXdxX25xX6bxX3xX5xX333xX25xX1xX3xX34xX2f4xXexX3xX63xXdxX2f9xX3xX49xX4axXdxX3xX25xX1xX3cbxXexX3xX25xX1x1748bxX49xX3xX79xX64xX2bxX3xX72xX25xX63xX3xX2exX1xX2bxX7xX25xX3xX5xXdxX7bxX25xX3xXdaxX15xX6xX25xX3xX49xX3dxXexX3xX25xX1xX64xX3xXbxX1xXfcxX25xX3xXbxX1xX77xXdxX3xX106xX49xX6xX25xX3xX25xX1xX47axX25xX3xX2xX2xX1eexX3xXexX29xXdxX333xX15xX3xX3dcxX3ddxX3dexX3xXexX30exX3xX20xXdxX7xX7xX6xX25xX3xXexX29xX2bxX25xX63xX3xX80xX1xX2bxXecxX25xX63xX3xXexX1xX503xXdxX3xX63xXdxX6xX25xX3xXexX30exX3xXexX1xX38xX25xX63xX3xX2xX67xX4dxX67xX1f1xX2xX1eexX3xXexX4axXdxX3xXexX1xX38xX25xX63xX3xX1e9xX4dxX67xX1f1xX2xX1eaxX3xX79xX64xX3xX4xX1xX15xX65xX41cxX25xX3xX1eexX3xXexX29xXdxX333xX15xX3xX3dcxX3ddxX3dexX3xXexX29xX2bxX25xX63xX3xX7xX77xX3xX25xX64xX65xX3xXexX4axXdxX3xX49xX3dxXexX3xXexX64xXdxX3xX80xX1xX2bxXecxX25xX3xXexXdxX3bexXexX3xX80xXdxX333xX49xX3xX4xX19xX6xX3xX49xX3dxXexX3xX4xX72xX25xX63xX3xXexX65xX3xX84xX2fcxX15xX3xXexX38dxX3xX89xX3xX68fxXdxX34xX6xX25xX3xX1xXdxX333xX25xX3xXexX1xX15xX3dxX4xX3xX7xX89xX3xX1xX2f9xX15xX3xX4xX19xX6xX3xX72xX25xX63xX3xX2exX1xX2bxX7xX25xXabxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2e0xX2bxX44xX65xXaxX12xXa3xX3dxXexX3xX7xX77xX3xX25xX63xX15xX2c0xX25xX3xXexXdxX25xX3xX4xX528xX25xX3xX4xX1xX2bxX3xX29xX7d9xX25xX63xX3xX49xX3dxXexX3xXbxX1xX2fcxX25xX3xX7xX77xX3xXexXdxX58fxX25xX3xX25xX64xX65xX3xXexXdxX3bexXbxX3xXexXd2xX4xX3xX84xX38dxX38exX4xX3xX4xX1xX15xX65xX41cxX25xX3xX4xX1xX2bxX3xX4xX72xX25xX63xX3xXexX65xX3xX4xX19xX6xX3xX79xX38exX3xX72xX25xX63xX3xX2exX1xX2bxX7xX25xXabxX3x18b5axX1xX2bxXecxX25xX3xXexXdxX58fxX25xX3xX4xX697xX25xX63xX3xX4xX475xX3xXexX1xX41cxX3xX84xX85xX3xX84xX38dxX38exX4xX3xX7xXcfxX3xX44xXd2xX25xX63xX3xX84xX41cxX3xX49xX15xX6xX3xX49xX3dxXexX3xX44xX15xX3xXexX1xX15xX65xX58fxX25xX3xX1xX324xX25xX63xX3xX7xX6xX25xX63xX3xXexX29xX1cxX3xX63xXdxX38xX3xX2xX6bxX1e6xX3xXexX5d1xX3xX65xX10xX25xX3xX2bcxX2xX6axX3xXexX29xXdxX333xX15xX3xX3dcxX3ddxX3dexX2d0xX3xXbxX1xXd2xX4xX3xX79xXd2xX3xX63xXdxX6xX3xX84xX1bbxX25xX1xX3xX4xX14xX15xX3xX13xX1xX19xX3xXexX1cxX4xX1xX3xX20xXdxX7xX7xX6xX25xX3xXabxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2e0xX2bxX44xX65xXaxX12xX2aaxX25xX63xX3xX2exX1xX2bxX7xX25xX3xX5xX15xX72xX25xX3xXexX14xX3xX25xX1xX47axX25xX3xX84xX85xX3xX4xX77xX25xX63xX3xX1xXdxX3bexX25xX3xX67xX1f1xX3xX25xX637xX49xX3xX4xX15xX3dxX4xX3xX84xX503xXdxX3xX84xX41cxX3xX1xX2c0xXdxX3xX7xXdxX25xX1xX3xX25xX58fxX25xX3xX4xX72xX25xX63xX3xX25xX63xX1xXdxX333xXbxX3xX72xXexX72xX3xX4xX19xX6xX3xX20xX1xX47axXexX3xX2e0xXecxX25xX3xXexX30exX3xX34xX503xX3xX79xX14xX4xX3xXbxX1xX38xX3xX7xXecxX25xXabxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2e0xX2bxX44xX65xXaxX12xX2aaxX25xX63xX3xX84xX85xX3xX34xX1cxX3xX4xX38xX4xX1xX3xX4xX1xX301xX4xX3xX4xX1xX19xX3xXexX1cxX4xX1xX3xX4xX19xX6xX3xX20xXdxX7xX7xX6xX25xX3xX4xX697xX25xX63xX3xX25xX1xX38dxX3xX4xX38xX4xX3xX84xX77xXdxX3xXexX38xX4xX3x1552bxX10xX25xX6xX15xX5xXexX3xX3ddxX766xX3xX79xX64xX3xXa3xXdxXexX7xX15xX34xXdxX7xX1xXdxX3xXa3xX2bxXexX2bxX29xX7xX3xX7xX6xX15xX3xX80xX1xXdxX3xX34xX1cxX3xX34xX2f4xXexX3xX5xX2fcxX25xX3xX84xX2fcxX15xX3xX1xX2c0xXdxX3xXexX1xX38xX25xX63xX3xX2xX2xX4dxX67xX1f1xX2xX1eaxXabxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2e0xX2bxX44xX65xXaxX12xX13xX697xX25xX63xX3xXexX29xX2bxX25xX63xX3xX25xX63xX64xX65xX3xX67xX67xX4dxX6axX6bxX3xX20xXdxX7xX7xX6xX25xX3xXa3xX2bxXexX2bxX29xX3xXexX1xX72xX25xX63xX3xX34xX38xX2bxX3xX84xX85xX3xX80xX1xXdxX3bexX15xX3xX80xXdxX333xX25xX3xX4xX14xX15xX3xX13xX1xX19xX3xXexX1cxX4xX1xX3xX2exX1xX2bxX7xX25xX3xX79xX4axXdxX3xX4xX38xX2bxX3xX34xX15xX3dxX4xX3xX5xX324xX49xX3xX44xXd2xX25xX63xX3xXexX32dxX25xX3xX25xX1xXdxX333xX49xX3xXexX1xX10xX2bxX3x12fc3xX324xX2bxX3xX5xX15xX47axXexX3xX3dexX2bxX6xX25xX1xX3xX25xX63xX1xXdxX333xXbxX3xX20xX1xX47axXexX3xX2e0xXecxX25xXabxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2e0xX2bxX44xX65xXaxX12xX20xXdxX7xX7xX6xX25xX3xXa3xX2bxXexX2bxX29xX3xX4xX1xX2bxX3xX34xXdxX3bexXexX3xX4xX72xX25xX63xX3xXexX65xX3xX80xX1xX89xXdxX3xX80xXdxX333xX25xX3xX7xX6xX15xX3xX80xX1xXdxX3xX4a6xX38xX4xX3xX84xX1cxX25xX1xX3xX4xX38xX4xX3xX80xX1xX2bxXecxX25xX3xXexX1xX6xX25xX1xX3xXexX2bxX38xX25xX3xX4xX19xX6xX3xX20xXdxX7xX7xX6xX25xX3xX63xXcfxXdxX3xXexX4axXdxX3xX49xX3dxXexX3xX4xX72xX25xX63xX3xXexX65xX3xX25xX38dxX4axX4xX3xX25xX63xX2bxX64xXdxX3xXexX1xX72xX25xX63xX3xXdaxX15xX6xX3xX49xX3dxXexX3xX4xX1xXdxX3xX25xX1xX38xX25xX1xX3xX84xX85xX3xX84xX38dxX38exX4xX3xX72xX25xX63xX3xX2exX1xX2bxX7xX25xX3xX7xXcfxX3xX44xXd2xX25xX63xX3xX5xX64xX49xX3xX5xX38exXdxX3xX4xX1xX2bxX3xX4xX38xX3xX25xX1xXfcxX25xXabxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3ddxX2bxX15xX29xX4xX10xXaxX12xX68fxX687xX3xX2bcxXcxX1xX10xX2bxX3xX95axX65xX2bxX44xX2bxX2d0xX0xX4dxXbxX12