Công bố chỉ số PAPI 2020: Thanh Hóa tiếp tục nằm trong nhóm trung bình cao
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 14-4-2021, tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) công bố Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) 2020. Theo báo cáo, năm 2020 Thanh Hóa tiếp tục nằm trong nhóm trung bình cao.
6b74xd67bx8e43xe2a4x9b17xb612xeb94xb9a7xe4e5xX7x9be4xb25ax989axac93xd125xf1e3xX5xeb33xXaxa9e1xda3bx6fcax98b0xda48xX3xf33ax9327xX3xX4xX1xa85axX3xX7xX19xX3xa87cx9bd7xX22xbdf8xX3x8774xcf9exX27xX28xef82xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xb70ax7843xX6xX3xXexXdx8c40xXbxX3xXex90ebxX4xX3xX15xa16cx7747xX3xXex6d69x6dfdxX15xX16xX3xX15xX1xX34xX42xX3xXexX45x9acexX15xX16xX3xX18x9160xX15xX1xX3xX4xX6xX46xX0x6f9fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX10xX6xf446xXaxX12x727fx8f4dxX15xX16xX3xX2x88a6xb687xX79xX7axX27xX28xX27xX2xaa03xX3xXexdc91xXdxX3xX33xeaf8xX3xf61cxc2c0xXdxX81xX3xX13xX1x6df2x97d8xX15xX16xX3xXexX45xX56xX15xX1xX3xX22xX1xX74xXexX3xXexX45xXdxd721xX15xX3xce64xXdx80ccxX15xX3xX1xXdx7600xXbxX3xf3f3xX51xX19xX4xX3x8f3bxe518xX8ax9a90xX22x7806xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX13xX1xX1dxX3xX7xX19xX3xX1xXdxXaexX51xX3xXb1xX51xeb01xX3xXb1xX51xXd3xX15xX3xXexX45x8090xX3xe2d4xX88xX3xX1xX88xX15xX1xX3xX4xX1x896cxX15xX1xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX4x867cxXbxX3xXexX1dxX15xX1xX3xXb6xX22xX23xX22xX25xXbbxX3xX27xX28xX27xX28xd539xX3xXcxX1xX10xX46xX3xX18xX74xX46xX3xX4xX74xX46xX81xX3xX15xd10axX42xX3xX27xX28xX27xX28xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX33xX34xX6xX3xXexXdxX39xXbxX3xXexX3dxX4xX3xX15xX41xX42xX3xXexX45xX46xX15xX16xX3xX15xX1xX34xX42xX3xXexX45xX51xX15xX16xX3xX18xX56xX15xX1xX3xX4xX6xX46xX105xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8cdexX46xX70xf333xXaxX12xX0xXdxX42xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX70xXexX1xX51xX42xX18xX3xXdxX13xX10xX15xXexX10xX45xXaxX3xX7xXexX161xX5xX10xX9xXaxb420xXdxX70xXexX1xX2bxX3xa453xX28xX28xXbx887bx6de4xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX2bxX3xb05dxX2xX2xXbxX192xX193xXaxX3xX7xX45xX4xX9xXaxX5exX5exXdxX105xX18xX6xX46xXexX1xX6xX15xX1xX1xX46xX6xX105xXdexX15xX5exX15xX10xX187xX7xX5exX27xX2xX2xe4a9xX5exX2xX28xX1c5xX70xf4e4xX2xX28xX28xX19dxX27xX2xXexX19dxX1cbxX1c5xX27xX5xe9aexX7axX1c5xX105x91e7xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX3xX7xX19xX3xX22xX23xX22xX25xX3xX27xX28xX27xX28xX2bxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX33xX34xX6xX3xXexXdxX39xXbxX3xXexX3dxX4xX3xX15xX41xX42xX3xXexX45xX46xX15xX16xX3xX15xX1xX34xX42xX3xXexX45xX51xX15xX16xX3xX18xX56xX15xX1xX3xX4xX6xX46xXaxX3xX187xXdxX70xXexX1xX9xXaxX18exX28xX28xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX19dxX2xX2xXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15exX46xX70xX161xXaxX12xX22xX23xX22xX25xX3xX5xX88xX3xX4xX1xX91xX92xX15xX16xX3xXexX45xX56xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxXa9xX15xX3xX4x8661xX51xX3xXb1xX51xX6xX15xX3xXexX45xd803xX15xX16xX3xXdexa8edxX3xXb1xX51xXd3xX15xX3xXexX45xXdcxX3xX70xX46xX3xXb7xX8axXb9xX22xX3xXexX84xXdxX3xec08xXdxXaexXexX3xX8axX6xX42xX3xa61exX1x71a5xXdxX3xX192xX91x9530xX15xX16xX3xXexc083xX3xX15xX116xX42xX3xX27xX28xX28xd533xX105xX3xX13xX1xX1dxX3xX7xX19xX3xX22xX23xX22xX25xX3xa09exX46xX3xX5xX91xe6f2xX15xX16xX3xXdexX88xX3xX7xX46xX3xX7xX74xX15xX1xX3xXexX45xXd3xXdxX3xX15xX16xX1xXdxXaexX42xX81xX3xX4xXd3xX42xX3xX15xX1xaf7fxX15xX3xX4x9910xX6xX3xX15xX16xX91xX2d7xXdxX3xX70xca85xX15xX3xXdexX28exX3xX1xXdxXaexX51xX3xXb1xX51xXd3xX3xXdexX88xX3xX4xX1xXf2xXexX3xX5xX91x970bxX15xX16xX3xXexX1xd498xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xXe8xX15xX1xX3xX7xX74xX4xX1xX81xX3xX4xX51xX15xX16xX3xX4xXf2xXbxX3xX70xXdcxX4xX1xX3xXdexX3dxX3xX4xX14xX15xX16xX3xX4xX2fdxX6xX3xX4xX1xXe8xX15xX1xX3xXb1xX51xX161xX28exX15xX3xX2d2xXdcxX6xX3xXbxX1xX91xX92xX15xX16xX3xX2b0xX3xX19dxX1cbxX3xXexX1dxX15xX1xX81xX3xXexX1xX88xX15xX1xX3xXbxX1xX19xX3xXexX84xXdxX3xX2a5xXdxXaexXexX3xX8axX6xX42xX3xX15xX1xX41xX42xX3xXexX1xda76xX4xX3xX2d2xeb83xX161xX3xX192xX307xX161xX3xX70xX326xX15xX16xX3xXb1xX51xXd3xX15xX3xXexX45xXdcxX3xX1xXdxXaexX51xX3xXb1xX51xXd3xX3xXdexX88xX3xX4xX1xX2fdxX3xX2d2xX8bxX15xX16xX3xX2d2xX74xXbxX3xX27fxX15xX16xX3xX15xX1xX51xX3xX4xf179xX51xX3xX4xX2fdxX6xX3xX15xX16xX91xX2d7xXdxX3xX70xX307xX15xX105xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15exX46xX70xX161xXaxX12xX0xXdxX42xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX45xXaxX3xX7xXexX161xX5xX10xX9xXaxX187xXdxX70xXexX1xX2bxX3xX1d8xX18exX28xXbxX192xX193xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX2bxX3xX2xX28xX2xX2xXbxX192xX193xXaxX3xX7xX45xX4xX9xXaxX5exX5exXdxX105xX18xX6xX46xXexX1xX6xX15xX1xX1xX46xX6xX105xXdexX15xX5exX15xX10xX187xX7xX5exX27xX2xX2xX1c5xX5exX2xX28xX1c5xX70xX1cbxX2xX28xX28xX19dxX1cbxX1d8xXexX2xX1d8xX79xX28xX5xX27xX7axX2xX105xX1dcxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX3xX7xX19xX3xX22xX23xX22xX25xX3xX27xX28xX27xX28xX2bxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX33xX34xX6xX3xXexXdxX39xXbxX3xXexX3dxX4xX3xX15xX41xX42xX3xXexX45xX46xX15xX16xX3xX15xX1xX34xX42xX3xXexX45xX51xX15xX16xX3xX18xX56xX15xX1xX3xX4xX6xX46xXaxX3xX187xXdxX70xXexX1xX9xXaxX1d8xX18exX28xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX2xX28xX2xX2xXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15exX46xX70xX161xXaxX12xX13xX1xX1dxX3xX7xX19xX3xX22xX23xX22xX25xX3xX18xX6xX46xX3xX16xbd8fxX42xX3xX18exX3xX4xX1xX1dxX3xX7xX19xX3xX15xX8bxXdxX3xX70xX51xX15xX16xX3xXb6xXcxX1xX6xX42xX3xX16xXdxX6xX3xX4xX2fdxX6xX3xX15xX16xX91xX2d7xXdxX3xX70xX307xX15xX3xX2b0xX3xX4xXf2xXbxX3xX4xX92xX3xX7xX2b0xX193xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX2aexX1xX6xXdxX81xX3xX42xXdxX15xX1xX3xX18xX84xX4xX1xX3xXexX45xX46xX15xX16xX3xX45xX6xX3xXb1xX51xX161xX39xXexX3xX2d2xXdcxX15xX1xX193xX3xXcxX45xX74xX4xX1xX3xX15xX1xXdxXaexX42xX3xX16xXdxXd3xXdxX3xXexX45xX56xX15xX1xX3xXdexX2b5xXdxX3xX15xX16xX91xX2d7xXdxX3xX70xX307xX15xX193xX3xb021xXdxXa4xX42xX3xX7xX46xX74xXexX3xXexX1xX6xX42xX3xX15xX1xbe05xX15xX16xX3xXexX45xX46xX15xX16xX3xX2aexX1xX51xX3xXdexX326xX4xX3xX4xX14xX15xX16xX193xX3xXcxX1xX2fdxX3xXexX3dxX4xX3xX1xX88xX15xX1xX3xX4xX1xXe8xX15xX1xX3xX4xX14xX15xX16xX193xX3xX13xX51xX15xX16xX3xX27fxX15xX16xX3xX70xXdcxX4xX1xX3xXdexX3dxX3xX4xX14xX15xX16xX193xX3x751exX51xXd3xX15xX3xXexX45xXdcxX3xX42xX14xXdxX3xXexX45xX91xX2d7xX15xX16xX3xXdexX88xX3xX5e1xX51xXd3xX15xX3xXexX45xXdcxX3xX2d2xXdxXaexX15xX3xXexee31xXbbxX3xXdexX2b5xXdxX3xX15xX1xXdxX28exX51xX3xX15xX8bxXdxX3xX70xX51xX15xX16xX3xXexX1xX88xX15xX1xX3xXbxX1xX3cexX15xX3xXdexX88xX3xX4xX74xX4xX3xXexXdxXa9xX51xX3xX4xX1xXe8xX3xX4xX3dxX3xXexX1xXa4xX105xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15exX46xX70xX161xXaxX12xX0xXdxX42xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX45xXaxX3xX7xXexX161xX5xX10xX9xXaxX187xXdxX70xXexX1xX2bxX3xX18exX28xX28xXbxX192xX193xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX2bxX3xX1d8xX27xX2xXbxX192xX193xXaxX3xX7xX45xX4xX9xXaxX5exX5exXdxX105xX18xX6xX46xXexX1xX6xX15xX1xX1xX46xX6xX105xXdexX15xX5exX15xX10xX187xX7xX5exX27xX2xX2xX1c5xX5exX2xX28xX1c5xX70xX1cbxX2xX28xX28xX19dxX1c5xX79xXexX19dxX18exX2xX18exX5xX1c5xX7axX79xX105xX1dcxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX3xX7xX19xX3xX22xX23xX22xX25xX3xX27xX28xX27xX28xX2bxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX33xX34xX6xX3xXexXdxX39xXbxX3xXexX3dxX4xX3xX15xX41xX42xX3xXexX45xX46xX15xX16xX3xX15xX1xX34xX42xX3xXexX45xX51xX15xX16xX3xX18xX56xX15xX1xX3xX4xX6xX46xXaxX3xX187xXdxX70xXexX1xX9xXaxX18exX28xX28xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX1d8xX27xX2xXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15exX46xX70xX161xXaxX12xXcxX1xX10xX46xX3xX18xX74xX46xX3xX4xX74xX46xX3xXdexX2baxX6xX3xX2d2xX91xX320xX4xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX81xX3xX2b0xX3xX4xX1xX1dxX3xX7xX19xX3xX5e1xX51xXd3xX15xX3xXexX45xXdcxX3xX42xX14xXdxX3xXexX45xX91xX2d7xX15xX16xX81xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX33xX34xX6xX3xX2d2xX27fxX15xX16xX3xXexX45xX46xX15xX16xX3xX15xX1xX34xX42xX3xX4xX74xX4xX3xXexX1dxX15xX1xX3xX4xX6xX46xX3xX15xX1xXf2xXexX3xX4xXd3xX3xX15xX91xX2b5xX4xX81xX3xXdexX2b5xXdxX3xX1cbxX105xX1d8xX2c3xX3xX2d2xXdxXa4xX42xX105xX3xX13xX74xX4xX3xX4xX1xX1dxX3xX7xX19xX3xX15xX41xX42xX3xX2b0xX3xX42xX27fxX4xX3xXexX45xX51xX15xX16xX3xX18xX56xX15xX1xX3xX4xX6xX46xX81xX3xX18xX6xX46xX3xX16xX4fexX42xX2bxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX2aexX1xX6xXdxX81xX3xX42xXdxX15xX1xX3xX18xX84xX4xX1xX3xXexX45xX46xX15xX16xX3xXdexXdxXaexX4xX3xX45xX6xX3xXb1xX51xX161xX39xXexX3xX2d2xXdcxX15xX1xX3xXb6xX1c5xX105xX79xX79xX3xX2d2xXdxXa4xX42xXbbxX193xX3xX588xXdxXa4xX42xX3xX7xX46xX74xXexX3xXexX1xX6xX42xX3xX15xX1xX599xX15xX16xX3xXexX45xX46xX15xX16xX3xX2aexX1xX51xX3xXdexX326xX4xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXb6xX1d8xX105xX2xX2c3xX3xX2d2xXdxXa4xX42xXbbxX193xX3xX13xX51xX15xX16xX3xX27fxX15xX16xX3xX70xXdcxX4xX1xX3xXdexX3dxX3xX4xX14xX15xX16xX3xXb6xX1d8xX105xX28xX27xX3xX2d2xXdxXa4xX42xXbbxX105xX3xX13xX74xX4xX3xX4xX1xX1dxX3xX7xX19xX3xX15xX41xX42xX3xXexX45xX46xX15xX16xX3xX15xX1xX34xX42xX3xXexX45xX51xX15xX16xX3xX18xX56xX15xX1xX3xXexX1xXf2xXbxX81xX3xX18xX6xX46xX3xX16xX4fexX42xX2bxX3xXcxX1xX6xX42xX3xX16xXdxX6xX3xX4xX2fdxX6xX3xX15xX16xX91xX2d7xXdxX3xX70xX307xX15xX3xX2b0xX3xX4xXf2xXbxX3xX4xX92xX3xX7xX2b0xX3xXb6xX79xX105xX18exX79xX3xX2d2xXdxXa4xX42xXbbxX193xX3xXcxX45xX74xX4xX1xX3xX15xX1xXdxXaexX42xX3xX16xXdxXd3xXdxX3xXexX45xX56xX15xX1xX3xXdexX2b5xXdxX3xX15xX16xX91xX2d7xXdxX3xX70xX307xX15xX3xXb6xX79xX105xX1d8xX79xX3xX2d2xXdxXa4xX42xXbbxX193xX3xXcxX1xX2fdxX3xXexX3dxX4xX3xX1xX88xX15xX1xX3xX4xX1xXe8xX15xX1xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXb6xX1d8xX105xX1cbxX19dxX3xX2d2xXdxXa4xX42xXbbxX3xXdexX88xX3xX5e1xX51xXd3xX15xX3xXexX45xXdcxX3xX2d2xXdxXaexX15xX3xXexX607xX3xXb6xX27xX105xX1d8xX18exX3xX2d2xXdxXa4xX42xXbbxX105xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15exX46xX70xX161xXaxX12xX0xXdxX42xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX45xXaxX3xX7xXexX161xX5xX10xX9xXaxX187xXdxX70xXexX1xX2bxX3xX1d8xX18exX28xXbxX192xX193xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX2bxX3xX2xX28xX27xX2xXbxX192xX193xXaxX3xX7xX45xX4xX9xXaxX5exX5exXdxX105xX18xX6xX46xXexX1xX6xX15xX1xX1xX46xX6xX105xXdexX15xX5exX15xX10xX187xX7xX5exX27xX2xX2xX1c5xX5exX2xX28xX1c5xX70xX1cbxX2xX28xX2xX2xX1cbxX27xXexX2c3xX19dxX27xX27xX5xX27xX7axX1cbxX105xX1dcxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX3xX7xX19xX3xX22xX23xX22xX25xX3xX27xX28xX27xX28xX2bxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX33xX34xX6xX3xXexXdxX39xXbxX3xXexX3dxX4xX3xX15xX41xX42xX3xXexX45xX46xX15xX16xX3xX15xX1xX34xX42xX3xXexX45xX51xX15xX16xX3xX18xX56xX15xX1xX3xX4xX6xX46xXaxX3xX187xXdxX70xXexX1xX9xXaxX1d8xX18exX28xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX2xX28xX27xX2xXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15exX46xX70xX161xXaxX12xX2a5xX2b5xXdxX3xXexa495xX15xX16xX3xX2d2xXdxXa4xX42xX3xX5xX88xX3xX79xX1cbxX105xX2xX19dxX81xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX33xX34xX6xX3xXexXdxX39xXbxX3xXexX3dxX4xX3xX15xX41xX42xX3xXexX45xX46xX15xX16xX3xX15xX1xX34xX42xX3xXexX45xX51xX15xX16xX3xX18xX56xX15xX1xX3xX4xX6xX46xX3xX4xX2fdxX6xX3xX4xXd3xX3xX15xX91xX2b5xX4xX105xX3xX8axX116xX42xX3xX27xX28xX2xX2c3xX81xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX33xX34xX6xX3xX4xX599xX15xX16xX3xX15xX41xX42xX3xXexX45xX46xX15xX16xX3xX15xX1xX34xX42xX3xXexX45xX51xX15xX16xX3xX18xX56xX15xX1xX3xX4xX6xX46xX193xX3xXexX45xX91xX2b5xX4xX3xX2d2xX34xX81xX3xX15xX116xX42xX3xX27xX28xX2xX18exX81xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX33xX34xX6xX3xX15xX41xX42xX3xXexX45xX46xX15xX16xX3xX15xX1xX34xX42xX3xX70xbc22xX15xX3xX2d2xX3cexX51xX105xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15exX46xX70xX161xXaxX12xX0xXdxX42xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX45xXaxX3xX7xXexX161xX5xX10xX9xXaxX187xXdxX70xXexX1xX2bxX3xX18exX28xX28xXbxX192xX193xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX2bxX3xX1c5xX1d8xX2xXbxX192xX193xXaxX3xX7xX45xX4xX9xXaxX5exX5exXdxX105xX18xX6xX46xXexX1xX6xX15xX1xX1xX46xX6xX105xXdexX15xX5exX15xX10xX187xX7xX5exX27xX2xX2xX1c5xX5exX2xX28xX1c5xX70xX1cbxX2xX28xX2xX2xX1c5xX18exXexX79xX19dxX1cbxX79xX5xX2c3xX7axX27xX105xX1dcxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX3xX7xX19xX3xX22xX23xX22xX25xX3xX27xX28xX27xX28xX2bxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX33xX34xX6xX3xXexXdxX39xXbxX3xXexX3dxX4xX3xX15xX41xX42xX3xXexX45xX46xX15xX16xX3xX15xX1xX34xX42xX3xXexX45xX51xX15xX16xX3xX18xX56xX15xX1xX3xX4xX6xX46xXaxX3xX187xXdxX70xXexX1xX9xXaxX18exX28xX28xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX1c5xX1d8xX2xXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15exX46xX70xX161xXaxX12xXcxX45xX46xX15xX16xX3xX18xX74xX46xX3xX4xX74xX46xX3xX15xX116xX42xX3xX27xX28xX27xX28xX81xX3xXb7xX8axXb9xX22xX3xX4xX599xX15xX16xX3xXbxX1xX307xX15xX3xXexXe8xX4xX1xX3xX4xX74xX4xX3xX161xX39xX51xX3xXexX19xX3xX5xXdxXa9xX15xX3xXb1xX51xX6xX15xX3xX2d2xX39xX15xX3xX2d2xX84xXdxX3xX70xXdcxX4xX1xX3xX13x99d4xX2a5xX25xXb9xX7axX2xX2c3xX2bxX3xaf32xX15xX16xX3xXbxX1xX34xX3xX4xX2fdxX6xX3xX4xX1xXe8xX15xX1xX3xXb1xX51xX161xX28exX15xX3xXdexX88xX3xX7xX326xX3xX2fdxX15xX16xX3xX1xX8bxX3xX4xX2fdxX6xX3xX15xX16xX91xX2d7xXdxX3xX70xX307xX15xX193xX3xXcxX45xX91xX2b5xX4xX3xXexX1xX28exX42xX3xX4xX51xX8bxX4xX3xX18xX3cexX51xX3xX4xX607xX3xX27xX28xX27xX2xX2bxX3xX2a5xXf2xX15xX3xX2d2xX28exX3xX16xXdxX2b5xXdxX3xXdexX88xX3xX15xX116xX15xX16xX3xX5xX326xX4xX3xX27fxX15xX16xX3xX4xX607xX3xXdexXdxXa9xX15xX3xXexX2baxX3xX16xX34xX4xX3xX15xX1xX56xX15xX3xX4xX2fdxX6xX3xX4xX607xX3xXexX45xXdxX105xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15exX46xX70xX161xXaxX12xf59exX10xX42xX3xXexX46xX88xX15xX3xXdexX116xX15xX3xX15exX74xX46xX3xX4xX74xX46xX3xX22xX23xX22xX25xX3xX27xX28xX27xX28xX3xXexX84xXdxX3xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxb0c1xdf1fxac9axXaxX3xX1xX45xX10xb4d6xX9xXaxX5exX5exXdxX105xX18xX6xX46xXexX1xX6xX15xX1xX1xX46xX6xX105xXdexX15xX5exX15xX10xX187xX7xX5exX27xX2xX2xX1c5xX5exX2xX28xX1c5xX70xX1cbxX2xX28xX2xX1c5xX27xX2c3xXexX27xX1d8xX2c3xX5xX27xX7axXbxX6xXbxXdxX7axX27xX28xX27xX28xX7axXd72xXdxX15xX6xX5xX7axX45xX10xXbxX46xX105xXbxX70xXd72xXaxX3xXexX6xX45xX16xX10xXexX9xXaxbc78xX18xX5xX6xX15xX2aexXaxX3xX45xX10xX5xX9xXaxX15xX46xX46xXbxX10xX15xX10xX45xXaxX12xXd6axXd6bxXd6cxX0xX5exX6xX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23xX51xXexX1xX46xX45xXaxX12xX33xXcxX0xX5exXbxX12
HT