Pháp: Tòa án bác đề nghị của cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy
Tòa án phúc thẩm tại thủ đô Paris (Pháp) vừa bác bỏ nỗ lực của cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy trong việc yêu cầu bãi bỏ cuộc điều tra xung quanh các cáo buộc ông sử dụng tiền tài trợ của Libya cho các chiến dịch tranh cử trong năm 2007.
9bf0xda2bx115c2xb227x1479ax9c51xbfc2xec41x144d3xX7xe650xd1f9x11ec3xaa3dx142c4x14837xX5x11b42xXax139c0x11a6fxX1x12b54xXbxcd43xX3xXcx157c8xX6xX3xX15xab1dxX3xc446xX15xX4xX3xb08bx1610axX3xX1ex116f7xX1xe9fexX3xX4xc5abxX6xX3xX4xcf22x13a8fxX3xXcx15b81xX1exX28xX3xXexX1x14fbfxX1exX28xX3xc1ecxXdxX4xa101xX5xX6xX7xX3x1515exX6x13be2xd4c2xX42x160aax12ccbxX0xda4cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11e09xX10xX6xf691xXaxX12xXcxX1axX6xX3xX15xX1exX3xXbxX1x10251xX4xX3xXexX1xc710xf97bxX3xXex15409xXdxX3xXexX1xX2dxX3xX24x1417cxX3xX13xX6xX49xXdxX7xX3x11162xX13xX1xX15xXbx1012dxX3xcc45x15f6exX6xX3xX20xX15xX4xX3xX20xb519xX3xX1ex1175dxX3xX5xX31xX4xX3xX4xX2dxX6xX3xX4xX31xX32xX3xXcxX35xX1exX28xX3xXexX1xX3bxX1exX28xX3xX3fxXdxX4xX42xX5xX6xX7xX3xX47xX6xX49xX4axX42xX4cxX4dxX3xXexX49xX42xX1exX28xX3xX8dxXdxe2b6xX4xX3xX4dxae10xX32xX3xX4xea6cxX32xX3xX20x12d5cxXdxX3xX20xX96xX3xX4xX32xc372xX4xX3xX24xXdxX25xX32xX3xXexX49xX6xX3xf733xX32xX1exX28xX3x15f91xX32xX6xX1exX1xX3xX4xX15xX4xX3xX4xX15xX42xX3xX20xX32xXdexX4xX3xX7exX1exX28xX3xX7xa232xX3xX61xeb13xX1exX28xX3xXexXdxX25xX1exX3xXexe7baxXdxX3xXexX49xd8a9xX3xX4xX2dxX6xX3x1105fxXdxX20xX4dxX6xX3xX4xX1xX42xX3xX4xX15xX4xX3xX4xX1xXdx146fexX1exX3xX61xX2axX4xX1xX3xXexX49xX6xX1exX1xX3xX4xX107xX3xXexX49xX42xX1exX28xX3xX1exc0d2xX73xX3x128c1x10a49xX14cxe2bex13e6bxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa4f8xX42xX61xX4dxXaxX12xX0xXdxX73xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX73xX7xde6axXbxX1xX42xXexX42xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xXbxX17xX3xXcxX1axX6xX3xX15xX1exX3xX20xX15xX4xX3xX24xX25xX3xX1exX28xX1xX2axX3xX4xX2dxX6xX3xX4xX31xX32xX3xXcxX35xX1exX28xX3xXexX1xX3bxX1exX28xX3xX3fxXdxX4xX42xX5xX6xX7xX3xX47xX6xX49xX4axX42xX4cxX4dxX3xX1x11408xX1exX1xX3x15847xX1exX1xX3xX2xXaxX3xX7xX49xX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxX14fxX20xX6xX42xXexX1xX6xX1exX1xX1xX42xX6xX14fxX8dxX1exX4fxX1exX10xb713xX7xX4fxX14bxX14cx14a33x10e85xX4fxX2xX14exX14exX61x108f2xX14cxX1ebxX2xc2ebxX14bxX2xXexf83exX1ebxX1f5xX5xX2xX14fxda93xXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXbxX17xX3xXcxX1axX6xX3xX15xX1exX3xX20xX15xX4xX3xX24xX25xX3xX1exX28xX1xX2axX3xX4xX2dxX6xX3xX4xX31xX32xX3xXcxX35xX1exX28xX3xXexX1xX3bxX1exX28xX3xX3fxXdxX4xX42xX5xX6xX7xX3xX47xX6xX49xX4axX42xX4cxX4dxXaxX3xX61xX6xXexX6xX174xXbxX1xX42xXexX42xX174xX42xX49xXdxX28xXdxX1exX6xX5xX174xX7xX49xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX17xX4fxX4fxX4xX61xX1exXdxX73xX28xX14fxX8dxXdxX10xXexX1exX6xX73xXbxX5xX32xX7xX14fxX8dxX1exX4fxXexX1f9xX14bxX14cxX4fxX32xXbxX5xX42xX6xX61xX10xX61xX4fxXeaxXbxX4xX1e5xX8dxX42xX8dxXexX4fxX14bxX14cxX14bxX14cxa02fxX14cxeb5fxX298xX14bxX1f5xX4fxXexXexXeaxX8dxX1exX298xXbxX1xX6xXbxX14fxX1ffxXbxX28xXaxX3xX4fxX12x12fbcxX31xX32xX3xXcxX35xX1exX28xX3xXexX1xX3bxX1exX28xX3xX13xX1xX15xXbxX3xX3fxXdxX4xX42xX5xX6xX7xX3xX47xX6xX49xX4axX42xX4cxX4dxX3xXexX76xXdxX3xX73xXdexXexX3xX7xX31xX3xX4axXdxXcaxX1exX3xdbcbxX3xX13xX6xX49xXdxX7xX3xX1exX28xX114xX4dxX3xX14bxX29axX4fxX1ebxX4fxX14bxX14cxX2xX29axX14fxX3xX86xX3fxX28xX32xd10exX1exX17xX3xd178x1403axX13xX4fxXcxXcx1619ax10394xX3fxX8bxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX42xX61xX4dxXaxX12xX2b1xX15xX4xX3xX1exX28xX32xX301xX1exX3xXexXdxX1exX3xXexX1axX6xX3xX15xX1exX3xX1exX28xX114xX4dxX3xX14bxX1f5xX4fxX29axX3xX4xX1xX42xX3xX20xXdxX130xXexX3xXbxX1xX15xX1exX3xXefxX32xX4dxX130xXexX3xXexX49xXcexX1exX3xX24xX301xX1exX28xX3xX1exX28xX1x16026xX6xX3xX4xX31xX32xX3xXcxX35xX1exX28xX3xXexX1xX3bxX1exX28xX3xX47xX6xX49xX4axX42xX4cxX4dxX3xX8dxX114xX3xX4xX15xX4xX3xX4xXdexX1exX28xX3xX7xX31xX3xX4xX2dxX6xX3xX7exX1exX28xX3xX4xbdc3xX3xXexX1xf8ccxX3xXbxX1xX1c4xXdxX3xX1xXd2xX32xX3xXexX1axX6xX3xX61xX42xX3xX5xXdxXcexX1exX3xXefxX32xX6xX1exX3xX1exX1xa60exX1exX28xX3xX1exX28xX1xXdxX3xX8dx9d87xX1exX3xX1exX1x142e8xX1exX3xX1xX114xX1exX28xX3xXexX49xXdxXcaxX32xX3xX10xX32xX49xX42xX3xXexX8exX3xXexX1x12ae0xXdxX3xX4xX3bxX3xXcxX35xX1exX28xX3xXexX1xX3bxX1exX28xX3xX11fxXdxX20xX4dxX6xX3xc32fxX32xX6xX73xX73xX6xX49xX3xcc7exX6xX61xX61xX6x10437xXdxX14fxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX42xX61xX4dxXaxX12xXcxX32xX4dxX3xX8dxX3c7xX4dx121a8xX3xX7exX1exX28xX3xX8dxX114xX3xX4xX15xX4xX3xX4xXdexX1exX28xX3xX7xX31xX3xX8dx13239xX1exX3xX4xX396xX3xXexX1xX39axX3xX28xX107xXdxX3xX24xe124xX1exX3xX4axX1xX15xX1exX28xX3xX4xX15xX42xX3xX5xXcexX1exX3xXexX42xX114xX3xX1xX1c0xX1exX1xX3xX7xX31xX3xX4xX3c2xXbxX3xX4xX6xX42xX3xX1exX1xX3c2xXexX3xX4xX2dxX6xX3xX13xX1xX15xXbxX14fxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX42xX61xX4dxXaxX12xX2b1xX31xX32xX3xXcxX35xX1exX28xX3xXexX1xX3bxX1exX28xX3xX47xX6xX49xX4axX42xX4cxX4dxX422xX3xX1f9xX1f1xX3xXexX32xX35xXdxX422xX3xX5xX32xX7exX1exX3xXbxX1xX2dxX3xX1exX1xX3c7xX1exX3xX4xX15xX4xX3xX4xX15xX42xX3xX20xX32xXdexX4xX3xX4xX2dxX6xX3xXexX76xXbxX3xX4xX1xda49xX3xX24xXdxX25xX32xX3xXexX49xX6xX3xXexX49xX31xX4xX3xXexX32xX4dxX130xX1exX3xX3f6xX10xX61xXdxX6xXbxX6xX49xXexX3xX8dxX114xX42xX3xX1exX148xX73xX3xX14bxX14cxX2xX14bxX3xX4axX1xXdxX3xXexX49xX6xX1exX28xX3xX1exX114xX4dxX3xX24xX148xX1exX28xX3xXexX1c4xXdxX3xX73xXdexXexX3xXexX114xXdxX3xX5xXdxXcaxX32xX3xX4xX1xX42xX3xXexX1xX3c2xX4dxX3xX7exX1exX28xX3x126d7xX6xX61xX1xX6xX403xXdxX3xX24xXd6xX3xX24xX301xX1exX28xX3xe283xX3xXexX49xX6xX42xX3xX4xX1xX42xX3xX7exX1exX28xX3xX47xX6xX49xX4axX42xX4cxX4dxX3xXex1053fxXdxX3xX1f1xX14cxX3xXexX49xXdxXcaxX32xX3xX10xX32xX49xX42xX3xX86xX1xX447xX1exX3xX1f1xX1ebxX3xXexX49xXdxXcaxX32xX3xdca9xX47xacb9xX8bxX14fxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX42xX61xX4dxXaxX12xX5exXdxXcaxX1exX3xX4xX31xX32xX3xXcxX35xX1exX28xX3xXexX1xX3bxX1exX28xX3xX47xX6xX49xX4axX42xX4cxX4dxX3xX4x15deexX1exX28xX3xX24xX6xX1exX28xX3xX1exX99xX3xX5xX31xX4xX3xX4axXcexX32xX3xX28xe0f1xXdxX3xX24xae9axX119xX4xX3xX1xX5caxX2e5xX1exX28xX3xXefxX32xX4dxX25xX1exX3xX73xXdx10c9dxX1exX3xXexX49xX8exX3xX61xX114xX1exX1xX3xX4xX1xX42xX3xX1exX28xX5caxX3dfxXdxX3xXexX8exX1exX28xX3xX24x12231xX1exX28xX3xX24xXd2xX32xX3xX1exX1xX114xX3xX1exX5caxX55bxX4xX3xX24xX3bxXdxX3xX8dxX55bxXdxX3xX73xXdexXexX3xX7xX3bxX3xXexXdexXdxX3xX61xX6xX1exX1xX3xX1exX1xbcd2xX73xX3xX8dxX114xX42xX3xX7exX1exX28xX14fxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX42xX61xX4dxXaxX12xXcxX49xX42xX1exX28xX3xX4axX1xXdxX3xX24xX396xX422xX3xX4xX15xX4xX3xXexX1xX72xX73xX3xXbxX1xX15xX1exX3xX24xX6xX1exX28xX3xX24xXdxX25xX32xX3xXexX49xX6xX3xXexX3bxX3xX4xX15xX42xX3xX4xX2dxX6xX3xX61xX42xX6xX1exX1xX3xX1exX1x151b6xX1exX3xX1exX28xX5caxX3dfxXdxX3xX11fxXdxX20xX6xX1exX3xX28xX3bxX4xX3xX13xX1xX15xXbxX422xX3x122b0xXdxX6xX61xX3xXcxX6xX4axXdxX10xX61xX61xXdxX1exX10xX14fxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX42xX61xX4dxXaxX12xX57cxX42xX6xX1exX1xX3xX1exX1xX680xX1exX3xX1exX114xX4dxX3xX4xX1xX42xX3xX20xXdxX130xXexX3xX24xXd6xX3xX28xXdxX6xX42xX3xX1exX1xXdxX25xX32xX3xX8dxX6xX5xXdxX3xX4xX1xX5f8xX6xX3xXexX35xX1exX28xX3xX4xXdexX1exX28xX3xX1f1xX3xXexX49xXdxXcaxX32xX3xX10xX32xX49xX42xX3xX86xX1f1xX422xX1ebxX14bxX3xXexX49xXdxXcaxX32xX3xX57axX47xX57cxX8bxX3xX4xX2dxX6xX3xX4xX1xX4d5xX1exX1xX3xXefxX32xX4dxX25xX1exX3xX11fxXdxX20xX4dxX6xX3xX61xX5caxX55bxXdxX3xXexX1xX3dfxXdxX3xX7exX1exX28xX3xX3f6xX42xX6xX73xX10xX49xX3xX533xX6xX61xX1xX6xX403xXdxX3xX4xX1xX42xX3xX2b1xX1xX15xX1exX1xX3xX8dxX148xX1exX3xXbxX1xX1axX1exX28xX3xX4xX2dxX6xX3xX7exX1exX28xX3xX47xX6xX49xX4axX42xX4cxX4dxX3xXexX49xX42xX1exX28xX3xX1xX6xXdxX3xX1exX148xX73xX3xX14bxX14cxX14cxX1f9xX3xX8dxX114xX3xX14bxX14cxX14cxX14exX14fxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX42xX61xX4dxXaxX12xX3fxX148xX73xX3xX14bxX14cxX2xX1ebxX422xX3xX4xX31xX32xX3xXcxX35xX1exX28xX3xXexX1xX3bxX1exX28xX3xX47xX6xX49xX4axX42xX4cxX4dxX3xX20xX2axX3xX20xX32xXdexX4xX3xXexXdexXdxX3xX1exX1xX3c7xX1exX3xX1xX3bxXdxX3xX5xXdexX3xX422xX3xX4xX1xX10xX3xX28xXdxX3c2xX32xX3xX1xX114xX1exX1xX3xX8dxXdxX3xX20xXdxX39axX1exX3xXexX1xX2dxX3xX4xX7exX1exX28xX3xXefxX32x1535cxX3xX4xX2dxX6xX3xX11fxXdxX20xX4dxX6xX3xX4xX5b1xX1exX28xX3xX1exX1xX5caxX3xX1xX114xX1exX1xX3xX8dxXdxX3xX28xX680xX4dxX3xXefxX32xX7f9xX3xX20xX3c2xXexX3xX1xX119xXbxX3xXbxX1xX15xXbxX3xX4xX1xX42xX3xX4xX1xXdxX130xX1exX3xX61xX2axX4xX1xX3xXexX49xX6xX1exX1xX3xX4xX107xX14fxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX42xX61xX4dxXaxX12x131efxX1exX28xX3xX47xX6xX49xX4axX42xX4cxX4dxX3xX4xc123xX1exX28xX3xX1exX1xXdxX25xX32xX3xX4xX31xX32xX3xX20xXdexX3xXexX49xX5caxX2e5xX1exX28xX3xX61xX5caxX55bxXdxX3xXexX1xX3dfxXdxX3xX4xX2dxX6xX3xX7exX1exX28xX3xX24xX25xX32xX3xX20xX114xX4dxX3xXexX96xX3xX1xX42xX114xXdxX3xX1exX28xX1xXdxX3xX8dxX25xX3xXexX4d5xX1exX1xX3xXeaxX15xX4xX3xXexX1xX31xX4xX3xX4xX2dxX6xX3xX4xX32xXdexX4xX3xX24xXdxX25xX32xX3xXexX49xX6xX3xX61xX31xX6xX3xXexX49xXcexX1exX3xX49xX3c2xXexX3xX1exX1xXdxX25xX32xX3xX4xX447xX3xX7xX2e5xX3xXexX3bxX3xXexX10axX1exX28xX3xX1exX114xX4dxX14fxX3xXcxX32xX4dxX3xX1exX1xXdxXcexX1exX422xX3xXexX3c2xXexX3xX4xX1c4xX422xX3xX1exX28xX42xX76xXdxX3xXexX49xX8exX3xX4xX31xX32xX3xX15fxXdexX3xXexX49xX5caxX2e5xX1exX28xX3xX3fxXdexXdxX3xX8dxX10axX3xX15fxX49xXdxX4xX10xX3xX5exX42xX49xXexX10xX403xX10xX32xXeaxX422xX3xX24xX25xX32xX3xX20xX2axX3xX20xX32xXdexX4xX3xXexXdexXdxX3xXexX49xX42xX1exX28xX3xX8dxX10axX3xX8dxXdxXcaxX4xX3xX1exX114xX4dxX14fxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX42xX61xX4dxXaxX12xX3fxX28xX42xX114xXdxX3xX49xX6xX422xX3xX7exX1exX28xX3xX4xX1axX1exX3xX20xX2axX3xX20xX32xXdexX4xX3xXexXdexXdxX3xXexX49xX42xX1exX28xX3xX14bxX3xX8dxX10axX3xX8dxXdxXcaxX4xX3xX4axX1xX15xX4xX422xX3xX73xXdexXexX3xX5xXdxXcexX1exX3xXefxX32xX6xX1exX3xXexX55bxXdxX3xX8dxXdxXcaxX4xX3xX5xX3c7xXbxX3xX4xX15xX4xX3xX1xX396xX6xX3xX24xX447xX1exX3xX28xXdxX1c4xX3xX73xX76xX42xX3xX1exX1xX623xX73xX3xX4xX1xX10xX3xX24xX3c7xX4dxX3xX8dxXdxXcaxX4xX3xX5xX76xX73xX3xX4xX1xXdxX3xXexX49xX42xX1exX28xX3xX4xX1xXdxX130xX1exX3xX61xX2axX4xX1xX3xXexX15xXdxX3xXexX49xX6xX1exX1xX3xX4xX107xX3xXexX1xX3c2xXexX3xX20xX76xXdxX3xX4xX2dxX6xX3xX7exX1exX28xX3xX1exX148xX73xX3xX14bxX14cxX2xX14bxX3xX8dxX114xX3xX8dxX10axX3xX8dxXdxXcaxX4xX3xXexX1xX5f8xX3xX1xX6xXdxX3xX5xXdxXcexX1exX3xXefxX32xX6xX1exX3xXexX55bxXdxX3xX4xX15xX42xX3xX20xX32xXdexX4xX3xX5xX76xX73xX3xXefxX32xX4dxX25xX1exX3xX1exX1xX623xX73xX3xXexX1xX32xX3xX5xX119xXdxX3xX20xX3c2xXexX3xX4xX1xX4d5xX1exX1xX14fxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX42xX61xX4dxXaxX12xX30cxX114xX42xX3xX1exX28xX114xX4dxX3xX1f1xX4fxX2xX14cxX3xXexX55bxXdxX422xX3xX7exX1exX28xX3xX47xX6xX49xX4axX42xX4cxX4dxX3xX4xX396xX3xXexX1xX39axX3xX7x146cdxX3xXbxX1xX1c4xXdxX3xX1xXd2xX32xX3xXexX1axX6xX3xX8dxX1c0xX3xX4xX15xX4xX3xX4xX15xX42xX3xX20xX32xXdexX4xX3xXexX49xX42xX1exX28xX3xX8dxX10axX3xX8dxXdxXcaxX4xX3xXexX1xX5f8xX3xX1xX6xXdxX3xX1exX114xX4dxX14fxX4fxX14fxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX305xX32xXexX1xX42xX49xXaxX12xX86xXcxXcxX30bxX30cxX3fxX4fxX30cxXdxX10xXexX1exX6xX73x10e1fxX8bxX0xX4fxXbxX12
(TTXVN/Vietnam+)