Bàn giao 10/11,2 km dự án đường từ TP Thanh Hóa nối với đường giao thông từ Cảng Hàng không Thọ Xuân đi Khu Kinh tế Nghi Sơn
(Baothanhhoa.vn) - Dự án đường từ trung tâm TP Thanh Hóa nối với đường từ Cảng Hàng không Thọ Xuân đi Khu Kinh tế Nghi Sơn được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 865/QĐ-UBND ngày 9-3-2018.
fbe5x13f3ax14f3bx170ffxfd55x13290x13646x14cc6x10a42xX7x14d6bx15f6ex16520x10b65x19498x13520xX5x16bddxXax12cabx1404bx10009x18404xX3x11a88xXdxX6x13182xX3xX2x18080x1289axX2xX2x122d0x11bc1xX3x12e15xff3exX3x18580x13b41xX3x11636xX15xX3x185afx11c54x143bbxX15xX17xX3xXex16f25xX3xXcx19706xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3x1521fx158d2xX6xX3xX15x12240xXdxX3x139bdx10361xXdxX3xX2dxX2exX2fxX15xX17xX3xX17xXdxX6xX1axX3xXexX1x14ef9xX15xX17xX3xXexX34xX3x14cd3x177f0xX15xX17xX3xX3fxX14xX15xX17xX3xX24xX1xX58xX15xX17xX3xXcxX1x160c7xX3x181aex16cafx170e1xX15xX3xX2dxXdxX3x1808fxX1xX74xX3xX7bxXdxX15xX1xX3xXex15f3fxX3x1504bxX17xX1xXdxX3x14258x152f7xX15xX0xX1exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX10xX6xX27xXaxX12x16c7exX28xX3xX2axX15xX3xX2dxX2exX2fxX15xX17xX3xXexX34xX3xXex10408xX74xX15xX17xX3xXexX75xX25xX3xXcxX37xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX3fxX40xX6xX3xX15xX44xXdxX3xX47xX48xXdxX3xX2dxX2exX2fxX15xX17xX3xXexX34xX3xX5fxX60xX15xX17xX3xX3fxX14xX15xX17xX3xX24xX1xX58xX15xX17xX3xXcxX1xX71xX3xX73xX74xX75xX15xX3xX2dxXdxX3xX7bxX1xX74xX3xX7bxXdxX15xX1xX3xXexX85xX3xX87xX17xX1xXdxX3xX8cxX8dxX15xX3xX2dxX2ex195fcxX4xX3xX5fxX1x11f6dxX3xXex19458xX4xX1xX3x116b5xX13xX87xXa5xX3xXex17315xX15xX1xX3xXbxX1x10655xX3xX27xX74x1986dx145c2xXexX3xX27xX28xX3xX2axX15xX3xX2dx106a8xX74xX3xXexX2exX3xXex15311xXdxX3x17050xX74xX12bxX85xXexX3xX2dxX117xX15xX1xX3xX7xX44xX3x139f8x17729x137f3xX1exX140x1075cx13420xX11bxX13xX87xXa5xX3xX15xX17xX14xX12bxX3x197cfxX154x1142bxX154xX22xX1dxX2xX14ex1474dxX0xX1exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX27xX12bxX3xXbxX5fxX10xX15xXexX10xXb5xXaxX3xX7xXexX12bxX5xX10xX9xXaxXexX10x1671fxXexX154xX6xX5xXdxX17xX15x15145xX3xX4xX10xX15xXexX10xXb5x17386xXaxX12xX0xXdxX25xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX27xXexX1xX74xX25x135d3xX3xXdxX5fxX10xX15xXexX10xXb5xXaxX3xX7xXexX12bxX5xX10xX9xXax113bbxXdxX27xXexX1xX196xX3xX14fxX150xX1dxXbxX18exX19exX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX196xX3x10686xX22xX15fxXbxX18exX19exXaxX3xX7xXb5xX4xX9xXaxX1exX1exXdxX167xX1b2xX6xX1axXexX1xX6xX15xX1xX1xX1axX6xX167xX47xX15xX1exX15xX10xX1c4xX7xX1exX22xX1dxX2xX2xX1exX2x1230dxX14exX27xX14fxX2xX205xX161xX15fxX161xX1daxXexX1daxX1dxX205xX150xX22xX5xX1dxX167x10318xXbxX17x13e6exXb5xX9xX1daxX14fxX161xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX2xX1dxX1exX2xX2xX21xX22xX3xX24xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX15xX3xX2dxX2exX2fxX15xX17xX3xXexX34xX3xXcxX37xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX3fxX40xX6xX3xX15xX44xXdxX3xX47xX48xXdxX3xX2dxX2exX2fxX15xX17xX3xX17xXdxX6xX1axX3xXexX1xX58xX15xX17xX3xXexX34xX3xX5fxX60xX15xX17xX3xX3fxX14xX15xX17xX3xX24xX1xX58xX15xX17xX3xXcxX1xX71xX3xX73xX74xX75xX15xX3xX2dxXdxX3xX7bxX1xX74xX3xX7bxXdxX15xX1xX3xXexX85xX3xX87xX17xX1xXdxX3xX8cxX8dxX15xXaxX3xX1exX12xX0xX1exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX3xX7xXexX12bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX18exXexX154xX6xX5xXdxX17xX15xX196xX3xX4xX10xX15xXexX10xXb5xX19exXaxX12xXcxX1xXdxX3xX4xX58xX15xX17xX3xXexX74xX12bxX85xX15xX3xX2dxX2exX2fxX15xX17xX3xX17xXdxX6xX1axX3xXexX1xX58xX15xX17xX3xXexX34xX3xXcxX37xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX3fxX40xX6xX3xX2dxXdxX3xXexX74xX12bxX85xX15xX3xX2dxX2exX2fxX15xX17xX3xX5fxX60xX15xX17xX3xX3fxX14xX15xX17xX3xX24xX1xX58xX15xX17xX3xXcxX1xX71xX3xX73xX74xX75xX15xX3xX2dxXdxX3xX7bxX1xX74xX3xX7bxXdxX15xX1xX3xXexX85xX3xX87xX17xX1xXdxX3xX8cxX8dxX15xX21xX3xX2dxX1axX13dxX15xX3x11afbxX74xX6xX3xX1xX74xX12bxX12cxX15xX3xX153xX58xX15xX17xX3xX8cxX8dxX15xX167xX0xX1exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX27xX12bxXaxX12xXcxX74xX12bxX85xX15xX3xX2dxX2exX2fxX15xX17xX3xX4xX40xX3xX4xX1xXdx150c7xX74xX3xX27xX14xXdxX3xX2xX2xX21xX22xX3xX24xX25xX3x1953fxX17xXdxX6xXdxX3xX2dxX1axX13dxX15xX3xX2x14123xX21xX3xX352xX74xX6xX3xX2dxX117xX6xX3xX1b2xX14xX15xX3xXcxX37xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX3fxX40xX6xX21xX3xX1xX6xXdxX3xX1xX74xX12bxX12cxX15xX3xX153xX58xX15xX17xX3xX8cxX8dxX15xX3xX47xX14xX3xXcxXb5xXdxX12cxX74xX3xX8cxX8dxX15xX167xX3xX8cxX6xX74xX3xX24xX1xXdxX3xX4xX1xX114xX3xX2dxX136xX74xX3xXexX2exX3xX5xX14xX3xX8cx16d49xX3x17891xXdxX6xX1axX3xXexX1xX58xX15xX17xX3x12e10xX3x14194x132b2xX15xX3xXexX60xXdxX3xXex145b3xX3xX4xX1x12197xX4xX3xX4x190fcxX25xX3xX18exX1axX15xX17xX3xX25xX44xX4xX3xXexX1xX28xX4xX3xX1xXdxX12cxX15xX3xX27xX28xX3xX2axX15xX21xX3xX4xX2axX4xX3xX2dxX117xX6xX3xXbxX1xX2exX8dxX15xX17xX3xXexX40cxXbxX3xXexXb5xX74xX15xX17xX3xXexX1xX28xX4xX3xX1xXdxX12cxX15xX3xX4xX58xX15xX17xX3xXexX2axX4xX3xX1b2x11be1xXdxX3xXexX1xX2exX2fxX15xX17xX3xX17xXdxX60xXdxX3xXbxX1xX40xX15xX17xX3xX25x10884xXexX3xX1b2x18960xX15xX17xX167xX3xX153xX85xX15xX3xX1xX85xXexX3xXexX1xX2axX15xX17xX3xX22xX409xX22xX1dxX22xX1dxX21xX3xX4xX2axX4xX3xX2dxX117xX6xX3xXbxX1xX2exX8dxX15xX17xX3xX2dx12561xX3xX1b2xX14xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX4xX1xX1axX3xX4xX2axX4xX3xX15xX1xX14xX3xXexX1xX136xX74xX3xXexX1xXdxX3xX4xX58xX15xX17xX3xX27xX28xX3xX2axX15xX3xX2xX1dxX3xX24xX25xX1exX2xX2xX21xX22xX3xX24xX25xX3xX39bxXcxX37xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX3fxX40xX6xX3xX1dxX21xX205xX1daxX3xX24xX25xX1exX2xX21xX1daxX3xX24xX25xX21xX3xX1xX74xX12bxX12cxX15xX3xX153xX58xX15xX17xX3xX8cxX8dxX15xX3xX161xX21xX14exX3xX24xX25xX1exX1daxX3xX24xX25xX3xX47xX14xX3xX1xX74xX12bxX12cxX15xX3xXcxXb5xXdxX12cxX74xX3xX8cxX8dxX15xX3xX150xX21xX1daxX161xX24xX25xX1exX150xX21xX205xX150xX24xX25xX3a7xX167xX3xX37xX1xX136xX15xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1x1147dxX3xX17xXdxX60xXdxX3xXbxX1xX40xX15xX17xX3xX25xX47cxXexX3xX1b2xX480xX15xX17xX3xX27xX1axX3xX4xX2axX4xX3xX2dxX117xX6xX3xXbxX1xX2exX8dxX15xX17xX3xX5xX14xX25xX3xX4xX1xX114xX3xX2dxX136xX74xX3xXexX2exX3xX5xX14xX3xX2xX1daxX22xX21xX1daxX3xXex130b9xX3xX2dxX466xX15xX17xX3xX39bxXexXb5xX1axX15xX17xX3xX2dxX40xX21xX3xX15x126a9xX25xX3xX22xX1dxX2xX14exX3xX17xXdxX6xX1axX3xX2xX150xX21xX1daxX3xXexX58cxX3xX2dxX466xX15xX17xX21xX3xX15xX59fxX25xX3xX22xX1dxX2xX15fxX3xX17xXdxX6xX1axX3xX14fxX2xX3xXexX58cxX3xX2dxX466xX15xX17xX3xX47xX14xX3xX15xX59fxX25xX3xX22xX1dxX22xX1dxX3xX5xX14xX3xX205xX1daxX21xX14fxX3xXexX58cxX3xX2dxX466xX15xX17xX3a7xX167xX0xX1exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx18d9exX74xXexX1xX1axXb5xXaxX12xX5fxX2exX2fxX15xX17xX3xX87xX17xX74xX12bx182bcxX15xX0xX1exXbxX12
Cường Nguyễn