Trường Đại học Hồng Đức tuyển sinh đào tạo sau đại học đợt 2 năm 2021
(Baothanhhoa.vn) - Trường Đại học Hồng Đức thông báo tuyển sinh đào tạo sau đại học đợt 2 năm 2021.
8b1bx12f70xd1eex11647x14ec2xd162x12810xb3b6x10fc7xX7x14ce1x8d08x12f31xcdd4x10c3fxe6abxX5x12ea0xXaxb881xXcxda02x99e1x158dbx141a0x13c7axX3xaf37x13f20xXdxX3xX1x10accxX4xX3x9c3ex13bbexX17xX18xX3xX1ax102e5xX4xX3xXex16941xe9d4xc148xX17xX3xX7xXdxX17xX1xX3x12acfx8fadxd84dxX3xXexX1bxX38xX3xX7xX6xX2cxX3xX36xX1bxXdxX3xX1xX1fxX4xX3xX36xb540xXexX3xc1eaxX3xX17xa561x12a28xX3xX4ex10329xX4exX2xX0x94e4xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22xX10xX6x16023xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxXdxX3xX1xX1fxX4xX3xX22xX23xX17xX18xX3xX1axX28xX4xX3xXexX1xf633xX17xX18xX3x917excd08xX38xX3xXexX2cxX2dxX2exX17xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX36xX37xX38xX3xXexX1bxX38xX3xX7xX6xX2cxX3xX36xX1bxXdxX3xX1xX1fxX4xX3xX36xX4bxXexX3xX4exX3xX17xX51xX52xX3xX4exX55xX4exX2x111b5xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx140c9xX38xX6bxX2dxXaxX12xX0xX8cxX12xX0xXdxX52xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6bxXexX1xX2cxX52xX8cxX3xXdxf83axX10xX17xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXax9f86xXdxX6bxXexX1xafd4xX3xdcdbxX55xX55xXbx14058xc101xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexXfexX3xcb7exX4exX10fxXbxX104xX105xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX59xX59xXdxXbdxX8cxX6xX38xXexX1xX6xX17xX1xX1xX38xX6xXbdx15dabxX17xX59xX17xX10xXf9xX7xX59xX4exX2xX4exX2xX59xX2xd72cxX55xX6bxX4exX2xX55xe4a4xab85xX141xX13axXexX100xX140xX100xX140xX5xX2xX55xccc6xX4xX13axX6xX13axX55xX140xX140xX140xX14cx13892xX4exX4xX10fxX14cxX141xX4ex15efdxX10fxX14cxX13axXbdxe03exXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxXdxX3xX1xX1fxX4xX3xX22xX23xX17xX18xX3xX1axX28xX4xX3xXexX2cxX2dxX2exX17xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX36xX37xX38xX3xXexX1bxX38xX3xX7xX6xX2cxX3xX36xX1bxXdxX3xX1xX1fxX4xX3xX36xX4bxXexX3xX4exX3xX17xX51xX52xX3xX4exX55xX4exX2xXaxX3xXf9xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX100xX55xX55xXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX10fxX4exX10fxXaxX3xX59xX12xX0xX59xX8cxX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcdxX38xX6bxX2dxXaxX12xX0xX8cxX12x13a77xXbdxX3xXcxX2cxX2dxX2exX17xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX55xX141xX3xX4xX1xX2cxX2dx1434bxX17xX3xX17xX18xX37xX17xX1xX3xXexXdx110f2xX17xX3xX7x13bdexX3xX18xX23xX52xX3xX0xX59xX8cxX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcdxX38xX6bxX2dxXaxX12xX14cxX3xe665xX1xX38xX6xX3xX1xX1fxX4xX3xX4xe8d7xX2dxX3xXexX14xX23xX17xX18xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcdxX38xX6bxX2dxXaxX12xX14cxX3x11f34xX51xX17xX3xX1xX1fxX4xX3xX258xXdxd234xXexX3xed49xX6xX52xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcdxX38xX6bxX2dxXaxX12xX14cxX3x124c1x124f6xX4xX1xX3xX7x11315xX3xX258xXdxX262xXexX3xX265xX6xX52xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcdxX38xX6bxX2dxXaxX12xX14cxX3xX27fx16e54xX3xX5xX2cx1304bxX17xX3xX12cxX37xX3xXbxX1xX15x13b09xX17xX18xX3xXbxX1xX8dxXbxX3xX6bxX1bxX2dxX3xX1xX1fxX4xX3xX8cx9f18xX3xX52xX88xX17xX3xX258xX51xX17xX3xa326xX3xXcxXdxX20axX17xX18xX3xX258xXdxX262xXexX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcdxX38xX6bxX2dxXaxX12xX22xe989xX17xX1xX3xXexX1xX28xX4xX3xXexX2cxX2dxX2exX17xX3xX7xXdxX17xX1xXfexX3xaed3x145bdxXexX3xXexX2cxX2dxX2exX17xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcdxX38xX6bxX2dxXaxX12xXcxX1xX16xXdxX3xX18xXdxX6xX17xX3xXexXdxX20axXbxX3xX17xX1xX2abxX17xX3xX1xX23xX3xX7xX2b4xXfexX3xX1xX20axXexX3xX17xX18xX37xX2dxX3xX2xX4exX59xX2xX2xX59xX4exX55xX4exX2xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcdxX38xX6bxX2dxXaxX12xX0xX8cxX12xX1eaxX1eaxXbdxX3xXcxX2cxX2dxX2exX17xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX2xX140xX3xX4xX1xX2cxX2dxX1ffxX17xX3xX17xX18xX37xX17xX1xX3xXexX1xX1bxX4xX3xX7xX20exX3xX18xX23xX52xX0xX59xX8cxX12xXfexX0xX59xXbxX12xX0xXexX6xX8cxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX104xX6xX17xX1xX17xX1xX6xXexXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxX52xX6xX14xX18xXdxX17xX14cxX5xX10xX156xXexXfexX3xX6xX2cxXexX38xX105xX3xX52xX6xX14xX18xXdxX17xX14cxX14xXdxX18xX1xXexXfexX3xX6xX2cxXexX38xX105xXaxX3xXf9xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX100xX10fxX55xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX17xX18xX9xXaxX55xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX6bxX6bxXdxX17xX18xX9xXaxX100xXaxX12xX0xXexX8cxX38xX6bxX2dxX12xX0xXexX14xX3xX12cxX6xX5xXdxX18xX17xX9xXaxXexX38xXbxXaxX12xX0xXexX6bxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxX8cxX38xX14xX6bxX10xX14xX14cxXexX38xXbxXfexX3xX2xXbxX104xX3xX7xX38xX5xXdxX6bxX3x12e21xX55xX55xX55xX55xX55xX55xX105xX3xX8cxX38xX14xX6bxX10xX14xX14cxX8cxX38xXexXexX38xX52xXfexX3xX2xXbxX104xX3xX7xX38xX5xXdxX6bxX3xX44axX55xX55xX55xX55xX55xX55xX105xX3xX8cxX38xX14xX6bxX10xX14xX14cxX5xX10xX156xXexXfexX3xX2xXbxX104xX3xX7xX38xX5xXdxX6bxX3xX44axX55xX55xX55xX55xX55xX55xX105xX3xX8cxX38xX14xX6bxX10xX14xX14cxX14xXdxX18xX1xXexXfexX3xX17xX38xX17xX10xX105xX3xXbxX6xX6bxX6bxXdxX17xX18xXfexX3xX55xXdxX17xX3xX55xXdxX17xX3xX55xXdxX17xX3xX55xXbdxX55xX13axXdxX17xX105xXaxX3xXf9xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX4exX15dxX2xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcdxX38xX6bxX2dxXaxX12xX2xXbdxX3xXcxX38xX8dxX17xX3xfcb8xXdx147a7xXdxX3xXex1637dxX4xX1xX0xX59xXbxX12xX0xX59xXexX6bxX12xX0xXexX6bxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxX8cxX38xX14xX6bxX10xX14xXfexX3xX2xXbxX104xX3xX7xX38xX5xXdxX6bxX3xX44axX55xX55xX55xX55xX55xX55xX105xX3xXbxX6xX6bxX6bxXdxX17xX18xXfexX3xX55xXdxX17xX3xX55xXbdxX55xX13axXdxX17xX105xXaxX3xXf9xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX4exX13axX10fxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcdxX38xX6bxX2dxXaxX12xX13axXbdxX3xX265xX18xX88xX17xX3xX17xX18x1518fxX3xX258xXdxX262xXexX3xX265xX6xX52xX0xX59xXbxX12xX0xX59xXexX6bxX12xX0xX59xXexX14xX12xX0xXexX14xX3xX12cxX6xX5xXdxX18xX17xX9xXaxXexX38xXbxXaxX12xX0xXexX6bxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxX8cxX38xX14xX6bxX10xX14xX14cxXexX38xXbxXfexX3xX2xXbxX104xX3xX7xX38xX5xXdxX6bxX3xX44axX55xX55xX55xX55xX55xX55xX105xX3xX8cxX38xX14xX6bxX10xX14xX14cxX8cxX38xXexXexX38xX52xXfexX3xX2xXbxX104xX3xX7xX38xX5xXdxX6bxX3xX44axX55xX55xX55xX55xX55xX55xX105xX3xX8cxX38xX14xX6bxX10xX14xX14cxX5xX10xX156xXexXfexX3xX2xXbxX104xX3xX7xX38xX5xXdxX6bxX3xX44axX55xX55xX55xX55xX55xX55xX105xX3xX8cxX38xX14xX6bxX10xX14xX14cxX14xXdxX18xX1xXexXfexX3xX17xX38xX17xX10xX105xX3xXbxX6xX6bxX6bxXdxX17xX18xXfexX3xX55xXdxX17xX3xX55xXdxX17xX3xX55xXdxX17xX3xX55xXbdxX55xX13axXdxX17xX105xXaxX3xXf9xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX4exX15dxX2xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcdxX38xX6bxX2dxXaxX12xX4exXbdxX3xX1axX1bxXdxX3xX7x13da2xX3xX12cxX37xX3xX5xX2a7xX3xXexX1xX2cxX2dxX20axXexX3xX7xX64dxX0xX59xXbxX12xX0xX59xXexX6bxX12xX0xXexX6bxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxX8cxX38xX14xX6bxX10xX14xXfexX3xX2xXbxX104xX3xX7xX38xX5xXdxX6bxX3xX44axX55xX55xX55xX55xX55xX55xX105xX3xXbxX6xX6bxX6bxXdxX17xX18xXfexX3xX55xXdxX17xX3xX55xXbdxX55xX13axXdxX17xX105xXaxX3xXf9xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX4exX13axX10fxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcdxX38xX6bxX2dxXaxX12xX15dxXbdxX3xX1axX280xX6xX3xX5xX2a7xX3xX1xX1fxX4xX0xX59xXbxX12xX0xX59xXexX6bxX12xX0xX59xXexX14xX12xX0xXexX14xX3xX12cxX6xX5xXdxX18xX17xX9xXaxXexX38xXbxXaxX12xX0xXexX6bxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxX8cxX38xX14xX6bxX10xX14xX14cxXexX38xXbxXfexX3xX2xXbxX104xX3xX7xX38xX5xXdxX6bxX3xX44axX55xX55xX55xX55xX55xX55xX105xX3xX8cxX38xX14xX6bxX10xX14xX14cxX8cxX38xXexXexX38xX52xXfexX3xX2xXbxX104xX3xX7xX38xX5xXdxX6bxX3xX44axX55xX55xX55xX55xX55xX55xX105xX3xX8cxX38xX14xX6bxX10xX14xX14cxX5xX10xX156xXexXfexX3xX2xXbxX104xX3xX7xX38xX5xXdxX6bxX3xX44axX55xX55xX55xX55xX55xX55xX105xX3xX8cxX38xX14xX6bxX10xX14xX14cxX14xXdxX18xX1xXexXfexX3xX17xX38xX17xX10xX105xX3xXbxX6xX6bxX6bxXdxX17xX18xXfexX3xX55xXdxX17xX3xX55xXdxX17xX3xX55xXdxX17xX3xX55xXbdxX55xX13axXdxX17xX105xXaxX3xXf9xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX4exX15dxX2xXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX2xX10fxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcdxX38xX6bxX2dxXaxX12xX140xXbdxX3xX258xX2abxXexX3xX5xX2a7xX3xX4xX1x15089xXexX3xX14x123afxX17xX0xX59xXbxX12xX0xX59xXexX6bxX12xX0xXexX6bxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxX8cxX38xX14xX6bxX10xX14xXfexX3xX2xXbxX104xX3xX7xX38xX5xXdxX6bxX3xX44axX55xX55xX55xX55xX55xX55xX105xX3xXbxX6xX6bxX6bxXdxX17xX18xXfexX3xX55xXdxX17xX3xX55xXbdxX55xX13axXdxX17xX105xXaxX3xXf9xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX4exX13axX10fxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcdxX38xX6bxX2dxXaxX12xX2xX55xXbdxX3xX27fxX280xX4xX1xX3xX7xX285xX3xX258xXdxX262xXexX3xX265xX6xX52xX0xX59xXbxX12xX0xX59xXexX6bxX12xX0xX59xXexX14xX12xX0xXexX14xX3xX12cxX6xX5xXdxX18xX17xX9xXaxXexX38xXbxXaxX12xX0xXexX6bxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxX8cxX38xX14xX6bxX10xX14xX14cxXexX38xXbxXfexX3xX2xXbxX104xX3xX7xX38xX5xXdxX6bxX3xX44axX55xX55xX55xX55xX55xX55xX105xX3xX8cxX38xX14xX6bxX10xX14xX14cxX8cxX38xXexXexX38xX52xXfexX3xX2xXbxX104xX3xX7xX38xX5xXdxX6bxX3xX44axX55xX55xX55xX55xX55xX55xX105xX3xX8cxX38xX14xX6bxX10xX14xX14cxX5xX10xX156xXexXfexX3xX2xXbxX104xX3xX7xX38xX5xXdxX6bxX3xX44axX55xX55xX55xX55xX55xX55xX105xX3xX8cxX38xX14xX6bxX10xX14xX14cxX14xXdxX18xX1xXexXfexX3xX17xX38xX17xX10xX105xX3xXbxX6xX6bxX6bxXdxX17xX18xXfexX3xX55xXdxX17xX3xX55xXdxX17xX3xX55xXdxX17xX3xX55xXbdxX55xX13axXdxX17xX105xXaxX3xXf9xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX4exX15dxX2xXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX2xX10fxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcdxX38xX6bxX2dxXaxX12xX141xXbdxX3xX22x13acfxX6xX3xX1xX561xX2cxX3xX4xX2b4xX0xX59xXbxX12xX0xX59xXexX6bxX12xX0xXexX6bxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxX8cxX38xX14xX6bxX10xX14xXfexX3xX2xXbxX104xX3xX7xX38xX5xXdxX6bxX3xX44axX55xX55xX55xX55xX55xX55xX105xX3xXbxX6xX6bxX6bxXdxX17xX18xXfexX3xX55xXdxX17xX3xX55xXbdxX55xX13axXdxX17xX105xXaxX3xXf9xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX4exX13axX10fxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcdxX38xX6bxX2dxXaxX12xX2xX2xXbdxX3xX22fxX1xX38xX6xX3xX1xX1fxX4xX3xX4xX239xX2dxX3xXexX14xX23xX17xX18xX0xX59xXbxX12xX0xX59xXexX6bxX12xX0xX59xXexX14xX12xX0xXexX14xX3xX12cxX6xX5xXdxX18xX17xX9xXaxXexX38xXbxXaxX12xX0xXexX6bxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxX8cxX38xX14xX6bxX10xX14xX14cxXexX38xXbxXfexX3xX2xXbxX104xX3xX7xX38xX5xXdxX6bxX3xX44axX55xX55xX55xX55xX55xX55xX105xX3xX8cxX38xX14xX6bxX10xX14xX14cxX8cxX38xXexXexX38xX52xXfexX3xX2xXbxX104xX3xX7xX38xX5xXdxX6bxX3xX44axX55xX55xX55xX55xX55xX55xX105xX3xX8cxX38xX14xX6bxX10xX14xX14cxX5xX10xX156xXexXfexX3xX2xXbxX104xX3xX7xX38xX5xXdxX6bxX3xX44axX55xX55xX55xX55xX55xX55xX105xX3xX8cxX38xX14xX6bxX10xX14xX14cxX14xXdxX18xX1xXexXfexX3xX17xX38xX17xX10xX105xX3xXbxX6xX6bxX6bxXdxX17xX18xXfexX3xX55xXdxX17xX3xX55xXdxX17xX3xX55xXdxX17xX3xX55xXbdxX55xX13axXdxX17xX105xXaxX3xXf9xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX4exX15dxX2xXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX2xX10fxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcdxX38xX6bxX2dxXaxX12xX10fxXbdxX3xXcxX1x12357xX4xX3xX12cxX2abxXexX3xX1xX1fxX4xX0xX59xXbxX12xX0xX59xXexX6bxX12xX0xXexX6bxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxX8cxX38xX14xX6bxX10xX14xXfexX3xX2xXbxX104xX3xX7xX38xX5xXdxX6bxX3xX44axX55xX55xX55xX55xX55xX55xX105xX3xXbxX6xX6bxX6bxXdxX17xX18xXfexX3xX55xXdxX17xX3xX55xXbdxX55xX13axXdxX17xX105xXaxX3xXf9xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX4exX13axX10fxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcdxX38xX6bxX2dxXaxX12xX2xX4exXbdxX3xX22fxX1xX38xX6xX3xX1xX1fxX4xX3xX52xX8dxX2dxX3xXexX4f2xX17xX1xX0xX59xXbxX12xX0xX59xXexX6bxX12xX0xX59xXexX14xX12xX0xXexX14xX3xX12cxX6xX5xXdxX18xX17xX9xXaxXexX38xXbxXaxX12xX0xXexX6bxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxX8cxX38xX14xX6bxX10xX14xX14cxXexX38xXbxXfexX3xX2xXbxX104xX3xX7xX38xX5xXdxX6bxX3xX44axX55xX55xX55xX55xX55xX55xX105xX3xX8cxX38xX14xX6bxX10xX14xX14cxX8cxX38xXexXexX38xX52xXfexX3xX2xXbxX104xX3xX7xX38xX5xXdxX6bxX3xX44axX55xX55xX55xX55xX55xX55xX105xX3xX8cxX38xX14xX6bxX10xX14xX14cxX5xX10xX156xXexXfexX3xX2xXbxX104xX3xX7xX38xX5xXdxX6bxX3xX44axX55xX55xX55xX55xX55xX55xX105xX3xX8cxX38xX14xX6bxX10xX14xX14cxX14xXdxX18xX1xXexXfexX3xX17xX38xX17xX10xX105xX3xXbxX6xX6bxX6bxXdxX17xX18xXfexX3xX55xXdxX17xX3xX55xXdxX17xX3xX55xXdxX17xX3xX55xXbdxX55xX13axXdxX17xX105xXaxX3xXf9xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX4exX15dxX2xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcdxX38xX6bxX2dxXaxX12xc791xXbdxX3xX22fxX20axX3xXexX38xX8dxX17xX0xX59xXbxX12xX0xX59xXexX6bxX12xX0xXexX6bxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxX8cxX38xX14xX6bxX10xX14xXfexX3xX2xXbxX104xX3xX7xX38xX5xXdxX6bxX3xX44axX55xX55xX55xX55xX55xX55xX105xX3xXbxX6xX6bxX6bxXdxX17xX18xXfexX3xX55xXdxX17xX3xX55xXbdxX55xX13axXdxX17xX105xXaxX3xXf9xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX4exX13axX10fxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcdxX38xX6bxX2dxXaxX12xX2xX140xXbdxX3xX22fx108b3xX3xXexX1xX2cxX2abxXexX3xX104xX239xX2dxX3xX6bxXa91xX17xX18xX0xX59xXbxX12xX0xX59xXexX6bxX12xX0xX59xXexX14xX12xX0xXexX14xX3xX12cxX6xX5xXdxX18xX17xX9xXaxXexX38xXbxXaxX12xX0xXexX6bxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxX8cxX38xX14xX6bxX10xX14xX14cxXexX38xXbxXfexX3xX2xXbxX104xX3xX7xX38xX5xXdxX6bxX3xX44axX55xX55xX55xX55xX55xX55xX105xX3xX8cxX38xX14xX6bxX10xX14xX14cxX8cxX38xXexXexX38xX52xXfexX3xX2xXbxX104xX3xX7xX38xX5xXdxX6bxX3xX44axX55xX55xX55xX55xX55xX55xX105xX3xX8cxX38xX14xX6bxX10xX14xX14cxX5xX10xX156xXexXfexX3xX2xXbxX104xX3xX7xX38xX5xXdxX6bxX3xX44axX55xX55xX55xX55xX55xX55xX105xX3xX8cxX38xX14xX6bxX10xX14xX14cxX14xXdxX18xX1xXexXfexX3xX17xX38xX17xX10xX105xX3xXbxX6xX6bxX6bxXdxX17xX18xXfexX3xX55xXdxX17xX3xX55xXdxX17xX3xX55xXdxX17xX3xX55xXbdxX55xX13axXdxX17xX105xXaxX3xXf9xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX4exX15dxX2xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcdxX38xX6bxX2dxXaxX12xX100xXbdxX3xX27fxX2a7xX3xX5xX2cxX2abxX17xX3xX12cxX37xX3xXbxX1xX15xX2b4xX17xX18xX3xXbxX1xX8dxXbxX3xX6bxX1bxX2dxX3xX1xX1fxX4xX3xX8cxX2c6xX3xX52xX88xX17xX3xX258xX51xX17xX14cxX3xXcxXdxX20axX17xX18xX3xX258xXdxX262xXexX0xX59xXbxX12xX0xX59xXexX6bxX12xX0xXexX6bxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxX8cxX38xX14xX6bxX10xX14xXfexX3xX2xXbxX104xX3xX7xX38xX5xXdxX6bxX3xX44axX55xX55xX55xX55xX55xX55xX105xX3xXbxX6xX6bxX6bxXdxX17xX18xXfexX3xX55xXdxX17xX3xX55xXbdxX55xX13axXdxX17xX105xXaxX3xXf9xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX4exX13axX10fxXaxX12xX0xX59xXexX6bxX12xX0xX59xXexX14xX12xX0xX59xXexX8cxX38xX6bxX2dxX12xX0xX59xXexX6xX8cxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcdxX38xX6bxX2dxXaxX12xX14cxX3xX0xX8cxX12xc599xX88xX17xX3xXexX1xXdxX0xX59xX8cxX12xXfexX3xXe00xX88xX17xX3xX4xX1xb2b5xX3xX4xX1xX64dxXex170cfxX3xX52xX88xX17xX3x14197xX1xX88xX17xX18xX3xX4xX1xXe13xX3xX4xX1xX64dxXexX3xX12cxX37xX3xX52xX88xX17xX3xXcxXdxX20axX17xX18xX3xa40cxX17xX1xXbdxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcdxX38xX6bxX2dxXaxX12xX0xX8cxX12xX14cxX0xX59xX8cxX12xX0xX8cxX12xX3xXcxX1xX16xXdxX3xX18xXdxX6xX17xX3xXexX1xXdxX3xXexX2cxX2dxX2exX17xX3xX7xXdxX17xX1xX0xX59xX8cxX12xXfexX3xdbc2xXa91xX3xXe1fxXdxX20axX17xX3xX17xX18xX37xX2dxX3xX4exX141xXe19xX3xX4exX10fxX3xXexX1xX8dxX17xX18xX3xX100xX3xX17xX51xX52xX3xX4exX55xX4exX2xXbdxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcdxX38xX6bxX2dxXaxX12xX14cxX0xX8cxX12xX3xXcxX1xX16xXdxX3xX18xXdxX6xX17xX3xXexXdxX20axXbxX3xX17xX1xX2abxX17xX3xX1xX23xX3xX7xX2b4xX0xX59xX8cxX12xXfexX3xXex141e4xX3xX17xX18xX37xX2dxX3xX14xX6xX3xXexX1xX88xX17xX18xX3xX8cxX8dxX38xX3xX36xX20axX17xX3xX1xX20axXexX3xX17xX18xX37xX2dxX3xX2xX4exX3xXexX1xX8dxX17xX18xX3xX100xX3xX17xX51xX52xX3xX4exX55xX4exX2xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcdxX38xX6bxX2dxXaxX12xX0xX8cxX12xX14cxX3xXcxX1xX16xXdxX3xX18xXdxX6xX17xX3xX1xX1fxX4xX3xX8cxe79exX3xX7xX2cxX17xX18xX3xXe1fxXdxX20axX17xX3xXexX1xX28xX4xXfexX3xX0xX59xX8cxX12xX307xX10xX52xX3xXexX14xX1ffxX17xX3xXf9xX10xX8cxX7xXdxXexX10xX3xX4xXe13xX6xX3xX265xX1xX37xX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcdxX38xX6bxX2dxXaxX12xX0xX8cxX12xXeaxX1xXdxX3xXexXdxX20axXexX3xX104xXdxX17xX3xX5xXdxX1ffxX17xX3xX1xX262xX0xX59xX8cxX12xXfexX3x137a9xX1x10545xX17xX18xX3x150cfxX2cxX4eexX17xX3xX5xX2a7xX3xX36xX37xX38xX3xXexX1bxX38xX3xc43bxX6xX2cxX3xX36xX1bxXdxX3xX1xX1fxX4xX3xX14cxX3xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxXdxX3xX1xX1fxX4xX3xX22xX23xX17xX18xX3xX1axX28xX4xX3xX2d0xX3xX7xX64dxX3xX10fxXbecxX10fxX3xXfa7xX2cxX6xX17xX18xX3xXcxX14xX2cxX17xX18xXe19xX3xXfa1xXbdxX3xX1axX88xX17xX18xX3xX258xX262xXe19xX3xXcxXfa1xXbdxX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX22xX925xX6xXbdxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcdxX38xX6bxX2dxXaxX12xX1axXdxX262xX17xX3xXcxX1xX38xX1bxXdxXfexX3xX55xX15dxX2xX15dxX3xX2xX2xX141xX3xXbecxX13axX13axX3xb5e2xX10xX8cxX7xXdxXexX10xXfexX3xX0xX2cxX12xX0xX6xX3xX1xX14xX10xX156xX9xXaxX1xXexXexXbxXfexX59xX59xXf9xXf9xXf9xXbdxX1xX6bxX2cxXbdxX10xX6bxX2cxXbdxX12cxX17xXbdxX59xXaxX12xX0xX8cxX12xXf9xXf9xXf9xXbdxX1xX6bxX2cxXbdxX10xX6bxX2cxXbdxX12cxX17xX0xX59xX8cxX12xX0xX59xX6xX12xX0xX59xX2cxX12xX0xX59xXbxX12