Bế mạc Hội chợ - Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015-2020
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 29-10, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ Bế mạc Hội chợ - Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015-2020.
2dc5x9939xa07fx5861xadfcx8a5ex87aex6542x49abxX7x9568x7f4bx87cex6150x8be3x74f6xX5x4801xXaxX3xX7xXex95d6xX5xX10xX9xXaxXexX10x9103xXex63d5xX6xX5xXdx42d3x7143x8efaxX3x301cx61fcxX7xXexXdx51c5xX15x5feexXaxa73axX0xX7xXexaa3fx556bxX23xX22xX2fx3976x9ac1xX3x9b46x3abbxX4xX3x4659x9276xXdxX3xX4xX1x4a92xX3xX1exX3xXcxX33xXdx6b98xX23xX3xX5x3e9exX3bxX3xXexX1x67d3xX23xX1xX3xXex80e3xX27xX3x2f9dxXdxX23xX1xX3xXexX39xX3xX1exX3xX1cxX50xX3xX1xX40xXdxX3xXex8638xX23xX1xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX3fx95a5xX6xX3xX22xXdxX6xXdxX3x7c03xX34xX3cxX23xX3x9392x95e9xX2xaba0xX1exX87xX88xX87xX88xX0x5982xX7xXexX33xX34xX23xX22xX2fxX0xX91xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX10xX6xb130xXaxX2fx538dx5730xX23xX22xX3xX87x6f04xX1exX2xX88x69e4xX3x8200xX38xa638x802cxX3xXexX6fxX23xX1xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX3fxX7axX6xX3xX82xX50xX3xXex9e6bxX3xX4xX1x50b6xX4xX3xX5x8d99xX3xX38xX39xX3xX3bxX3cxX4xX3xX3fxX40xXdxX3xX4xX1xX45xX3xX1exX3xXcxX33xXdxX4cxX23xX3xX5xX50xX3bxX3xXexX1xX55xX23xX1xX3xXexX5axX27xX3xX5dxXdxX23xX1xX3xXexX39xX3xX1exX3xX1cxX50xX3xX1xX40xXdxX3xXexX6fxX23xX1xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX3fxX7axX6xX3xX22xXdxX6xXdxX3xX82xX34xX3cxX23xX3xX87xX88xX2xX8axX1exX87xX88xX87xX88x5256xX0xX91xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xX34xXacxX15xXaxX2fxX0xXdxX3bxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXacxXexX1xX27xX3bx6c46xX3xXdx3494xX10xX23xXexX10xX33xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax7b73xXdxXacxXexX1xX24xX3x8869xX88xX88xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3x9498x5cdaxX175xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX91xX91xXdxX135xX15cxX6xX34xXexX1xX6xX23xX1xX1xX34xX6xX135x5376xX23xX91xX23xX10xX16exX7xX91xX87xX88xX184xab43xX91xX2xX184xXb5xXacxX184xX2xX88xX184xX1b1xX8axX175xXexX87xXb5xXb5xX1b1xX175xX5xX88xX135xX26xXbxX22x42b5xX33xX9xX175x3764xX175xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX38xX39xX3xX3bxX3cxX4xX3xX3fxX40xXdxX3xX4xX1xX45xX3xX1exX3xXcxX33xXdxX4cxX23xX3xX5xX50xX3bxX3xXexX1xX55xX23xX1xX3xXexX5axX27xX3xX5dxXdxX23xX1xX3xXexX39xX3xX1exX3xX1cxX50xX3xX1xX40xXdxX3xXexX6fxX23xX1xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX3fxX7axX6xX3xX22xXdxX6xXdxX3xX82xX34xX3cxX23xX3xX87xX88xX2xX8axX1exX87xX88xX87xX88xXaxX3xX16exXdxXacxXexX1xX9xXaxX175xX88xX88xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX184xX185xX175xXaxX3xX91xX2fxX0xX91xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX6xXbxXexXdxX34xX23xXaxX2fxX15fxXb0xX4xX3xX82xa647xX23xX22xX3xX4xX1x5267xX24xX3xXbdxX22xX27xX15xXdbxX23xX3x8104xa192xX23xX3xXcxX1xXdxXb9xX3x36c1xX15xX3xX1a6xXdx2fefxX23xX3xX38xX6xX23xX3xXcxX1x3a3ax9225xX23xX22xX3xX1a6x7a3fxX3xXcxX6fxX23xX1xX3x82f3xX15xXb9xX3x3572xX1xX7axX3xX15fxX1xX29dxX3xXex44d9xX4xX1xX3xXbbxX38xXbdxXbexX3xXexX6fxX23xX1xXb9xX3xXcxX33xX290x63dfxX23xX22xX3xX38xX6xX23xX3xXcxXd3xX3xX4xX1xXd7xX4xX3xX3fxX40xXdxX3xX4xX1xX45xX1exXcxX33xXdxX4cxX23xX3xX5xX50xX3bxX2dxX3xXbdxX22xX27xX15xXdbxX23xX3xX38xXb0xX3x9f2dxX6xXdxXb9xX3xX2a1xX1xX7axX3xX15fxX1xX29dxX3xXexX2aaxX4xX1xX3xX3fx9743xXbdxXbexX3xXexX6fxX23xX1xX3xXexX33xX6xX34xX3xXex7711xX23xX22xX3xX38x8cb9xX23xX22xX3xX5dxX1xX10xX23xX3xX4xX29dxX6xX3xX15fxX1xX29dxX3xXexX2aaxX4xX1xX3xXbbxX38xXbdxXbexX3xXexX6fxX23xX1xX3xX4xX1xX34xX3xX4xXb0xX4xX3xXex95c8xXbxX3xXexX1xX4cxX0xX91xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xX34xXacxX15xXaxX2fxXcxX1xX6xX3bxX3xXacxX5axX3xX5xXdbxX3xX15cxX39xX3xX3bxX3cxX4xX3xX4xX7axX3xX4xXb0xX4xX3xX82xX269xX23xX22xX3xX4xX1xX26fxX24xX3xXbdxX22xX27xX15xXdbxX23xX3xX279xX27axX23xX3xXcxX1xXdxXb9xX3xX282xX15xX3xX1a6xXdxX287xX23xX3xX38xX6xX23xX3xXcxX1xX290xX291xX23xX22xX3xX1a6xX296xX3xXcxX6fxX23xX1xX3xX29dxX15xXb9xX3xX2a1xX1xX7axX3xX15fxX1xX29dxX3xXexX2aaxX4xX1xX3xXbbxX38xXbdxXbexX3xXexX6fxX23xX1xXb9xX3xXcxX33xX290xX2bcxX23xX22xX3xX38xX6xX23xX3xXexXd3xX3xX4xX1xXd7xX4xX3xX3fxX40xXdxX3xX4xX1xX45xX1exXcxX33xXdxX4cxX23xX3xX5xX50xX3bxX2dxX3xX2a1xX1xX3cxX3bxX3xX38xXb0xX3xX2e9xX6xXdxXb9xX3xXcxX6fxX23xX1xX3xX27x8150xX3xX1a6xXdxX287xX23xXb9xX3xX2a1xX1xX7axX3xX15fxX1xX29dxX3xXexX2aaxX4xX1xX3xX3fxX2fcxXbdxXbexX3xXexX6fxX23xX1xX2dxX3xX82xX3cxXdxX3xXacxXdx839exX23xX3xX5xX50xX23xX1xX3xX82xX3cxX34xX3xX38xX6xX23xX3xXcxX27xX15xX287xX23xX3xX22xXdxXb0xX34xX3xXcxX6fxX23xX1xX3xX29dxX15xX2dxX3xX5xX50xX23xX1xX3xX82xX3cxX34xX3xX4xXb0xX4xX3xX7xX2bcxXb9xX3xX23xX22xX55xX23xX1xXb9xX3xX82xX34xX55xX23xX3xXexX1xX4cxX3xX4x5909xXbxX3xXexX6fxX23xX1xX2dxX3xX5xX50xX23xX1xX3xX82xX3cxX34xX3xX4xXb0xX4xX3xX1xX27xX15xX41dxX23xXb9xX3xXexX1xX2aaxX3xX1cxX50xXb9xX3xXexX1xX55xX23xX1xX3xXbxX1x44a1xX3xX1a6xX55xX3xX4xXb0xX4xX3xX82x8841xX23xX3xX1a6xX2aaxX3xXacxX34xX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX41dxXbxX135xX0xX91xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xX34xXacxX15xXaxX2fxX0xXdxX3bxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15fxX10xX23xXexX10xX33xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX16exXdxXacxXexX1xX24xX3xX175xX88xX88xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1b1xXb5xX87xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX91xX91xXdxX135xX15cxX6xX34xXexX1xX6xX23xX1xX1xX34xX6xX135xX1a6xX23xX91xX23xX10xX16exX7xX91xX87xX88xX184xX1b1xX91xX2xX184xXb5xXacxX184xX2xX88xX184xX1cexX1b1xX87xXexX184xX175xX1cexX184xX185xX5xX88xX135xX26xXbxX22xX1caxX33xX9xXb5xX88xX1cexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX38xX39xX3xX3bxX3cxX4xX3xX3fxX40xXdxX3xX4xX1xX45xX3xX1exX3xXcxX33xXdxX4cxX23xX3xX5xX50xX3bxX3xXexX1xX55xX23xX1xX3xXexX5axX27xX3xX5dxXdxX23xX1xX3xXexX39xX3xX1exX3xX1cxX50xX3xX1xX40xXdxX3xXexX6fxX23xX1xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX3fxX7axX6xX3xX22xXdxX6xXdxX3xX82xX34xX3cxX23xX3xX87xX88xX2xX8axX1exX87xX88xX87xX88xXaxX3xX16exXdxXacxXexX1xX9xXaxX175xX88xX88xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1b1xXb5xX87xXaxX3xX91xX2fxX0xX91xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX6xXbxXexXdxX34xX23xXaxX2fxX15fxXb0xX4xX3xX82xX3cxXdxX3xX15cxXdxX4cxX27xX3xXacxX5axX3xX5xXdbxX3xX15cxX39xX3xX3bxX3cxX4xX0xX91xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xX34xXacxX15xXaxX2fxX3fxX40xXdxX3xX4xX1xX45xX3xX1exX3xXcxX33xXdxX4cxX23xX3xX5xX50xX3bxX3xXexX1xX55xX23xX1xX3xXexX5axX27xX3xX5dxXdxX23xX1xX3xXexX39xX3xX1exX3xX1cxX50xX3xX1xX40xXdxX3xXexX6fxX23xX1xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX3fxX7axX6xX3xX22xXdxX6xXdxX3xX82xX34xX3cxX23xX3xX87xX88xX2xX8axX1exX87xX88xX87xX88xX3xX5xX55xX3xX7xX5axX3xX5dxXdxX41dxX23xX3x952exX27xX6xX23xX3xXexX33x748cxX23xX22xX3xX4xX1xX55xX34xX3xX3bx5ef4xX23xX22xX3xX2fcxX3cxXdxX3xX1xX40xXdxX3xX82x797fxX23xX22xX3xX15cxX40xX3xXexX6fxX23xX1xX3xX5x5fe1xX23xX3xXexX1xXd7xX3x7bbax690bxX691xXb9xX3xX23xX1xXdxX41dxX3bxX3xX5dx92e6xX3xX87xX88xX87xX88xX1exX87xX88xX87xX8axX135xX0xX91xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xX34xXacxX15xXaxX2fxX3fxX40xXdxX3xX4xX1xX45xX1exXcxX33xXdxX4cxX23xX3xX5xX50xX3bxX3xX4xX7axX3xX7xX5axX3xXexX1xX6xX3bxX3xX22xXdxX6xX3xX4xX29dxX6xX3xX4xXb0xX4xX3xX7xX2bcxXb9xX3xX15cxX6xX23xXb9xX3xX23xX22xX55xX23xX1xXb9xX3xX1xX27xX15xX41dxX23xXb9xX3xXexX1xX2aaxXb9xX3xXexX1xX55xX23xX1xX3xXbxX1xX490xXb9xX3xX4xXb0xX4xX3xX82xX49axX23xX3xX1a6xX2aaxX3xXacxX34xX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX41dxXbxX3xX1a6xX55xX3xX5xX55xX23xX22xX3xX23xX22xX1xa946xX3xX1a6x79d1xXdxX3xX1xX49axX23xX3xX2xX185xX88xX3xX82xX49axX23xX3xX1a6xX2aaxXb9xX3xXacxX34xX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX41dxXbxX3xXexX1xX6xX3bxX3xX22xXdxX6xX3xX1a6xX734xXdxX3xX87xX185xX88xX3xX22xXdxX6xX23xX3xX1xX55xX23xX22xX3xX65fxX27xX15xX3xX4xX1xX27x90c2xX23xX135xX0xX91xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xX34xXacxX15xXaxX2fx9220xX27xX6xX3xX185xX3xX23xX22xX55xX15xX3xXexXd3xX3xX4xX1xXd7xX4xXb9xX3xX3fxX40xXdxX3xX4xX1xX45xX3xX1exX3xXcxX33xXdxX4cxX23xX3xX5xX50xX3bxX3xXexX1xX55xX23xX1xX3xXexX5axX27xX3xX5dxXdxX23xX1xX3xXexX39xX3xX1cxX50xX3xX1xX40xXdxX3xX4xX29dxX6xX3xXexX6fxX23xX1xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX3fxX7axX6xXb9xX3xX22xXdxX6xXdxX3xX82xX34xX3cxX23xX3xX87xX88xX2xX8axX1exX87xX88xX87xX88xX3xX82xX50xX3xXexX1xX27xX3xX1x3c5dxXexX3xX5dxX1xX34xX67dxX23xX22xX3xXb5xX88xX135xX88xX88xX88xX3xX5xX290xX45xXexX3xX5dxX1xXb0xX4xX1xXb9xX3xXacxX34xX6xX23xX1xX3xXexX1xX27xX3xX290xX734xX4xX3xX82xX3cxXexX3xX2xX87xX3xXexX3f7xX3xX82xX269xX23xX22xX135xX0xX91xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xX34xXacxX15xXaxX2fxX0xXdxX3bxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15fxX10xX23xXexX10xX33xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX16exXdxXacxXexX1xX24xX3xX175xX88xX88xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX8axX1b1xX87xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX91xX91xXdxX135xX15cxX6xX34xXexX1xX6xX23xX1xX1xX34xX6xX135xX1a6xX23xX91xX23xX10xX16exX7xX91xX87xX88xX184xX1b1xX91xX2xX184xXb5xXacxX184xX2xX88xX184xX175xX87xX88xXexXb5xX175xX185xX185xX185xX5xX88xX135xX26xXbxX22xX1caxX33xX9xX87xX8axX1cexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX38xX39xX3xX3bxX3cxX4xX3xX3fxX40xXdxX3xX4xX1xX45xX3xX1exX3xXcxX33xXdxX4cxX23xX3xX5xX50xX3bxX3xXexX1xX55xX23xX1xX3xXexX5axX27xX3xX5dxXdxX23xX1xX3xXexX39xX3xX1exX3xX1cxX50xX3xX1xX40xXdxX3xXexX6fxX23xX1xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX3fxX7axX6xX3xX22xXdxX6xXdxX3xX82xX34xX3cxX23xX3xX87xX88xX2xX8axX1exX87xX88xX87xX88xXaxX3xX16exXdxXacxXexX1xX9xXaxX175xX88xX88xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX8axX1b1xX87xXaxX3xX91xX2fxX0xX91xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX6xXbxXexXdxX34xX23xXaxX2fxX2fcxX269xX23xX22xX3xX4xX1xX26fxX3xX2a1xX1xX7axX3xX15fxX1xX29dxX3xXexX2aaxX4xX1xX3xXbbxX38xXbdxXbexX3xXexX6fxX23xX1xX3xXbdxX22xX27xX15xXdbxX23xX3xX279xX27axX23xX3xXcxX1xXdxX3xXbxX1xXb0xXexX3xX15cxXdxX4cxX27xX3xX38xX39xX3xX3bxX3cxX4xX3xX3fxX40xXdxX3xX4xX1xX45xX3xX1exX3xXcxX33xXdxX4cxX23xX3xX5xX50xX3bxX135xX0xX91xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xX34xXacxX15xXaxX2fxX2a1xX1xXb0xXexX3xX15cxXdxX4cxX27xX3xXexX3cxXdxX3xX5xXdbxX3xX15cxX39xX3xX3bxX3cxX4xXb9xX3xX82xX269xX23xX22xX3xX4xX1xX26fxX3xXbdxX22xX27xX15xXdbxX23xX3xX279xX27axX23xX3xXcxX1xXdxXb9xX3xX282xX15xX3xX1a6xXdxX287xX23xX3xX38xX6xX23xX3xXcxX1xX290xX291xX23xX22xX3xX1a6xX296xX3xXcxX6fxX23xX1xX3xX29dxX15xXb9xX3xX2a1xX1xX7axX3xX15fxX1xX29dxX3xXexX2aaxX4xX1xX3xXbbxX38xXbdxXbexX3xXexX6fxX23xX1xXb9xX3xXcxX33xX290xX2bcxX23xX22xX3xX38xX6xX23xX3xXcxXd3xX3xX4xX1xXd7xX4xX3xX3fxX40xXdxX3xX4xX1xX45xX3xX1exX3xXcxX33xXdxX4cxX23xX3xX5xX50xX3bxX3xXexX1xX55xX23xX1xX3xXexX5axX27xX3xX5dxXdxX23xX1xX3xXexX39xX3xX1exX3xX1cxX50xX3xX1xX40xXdxX3xXexX6fxX23xX1xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX3fxX7axX6xX3xX22xXdxX6xXdxX3xX82xX34xX3cxX23xX3xX87xX88xX2xX8axX1exX87xX88xX87xX88xXb9xX3xX23xX1xX463xX23xX3xX3bxX3cxX23xX1xX24xX3xX3fxX40xXdxX3xX4xX1xX45xX3xX1exX3xXcxX33xXdxX4cxX23xX3xX5xX50xX3bxX3xXexX1xX55xX23xX1xX3xXexX5axX27xX3xX5dxXdxX23xX1xX3xXexX39xX3xX1exX3xX1cxX50xX3xX1xX40xXdxX3xXexX6fxX23xX1xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX3fxX7axX6xX3xX22xXdxX6xXdxX3xX82xX34xX3cxX23xX3xX87xX88xX2xX8axX1exX87xX88xX87xX88xX3xX82xX50xX3xXexX1xX55xX23xX1xX3xX4x3029xX23xX22xX3xXexX490xXexX3xX82x352bxXbxXb9xX3xX4xX49axX3xX15cxX67dxX23xX3xX1xX34xX55xX23xX3xXexX1xX55xX23xX1xX3xXexX490xXexX3xX4xXb0xX4xX3xX23xX1xXdxX41dxX3bxX3xX1a6xX296xXb9xX3xX3bxX296xX4xX3xXexXdxX287xX27xX3xX82xX50xX3xX82xX731xX3xX33xX6xX135xX0xX91xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xX34xXacxX15xXaxX2fxXbdxX1x9255xX23xX22xX3xX7xX67dxX23xX3xXbxX1xX776xX3bxX3xX5dxXdxX23xX1xX3xXexX39xX3xX1exX3xX1cxX50xX3xX1xX40xXdxX3xX82xX290xX45xX4xX3xX22xXdxX734xXdxX3xXexX1xXdxX41dxX27xX3xXexX3cxXdxX3xX3fxX40xXdxX3xX4xX1xX45xX3xX1exX3xXcxX33xXdxX4cxX23xX3xX5xX50xX3bxX3xXexX1xX4cxX3xX1xXdxX41dxX23xX3xX82xX290xX45xX4xX3xX23xXdxX731xX3bxX3xXexX5axX3xX1xX55xX34xX3xX1a6xX731xX3xX23xX1xXb59xX23xX22xX3xXexX1xX55xX23xX1xX3xX65fxX27xX67dxX3xX5xX6xX34xX3xX82xX40xX23xX22xX3xX4xX29dxX6xX3xX2fcxX67dxX23xX22xX3xX15cxX40xXb9xX3xX65fxX27x83c7xX23xX3xX1a6xX55xX3xXbdxX1xXbe4xX23xX3xXacxXbe4xX23xX3xX4xXb0xX4xX3xXacxXbe4xX23xX3xXexX40xX4xX3xXexX33xX34xX23xX22xX3xXexX6fxX23xX1xX3xX82xX50xX3xX82xX3cxXexX3xX82xX290xX45xX4xX3xXexX33xX34xX23xX22xX3xX8axX3xX23xX27axX3bxX3xX65fxX27xX6xXb9xX3xX5dxX1x5158xX23xX22xX3xX82xX2aaxX23xX1xX3xX23xX1xXb59xX23xX22xX3xX65fxX27xX15xX39xXexX3xX7xXb0xX4xX1xX3xX4xX29dxX6xX3xXexX6fxX23xX1xX3xXexX6xX3xX82xX50xX3xXexX1xX5axX4xX3xX7xX5axX3xX7xX5axX3xX82xXdxX3xX1a6xX55xX34xX3xX4xX27xX40xX4xX3xX7xX490xX23xX22xX2dxX3xX82xX269xX23xX22xX3xXexX1xX291xXdxX3xXexX1xX4cxX3xX1xXdxX41dxX23xX3xX65fxX27xX15xX39xXexX3xXexXbe4xX3bxXb9xX3x6f06xX3xX4xX1xX26fxX3xXbxX1xX463xX23xX3xX82xX463xX27xX3xXexX1xX5axX4xX3xX1xXdxX41dxX23xX3xXexX1x7d9bxX23xX22xX3xX5xX45xXdxX3xX4xXb0xX4xX3xX3bxX296xX4xX3xXexXdxX287xX27xX3xXbxX1xXb0xXexX3xXexX33xXdxX4cxX23xX3xX5dxXdxX23xX1xX3xXexX39xXb9xX3xX1cxX50xX3xX1xX40xXdxX3xX4xX29dxX6xX3xXexX6fxX23xX1xX3xXexX33xX34xX23xX22xX3xXexX1xX291xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xXexX734xXdxX135xX0xX91xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xX34xXacxX15xXaxX2fxX0xXdxX3bxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15fxX10xX23xXexX10xX33xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX16exXdxXacxXexX1xX24xX3xX175xX88xX88xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX184xX2xX175xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX91xX91xXdxX135xX15cxX6xX34xXexX1xX6xX23xX1xX1xX34xX6xX135xX1a6xX23xX91xX23xX10xX16exX7xX91xX87xX88xX184xX1b1xX91xX2xX184xXb5xXacxX184xX2xX88xX184xXb5xX184xX8axXexX87xX175xX88xX184xXb5xX5xX88xX135xX26xXbxX22xX1caxX33xX9xX175xX2xX184xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX38xX39xX3xX3bxX3cxX4xX3xX3fxX40xXdxX3xX4xX1xX45xX3xX1exX3xXcxX33xXdxX4cxX23xX3xX5xX50xX3bxX3xXexX1xX55xX23xX1xX3xXexX5axX27xX3xX5dxXdxX23xX1xX3xXexX39xX3xX1exX3xX1cxX50xX3xX1xX40xXdxX3xXexX6fxX23xX1xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX3fxX7axX6xX3xX22xXdxX6xXdxX3xX82xX34xX3cxX23xX3xX87xX88xX2xX8axX1exX87xX88xX87xX88xXaxX3xX16exXdxXacxXexX1xX9xXaxX175xX88xX88xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX184xX2xX175xXaxX3xX91xX2fxX0xX91xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX6xXbxXexXdxX34xX23xXaxX2fxX15fxXb0xX4xX3xX82xX269xX23xX22xX3xX4xX1xX26fxX24xX3xXbdxX22xX27xX15xXdbxX23xX3xX279xX27axX23xX3xXcxX1xXdxXb9xX3xX282xX15xX3xX1a6xXdxX287xX23xX3xX15cxX6xX23xX3xXcxX1xX290xX291xX23xX22xX3xX1a6xX296xX3xXcxX6fxX23xX1xX3xX29dxX15xXb9xX3xX2a1xX1xX7axX3xX15fxX1xX29dxX3xXexX2aaxX4xX1xX3xXbbxX38xXbdxXbexX3xXexX6fxX23xX1xX2dxX3xX2a1xX1xX3cxX3bxX3xX38xXb0xX3xX2e9xX6xXdxXb9xX3xX2a1xX1xX7axX3xX15fxX1xX29dxX3xXexX2aaxX4xX1xX3xX3fxX2fcxXbdxXbexX3xXexX6fxX23xX1xX3xXexX33xX6xX34xX3xX38xX310xX23xX22xX3xX5dxX1xX10xX23xX3xX4xX29dxX6xX3xX15fxX1xX29dxX3xXexX2aaxX4xX1xX3xXbbxX38xXbdxXbexX3xXexX6fxX23xX1xX3xX4xX1xX34xX3xX4xXb0xX4xX3xX4xXb0xX3xX23xX1xXbe4xX23xX0xX91xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xX34xXacxX15xXaxX2fxXcxX3cxXdxX3xX5xXdbxX3xX15cxX39xX3xX3bxX3cxX4xXb9xX3xX38xX6xX23xX3xXexXd3xX3xX4xX1xXd7xX4xX3xX3fxX40xXdxX3xX4xX1xX45xX3xX1exX3xXcxX33xXdxX4cxX23xX3xX5xX50xX3bxX3xX82xX50xX3xXexX33xX6xX34xX3xXexX30bxX23xX22xX3xX38xX310xX23xX22xX3xX5dxX1xX10xX23xX3xX4xX29dxX6xX3xX15fxX1xX29dxX3xXexX2aaxX4xX1xX3xXbbxX38xXbdxXbexX3xXexX6fxX23xX1xX3xX4xX1xX34xX3xX175xX2xX3xXexX339xXbxX3xXexX1xX4cxX3xX1a6xX55xX3xX1b1xX175xX3xX4xXb0xX3xX23xX1xXbe4xX23xX3xX4xX7axX3xXexX1xX55xX23xX1xX3xXexX26fxX4xX1xX3xX1cxX27xX463xXexX3xX7xXca8xX4xX3xXexX33xX34xX23xX22xX3xX4xXaffxX23xX22xX3xXexXb0xX4xX3xXexXd3xX3xX4xX1xXd7xX4xX3xX1a6xX55xX3xXexX1xX6xX3bxX3xX22xXdxX6xX3xX3fxX40xXdxX3xX4xX1xX45xX3xX1exX3xXcxX33xXdxX4cxX23xX3xX5xX50xX3bxX3xXexX1xX55xX23xX1xX3xXexX5axX27xX3xX5dxXdxX23xX1xX3xXexX39xX3xX1exX3xX1cxX50xX3xX1xX40xXdxX3xXexX6fxX23xX1xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX3fxX7axX6xX3xX22xXdxX6xXdxX3xX82xX34xX3cxX23xX3xX87xX88xX2xX8axX3x8e68xX3xX87xX88xX87xX88xX135xX0xX91xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7509xX27xXexX1xX34xX33xXaxX2fx6de3xX287xX3xX3fxX55xX0xX91xXbxX2f
Lê Hà