Hơn nửa triệu thí sinh tham gia kỳ thi khắc nghiệt nhất Hàn Quốc
Ngày 14/11, hơn nửa triệu thí sinh Hàn Quốc đã bước vào kỳ thi đại học thường niên được coi là kỳ thi khắc nghiệt nhất ở nước này.
3c64x4042xca3fxeda9x6564x7801xc1c6x9729xcea1xX7xafb5x663bx5333x51a9x8524xb1caxX5xb221xXax3c89xbb01x3f64x56e4xX3xX15x69d9xX6xX3xXexab8exXdx7000x9474xX3xXexX1x8d08xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX1xX6xa2a5xX3x78b3xXdxX6xX3x55dax78ebxX3xXexX1xXdxX3xX33xX1x4f41xX4xX3xX15xX2fxX1xXdxX1exXexX3xX15xX1x5046xXexX3xX13xb738xX15xX3x49c8xX1fx7b79xX4xX0xb1a1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x4a5dxXaxX12xc311xX2fxX4cx8334xX3xX2x5d46xX54xX2xX2x4749xX3xX1xX14xX15xX3xX15xX18xX6xX3xXexX1cxXdxX1exX1fxX3xXexX1xX23xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX13xX4cxX15xX3xX4fxX1fxX51xX4xX3xa044xad95xX3xb69cx6930x4e97xX4xX3xddf7xX4cx6de2xX3xX33xX34xX3xXexX1xXdxX3xX95x8f71xXdxX3xX1x3f31xX4xX3xXexX1xX99x89ffxX15xX2fxX3xX15xXdx7775xX15xX3xX95xX99xe89dxX4xX3xX4xX9fxXdxX3xX5xX4cxX3xX33xX34xX3xXexX1xXdxX3xX33xX1xX3cxX4xX3xX15xX2fxX1xXdxX1exXexX3xX15xX1xX48xXexX3x4fd2xX3xX15xX99xX9axX4xX3xX15xX4cxX6cx5a77xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa047xX6xXbxXexXdxX9fxX15xXaxX12xX0xXdxX2dxX2fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX2dxX7x8794xXbxX1xX9fxXexX9fxXaxX3xX7xXexX6cxX5xX10xX9xXaxX66xXdxX7xXbxX5xX6xX6cx790axX3xX98xX5xX9fxX4xX33xd9efxX3xX2dxX6xX1cxX2fxXdxX15xX112xX5xX10xba72xXexX128xX3xX6xX1fxXexX9fxX12fxX3xX2dxX6xX1cxX2fxXdxX15xX112xX1cxXdxX2fxX1xXexX128xX3xX6xX1fxXexX9fxX12fxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX15xX18xX6xX3xXexX1cxXdxX1exX1fxX3xXexX1xX23xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX1xX6xX2dxX3xX2fxXdxX6xX3xX33xX34xX3xXexX1xXdxX3xX33xX1xX3cxX4xX3xX15xX2fxX1xXdxX1exXexX3xX15xX1xX48xXexX3xX13xX4cxX15xX3xX4fxX1fxX51xX4xX3xX1x90c5xX15xX1xX3x5f6bxX15xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX54xX54xXdxXeaxX98xX6xX9fxXexX1xX6xX15xX1xX1xX9fxX6xXeaxX9dxX15xX54xX15xX10xc2acxX7xX54xX2x4b5dxX6fxeff5xX54xX2x7d19x94d7xX66xX6fxX2xX1cdxX6fxb6eax4288x3f98xXexX1d8xX1cbxX6fxX6fxX5xX2xXeax865axXbxX2fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX15xX18xX6xX3xXexX1cxXdxX1exX1fxX3xXexX1xX23xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX1xX6xX2dxX3xX2fxXdxX6xX3xX33xX34xX3xXexX1xXdxX3xX33xX1xX3cxX4xX3xX15xX2fxX1xXdxX1exXexX3xX15xX1xX48xXexX3xX13xX4cxX15xX3xX4fxX1fxX51xX4xXaxX3xX66xX6xXexX6xX112xXbxX1xX9fxXexX9fxX112xX9fxX1cxXdxX2fxXdxX15xX6xX5xX112xX7xX1cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX128xX54xX54xX4xX66xX15xXdxX2dxX2fxXeaxX9dxXdxX10xXexX15xX6xX2dxXbxX5xX1fxX7xXeaxX9dxX15xX54xXex54c0xX1d7xX1d9xX54xX1fxXbxX5xX9fxX6xX66xX10xX66xX54xXdx7321xX1xX7xX6xX54xX1d7xX1d9xX2xX1cbx74e7xX2xX2xX27dxX2xX6fxX54xXexX1xXdxX66xX6xXdxX27dxX1xX9fxX4xX27dxX1xX6xX15xX27dx5d20xX1fxX9fxX4xXeaxX1e2xXbxX2fxXaxX3xX54xX12xXfax4147xX4xX3xXexX1xX23xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX4xX1xXb3xX3xX98xX3cxXexX3xX95xd4ebxX1fxX3xX5xX4cxX2dxX3xX98xX4cxXdxX3xX33xXdxe509xX2dxX3xXexX1cxX6xX3xX15x72b2xX15xX2fxX3xX5x3defxX4xX3xX95xXa9xXdxX3xX1xXadxX4xX3x6de4xXfaxd88fx7efdxXcx85c1xX3xXexXa9xXdxX3xXexX1cxX99xXb3xX15xX2fxX3xXexX1cxX1fxX15xX2fxX3xX1xXadxX4xX3xX69xX6xX2dxX7xX6xX15xX3xXe0xX3xcb7cxX6xX10xX2fxX1fxX73xX3xX15xX2fxX4cxX6cxX3xX2xX6fxX54xX2xX2xXeaxX3xX2daxX69xX2fxX1fxf18fxX15xX128xX3xae9exX9fxX15xX1xX6xXbxX2dfxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa1c2xX9fxX66xX6cxXaxX12xXcxX1xX10xX9fxX3xX330xa37dxX3x53afxXdxX2a0xX9fxX3xX66xc7a2xX4xX3xX13xX4cxX15xX3xX4fxX1fxX51xX4xX3xX73xX3xX33xX34xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX10xX9fxX3xX4xX2a0xX4xX1xX3xX2fxXadxXdxX3xX4x7cc5xX6xX3xX13xX4cxX15xX3xX4fxX1fxX51xX4xX3xX5xX4cxX3xab31xX7xX1fxX15xX15xX10xX1fxX15xX2fxX73xa16cxX3xXexX1xX10xX9fxX3xXexXdx7c4dxX15xX2fxX3xX2ddxX15xX1xX3xX5xX4cxX3xbe95xXdxX2c2xX2dxX3xXexX1cxX6xX3xX15xX2caxX15xX2fxX3xX5xX2cfxX4xX3xX95xXa9xXdxX3xX1xXadxX4xX3xX2daxXfaxX2dcxX2ddxXcxX2dfxX73xX3xX95xX96xX3xX98xX3cxXexX3xX95xX2b5xX1fxX3xX9dxX4cxX9fxX3xX5xe796xX4xX3xX1d1xX3xX2fxXdxXb3xX3xX6fxX1d9xX3xX2daxX2fxXdxXb3xX3xX95x7f1fxX6xX3xXbxX1xX99xX14xX15xX2fxX2dfxX3xX9dxX4cxX3xX66xX2cfxX3xXexX23xX15xX1xX3xX33xX38axXexX3xXexX1xX3c7xX4xX3xX9dxX4cxX9fxX3xX5xX3c7xX4xX3xX2xX1d0xX3xX2fxXdxXb3xX3xX6fxX1d9xX3xX4x8014xX15xX2fxX3xX15xX2fxX4cxX6cxXeaxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX330xX9fxX66xX6cxXaxX12xXfax7859xX3xX2xXeaxX2xX1d1xX1cdxX3xX95xXdxX2c2xX2dxX3xXexX1xXdxX3xXexX1cxXb9xX15xX3xXexX9fxX4cxX15xX3xX293xX1fxX51xX4xXeaxX3xXfaxX2a0xX4xX3xXexX1xX23xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX66xX2cfxX3xXexX1xXdxX3xX1cdxX3xX2dxe111xX15xX73xX3xXexX1cxX9fxX15xX2fxX3xX95xX42axX3xX4xX42axX3xX13xX4cxX15xX3xX15xX2fx4c9bxX73xX3xXcxX9fxX2a0xX15xX3xX9dxX4cxX3xX2ddxX15xX1xX3xX15xX2fxX478xXeaxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX330xX9fxX66xX6cxXaxX12xXcxX1xX6xX2dxX3xX2fxXdxX6xX3xX33xX34xX3xXexX1xXdxX3xX15xX2caxX2dxX3xX15xX6xX6cxX3xX4xX42axX3xXexdf36xX15xX2fxX3xX4xX33cxX15xX2fxX3xX1cdxX6fxX1d1xXeaxX1d0xX1d8xX6fxX3xXexX1xX23xX3xX7xXdxX15xX1xX73xX3xXexX1cxX9fxX15xX2fxX3xX95xX42axX3xX4xX42axX3xX1d8xX1cbxX6fxXeaxX1d9xX1d7xX6fxX3xX1xXadxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX4xX2a0xX4xX3xXexX1cxX99xXb3xX15xX2fxX3xXbxX1xX4bcxX3xXexX1xX462xX15xX2fxX3xXexX1cxX1fxX15xX2fxX3xX1xXadxX4xXeaxX3xX2dcxX51xX3xX1xXadxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXbxX1xX4bcxX3xXexX1xX462xX15xX2fxX3xXexX1cxX1fxX15xX2fxX3xX1xXadxX4xX3xX66xX2cfxX3xXexX1xXdxX3xX15xX2caxX2dxX3xX15xX6xX6cxX3xXexX1xX48xXbxX3xX15xX1xX48xXexX3xX33xX2c2xX3xXexcc7dxX3xX15xX2caxX2dxX3xX2xX1cbxX1cbxX1d8xXeaxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX330xX9fxX66xX6cxXaxX12xXfaxX2dcxX2ddxXcxX3xX95xX99xXbexX4xX3xXexX4bcxX3xX4xX1x830exX4xX3xX2dxc087xXdxX3xX15xX2caxX2dxX3xX2dxX33cxXexX3xX15xX2caxX2dxX3xX9dxX4cxX3xX95xX99xXbexX4xX3xX95xX2a0xX15xX1xX3xX2fxXdxX2a0xX3xX5xX4cxX3xX33xX34xX3xXexX1xXdxX3xX1cxX48xXexX3xX293xX1fxX6xX15xX3xXexX1cxXadxX15xX2fxX3xXexXa9xXdxX3xX15xc1e7xX15xX3xX33xXdxX15xX1xX3xXexX38axX3xX5xX9axX15xX3xXexX1xX580xX3xX6fxX3xXe0xX3xX4xX1xab9bxX1fxX3xf26fxX3xX15xX4cxX6cxXeaxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX330xX9fxX66xX6cxXaxX12xX69xX1xXdxX5c2xX1fxX3xX15xX2fxX99xXb3xXdxX3xX293xX1fxX6xX15xX3xX15xXdxX1exX2dxX3xX1cxe36cxX15xX2fxX3xX33xX34xX3xXexX1xXdxX3xX15xX4cxX6cxX3xX7xb758xX3xX293xX1fxX6cxX38axXexX3xX95xX3d9xX15xX1xX3xXexX99xX14xX15xX2fxX3xX5xX6xXdxX3xX4xX368xX6xX3xX15xX2fxX99xXb3xXdxX3xX66xX2cfxX3xXexX1xXdxXeaxX3xX2dcxX6xX1fxX3xX33xX1xXdxX3xX95xX99xX6xX3xX4xX9fxX15xX3xXexX9axXdxX3xX95xX3d9xX6xX3xX95xXdxX2c2xX2dxX3xXexX1xXdxX73xX3xX4xX2a0xX4xX3xXbxX1xX344xX3xX1xX1fxX6cxX15xX1xX3xXexX1xX99xXb3xX15xX2fxX3xX95xX38axX15xX3xX4xX1xX40bxX6xX3xX4xX2b5xX1fxX3xX15xX2fxX1fxX6cxX1exX15xX3xX4xX1xX9fxX3xX4xX9fxX15xX3xX5xX4cxX2dxX3xX98xX4cxXdxX3xXexX51xXexXeaxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX330xX9fxX66xX6cxXaxX12x7fe7xX5dbxX6cxX3xX4xdb8axX15xX2fxX3xX95xX99xXbexX4xX3xX4xX9fxXdxX3xX5xX4cxX3xX2dxX33cxXexX3xX7xX2cfxX3xX33xXdxX1exX15xX3xX293xX1fxX51xX4xX3xX2fxXdxX6xX3xX4xX368xX6xX3xX13xX4cxX15xX3xX4fxX1fxX51xX4xXeaxX3xXfaxX2a0xX4xX3xX4xX14xX3xX293xX1fxX6xX15xX3xX33xX1xX1fxX3xX9dxX2cfxX4xX3xX4xX462xX15xX2fxX3xX95xX99xXbexX4xX3xXbxX1x8593xXbxX3xX98xX3cxXexX3xX95xX2b5xX1fxX3xX2fxXdxXb3xX3xX5xX4cxX2dxX3xX9dxXdxX1exX4xX3xX4xX1xf14cxX2dxX3xX2xX3xX2fxXdxXb3xX3xX95xX316xX15xX2fxX3xX1xX316xX3xX7xX9fxX3xX9dxX9axXdxX3xX98xX1a2xX15xX1xX3xXexX1xX99xXb3xX15xX2fxX3xX95xX2c2xX3xXexX1cxX2a0xX15xX1xX3xXexX1a2xX15xX1xX3xXexX1cxXa9xX15xX2fxX3xXexX3cxX4xX3xX15xX2fxX1xX620xX15xX3xX2fxXdxX6xX9fxX3xXexX1xX462xX15xX2fxX3xX1a6xX15xX1xX3xX1xX99xXe0xX15xX2fxX3xX95xX38axX15xX3xX4xX2a0xX4xX3xXexX1xX23xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX95xX38axX15xX3xX95xXdxX2c2xX2dxX3xXexX1xXdxXeaxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX330xX9fxX66xX6cxXaxX12xXfaxX2a0xX4xX3xXexX1xX3d9xX3xXexX1cxX99xXb3xX15xX2fxX3xX4xX1xX580xX15xX2fxX3xX33xX1xX9fxX2a0xX15xX3xX9dxX4cxX3xXexXdxX5c2xX15xX3xXexX1exX3xXexX1cxX9fxX15xX2fxX3xX15xX99xX9axX4xX3xX4xX6c2xX15xX2fxX3xX2dxXe0xX3xX4xX18xX6xX3xX4xX1xX72fxX2dxX3xX2dxX33cxXexX3xXexXdxX38axX15xX2fxX3xX7xX9fxX3xX9dxX9axXdxX3xX15xX2fxX4cxX6cxX3xXexX1xX99xXb3xX15xX2fxXeaxX3xXcxX1cxX9fxX15xX2fxX3xX33xX1xXdxX3xX95xX42axX73xX3xX4xX2a0xX4xX3xX2dxX2a0xX6cxX3xX98xX6xX6cxX3xX33xX1xX462xX15xX2fxX3xX1xX9fxXa9xXexX3xX95xX33cxX15xX2fxX3xXexX1cxX9fxX15xX2fxX3xX33xX1xX9fxX1a6xX15xX2fxX3xXexX1xXb3xXdxX3xX2fxXdxX6xX15xX3xXexX551xX3xX2xX1d8xX3xX2fxXdxXb3xX3xX1cdxX3xX95xX38axX15xX3xX2xX1d8xX3xX2fxXdxXb3xX3xX6fxX1d9xX3xX95xX2c2xX3xXexX1xX23xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX5xX4cxX2dxX3xX98xX4cxXdxX3xXexX1xXdxX3xX15xX2fxX1xX10xX3xX2dxX462xX15xX3xX2ddxX15xX1xX3xX15xX2fxX478xXeaxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX330xX9fxX66xX6cxXaxX12xX2ffxX2cfxX3xX33xXdxX38axX15xX73xX3xX33xX38axXexX3xX293xX1fxX1a6xX3xXexX1xXdxX3xX7xX620xX3xX95xX99xXbexX4xX3xX4xX462xX15xX2fxX3xX98xX51xX3xX9dxX4cxX9fxX3xX15xX2fxX4cxX6cxX3xX6fxX54xX2xX1d7xXeaxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dcxX9fxX1fxX1cxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX9fxX3xX31axX9fxX15xX1xX6xXbxX0xX54xXbxX12