Ngoại trưởng Nga: SCO góp phần hình thành thế giới đa cực mới
Trả lời phỏng vấn báo chí ngày 13/9, đề cập tới kết quả hội nghị Hội đồng Ngoại trưởng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) vừa diễn ra ở Moskva, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov khẳng định SCO mang lại sự ổn định và tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội trên lãnh thổ các nước thành viên.
d989x116e5x12451xdc96x136cdx16b63xef6bxd9b6x16152xX7x16b57xf8ecx100e5x116e0x13731x156c6xX5xff22xXaxe264x15088x14245x16d76x13012xXdxX3xXex1146fxf24cx12ad0x124d1xX14xX3xX13xX14xX6x16b8dxX3x117a0x16d55xf24dxX3xX14x13d90xXbxX3xXbxX1x16a39xX1dxX3xX1x15a57xX1dxX1xX3xXexX1x1466dxX1dxX1xX3xXexX1x12bbdxX3xX14xXdx10183xXdxX3x16ab5xX6xX3xX4x11d48xX4xX3xf85cxX43xXdxX0x140d6xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe8a6xX10xX6x1334bxXaxX12xXcxX1ax160bdxX3xX5x1107exXdxX3xXbxX1x14039xX1dxX14xX3xedfexdf7bxX1dxX3x10e11xec5cxX15xX3xX4xX1xee12xX3xX1dxX14xX39x13383xX3xX2xebdfxX51x1265bx16639xX3xX46xfd7cxX3xX4xf6dfxXbxX3xXexX43xXdxX3x1477exX3fxXexX3x12ccbxf73cxX68xX3xX1x11277xXdxX3xX1dxX14xX1x16491xX3xX60xX9fxXdxX3xX46x12ee2xX1dxX14xX3xX13xX14xX15xX16xXdxX3xXexX1axX1bxX1cxX1dxX14xX3xXcxea03xX3xX4xX1x107cfxX4xX3xX60x164a8xXbxX3xXexX79xX4xX3xXcxX1xX1bxXc6xX1dxX14xX3xX60xX68xXdxX3x1094bxX25xX26xX27x12e39xX3xX74x11b3cxX6xX3xX63xXdx10e1bxX1dxX3xX1axX6xX3xX1cxX3x10c1bxX15xX7xX96xX74xX6xX89xX3x13fc6xX9fxX3xXexX1axX1bxX1cxX1dxX14xX3xX13xX14xX15xX16xXdxX3xX14xXdxX6xX15xX3xX13xX14xX6xX3xX25xX10xX1axX14xX10xXdxX3x15253xX6xX74xX1axX15xX74xX3xX96xX1x15ec8xX1dxX14xX3xX46xXa5xX1dxX1xX3xX25xX26xX27xX3xX4dxX6xX1dxX14xX3xX5xX16xXdxX3xX7xX4axX3xXbexX1dxX3xX46xXa5xX1dxX1xX3xX74xX39xX3xXexX16xX15xX3xX46xXdxX8cxX9bxX3xX96xXdx12e3fxX1dxX3xXbxX1xX79xXexX3xXexX1axXdx13586xX1dxX3xX96xXdxX1dxX1xX3xXexX3fxX89xX3xdf6ex14e36xX3xX1xX9fxXdxX3xXexX1ax10091xX1dxX3xX5xX164xX1dxX1xX3xXexX1xXbexX3xX4xX79xX4xX3xX1dxX1bxX43xX4xX3xXexX1xX39xX1dxX1xX3xX74xXdxX16cxX1dx16ef3xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX6xXbxXexXdxX15xX1dxXaxX12xX0xXdxX4dxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX4dxX7x11f7fxXbxX1xX15xXexX15xXaxX3xX7xXexX83xX5xX10xX9xXaxX63xXdxX7xXbxX5xX6xX83xX23xX3xX78xX5xX15xX4xX96x106b5xX3xX4dxX6xX1axX14xXdxX1dxX1b3xX5xX10x155d9xXexX23xX3xX6xX9bxXexX15xX1d0xX3xX4dxX6xX1axX14xXdxX1dxX1b3xX1axXdxX14xX1xXexX23xX3xX6xX9bxXexX15xX1d0xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xXexX1axX1bxX1cxX1dxX14xX3xX13xX14xX6xX23xX3xX25xX26xX27xX3xX14xX2axXbxX3xXbxX1xX2fxX1dxX3xX1xX33xX1dxX1xX3xXexX1xX39xX1dxX1xX3xXexX1xX3fxX3xX14xXdxX43xXdxX3xX46xX6xX3xX4xX4axX4xX3xX4dxX43xXdxX3xX1xX33xX1dxX1xX3xX68xX1dxX1xX3xX2xXaxX3xX7xX1axX4xX9xXaxX51xX51xXdxX18bxX78xX6xX15xXexX1xX6xX1dxX1xX1xX15xX6xX18bxX74xX1dxX51xX1dxX10x14ca7xX7xX51xe64dx117f9xX86x11425xX51xX2xX26bxed2bxX63xX2xX269xX26bxX86xX2xX2xX26fxXexX26fxX2x120efx1193fxX5xX2xX18bx14736xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xXexX1axX1bxX1cxX1dxX14xX3xX13xX14xX6xX23xX3xX25xX26xX27xX3xX14xX2axXbxX3xXbxX1xX2fxX1dxX3xX1xX33xX1dxX1xX3xXexX1xX39xX1dxX1xX3xXexX1xX3fxX3xX14xXdxX43xXdxX3xX46xX6xX3xX4xX4axX4xX3xX4dxX43xXdxXaxX3xX63xX6xXexX6xX1b3xXbxX1xX15xXexX15xX1b3xX15xX1axXdxX14xXdxX1dxX6xX5xX1b3xX7xX1axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX23xX51xX51xX4xX63xX1dxXdxX4dxX14xX18bxX74xXdxX10xXexX1dxX6xX4dxXbxX5xX9bxX7xX18bxX74xX1dxX51xXexX27bxX268xX269xX51xX9bxXbxX5xX15xX6xX63xX10xX63xX51xX1dbxX7xX4dxX7xX83xX51xX268xX269xX268xX269x112ebxX269xX88xX318xX2xe2e6xX51xX7xX10xX1axX14xX10xXdxX318xX5xX6xX74xX1axX15xX74xX18bxX280xXbxX14xXaxX3xX51xX12xX13xX14xX15xX16xXdxX3xXexX1axX1bxX1cxX1dxX14xX3xX13xX14xX6xX3xX25xX10xX1axX14xX10xXdxX3xX114xX6xX74xX1axX15xX74xX3xX18bxX3xXd8xX13xX14xX9bxXacxX1dxX23xX3x12e6dx1656fx10a81xX51xXcxXcx14feexf3a6xX13xXdcxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xX15xX63xX83xXaxX12xXcxXbexX3xX4xX1xXc2xX4xX3xX1dxX39xX83xX3xX1dxX14xX39xX83xX3xX4xX39xX1dxX14xX3xX4xX2axX3xXexX1xX16cxX4dxX3xXexXdxX3fxX1dxX14xX3xX1dxX2axXdxX3xXexX1axX15xX1dxX14xX3xX4xX79xX4xX3xX4xX9bxX9fxX4xX3xXexX1xX68xX15xX3xX5xX9bxX8fxX1dxX3xX9axX9bx11f96xX4xX3xXexX3fxX3xXexX16xXdxX3xX114xXdxX16cxX1dxX3xX1xXc6xXbxX3xX9axX9bxX3bfxX4xX3xX74xX39xX3xX13xX1xX2axX4dxX3xX268xX269xX3xX1dxX8cxX1dxX3xX96xXdxX1dxX1xX3xXexX3fxX3xXbxX1xX79xXexX3xXexX1axXdxX157xX1dxX3xX74xX39xX3xX4dxX43xXdxX3xX1dxXbexXdxX3xX1xX39xX1dxX14xX3xX46xX2fxX9bxX3xXexX1xX3fxX3xX14xXdxX43xXdxX3xXd8xf292xX268xX269xXdcxX18bxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xX15xX63xX83xXaxX12xXf4xX9fxX3xXexX1axX1bxX1cxX1dxX14xX3xX13xX14xX15xX16xXdxX3xX14xXdxX6xX15xX3xX13xX14xX6xX3xX1dxX1xX75xX1dxX3xX4dxX16xX1dxX1xX3xX1dxX1x11ee3xX1dxX14xX3xX74xe983xX1dxX3xX96xXdxX14cxX1dxX3xX74xXdfxX6xX3xX46xX1bxXc6xX4xX3xX4xX79xX4xX3xX1dxX14xX15xX16xXdxX3xXexX1axX1bxX1cxX1dxX14xX3xX25xX26xX27xX3xXexX1x121e0xX1dxX14xX3xX9axX9bxX6xX3xX4xX2axX3x14d68xX3xX1dxX14xX1x12ba2xX6xX3xX1axX75xXexX3xX9axX9bxX6xX1dxX3xXexX1ax11dabxX1dxX14xX3xXexX1axX15xX1dxX14xX3xX74xXdxX14cxX4xX3xX46xXa5xX1dxX1xX3xX1xX1bxX43xX1dxX14xX3xX4xX79xX4xX3xX4xX9bxX9fxX4xX3xXexX1xX68xX15xX3xX5xX9bxX8fxX1dxX3xX46xX6xX1dxX14xX3xX63xXdxXe4xX1dxX3xX1axX6xX3xX7xX483xXdxX3xX1dxXbexXdxX3xXexX1axX16cxX1dxX3xX1dxX1xXdxX8cxX9bxX3xX63xXdxXe4xX1dxX3xX46xX39xX1dxX3xX9axX9bxX3bfxX4xX3xXexX3fxX3xX74xX8cxX3xXexX1bx10b93xX1dxX14xX3xX5xX6xXdxX3xXexX1xX3fxX3xX14xXdxX43xXdxX3xX1xXdxX14cxX1dxX3xX46xX16xXdxX18bxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xX15xX63xX83xXaxX12xXcxX1xX10xX15xX3xX483xX1dxX14xX3xX114xX6xX74xX1axX15xX74xX89xX3xX4xX79xX4xX3xX1dxX1bxX43xX4xX3xX25xX26xX27xX3xX4dxX15xX1dxX14xX3xX4dxX9bxX3bfxX1dxX3xXexX1xX3fxX3xX14xXdxX43xXdxX3xXbxX1xX68xXdxX3xX4xX483xX1dxX14xX3xX78x1690cxX1dxX14xX89xX3xX63x120aexX1dxX3xX4xX1x143baxX89xX3xX63xX4axX6xX3xXexX1axX16cxX1dxX3xX7xX4axX3xXexX483xX1dxX3xXexX1axX4a1xX1dxX14xX3xX4xX1xX57axX3xX9axX9bxX83xX8cxX1dxX3xX74xX39xX3xXexX15xX39xX1dxX3xX74x109d4xX1dxX3xX5xX164xX1dxX1xX3xXexX1xXbexX3xX4xX57axX6xX3xXexX75xXexX3xX4xX68xX3xX4xX79xX4xX3xX9axX9bxX3bfxX4xX3xX14xXdxX6xX3xX74xX39xX3xX96xX1xX483xX1dxX14xX3xX4xX2axX3xX1dxX14xX15xX16xXdxX3xX5xX14cxX18bxX3xXcxX1axX16cxX1dxX3xX4xX504xX3xX7xX1cxX3xX46xX2axX89xX3xX25xX26xX27xX3xX46xX1bxX6xX3xX1axX6xX3xX1dxX1xX456xX1dxX14xX3xX7xX79xX1dxX14xX3xX96xXdxX3fxX1dxX3xX1axX75xXexX3xX9axX9bxX6xX1dxX3xXexX1axX4a1xX1dxX14xX3xX74xX39xX3xX1xX456xX9bxX3xX7exX4xX1xX3xXexX1bxXc6xX1dxX14xX3xXexX1axX1bxX1dxX14xX3xX4xX1xX15xX3xX7xX4axX3xX1xX33xX1dxX1xX3xXexX1xX39xX1dxX1xX3xX4dxX9fxXexX3xXexX1xX3fxX3xX14xXdxX43xXdxX3xX46xX6xX3xX4xX4axX4xX3xX4dxX43xXdxX89xX3xX1dxX1xX1bxX1dxX14xX3xXexX75xXexX3xX4xX68xX3xX4xX79xX4xX3xX1dxX14xX9bxX83xX16cxX1dxX3xXex15330xX4xX3xX4xX57axX6xX3xX1dxX2axX3xX46xX8cxX9bxX3xX63xX4axX6xX3xXexX1axX16cxX1dxX3xX60xXdxX3fxX1dxX3xX4xX1xX1bxX504xX1dxX14xX3xX114xXdxX16cxX1dxX3xX1xXc6xXbxX3xX9axX9bxX3bfxX4xX18bxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xX15xX63xX83xXaxX12xX13xX14xX1bxX6bxXdxX3xX46xXc2xX1dxX14xX3xX46xX2fxX9bxX3xXf4xX9fxX3xX13xX14xX15xX16xXdxX3xX14xXdxX6xX15xX3xX13xX14xX6xX3xX96xX1xX11dxX1dxX14xX3xX46xXa5xX1dxX1xX3xX25xX26xX27xX3xX5xX39xX3xX4dxX9fxXexX3xX1dxX8cxX1dxX3xXexX68xX1dxX14xX3xX1axX75xXexX3xX1xXc2xX6xX3xX1xX5a6xX1dxX18bxX3xe38exXdxX8cxX9bxX3xX1dxX39xX83xX3xX46xX1bxXc6xX4xX3xX4xX1xXc2xX1dxX14xX3xX4dxXdxX1dxX1xX3xX78xX56fxX1dxX14xX3xX7xX3bfxX3xX5xX1bxXc6xX1dxX14xX3xX4xX79xX4xX3xX9axX9bxX3bfxX4xX3xX14xXdxX6xX3xX4dxX9bxX3bfxX1dxX3xXexX1xX6xX4dxX3xX14xXdxX6xX3xX25xX26xX27xX3xX74xX43xXdxX3xXexX1bxX3xX4xX79xX4xX1xX3xX5xX39xX3xXexX1xX39xX1dxX1xX3xX74xXdxX16cxX1dxX3xX46xX2fxX83xX3xX46xX57axX89xX3xX9axX9bxX6xX1dxX3xX7xX79xXexX3xX74xXdxX16cxX1dxX3xX74xX39xX3xX46xX3bfxXdxX3xXexX79xX4xX3xX46xX3bfxXdxX3xXexX1xX15xX16xXdxX18bxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xX15xX63xX83xXaxX12xX13xX14xX39xX83xX3xX2xX269xX51xX88xX89xX3xX4xX9bxX9fxX4xX3xX1xX4a1xXbxX3xXexX1xX1bxX6bxX1dxX14xX3xX96x1293axX3xX4xX57axX6xX3xX60xX9fxXdxX3xX46xXacxX1dxX14xX3xX13xX14xX15xX16xXdxX3xXexX1axX1bxX1cxX1dxX14xX3xX25xX26xX27xX3xX46xX164xX3xX46xX1bxXc6xX4xX3xXexXbexX3xX4xX1xXc2xX4xX3xXexX16xXdxX3xXecxX15xX7xX96xX74xX6xX3xX74xX43xXdxX3xX7xX4axX3xXexX1xX6xX4dxX3xX63xX4axX3xX4xX57axX6xX3xX1dxX14xX1bxX6bxXdxX3xX46xXc2xX1dxX14xX3xX46xX2fxX9bxX3xX4xX504xX3xX9axX9bxX6xX1dxX3xX1dxX14xX15xX16xXdxX3xX14xXdxX6xX15xX3xX4xX57axX6xX3xX4xX79xX4xX3xX1dxX1bxX43xX4xX3xXexX1xX39xX1dxX1xX3xX74xXdxX16cxX1dxX18bxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xX15xX63xX83xXaxX12xXcxX1xX10xX15xX3xX1dxX14xX1bxX6bxXdxX3xXbxX1xX79xXexX3xX1dxX14xX483xX1dxX3xXf4xX9fxX3xX13xX14xX15xX16xXdxX3xX14xXdxX6xX15xX3xX13xX14xX6xX89xX3xX4dx141efxX4xX3xX46xX7exX4xX1xX3xX4xX57axX6xX3xX1xX9fxXdxX3xX1dxX14xX1xXa5xX3xX5xX2fxX1dxX3xX1dxX39xX83xX3xX5xX39xX3xX1dxX1xX56fxX4dxX3xXexX1xX68xX15xX3xX5xX9bxX8fxX1dxX3xX74xX8cxX3xX1dxX9fxXdxX3xX63xX9bxX1dxX14xX3xX74xX39xX3xX4xX1xX9bxdf34xX1dxX3xX78xXa5xX3xXexXbexX3xX4xX1xXc2xX4xX3xX4xX1xX15xX3xX4xX9bxX9fxX4xX3xX1xX4a1xXbxX3xX7xX674xXbxX3xXexX43xXdxX3xX4xX57axX6xX3xX60xX9fxXdxX3xX46xXacxX1dxX14xX3xX13xX14xX9bxX83xX16cxX1dxX3xXexX1xX57axX3xX9axX9bxX3bfxX4xX3xX14xXdxX6xX3xX25xX26xX27xX89xX3xX78xX6xX15xX3xX14xXacxX4dxX3xX4xX68xX3xX63xX4axX3xXexX1xX68xX15xX3xX4xX79xX4xX3xX74xX45bxX1dxX3xX96xXdxX14cxX1dxX3xX9axX9bxX6xX1dxX3xXexX1axX4a1xX1dxX14xX18bxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xX15xX63xX83xXaxX12xX26xX79xX4xX3xX78xX9fxX3xXexX1axX1bxX1cxX1dxX14xX3xX1dxX14xX15xX16xXdxX3xX14xXdxX6xX15xX3xX25xX26xX27xX3xX46x14a73xX4xX3xX78xXdxX14cxXexX3xX4xX15xXdxX3xXexX1axX4a1xX1dxX14xX3xX1dxX9fxXdxX3xX63xX9bxX1dxX14xX3xXcxX9bxX83xX16cxX1dxX3xX78xX3bfxX3xX4xX1xX7exX1dxX1xX3xXexX1axXa5xX3xX7xX674xXbxX3xXexX43xXdxX89xX3xXexX1axX15xX1dxX14xX3xX46xX2axX3xX46xX1bxX6xX3xX1axX6xX3xX4xX79xX4xX3xX4xX79xX4xX1xX3xXexXdxX3fxXbxX3xX4xX8fxX1dxX3xXexX1xX3bfxX1dxX14xX3xX1dxX1xX75xXexX3xX4xX57axX6xX3xX4xX79xX4xX3xX9axX9bxX3bfxX4xX3xX14xXdxX6xX3xXexX1xX39xX1dxX1xX3xX74xXdxX16cxX1dxX3xX46xX3bfxXdxX3xX74xX43xXdxX3xX4xX79xX4xX3xX1dxX1xXdxX14cxX4dxX3xX74xX889xX3xX1bxX9bxX3xXexXdxX16cxX1dxX3xXexX1x14cfbxX4xX3xX46xX8caxX83xX3xX1xXc6xXbxX3xXexX79xX4xX3xXexX1axX15xX1dxX14xX3xX4xX79xX4xX3xX5xX493xX1dxX1xX3xX74xX4axX4xX3xX4xX1xX7exX1dxX1xX3xXexX1axXa5xX89xX3xX6xX1dxX3xX1dxXdxX1dxX1xX89xX3xX96xXdxX1dxX1xX3xXexX3fxX3xX74xX39xX3xXexX1xXa10xX4xX3xX46xX8caxX83xX3xX1xXc6xXbxX3xXexX79xX4xX3xX1dxX1xX575xX1dxX3xX74xX45bxX1dxX89xX3xX4x120b4xX1dxX14xX3xX1dxX1xX1bxX3xX63xX4axX3xXexX1xX68xX15xX3x11b44xX3fxX3xX1xX15xX16xX4xX1xX3xX1xX39xX1dxX1xX3xX46xX9fxX1dxX14xX3xX14xXdxX6xXdxX3xX46xX15xX16xX1dxX3xX268xX269xX268xX2xX1b3xX268xX269xX268xX27cxX3xX74xX8cxX3xXexX1xX4axX4xX3xX1xXdxX14cxX1dxX3xX26xX1xXdxX3fxX1dxX3xX5xX1bxXc6xX4xX3xXbxX1xX79xXexX3xXexX1axXdxX157xX1dxX3xX4xX57axX6xX3xX25xX26xX27xX3xX46xX3fxX1dxX3xX1dxX45bxX4dxX3xX268xX269xX268xX27cxX18bxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xX15xX63xX83xXaxX12xX26xX79xX4xX3xX78xX9fxX3xXexX1axX1bxX1cxX1dxX14xX3xX4xXa6dxX1dxX14xX3xX46xX164xX3xXexX1xX68xX15xX3xX5xX9bxX8fxX1dxX3xX74xX8cxX3xX1dxX1xX456xX1dxX14xX3xX74xX75xX1dxX3xX46xX8cxX3xX1xXc6xXbxX3xXexX79xX4xX3xX14xXdxX456xX6xX3xX25xX26xX27xX3xX74xX43xXdxX3xX4xX79xX4xX3xXexXbexX3xX4xX1xXc2xX4xX3xX74xX39xX3xX63xXdxXe4xX1dxX3xX46xX39xX1dxX3xX9axX9bxX3bfxX4xX3xXexX3fxX3xX96xX1xX79xX4xX89xX3xX78xX6xX15xX3xX14xXacxX4dxX3xX60xXdxX14cxXbxX3xX1xX9fxXdxX3xX4xX79xX4xX3xX9axX9bxX3bfxX4xX3xX14xXdxX6xX3xX707xX483xX1dxX14xX3xX13xX6xX4dxX3x150dcxX3xXd8xX35dxX25x15415xX35dxX13xXdcxX18bxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX15xX9bxX1axX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX15xX3xXcxX35dxX25xX25xX0xX51xXbxX12