“Tất cả cho tiền tuyến” của quân và dân Thanh Hóa trong chiến thắng Điện Biên Phủ
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 7-5-1954 tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ “một pháo đài bất khả xâm phạm” của chủ nghĩa thực dân bị tiêu diệt hoàn toàn, góp phần quyết định vào việc kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Để góp phần làm nên chiến thắng vẻ vang ấy Thanh Hóa đã huy động tối đa sức người, sức của cho tiền tuyến.
be05x116dbx12b15x1444ax142ecx16f2bx1475ex116abxc04axX7x120b0x10880xcc18x12ed3xefbexd107xX5x10174xXax15454xe628xXcxdebbxXexX3xX4xdac0xX3xX4xX1x13b42xX3xXexXdx16cb8x167cbxX3xXex1219cx10827xfe3fxX22x12a8exX3xX4xc05dxX6xX3x15889xX25x13058xX22xX3x17521xce5bxX3xf241xX31xX22xX3xXcxX1xX6xX22xX1xX3xcd32xec4dxX6xX3xXex11ba1xX1dxX22x15dbexX3xX4xX1xXdxX27xX22xX3xXexX1xff56xX22xX49xX3x10181xXdx175dfxX22xX3xdfa6xXdxe41exX22xX3x13e74xX1xX2cxX0xec15xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41xX10xX6xX37xXaxX12x1437fxX49xX35xX26xX3x1660dx1520cxd43fxX80xX2xc9e3xX81x137a8xX3xXex16430xXbxX3x13a6dxX1dxX35xX22xX3xX4xc609xX3xX8cxXdx15448xd0ddxX3xX57xXdxX59xX22xX3xX5cxXdxX5exX22xX3xX61xX1xX2cxX3xX13xX97xe59exXexX3xXbxX1xc619xX1dxX3xX8cxX35xXdxX3xeba0xX15xXexX3xf21axX1xX19xX3xe41cxX31xX97xX3xXbxX1xf680xX97xX29xX3xX4xX2cxX6xX3xX4xX1xX2cxX3xX22xX49xX1x16304xX6xX3xXexX1x138d7xX4xX3xX37xX31xX22xX3xXb5xea10xX3xXexXdxX5exX25xX3xX37xXdxX59xXexX3xX1xX1dxX35xX22xX3xXexX1dxX35xX22x166efxX3xX49xX42xXbxX3xXbxX1xf43dxX22xX3xX2fxX25xX26xX27xXexX3xX8cxXdfxX22xX1xX3xX34xX35xX1dxX3xX34xXdxX59xX4xX3xXb9xX27xXexX3xXexX1xc1f0xX4xX3xXexX1xX53xX22xX49xX3xX5x14745xXdxX3xX4xX25xXa9xX4xX3xXb9xX1xXaexX22xX49xX3xX4xX1xXdxX27xX22xX3xX4xX1x13b9axX22xX49xX3xXexX1xXd7xX4xX3xX37xX31xX22xX3xX61xX1xXaexXbxX3xXbdxX31xX97xX3xX5x135b4xX123xX4xf33exX3xX57xX96xX3xX49xX42xXbxX3xXbxX1xXfcxX22xX3xX5xX35xX97xX3xX22xX5exX22xX3xX4xX1xXdxX27xX22xX3xXexX1xX53xX22xX49xX3xX34xe644xX3xX34xX6xX22xX49xX3xX15xX26xX3xXcxX1xX6xX22xX1xX3xX41xX42xX6xX3xX8cxd45cxX3xX1xX25xX26xX3xX8cxXa9xX22xX49xX3xXexX139xXdxX3xX8cxX6xX3xX7xX92xX4xX3xX22xX49xX150x13d55xXdxXf4xX3xX7xX92xX4xX3xX4xX2cxX6xX3xX4xX1xX1dxX3xXexXdxX21xX22xX3xXexX25xX26xX27xX22xX153xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf14bxX6xXbxXexXdxX1dxX22xXaxX12xX0xXdxX97xX49xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX37xXexX1xX25xX97xXb5xX3xXdxX1cexX10xX22xXexX10xX46xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXax15cafxXdxX37xXexX1x143cfxX3xX7fx1603cxX202xXbxXbdx16a8exX3xX1xX10xXdxX49xX1xXexX1ffxX3xX86xX7fxX81xXbxXbdxX206xXaxX3xX7xX46xX4xX9xXaxX65xX65xXdxX153xXb5xX6xX1dxXexX1xX6xX22xX1xX1xX1dxX6xX153xX34xX22xX65xX22xX10xX1faxX7xX65x16e68xX235xX2x1700exX65xX2xX7fxX7fxX37xX81xX2xX84xX81xX81xX86xX235xXexX235xc87axX2xX202xX235xX5xX202xX153xde36xXbxX49x16ba0xX46xX9xc04bxX86xX238xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXcxX15xXexX3xX4xX19xX3xX4xX1xX1dxX3xXexXdxX21xX22xX3xXexX25xX26xX27xX22xX29xX3xX4xX2cxX6xX3xX2fxX25xX31xX22xX3xX34xX35xX3xX37xX31xX22xX3xXcxX1xX6xX22xX1xX3xX41xX42xX6xX3xXexX46xX1dxX22xX49xX3xX4xX1xXdxX27xX22xX3xXexX1xX53xX22xX49xX3xX57xXdxX59xX22xX3xX5cxXdxX5exX22xX3xX61xX1xX2cxXaxX3xX1faxXdxX37xXexX1xX9xXaxX7fxX202xX202xXaxX3xX1xX10xXdxX49xX1xXexX9xXaxX86xX7fxX81xXaxX3xX65xX12xX1cexX1xXdxX27xX4xX3xXbdxX10xX3xX8cxXc3xXbxX3xXexX1x14d52xX3xX4xX2cxX6xX3x14f5axX22xX49xX3xXcxX46xXdfxX22xX1xX3xX7axX49xef46xX4xXf4xX3xX37xX31xX22xX3xX4xX2e1xX22xX49xX3xXexX1xXdfxX3xXbdxX18bxX3xXcxX1xX6xX22xX1xX3xX41xX42xX6xX3xX8cxX18bxX3xX4xX1xf6faxX3xX8cxX150xX123xX4xX3xX254xX86xX81xXf4xX81xXb9xX49xXf4xX3xX8cxXc3xXexX3xXb9x1139axX3xX5x15626xX4xX3xX4xX1xX310xX3xX22xeba1xX22xX49xX3xX22xX1xX15xXexX3xXb5xe203xX22xX49xX3xXbdxX10xX3xX8cxXc3xXbxX3xXexX1xX2dbxX3xXexX46xX1dxX22xX49xX3xX4xX1xXdxX27xX22xX3xX37xXdfxX4xX1xX3xX57xXdxX59xX22xX3xX5cxXdxX5exX22xX3xX61xX1xX2cxX153xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxX1dxX37xX26xXaxX12xX7axX49xX35xX26xX3xX247xX80xX2xX235xX80xX2xX84xX81xX254xXf4xX3xX5cxXa9xX3xX1cexX1xdc1dxX22xX1xX3xXexX46xXdfxX3xXcxX46xX25xX22xX49xX3xX150x1690cxX22xX49xX3xdb9fxX19xX22xX49xX3xXexX1xX2e1xX22xX49xX3xX2fxX25xX6xX3xX2fxX25xX26xX27xXexX3xX8cxXdfxX22xX1xX3xX97xX310xX3xX4xX1xXdxX27xX22xX3xX37xXdfxX4xX1xX3xX3a5xXdxX59xX22xX3xX5cxXdxX5exX22xX3xX61xX1xX2cxXf4xX3xXexX1xX35xX22xX1xX3xX5xX89xXbxX3xX5cxXa9xX3xXcxX150xX3xX5xX59xX22xX1xX3xX4xX1xXdxX27xX22xX3xX37xXdfxX4xX1xX3xX34xX35xX3xX41xXa9xXdxX3xX8cxX2dbxX22xX49xX3xX1cexX25xX22xX49xX3xX4xX15xXbxX3xX8cxX96xX3xX1xX25xX26xX3xX8cxXa9xX22xX49xX3xX5xXd7xX4xX3xX5xX150xX123xX22xX49xXf4xX3xX34xX89xXexX3xX4xX1xX15xXexX3xX4xX1xX1dxX3xX4xX1xXdxX27xX22xX3xX37xXdfxX4xX1xX153xX3xX3a5xX19xX22xX49xX3xXb5xXa9xX3xX34xX35xX3xX7axX1xX31xX22xX3xX37xX31xX22xX3xX4xXaexX4xX3xX37xX31xX22xX3xXexXa9xX4xX3xXcxX1xX6xX22xX1xX3xX41xX42xX6xX3xX8cxX18bxX3xXb5xe0afxX3xX7xX25xX22xX49xX3xX22xX1xXdxX21xX25xX3xX8cxX3a1xX22xX3xX34xXdfxX3xX46xX6xX3xX4xX1xXdxX27xX22xX3xXexX46xX150xX1a4xX22xX49xXf4xX3xX22xX1xX150xX1ffxX3xXcxXdxX96xX25xX3xX8cxX1dxX35xX22xX3xX235xX7fxX81xX3xXb5xXa9xX3xX8cxXa9xXdxX3xX8cxXdfxX6xX3xXbxX1xX150xX3a1xX22xX49xX3xX4xX1xX1dxX3xXcxX46xX25xX22xX49xX3xX8cxX1dxX35xX22xX3xX81xX254xX206xX3xX8cxXc3xXdxX3xX8cxXa9xXdxX3xX2xX81xX202xXf4xX3xX2xX247xX202xX3xX4xX1xX1dxX3xXcxXdxX96xX25xX3xX8cxX1dxX35xX22xX3xX81xX86xX2xX3xXbxX1x15b7bxX22xX49xX3xXb9xX1xX2e1xX22xX49xX153xX153xX153xX3xX1cex102e6xX22xX49xX3xX34xce73xXdxX3xX8cxX42xXf4xX3xXcxX1xX6xX22xX1xX3xX41xX42xX6xX3xX8cxX18bxX3xX8cxXdxX21xX25xX3xX8cxXa9xX22xX49xX3xX1xX35xX22xX49xX3xX22xX49xX1xe0a4xX22xX3xX4xXaexX22xX3xXb5xXa9xXf4xX3xX4xX1xXdxX27xX22xX3xX7xXd2xX3xX4xX2cxX6xX3xX57xXc3xXdxX3xX8cxXa9xXdxX3xX2xX235xX238xX3xX1xX25xX26xX59xX22xX3xX5cxXaexX3xXcxX1xX150xX504xX4xX206xX3xX57xXc3xXdxX3xX8cxXa9xXdxX3xX2xX2xX235xX3xX1xX25xX26xX59xX22xX3xXcxXd2xX22xX1xX3xda55xXdxX6xX3x1220fxX22xX6xX26xX3xX5xX35xX3xXexX1xXdfxX3xXbdxX18bxX3xX7axX49xX1xXdxX3xe57fxX3a1xX22x161b0xX3xX34xX35xX3xX97xXa9xXexX3xX7xX139xX3xX8cxX3a1xX22xX3xX34xXdfxX3xX4xX2cxX6xX3xX4xXaexX4xX3xX1xX25xX26xX59xX22xX3xX41xX1dxX33axX22xX49xX3xX41xX42xX6xXf4xX3xX41xX35xX3xXcxX46xX25xX22xX49xXf4xX3x149e0xX25xX19xX22xX49xX3x1236exX150xX3a1xX22xX49xX3xX4xX1xX1dxX3xX4xXaexX4xX3xX8cxX3a1xX22xX3xX34xXdfxX3xXexX1xX6xX97xX3xX49xXdxX6xX3xX4xX1xXdxX27xX22xX3xX8cxX15xX25xX3xXexXc3xXdxX3xX3a5xXdxX59xX22xX3xX5cxXdxX5exX22xX3xX61xX1xX2cxX153xX3xX3a5xX330xX4xX3xXb5xXdxX59xXexXf4xX3xXex1595axX3xX4xX25xX139xXdxX3xXexX1xXaexX22xX49xX3xX254xX3xX8cxX27xX22xX3xXexX1xXaexX22xX49xX3xX81xX80xX2xX84xX81xX86xXf4xX3xXexXc3xXdxX3xX1xX25xX26xX59xX22xX3xX7axX49xX6xX3xX58dxX3a1xX22xXf4xX3xX4xXaexX4xX3xX8cxX3a1xX22xX3xX34xXdfxX3xXb5xXa9xX3xX8cxXa9xXdxX3xX8cxXdfxX6xX3xXbxX1xX150xX3a1xX22xX49xX3xX8cxX18bxX3xXbxX1xX139xXdxX3xX1xX123xXbxX3xX4xX4ffxX22xX49xX3xX37xX31xX22xX3xX2fxX25xX31xX22xX3xX37xX25xX3xXb9xX392xX4xX1xX3xXexXdxX5exX25xX3xX37xXdxX59xXexX3xX22xX1xXdxX21xX25xX3xX7xXdxX22xX1xX3xX5xXd7xX4xX3xX8cxXdfxX4xX1xXf4xX3xXb9xX1xX2e1xX22xX49xX3xX4xX1xX1dxX3xX4xX1xX119xX22xX49xX3xX37xXdxX3xX4xX1xX25xX26xX96xX22xX3xX2fxX25xX31xX22xX3xXb5xX46fxX3xX7xX25xX22xX49xX3xX4xX1xX1dxX3xX4xX1xXdxX27xX22xX3xXexX46xX150xX1a4xX22xX49xX3xX3a5xXdxX59xX22xX3xX5cxXdxX5exX22xX3xX61xX1xX2cxX153xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxX1dxX37xX26xXaxX12xX57xX96xX3xX4xX1xX25xc428xX22xX3xXb5xXdfxX3xXexX139xXexX3xX4xX2e1xX22xX49xX3xXexXaexX4xX3xX1xX89xX25xX3xX4xXfcxX22xXf4xX3xX37xX150xX504xXdxX3xX7xXd7xX3xX4xX1xddaaxX3xX8cxXc3xX1dxX3xXexX46xXd7xX4xX3xXexXdxX27xXbxX3xX4xX2cxX6xX3x132cdxX1xX25xX3xX2cxX26xX3xX73fxX1xX25xX3xc9a4x14850xX3xX34xX35xX3xXcxX72bxX22xX1xX3xX2cxX26xX3xXcxX1xX6xX22xX1xX3xX41xX42xX6xXf4xX3xXexX1dxX35xX22xX3xXb5xXa9xX3xX5xX150xX3a1xX22xX49xX3xXexX1xXd7xX4xXf4xX3xXexX1xXd7xX4xX3xXbxX1xX705xX97xX3xX34xX35xX3xX1xX35xX22xX49xX3xX1xX42xX6xX3xXexX1xXdxX27xXexX3xX26xX27xX25xX3xXexX612xX3xXb9xX1xX53xXbxX3xX22xX3a1xXdxX3xXexX46xX1dxX22xX49xX3xXexX72bxX22xX1xX3xX8cxX150xX123xX4xX3xXexX89xXbxX3xXexX46xX25xX22xX49xX3xX34xX21xX3xXb9xX1xX1dxX3xX1cexX705xX97xX3xXcxX1xX2cxX26xX3xX34xX35xX3xXb9xX1xX1dxX3xce67xX150xX123xX4xX3xX579xXcxX1xX2edxX3xX5ccxX25xX31xX22xX590xX3xX8cxX96xX3xX4xX1xX25xX26xX96xX22xX3xX46xX6xX3xX97xX330xXexX3xXexX46xX89xX22xX153xX3xX58dxX6xX25xX3xXb9xX1xXdxX3xX1xX35xX22xX49xX3xXexX1xXdxX27xXexX3xX26xX27xX25xX3xX8cxX150xX123xX4xX3xXexX89xXbxX3xXb9xX27xXexXf4xX3xXcxX1xX6xX22xX1xX3xX41xX42xX6xX3xXexX1xX35xX22xX1xX3xX5xX89xXbxX3xX1xXa9xXdxX3xX8cxX2dbxX22xX49xX3xX4xX25xX22xX49xX3xX4xX15xXbxX3xX97xX330xXexX3xXexX46xX89xX22xXf4xX3xX8cxX21xX3xX46xX6xX3xXb9xX27xX3xX1xX1dxXc3xX4xX1xX3xX4xX328xX3xXexX1xX96xX3xXbdxX31xX26xX3xX37xXd7xX22xX49xX3xX1xX59xX3xXexX1xX139xX22xX49xX3xXb9xX1xX1dxXf4xX3xXexX46xXc3xX97xXf4xX3xX7xc97axX6xX3xX4xX1x110c7xX6xX3xX8cxX150xX1a4xX22xX49xX3xX22xX1xX33axX97xX3xX22xX1xX6xX22xX1xX3xX4xX1xX42xX22xX49xX3xX1xX25xX26xX3xX8cxXa9xX22xX49xX3xX22xX1xX31xX22xX3xX5xXd7xX4xXf4xX3xX34xX89xXexX3xX5xXd7xX4xX3xX4xX1xX1dxX3xX4xX1xXdxX27xX22xX3xX37xXdfxX4xX1xX153xX3xX74bxX504xXdxX3xXb9xX1xX705xX25xX3xX1xXdxX59xX25xX3xX13xXexX15xXexX3xX4xX19xX3xX4xX1xX1dxX3xXexXdxX21xX22xX3xXexX25xX26xX27xX22xXf4xX3xXexX15xXexX3xX4xX19xX3xX8cxX96xX3xX8cxXaexX22xX1xX3xXexX1xX53xX22xX49xX29xXf4xX3xXcxX1xX6xX22xX1xX3xX41xX42xX6xX3xX8cxX18bxX3xX1xX25xX26xX3xX8cxXa9xX22xX49xX3xXexX139xXdxX3xX8cxX6xX3xX7xX92xX4xX3xX22xX49xX150xX1a4xXdxXf4xX3xX7xX92xX4xX3xX4xX2cxX6xX3xXbxX1xX328xX4xX3xX34xX328xX3xX4xX1xXdxX27xX22xX3xX37xXdfxX4xX1xX3xX3a5xXdxX59xX22xX3xX5cxXdxX5exX22xX3xX61xX1xX2cxX153xX3xX7d4xXd7xX4xX3xX5xX150xX123xX22xX49xX3xXexX1xX6xX22xX1xX3xX22xXdxX5exX22xX3xX22xX2e1xX3xX22xX92xX4xX3xX5xX5exX22xX3xX8cxX150xX1a4xX22xX49xXf4xX3xXexX1xX6xX97xX3xX49xXdxX6xX3xX97xX310xX3xX8cxX150xX1a4xX22xX49xXf4xX3xX7xX884xX6xX3xX8cxX150xX1a4xX22xX49xX206xX3xX1xX35xX22xX49xX3xX22xX49xX1xX52axX22xX3xX37xX31xX22xX3xX4xX2e1xX22xX49xX3xX8cxX150xX123xX4xX3xX1xX25xX26xX3xX8cxXa9xX22xX49xX3xX5xX5exX22xX3xX8cxX150xX1a4xX22xX49xX3xXbxX1xX328xX4xX3xX34xX328xX3xX4xX1xXdxX27xX22xX3xX8cxX15xX25xX153xX3xXcxX46xX1dxX22xX49xX3xX8cxX123xXexX3xX1xX25xX26xX3xX8cxXa9xX22xX49xX3xX5xXfcxX22xX3xXexX1xX92xX3xX22xX1xX15xXexXf4xX3xXcxX1xX6xX22xX1xX3xX41xX42xX6xX3xX8cxX18bxX3xX34xX150xX123xXexX3xX4xX1xX72bxX3xXexXdxX5exX25xX3xXb9xX27xX3xX1xX1dxXc3xX4xX1xX3xX2xX81xX202xf477xX153xX3xX41xX3a1xX22xX3xX238xX153xX202xX202xX202xX3xXexX15xX22xX3xX5xX150xX3a1xX22xX49xX3xXexX1xXd7xX4xXf4xX3xX235xX153xX202xX202xX202xX3xXexX15xX22xX3xXexX1xXd7xX4xX3xXbxX1xX705xX97xX3xXb9xX1xX2e1xX3xX8cxX18bxX3xX8cxX150xX123xX4xX3xX5xXd7xX4xX3xX5xX150xX123xX22xX49xX3xX37xX31xX22xX3xX4xX2e1xX22xX49xX3xXcxX1xX6xX22xX1xX3xX41xX42xX6xX3xX34xX35xX3xX7axX49xX1xX59xX3x15e44xX22xX3xX34xX89xX22xX3xX4xX1xX25xX26xX96xX22xX3xX6xX22xX3xXexX1dxX35xX22xX3xX34xX21xX3xX22xX3a1xXdxX3xXexX89xXbxX3xXb9xX27xXexX3xX310xX3xX74bxXc3xX22xX3x124a2xX6xXdxXf4xX3xXab6xXa9xX4xX3xX1cexX1xX31xX25xX3xX34xX35xX3xe79axX5exX22xX3xX1cexX1xX31xX25xX153xX3xX73fxX1xXdxX3xX4xX1xXdxX27xX22xX3xX37xXdfxX4xX1xX3xX57xXdxX59xX22xX3xX5cxXdxX5exX22xX3xX61xX1xX2cxX3xX97xX310xX3xX97xX35xX22xXf4xX3xX22xX1xXdxX21xX25xX3xX6xX22xX1xXf4xX3xX4xX1xXdfxX3xX10xX97xX3xX37xX31xX22xX3xX4xX2e1xX22xX49xX3xXcxX1xX6xX22xX1xX3xX41xX42xX6xX3xX8cxX18bxX3xXbdxX25xX22xX49xX3xXbxX1xX1dxX22xX49xX3xXexX52axX22xX1xX3xX22xX49xX25xX26xX59xX22xX3xX310xX3xX5xXc3xXdxX3xXbxX1xX328xX4xX3xX34xX328xX3xXb5xXa9xX3xX8cxXa9xXdxX3xX4xX1xXdxX27xX22xX3xX8cxX15xX25xX153xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxX1dxX37xX26xXaxX12xX3a5xX123xXexX3xX235xX3xX4xX1xXdxX27xX22xX3xX37xXdfxX4xX1xXf4xX3xXexX612xX3xX8cxXfcxX25xX3xXexX1xXaexX22xX49xX3xX254xX80xX2xX84xX81xX86xX3xXexXdxX27xXbxX3xXexX328xX4xX3xX1xX25xX26xX3xX8cxXa9xX22xX49xX3xX34xX35xX3xX34xX89xX22xX3xX4xX1xX25xX26xX96xX22xX3xX2xX153xX202xX202xX202xX3xXexX15xX22xX3xX49xXc3xX1dxXf4xX3xX2xX247xX81xX3xXexX15xX22xX3xXexX1xXd7xX4xX3xXbxX1xX705xX97xX153xX3xXcxX1xX6xX22xX1xX3xX41xX42xX6xX3xX8cxX18bxX3xXexX46xXdxX96xX22xX3xXb9xX1xX6xXdxX3xX22xX1xXdxX21xX25xX3xX49xXdxX19xXdxX3xXbxX1xXaexXbxXf4xX3xXexX89xXbxX3xXexX46xX25xX22xX49xX3xX1xX25xX26xX3xX8cxXa9xX22xX49xXf4xX3xX1xX1dxX35xX22xX3xXexX1xX35xX22xX1xX3xX4xX1xX72bxX3xXexXdxX5exX25xX3xXexX46xX150xX504xX4xX3xXexX1xX1a4xXdxX3xX1xXc3xX22xX3xX254xX3xX22xX49xX35xX26xX153xX3xX73fxX1xXdxX3xX4xX1xXdxX27xX22xX3xX37xXdfxX4xX1xX3xX4xX1xX25xX26xX96xX22xX3xX7xX6xX22xX49xX3xX49xXdxX6xXdxX3xX8cxX1dxXc3xX22xX3xX49xXfcxX22xX3xXb9xX27xXexX3xXexX1xX119xX4xXf4xX3xX37xX1dxX3xX26xX5exX25xX3xX4xXfcxX25xX3xX4xX15xXbxX3xXb5xXaexX4xX1xX3xX4xX4ffxX22xX49xX3xX2fxX25xX26xX27xXexX3xXexX31xX97xX3xX13xXexX15xXexX3xX4xX19xX3xX4xX1xX1dxX3xX4xX1xXdxX27xX22xX3xX37xXdfxX4xX1xX3xX3a5xXdxX59xX22xX3xX5cxXdxX5exX22xX3xX61xX1xX2cxX3xX8cxXc3xXdxX3xXexX1xX53xX22xX49xX29xXf4xX3xXcxX46xX25xX22xX49xX3xX150xX3a1xX22xX49xX3xX49xXdxX6xX1dxX3xX4xX1xX1dxX3xXcxX1xX6xX22xX1xX3xX41xX42xX6xX3xXexX46xX1dxX22xX49xX3xX34xX4f1xX22xX49xX3xX235xX202xX3xX22xX49xX35xX26xX3xX1xX25xX26xX3xX8cxXa9xX22xX49xX3xX34xX35xX3xX34xX89xX22xX3xX4xX1xX25xX26xX96xX22xX3xXexX1xX5exX97xX3xX235xX153xX202xX202xX202xX3xXexX15xX22xX3xX49xXc3xX1dxXf4xX3xX235xX238xX235xX3xXexX15xX22xX3xXexX1xXd7xX4xX3xXbxX1xX705xX97xX3xX4xX1xX1dxX3xX4xX1xXdxX27xX22xX3xX37xXdfxX4xX1xX153xX3xX7d4xX119xX4xX3xX22xX35xX26xX3xX97xX330xX4xX3xX37xX4ffxX3xXexX1xX42xX4xX3xX37xXd7xX3xXexX46xX889xX3xX4xX2cxX6xX3xXexX72bxX22xX1xX3xXb9xX1xX2e1xX22xX49xX3xX4xX4f1xX22xXf4xX3xX5xX119xX6xX3xX4x1261axX22xX49xX3xX4xX1xX150xX6xX3xX8cxX27xX22xX3xX22xX49xX35xX26xX3xXexX1xX25xX3xX1xX1dxXc3xX4xX1xXf4xX3xX7axX1xX31xX22xX3xX37xX31xX22xX3xX8cxX18bxX3xX13xX37xX139xX4xX3xXb5xX2dbxXf4xX3xX8cxX46fxX3xXexX1xX119xX22xX49xX29xX3xX8cxX96xX3xX4xX42xX3xX8cxX2cxX3xX7xX139xX3xX5xX150xX3a1xX22xX49xX3xXexX1xXd7xX4xXf4xX3xXexX1xXd7xX4xX3xXbxX1xX705xX97xX3xXcxX46xX25xX22xX49xX3xX150xX3a1xX22xX49xX3xX49xXdxX6xX1dxX153xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxX1dxX37xX26xXaxX12xX1cexX4ffxX22xX49xX3xX34xX504xXdxX3xXexX1xX25xX3xX49xX1dxX97xX3xX5xX150xX3a1xX22xX49xX3xXexX1xXd7xX4xXf4xX3xXexX1xXd7xX4xX3xXbxX1xX705xX97xXf4xX3xXexX72bxX22xX1xX3xXcxX1xX6xX22xX1xX3xX41xX42xX6xX3xX1xX25xX26xX3xX8cxXa9xX22xX49xX3xX1xX35xX22xX49xX3xX34xXc3xX22xX3xX37xX31xX22xX3xX4xX2e1xX22xX49xX3xX34xX35xX3xX97xX2edxXdxX3xXbxX1xX150xX3a1xX22xX49xX3xXexXdxX59xX22xX3xX22xX1xX150xX1ffxX3xXbdxX10xX3xX8cxXc3xXbxXf4xX3xXexX1xX25xX26xX21xX22xX3xX22xX6xX22xXf4xX3xXexX1xX25xX26xX21xX22xX3xX34xXaexX22xXf4xX3xX22xX49xXd7xX6xX3xXexX1xX2dbxX153xX153xX153xX3xX34xX89xX22xX3xX4xX1xX25xX26xX96xX22xX3xX34xX89xXexX3xX4xX1xX15xXexX3xX4xX25xX22xX49xX3xX4xX15xXbxX3xX4xX1xX1dxX3xX4xX1xXdxX27xX22xX3xX37xXdfxX4xX1xX153xX3xX5c6xX25xXaexX3xXexX46xX52axX22xX1xX3xX34xX89xX22xX3xX4xX1xX25xX26xX96xX22xX3xX5xX150xX3a1xX22xX49xX3xXexX1xXd7xX4xXf4xX3xXexX1xXd7xX4xX3xXbxX1xX705xX97xX3xXexXdxX27xXbxX3xX34xXdxX59xX22xX3xX4xX1xX1dxX3xX4xX1xXdxX27xX22xX3xXexX46xX150xX1a4xX22xX49xXf4xX3xX22xX1xXdxX21xX25xX3xX22xX49xX150xX1a4xXdxX3xX8cxX18bxX3xX4xX1xX27xX3xXexXaexX4xX3xX4xXaexX4xX3xXbxX1xX150xX3a1xX22xX49xX3xXexXdxX59xX22xXf4xX3xX34xX89xXexX3xX37xX328xX22xX49xX3xX1xX889xX25xX3xX392xX4xX1xX3xX22xX1xX15xXexXf4xX3xX22xX1xX150xX1ffxX3xX1cexX1xXdxX27xX4xX3xXbdxX10xX3xX8cxXc3xXbxX3xXexX1xX2dbxX3xX4xX2cxX6xX3xX2e1xX22xX49xX3xXcxX46xXdfxX22xX1xX3xX7axX49xX2edxX4xXf4xX3xX37xX31xX22xX3xX4xX2e1xX22xX49xX3xXexX1xXdfxX3xXbdxX18bxX3xXcxX1xX6xX22xX1xX3xX41xX42xX6xX3xX4xX1xX310xX3xX8cxX150xX123xX4xX3xX254xX86xX81xXf4xX81xXb9xX49xXf4xX3xX49xX1xXdxX3xXb9xX325xX3xX5xX328xX4xX3xX4xX1xX310xX3xX22xX330xX22xX49xX3xX22xX1xX15xXexX3xXb5xX33axX22xX49xX3xXbdxX10xX3xX8cxXc3xXbxX3xXexX1xX2dbxX3xXexX46xX1dxX22xX49xX3xX4xX1xXdxX27xX22xX3xX37xXdfxX4xX1xX3xX3a5xXdxX59xX22xX3xX5cxXdxX5exX22xX3xX61xX1xX2cxX206xX3xXbdxX10xX3xX4xX119xXexX3xXb9xX392xXexX3xX4xX2cxX6xX3xX2e1xX22xX49xX3xXcxX46xXdfxX22xX1xX3xX3a5xX52axX22xX1xX3xX5cxXfcxX97xX3xX579xXbdxX18bxX3xX3a5xXdfxX22xX1xX3xX7d4xXdxX5exX22xXf4xX3xX1xX25xX26xX59xX22xX3xXac7xX5exX22xX3xX3a5xXdfxX22xX1xX590xX3xX8cxXc3xXexX3xXexX1xX35xX22xX1xX3xXexX392xX4xX1xX3xX235xX238xX202xX3xXb9xX49xX65xX4xX1xX25xX26xX27xX22xX3xXexXdxX27xXbxX3xX34xX89xX22xX153xX153xX153xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxX1dxX37xX26xXaxX12xXcxX1xX10xX1dxX3xXexX1xX139xX22xX49xX3xXb9xX5exXf4xX3xXexX46xX1dxX22xX49xX3xX7xX25xX139xXexX3xX81xX247xX3xX22xX49xX35xX26xX3xX8cxX5exX97xX3xX37xXdxd862xX22xX3xX46xX6xX3xX4xX1xXdxX27xX22xX3xX37xXdfxX4xX1xX3xX3a5xXdxX59xX22xX3xX5cxXdxX5exX22xX3xX61xX1xX2cxXf4xX3xXexX72bxX22xX1xX3xXcxX1xX6xX22xX1xX3xX41xX42xX6xX3xX8cxX18bxX3xX1xX25xX26xX3xX8cxXa9xX22xX49xX3xX254xX202xXa29xX3xX7xX139xX3xX22xX49xX150xX1a4xXdxX3xXexX46xX1dxX22xX49xX3xX8cxXa9xX3xXexX25xX46fxXdxX3xX5xX6xX1dxX3xX8cxXa9xX22xX49xX3xXexX1xX6xX97xX3xX49xXdxX6xX3xX37xX31xX22xX3xX4xX2e1xX22xX49xX3xX1x11b00xX6xX3xXexX25xX26xX27xX22xXf4xX3xX34xX504xXdxX3xXexX46fxX22xX49xX3xX7xX139xX3xX2xX7fxX238xX153xX84xX235xX86xX3xX5xX150xX123xXexX3xX22xX49xX150xX1a4xXdxX3xX34xX35xX3xX235xX7fxX3xXexX46xXdxX59xX25xX3xX22xX49xX35xX26xX3xX4xX2e1xX22xX49xX206xX3xX4xX4ffxX22xX49xX3xX34xX504xXdxX3xX2xX202xX153xX202xX202xX202xX3xXbdxX10xX3xX8cxXc3xXbxX3xXexX1xX2dbxXf4xX3xX2xX153xX254xX202xX202xX3xXexX1xX25xX26xX21xX22xX3xX22xX6xX22xXf4xX3xXexX1xX25xX26xX21xX22xX3xX34xXaexX22xX206xX3xX86xX7fxX3xXbdxX10xX3xX22xX49xXd7xX6xX3xXexX1xX2dbxXf4xX3xX254xX2xX3xXbdxX10xX3xX2e1xX3xXexX2e1xXf4xX3xX2xX238xX202xX3xXbdxX10xX3xXb5xX4f1xX3xX34xX89xX22xX3xX4xX1xX25xX26xX96xX22xX153xX3xX57xX2dbxX22xX49xX3xXexX1xX1a4xXdxXf4xX3xXcxX1xX6xX22xX1xX3xX41xX42xX6xX3xX8cxX18bxX3xX4xX25xX22xX49xX3xX4xX15xXbxX3xX86xX153xX254xX247xX2xX3xXexX15xX22xX3xX49xXc3xX1dxXf4xX3xX34xX150xX123xXexX3xX97xX92xX4xX3xXcxX46xX25xX22xX49xX3xX150xX3a1xX22xX49xX3xX49xXdxX6xX1dxX3xX84xX3xXexX15xX22xX206xX3xX2xX153xX254xX202xX202xX3xX4xX1dxX22xX3xXb5xX4f1xXf4xX3xX235xX153xX202xX202xX202xX3xX4xX1dxX22xX3xX5xX123xX22xXf4xX3xX235xX81xX202xX153xX202xX202xX202xX3xX2fxX25xX19xX3xXexX46xX92xX22xX49xXf4xX3xX2xX81xX202xX3xXexX15xX22xX3xX8cxX89xX25xX3xX4xXaexX4xX3xX5xX1dxXc3xXdxXf4xX3xX86xX81xX202xX3xXexX15xX22xX3xX4xXaexX3xXb9xX1xX2e1xXf4xX3xX235xX202xX153xX202xX202xX202xX3xX5xX2edxX3xX97xX53xX97xX3xX4xX4ffxX22xX49xX3xX34xX504xXdxX3xX1xX35xX22xX49xX3xXexX46x16a62xX97xX3xXexX15xX22xX3xX46xX6xX25xX3xX4xXaexX4xX3xX5xX1dxXc3xXdxX153xX153xX153xX3xX7axX1xXdxX21xX25xX3xX4xX1dxX22xX3xX10xX97xX3xX37xX31xX22xX3xX4xX2e1xX22xX49xX3xXcxX1xX6xX22xX1xX3xX41xX42xX6xX3xXexX46xX310xX3xXexX1xX35xX22xX1xX3xXb9xXdxX59xX22xX3xXexX150xX504xX22xX49xX3xX34xX89xX22xX3xX4xX1xX25xX26xX96xX22xX3xX22xX1xX150xX1ffxX3xXab6xX6xX3xX74bxX1265xX22xX3xX73fxX1xXaexX22xX49xXf4xX3xX1cexX6xX1dxX3xX74bxX1265xX22xX3xXcxce92xXf4xX3xXcxX46xXdfxX22xX1xX3xX7axX49xX2edxX4xX153xX153xX153xX3xX57xX42xX3xX5xX35xX3xX22xX1xX889xX22xX49xX3xX8cxX42xX22xX49xX3xX49xX42xXbxX3xX34xX2e1xX3xX4xX4ffxX22xX49xX3xXexX1dxX3xX5xX504xX22xX3xX4xX2cxX6xX3xX2fxX25xX31xX22xX3xX34xX35xX3xX37xX31xX22xX3xXcxX1xX6xX22xX1xX3xX41xX42xX6xX3xX4xX1xX1dxX3xX4xX1xXdxX27xX22xX3xXexX1xX53xX22xX49xX3xX57xXdxX59xX22xX3xX5cxXdxX5exX22xX3xX61xX1xX2cxX3xX5xXdfxX4xX1xX3xX7xX884xX153xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxX1dxX37xX26xXaxX12xXcxX46xX1dxX22xX49xX3xX37xXdfxXbxX3xX34xX21xX3xXexX1xX1265xX97xX3xXcxX1xX6xX22xX1xX3xX41xX42xX6xX3xX5xXfcxX22xX3xXexX1xX92xX3xX1xX6xXdxX3xX22xX49xX35xX26xX3xX2xX254xX80xX247xX80xX2xX84xX81xX7fxXf4xX3xXb9xX1xXdxX3xX8cxXaexX22xX1xX3xX49xXdxXaexX3xX34xX21xX3xX4xX2e1xX22xX49xX3xX5xX6xX1dxX3xX4xX2cxX6xX3xX7axX1xX31xX22xX3xX37xX31xX22xX3xXcxX1xX6xX22xX1xX3xX41xX42xX6xX3xXexX46xX1dxX22xX49xX3xX4xX1xXdxX27xX22xX3xX37xXdfxX4xX1xX3xX57xXdxX59xX22xX3xX5cxXdxX5exX22xX3xX61xX1xX2cxXf4xX3xX1cexX1xX2cxX3xXexXdfxX4xX1xX3xX41xX2dbxX3xX1cexX1xX392xX3xXab6xXdxX22xX1xX3xX8cxX18bxX3xXb9xX1xX10xX22xX3xX22xX49xX123xXdxX3xX13xX5cxX31xX26xX3xX49xXdxX1a4xX3xXexXdxX27xX22xX49xX3xX74bxXdxX59xXexX3xX7axX6xX97xX3xX8cxX27xX22xX3xX8cxX31xX25xXf4xX3xXexXdxX27xX22xX49xX3xX57xXdxX59xX22xX3xX5cxXdxX5exX22xX3xX61xX1xX2cxX3xX8cxX27xX22xX3xX8cxX42xX153xX3xXcxXdxX27xX22xX49xX3xX57xXdxX59xX22xX3xX5cxXdxX5exX22xX3xX61xX1xX2cxX3xX8cxX27xX22xX3xX8cxX31xX25xXf4xX3xX8cxX2dbxX22xX49xX3xXb5xX35xX1dxX3xXcxX1xX6xX22xX1xX3xX41xX42xX6xX3xX4xXd72xX22xX49xX3xX4xX42xX3xX97xXa9xXexX3xXbxX1xXfcxX22xX3xX34xXdxX22xX1xX3xX37xXd7xX3xX8cxX27xX22xX3xX8cxX42xX29xX153xX3xX57xX42xX3xX4xX1xX392xX22xX1xX3xX5xX35xX3xX7xXd7xX3xX49xX1xXdxX3xX22xX1xX89xX22xX3xXbdxX92xX22xX49xX3xX8cxXaexX22xX49xX3xX4xX1xX1dxX3xX22xX1xX889xX22xX49xX3xX8cxX42xX22xX49xX3xX49xX42xXbxXf4xX3xX1xX26xX3xX7xXdxX22xX1xX3xX4xX2cxX6xX3xXexX72bxX22xX1xX3xXcxX1xX6xX22xX1xX3xX41xX42xX6xX3xXexX46xX1dxX22xX49xX3xX7xXd7xX3xX22xX49xX1xXdxX59xXbxX3xXb5xX19xX1dxX3xX34xX59xX3xXcxX46fxX3xX2fxX25xX139xX4xX206xX3xX5xX35xX3xX8cxXa9xX22xX49xX3xX5xXd7xX4xX3xX8cxX96xX3xXexX72bxX22xX1xX3xXcxX1xX6xX22xX1xX3xX41xX42xX6xX3xXexXdxX27xXbxX3xXexX328xX4xX3xX8cxX1dxX35xX22xX3xXb9xX27xXexXf4xX3xX2fxX25xX26xX27xXexX3xXexX31xX97xX3xXbdxX31xX26xX3xX37xXd7xX22xX49xX3xX2fxX25xX5exX3xX1xX150xX3a1xX22xX49xXf4xX3xX8cxX15xXexX3xX22xX150xX504xX4xX3xX22xX49xX35xX26xX3xX4xX35xX22xX49xX3xX49xXdxX35xX25xX3xX8cx10e78xXbxX153xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxX1dxX37xX26xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXexX10xXbdxXexX80xX6xX5xXdxX49xX22xX1ffxX3xX46xXdxX49xX1xXexX206xXaxX12xX0xX7xXexX46xX1dxX22xX49xX12xX5cxX35xXdxX3xX34xX35xX3xX19xX22xX1xX1ffxX3xX41xX1dxX35xX22xX49xX3xX7d4xX6xX22xX0xX65xX7xXexX46xX1dxX22xX49xX12xX0xX65xXbxX12