Bộ Tài chính Mỹ tiếp tục tăng cường các biện pháp chống Cuba
Ngày 6/9, Bộ Tài chính Mỹ thông báo sẽ sửa đổi Quy chế Kiểm soát tài sản của Cuba, bao gồm các biện pháp ngăn chặn Chính phủ đảo quốc Caribe tiếp cận ngoại tệ.
eea6x10232x1467fx14474x11c01x142a7x115f4xf091x15eeaxX7xf5f3xfbbex10f0ax156acx163d3x100bexX5x101f4xXax12230x15780x124f7xX3xXcx13faaxXdxX3xX4xX1x13318x13d6axX1xX3x173f9x1024exX3xXexXdx11a86xXbxX3xXex1720dxX4xX3xXex13581xX1dx16d29xX3xX4x1226ax139a4xX1dxX2fxX3xX4x12293xX4xX3xfbfbxXdx168d1xX1dxX3xXbxX1xX38xXbxX3xX4xX1xef03xX1dxX2fxX3x13a25x15664xX3bxX6xX0x13934xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16b85xX10xX6x13ed3xXaxX12x10415xX2fxX17x16a99xX3x153aaxX50xeed0x16213xX3xX13xX14xX3xXcxX17xXdxX3xX4xX1xX1cxX1dxX1xX3xX20xX21xX3xXexX1x14250xX1dxX2fxX3xX3bxX38x166b3xX3xX7xfa1axX3xX7xf08dxX6xX3x13b01x116a5xXdxX3x14ecbxX4cxX68xX3xX4xX1xX25xX3x14628xXdx156d5x12e93xX3xX7xX87xX38xXexX3xXexX17xXdxX3xX7x1591bxX1dxX3xX4x145adxX6xX3xX4bxX4cxX3bxX6xX6dxX3xX3bxX6xX87xX3xX2fx12ff6xX9fxX3xX4xX38xX4xX3xX3bxXdxX3dxX1dxX3xXbxX1xX38xXbxX3xX1dxX2fxX2dxX1dxX3xX4xX1x1464dxX1dxX3xX4bxX1xX1cxX1dxX1xX3xXbxX1xXafxX3xX90xXabxX87xX3x15ce9xX4cxX47xX4xX3xX4bxX6x1630axXdxX3bxX10xX3xXexXdxX25xXbxX3xX4x17563xX1dxX3xX1dxX2fxX87x1577axXdxX3xXexX3dx1518axX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4bxX6xXbxXexXdxX87xX1dxXaxX12xX0xXdxX9fxX2fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX9fxX7x17512xXbxX1xX87xXexX87xXaxX3xX7xXexX68xX5xX10xX9xXaxX62xXdxX7xXbxX5xX6xX68x14aa8xX3xX3bxX5xX87xX4x111b1xf9d9xX3xX9fxX6xXedxX2fxXdxX1dxX12bxX5xX10x13099xXexX141xX3xX6xX4cxXexX87xX148xX3xX9fxX6xXedxX2fxXdxX1dxX12bxXedxXdxX2fxX1xXexX141xX3xX6xX4cxXexX87xX148xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xXdxX3xX4xX1xX1cxX1dxX1xX3xX20xX21xX3xXexXdxX25xXbxX3xXexX29xX4xX3xXexX2dxX1dxX2fxX3xX4xX32xX33xX1dxX2fxX3xX4xX38xX4xX3xX3bxXdxX3dxX1dxX3xXbxX1xX38xXbxX3xX4xX1xX47xX1dxX2fxX3xX4bxX4cxX3bxX6xX3xX1x14e5axX1dxX1xX3xXabxX1dxX1xX3xX2xXaxX3xX7xXedxX4xX9xXaxX50xX50xXdxX103xX3bxX6xX87xXexX1xX6xX1dxX1xX1xX87xX6xX103x149aaxX1dxX50xX1dxX10x130fcxX7xX50xX2xX6cx13382x14b1bxX50xX2x124e7x1180fxX62xX6axX2x10c0cxX1e2xX1e1xX1eaxX1e6xXexX6cxX1e5xX1e1xX2xX5xX2xX103x16885xXbxX2fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xXdxX3xX4xX1xX1cxX1dxX1xX3xX20xX21xX3xXexXdxX25xXbxX3xXexX29xX4xX3xXexX2dxX1dxX2fxX3xX4xX32xX33xX1dxX2fxX3xX4xX38xX4xX3xX3bxXdxX3dxX1dxX3xXbxX1xX38xXbxX3xX4xX1xX47xX1dxX2fxX3xX4bxX4cxX3bxX6xXaxX3xX62xX6xXexX6xX12bxXbxX1xX87xXexX87xX12bxX87xXedxXdxX2fxXdxX1dxX6xX5xX12bxX7xXedxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX141xX50xX50xX4xX62xX1dxXdxX9fxX2fxX103xX1d7xXdxX10xXexX1dxX6xX9fxXbxX5xX4cxX7xX103xX1d7xX1dxX50xXexX6ax105dex122a2xX50xX4cxXbxX5xX87xX6xX62xX10xX62xX50xX153xX7xX9fxX7xX68xX50xX278xX279xX2xX6cx14a01xX279xX6cxX28exX279xX1e5xX50xX4cxX7xX28exX4xX4cxX3bxX6xX103xX1f7xXbxX2fxXaxX3xX50xX12xX13xX14xX3xXcxX17xXdxX3xX4xX1xX1cxX1dxX1xX3xX20xX21xX3xXexX1xX81xX1dxX2fxX3xX3bxX38xX87xX3xX7xX8axX3xX7xX8dxX6xX3xX90xX91xXdxX3xX94xX4cxX68xX3xX4xX1xX25xX3xX9cxXdxX9exX9fxX3xX7xX87xX38xXexX3xXexX17xXdxX3xX7xXabxX1dxX3xX4xXafxX6xX3xX4bxX4cxX3bxX6xX103xX3x10367xX65xX2fxX4cxXbdxX1dxX141xX3xX4bxX65xX65x154c2xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX87xX62xX68xXaxX12x15343x1245fxX68xX3xX5xX17xX3xX90xX14xX1dxX2fxX3xXexX1xX38xXdxX3xX9fxX17xX3xf0bfxX6xX7xX1xXdxX1dxX2fxXexX87xX1dxX3xXexX4cxX68x10284xX1dxX3xX3bxX47xX3xX5xX17xX3xX3bxXdxX3dxX1dxX3xXbxX1xX38xXbxX3xXexXedx12882xX1dxX2fxX3xXbxX1xXfexXexX3xX62xX87xX3xX7x15b56xX3xXafxX1dxX2fxX3xX1xX14xX3xX4xXafxX6xX3xX4bxX4cxX3bxX6xX3xX90xX47xXdxX3xX1d7x12490xXdxX3xX4xX1xX1cxX1dxX1xX3xXe6xX4cxX68x155acxX1dxX3xX4xXafxX6xX3xXcxX91xX1dxX2fxX3xXexX1xX47xX1dxX2fxX3x15e21xX10xX1dxX10x165d9xX4cxX10xX5xX6xX3xX65xXdxX4xX87xX5xX6xX7xX3xX20xX6xX62xX4cxXedxX87xX103xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX87xX62xX68xXaxX12xXcxXedxX87xX1dxX2fxX3xXexX4cxX68xX330xX1dxX3xX3bxX47xX6dxX3xX13xX14xX3xXexXedxX32x12789xX1dxX2fxX3xXcxX17xXdxX3xX4xX1xX1cxX1dxX1xX3xX20xX21xX3x12941xXexX10xX1d7xX10xX1dxX3xX20xX1dxX4cxX4xX1xXdxX1dxX3xX1dxX1x142fexX1dxX3xX9fxXfexX1dxX1xX3xX20xX21xX3xXe6xX4cxX68xX3xXexXedxX38xX4xX1xX3xX1dxX1xXdxX3dxX9fxX3xX4xX1xX87xX3xX4bxX1xX1cxX1dxX1xX3xXbxX1xXafxX3xX4bxX4cxX3bxX6xX3xX1d7xX1b7xX3xX4xX38xXdxX3xX2fx16390xXdxX3xX5xX17xX3x14ea4xX7xX352xX3xX90xX17xX1dxX3xX38xXbx10c40xX3xX90xX47xXdxX3xX1d7xX369xXdxX3xX1dxX1xX30fxX1dxX3xX62xX30fxX1dxX3xX1dxX32xX369xX4xX3xX1dxX17xX68xX3xX1d7xX17xX3xX7xX352xX3xXafxX1dxX2fxX3xX1xX14xX3xX90xX47xXdxX3xX1d7xX369xXdxX3xX4xX38xX4xX3xX4xX1xX25xX3xX90xX14xX3xX147xX1xX38xX4xX3xXexXedxX87xX1dxX2fxX3xX147xX1xX4cxX3xX1d7xX352xX4xX103xX3x15928xX87xX3xX90x11a0exX6dxX3xX4xX38xX4xX3xX3bxXdxX3dxX1dxX3xXbxX1xX38xXbxX3xX9fxX369xXdxX3xX3bxX91xX3xX7xX4cxX1dxX2fxX3xX1dxX17xX68xX6dxX3xX3bx12000xXexX3xX90x175c1xX4cxX3xX4xX487xX3xX1xXdxX3dxX4cxX3xX5xX352xX4xX3xX7xX6xX4cxX3xX1e1xX279xX3xX1dxX2fxX17xX68xX3xX147xX9exX3xXexX345xX3xX147xX1xXdxX3xX90xX32xf1e1xX4xX3xX90xX2dxX1dxX2fxX3xXexXedxX330xX1dxX3xX4bxX81xX1dxX2fxX3xX3bxX38xX87xX3x15980xXdxX330xX1dxX3xX3bxX6xX1dxX2fxX6dxX3xX1dxX1x106d2xX9fxX3xX4xX81xX3xX5xXf8xXbxX3xXexX17xXdxX3xX4xX1xX1cxX1dxX1xX3xX4xXafxX6xX3xX429xX4xX1xX25xX3xX90xX14xX3xX4bxX4cxX3bxX6xX103xXaxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX87xX62xX68xXaxX12xXcxX1xX10xX87xX3xXexX1xX81xX1dxX2fxX3xX3bxX38xX87xX6dxX3xX387xX2dxX1dxX3xXbxX1x172bexX1dxX2fxX3xX9cxXdxX9exX9fxX3xX7xX87xX38xXexX3xXcxX17xXdxX3xX7xXabxX1dxX3xX65xX32xX369xX4xX3xX1dxX2fxX87xX17xXdxX3xX2edx11b73xfd1cx11e15xX4bxX2f8xX3xX4xXafxX6xX3xX13xX14xX3xXcxX17xXdxX3xX4xX1xX1cxX1dxX1xX3xX20xX21xX3xX7xX8axX3xX38xXbxX3xX90xXd5xXexX3xX2fxXdxX369xXdxX3xX1xXfexX1dxX3xX2xX279xX279xX279xX3x12090xX3dcxX483xX3xX1d7xX369xXdxX3xX9fxf7f6xXdxX3xX5xX4aexX1dxX3xX147xXdxX375xX4cxX3xX62xX30fxX1dxX3xX4bxX4cxX3bxX6xX3xX2fxX8dxXdxX3xXexXdxX375xX1dxX3xX1d7xX375xX3xX1dxX32xX369xX4xX3xX4xX1xX87xX3xX1dxX2fxX32xX33xXdxX3xXexX1xX30fxX1dxX103xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX87xX62xX68xXaxX12xX65xX2fxX87xX17xXdxX3xXedxX6xX6dxX3xX4x1139fxX3xXe6xX4cxX6xX1dxX3xX1dxX17xX68xX3xX4x13b0bxX1dxX2fxX3xX4xX3edxX9fxX3xX4xX1xX4cxX68xX9exX1dxX3xXexXdxX375xX1dxX3xX4xX1xX87xX3xX1dxX2fxX32xX33xXdxX3xXexX1xX30fxX1dxX3xX4xXafxX6xX3xX4xX38xX4xX3xXe6xX4cxX6xX1dxX3xX4xX1x12147xX4xX3xX3bxfb5fxX3xX4xX3edxX9fxX6dxX3xX4xX607xX1dxX2fxX3xX1dxX1xX32xX3xX4xX38xX4xX3xXexX1xX17xX1dxX1xX3xX1d7xXdxX330xX1dxX3xX4xXafxX6xX3xX30exXabxX1dxX2fxX3xX4bxX14xX1dxX2fxX3xX7xXabxX1dxX3xX4bxX4cxX3bxX6xX3xX103xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX87xX62xX68xXaxX12xX4bxX38xX4xX3xXe6xX4cxX68xX3xX90xX63dxX1dxX1xX3xX9fxX369xXdxX3xX4xX607xX1dxX2fxX3xX3bxX6xX87xX3xX2fxXbdxX9fxX3x1114axX487xX6xX3xX3bxf208xX3xX1d7xXdxX3dxX4xX3xX4xX1xX87xX3xXbxX1x1337axXbxX3xX2fxX8dxXdxX3xXexXdxX375xX1dxX3xX1d7xX369xXdxX3xX1xX1b7xX1dxX1xX3xXexX1xX639xX4xX3xX1d7xXdxX3dxX1dxX3xXexXedxX4d5xX6dxX3xX1dxX1xX32xX1dxX2fxX3xXexXdxX25xXbxX3xXexX29xX4xX3xX4xX1xX87xX3xXbxX1xX6b9xXbxX3xX2fxX8dxXdxX3xX9fxX14xXexX3xX5xX32xX4d5xX1dxX2fxX3xX147xXdxX375xX4cxX3xX1xX47xXdxX3xX4xX487xX3xX2fxXdxX369xXdxX3xX1xXfexX1dxX3xX4xX1xX87xX3xX9fxX14xXexX3xX7xX47xX3xX4xX38xX3xX1dxX1xX30fxX1dxX3xX4xX29xX3xXexX1xX9exX3xX1d7xX17xX3xX4xX38xX4xX3xXexX91xX3xX4xX1xX639xX4xX3xX147xX1xX81xX1dxX2fxX3xXexXedxX352xX4xX3xXexX1xX4cxX14xX4xX3xX4xX1xX1cxX1dxX1xX3xXbxX1xXafxX6dxX3xX1dxX1xX4f8xX9fxX3xX147xX1xX4cxX68xX25xX1dxX3xX147xX1xX1cxX4xX1xX3xX7xX352xX3xX2fxXdxX6xX3xXexX2dxX1dxX2fxX3xX4xXafxX6xX3xX147xX1xX4cxX3xX1d7xX352xX4xX3xX5xX6xX87xX3xX90xX14xX1dxX2fxX3xXexX32xX3xX1dxX1xX30fxX1dxX3xX147xX1xX81xX1dxX2fxX3xXbxX1xX29xX3xXexX1xX4cxX14xX4xX3xX1d7xX17xX87xX3xX1dxX1xX17xX3xX1dxX32xX369xX4xX103xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX87xX62xX68xXaxX12xXcxX32xX5fbxX1dxX2fxX3xXexX352xX6dxX3xX56bxX56cxX56dxX4bxX3xX4xX607xX1dxX2fxX3xX6a7xX6acxX6xX3xX3bxX6acxX3xX1d7xXdxX3dxX4xX3xX4xX1xX87xX3xXbxX1xX6b9xXbxX3xX4xX38xX4xX3xX1dxX2fxX30fxX1dxX3xX1xX17xX1dxX2fxX3xXexX1xX4cxX14xX4xX3xXexX1x169eaxX9fxX3xXe6xX4cxX68xX375xX1dxX3xXbxX1xX38xXbxX3xX5x160c7xX3xX4xXafxX6xX3xX20xX21xX3xXexXdxX25xX1dxX3xX1xX17xX1dxX1xX3xXexX1xX352xX4xX3xX1xXdxX3dxX1dxX3xX4xX38xX4xX3xX2fxXdxX6xX87xX3xX62xX63dxX4xX1xX3xXexXdxX375xX1dxX3xXexX3dxX3xX3bxX4aaxXexX3xX1dxX2fxX4cxXbdxX1dxX3xX1d7xX17xX3xX1xX87xX17xX1dxX3xXexX1xX17xX1dxX1xX3xX90xX375xX4cxX3xX3bxX330xX1dxX3xX1dxX2fxX87xX17xXdxX3xX1dxX32xX369xX4xX3xX1dxX17xX68xX6dxX3xXexX1xX32xX33xX1dxX2fxX3xX90xX32xX4d5xX4xX3xX3bxXdxX25xXexX3xX90xX25xX1dxX3xX1dxX1xX32xX3xX4xX38xX4xX3xX429xX2fxXdxX6xX87xX3xX62xX63dxX4xX1xX3xX4xX1xX4cxX68xX9exX1dxX3xX1xX32xX369xX1dxX2fxX433xX3xX1xX6xX68xX3xX429xX2fxXdxX6xX87xX3xX62xX63dxX4xX1xX3xX1d7xX549xX1dxX2fxX3xX4xX1xfd1fxX3xX59dxX103xXaxX3xX4bxX38xX4xX3xX1dxX2fxX30fxX1dxX3xX1xX17xX1dxX2fxX3xX20xX21xX3xX7xX8axX3xX90xX32xX4d5xX4xX3xX4xX3edxXbxX3xXbxX1xX6b9xXbxX3xXexX345xX3xX4xX1xX47xXdxX3xX4xX38xX4xX3xX2fxXdxX6xX87xX3xX62xX63dxX4xX1xX3xX90xX487xX6dxX3xX1dxX1xX32xX1dxX2fxX3xX147xX1xX81xX1dxX2fxX3xXexX1xX9exX3xXexX1xX352xX4xX3xX1xXdxX3dxX1dxX3xX4xX1x147f6xX1dxX2fxX103xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX87xX62xX68xXaxX12xX94xX4cxX6xX1dxX3xX1xX3dxX3xX4bxX4cxX3bxX6xX12bxX20xX21xX3xX90x14f4axX3xXe6xX4cxX6xX68xX3xXexXedxX3cbxX3xX5xXfexXdxX3xXexX1xX25xX3xX90xX47xXdxX3xX90xX4aexX4cxX3xX147xX9exX3xXexX345xX3xX147xX1xXdxX3xXcxX91xX1dxX2fxX3xXexX1xX47xX1dxX2fxX3xX20xX21xX3xX483xX87xX1dxX6xX5xX62xX3xXcxXedxX4cxX9fxXbxX3xX5xX330xX1dxX3xX1dxX4aaxX9fxX3xXe6xX4cxX68xX375xX1dxX3xX1d7xX17xX87xX3xX1dxX2dxX9fxX3xX278xX279xX2xX1e5xX3xX1d7xX369xXdxX3xXexX4cxX68xX330xX1dxX3xX3bxX47xX3xX7xX8axX3xX90xXabxX87xX3xX1dxX2fxX32xX4d5xX4xX3xXe6xX4cxX38xX3xXexXedxX1b7xX1dxX1xX3xXexX38xXdxX3xX5xXf8xXbxX3xXe6xX4cxX6xX1dxX3xX1xX3dxX3xX2fxXdxX8c7xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX1dxX32xX369xX4xX3xX62xX87xX3xX1dxX2fxX32xX33xXdxX3xXexXdxX375xX1dxX3xX1dxX1xXdxX3dxX9fxX3xX13xX6xXedxX6xX4xX147xX3xX56bxX3bxX6xX9fxX6xX3xX4xXafxX6xX3xX81xX1dxX2fxX3xX147xX1xX3cbxXdxX3xX6a7xX32xX369xX1dxX2fxX103xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX87xX62xX68xXaxX12xX65xX2fxX87xX17xXdxX3xXedxX6xX6dxX3xX4xX1xX1cxX1dxX1xX3xXe6xX4cxX68xX375xX1dxX3xX4xXafxX6xX3xXcxX91xX1dxX2fxX3xXexX1xX47xX1dxX2fxX3xXcxXedxX4cxX9fxXbxX3xX90xX94fxX3xXexX1xX352xX4xX3xX1xXdxX3dxX1dxX3xX1dxX1xXdxX375xX4cxX3xX3bxXdxX3dxX1dxX3xXbxX1xX38xXbxX3xXexX1xX4aaxXexX3xX4xX1xXd5xXexX3xX1xX5fbxX1dxX3xX1dxX8c7xX6xX3xX5xX3dxX1dxX1xX3xX4xX3edxX9fxX3xX1d7xXf8xX1dxX3xX147xXdxX1dxX1xX3xXexX25xX3xX1d7xX17xX3xXexX17xXdxX3xX4xX1xX1cxX1dxX1xX3xX4xX1xX47xX1dxX2fxX3xX5xXfexXdxX3xXe6xX4cxX47xX4xX3xX2fxXdxX6xX3xX1d7x113d9xX1dxX2fxX3xX4bxX6xXedxXdxX3bxX10xX6dxX3xXexXedxX87xX1dxX2fxX3xX90xX487xX3xX2fxX4aexX1dxX3xX90xX30fxX68xX3xX1dxX1xX3edxXexX3xX5xX17xX3xX4xX38xX4xX3xX3bxXdxX3dxX1dxX3xXbxX1xX38xXbxX3xX1xXfexX1dxX3xX4xX1xX25xX3xX2fxX30fxX68xX3xXexX38xX4xX3xX90xX14xX1dxX2fxX3xX9fxXfexX1dxX1xX3xXexX369xXdxX3xX1dxX2fxX17xX1dxX1xX3xX62xX4cxX3xX5xX63dxX4xX1xX3xX12bxX3xX1dxX2fxX4cxXbdxX1dxX3xXexX1xX4cxX3xX1dxX2fxX87xXfexXdxX3xXexX3dxX3xX5xX369xX1dxX3xXexX1xX639xX3xX1xX6xXdxX3xX4xXafxX6xX3xX429xX1xX549xX1dxX3xX90xXabxX87xX3xXexX352xX3xX62xX87xX433xX3xX12bxX3xX1d7xX17xX3xX38xXbxX3xX62xX29xX1dxX2fxX3xX1xX87xX17xX1dxX3xXexX87xX17xX1dxX3xX90xXdxX375xX4cxX3x13e9cxXb75xXb75xX3xX4xXafxX6xX3xX4ebxX4cxXf8xXexX3xX5fxX10xX5xX9fxX7xX12bxX13xX4cxXedxXexX87xX1dxX3xX2fxX30fxX68xX3xXexXedxX6xX1dxX1xX3xX4xX94fxXdxX3xX4xX1xX47xX1dxX2fxX3xX4ebxX6xX3xX5fxX6xX3bxX6xX1dxX6xX103xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dcxX87xX4cxXedxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX87xX3xX4bxX65xX65xX0xX50xXbxX12