Cơ quan Tỉnh ủy Thanh Hóa phát động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19
(Baothanhhoa.vn) - Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc, kịp thời chia sẻ, động viên, hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu và Nhân dân thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19; hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, chiều 27-5 Cơ quan Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức phát động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19.
2bcax603ax5157x6231x914fx4a4bxa8b2x9998x4859xX7x7550x4202x6f7dx7668x434axa4b6xX5x7477xXax5c38xa182x2e6cxX3xa1b0x3e51xX6x5662xX3xXcxa3ecxX19xX1xX3x7be2x8097xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3x3a20x7000xX6xX3xXbxX1xa321xXexX3x9543x57b0xX19x969bxX3xX16xX17xX21x971exX19xX3xX35xX2axXbxX3xX20xX19xX35xX3xX1xX33xX3xXbxX1x35c5xX19xX35x400axX3xX4xX1x3485xX19xX35xX3x9d9fx519cxX4xX1xX3xX13x8471x6e62xae95x7759x6d38xX2x6e45xX0x6532xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29xX10xX6xX55xXaxX12x7e6cxX1xX2fxXexX3xX1xX17xX21xX3xXex4151xX17xX21x92d3xX19xX3xXexX1xX51xX19xX35xX3xX32x3542x77f5xX19xX3xaeb7x2f6exXexX4dxX3xXex4390xX14xX19xX35xX3xXexX1x70f0xX19xX4dxX3xXexX99xX14xX19xX35xX3xX2fxXdxX3xX4xX20xX6xX3xX55xXa0xX19xX3xXexX33xX4xX4dxX3xX93xX56xXbxX3xXexX1x4eabxXdxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x5f9axX4dxX3xX32xX33xX19xX35xX3x677bxXdxX3axX19xX4dxX3xX1x64bbxX3xXexX82x83e6xX3xX4xX2fxX4xX3xX5x9404xX4xX3xX5xX99xXdcxX19xX35xX3xXexX17xX21xX94xX19xX3xX32x85acxX17xX3xXd1xX90xX3x624exX1xXa0xX19xX3xX55xXa0xX19xX3xXexX1xXe3xX4xX3xX1xXdx8ad1xX19xX3xX1xXdxX109xX17xX3xX16xX17x5f82xX3xX4xa233xX19xX35xX3xXexX2fxX4xX3xXbxX1xX4axX19xX35xX4dxX3xX4xX1xX51xX19xX35xX3xX55xX56xX4xX1xX3xX13xX5bxX5cxX5dxX5exX5fxX2xX61xa17axX3xX1xX99x57b6xX19xX35xX3x9800xX19xX35xX3x4832xXc0xXdxX3xX93xX3axX17xX3xX35x96e3xXdxX3xX4xX20xX6xX3x91f7xX21xX3x8989xX6xX19xX3xXcxX82xX17xX19xX35xX3xX99xX14xX19xX35xX3xaa95xXcxXcx6857xX3xX5cxXdxX109xXexX3xXf9xX6xa1acxX4dxX3xX4xX1xXdxX85xX17xX3x7343x9368xX5fx794cxX3xX13xX14xX3xX16xX17xX6xX19xX3xXcxX1cxX19xX1xX3xX20xX21xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX29xX2axX6xX3xX32x9616xX3xXex70c5xX3xX4xX1xX140xX4xX3xXbxX1xX2fxXexX3xX32xX33xX19xX35xX3xX16xX17xX21xX3axX19xX3xX35xX2axXbxX3xX20xX19xX35xX3xX1xX33xX3xXbxX1xX4axX19xX35xX4dxX3xX4xX1xX51xX19xX35xX3xX55xX56xX4xX1xX3xX13xX5bxX5cxX5dxX5exX5fxX2xX61x3804xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4828xX8fxX55xX21xXaxX12xX0xXdxX172xX35xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX55xXexX1xX17xX172xX157xX3xXdxX13xX10xX19xXexX10xX82xXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXax657axXdxX55xXexX1x2d05xX3x380ex4715xX21bxXbx475dxX138xX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX218xX3xX17ex5d2exX22axXbxX21exX138xXaxX3xX7xX82xX4xX9xXaxX63xX63xXdxX1daxX157xX6xX8fxXexX1xX6xX19xX1xX1xX8fxX6xX1daxXd1xX19xX63xX19xX10xX213xX7xX63xX17bxX2xX17bxX2xX63xX2xX17exX22axX55x5729xX2xX17cxX17exX17cxX21bxX2xXex3105xX2xX21axX17bxX22axX5xX21bxX1dax636bxXbxX35x6441xX82xX9xX25fxX17exX257xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX6xX19xX3xXcxX1cxX19xX1xX3xX20xX21xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX29xX2axX6xX3xXbxX1xX2fxXexX3xX32xX33xX19xX35xX3xX16xX17xX21xX3axX19xX3xX35xX2axXbxX3xX20xX19xX35xX3xX1xX33xX3xXbxX1xX4axX19xX35xX4dxX3xX4xX1xX51xX19xX35xX3xX55xX56xX4xX1xX3xX13xX5bxX5cxX5dxX5exX5fxX2xX61xXaxX3xX213xXdxX55xXexX1xX9xXaxX21axX21bxX21bxXaxX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX9xXaxX17exX22axX22axXaxX3xX63xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX8fxX19xXaxX12x5c09x5cafxX19xX35xX3xX4xX1x63eexX3xX2fbxXd8xX3xXcxX82xX14dxX19xX35xX3xX29xX99xX19xX35xX4dxX3xX154xX21xX3xXd1xXdxX3axX19xX3xXcxX82xX17xX19xX35xX3xX99xX14xX19xX35xX3xX2fbxX113xX19xX35xX4dxX3xX1eaxX302xX3xXexX1xX99xX3xXcxX1cxX19xX1xX3xX20xX21xX4dxX3xX13xX1xX20xX3xXexX56xX4xX1xX3xX29xX2fbxXf9xX5exX3xXexX1cxX19xX1xX4dxX3xXcxX82xX99xX13cxX19xX35xX3xX32xX8fxX90xX19xX3xX2fbxX1eaxX169xX29xX3xXexX1cxX19xX1xX3xX20xX19xX35xX3xX1xX33xX3xXbxX1xX4axX19xX35xX4dxX3xX4xX1xX51xX19xX35xX3xX55xX56xX4xX1xX3xX13xX5bxX5cxX5dxX5exX5fxX2xX61xX1daxX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1eaxX8fxX55xX21xXaxX12xX5exXe3xX3xX5x357axX3xXbxX1xX2fxXexX3xX32xX33xX19xX35xX3xX4xX2axX3xX4xX2fxX4xX3xX32xX2fcxX19xX35xX3xX4xX1xX302xX218xX3xX2fbxXd8xX3xXcxX82xX14dxX19xX35xX3xX29xX99xX19xX35xX4dxX3xX154xX21xX3xXd1xXdxX3axX19xX3xXcxX82xX17xX19xX35xX3xX99xX14xX19xX35xX3xX2fbxX113xX19xX35xX4dxX3xX1eaxX302xX3xXexX1xX99xX3xXcxX1cxX19xX1xX3xX20xX21xX4dxX3xX13xX1xX20xX3xXexX56xX4xX1xX3xX29xX2fbxXf9xX5exX3xXexX1cxX19xX1xX4dxX3xXcxX82xX99xX13cxX19xX35xX3xX32xX8fxX90xX19xX3xX2fbxX1eaxX169xX29xX3xXexX1cxX19xX1xX138xX3xX144x8daexXdxX3xXcxX1xX94xX3xXf9xX35xX17xX21xX3axX19xX4dxX3xX78xX1xX2axX3xX1eaxX302xX3xXexX1xX99xX3xXcxX1xX99xXc0xX19xX35xX3xXexX82xXe3xX4xX3xXcxX1cxX19xX1xX3xX20xX21xX138xX3xXcxX82xX56xX19xX1xX3xXcxX17x3f64xX19xX3x9485xXdxX19xX1xX4dxX3xX78xX1xX2axX3xX1eaxX302xX3xXexX1xX99xX3xXcxX1cxX19xX1xX3xX20xX21xX138xX3xX4xX2fxX4xX3xX32xX2fcxX19xX35xX3xX4xX1xX302xX3xX154xX21xX3xXd1xXdxX3axX19xX3xX1eaxX6xX19xX3xXcxX1xX99xXc0xX19xX35xX3xXd1x80e5xX3xXcxX1cxX19xX1xX3xX20xX21xX3xXd1xX90xX3xXexX8fxX90xX19xX3xXexX1x5598xX3xX4xX2fxX19xX3xX157xX33xX4dxX3xX4xX116xX19xX35xX3xX4xX1xX140xX4xX4dxX3xXd1xXdxX3axX19xX3xX4xX1xX140xX4xX4dxX3xX19xX35xX99xXc0xXdxX3xX5xX6xX8fxX3xX32xX33xX19xX35xX3xX4xX14xX3xX16xX17xX6xX19xX3xXcxX1cxX19xX1xX3xX20xX21xX1daxX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1eaxX8fxX55xX21xXaxX12xX0xXdxX172xX35xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX19xXexX10xX82xXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxX213xXdxX55xXexX1xX218xX3xX21axX21bxX21bxXbxX21exX138xX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX218xX3xX17exX17cxX21axXbxX21exX138xXaxX3xX7xX82xX4xX9xXaxX63xX63xXdxX1daxX157xX6xX8fxXexX1xX6xX19xX1xX1xX8fxX6xX1daxXd1xX19xX63xX19xX10xX213xX7xX63xX17bxX2xX17bxX2xX63xX2xX17exX22axX55xX257xX2xX17cxX17exX17cxX22axX21axXexX21axX25fxX17bxX21axX2xX5xX21bxX1daxX267xXbxX35xX26axX82xX9xX21axX61xX22axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX6xX19xX3xXcxX1cxX19xX1xX3xX20xX21xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX29xX2axX6xX3xXbxX1xX2fxXexX3xX32xX33xX19xX35xX3xX16xX17xX21xX3axX19xX3xX35xX2axXbxX3xX20xX19xX35xX3xX1xX33xX3xXbxX1xX4axX19xX35xX4dxX3xX4xX1xX51xX19xX35xX3xX55xX56xX4xX1xX3xX13xX5bxX5cxX5dxX5exX5fxX2xX61xXaxX3xX213xXdxX55xXexX1xX9xXaxX21axX21bxX21bxXaxX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX9xXaxX17exX17cxX21axXaxX3xX63xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX8fxX19xXaxX12xX2fbxX2fcxX19xX35xX3xX4xX1xX302xX3xX144xX422xXdxX3xXcxX1xX94xX3xXf9xX35xX17xX21xX3axX19xX4dxX3xX78xX1xX2axX3xX1eaxX302xX3xXexX1xX99xX3xXcxX1xX99xXc0xX19xX35xX3xXexX82xXe3xX4xX3xXcxX1cxX19xX1xX3xX20xX21xX3xX20xX19xX35xX3xX1xX33xX3xXbxX1xX4axX19xX35xX4dxX3xX4xX1xX51xX19xX35xX3xX55xX56xX4xX1xX3xX13xX5bxX5cxX5dxX5exX5fxX2xX61xX1daxX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1eaxX8fxX55xX21xXaxX12xX0xXdxX172xX35xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX19xXexX10xX82xXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxX213xXdxX55xXexX1xX218xX3xX21axX21bxX21bxXbxX21exX138xX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX218xX3xX17exX22axX22axXbxX21exX138xXaxX3xX7xX82xX4xX9xXaxX63xX63xXdxX1daxX157xX6xX8fxXexX1xX6xX19xX1xX1xX8fxX6xX1daxXd1xX19xX63xX19xX10xX213xX7xX63xX17bxX2xX17bxX2xX63xX2xX17exX22axX55xX257xX2xX17cxX17exX61xX21bxX257xXexX2xX17exX61xX22axX17bxX5xX21bxX1daxX267xXbxX35xX26axX82xX9xX21axX22axX61xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX6xX19xX3xXcxX1cxX19xX1xX3xX20xX21xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX29xX2axX6xX3xXbxX1xX2fxXexX3xX32xX33xX19xX35xX3xX16xX17xX21xX3axX19xX3xX35xX2axXbxX3xX20xX19xX35xX3xX1xX33xX3xXbxX1xX4axX19xX35xX4dxX3xX4xX1xX51xX19xX35xX3xX55xX56xX4xX1xX3xX13xX5bxX5cxX5dxX5exX5fxX2xX61xXaxX3xX213xXdxX55xXexX1xX9xXaxX21axX21bxX21bxXaxX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX9xXaxX17exX22axX22axXaxX3xX63xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX8fxX19xXaxX12xX2fbxX2fcxX19xX35xX3xX4xX1xX302xX3xXcxX82xX56xX19xX1xX3xXcxX17xX459xX19xX3xX45cxXdxX19xX1xX4dxX3xX78xX1xX2axX3xX1eaxX302xX3xXexX1xX99xX3xXcxX1cxX19xX1xX3xX20xX21xX3xX20xX19xX35xX3xX1xX33xX3xXbxX1xX4axX19xX35xX4dxX3xX4xX1xX51xX19xX35xX3xX55xX56xX4xX1xX3xX13xX5bxX5cxX5dxX5exX5fxX2xX61xX1daxX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1eaxX8fxX55xX21xXaxX12xX5cx60bbxXdxX3xXexXdxX19xX1xX3xXexX1xXf3xX19xX4dxX3xXexX82xX2fxX4xX1xX3xX19xX1xXdxX109xX172xX4dxX3xX4x67fexX19xX35xX3xX16xX17xX21xX94xXexX3xXexXa0xX172xX3xX32x658exX21xX3xX5xX7f7xXdxX3xXd1xX90xX3xX4xX1xXdxX94xX19xX3xXexX1x80afxX19xX35xX3xX55xX56xX4xX1xX3xX13xX5bxX5cxX5dxX5exX5fxX2xX61xX4dxX3xX157xX113xX8fxX3xXd1xX109xX3xX6xX19xX3xXexX8fxX90xX19xX3xX7xX140xX4xX3xX93xX1xa8f7xX10xX3xX4xX1xX8fxX3xX4xX33xX19xX35xX3xX32xX2fcxX19xX35xX4dxX3xXexXdxX94xXbxX3xXexX497xX4xX3xXbxX1xX2fxXexX3xXexX82xXdxX4abxX19xX3xX93xXdxX19xX1xX3xXexX94xX3xX5fxX3xX21exX19bxX3xX1xX33xXdxX4dxX3xX19xX35xX6xX21xX3xX7xX6xX17xX3xX5xX3a1xX3xXbxX1xX2fxXexX3xX32xX33xX19xX35xX4dxX3xX32xX2fcxX19xX35xX3xX4xX1xX302xX3xX1eaxX302xX3xXexX1xX99xX3xXcxX1cxX19xX1xX3xX20xX21xX3xX2fbxXd8xX3xXcxX82xX14dxX19xX35xX3xX29xX99xX19xX35xX3xXd1xX90xX3xX4xX2fxX4xX3xX32xX2fcxX19xX35xX3xX4xX1xX302xX3xX5xX19bxX19xX1xX3xX32xX422xX8fxX3xXexX1cxX19xX1xX3xX4xX7f7xX19xX35xX3xXexX8fxX90xX19xX3xXexX1xX4abxX3xX4xX2fxX19xX3xX157xX33xX4dxX3xX4xX116xX19xX35xX3xX4xX1xX140xX4xX4dxX3xXd1xXdxX3axX19xX3xX4xX1xX140xX4xX4dxX3xX19xX35xX99xXc0xXdxX3xX5xX6xX8fxX3xX32xX33xX19xX35xX3xX4xX14xX3xX16xX17xX6xX19xX3xXcxX1cxX19xX1xX3xX20xX21xX3xX32xX19bxX3xXexX82xXe3xX4xX3xXexXdxX94xXbxX3xX20xX19xX35xX3xX1xX33xX3xXexX51xXdxX3xXexX1xXdxX4abxX17xX3xX2xX3xX19xX35xX90xX21xX3xX5xX99xX14xX19xX35xX4dxX3xX19xX35xX90xX21xX3xX4xX116xX19xX35xX1daxX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1eaxX8fxX55xX21xXaxX12xX0xXdxX172xX35xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX19xXexX10xX82xXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxX213xXdxX55xXexX1xX218xX3xX21axX21bxX21bxXbxX21exX138xX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX218xX3xX17exX22axX22axXbxX21exX138xXaxX3xX7xX82xX4xX9xXaxX63xX63xXdxX1daxX157xX6xX8fxXexX1xX6xX19xX1xX1xX8fxX6xX1daxXd1xX19xX63xX19xX10xX213xX7xX63xX17bxX2xX17bxX2xX63xX2xX17exX22axX55xX257xX2xX17cxX17exX61xX257xX25fxXexX17cxX22axX25fxX21axX2xX5xX21bxX1daxX267xXbxX35xX26axX82xX9xX257xX61xX21axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX6xX19xX3xXcxX1cxX19xX1xX3xX20xX21xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX29xX2axX6xX3xXbxX1xX2fxXexX3xX32xX33xX19xX35xX3xX16xX17xX21xX3axX19xX3xX35xX2axXbxX3xX20xX19xX35xX3xX1xX33xX3xXbxX1xX4axX19xX35xX4dxX3xX4xX1xX51xX19xX35xX3xX55xX56xX4xX1xX3xX13xX5bxX5cxX5dxX5exX5fxX2xX61xXaxX3xX213xXdxX55xXexX1xX9xXaxX21axX21bxX21bxXaxX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX9xXaxX17exX22axX22axXaxX3xX63xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX8fxX19xXaxX12xX13xX2fxX4xX3xX32xX2fcxX19xX35xX3xX4xX1xX302xX3xX154xX21xX3xXd1xXdxX3axX19xX3xX1eaxX6xX19xX3xXcxX1xX99xXc0xX19xX35xX3xXd1xX497xX3xXcxX1cxX19xX1xX3xX20xX21xX3xX20xX19xX35xX3xX1xX33xX3xXbxX1xX4axX19xX35xX4dxX3xX4xX1xX51xX19xX35xX3xX55xX56xX4xX1xX3xX13xX5bxX5cxX5dxX5exX5fxX2xX61xX1daxX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1eaxX8fxX55xX21xXaxX12xXf9xX35xX6xX21xX3xX7xX6xX17xX3xX157xX17xX19exXdxX3xX5xX3a1xX4dxX3xX1eaxX6xX19xX3xXexX19exX3xX4xX1xX140xX4xX3xX32xX19bxX3xX16xX17xX21xX3axX19xX3xX35xX2axXbxX3xX32xX99xXdcxX4xX3xX7xX51xX3xXexXdxX85xX19xX3xX2xX17bxX21bxX3xXexX82xXdxX109xX17xX3xX32xX2fcxX19xX35xX3xX32xX4abxX3xX20xX19xX35xX3xX1xX33xX3xX4xX2fxX4xX3xX5xXe3xX4xX3xX5xX99xXdcxX19xX35xX3xX19xX1xX99xX3xX21xX3xXexX94xX4dxX3xX16xX17xXa0xX19xX3xX32xX33xXdxX4dxX3xX4xX116xX19xX35xX3xX6xX19xX4dxX3xXexX19exX3xX13xX5bxX5cxX5dxX5exX5fxX2xX61xX3xX4xX33xX19xX35xX3xX32xX2fcxX19xX35xX4dxX3xX4xX2fxX4xX3xXex43cdxX19xX1xX3xX19xX35xX17xX21xX109xX19xX3xXd1xXdxX3axX19x44e9xX3xX32xX6xX19xX35xX3xX55xX51xX4xX3xX7xX140xX4xX4dxX3xX19xX35xX90xX21xX3xX32xX3axX172xX3xXbxX1xX4axX19xX35xX4dxX3xX4xX1xX51xX19xX35xX3xX55xX56xX4xX1xX3xX13xX5bxX5cxX5dxX5exX5fxX2xX61xX1daxX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9372xX17xXexX1xX8fxX82xXaxX12xXcxX82xXf3xX19xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX0xX63xXbxX12
Trần Thanh