Tăng cường phối hợp giữa ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm
(Baothanhhoa.vn) - Xác định công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh đã tích cực phối hợp triển khai các chương trình, kế hoạch bảo đảm ATTP; trọng tâm là công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua về ATTP; công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh đảm bảo ATTP.
a44exe52axd6acx10d0bxc6b6xf486xda90xff13xf7e7xX7x11e37xdea1x11fabxa5cbxb84exff54xX5x11d57xXaxca5dxXcx1071ex1162cxe316xX3xX4xbbacxdba8xX15xX16xX3xXbxX1xefc0xXdxX3xX1xaadcxXbxX3xX16xXdxb485xX6xX3x11be8xf84exX3x10d37xX6xX15xX3xa48bxXcxXcx10c5cxX3xfa0dx12906xX3xX4xf924xX4xX3xXexf800xX3xX4xX1x11501xX4xX3xad84xf86axX39xX15xX3xXexX1xfd00xX3xXexb582xX48xX15xX16xX3xX4x116b4xX15xX16xX3xXexX3cxX4xX3xX2fxd62bxX48xX3xX47xX60xf86dxX3xX6xX15xX3xXexX48xX39xX15xX3xXexX1xe3aaxX4xX3xXbxX1x1186cxX65xX0x105c3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf73cxX10xX6xa936xXaxX12xdd70xX3cxX4xX3xX47xfd4axX15xX1xX3xX4xX57xX15xX16xX3xXexX3cxX4xX3xX2fxX60xX48xX3xX47xX60xX65xX3xX6xX15xX3xXexX48xX39xX15xX3xXexX1xX71xX4xX3xXbxX1xX76xX65xX3xa94cx11296xXcxXcx10763xbf83xX3xX5xX39xX3xX65x12840xXexX3xXexX51xX48xX15xX16xX3xX15xX1xX29xX15xX16xX3xX15xX1xXdx11c53xX65xX3xX38xf0e8xX3xXexX51x10a03xX15xX16xX3xXexcca3xX65xe320xX3xfafdxX2dxX3xX2fxX6xX15xX3xX33xXcxXcxX36xX3xX38xX39xX3xX4xX3cxX4xX3xXexX40xX3xX4xX1xX44xX4xX3xX47xX48xX39xX15xX3xXexX1xX4exX3xX4xee96xXbxX3xXexefcfxX15xX1xX3xX47xb43dxX3xXexb721xX4xX1xX3xX4xX71xX4xX3xXbxX1xX20xXdxX3xX1xX24xXbxX3xXexX51xXdxX4exX15xX3xee65xX1xX6xXdxX3xX4xX3cxX4xX3xX4xX1xX19xcd38xX15xX16xX3xXexX51xdf22xX15xX1xXe6xX3xX130xdb26xX3xX1xX48xf5b5xX4xX1xX3xX2fxX60xX48xX3xX47xX60xX65xX3xXbbxXcxXcxXbexcbfcxX3xXexX51xXdfxX15xX16xX3xXexXe4xX65xX3xX5xX39xX3xX4xX57xX15xX16xX3xXexX3cxX4xX3xXexee5bxX2dxbcc1xX15xX3xXexX51xX175xX2dxfa03xX15xXe6xX3xXbxX1xX3cxXexX3xX47xXc5xX15xX16xX3xX4xX3cxX4xX3xXbxX1xX48xX15xX16xX3xXexX51xX39xX48xX3xXexX1xXdxX3xX47xX175xX6xX3xX38xX17exX3xXbbxXcxXcxXbexX15cxX3xX4xX57xX15xX16xX3xXexX3cxX4xX3xX130xXdxX4exX65xX3xXexX51xX6xXe6xX3xX16xXdxX3cxX65xX3xX7xX3cxXexXe6xX3xc20exXe4xX2dxX3xX8bxX71xX15xX16xX3xX38xX39xX3xX15xX1xXe4xX15xX3xX51xXc5xX15xX16xX3xX4xX3cxX4xX3xX65xX57xX3xX1xX142xX15xX1xX3xX7xX60xX15xX3xX1c9xX175xX10dxXexXe6xX3xX130xXdxX15xX1xX3xX8bxX48xX6xX15xX1xX3xX47xX60xX65xX3xX2fxX60xX48xX3xXbbxXcxXcxXbex1079dxX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb24exX48xX8bxX2dxXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX1c9xXexe4c7xX6xX5xXdxX16xX15x122e4xX3xX4xX10xX15xXexX10xX51xX15cxXaxX12xX0xXdxX65xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxf04axX10xX15xXexX10xX51xXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXax123fexXdxX8bxXexX1xX233xX3x10d70xc5fcx10997xXbxX1c9xX15cxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX233xX3xfee2xX262x10fdfxXbxX1c9xX15cxXaxX3xX7xX51xX4xX9xXaxX79xX79xXdxX20cxX2fxX6xX48xXexX1xX6xX15xX1xX1xX48xX6xX20cxX38xX15xX79xX15xX10xX25axX7xX79xebbaxX2xadbexX262xX79xX295xX270xX262xX8bxX262xX295xX263xX297xX262xX295xX272xXexX295xX2xX263xX272xX261xX5xX263xX20cxfd1axXbxX16xf8f9xX51xX9xX272xX297xX295xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX15xX16xX3xXbxX1xX20xXdxX3xX1xX24xXbxX3xX16xXdxX29xX6xX3xX2cxX2dxX3xX2fxX6xX15xX3xX33xXcxXcxX36xX3xX38xX39xX3xX4xX3cxX4xX3xXexX40xX3xX4xX1xX44xX4xX3xX47xX48xX39xX15xX3xXexX1xX4exX3xXexX51xX48xX15xX16xX3xX4xX57xX15xX16xX3xXexX3cxX4xX3xX2fxX60xX48xX3xX47xX60xX65xX3xX6xX15xX3xXexX48xX39xX15xX3xXexX1xX71xX4xX3xXbxX1xX76xX65xXaxX3xX25axXdxX8bxXexX1xX9xXaxX261xX262xX263xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX270xX262xX272xXaxX3xX79xX12xX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24bxX6xXbxXexXdxX48xX15xXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX1c9xXexX22dxX6xX5xXdxX16xX15xX233xX3xX4xX10xX15xXexX10xX51xX15cxXaxX12xX33xX57xX3xX1xX142xX15xX1xX3xXbxX1xX3cxXexX3xXexX51xXdxX4exX15xX3xX38xfd6cxX15xX16xX3xX51xX6xX175xX3xX6xX15xX3xXexX48xX39xX15xX3xced0xX3xX130xX1xX175xX3xXbxX1xX20xX3xX88xX39xX3x11d6fxX19xX13cxX15xX16xXe6xX3xXexX1xX93xX3xXexX51xX10dxX15xX3xc68cx102b7xX15xX1xX3xX3a5xXc5xX4xX3xX65xX6xX15xX16xX3xX5xX14cxXdxX3xX1xXdxXd7xX175xX3x10becxX175xX60xX3xX130xXdxX15xX1xX3xXexX148xX3xX4xX6xX48xX20cxX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21cxX48xX8bxX2dxXaxX12xXcxX1xX10xX48xX3xX47xb3c1xXe6xX3xX4xX3cxX4xX3xX7xX398xXe6xX3xX2fxX6xX15xXe6xX3xX15xX16xX39xX15xX1xX3xX4xX10dxXbxX3xXexX111xX15xX1xXe6xX3xfe95xX21cxf21cx11f9exX3xX4xX3cxX4xX3xX1xX175xX2dxXd7xX15xXe6xX3xXexX1xX93xX3xX1c9xX116xXe6xX3xXexX1xX39xX15xX1xX3xXbxX1xX20xX3xX47xX116xX3xX4xX1xX2cxX3xX47xXc5xX15xX16xX3xXbxX1xX20xXdxX3xX1xX24xXbxX3xX38xcb1cxXdxX3xXe8xX2dxX3xX2fxX6xX15xX3xX33xXcxXcxX36xX3xX38xX39xX3xX4xX3cxX4xX3xXexX40xX3xX4xX1xX44xX4xX3xX47xX48xX39xX15xX3xXexX1xX4exX3xX4xX388xX15xX16xX3xX4xX10dxXbxX3xXexX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX15xX16xX3xX4xX3cxX4xX3xX1xX48xX14cxXexX3xX47xXc5xX15xX16xX3xXexX175xX2dxX177xX15xX3xXexX51xX175xX2dxX17exX15xXe6xX3xX38x110aexX15xX3xX47xXc5xX15xX16xXe6xX3xX16xXdxX3cxX65xX3xX7xX3cxXexX3xX38xX39xX3xXbxX1xX3cxXexX3xX47xXc5xX15xX16xX3xX4xX3cxX4xX3xXbxX1xX48xX15xX16xX3xXexX51xX39xX48xX3xXexX1xXdxX3xX47xX175xX6xX3xX1c9xXe4xX2dxX3xX8bxX71xX15xX16xX3xX65xX57xX3xX1xX142xX15xX1xX3xX38xX17exX3xXbbxXcxXcxXbexX20cxX3xXe8xX2dxX3xX2fxX6xX15xX3xX33xXcxXcxX36xX3xX4xX3cxX4xX3xX4xX10dxXbxX3xX16xdebbxX15xX3xX15xX1xXdxXd7xX65xX3xX38xXdbxX3xXexX1xX71xX4xX3xX1xXdxXd7xX15xX3xX4xX57xX15xX16xX3xXexX3cxX4xX3xX2fxX60xX48xX3xX47xX60xX65xX3xXbbxXcxXcxXbexX3xX38xX39xX48xX3xX15xXc5xXdxX3xX8bxX175xX15xX16xX3xX1c9xXe4xX2dxX3xX8bxX71xX15xX16xXe6xX3xX15xX1xXe4xX15xX3xX51xXc5xX15xX16xX3xX65xX57xX3xX1xX142xX15xX1xX3xX130xX1xX175xX3xX8bxXe4xX15xX3xX4xX19xX3x11dd2xca9cxX3cxX15xX16xX3xX22dxX3xX8exX6xX15xX1xX3xX22dxX3xX56dxX14cxX4xX1xX3xX22dxX3x1015exaeadxXbxX3xX22dxX3xXbbxX15xX3xXexX48xX39xX15x106ddxXe6xX3xX65xX57xX3xX1xX142xX15xX1xX3xX56cxa937xX1xX175xX3xX8bxXe4xX15xX3xX4xX19xX3xXexX71xX3xX3ccxX175xX60xX15xX3xXbbxXcxXcxXbexX58fxX15cxX3xXexX40xX3xX4xX1xX44xX4xX3xX5xX10dxX2dxX3xXbxX1xXdxX148xX175xX3xX47xX3cxX15xX1xX3xX16xXdxX3cxX3xX7xX71xX3xX1xX39xXdxX3xX5x1033dxX15xX16xX3xX4xX2cxX6xX3xX15xX16xX19xX1axXdxX3xX8bxXe4xX15xX3xX47xX20xXdxX3xX38xX44fxXdxX3xX130xX148xXexX3xX3ccxX175xX60xX3xX1c9xXe4xX2dxX3xX8bxX71xX15xX16xX3xX15xX57xX15xX16xX3xXexX1xX57xX15xX3xX65xX44fxXdxXe6xX3xXexX51xX48xX15xX16xX3xX47xX3f7xX3xX4xX1x10552xX3xXexX51xXdfxX15xX16xX3xX1c9xXe4xX2dxX3xX8bxX71xX15xX16xX3xX130xX1xX175xX3xX8bxXe4xX15xX3xX4xX19xX3xXexX71xX3xX3ccxX175xX60xX15xX3xX38xX17exX3xXbbxXcxXcxXbexX20cxX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21cxX48xX8bxX2dxXaxX12xXcxX14cxXdxX3xX1xX175xX2dxXd7xX15xX3xX3b5xX3b6xX15xX1xX3xX3a5xXc5xX4xXe6xX3xX33xXcxXcxX36xX3xX1xX175xX2dxXd7xX15xX3xX38xX39xX3xX4xX3cxX4xX3xXexX40xX3xX4xX1xX44xX4xX3xX47xX48xX39xX15xX3xXexX1xX4exX3xX47xX116xX3xX16xX50cxX15xX3xX15xX1xXdxXd7xX65xX3xX38xXdbxX3xXexX1xX71xX4xX3xX1xXdxXd7xX15xX3xX4xX57xX15xX16xX3xXexX3cxX4xX3xX2fxX60xX48xX3xX47xX60xX65xX3xXbbxXcxXcxXbexX3xX38xX39xX48xX3xX15xXc5xXdxX3xX8bxX175xX15xX16xX3xX1c9xXe4xX2dxX3xX8bxX71xX15xX16xXe6xX3xX15xX1xXe4xX15xX3xX51xXc5xX15xX16xX3xX65xX57xX3xX1xX142xX15xX1xX3xX130xX1xX175xX3xX8bxXe4xX15xX3xX4xX19xX3xX56cxX56dxX3cxX15xX16xX3xX22dxX3xX8exX6xX15xX1xX3xX22dxX3xX56dxX14cxX4xX1xX3xX22dxX3xX582xX583xXbxX3xX22dxX3xXbbxX15xX3xXexX48xX39xX15xX58fxX20cxX3xXcxXdxX177xX175xX3xX2fxXdxX4exX175xX3xXbxX1xX60xXdxX3xX130xX4exX3xX47xX148xX15xX3xX65xX57xX3xX1xX142xX15xX1xX3xXbxX1xX3cxXexX3xXexX51xXdxX4exX15xX3xX38xX388xX15xX16xX3xX51xX6xX175xX3xX6xX15xX3xXexX48xX39xX15xX3xX38xX44fxXdxX3xX8bxXdxXd7xX15xX3xXexX119xX4xX1xX3xX2xX295xX263xX3xX1xX6xXe6xX3xXexX14cxXdxX3xX4xX3cxX4xX3xX1c9xX116xX233xX3xX3b5xX3b6xX15xX1xX3xX36xX175xX6xX15xX16xXe6xX3xX3b5xX3b6xX15xX1xX3xX3a5xX48xX15xX16xXe6xX3xX3b5xX3b6xX15xX1xX3xXbexX1xX61dxX4xXe6xX3xX3b5xX3b6xX15xX1xX3xX59bxX1xX6xX15xX16xXe6xX3xX3b5xX3b6xX15xX1xX3xX88xX388xX15xX16xXe6xX3xX3b5xX3b6xX15xX1xX3xXcxX1xX93xX15xX1xX20cxX3xXcxX51xX48xX15xX16xX3xX47xX3f7xXe6xX3xX4xX3f7xX3xX295xXe6xX272xX3xX1xX6xX3xX15xX1xX39xX3xX5xX19xX44fxXdxX3xX7xX60xX15xX3xX1c9xX175xX10dxXexX3xX51xX6xX175xX3xXexX1xX10xX48xX3xXexXdxX177xX175xX3xX4xX1xX175xX76xX15xX3xX3b5xXdxX10xXexf059xXbbxXbexX20cxX3xX33xab28xXexX3xX130xX1xX3cxX4xXe6xX3xX1xX175xX2dxXd7xX15xX3xX4xc20dxX15xX16xX3xX47xX116xX3xX4xX1xX175xX2dxX4exX15xX3xX47xX40xXdxX3xX16x12d2cxX15xX3xX261xX263xX295xX3xX1xX6xX3xX47xX10dxXexX3xX4xX6xX15xX1xX3xXexX3cxX4xX3xX5xX61dxX6xX3xX130x10da2xX65xX3xX1xXdxXd7xX175xX3xX3ccxX175xX60xX3xX7xX6xX15xX16xX3xX4xXe4xX2dxX3xXexX51x12c24xX15xX16xX3xX130xX1xX3cxX4xX15cxX3xX8bxX175xX2dxX3xXexX51xX142xX3xX2xX262xX3xX4xX3cxX15xX1xX3xX47xX85axX15xX16xX3xX65xdc88xX175xX3xX5xX44fxX15xX3xX5xXdxX177xX15xX3xX130xX148xXexX3xX7xX60xX15xX3xX1c9xX175xX10dxXexX3xX38xX39xX3xXexXdxX177xX175xX3xXexX1xXdbxX3xX5xX61dxX6xX3xX16xXdxX20xX15xX16xXe6xX3xX5xX61dxX6xX3xXexX1xX19xX13cxX15xX16xX3xXbxX1xX76xX65xX3xX38xX39xX3xXexX51xXdxX4exX15xX3xX130xX1xX6xXdxX3xXexX1xX71xX4xX3xX1xXdxXd7xX15xX3xX297xX263xX3xX4xX1xX175x114a9xXdxX3xX16xXdxX3cxX3xXexX51xX93xX3xX38xX44fxXdxX3xX4xX3cxX4xX3xX8bxX48xX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxXd7xXbxXe6xX3xX4x1242fxX6xX3xX1xX39xX15xX16xX3xXexX1xX71xX4xX3xXbxX1xX76xX65xX3xX7xX14cxX4xX1xXe6xX3xXexX1xX71xX4xX3xXbxX1xX76xX65xX3xX6xX15xX3xXexX48xX39xX15xX20cxX20cxX20cxX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21cxX48xX8bxX2dxXaxX12xX88xXc5xXdxX3xX419xX57xX15xX16xX3xX8bxXe4xX15xX3xXexX111xX15xX1xX3xX47xX116xX3xXbxX1xX3cxXexX3xX47xXc5xX15xX16xX3xXbxX1xX48xX15xX16xX3xXexX51xX39xX48xX3xX56cxX419xX57xX15xX16xX3xX8bxXe4xX15xX3xX15xX3f7xXdxX3xX130xX1xX57xX15xX16xX3xX38xX44fxXdxX3xXexX1xX71xX4xX3xXbxX1xX76xX65xX3xX2fxX76xX15xX58fxXe6xX3xXbxX1xX48xX15xX16xX3xXexX51xX39xX48xX3xX56cxX59bxX1xX57xX15xX16xX3xX7xX60xX15xX3xX1c9xX175xX10dxXexX3xX51xX6xX175xX3xX130xX1xX57xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXexX48xX39xX15xXe6xX3xX130xX1xX57xX15xX16xX3xX16xXdxX148xXexX3xX65xX40xX3xX16xXdxX6xX3xX7xX61dxX4xXe6xX3xX16xXdxX6xX3xX4xX827xX65xX3xX130xX1xX57xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXexX48xX39xX15xXe6xX3xX130xX1xX57xX15xX16xX3xX130xXdxX15xX1xX3xX8bxX48xX6xX15xX1xX3xXbxX1xXdbxX3xX16xXdxX6xX3xXexX1xX71xX4xX3xXbxX1xX76xX65xX3xX130xX1xX57xX15xX16xX3xX4xX3f7xX3xXexX51xX48xX15xX16xX3xX8bxX6xX15xX1xX3xX65xXdbxX4xX58fxX15cxX3xXexX51xX71xX4xX3xXexXdxX148xXbxX3xX4xX1xX111xX3xX47xX14cxX48xX3xX1c9xXe4xX2dxX3xX8bxX71xX15xX16xX3xX2xX263xX3xX65xX57xX3xX1xX142xX15xX1xX3xX7xX60xX15xX3xX1c9xX175xX10dxXexX3xXexX1xX71xX4xX3xXbxX1xX76xX65xX3xX6xX15xX3xXexX48xX39xX15xXe6xX3xX16xX85axX65xX233xX3xX15xX175xX57xXdxX3xX4xX3cxX3xX15xX1xX10xX48xX3xX33x1260cxX3xX47xX60xX65xX3xX2fxX60xX48xX3xXbbxXcxXcxXbexX3xXexX14cxXdxX3xXexX1xX93xX3xXexX51xX10dxX15xX3xXcxX1xX19xX1axX15xX16xX3xX8exX175xXe4xX15xXe6xX3xX1xX175xX2dxXd7xX15xX3xXcxX1xX19xX1axX15xX16xX3xX8exX175xXe4xX15xX15cxX3xXexX51xX85axX15xX16xX3xX8bxX19xX6xX3xX4xX1xX175xXc5xXexX3xXexX1xX10xX48xX3xXexXdxX177xX175xX3xX4xX1xX175xX76xX15xX3xX3b5xXdxX10xXexX7fexXbbxXbexX3xXexX14cxXdxX3xX1c9xX116xX3xX88xX39xX3xX3a5xX3b6xX15xX1xXe6xX3xX1xX175xX2dxXd7xX15xX3xX88xX39xX3xXcxX51xX175xX15xX16xX15cxX3xXexX51xX85axX15xX16xX3xX51xX6xX175xXe6xX3xX3ccxX175xX60xX3xX4xX1xX10dxXexX3xX5xX19xX24xX15xX16xX3xX4xX6xX48xX3xXexX51xX48xX15xX16xX3xX15xX1xX39xX3xX5xX19xX44fxXdxX3xXexX14cxXdxX3xX1c9xX116xX3xX419xX16xX6xX3xXcxX1xX39xX15xX1xXe6xX3xX1xX175xX2dxXd7xX15xX3xX419xX16xX6xX3xX56dxX13cxX15xX15cxX3xX4xX1xX148xX3xX2fxXdxX148xX15xX3xX15xX19xX44fxX4xX3xX65xX50cxX65xX3xX2fxX60xX48xX3xX47xX60xX65xX3xXbbxXcxXcxXbexX3xXexX14cxXdxX3xXbxX1xX19xX1axX15xX16xX3xX88xX60xXdxX3xX21cxX142xX15xX1xXe6xX3xXexX1xX93xX3xX1c9xX116xX3xX419xX16xX1xXdxX3xX56dxX13cxX15xX15cxX3xX15xX175xX57xXdxX3xXexX57xX65xXe6xX3xX4xX175xX6xX3xX3ccxX175xX60xX15xX16xX3xX4xX6xX15xX1xX3xXexX14cxXdxX3xX1c9xX116xX3xX88xX48xdb3exX15xX16xX3xX24bxX1xXe4xX175xXe6xX3xX1xX175xX2dxXd7xX15xX3xX88xX48xXbb4xX15xX16xX3xX88xX3f7xX6xX15cxX3xX4xX1xX14xX15xX3xX15xX175xX57xXdxX3xX16xX39xX3xX6xX15xX3xXexX48xX39xX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xXdfxX4xX3xXexX14cxXdxX3xX1c9xX116xX3x10f1dxX177xX15xX3xX3a5xXe4xX65xXe6xX3xX1xX175xX2dxXd7xX15xX3xXbf4xX177xX15xX3xX582xX93xX15xX1xX20cxX20cxX20cxX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21cxX48xX8bxX2dxXaxX12xXcxX111xX15xX1xX3xX47xX48xX39xX15xX3xXexXdxX148xXbxX3xXexXdbxX4xX3xX8bxX175xX2dxX3xXexX51xX142xX3xX38xX39xX3xXbxX1xX3cxXexX3xX1xX175xX2dxX3xX1xXdxXd7xX175xX3xX3ccxX175xX60xX3xX1xX48xX14cxXexX3xX47xXc5xX15xX16xX3xX4xX2cxX6xX3xX4xX3cxX4xX3xX4xXe4xX175xX3xX5xX14cxX4xX3xX2fxXc5xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX177xX15xX3xX1c9xX175xX15xX16xX3xX130xX119xX4xX1xX3xX2fxX60xX48xX3xX47xX60xX65xX3xXbbxXcxXcxXbexXe6xX3xX47xXc5xXdxX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX177xX15xX3xXexX71xX3xX3ccxX175xX60xX15xX3xX2fxX60xX48xX3xX47xX60xX65xX3xXbbxXcxXcxXbexX3xXexX51xX48xX15xX16xX3xX4xX57xX15xX16xX3xXexX3cxX4xX3xXexX175xX2dxX177xX15xX3xXexX51xX175xX2dxX17exX15xX3xX47xX148xX15xX3xX4xX3cxX4xX3xX1xXc5xX3xX130xXdxX15xX1xX3xX8bxX48xX6xX15xX1xX3xXexX1xX71xX4xX3xXbxX1xX76xX65xX20cxX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21cxX48xX8bxX2dxXaxX12xX88xXc5xXdxX3xX3a5xXdxX177xX15xX3xX1xXdxXd7xXbxX3xXbexX1xXdbxX3xX15xX29xX3xXexX111xX15xX1xX3xX47xX116xX3xX4xX1xX111xX3xX47xX14cxX48xX3xXexX1xX39xX15xX1xX3xX5xX4a7xXbxX3xX295x10ac4xX3xX4xXe4xX175xX3xX5xX14cxX4xX3xX2fxXc5xX3xX56cxXbexX1xXdbxX3xX15xX29xX3xX7xX60xX15xX3xX1c9xX175xX10dxXexXe6xX3xX130xXdxX15xX1xX3xX8bxX48xX6xX15xX1xXe6xX3xXexXdxX177xX175xX3xX8bxX388xX15xX16xX3xXexX1xX71xX4xX3xXbxX1xX76xX65xX3xX6xX15xX3xXexX48xX39xX15xX58fxXe6xX3xX262xX263xf045xX3xX65xX57xX3xX1xX142xX15xX1xX3xX56cxX3a5xX39xX15xX16xX3xX3ccxX175xX177xX3xX6xX15xX3xXexX48xX39xX15xX3xX4xX1xX48xX3xXbxX1xXdbxX3xX15xX29xX3xX38xX39xX3xXexX51xbd9axX3xX10xX65xX58fxX15cxX3xXexXdxX148xXbxX3xXexXdbxX4xX3xX8bxX175xX2dxX3xXexX51xX142xX3xX38xX39xX3xX15xX1xXe4xX15xX3xX51xXc5xX15xX16xX3xX65xX57xX3xX1xX142xX15xX1xX3xX56cxX24bxX1xXdxX3xX1xXc5xXdxX3xXbxX1xXdbxX3xX15xX29xX3xXexX71xX3xX3ccxX175xX60xX15xX3xX38xX17exX3xX38xXd7xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXbbxXcxXcxXbexX58fxX20cxX3xX582xX148xX15xX3xX15xX6xX2dxX3xX47xX116xX3xX15xX1xXe4xX15xX3xX51xXc5xX15xX16xX3xX47xX19xX24xX4xX3xX2xX20cxX2xX263xX262xX3xX65xX57xX3xX1xX142xX15xX1xX3xXexX51xX177xX15xX3xX47xX93xX6xX3xX2fxX39xX15xX3xXexX48xX39xX15xX3xXexX111xX15xX1xX15cxX3xXexX1xX39xX15xX1xX3xX5xX4a7xXbxX3xX295xXd38xX3xX65xX57xX3xX1xX142xX15xX1xX3xX56cxXbexX1xXdbxX3xX15xX29xX3xX7xX60xX15xX3xX1c9xX175xX10dxXexXe6xX3xX130xXdxX15xX1xX3xX8bxX48xX6xX15xX1xXe6xX3xXexXdxX177xX175xX3xX8bxX388xX15xX16xX3xXexX1xX71xX4xX3xXbxX1xX76xX65xX3xX6xX15xX3xXexX48xX39xX15xX58fxX15cxX3xX15xX1xXe4xX15xX3xX51xXc5xX15xX16xX3xX38xX39xX3xX15xXe4xX15xX16xX3xX4xX6xX48xX3xX1xXdxXd7xX175xX3xX3ccxX175xX60xX3xX1xX48xX14cxXexX3xX47xXc5xX15xX16xX3xX4xX2cxX6xX3xX4xX3cxX4xX3xX4xX1xX175xX8d8xXdxX3xX16xXdxX3cxX3xXexX51xX93xX3xX7xX60xX15xX3xXbxX1xX76xX65xX3xXexX1xX71xX4xX3xXbxX1xX76xX65xX3xXexX1xX57xX15xX16xX3xX3ccxX175xX6xX3xXexX1xX39xX15xX1xX3xX5xX4a7xXbxX3xXexX40xX3xX1xX24xXbxX3xXexX3cxX4xXe6xX3xX88xXcxX8exX3xX5xXdxX177xX15xX3xX130xX148xXexX3xX7xX60xX15xX3xX1c9xX175xX10dxXexX15cxX3xXbxX1xX3cxXexX3xX1xX175xX2dxX3xX1xXdxXd7xX175xX3xX3ccxX175xX60xX3xX262xX263xX3xX16xXdxX6xX15xX3xX1xX39xX15xX16xX3xX16xXdxX44fxXdxX3xXexX1xXdxXd7xX175xX3xX7xX60xX15xX3xXbxX1xX76xX65xX3xX38xX39xX3xXexX1xX71xX4xX3xXbxX1xX76xX65xX3xX7xX14cxX4xX1xX3xXexX14cxXdxX3xX4xX3cxX4xX3xX1xX175xX2dxXd7xX15xXe6xX3xXexX1xX93xX3xX1c9xX116xXe6xX3xXexX1xX39xX15xX1xX3xXbxX1xX20xX15cxX3xX130xX1xX175xX2dxX148xX15xX3xX130xX1xX119xX4xX1xX3xX4xX13cxX3xX7xX398xX3xX1xXc5xXdxX3xX15xX1xXe4xX15xX3xX51xXc5xX15xX16xX3xX4xX3cxX4xX3xX65xX57xX3xX1xX142xX15xX1xX3xX56cxX3b5xX19xX1axX15xX3xX51xX6xX175xX3xX7xX14cxX4xX1xX3xXexX14cxXdxX3xX4xXc5xX15xX16xX3xX47xX85axX15xX16xX58fxXe6xX3xX56cxX21cxX148xXbxX3xX14xX15xX3xX7xX14cxX4xX1xX58fxX20cxX20cxX20cxX15cxX3xX1xX175xX2dxX3xX47xXc5xX15xX16xX3xX7xX71xX3xXexX1xX6xX65xX3xX16xXdxX6xX3xXexX119xX4xX1xX3xX4xX71xX4xX3xX4xX2cxX6xX3xX4xX3cxX15xX3xX2fxXc5xXe6xX3xX1xXc5xXdxX3xX38xXdxX177xX15xX3xX38xX39xX3xX419xX1xXe4xX15xX3xX8bxXe4xX15xX3xXexX51xX48xX15xX16xX3xX7xX60xX15xX3xX1c9xX175xX10dxXexXe6xX3xX130xXdxX15xX1xX3xX8bxX48xX6xX15xX1xXe6xX3xXexXdxX177xX175xX3xX8bxX388xX15xX16xX3xXexX1xX71xX4xX3xXbxX1xX76xX65xX3xX6xX15xX3xXexX48xX39xX15xX15cxX3xX4xX1xX111xX3xX47xX14cxX48xX3xX4xX3cxX4xX3xX4xX10dxXbxX3xX1xXc5xXdxX3xXexX1xX71xX4xX3xX1xXdxXd7xX15xX3xX4xX3f7xX3xX1xXdxXd7xX175xX3xX3ccxX175xX60xX3xX4xX175xXc5xX4xX3xX38xX4a7xX15xX3xX47xXc5xX15xX16xX3xX1c9xXe4xX2dxX3xX8bxX71xX15xX16xX3xX16xXdxX6xX3xX47xX142xX15xX1xX3xX56cxX262xX3xX130xX1xX57xX15xX16xXe6xX3xX297xX3xX7xX14cxX4xX1xX58fxXe6xX3xX56cxXbbxXcxXcxXbexX3xX38xX142xX3xX7xX44xX4xX3xX130xX1xe598xX10xX3xX16xXdxX6xX3xX47xX142xX15xX1xX3xX38xX39xX3xX4xXc5xX15xX16xX3xX47xX85axX15xX16xX58fxX20cxX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21cxX48xX8bxX2dxXaxX12xX24bxX388xX15xX16xX3xX38xX44fxXdxX3xX47xX3f7xXe6xX3xX33xXcxXcxX36xX3xX4xX3cxX4xX3xX4xX10dxXbxXe6xX3xX4xX3cxX4xX3xX2fxX6xX15xXe6xX3xX15xX16xX39xX15xX1xXe6xX3xX47xX48xX39xX15xX3xXexX1xX4exX3xXbxX1xX20xXdxX3xX1xX24xXbxX3xXexX175xX2dxX177xX15xX3xXexX51xX175xX2dxX17exX15xXe6xX3xX38xX4a7xX15xX3xX47xXc5xX15xX16xX3xX4xX57xX15xX16xX3xXexX3cxX4xX3xX38xXd7xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXbbxXcxXcxXbexX3xX47xX148xX15xX3xXexX4a7xX15xX3xX130xX1xX175xX3xX8bxXe4xX15xX3xX4xX19xXe6xX3xXexX40xX3xX8bxXe4xX15xX3xXbxX1xX20xX3xX38xX39xX3xX4xX3cxX4xX3xX4xX13cxX3xX7xX398xX3xX7xX60xX15xX3xX1c9xX175xX10dxXexXe6xX3xX130xXdxX15xX1xX3xX8bxX48xX6xX15xX1xX3xXexX1xX71xX4xX3xXbxX1xX76xX65xXe6xX3xX15xX177xX175xX3xX4xX6xX48xX3xXexX51xX3cxX4xX1xX3xX15xX1xXdxXd7xX65xX3xXexX51xX48xX15xX16xX3xX130xX1xXe4xX175xX3xX7xX60xX15xX3xX1c9xX175xX10dxXexX3xX38xX39xX3xX4xX1xX148xX3xX2fxXdxX148xX15xX3xXexX1xX71xX4xX3xXbxX1xX76xX65xX20cxX3xXcx11a07xX3xX47xX3f7xX3xX15xX1xX4a7xX15xX3xXexX1xX44xX4xX3xX4xX2cxX6xX3xX419xX1xXe4xX15xX3xX8bxXe4xX15xX3xX38xX17exX3xX4xX57xX15xX16xX3xXexX3cxX4xX3xX38xXd7xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXbbxXcxXcxXbexX3xX38xX39xX3xbc1cxX3xXexX1xX44xX4xX3xXexX51xX48xX15xX16xX3xX38xXdxXd7xX4xX3xXexXdxX177xX175xX3xX8bxX388xX15xX16xX3xX7xX60xX15xX3xXbxX1xX76xX65xX3xX2fxX60xX48xX3xX47xX60xX65xX3xXbbxXcxXcxXbexX3xX47xX19xX24xX4xX3xX15xXe4xX15xX16xX3xX5xX177xX15xXe6xX3xX1xX14cxX15xX3xX4xX1xX148xX3xX47xX19xX24xX4xX3xX15xX16xX175xX2dxX3xX4xX13cxX3xX7xX8faxX3xX8bxXdbxX15xX16xX3xXexX1xX71xX4xX3xXbxX1xX76xX65xX3xX130xX1xX57xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXexX48xX39xX15xX20cxX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbbxX175xXexX1xX48xX51xXaxX12xX21cxX39xXdxX3xX38xX39xX3xX60xX15xX1xX233xX3xXcxX57xX3xX88xX39xX0xX79xXbxX12
Bài và ảnh: Tô Hà