Thống nhất phương án xử lý rác thải tại huyện Hoằng Hóa
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 28 – 2, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc để xem xét giải quyết đề nghị xin chấp thuận chuyển từ hình thức xử lý chôn lấp sang đốt với bãi chôn lấp rác thải cho thị trấn Bút Sơn và các xã phụ cận huyện Hoằng Hóa.
c2a9xcd7fxeb78xce6cx113bbxd1d9xf7e7x13bebx126bbxX7xc59bx13f41xd899xd472xd488x11b50xX5xee5bxXaxX3xX7xXexe6a1xX5xX10xX9xXaxXexX10xe70bxXexd8b6xX6xX5xXdxf029xef74x13017xX3xX5xX10xf949xXexdd8axXaxd519xX0xd459xX2cxXcxX1x11d9exX23xX22xX3xX23xX1x12b0axXexX3xXbxX1x10002xf750xX23xX22xX3x10486xX23xX3xX1cx12fb5xX3xX5x12dd2xX3xd122xX42xX4xX3xXexX1xf8daxXdxX3xXex101adxXdxX3xX1x1323exX15x12391xX23xX3x10f9fxdd81x13fe1xX23xX22xX3xX5ex109f1xX6xX0xff47xX2exX2cxX0xX68xX1xX2xX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5exX10xX6x10862xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3x11a8fxX59xX7xXexXdxX28xX15xX2axXaxX2cx111a4xX1xXdxf8e7xX59xX3xd665xd64bxX3xfe0cxX3xXa4x13b50xX3xff07x13b31x13a87x11764xX3xXexca35xX23xX1xX3xXex117f4xX3xX4xX1xe918xX4xX3xX2exX59xXb7xXdxX3xX5x1069cx1343dxX3x13c2axXdxX5bxX4xX3xd04cxf15axX3xX1cxX10xXc5xX3xX1cx13ae2xXexX3xX22xXdxX51xXdxX3xf5b0xX59xX15x11161xXexX3xXccxXa1xX3xX23xX22xX1x10564xX3xX1cxXdxX23xX3xX4xX1xX38xXbxX3xXexX1xX59x11364xX23xX3xX4xX1xX59xX15xXcdxX23xX3xXexe421xX3xX1x13e3dxX23xX1xX3xXexX1xXbbxX4xX3xX1cxX46xX3xX5xX49xX3xX4xX1x13a0axX23xX3xX5xX38xXbxX3xX7xX6xX23xX22xX3xXccxX32xXexX3xXc7xf19bxXdxX3xX2ex13bb1xXdxX3xX4xX1xX115xX23xX3xX5xX38xXbxX3xX4bxX42xX4xX3xXexX1xX51xXdxX3xX4xX1xX5fxX3xXexX1xXe8xX3xXexX4bxX38xX23xX3xXadxfbbexXexX3xc3c6xX3exX23xX3xXc7xXc4xX3xX4xX42xX4xX3xX1cxX12axX3xXbxX1x12417xX3xX4xXf6xX23xX3xX1xX59xX15xX5bxX23xX3xX5exX5fxX60xX23xX22xX3xX5exX65xX6x13a75xX0xX68xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9exX10xX23xXexX10xX4bxXaxX2cxX0xXdxXc5xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX9exX10xX23xXexX10xX4bxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax1079cxXdxX7exXexX1xX24xX3xd091x139c8xd9e6xXbxX1cxX2axX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3x13aeaxX1b0xX2xXbxX1cxX2axXaxX3xX7xX4bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX68xX68xXdxX175xX2exX6xX5fxXexX1xX6xX23xX1xX1xX5fxX6xX175xXc7xX23xX68xX23xX10xX1a9xX7xX68xX2xf1ddxX1b2xXa5xX68xX2x13d9bxX1b0xX7exX1b1xX2xX1b0xX1b1xX2xXa4xX1bfxXexX2xX2xX1efxXa4xX5xX1efxX1exX2xX1exX2xX175xX94xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX32xX23xX22xX3xX23xX1xX38xXexX3xXbxX1xX3dxX3exX23xX22xX3xX42xX23xX3xX1cxX46xX3xX5xX49xX3xX4bxX42xX4xX3xXexX1xX51xXdxX3xXexX55xXdxX3xX1xX59xX15xX5bxX23xX3xX5exX5fxX60xX23xX22xX3xX5exX65xX6xXaxX3xX68xX2cxX0xX68xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9exX6xXbxXexXdxX5fxX23xXaxX2cxc3f8x12f87xX23xX22xX3xX4xX1x1300cxX3xXaexX22xX59xX15x12566xX23xX3xX262xXbbxX4xX3xe5d4xX59xX15xXa1xX23xXaaxX3x11a38xX15xX3xXc7xXdx1428bxX23xX3xXadxX6xX23xX3xXcxX1xX3dxf0e8xX23xX22xX3xXc7xX160xX3xXcxXb2xX23xX1xX3xc531xX15xXaaxX3xe5b1xX1xX65xX3xX9exX1xX298xX3xXexXe8xX4xX1xX3xXcxX1xX3dxX28cxX23xX22xX3xXexX4bx11dedxX4xX3xXacxXadxXaexXafxX3xXexXb2xX23xX1xX3xXbxX1xX42xXexX3xX2exXdxXcdxX59xX3xf028xXdfxXexX3xX5xX59xXf6xX23xX3xXexX55xXdxX3xX4xX59xcacfxX4xX3xX1xfb78xXbxX175xX0xX68xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadxX5fxX7exX15xXaxX2cxX262xX263xX23xX22xX3xX4xX1xX269xX3xXaexX22xX59xX15xX26fxX23xX3xX262xXbbxX4xX3xX276xX59xX15xXa1xX23xXaaxX3xX27dxX15xX3xXc7xXdxX282xX23xX3xXadxX6xX23xX3xXcxX1xX3dxX28cxX23xX22xX3xXc7xX160xX3xXcxXb2xX23xX1xX3xX298xX15xXaaxX3xX29cxX1xX65xX3xX9exX1xX298xX3xXexXe8xX4xX1xX3xXcxX1xX3dxX28cxX23xX22xX3xXexX4bxX2b2xX4xX3xXacxXadxXaexXafxX3xXexXb2xX23xX1xX3xX4xX1xX298xX3xXexX4bxX104xX3xX2exX59xXb7xXdxX3xX5xXc4xXc5xX3xXc7xXdxX5bxX4xX175xX3xXcxX1xX6xXc5xX3xX7exX2b2xX3xX4xX65xX3xXccxX55xXdxX3xX7exXdxX5bxX23xX3xX5xX12axX23xX1xX3xXccxX55xX5fxX3xX4xX42xX4xX3xX7xc3ccxXaaxX3xX23xX22xXc4xX23xX1xX3xX5xXdxX282xX23xX3xXdcxX59xX6xX23xXaaxX3xX1xX59xX15xX5bxX23xX3xX5exX5fxX60xX23xX22xX3xX5exX65xX6xX3xXc7xXc4xX3xX7exX5fxX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX5bxXbxX3xXccxX6xX23xX22xX3xX1cxX46xX3xX5xX49xX3xX4bxX42xX4xX3xXexX55xXdxX3xXccxXe8xX6xX3xXbxX1xX3dxX3exX23xX22x11026xX0xX68xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9exX10xX23xXexX10xX4bxXaxX2cxX0xXdxXc5xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX9exX10xX23xXexX10xX4bxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1a9xXdxX7exXexX1xX24xX3xX1b0xX1b2xX1b2xXbxX1cxX2axX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1bfxXa5xXa4xXbxX1cxX2axXaxX3xX7xX4bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX68xX68xXdxX175xX2exX6xX5fxXexX1xX6xX23xX1xX1xX5fxX6xX175xXc7xX23xX68xX23xX10xX1a9xX7xX68xX2xX1eaxX1b2xXa5xX68xX2xX1efxX1b0xX7exX1b1xX2xX1b0xX1b1xX2xX1efxX1b2xXexX2xX1b0xX2xX1b1xX5xX1b2xX1exXa4xX175xX94xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX32xX23xX22xX3xX23xX1xX38xXexX3xXbxX1xX3dxX3exX23xX22xX3xX42xX23xX3xX1cxX46xX3xX5xX49xX3xX4bxX42xX4xX3xXexX1xX51xXdxX3xXexX55xXdxX3xX1xX59xX15xX5bxX23xX3xX5exX5fxX60xX23xX22xX3xX5exX65xX6xXaxX3xX68xX2cxX0xX68xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9exX6xXbxXexXdxX5fxX23xXaxX2cxX262xX55xXdxX3xX7exXdxX5bxX23xX3xXacxXadxXaexXafxX3xX1xX59xX15xX5bxX23xX3xX5exX5fxX60xX23xX22xX3xX5exX65xX6xX3xXexX4bxX104xX23xX1xX3xX2exXc4xX15xX3xXexX1xX2b2xX4xX3xXexX4bxX55xX23xX22xX3xX1cxX46xX3xX5xX49xX3xX4bxX42xX4xX3xXexX1xX51xXdxX3xXexX4bxX282xX23xX3xXccxXe8xX6xX3xX2exXc4xX23xX3xXc7xXc4xX3xX23xX1xe7c8xX23xX22xX3xXccxXa1xX3xX1cxX59xX38xXexXaaxX3xX2c9xXdxXdfxX23xX3xX23xX22xX1xXe8xX175xX0xX68xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadxX5fxX7exX15xXaxX2cxXcxX1xX10xX5fxX3xX2exX42xX5fxX3xX4xX42xX5fxX3xXexX101xX3xXacxXadxXaexXafxX3xX1xX59xX15xX5bxX23xX3xX5exX5fxX60xX23xX22xX3xX5exX65xX6xXaaxX3xX2exX12axXdxX3xX4xX1xX115xX23xX3xX5xX38xXbxX3xX4bxX42xX4xX3xXexX1xX51xXdxX3xX4xX1xX5fxX3xXexX1xXe8xX3xXexX4bxX38xX23xX3xXadxX14dxXexX3xX150xX3exX23xX3xXc7xXc4xX3xX4xX42xX4xX3xX1cxX12axX3xXbxX1xX160xX3xX4xXf6xX23xX3xX1xX59xX15xX5bxX23xX3xX5exX5fxX60xX23xX22xX3xX5exX65xX6xXaaxX3xX22xX263xXc5xX24xX3xX5exX5fxX60xX23xX22xX3x112d9xXdxX23xX1xXaaxX3xX5exX5fxX60xX23xX22xX3x134c1xXdxX23xX1xXaaxX3xX5exX5fxX60xX23xX22xX3xX29cxX1xX14dxX4xXaaxX3xX5exX5fxX60xX23xX22xX3xX262xX55xX5fxXaaxX3xX5exX5fxX60xX23xX22xX3xX262xX263xX23xX22xX3x124f1xXexX55xXdxX3xX1cxX12axX3xX5exX5fxX60xX23xX22xX3xX262xXbbxX4x1121fxX3xXccxX12axX3xXccxXdxX3xXc7xXc4xX5fxX3xX1xX5fxX55xXexX3xXccxX2d8xX23xX22xX3xXexX101xX3xXexX1xX42xX23xX22xX3xX2xX3xX1exX3xXa4xX1b2xX2x128d3xX3xX7exX5fxX3xX5exXcx132f5xX3xXafxXe8xX4xX1xX3xXc7xX160xX3xXaexX115xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX5bxXbxX3xXc7xXc4xX3xX5c5xX115xXdxX3xXexX4bxX3dxX28cxX23xX22xX3xX5exX5fxX60xX23xX22xX3xX5exX65xX6xX3xXdcxX59xX51xX23xX3xX5xX49xXaaxX3xXc7xXf6xX23xX3xX1xXc4xX23xX1xX175xX3xXafx10738xX3xX4xX65xX3xX4xX115xX23xX22xX3xX7xX59xX38xXexX3xX1cxX46xX3xX5xX49xX3xX2xX175xX1b0xX1b2xX1b2xX3xXexX38xX23xX3xX4bxX42xX4xX3xXexX1xX51xXdxX68xX23xd006xXc5xXaaxX3xX7xX5fxX23xX22xX3xX7xX6xX59xX3xX2c9xX1xXdxX3xXc7xXf6xX23xX3xX1xXc4xX23xX1xXaaxX3xX5xX3dxd750xX23xX22xX3xX4bxX42xX4xX3xXexX1xX51xXdxX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX5fxX55xXexX3xX23xX1xXf6xX23xX3xX1xXc4xX23xX22xX3xX23xX22xXc4xX15xX3xXexX6a2xX23xX22xX3xX7xX5fxX3xXc7xX126xXdxX3xXbxX1xX3dxX3exX23xX22xX3xX42xX23xX3xXccxXa1xX3xX4bxX6xX3xX7exX5fxX3xXdcxX59xX42xX3xXexX4bxX104xX23xX1xX3xX2c9xX1xX51xX5fxX3xX7xX42xXexXaaxX3xX5xXf6xXbxX3xX1xX263xX3xX7xX3exX3xX4xX1xX3dxX6xX3xX7xX42xXexX3xXc7xX126xXdxX3xXexX1xX2b2xX4xX3xXexXdfxX175xX3xX262xXdfxX23xX3xXexX1xX42xX23xX22xX3xX1b1xX3xX1exX3xXa4xX1b2xX2xXa5xXaaxX3xXaexX1xXc4xX3xXc5xX42xX15xX3xX1cxX46xX3xX5xX49xX3xX4bxX42xX4xX3xXexX1xX51xXdxX3xX1cxX12axX3xX5exX5fxX60xX23xX22xX3xXcxX4bxX3dxX28cxX23xX22xX3xX5f9xX1cxX46xX3xX5xX49xX3xXccxX32xXexX3xX4bxX42xX4xX3xX4xX1xX5fxX3x1352cxX1xX59xX3xXafxX59xX3xX5xXe8xX4xX1xX3xX5exX51xXdxX3xXcxXdxXdfxX23xX3xXc7xXc4xX3xX4xX42xX4xX3xX1cxX12axX3xXc7xX679xX23xX22xX3xX2exXdxXcdxX23xX3xX4xX298xX6xX3xX1xX59xX15xX5bxX23xX60axX3xX2exXe8xX3xX1xX3dxX3xX1x112b3xX23xX22xX3xX23xX282xX23xX3xX4bxX42xX4xX3xXexX1xX51xXdxX3xXccxX3dxX6bfxX4xX3xXccxX3dxX6xX3xX5xX282xX23xX3xX4xX1xX115xX23xX3xX5xX38xXbxX3xXexX55xXdxX3xX2c9xX1xX59xX3xX1cxX46xX3xX5xX49xX3xX4xX298xX6xX3xXexX1xXe8xX3xXexX4bxX38xX23xX3xXadxX14dxXexX3xX150xX3exX23xX3xXc7xXc4xX3xX4xX42xX4xX3xX1cxX12axX3xXbxX1xX160xX3xX4xXf6xX23xX175xX3xXcxX101xX3xXccxX65xXaaxX3xX5xX3dxX6bfxX23xX22xX3xX4bxX42xX4xX3xXexX6a2xX23xX22xX3xXccxX2d8xXexX3xX2exXdxXdfxX23xXaaxX3xX2exX12axXdxX3xX4xX1xX115xX23xX3xX5xX38xXbxX3xX4bxX42xX4xX3xXexX1xX51xXdxX3xX4xX1xX5fxX3xXexX1xXe8xX3xXexX4bxX38xX23xX3xXadxX14dxXexX3xX150xX3exX23xX3xXc7xXc4xX3xX4xX42xX4xX3xX1cxX12axX3xXbxX1xX160xX3xX4xXf6xX23xX3xXccxX12axX3xX22xd0afxX23xX3xXccxX87fxX15xX3xX5f9xXccxX12axX3xX4xX1xX115xX23xX3xX5xX38xXbxX3xXccxX87fxX15xX3xX1xX3exX23xX3xX1efxX3xXexX4bxX5fxX23xX22xX3xXexXb7xX23xX22xX3xX7xX32xX3xX630xX3xX1xX32xX60axX175xX3xXcxX1xX10xX5fxX3xX7exX2b2xX3xX2c9xXdxXdfxX23xXaaxX3xXa4xX3xX1xX32xX3xX4xf4dfxX23xX3xX5xX55xXdxX3xX4xX1xXb2xX3xX4xX65xX3xXexX1xXcdxX3xXexXdxXdfxXbxX3xXexX160xX4xX3xX4xX1xX115xX23xX3xX5xX38xXbxX3xX4bxX42xX4xX3xXexX101xX3xX23xX6xX15xX3xXccxXdfxX23xX3xX4xX59xX32xXdxX3xX23xX6a2xXc5xX3xXa4xX1b2xX2xX1eaxX3xX5xXc4xX3xX7x1308cxX3xXccxX87fxX15xX3xXc7xXc4xX3xXbxX1xX51xXdxX3xXccxX65xX23xX22xX3xX4xX46xX6xX3xX2exX12axXdxX3xX4bxX42xX4xX3xX23xXc4xX15xX175xX0xX68xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadxX5fxX7exX15xXaxX2cxX5c5xc334xXexX3xX2c9xX1xX42xX4xXaaxX3xX1xXdxX5bxX23xX3xX23xX1xXdxXa1xX59xX3xX1cxX12axX3xXexX4bxX282xX23xX3xXccxXe8xX6xX3xX2exXc4xX23xX3xX1xX59xX15xX5bxX23xX3xX5exX5fxX60xX23xX22xX3xX5exX65xX6xX3xXccxX6xX23xX22xX3xXbxX1xX51xXdxX3xXc7xXf6xX23xX3xX4xX1xX59xX15xXcdxX23xX3xX4bxX42xX4xX3xXccxXdxX3xX23xX3exXdxX3xX2c9xX1xX42xX4xX3xXc7xX126xXdxX3xXdcxX59xX12axX23xX22xX3xXccxX3dxX28cxX23xX22xX3xX1cxX6xX3xXccxXcdxX3xX1cxX46xX3xX5xX49xX3xX23xX282xX23xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX269xX3xX4xX6xX5fxX175xX3xX5d1xX104xX3xXc7xXf6xX15xX3xX23xX1xX51axX23xX22xX3xX1cxX12axX3xX23xXc4xX15xX3xX4xX65xX3xX23xX1xX59xX3xX4xX87fxX59xX3xXccxX3dxX6bfxX4xX3xXc7xXf6xX23xX3xX4xX1xX59xX15xXcdxX23xX3xXc7xXa1xX3xX2exX12axXdxX3xX4bxX42xX4xX3xXexX55xXdxX3xX1cxX12axX3xX5exX5fxX60xX23xX22xX3xX262xXbbxX4xX3xXccxXcdxX3xX1cxX46xX3xX5xX49xX3xX23xX1xX60xXc5xX3xX22xXdxX51xXc5xX3xX2exX126xXexX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX269xX3xXc7xXc4xX3xX1cxX46xX3xX5xX49xX3xX4bxX42xX4xX3xXexX4bxXdxX5bxXexX3xXccxXcdxXaaxX3xX4xX1xX38xXc5xX3xX7exXbbxXexX3xXexX104xX23xX1xX3xXexX4bxX55xX23xX22xX3xXccxXcdxX3xX4bxX42xX4xX3xXexX55xXdxX3xX2exX12axXdxX3xXexXf6xXbxX3xX2c9xXdfxXexX3xX7exXc4xXdxX3xX23xX22xXc4xX15xX175xX3xXcxX4bxX3dxX126xX4xX3xXexX104xX23xX1xX3xX1xX104xX23xX1xX3xXexX4bxX282xX23xXaaxX3xXacxXadxXaexXafxX3xX1xX59xX15xX5bxX23xX3xX5exX5fxX60xX23xX22xX3xX5exX65xX6xX3xX4xX679xX23xX22xX3xXc5xX2d8xXexX3xX4xX1xX298xX3xXccxX87fxX59xX3xXexX3dxX3xXccxX12axX3xXccxXa1xX3xX23xX22xX1xXe8xX3xXacxXadxXaexXafxX3xXexXb2xX23xX1xX3xX4xX1xX5fxX3xXbxX1xXd4xXbxX3xX4xX1xX59xX15xXcdxX23xX3xX1xX104xX23xX1xX3xXexX1xXbbxX4xX3xX1cxX46xX3xX5xX49xX3xXexX101xX3xX4xX1xX115xX23xX3xX5xX38xXbxX3xX4bxX42xX4xX3xXexX1xX51xXdxX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX5fxX55xXexX3xX7xX6xX23xX22xX3xX1cxX46xX3xX5xX49xX3xX2exX60xX23xX22xX3xX4xX115xX23xX22xX3xX23xX22xX1xX5bxX3xXccxX32xXexX3xX5exX262xX1bfxX1efxX1b2xX1exX1bfxX3xXexX55xXdxX3xXccx10039xX15xX3xXc7xX126xXdxX3xX4xX115xX23xX22xX3xX7xX59xX38xXexX3xX1efxX3xXexX38xX23xX3xX4bxX42xX4xX68xX22xXdxX28cxX2axX3xXccxX263xX23xX22xX3xXexX1xX28cxXdxX3xX2c9xX282xX59xX3xX22xX2dcxXdxX3xX23xX1xXc4xX3xXccxX87fxX59xX3xXexX3dxX3xX1cxXb3exX15xX3xX7exX2b2xX23xX22xX3xX23xX1xXc4xX3xXc5xX42xX15xX175xX0xX68xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9exX10xX23xXexX10xX4bxXaxX2cxX0xXdxXc5xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX9exX10xX23xXexX10xX4bxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1a9xXdxX7exXexX1xX24xX3xX1b0xX1b2xX1b2xXbxX1cxX2axX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1b1xX1b2xX1b2xXbxX1cxX2axXaxX3xX7xX4bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX68xX68xXdxX175xX2exX6xX5fxXexX1xX6xX23xX1xX1xX5fxX6xX175xXc7xX23xX68xX23xX10xX1a9xX7xX68xX2xX1eaxX1b2xXa5xX68xX2xX1efxX1b0xX7exX1b1xX2xX1b0xX1b1xXa4xX2xXa4xXexXa5xX1bfxX1eaxXa4xX5xX1bfxX1exX1b1xX175xX94xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX32xX23xX22xX3xX23xX1xX38xXexX3xXbxX1xX3dxX3exX23xX22xX3xX42xX23xX3xX1cxX46xX3xX5xX49xX3xX4bxX42xX4xX3xXexX1xX51xXdxX3xXexX55xXdxX3xX1xX59xX15xX5bxX23xX3xX5exX5fxX60xX23xX22xX3xX5exX65xX6xXaxX3xX68xX2cxX0xX68xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9exX6xXbxXexXdxX5fxX23xXaxX2cxX262xX55xXdxX3xX7exXdxX5bxX23xX3xX150xX38axX3xX637xXb3exX15xX3xX7exX2b2xX23xX22xX3xXexX1xX6xXc5xX3xX22xXdxX6xX3xX49xX3xX2c9xXdxXdfxX23xX3xXexX55xXdxX3xX1xX2d8xXdxX3xX23xX22xX1xXe8xX175xX0xX68xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadxX5fxX7exX15xXaxX2cxX29cxX1xX42xXexX3xX2exXdxXcdxX59xX3xX2c9xXdfxXexX3xX5xX59xXf6xX23xX3xX1xX2d8xXdxX3xX23xX22xX1xXe8xXaaxX3xXccxX263xX23xX22xX3xX4xX1xX269xX3xX29cxX1xX65xX3xX9exX1xX298xX3xXexXe8xX4xX1xX3xXcxX1xX3dxX28cxX23xX22xX3xXexX4bxX2b2xX4xX3xXacxXadxXaexXafxX3xXexXb2xX23xX1xX3xXaexX22xX59xX15xX26fxX23xX3xX262xXbbxX4xX3xX276xX59xX15xXa1xX23xX3xX2c9xX1x11720xX23xX22xX3xXccxXe8xX23xX1xXaaxX3xX2c9xX1xX115xX23xX22xX3xX4xX1xXb2xX3xXc7xX126xXdxX3xX1xX59xX15xX5bxX23xX3xX5exX5fxX60xX23xX22xX3xX5exX65xX6xX3xXc5xXc4xX3xXc7xX126xXdxX3xX4xX51xX3xXexXb2xX23xX1xXaaxX3xX4bxX42xX4xX3xXexX1xX51xXdxX3xXccxX12axX3xXexX4bxX38axX3xXexX1xXc4xX23xX1xX3xXc7xX38xX23xX3xXccxXa1xX3xX2exXbbxX4xX3xX1cxX14dxX4xXaaxX3xX4xX87fxX23xX3xXccxX3dxX6bfxX4xX3xX22xXdxX51xXdxX3xXdcxX59xX15xXdfxXexX3xX7exXbbxXexX3xXccxXdxXcdxXc5xX175xX3xX262xX263xX23xX22xX3xX4xX1xX269xX3xXccxX263xX23xX22xX3xX49xX3xXccxXa1xX3xX1cxX59xX38xXexX3xX4xX1xX59xX15xXcdxX23xX3xXccxXb7xXdxX3xX1xX104xX23xX1xX3xXexX1xXbbxX4xX3xXexX101xX3xX4xX1xX115xX23xX3xX5xX38xXbxX3xX7xX6xX23xX22xX3xXccxX32xXexX3xX4bxX42xX4xX3xXexX1xX51xXdxX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX5fxX55xXexX3xX4xX298xX6xX3xX1xX59xX15xX5bxX23xXaaxX3xX7xX5fxX23xX22xX3xX2c9xX1xX115xX23xX22xX3xX1cxXb3exX15xX3xX7exX2b2xX23xX22xX3xXexX1xX282xXc5xX3xX23xX1xXc4xX3xXc5xX42xX15xX3xXc5xX126xXdxX175xX3xXadxX38axXdxX3xX5xX90bxXaaxX3xXc7xXdxX5bxX4xX3xX2c9xX282xX59xX3xX22xX2dcxXdxX3xX1cxXb3exX15xX3xX7exX2b2xX23xX22xX3xX23xX1xXc4xX3xXc5xX42xX15xX3xX1cxX46xX3xX5xX49xX3xX4bxX42xX4xX3xXccxX12axX3xX4xX65xX3xXdcxX59xX15xX3xX1xX5fxX55xX4xX1xX3xX4xX1xX5fxX3xXexX101xX23xX22xX3xXc7xX679xX23xX22xX2axX3xX1xX3exX23xX3xX23xX51axX6xXaaxX3xX7xX90bxX3xXbxX1xX42xXexX3xX7xXdxX23xX1xX3xX23xX22xXb3exX23xX3xX7xX42xX4xX1xX3xXaexX1xXc4xX3xX23xX3dxX126xX4xX3xX1xf4eaxX3xXexX4bxX6bfxX175xX3xXaexX22xX6xX15xX3xX7xX42xXexX3xX2c9xX1xX59xX3xX4xX1xX115xX23xX3xX5xX38xXbxX3xX4bxX42xX4xX3xXexX55xXdxX3xX1cxX12axX3xX5exX5fxX60xX23xX22xX3xX262xXbbxX4xX3xX1xXdxX5bxX23xX3xXexX55xXdxXaaxX3xX4xX65xX3xXc5xX2d8xXexX3xX23xX1xXc4xX3xXc5xX42xX15xX3xXccxX32xXexX3xX4bxX42xX4xX3xX4xX298xX6xX3xX9exX115xX23xX22xX3xXexX15xX3xXcxXaexX5exX5exX3xf943xX9ex11090xXcxXef8xX9exX5exX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX5exX65xX6xX3xXc7xX126xXdxX3xX4xX115xX23xX22xX3xX7xX59xX38xXexX3xX1b1xX1b2xX3xXexX38xX23xX68xX23xX22xXc4xX15xX3xXccxX282xXc5xX175xX3xXcxX59xX15xX3xX23xX1xXdxX282xX23xXaaxX3xX23xX1xXc4xX3xXc5xX42xX15xX3xX23xXc4xX15xX3xX1xXdxX5bxX23xX3xXc5xX126xXdxX3xXccxX32xXexX3xX2c9xX1xX5fxX51xX23xX22xX3xXa4xXa4xX3xXexX38xX23xX3xX4bxX42xX4xX3xXexX1xX51xXdxX3xX4xX115xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX5bxXbxX68xX23xX22xXc4xX15xX3xXccxX282xXc5xXaaxX3xX4xX8c6xX23xX3xX5xX55xXdxX3xX4xX1xX3dxX6xX3xX4xX65xX3xX1xX6bfxXbxX3xXccxX263xX23xX22xX3xXccxX32xXexX3xX4bxX42xX4xX3xXexX1xX51xXdxX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX5fxX55xXexX175xX3xX262xX263xX23xX22xX3xX4xX1xX269xX3xX4xX1xXb2xX3xXccxX55xX5fxXaaxX3xXc7xXdxX5bxX4xX3xXccxX32xXexX3xX4bxX42xX4xX3xXexX1xX51xXdxX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX5fxX55xXexX3xX7xX90bxX3xXccxX3dxX6bfxX4xX3xXexX1xX2b2xX4xX3xX1xXdxX5bxX23xX3xXexX55xXdxX3xX23xX1xXc4xX3xXc5xX42xX15xX3xX4xX298xX6xX3xX9exX115xX23xX22xX3xXexX15xX3xXcxXaexX5exX5exX3xXef8xX9exXefaxXcxXef8xX9exX5exX3xXexX4bxX282xX23xX3xX4xX3exX3xX7xX38axX3xXccxX3dxX6bfxX4xX3xXbxX1xXd4xXbxX3xXc5xX38axX3xX4bxX2d8xX23xX22xX3xXdcxX59xX15xX3xXc5xX115xX3xX4xX1xXbbxX3xX2c9xX1xX115xX23xX22xX3xXbxX1xX42xXexX3xX7xXdxX23xX1xX3xX23xX1xXc4xX3xXc5xX42xX15xX3xXc5xX126xXdxXaaxX3xXexXb2xX23xX1xX3xX7xX90bxX3xX1xXe94xX3xXexX4bxX6bfxX3xX1bfxXa4xX1b2xX175xX1b2xX1b2xX1b2xX3xXccxX263xX23xX22xX3xX4xX1xX5fxX3xXccxX32xXexX3xXc5xXe94xXdxX3xXexX38xX23xX3xX4bxX42xX4xX3xXexX1xX10xX5fxX3xX4xX3exX3xX4xX1xXdfxX3xX2c9xX1xX59xX15xXdfxX23xX3xX2c9xX1xX269xX4xX1xX3xX5xXb3exX59xX3xX23xX6xX15xX175xX3xX262xX263xX23xX22xX3xX4xX1xX269xX3xX29cxX1xX65xX3xX9exX1xX298xX3xXexXe8xX4xX1xX3xXcxX1xX3dxX28cxX23xX22xX3xXexX4bxX2b2xX4xX3xXacxXadxXaexXafxX3xXexXb2xX23xX1xX3xX15xX282xX59xX3xX4xX87fxX59xX3xX1xX59xX15xX5bxX23xX3xX5exX5fxX60xX23xX22xX3xX5exX65xX6xX3xXc7xXc4xX3xX4xX42xX4xX3xX7xX38axX3xX23xX22xXc4xX23xX1xX3xX5xXdxX282xX23xX3xXdcxX59xX6xX23xXaaxX3xX9exX115xX23xX22xX3xXexX15xX3xXcxXaexX5exX5exX3xXef8xX9exXefaxXcxXef8xX9exX5exX3xX1xX5fxXc4xX23xX3xXexX1xXdxX5bxX23xX3xXbxX1xX3dxX3exX23xX22xX3xX42xX23xXaaxX3xX1xX263xX3xX7xX3exXaaxX3xXexX1xX298xX3xXexX160xX4xXaaxX3xX7xX126xXc5xX3xXexX4bxX104xX23xX1xX3xXacxXadxXaexXafxX3xXexXb2xX23xX1xX3xXccxXcdxX3xXexX4bxXdxXcdxX23xX3xX2c9xX1xX6xXdxX175xX0xX68xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10008xX59xXexX1xX5fxX4bxXaxX2cxX0xX2exX2cx1197axX282xX3xX262xX263xX23xX22xX0xX68xX2exX2cxX0xX68xXbxX2c
Lê Đồng