Nhật Bản kêu gọi Anh hạn chế các tác động tiêu cực của Brexit
(Baothanhhoa.vn) - Thủ tướng Anh Shinzo Abe ngày 15/4 đã đề nghị Anh hạn chế xuống mức tối thiểu tác động tiêu cực của việc Anh rời Liên minh châu Âu (Brexit) đối với các doanh nghiệp Nhật Bản cũng như kinh tế toàn cầu.
43eax5a14xc97dxafb6x5424xe756xc084x86fexd06exX7x6fadxb1b1xd55fxaddbxbb40x5300xX5x4e7bxXax54e1xaa04xX1x8fe1xXexX3x82f5xd748x5e8axX3xa70fxc62dx5620xX3xcd16x9e59xXdxX3xda5bxX1axX1xX3xX1x5efbxX1axX3xX4xX1xbdfdxX3xX4x4df4xX4xX3xXexX31xX4xX3xa7cfx6892xX1axX20xX3xXexXdxX1dxX1exX3xX4x50ecxX4xX3xX4xce8bxX6xX3xX18x58f8xX10xe490xXdxXexX0xa9ddxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxccabxX10xX6x9590xXaxX12xXcxX1xX47xX3xXex7501x4d7bxX1axX20xX3xX24xX1axX1xX3xb1fcxX1xXdxX1axa31cxa1c7xX3xX24xa86dxX10xX3xX1axX20x5f09xc108xX3xX2x844dxX51xca4cxX3xX38xc61bxX3xX38x6d45xX3xX1axX20xX1xb497xX3xX24xX1axX1xX3xX1xX29xX1axX3xX4xX1xX2exX3xX4dxX1exa706xX1axX20xX3xe7dexcb64xX4xX3xXexXa2xXdxX3xXexX1xXdxb6e1xX1exX3xXexX31xX4xX3xX38xX39xX1axX20xX3xXexXdxX1dxX1exX3xX4xX43xX4xX3xX4xX47xX6xX3x5f21xXdx4c43xX4xX3xX24xX1axX1xX3xX4bx74caxXdxX3xc21cxXdxX1dxX1axX3xXa6xXdxX1axX1xX3xX4xX1x8246xX1exX3x8c5exX1exX3x5f66xX18xX4bxX10xX4dxXdxXex9539xX3xX38xXa2xXdxX3xXcaxX6cxXdxX3xX4xX31xX4xX3xX63xX79xX6xX1axX1xX3xX1axX20xX1xXdxXccxXbxX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xX4xa61dxX1axX20xX3xX1axX1xX6bxX3xX1cxXdxX1axX1xX3xXexX2exX3xXexX79xX81xX1axX3xX4xcc7exX1exe016xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd455xX6xXbxXexXdxX79xX1axXaxX12xX0xXdxXa6xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXa6xX7x8886xXbxX1xX79xXexX79xXaxX3xX7xXexX82xX5xX10xX9xXaxX63xXdxX7xXbxX5xX6xX82x5020xX3xX7cxX5xX79xX4xX1cxdbdcxX3xXa6xX6xX4bxX20xXdxX1axX155xX5xX10x9246xXexX16bxX3xX6xX1exXexX79xX172xX3xXa6xX6xX4bxX20xXdxX1axX155xX4bxXdxX20xX1xXexX16bxX3xX6xX1exXexX79xX172xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xXdxX3xX24xX1axX1xX3xX1xX29xX1axX3xX4xX1xX2exX3xX4xX31xX4xX3xXexX31xX4xX3xX38xX39xX1axX20xX3xXexXdxX1dxX1exX3xX4xX43xX4xX3xX4xX47xX6xX3xX18xX4bxX10xX4dxXdxXexX3xX1x7d16xX1axX1xX3xX19xX1axX1xX3xX2xXaxX3xX7xX4bxX4xX9xXaxX51xX51xXdxX12dxX7cxX6xX79xXexX1xX6xX1axX1xX1xX79xX6xX12dxXcaxX1axX51xX1axX10x7d97xX7xX51xX2x616exX2xX85xX51xX2xd660x862dxX63xX2xX2xe076xe912xX85xcc83xX215xXexX210xX210xX211x6b09xX5xX2xX12dxa6c7xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xXdxX3xX24xX1axX1xX3xX1xX29xX1axX3xX4xX1xX2exX3xX4xX31xX4xX3xXexX31xX4xX3xX38xX39xX1axX20xX3xXexXdxX1dxX1exX3xX4xX43xX4xX3xX4xX47xX6xX3xX18xX4bxX10xX4dxXdxXexXaxX3xX63xX6xXexX6xX155xXbxX1xX79xXexX79xX155xX79xX4bxXdxX20xXdxX1axX6xX5xX155xX7xX4bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX16bxX51xX51xX4xX63xX1axXdxXa6xX20xX12dxXcaxXdxX10xXexX1axX6xXa6xXbxX5xX1exX7xX12dxXcaxX1axX51xXexX215xX21exX216xX51xX1exXbxX5xX79xX6xX63xX10xX63xX51xXa6xXexXbxX82xX10xX5xX6xX20xXexXbxX82xX51xX21exX216xX2xX20bxe150xX216xX87xX2c0xX2xX85xX51xX7xX1xXdxX1axX78xX79xX2c0xX6xX7cxX10xX2c0xX2c0xX1xX1exX1axXexX2c0xX2xX85xX216xX87xX12dxX222xXbxX20xXaxX3xX51xX12xXcxX1xX47xX3xXexX6bxX6cxX1axX20xX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xX74xX1xXdxX1axX78xX79xX3xX24xX7cxX10xX3xXexXdxX2exXbxX3xX13xX20xX79xX29xXdxX3xXexX4bxX6bxe0e1xX1axX20xX3xX24xX1axX1xX3xd4a6xX10xX4bxX10xXa6xX82xX3xX60xX1exX1axXexX12dxX3xXe9xX13xX20xX1ex9281xX1axX16bxX3xb432xX10xX1exXexX10xX4bxX7xXf0xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX79xX63xX82xXaxX12xXcxX4bxX79xX1axX20xX3xX7cxX1exc8a0xXdxX3xXexXdxX2exXbxX3xX13xX20xX79xX29xXdxX3xXexX4bxX6bxX310xX1axX20xX3xX24xX1axX1xX3xX318xX10xX4bxX10xXa6xX82xX3xX60xX1exX1axXexX3xXexX29xXdxX3xXexX1xX47xX3xX38x8fa2xX3xXcxX79xX1cxX82xX79x6681xX3xXcxX1xX47xX3xXexX6bxX6cxX1axX20xX3xX24xX7cxX10xX3xX1axX1dxX1exX3xX4bxbb19xX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xX1xX79xX6xX1axX3xX1axX20xX1xX1dxX1axX1xX3xX1cxX1xXdxX3xX1cxX92xX4xX1xX3xX7cxX19xX1axX3xX18xX4bxX10xX4dxXdxXexX3xX1cxX1xX380xX1axX20xX3xXexX1xe973xX6xX3xXexX1xX1exX15xX1axX3xX38xX8axX3xX1cxX1xX380xX1axX20xX3xX4dxX19xX82xX3xX4bxX6xX3xX7xX6xX1exX3xX1cxX1xXdxX3xX24xX1axX1xX3xXcaxX81xX3x7a35xda7bxX3xXexX1exX12bxX1axX3xXexX4bxX6bxX6cxX4xX3xX38xX29xXexX3xX38xX6bxa9dexX4xX3xXexX1xX3cfxX6xX3xXexX1xX1exX15xX1axX3xX20xXdxX6xX3xX1xX29xX1axX3xX18xX4bxX10xX4dxXdxXexX3xX38xX2exX1axX3xX1axX20xX81xX82xX3xX218xX2xX51xX2xX216xX12dxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX79xX63xX82xXaxX12xX13xX1xX81xX3xX5xX8axX1axX1xX3xX38xX29xX79xX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xX38xX31xX1axX1xX3xX20xXdxX31xX3xX4xX6xX79xX3xX1axX1x6b88xX1axX20xX3xX1axc1e1xX3xX5xX43xX4xX3xX4xX47xX6xX3xXcxX1xX47xX3xXexX6bxX6cxX1axX20xX3xX24xX1axX1xX3xXcxX1xX10xX4bxX10xX7xX6xX3x64eaxX6xX82xX3xXexX4bxX31xX1axX1xX3xX18xX4bxX10xX4dxXdxXexX3xX1cxX1xX380xX1axX20xX3xXexX1xX3cfxX6xX3xXexX1xX1exX15xX1axX12dxX3xe24dxX1axX20xX3xX7cxX81xX82xX3xXexX3cfxX3xX1xX82xX3xXcaxX21xX1axX20xX3xX1axX1xX471xX1axX20xX3xXexX31xX4xX3xX38xX39xX1axX20xX3xXexXdxX1dxX1exX3xX4xX43xX4xX3xX4xX47xX6xX3xXexXdxX2exX1axX3xXexX4bxX1e2xX1axX1xX3xX18xX4bxX10xX4dxXdxXexX3xX38xXa2xXdxX3xXcaxX6cxXdxX3xX4xX31xX4xX3xX63xX79xX6xX1axX1xX3xX1axX20xX1xXdxXccxXbxX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xXcaxX81xX3xX1cxXdxX1axX1xX3xXexX2exX3xXexX79xX81xX1axX3xX4xX12bxX1exX3xX7xaf35xX3xX20xXdxX19xXa6xX3xX4dxX1exXa2xX1axX20xX3xXa6xXa7xX4xX3xa0c2xXexX3xX1axX1x5cc8xXexX12dxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX79xX63xX82xXaxX12xX60xXdxXccxX1axX3xX13dxX1xX542xX1axX1xX3xXbxX1xX47xX3xX4xX47xX6xX3xXcxX1xX47xX3xXexX6bxX6cxX1axX20xX3xX496xX6xX82xX3xX38xX6xX1axX20xX3xX1axX476xX3xX5xX43xX4xX3xXexX1e2xXa6xX3xX1cxXdxX2exXa6xX3xX7xX43xX3xX38xX329xX1axX20xX3xXexX1xX1exX15xX1axX3xX4xX47xX6xX3xd4acxX1exXa2xX4xX3xX1xX39xXdxX3xX24xX1axX1xX3xX38xXa2xXdxX3xXcaxX6cxXdxX3xXexX1xX3cfxX6xX3xXexX1xX1exX15xX1axX3xX18xX4bxX10xX4dxXdxXexX3xXa6xX81xX3xX7cxX81xX3xX496xX6xX82xX3xX38xX29xXexX3xX38xX6bxX40bxX4xX3xXcaxX6cxXdxX3xX3f7xX3f8xX3xX7xX6xX1exX3xX1cxX1xXdxX3xX4xc7b9xX3xab72xX1exX6xX1axX3xX5xX15xXbxX3xXbxX1xX31xXbxX3xX1axX6bxX6cxX4xX3xX1axX81xX82xX3xX38xX8axX3xX218xX3xX5xX12bxX1axX3xX7cxX31xX4xX3xX7cxX3cfxX3xXcax6ce5xX1axX3xX1cxXdxXccxX1axX3xX1axX81xX82xX3xX155xX3xX82xX2exX1exX3xXexXa2xX3xX5xX81xXa6xX3xX20xXdxX6xX3xXexX61bxX1axX20xX3xX5f3xX1exX6xX1axX3xX1axX20xX29xXdxX3xXcaxX8dxX3xXa6xX39xXexX3xX1cxX92xX4xX1xX3xX7cxX19xX1axX3xX18xX4bxX10xX4dxXdxXexX3xX1cxX1xX380xX1axX20xX3xXexX1xX3cfxX6xX3xXexX1xX1exX15xX1axX3xX4dxX19xX82xX3xX4bxX6xX3xXexX31xX4xX3xX38xX39xX1axX20xX3xXexXdxX1dxX1exX3xX4xX43xX4xX3xX38xX2exX1axX3xX4xX31xX4xX3xX1xX79xX29xXexX3xX38xX39xX1axX20xX3xX1cxXdxX1axX1xX3xX63xX79xX6xX1axX1xX3xXexX29xXdxX3xX24xX1axX1xX12dxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX79xX63xX82xXaxX12xX60xXdxXccxX1axX3xX1axX1xXdxX8dxX1exX3xX63xX79xX6xX1axX1xX3xX1axX20xX1xXdxXccxXbxX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xX387xX3xXexX4bxX79xX1axX20xX3xX38x5d9bxX3xX4xX6ecxX3xX1xX6xXdxX3xX1xX8axX1axX20xX3xX7xX19xX1axX3xX4dxX1exX547xXexX3xX380xXexX380xX3xXcxX79xX82xX79xXexX6xX3xXcaxX81xX3xX13xXdxX7xX7xX6xX1axX387xX3xX4xX6ecxX3xX1axX1xX81xX3xXa6xX31xX82xX3xX7xX19xX1axX3xX4dxX1exX547xXexX3xXexX29xXdxX3xX24xX1axX1xX12dxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX79xX63xX82xXaxX12xce35xX8dxX3xXbxX1xX12bxX1axX3xXa6xX1e2xX1axX1xX387xX3xX13xX20xX79xX29xXdxX3xXexX4bxX6bxX310xX1axX20xX3xX24xX1axX1xX3xX1cxX1x6271xX1axX20xX3xX38xX92xX1axX1xX3xXd7xX79xX1axX63xX79xX1axX3xX1cxXdxX1dxX1axX3xX5f3xX1exX82xX2exXexX3xXexX4bxX31xX1axX1xX3xX1cxX92xX4xX1xX3xX7cxX19xX1axX3xX18xX4bxX10xX4dxXdxXexX3xX1cxX1xX380xX1axX20xX3xXexX1xX3cfxX6xX3xXexX1xX1exX15xX1axX387xX3xX38xX329xX1axX20xX3xXexX1xXd4xXdxX3xX20xX1xXdxX3xX1axX1xX15xX1axX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xX38xX8axX3xX20xXdx6f0dxXbxX3xX1axX20xX81xX1axX1xX3xX4xX1xX2exX3xXexX29xX79xX3xX4xX47xX6xX3xX24xX1axX1xX3xX4xX1xX1exX82xXb1xX1axX3xX7cxXdxX2exX1axX3xXexXa2xXexX3xX1xX5f1xX1axX12dxX3xX13xX20xX79xX29xXdxX3xXexX4bxX6bxX310xX1axX20xX3xX60xX1exX1axXexX3xX7cxX81xX82xX3xXexX3cfxX3xXa6xX79xX1axX20xX3xXa6xX1exXa2xX1axX3xX1xX6xXdxX3xX1axX6bxX6cxX4xX3xX7xX531xX3xXexXdxX2exXbxX3xXex48f9xX4xX3xX63xX1exX82xX3xXexX4bxX1e2xX3xX7xX43xX3xX1xX40bxXbxX3xXexX31xX4xX3xXa6xX29xX1axX1xX3xXa6xX531xX3xX1axX81xX82xX12dxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX79xX63xX82xXaxX12xX13dxX115xX1axX20xX3xXexX4bxX79xX1axX20xX3xX7cxX1exX352xXdxX3xXexXdxX2exXbxX387xX3xXcxX1xX47xX3xXexX6bxX6cxX1axX20xX3xX24xX7cxX10xX3xX38xX8dxX3xX1axX20xX1xX92xX3xX24xX1axX1xX3xX47xX1axX20xX3xX1xX39xX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xXexX352xX3xX4xX1xXa7xX4xX3xX60xX39xXdxX3xX1axX20xX1xX92xX3xX4xX547xXbxX3xX4xX6xX79xX3xX13xX1xX6ecxXa6xX3xX4xX31xX4xX3xX1axX6bxX6cxX4xX3xXbxX1xX31xXexX3xXexX4bxXdxXb1xX1axX3xXcaxX81xX3xXa6xX6cxXdxX3xX1axX352xXdxX3xX1xX81xX1axX20xX3xX38xX12bxX1exX3xXexX1xX2exX3xX20xXdxX6cxXdxX3xXe9x9918xX21exX216xXf0xX3xXexX29xXdxX3xd6ffxX7xX6xX1cxX6xX3xXcaxX81xX79xX3xXexX1xX31xX1axX20xX3xX215xX3xXexX6cxXdxX12dxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX79xX63xX82xXaxX12xXcxX79xX1cxX82xX79xX3xX1xX82xX3xXcaxX21xX1axX20xX3xX1xX6bxX6cxX1axX20xX3xX4xX31xX4xX3xX4xX1exX39xX4xX3xXexX1xX19xX79xX3xX5xX1exX15xX1axX3xXexX29xXdxX3xX1xX39xXdxX3xX1axX20xX1xX92xX3xX1axX81xX82xX3xXcaxX81xX79xX3xX4xX31xX4xX3xX4xX1xX47xX3xX38xX8dxX3xX38xX352xXdxX3xXa6xX6cxXdxX3xXcaxX81xX3xXexX1xX6bxX5f1xX1axX20xX3xXa6xX29xXdxX3xXexX43xX3xX63xX79xX387xX3xX4xX79xXdxX3xX38xX6ecxX3xX5xX81xX3xX1axX1xX471xX1axX20xX3xX38xX39xX1axX20xX3xX5xX43xX4xX3xXexX61bxX1axX20xX3xXexX4bxX6bxX310xX1axX20xX3xX1cxXdxX1axX1xX3xXexX2exX3xXexX79xX81xX1axX3xX4xX12bxX1exX12dxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX79xX1exX4bxX4xX10xXaxX12xXd7xd01dxX3xXe9xXcxX1xX10xX79xX3x87acxX82xX79xX63xX79xXf0xX0xX51xXbxX12