Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 
(Baothanhhoa.vn) - Công ty Đấu giá hợp danh Hồng Đức thông báo đấu giá quyền sử dụng 23 lô đất ở thôn Kim Sơn và khu phố Xuân Điền, thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa như sau:
3515xb495x8bb7x3525x9e5fxc4c4x68dex5136x4a0axX7x63fdxa355xcd4bx8f96xd606x5177xX5x9bfcxXaxc085xX0x6379xX12xXcxX1x623fx520ex73ddxX3xX14x7e61x65c0xX3x772ax49cax7f22xX3xX1axXdxX1dxX3x5fb5xX22xce51x409cxX19xX3xX7x4265xX3x3ad0xcb0axX19xX1axX3xX20xX21xXexX3xX0xd10fxX14xX12xX0xX3bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd231xX10xX6xX31xXaxX12x8bc8xX18xX19xX1axX3xXexX2axX3x77c5xX21xX22xX3xX1axXdxX1dxX3xX1x5bc8xXbxX3xX31xX6xX19xX1xX3xX4exab9cxX19xX1axX3xX5cx92d3xX4xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xX14xX1dxX1exX3xX20xX21xX22xX3xX1axXdxX1dxX3xX28xX22xX2axX2bxX19xX3xX7xX2fxX3xX31xX32xX19xX1axX3x38ebx6615xX3xX5xX18xX3xX20xX21xXexX3xb130xX3xXexX1xX18xX19xX3x48d4xXdxc8abxX3xb11bxb06bxX19xX3x9a7dx668exX3x9b32xX1xX22xX3xXbxX1x7ac2xX3xb373xX22xbf7fxX19xX3xX5cxXdxX2bxX19x78d9xX3xXexX1x8d3exX3xXex7a36xX21xX19xX3xad68xa818xX19xX3xXabxX22xX19xX1axXc3xX3xX1xX22xX2ax67dexX19xX3x61ebxX1xb1d4xX3xXcxX1xX6xX19xX1xXc3xX3xXex39b4xX19xX1xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX4exab8fxX6xX3xX19xX1xXe0xX3xX7xX6xX22x575bxX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX1exX31xX2axXaxX12xX0xXdxXa9xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX54xX10xX19xXexX10xXcaxXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXax8424xXdxX31xXexX1xXffxX3x4bcbx51d6xX139xXbxbdfbx3952xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexXffxX3x48c7xX139xX2xXbxX13cxX13dxXaxX3xX7xXcaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXffxX3bxX3bxXdxc5b9xX14xX6xX1exXexX1xX6xX19xX1xX1xX1exX6xX15cxXafxX19xX3bxX19xX10xX131xX7xX3bxX96xX139xX147x86f0xX3bxX2x4ec5xc6dbxX31xX97xX2xX147xX2xX96xX139xX139xXexX178xX96xX97xX177xX5x3653x490cxX31xX6xX22xX188xX1axXdxX6xX15cxc374xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX18xX19xX1axX3xX14xX1dxX1exX3xX20xX21xX22xX3xX1axXdxX1dxX3xX28xX22xX2axX2bxX19xX3xX7xX2fxX3xX31xX32xX19xX1axX3xX20xX21xXexX3xXaxX3xX131xXdxX31xXexX1xX9xXaxX138xX139xX139xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX147xX139xX2xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX1exX31xX2axXaxX12xc9aexXcex3f2dxX4exX3xXb2xX1xX22xX3xXbxX1xXb8xX3xXbaxX22xXbcxX19xX3xX5cxXdxX2bxX19xXffxX3x56d8xX18xX3xX54xX15cxX2xX2xXc3xX3xX5xX18xX3xX54xX15cxX2xX96xX13dxX3xX209xX18xX3xd57cxX15cxX139xX138xXc3xX3xX5xX18xX3xX21exX15cxX2xX139xXc3xX3xX5xX18xX3xX21exX15cxX2xX2xX13dxX3xX5xX18xX3x9973xX96xX147xX3xX20xXcfxX19xX3xX5xX18xX3xX239xX96xX177xX13dxX3xX5xX18xX3xXcexX139xX177xX3xX20xXcfxX19xX3xX5xX18xX3xXcexX2xX177xX13dxX3xX31xXdxXdbxX19xX3xXex85b9xX4xX1xXffxX3xXex4f51xX3xX2xX139xX177xXc3xX178xXa9xX0xX7xX22xXbxX12xX96xX0xX3bxX7xX22xXbxX12xX3xX20xXcfxX19xX3xX2xX187xX147xXc3xX97xXa9xX0xX7xX22xXbxX12xX96xX0xX3bxX7xX22xXbxX12xX13dxX3xX1axXdxX1dxX3xXb2xX1xXa0xXdxX3xX20xXdx84b6xXa9xX3xXexX268xXffxX3xX97xX138xX97xX15cxX178xX147xX139xX15cxX139xX139xX139xX3xX20xX6exX19xX1axX3xX20xXcfxX19xX3xX178xX187xX174xX15cxX138xX187xX138xX15cxX139xX139xX139xX3xX20xX6exX19xX1axX3bxX5xX18xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX1exX31xX2axXaxX12xX1f1xXcexX1f3xX4exX3xXexX1xX18xX19xX3xXa7xXdxXa9xX3xXabxXacxX19xXffxX3xX209xX18xX3xX139xX138xX13dxX3xX31xXdxXdbxX19xX3xXexX262xX4xX1xXffxX3xX2xX187xX178xXa9xX0xX7xX22xXbxX12xX96xX0xX3bxX7xX22xXbxX12xX13dxX3xX1axXdxX1dxX3xXb2xX1xXa0xXdxX3xX20xXdxX2a0xXa9xX3xXexX268xXffxX3xX187xX174xX187xX15cxX178xX139xX139xX15cxX139xX139xX139xX3xX20xX6exX19xX1axX3bxX5xX18xX15cxX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX1exX31xX2axXaxX12xX188xX3xXcxXdxX2bxX19xX3xX20xb1ccxXexX3xXexXcaxXe0xb414xX4xX3xXa9x6034xXdxX3xX5xX18xX3xX20xX21xXexX3xXexX268xXffxX3xX187xX139xX15cxX139xX139xX139xX15cxX139xX139xX139xX3xX20xX6exX19xX1axX3xX20xXcfxX19xX3xX2xX139xX139xX15cxX139xX139xX139xX15cxX139xX139xX139xX3xX20xX6exX19xX1axX3bxX2xX3xX1xX6exX3xX7xXacxX3bxX5xX18xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX1exX31xX2axXaxX12xX188xX3xXcxXdxX2bxX19xX3xX1xX6exX3xX7xXacxX3xXexX1xX6xXa9xX3xX1axXdxX6xX3xX20xX21xX22xX3xX1axXdxX1dxXffxX3xX96xX139xX139xX15cxX139xX139xX139xX3xX20xX6exX19xX1axX3xX20xXcfxX19xX3xX178xX139xX139xX15cxX139xX139xX139xX3xX20xX6exX19xX1axX3xX3bxX2xX3xX1xX6exX3xX7xXacxX3bxX5xX18xX15cxX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX1exX31xX2axXaxX12xX188xX3x758cxX1xXe0xXacxX19xX1axX3xXexX1xX73xX4xX3xX20xX21xX22xX3xX1axXdxX1dxXffxX3xX20xX21xX22xX3xX1axXdxX1dxX3xX5xb070xX19xX15cxX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX1exX31xX2axXaxX12xX188xX3xX4ex900exX19xX1xX3xXexX1xX73xX4xX3xX20xX21xX22xX3xX1axXdxX1dxXffxX3xXcexc99exX3xXbxX1xXdxXcfxX22xX3xXb2xX262xX19xX3xXexXcax3773xX4xX3xXexXdxXcfxXbxX3xXex867cxXdxX3xX4xX22x561fxX4xX3xX20xX21xX22xX3xX1axXdxX1dxX139xX2xX3xXafx8388xX19xX1axX3xX20xX21xX22xX15cxX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX1exX31xX2axXaxX12xX188xX3xXcxX1xb5caxXdxX3xX1axXdxX6xX19xXc3xX3xX20xXc7xX6xX3xX20xXdxX2a0xXa9xX3xX13cxX10xXa9xX3xXexXb0xXdxX3xX7x9fd1xX19xX3xX20xX21xX22xX3xX1axXdxX1dxXffxX3xXcxX268xX3xX19xX1axXb0xX2axX3xX139xX96xX3bxX2xX96xX3bxX96xX139xX96xX139xX3xX20xXcfxX19xX3xX19xX1axXb0xX2axX3xX2xX174xX3bxX2xX96xX3bxX96xX139xX96xX139xX3xXexX47dxXdxX3xXb2xX1xX22xX3xX20xX21xXexX3xX20xX21xX22xX3xX1axXdxX1dxX3xXexX47dxXdxX3xXexX1xX18xX19xX3xXa7xXdxXa9xX3xXabxXacxX19xX3xXafxXb0xX3xXb2xX1xX22xX3xXbxX1xXb8xX3xXbaxX22xXbcxX19xX3xX5cxXdxX2bxX19xX3xX15cxX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX1exX31xX2axXaxX12xX188xX3xXcxX1xX4b1xXdxX3xX1axXdxX6xX19xXc3xX3xX20xXc7xX6xX3xX20xXdxX2a0xXa9xX3xX14xX1dxX19xX3xX1xX6exX3xX7xXacxX3xXafxXb0xX3xXexXdxXcfxXbxX3xX19xX1x71a7xX19xX3xX1xX6exX3xX7xXacxX3xXexX1xX6xXa9xX3xX1axXdxX6xX3xX20xX21xX22xX3xX1axXdxX1dxXffxX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX1exX31xX2axXaxX12x4e34xX3xXcxX47dxXdxX3xX54xX18xX19xX1axX3xXexX2axX3xX5cxX21xX22xX3xX1axXdxX1dxX3xX1xX65xXbxX3xX31xX6xX19xX1xX3xX4exX6exX19xX1axX3xX5cxX73xX4xXffxX3xXcxX268xX3xX19xX1axXb0xX2axX3xX139xX96xX3bxX2xX96xX3bxX96xX139xX96xX139xX3xX20xXcfxX19xX3xX2xX138xX1xXc3xX3xX19xX1axXb0xX2axX3xX96xX2xX3bxX2xX96xX3bxX96xX139xX96xX139xX15cxX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX1exX31xX2axXaxX12xX5a8xX3xXcxX47dxXdxX3xXexXcaxX32xX3xX7xXa0xX3x487axXcexXdexX21exX3xXexX1xXc7xX3xXexXcaxX21xX19xX3xXcexXcfxX19xX3xXabxX22xX19xX1axX3xb196xXexXcaxX1exX19xX1axX3xX1axXdxX4b1xX3xX5xXb0xXa9xX3xXafxXdxXdbxX4xX3xX1xXb0xX19xX1xX3xX4xX1xX262xX19xX1x4174xXffxX3x70a4xX6exXa9xX3xX4xX1dxX4xX3xX19xX1axXb0xX2axXffxX3xX139xX177xX3bxX2xX96xX3bxX96xX139xX96xX139xX13dxX3xX2xX147xX3bxX2xX96xX3bxX96xX139xX96xX139xX13dxX3xX2xX138xX3bxX2xX96xX3bxX96xX139xX96xX139xX3xXafxXb0xX3xX20xXcfxX19xX3xX2xX138xX1xX139xX139xbf4exX3xX19xX1axXb0xX2axX3xX96xX2xX3bxX2xX96xX3bxX96xX139xX96xX139xX15cxX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX1exX31xX2axXaxX12xX188xX3xXcxX1xX4b1xXdxX3xX1axXdxX6xX19xX3xX19xX482xXbxX3xXexXdxX2bxX19xX3xX20xX35exXexX3xXexXcaxXe0xX364xX4xX3xXexX1xX6xXa9xX3xX1axXdxX6xX3xX20xX21xX22xX3xX1axXdxX1dxXffxX3xX657xX6exXa9xX3xX4xX1dxX4xX3xX19xX1axXb0xX2axX3xX96xX2xX3bxX2xX96xX3bxX96xX139xX96xX139xX13dxX3xX19xX1axXb0xX2axX3xX96xX96xX3bxX2xX96xX3bxX96xX139xX96xX139xX3xXafxXb0xX3xX19xX1axXb0xX2axX3xX96xX97xX3bxX2xX96xX3bxX96xX139xX96xX139xX636xXexXcaxX1exX19xX1axX3xX1axXdxX4b1xX3xX5xXb0xXa9xX3xXafxXdxXdbxX4xX3xX1xXb0xX19xX1xX3xX4xX1xX262xX19xX1xX654xXafxXb0xX1exX3xXcxXb0xXdxX3xXb2xX1xX1exX4ccxX19xX3xX7xXb8xXffxX3xX177xX174xX177xX138xX177xX138xX177xX174xX3xX4xbdfexX6xX3xX54xX18xX19xX1axX3xXexX2axX3xX5cxX21xX22xX3xX1axXdxX1dxX3xX1xX65xXbxX3xX31xX6xX19xX1xX3xX4exX6exX19xX1axX3xX5cxX73xX4xX3xXa9xXa0xXexX47dxXdxX3xXdexX1axXbcxX19xX3xX1xXb0xX19xX1axX3xXcxX1xXe0xXacxX19xX1axX3xXa9xX47dxXdxX3xX4x5753xX3xXbxX1x64efxX19xX3x72caxX3xX54xX1xXbcxX22xX3x7a35xX3xa28axX54xXcexX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX4exXf5xX6xX15cxX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX1exX31xX2axXaxX12xXdexX482xXdxX3xX31xX22xX19xX1axX3xXexXcaxX1exX19xX1axX3xX1axXdxX21xX2axX3xX19xX482xXbxX3xXexXdxX2bxX19xX3xX19xX1axXbcxX19xX3xX1xXb0xX19xX1axXc3xX3xXb2xX1xX1dxX4xX1xX3xX1xXb0xX19xX1axX3xX1axX1xXdxX3xXcax6a76xXffxX3xaa0bxX0xXdxX12xX1x9ee9xX3xXexX438xX19xX0xX3bxXdxX12xX0xXdxX12xX3xX4xX762xX6xX0xX3bxXdxX12xX0xXdxX12xX3xXb2xX1xX1dxX4xX1xX3xX1xXb0xX19xX1axX3xX20x89e2xX19xX1axX3xXb2x3ac1xX3xXexX1xX6xXa9xX3xX1axXdxX6xX3xX20xX21xX22xX3xX1axXdxX1dxX0xX3bxXdxX12x9723xX188xX3xX0xXdxX12xX19xX482xXbxX3xXexXdxX2bxX19xX3xX20xX35exXexX3xXexXcaxXe0xX364xX4xX3xXexX1xX6xXa9xX3xX1axXdxX6xX3xX20xX21xX22xX3xX1axXdxX1dxX3xX1f3xXabxX21exX3xX20xX21xXexX3xXexX47dxXdxX3xXexX1xXc7xX3xXexXcaxX21xX19xX3xXcexXcfxX19xX3xXabxX22xX19xX1axX15cxX0xX3bxXdxX12xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX1exX31xX2axXaxX12xX636x9451xX262xX3xX31xX32xXffxX3xX0xXdxX12xX209xX438xX3xX8b7xX83axX19xX3xX7b3xX0xX3bxXdxX12xX3xX19xX482xXbxX3xXexXdxX2bxX19xX3xX20xX35exXexX3xXexXcaxXe0xX364xX4xX3xXexX1xX6xXa9xX3xX1axXdxX6xX3xX20xX21xX22xX3xX1axXdxX1dxX3xX1f3xXabxX21exX3xX20xX21xXexX3xXexX47dxXdxX3xXexX1xXc7xX3xXexXcaxX21xX19xX3xXcexXcfxX19xX3xXabxX22xX19xX1axX654xX15cxX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX1exX31xX2axXaxX12xX188xX3xXcxX1xX4b1xXdxX3xX1axXdxX6xX19xXc3xX3xX20xXc7xX6xX3xX20xXdxX2a0xXa9xX3xXexX7a3xX3xX4xX1xX73xX4xX3xX20xX21xX22xX3xX1axXdxX1dxXffxX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX1exX31xX2axXaxX12xX5a8xX3xX0xXdxX12xXcxX1xX4b1xXdxX3xX1axXdxX6xX19xXffxX0xX3bxXdxX12xXcex5ae7xXexX3xX20xX7a7xX22xX3xXexX268xX3xX2xX147xX3xX1axXdxX4b1xXc3xX3xX19xX1axXb0xX2axX3xX96xX147xX3bxX2xX96xX3bxX96xX139xX96xX139xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX1exX31xX2axXaxX12xX5a8xX3xX0xXdxX12xX5cxXc7xX6xX3xX20xXdxX2a0xXa9xXffxX3xX0xX3bxXdxX12xX4exX482xXdxX3xXexXcaxXe0xX4b1xX19xX1axX3xXexXcaxX22xX19xX1axX3xXexXbcxXa9xX3xXafxX83axX19xX3xX1xXf5xX6xX3xXexX1xXc7xX3xXexXcaxX21xX19xX3xXcexXcfxX19xX3xXabxX22xX19xX1axXc3xX3xX1xX22xX2axXdbxX19xX3xXdexX1xXe0xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX15cxX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX1exX31xX2axXaxX12xb4bdxX3xX5cxXdxX2bxX22xX3xXb2xXdxXdbxX19xXc3xX3xX4xX1dxX4xX1xX3xXexX1xX73xX4xX3xX20xX83axX19xX1axX3xXb2xX83fxX3xXexX1xX6xXa9xX3xX1axXdxX6xX3xX20xX21xX22xX3xX1axXdxX1dxXffxX3xX54xX1xXdxX3xXexXdxXcfxXexX3xXexXcaxX1exX19xX1axX3xX1xX6exX3xX7xXacxX3xX20xX21xX22xX3xX1axXdxX1dxX15cxX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX1exX31xX2axXaxX12xX1f1xX816xXdxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxXcfxXexX3xXb2xX1xX1dxX4xX1xX3xX1xXb0xX19xX1axX3xX5xXdxX438xX19xX3xX1xXdbxX3xXexXcaxX1exX19xX1axX3xX1axXdxX4b1xX3xX1xXb0xX19xX1xX3xX4xX1xX262xX19xX1xX3xXexX47dxXdxX3xX54xX18xX19xX1axX3xXexX2axX3xX5cxX21xX22xX3xX1axXdxX1dxX3xX1xX65xXbxX3xX31xX6xX19xX1xX3xX4exX6exX19xX1axX3xX5cxX73xX4xX188xX3xX5cxXc7xX6xX3xX4xX1xXeaxXffxX3xXabxXb8xX3xX147xX96xX147xXc3xX3xX5cxXe0xX4b1xX19xX1axX3xX209xX47dxX4xX3xX209xX1exX19xX1axX3xX1f3xX22xXbcxX19xXc3xX3xXbxX1xXe0xX4b1xX19xX1axX3xX5cxX18xX19xX1axX3xX8b7xXdbxXc3xX3xXcxX41axX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX4exXf5xX6xXc3xX3xXexXeaxX19xX1xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX4exXf5xX6xX15cxX3xX5cxXdxXdbxX19xX3xXexX1xX1exX47dxXdxXffxX3xX139xX96xX97xX187xX97xX15cxX177xX138xX2xX15cxX174xX178xX174xX15cxX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7b3xX22xXexX1xX1exXcaxXaxX12xX657x85bcxX7aaxX1f1xX3xX5cxc72cxX54xXffxX3xXdexX1axX22xX2axbe65xX19xX3xXcxX1xXcfxX3xXcxXdxXcfxX19xX0xX3bxXbxX12
GIÁM ĐỐC: Nguyễn Thế Tiến