[Infographics] - Bệnh truyền nhiễm nguy hiểm Whitmore - Những điều cần biết
(Baothanhhoa.vn) - Bệnh Whitmore không có biểu hiện giống như các loại nhiễm trùng khác, khi chọc dịch, làm test nhanh xét nghiệm, ở thời gian đầu không phát hiện ra vi khuẩn, đây là căn bệnh chưa có vắcxin phòng.
9d42x1060dxaae6xc0c6x11f3fxf1e0x10fffxca1bxc040xX7x116a1xdfb5xb5adx1217exd0d0xd560xX5xccc6xXaxcd1exd5b3xbc28xb9bcxe4bax104c0xdbfdxeba0xX6xXbxX1xXdxX4xX7xd1c6xX3xa1aaxX3xb2b4xadf1xX15xX1xX3xXexX19x1230dxf640xac95xX15xX3xX15xX1xXdxbc5bxce77xX3xX15xX18xX2bxX2cxX3xX1xXdxc15exX34xX3x121fcxX1xXdxXexX34xX17xX19xX10xX3xX22xX3xcb39xX1xe738xX15xX18xX3xbb9exXdxX2dxX2bxX3xX4xe66cxX15xX3xf740xXdxa27fxXexX0x11f02xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxee96xX10xX6x12190xXaxX12xX24xX25xX15xX1xX3xX40xX1xXdxXexX34xX17xX19xX10xX3xad4axX1xd06bxX15xX18xX3xX4xa47bxX3xX5axXdxX3dxX2bxX3xX1xXdxX25xX15xX3xX18xXdxf06axX15xX18xX3xX15xX1x9ff6xX3xX4xd4ddxX4xX3xX5xX17xb5bfxXdxX3xX15xX1xXdxX33xX34xX3xXexX19xc275xX15xX18xX3xX82xX1xXa0xX4xbde4xX3xX82xX1xXdxX3xX4xX1xe878xX4xX3xX71xfc29xX4xX1xXb8xX3xX5x119d1xX34xX3xXexX10xX7xXexX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xfdd7xbfbexXexX3xX15xX18xX1xXdxX25xX34xXb8xX3xca7exX3xXexX1xdf0dxXdxX3xX18xXdxX6xX15xX3xX51xX57xX2bxX3xX82xX1xX84xX15xX18xX3xXbxX1xXa0xXexX3xX1xXdxX25xX15xX3xX19xX6xX3xa307xXdxX3xX82xX1xX2bxcdb4xX15xXb8xX3xX51xbc4axX2cxX3xX5xXcaxX3xX4xa31bxX15xX3xX5axX25xX15xX1xX3xX4xX1xX9dxX6xX3xX4xX89xX3xX107x1196exX4xXd8xXdxX15xX3xXbxX1xc422xX15xX18xa739xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa411xX10xX15xXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX34xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX71xX1xXdxX71xX10xX3xXdxX145xX10xX15xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxca21xXdxX71xXexX1xa405xX3x11d24xa3dcxX178xXbxXd8xe044xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX175xX3xce7exX186xX178xXbxXd8xX17cxXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX175xX5fxX5fxXdxX135xX5axX6xX17xXexX1xX6xX15xX1xX1xX17xX6xX135xX107xX15xX5fxX15xX10xX170xX7xX5fxX2xd84cxX186xec0bxX5fxX2xded7xee09xX71xf4dfxX2xX178x1123fxX1b3xX1bcxX1b9xXexX186xX2xX1b3xX1b1xX5xX177xX22xX2bxX15xXexXdxXexX5xX10xX71xX22xX1b9xX135xXbxX15xX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX7xX20xX3xX22xX3xX24xX25xX15xX1xX3xXexX19xX2bxX2cxX2dxX15xX3xX15xX1xXdxX33xX34xX3xX15xX18xX2bxX2cxX3xX1xXdxX3dxX34xX3xX40xX1xXdxXexX34xX17xX19xX10xX3xX22xX3xX4bxX1xX4dxX15xX18xX3xX51xXdxX2dxX2bxX3xX4xX57xX15xX3xX5axXdxX5cxXexXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xX71xXdxX107xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX71xX10xXexX6xXdxX5xX7xb972xX243xX7xX2bxX34xX34xX6xX19xX2cxX3xX4xX34xX7xX22xX71xX10xX7xX4xXaxX12xX0xX5fxX71xXdxX107xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xX10xX15xXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX34xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX145xX10xX15xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxX170xXdxX71xXexX1xX175xX3xX177xX178xX178xXbxXd8xX17cxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX175xX3xX1b9xX1b6xX2xX1bcxXbxXd8xX17cxX3xX71xXdxX7xXbxX5xX6xX2cxX175xX3xX5axX5xX17xX4xX82xX17cxX3xX34xX6xX19xX18xXdxX15xX22xX5xX10xX16xXexX175xX3xX6xX2bxXexX17xX17cxX3xX34xX6xX19xX18xXdxX15xX22xX19xXdxX18xX1xXexX175xX3xX6xX2bxXexX17xX17cxXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX175xX5fxX5fxXdxX135xX5axX6xX17xXexX1xX6xX15xX1xX1xX17xX6xX135xX107xX15xX5fxX15xX10xX170xX7xX5fxX2xX1b1xX186xX1b3xX5fxX2xX1b6xX1b7xX71xX1b9xX2xX178xX1bcxX1b6xX1bcxX177xXexX1b3xX1b9xX1b1xX1b3xX5xX1b3xX22xX2bxX15xXexXdxXexX5xX10xX71xX22xX1bcxX4xX22xX1b9xX178xXdxX22xX1b6xX178xX177xX1b1xX135xXbxX15xX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX7xX20xX3xX22xX3xX24xX25xX15xX1xX3xXexX19xX2bxX2cxX2dxX15xX3xX15xX1xXdxX33xX34xX3xX15xX18xX2bxX2cxX3xX1xXdxX3dxX34xX3xX40xX1xXdxXexX34xX17xX19xX10xX3xX22xX3xX4bxX1xX4dxX15xX18xX3xX51xXdxX2dxX2bxX3xX4xX57xX15xX3xX5axXdxX5cxXexXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb118xX2bxXexX1xX17xX19xXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xXd8xXexX22xX6xX5xXdxX18xX15xX175xX3xX19xXdxX18xX1xXexX17cxXaxX12x10fcdxX2bxX6xX15xX18xX3xXcxX19xX2bxX15xX18xX0xX5fxXbxX12xX0xX71xXdxX107xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX71xX10xXexX6xXdxX5xX7xX243xX243xX7xX2bxX34xX34xX6xX19xX2cxX3xX4xX34xX7xX22xX71xX10xX7xX4xXaxX12xX0xX5fxX71xXdxX107xX12
Quang Trung