Thanh Hóa: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm trong phòng, chống dịch COVID-19
(Baothanhhoa.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa ban hành công văn số 1687-CV/TU về việc lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm trong phòng, chống dịch COVID-19.
b37fxc2e7x1045cxde6bxda06x1006bxcc15xd984x129b6xX7x101b9xc150xdee9xd521x1344bxf69exX5x11082xXaxfa86xXcxX1xX6x1213exX1xX3xc550xfbd1xX6x116e2xX3xXcx1412bxX16x11f9cxX3xX4x12168xf3eaxX16xX21xX3xX5xcef8xX16xX1xX3x131bfx13f6bxe776x114efxX3xX4xX1x100a6xX3xX2exX2fxX30xX3x10920xXdxedb2xb951xX3xXex12522xX6xX31xX3xX21xXdx10d47xX3exX3xX7xX47xXexX3xf7efxd96exX3x131aexea05xX3xX5x13181xX3xX16xX21xX1xXdx12fadxX3exX3xX4xX47xX4xX3xX4exXdxX3xXbxX1xX2fxX3exX3xXexX41xX30xX16xX21xX3xXbxX1x13ef0xX16xX21xX31xX3xX4xX1xd5bbxX16xX21xX3xb6c1x1413bxX4xX1xX3xf178xe952xbb5dx11648xd844xf0acxX2xf173xX0xd3d7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX10xX6xX7dxXaxX12xX0xX10xX3exX12x1036fxX6xX16xX3xXcxX1xX24xX25xX16xX21xX3xX4ex14063xX3xXcxX35xX16xX1xX3xd561xcea0xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX19xX1axX6xX3xX4ex10002xX6xX3x13103xX6xX16xX3xX1xX4fxX16xX1xX3xX4xbfb1xX16xX21xX3xX4exX1fxX16xX3xX7xX79xX3xX2xbb5fxf9d0xfb9fxX87xX82xX84xX8bxXcxeccexX3xX4ex1211bxX3xX4exXdx11051xX4xX3xX5xX2axX16xX1xX3xX2exX2fxX30xX31xX3xX4xX1xX35xX3xX2exX2fxX30xX3xX3bxXdxX3dxX3exX3xXexX41xX6xX31xX3xX21xXdxX47xX3exX3xX7xX47xXexX3xX0xX8bxX10xX3exX12xX0xX10xX3exX12xX4exX4fxX3xX51xX52xX3xX5xX55xX3xX16xX21xX1xXdxX5bxX3exX3xX4xX47xX4xX3xX4exXdxX3xXbxX1xX2fxX3exX3xXexX41xX30xX16xX21xX3xX0xX8bxX10xX3exX12xX0xX10xX3exX12xXbxX1xX72xX16xX21xX31xX3xX4xX1xX79xX16xX21xX3xX7dxX7exX4xX1xX3xX82xX83xX84xX85xX86xX87xX2xX89x10c17xX0xX8bxX10xX3exX12xX0xX8bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa4xX30xX7dxXb8xX3xXbxX82xX10xX16xXexX10xX41xXaxX12xX0xXdxX3exX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7dxXexX1x11573xX3exXc8xX3xXdxX82xX10xX16xXexX10xX41xXaxX3xX7xXexXb8xX5xX10xX9xXaxd6dfxXdxX7dxXexX1xX1cxX3xXdexd6d3x125f8xXbxX51xf9acxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX1cxX3xdc9fx124f4xXdfxXbxX51xX1b5xXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1cxX8bxX8bxXdxX163xXc8xX6xX30xXexX1xX6xX16xX1xX1xX30xX6xX163xX4exX16xX8bxX16xX10xX1a9xX7xX8bxX1c0xX1b2xX2xX89xX8bxX2xX1b2xX1b1xX7dxX1b1xX2xX1bfxX1b1xX1bfxX1bfxXe0xXexX1c0xX1b1xXdfxX1bfxX5x13964xX87xX2xX1b1xXe0xX7dxX1bfxX2xXdexX1bfxXdfxX1b2xX89xXexX89xX1b1xXdfxX2xX1b2xX5xX1b2xX163xe661xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX6xX16xX1xX3xX19xX1axX6xX1cxX3xXcxX1fxX16xX21xX3xX4xX24xX25xX16xX21xX3xX5xX2axX16xX1xX3xX2exX2fxX30xX31xX3xX4xX1xX35xX3xX2exX2fxX30xX3xX3bxXdxX3dxX3exX3xXexX41xX6xX31xX3xX21xXdxX47xX3exX3xX7xX47xXexX3xX4exX4fxX3xX51xX52xX3xX5xX55xX3xX16xX21xX1xXdxX5bxX3exX3xX4xX47xX4xX3xX4exXdxX3xXbxX1xX2fxX3exX3xXexX41xX30xX16xX21xX3xXbxX1xX72xX16xX21xX31xX3xX4xX1xX79xX16xX21xX3xX7dxX7exX4xX1xX3xX82xX83xX84xX85xX86xX87xX2xX89xXaxX3xX8bxX12xX0xX8bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX6xXbxXexXdxX30xX16xXaxX12xX82xX1xXdxX3xXexX41x13cbaxX3xXexXdxXe9xX16xX3xX1xf758xX3xXexX41x13682xX3xX4xX1xX30xX3xX4xX47xX4xX3xX2exX79xXdxX3xXexX24xX2c4xX16xX21xX3xXc8xX7exX3xX2b8xX16xX1xX3xX1xX24xf5e8xX16xX21xX3xXc8xX2e1xXdxX3xX7dxX7exX4xX1xX3xXc8xXedxX16xX1xX3xX82xX83xX84xX85xX86xX87xX2xX89xX3xXexX2fxXdxX3xX51xX2axX3xeb78xXd2xX16xX21xX3xX84xXdxX16xX1xX3x10fdbxXcxddb5xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX19xX1axX6x10374xX0xX8bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa4xX30xX7dxXb8xXaxX12xXcxX1xX10xX30xX3xX2exX1axX31xX3xX2exX3dxX3xXexX1x10776xX4xX3xX1xXdxXedxX16xX3xX16xX21xX1xXdxX5bxX3exX3xXex1284bxX4xX3x11023xX21xX1xX7exX3xfc9exX195xXb8xdd27xXexX3xX7xX79xX3xX1bfxX1c0xX8bxX351xd15fxX87xX82xX30fxX3xX16xX21xX4fxXb8xX3xX89xX87xX1bfxX87xX1c0xX1b2xX1c0xX1b2xX3xX4xXb7xX6xX3xX82xX1x138e3xX16xX1xX3xXbxX1xXb7xX3xX4exXe9xX3xX4xX47xX4xX3xXc8xXdxXedxX16xX3xXbxX1xX47xXbxX3xX1xX2c0xX3xXexX41xX2c4xX3xX16xX21xX24xX25xXdxX3xX7dx11659xX16xX3xX21x135fbxXbxX3xX3bxX1xX1axX3xX3bxX1xX1fxX16xX3xX7dxX30xX3xX2exX2fxXdxX3xX7dxX7exX4xX1xX3xX82xX83xX84xX85xX86xX87xX2xX89xX31xX3xXa4xX6xX16xX3xXcxX1xX24xX25xX16xX21xX3xX4exXb0xX3xXcxX35xX16xX1xX3xXb7xXb8xX3xXb8xX5bxX195xX3xX4xefb6xX195xX3xXa4xX6xX16xX3xX82xX47xX16xX3xX7xX33exX3xX2exX2b8xX16xX21xX3xXe6xXa4xX351xX86xX3xXexX35xX16xX1xX31xX3xX4xX47xX4xX3xXc8xX6xX16xX31xX3xX7xX2e1xX31xX3xX16xX21xX4fxX16xX1xX31xX3x11358xX3a7xXexX3xXexX41xef3exX16xX3xXcxeb2bxX3xX356xX195xX79xX4xX3xX4exX4fxX3xX4xX47xX4xX3xX2exX30xX4fxX16xX3xXexX1xX3dxX3xX4x10113xXbxX3xXexX35xX16xX1xX1b5xX3xX4xX47xX4xX3xX1xX195xXb8xXedxX16xX31xX3xXexX1xX7exX31xX3xXexX1xX4fxX16xX1xX3xXb7xXb8xX31xX3xX2exX2b8xX16xX21xX3xXb7xXb8xX3xXexX41xX33exX4xX3xXexX1xX195x115a6xX4xX3xXexX41cxXbxX3xXexX41xX195xX16xX21xX3xXexX41xXdxX3dxX16xX3xX3bxX1xX6xXdxX3xXexX1xX33exX4xX3xX1xXdxXedxX16xX3xX16xX21xX6xXb8xX3xX3exX46bxXexX3xX7xX79xX3xX16xX1xXdxXedxX3exX3xX4exXb0xX3xXexX41x11e26xX16xX21xX3xXexX3a3xX3exX3xX7xX6xX195xX1cxX0xX8bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa4xX30xX7dxXb8xXaxX12xX2xX3xX87xX3xXcxXdxX359xXbxX3xXexXb0xX4xX3xX5xX2axX16xX1xX3xX2exX2fxX30xX31xX3xX4xX1xX35xX3xX2exX2fxX30xX3xX356xX195xX47xX16xX3xXexX41xXdxXedxXexX3xX4exX4fxX3xXexX41xXdxX3dxX16xX3xX3bxX1xX6xXdxX3xXexX1xX33exX4xX3xX1xXdxXedxX16xX3xX3bxX7exXbxX3xXexX1xX25xXdxX31xX3xX16xX21xX1xXdxX5bxX3exX3xXexX34exX4xX3xX351xX21xX1xX7exX3xX356xX195xXb8xX359xXexX3xX7xX79xX3xX1bfxX1c0xX8bxX351xX363xX87xX82xX30fxX3xX16xX21xX4fxXb8xX3xX89xX87xX1bfxX87xX1c0xX1b2xX1c0xX1b2xX3xX4xXb7xX6xX3xX82xX1xX37cxX16xX1xX3xXbxX1xXb7xX31xX3xX363xX195xXb8xX359xXexX3xX2exX7exX16xX1xX3xX7xX79xX3xX2xX1b1xX8bxX1c0xX1b2xX1c0xX1b2xX8bxX363xX303xX87xXcxXcxX21xX3xX16xX21xX4fxXb8xX3xX1c0xX1bfxX87xX1bfxX87xX1c0xX1b2xX1c0xX1b2xX3xX4xXb7xX6xX3xXcxX1xXb7xX3xXexX24xe850xX16xX21xX3xX82xX1xX37cxX16xX1xX3xXbxX1xXb7xX3xX356xX195xXb8xX3xX2exX7exX16xX1xX3xX4exXe9xX3xX4exXdxXedxX4xX3xXexX1xX33exX4xX3xX1xXdxXedxX16xX3xX4xX47xX4xX3xX4xX1xX37cxX16xX1xX3xX7xX47xX4xX1xX3xX1xX2c0xX3xXexX41xX2c4xX3xX16xX21xX24xX25xXdxX3xX7dxX3a3xX16xX3xX21xX3a7xXbxX3xX3bxX1xX1axX3xX3bxX1xX1fxX16xX3xX7dxX30xX3xX2exX2fxXdxX3xX7dxX7exX4xX1xX3xX82xX83xX84xX85xX86xX87xX2xX89xX3xX4exX4fxX3xb868xX359xX3xX1xX30xX2fxX4xX1xX3xX7xX79xX3xX89xX89xX8bxX5f4xX19xX87xXe6xXa4xX351xX86xX3xX16xX21xX4fxXb8xX3xX1ffxX1b2xX87xX1bfxX87xX1c0xX1b2xX1c0xX1b2xX3xX4xXb7xX6xX3xXe6xXa4xX351xX86xX3xXexX35xX16xX1xX3xX4exXe9xX3xXexX41xXdxX3dxX16xX3xX3bxX1xX6xXdxX3xXexX1xX33exX4xX3xX1xXdxXedxX16xX3xX4xX1xX37cxX16xX1xX3xX7xX47xX4xX1xX3xX1xX2c0xX3xXexX41xX2c4xX3xX16xX21xX24xX25xXdxX3xX7dxX3a3xX16xX3xX21xX3a7xXbxX3xX3bxX1xX1axX3xX3bxX1xX1fxX16xX3xX7dxX30xX3xX2exX2fxXdxX3xX7dxX7exX4xX1xX3xX82xX83xX84xX85xX86xX87xX2xX89xX3xXexX41xX5bxX16xX3xX2exX7exX6xX3xXc8xX4fxX16xX3xXexX35xX16xX1xX163xX3xXcxX1xX33exX4xX3xX1xXdxXedxX16xX3xXexX79xXexX3xX4xXd2xX16xX21xX3xXexX47xX4xX3xX4xX1xXdxX3xXexX41xX2b8xX3xX1xX2c0xX3xXexX41xX2c4xX3xX4xX1xX30xX3xX4xX47xX4xX3xX2exX79xXdxX3xXexX24xX2c4xX16xX21xX3xX5xX4fxX3xX16xX21xX24xX25xXdxX3xX4xX1axX3xX4xXd2xX16xX21xX3xX4exX586xXdxX3xX4xX47xX4xX1xX3xX3exX2fxX16xX21xX31xX3xX16xX21xX24xX25xXdxX3xXexX1xX195xX46bxX4xX3xX1xX46bxX3xX16xX21xX1x12c5bxX30xX31xX3xX1xX46bxX3xX4xX41cxX16xX3xX16xX21xX1xX6fbxX30xX3xX4exX4fxX3xX2exX79xXdxX3xXexX24xX2c4xX16xX21xX3xXc8xX2b8xX30xX3xXexX41xX2c4xX3xX51xX2axX3xX1xX46bxXdxX3xXexX1xX10xX30xX3xX2exX34exX16xX21xX3xX356xX195xXb8xX3xX2exX7exX16xX1xX163xX0xX8bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa4xX30xX7dxXb8xXaxX12xX1c0xX3xX87xX3xXcxX1fxX16xX21xX3xX4xX24xX25xX16xX21xX3xX4xXd2xX16xX21xX3xXexX47xX4xX3xX3bxXdxX3dxX3exX3xXexX41xX6xX31xX3xX1xX24xX586xX16xX21xX3xX7dx13ad9xX16xX3xX4exXdxXedxX4xX3xXexX41xXdxX3dxX16xX3xX3bxX1xX6xXdxX3xXexX1xX33exX4xX3xX1xXdxXedxX16xX3xX4xX1xX37cxX16xX1xX3xX7xX47xX4xX1xX3xX1xX2c0xX3xXexX41xX2c4xX3xX4xX1xX30xX3xX16xX21xX24xX25xXdxX3xX7dxX3a3xX16xX3xXexX41xX5bxX16xX3xX2exX7exX6xX3xXc8xX4fxX16xX3xX356xX195xX2b8xX16xX3xX5xX55xX3xXc8xX2b8xX30xX3xX2exX2b8xX3exX3xX4xX1xX37cxX16xX1xX3xX51xX47xX4xX31xX3xX4xXd2xX16xX21xX3xX3bxX1xX6xXdxX31xX3xX3exXdxX16xX1xX3xXc8xX2fxX4xX1xX31xX3xX3bxX1xXd2xX16xX21xX3xX2exX3dxX3xX51xX2b8xXb8xX3xX41xX6xX3xXex137aexX16xX1xX3xXexX41xX2fxX16xX21xX3xXc8xf250xX3xX7xX1axXexX31xX3xX3bxX1xXd2xX16xX21xX3xX2exX3dxX3xX51xX2b8xXb8xX3xX41xX6xX3xX4exXdxXedxX4xX3xX4xX1xXdxX3xX7xX6xXdxX3xX2exX79xXdxX3xXexX24xX2c4xX16xX21xX3xX4exX4fxX3xX7xX52xX3xX7dxXb0xX16xX21xX3xX16xX21xX3a3xX16xX3xX7xX47xX4xX1xX3xXexX41xX47xXdxX3xX356xX195xXb8xX3xX2exX7exX16xX1xX3xX4xXb7xX6xX3xXbxX1xX47xXbxX3xX5xX195xX41cxXexX3xX1xXdxXedxX16xX3xX1xX4fxX16xX1xX163xX3xX82xX1xX35xX3xX2exX2fxX30xX3xX4xX47xX16xX3xXc8xX46bxX3xX4x1349axX3xX7xX2e1xX3xXexX195xXb8xXedxXexX3xX2exX79xXdxX3xX3bxX1xXd2xX16xX21xX3xX2exX24xX2c4xX4xX3xX4exX41cxX16xX3xX2exX46bxX16xX21xX3xX16xX21xX24xX25xXdxX3xX7dxX3a3xX16xX3xXexXc5xX3xX4xX1xX79xXdxX3xX16xX1xX41cxX16xX3xX1xX2c0xX3xXexX41xX2c4xX3xX4exX4fxX3xX4xX1axX3xX1xX24xX586xX16xX21xX3xX7dxX779xX16xX3xX4xXb0xX3xXexX1xX3dxX3xX2exX79xXdxX3xX4exX586xXdxX3xX16xX1x13a66xX16xX21xX3xXexX41xX24xX25xX16xX21xX3xX1xX2c4xXbxX3xX16xX21xX24xX25xXdxX3xX7dxX3a3xX16xX3xXexX33exX3xX16xX21xX195xXb8xXedxX16xX3xX3bxX1xXd2xX16xX21xX3xX16xX1xX41cxX16xX3xX1xX2c0xX3xXexX41xX2c4xX163xX3xX5f4xXdxX5bxX16xX3xX356xX195xXb8xX359xXexX3xX51xX52xX3xX5xX55xX3xX16xX21xX1xXdxX5bxX3exX3xX4xX47xX4xX3xXexX41xX24xX25xX16xX21xX3xX1xX2c4xXbxX3xX4xX47xX16xX3xXc8xX46bxX3xX4exXdxX3xXbxX1xX2fxX3exX3xXexX41xX30xX16xX21xX3xXexX41xXdxX3dxX16xX3xX3bxX1xX6xXdxX3xXexX1xX33exX4xX3xX1xXdxXedxX16xX3xX4xX1xX37cxX16xX1xX3xX7xX47xX4xX1xX3xX1xX2c0xX3xXexX41xX2c4xX3xX16xX21xX24xX25xXdxX3xX7dxX3a3xX16xX3xX21xX3a7xXbxX3xX3bxX1xX1axX3xX3bxX1xX1fxX16xX3xX7dxX30xX3xX2exX2fxXdxX3xX7dxX7exX4xX1xX3xX82xX83xX84xX85xX86xX87xX2xX89xX163xX0xX8bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa4xX30xX7dxXb8xXaxX12xX303xX7exX6xX3xXbxX1xX24xX88axX16xX21xX31xX3xX2exX88axX16xX3xX4exX7exX3xX16xX4fxX30xX3xX2exX3dxX3xX51xX2b8xXb8xX3xX41xX6xX3xXexX805xX16xX1xX3xXexX41xX2fxX16xX21xX3xX4exXdxX3xXbxX1xX2fxX3exX3xXexX41xXdxX3dxX16xX3xX3bxX1xX6xXdxX3xXexX1xX33exX4xX3xX1xXdxXedxX16xX3xX4xX1xX37cxX16xX1xX3xX7xX47xX4xX1xX3xX1xX2c0xX3xXexX41xX2c4xX3xX16xX21xX24xX25xXdxX3xX7dxX3a3xX16xX3xX21xX3a7xXbxX3xX3bxX1xX1axX3xX3bxX1xX1fxX16xX3xX7dxX30xX3xX2exX2fxXdxX3xX7dxX7exX4xX1xX3xX82xX83xX84xX85xX86xX87xX2xX89xX31xX3xXexX1xX805xX3xX16xX21xX24xX25xXdxX3xX2ex117d5xX16xX21xX3xX2exX3e4xX195xX3xX4xX438xXbxX3xXb7xXb8xX31xX3xX4xX1xX37cxX16xX1xX3xX356xX195xXb8xXe9xX16xX3xXbxX1xX2b8xXdxX3xX4xX1xX7exX195xX3xXexX41xX47xX4xX1xX3xX16xX1xXdxXedxX3exX3xXexX41xX24xX586xX4xX3xXa4xX6xX16xX3xXcxX1xX24xX25xX16xX21xX3xX4exXb0xX3xXcxX35xX16xX1xX3xXb7xXb8xX31xX3xe5eaxXb8xX3xXc8xX6xX16xX3xX16xX1xX3a3xX16xX3xX7dxX3a3xX16xX3xXexX35xX16xX1xX163xX0xX8bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa4xX30xX7dxXb8xXaxX12xX1ffxX3xX87xX3xXaa8xXb8xX3xXc8xX6xX16xX3xX416xX3a7xXexX3xXexX41xX41cxX16xX3xXcxX420xX3xX356xX195xX79xX4xX3xXexX35xX16xX1xX3xX4xX1xXb7xX3xXexX41xX805xX31xX3xXbxX1xX79xXdxX3xX1xX2c4xXbxX3xX4exX586xXdxX3xX4xX47xX4xX3xX2exX30xX4fxX16xX3xXexX1xX3dxX3xX4xX1xX37cxX16xX1xX3xXexX41xX7exX3xX87xX3xX51xX2axX3xX1xX46bxXdxX3xXexXdxX359xXbxX3xXexXb0xX4xX3xXexX1fxX16xX21xX3xX4xX24xX25xX16xX21xX3xX21xXdxX47xX3exX3xX7xX47xXexX3xX4exXdxXedxX4xX3xXexX41xXdxX3dxX16xX3xX3bxX1xX6xXdxX3xXexX1xX33exX4xX3xX1xXdxXedxX16xX3xX4xX1xXdxX3xXexX41xX2b8xX3xX4xX1xX359xX3xX2exX46bxX3xX1xX2c0xX3xXexX41xX2c4xX3xX4xX1xX30xX3xX16xX21xX24xX25xXdxX3xX7dxX3a3xX16xX3xXexX2fxXdxX3xX4xX88axX3xX7xX2e1xX31xX3xX2exX2b8xX3exX3xXc8xX2b8xX30xX3xX2exX3dxX3xX16xX21xX24xX25xXdxX3xX7dxX3a3xX16xX3xX2exX24xX2c4xX4xX3xXexXdxX359xXbxX3xX4xX41cxX16xX3xX2exX34exX16xX21xX3xX4xX1xX37cxX16xX1xX3xX7xX47xX4xX1xX163xX0xX8bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa4xX30xX7dxXb8xXaxX12xX1bfxX3xX87xX3x12e85xXdxX6xX30xX3xX84xX1fxX16xX3xXbxX1xX72xX16xX21xX3xXcxX35xX16xX1xX3xXb7xXb8xX3xX4xX1xXb7xX3xXexX41xX805xX31xX3xXbxX1xX79xXdxX3xX1xX2c4xXbxX3xX4exX586xXdxX3xX4xX88axX3xX356xX195xX6xX16xX3xX4xX1xXa59xX4xX3xX16xX1fxX16xX21xX31xX3xXexX1xX10xX30xX3xX7dx12292xXdxX31xX3xX3bxXdxX3dxX3exX3xXexX41xX6xX31xX3xX2exXd2xX16xX3xX2exX79xX4xX3xX4exXdxXedxX4xX3xXexX1xX33exX4xX3xX1xXdxXedxX16xX3xX82xXd2xX16xX21xX3xX4exX1fxX16xX3xX16xX4fxXb8xX1b5xX3xX3bxX7exXbxX3xXexX1xX25xXdxX3xXc8xX47xX30xX3xX4xX47xX30xX3xXcxX1xX24xX25xX16xX21xX3xXexX41xX33exX4xX3xXcxX35xX16xX1xX3xXb7xXb8xX3xX16xX1xX8ecxX16xX21xX3xX4exX438xX16xX3xX2exXe9xX3xXbxX1xXa59xX4xX3xXexX2fxXbxX3xXbxX1xX47xXexX3xX7xXdxX16xX1xX163xX8bxX163xX0xX8bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdfd7xX195xXexX1xX30xX41xXaxX12xX30fxX84xX0xX8bxXbxX12
PV