Nga phản đối sự “hiện diện trái phép” của lực lượng Mỹ tại Syria
Ngày 23/1, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng việc Mỹ triển khai lực lượng tại Syria là hoàn toàn trái phép, bởi hành động này không được Liên hợp quốc cho phép và Washington không được chính quyền Damascus ủng hộ.
aea3x10131xcb27x14065x15b6fx12980xcc2cx10055x1046bxX7x11d4ex1576dxcf33xbc04x14daaxb51dxX5x13992xXax11d4fxd81ax1449fxX6xX3xXbxX1x1219ax159bbxX3xced3x12fd6xXdxX3xX7x119e0xX3xXaxX1xXdx112afxX1axX3xfb53xXdxX26xX1axX3xXex1298fx114e9xXdxX3xXbxX1xd2afxXbxXaxX3xX4x14a06xX6xX3xX5xX21xX4xX3xX5xc568x120d9xX1axX14xX3x14182xd4a3xX3xXex1047bxXdxX3xdc23x153c0xX2fxXdxX6xX0x1385bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13874xX10xX6xX29xXaxX12xX13xX14xfbcfxX4fxX3xc9f0xe910xX54xX2xe202xX3xXcxfaa5xX1axX14xX3xXexX1xX1dxX1axX14xX3xX13xX14xX6xX3xc00axX5xX6xX29xXdxd93axXdxX2fxX3xe82cxf45dxXexXdxX1axX3xX4xX1x13b9exX3xX2fx145ccxX1axX14xX3xf45exXdxX26xX4xX3xX47xX48xX3xXexX2fxXdxcd66xX1axX3xd938xX1xX6xXdxX3xX5xX21xX4xX3xX5xX42xX43xX1axX14xX3xXexX4bxXdxX3xX4exX4fxX2fxXdxX6xX3xX5xX6bxX3xX1xX94xX6bxX1axX3xXexX94xX6bxX1axX3xXexX2fxX30xXdxX3xXbxX1xX35xXbxX72xX3xf349x12fe4xXdxX3xX1xX6bxX1axX1xX3xX1cx11fcexX1axX14xX3xX1axX6bxX4fxX3xXa9xX1xe8d0xX1axX14xX3xX1cxX42xX43xX4xX3xcd0dxXdx109e7xX1axX3xX1xX43xXbxX3xec51xX8dxX1dxX4xX3xX4xX1xX94xX3xXbxX1xX35xXbxX3xX9bxX6bxX3xc712xX6xX7xX1xXdxX1axX14xXexX94xX1axX3xXa9xX1xXeexX1axX14xX3xX1cxX42xX43xX4xX3xX4xX1xbe9fxX1axX1xX3xX100xX8dxX4fx13bd2xX1axX3xd60exX6xX88xX6xX7xX4xX8dxX7xX3xX3axX1axX14xX3xX1xXe4x11436xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14279xX6xXbxXexXdxX94xX1axXaxX12xX0xXdxX88xX14xX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX54xX54xXdxX142xXdaxX6xX94xXexX1xX6xX1axX1xX1xX94xX6xX142xX9bxX1axX54xX1axX10x1107bxX7xX54xX2xdf0cx12448xX6fxX54xX2x10934xX183xX29x1537bxX17fxX17exX6fxX2xX6fxb5dfxXexX6exX2xc5f2xX6exX5xX2xX142x10e6cxXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xXbxX1xX19xX1axX3xX1cxX1dxXdxX3xX7xX21xX3x15444xX1xXdxX26xX1axX3xX29xXdxX26xX1axX3xXexX2fxX30xXdxX3xXbxX1xX35xXbx12011xX3xX4xX3axX6xX3xX5xX21xX4xX3xX5xX42xX43xX1axX14xX3xX47xX48xX3xXexX4bxXdxX3xX4exX4fxX2fxXdxX6xXaxX3xX54xX12xX152xX30xX4xX3xXexX6xX4fxX3xX7x14633xX1axX14xX3xX1cx151e5xX1axX3xX9bxe283xX3xXdaxX19xX94xX3xX9bxX26xX3xX1axX1x1390exX1axX3xX29xX200xX1axX3xX1axX14xX42x123d6xXdxX3x14685xX8dxX2fxX29xX3xceebx1216exX8cx14580x13f5cxX3xXexX4bxXdxX3xXexX1xX1f5xX3xXexX2fx12da8xX1axX3xX4exX1xX6xX29xX6xX29xXdxX72xX3xX4xX30xX4xX1xX3xXexX1xX6bxX1axX1xX3xXbxX1xX1dxX3xX63xX6xX7xX7xX6xXa9xX10xX1xX3xX4xX3axX6xX3xX4exX4fxX2fxXdxX6xX3xd1fcxX17fxXa9xX88xX3xX9bxX130xX3xXbxX1xX129xX6xX3xX1cxXeexX1axX14xX3xXdax12eb3xX4xX72xX3xX1axX14xX6bxX4fxX3xX2xX2xX54xX17exX54xX6exX17fxX2xX190xX142xX3xX212xd850xX1axX1xbdecxX3xe81dx13872xX8cxX54xXcxXcx14995xX83xX13xX216xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1255bxX94xX29xX4fxXaxX12xX8cxX1xX30xXexX3xXdaxXdxXa6xX8dxX3xX7xX6xX8dxX3xXa9xX1xXdxX3xX14x11eabxXbxX3xX1axX14xX42xX20axXdxX3xX1cx14cf5xX1axX14xX3xX4xX222xXbxX3xXcxX1xX75xX3xX13xX1xf511xX3xX20dx1571fxX3x11157xX10xX4xX10xXbxX3xXcxX6xX4fxX4fxXdxXbxX3xb7f1xX2fxX29xX94xX14xX6xX1axX3xXexX4bxXdxX3xX47xX94xX7xXa9xX9bxX6xX72xX3xXeexX1axX14xX3xX8cxX8dxXexXdxX1axX3xX4xX1xX94xX3xX2fxX97xX1axX14xX3xX9bxXdxX26xX4xX3xX47xX48xX3xX2fxX1ecxXexX3xX100xX8dxX200xX1axX3xXa9xX1x124c9xXdxX3xX4exX4fxX2fxXdxX6xX3xX7xb84bxX3xX5xX6bxX3xX88xXe4xXexX3xX1cxXe4xX1axX14xX3xXexX1xX30xXdxX3xXexX129xX4xX1xX3xX4xX21xX4xX72xX3xX14xXdxX1ecxXbxX3xX75xX1axX3xX1cxX1f5xX1axX1xX3xXexdfbfxX1axX1xX3xX1xX348xX1axX1xX3xXexX4bxXdxX3xX100xX8dxX1dxX4xX3xX14xXdxX6xX3xXdaxX1f5xX3xX4xX1xXdx13bd0xX1axX3xXexX2fxX6xX1axX1xX3xXexX6bxX1axX3xXbxX1xX30xX3xX1axX6bxX4fxX142xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX296xX94xX29xX4fxXaxX12xX152xf551xX1axX14xX3xXexX1xX10xX94xX3xXeexX1axX14xX3xX8cxX8dxXexXdxX1axX72xX3xX88xXe4xXexX3xX5xX26xX1axX1xX3xX1axX14xf5b6xX1axX14xX3xXdaxX263xX1axX3xXexX4bxXdxX3xX4exX4fxX2fxXdxX6xX3xXa9xX1xXeexX1axX14xX3xX1cxX42xX43xX4xX3xX14xX200xX4fxX3xX19xX1axX1xX3xX1xX42xXdbxX1axX14xX3xXexf3a4xXdxX3xX4xX8dxXe4xX4xX3xX4xX1xXdxX364xX1axX3xX4xX1xX1dxX1axX14xX3xXa9xX1xX3axX1axX14xX3xXdaxX1dxX3xX1cxX6xX1axX14xX3xX29xXdxcd68xX1axX3xX2fxX6xX3xXdbxX3xX1axX42xX3daxX4xX3xX1axX6bxX4fxX142xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX296xX94xX29xX4fxXaxX12xXcxX75xX1axX14xX3xXexX1xX1dxX1axX14xX3xX83xX5xX6xX29xXdxX88xXdxX2fxX3xX8cxX8dxXexXdxX1axX3xX4xX38fxX1axX14xX3xX1cxX2b9xX1axX14xX3xXexX1xX20axXdxX3xXa9xX1x153dcxX1axX14xX3xX1cxX1f5xX1axX1xX3xX13xX14xX6xX3xX3axX1axX14xX3xX1xXe4xX3xXexXdxX364xX1axX3xXexX2fxX348xX1axX1xX3xX1cxX1dxXdxX3xXexX1xX94xX4bxXdxX3xX14xXdx100c5xX6xX3xX4xX1xX129xX1axX1xX3xX100xX8dxX4fxX130xX1axX3xX4exX4fxX2fxXdxX6xX3xX9bxX6bxX3xX1axX14xX42xX20axXdxX3xX20dxX8dxX2fxX29xX142xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX296xX94xX29xX4fxXaxX12x10ed6xX1axX14xX3xX8cxX8dxXexXdxX1axX3xX4xX1xX94xX3xXdaxXdxX364xXexX3xX4xX30xX4xX3xX1axX1xX6bxX3xX1axX14xX94xX4bxXdxX3xX14xXdxX6xX94xX3xX13xX14xX6xX3xX9bxX6bxX3xXcxX1xX75xX3xX13xX1xX2c7xX3xX20dxX2caxX3xX1cx124fbxX3xX4xX1xX8dx11e9dxX1axX3xXdaxX1f5xX3xXa9xX48xX3xX5xX42x120d7xX1axX14xX3xX4xX1xX94xX3xX9bxXdxX26xX4xX3xXexX1xX6bxX1axX1xX3xX5x15addxXbxX3xX3axX4fxX3xXdaxX6xX1axX3xX1xXdxX364xX1axX3xXbxX1xX30xXbxX3xX4exX4fxX2fxXdxX6xX142xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX296xX94xX29xX4fxXaxX12xXcxX1xX10xX94xX3xXeexX1axX14xX3xX8cxX8dxXexXdxX1axX72xX3xX13xX14xX6xX3xX9bxX6bxX3xXcxX1xX75xX3xX13xX1xX2c7xX3xX20dxX2caxX3xX1cxX4ebxX3xX1axX1xX222xXexX3xXexX2fxX129xX3xXexXdxX364xXbxX3xXex12ce7xX4xX3xX1xX43xXbxX3xXexX30xX4xX3xX1cxXa6xX3xX1cxXdxX130xX8dxX3xXbxX1xX1dxXdxX3xX1axX1xX47axX1axX14xX3xX1ax108b5xX3xX5xX21xX4xX3xX14xXdxX1ecxXbxX3xX1axX14xX42xX20axXdxX3xXexX1f5xX3xX1axX4bxX1axX3xX4exX4fxX2fxXdxX6xX3xX1xX2b9xXdxX3xX1xX42xX1f1xX1axX14xX142xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX296xX94xX29xX4fxXaxX12xX4b2xX1axX14xX3xX8cxX8dxXexXdxX1axX3xX4xX38fxX1axX14xX3xX4xX1xX94xX3xXdaxXdxX364xXexX3xX88xXe4xXexX3xX1xXe4xXdxX3xX1axX14xX1xX1f5xX3xXexX1xX42xX43xX1axX14xX3xX1cx112b1xX1axX1xX3xXdaxX6xX3xXdaxXf9xX1axX3xXexXdxX364xXbxX3xXexX1xX10xX94xX3xX14xXdxX47axX6xX3xX13xX14xX6xX72xX3xXcxX1xX75xX3xX13xX1xX2c7xX3xX20dxX2caxX3xX9bxX6bxX3x10340xX2fxX6xX1axX3xX9bxX130xX3xX9bxX222xX1axX3xX1cxX130xX3xX4exX4fxX2fxXdxX6xX3xX7xX31dxX3xX1cxX42xX43xX4xX3xXexX75xX3xX4xX1xf7b6xX4xX3xXdbxX3xX13xX14xX6xX3xXexX2fxX94xX1axX14xX3xXexX42xX1f1xX1axX14xX3xX5xX6xXdxX3xX14x12daaxX1axX142xX54xX142xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27dxX8dxXexX1xX94xX2fxXaxX12xXcxX1xX10xX94xX3xXcxXcxX283xX83xX13xX0xX54xXbxX12
Theo TTXVN