TP Thanh Hóa chọn Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng làm điểm cách ly tập trung
(Baothanhhoa.vn) - Để chủ động phòng, chống dịch Covid-19, TP Thanh Hóa đã chọn Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng, đường Yên Ngựa, phường Hàm Rồng làm điểm cách ly tập trung của thành phố.
6b92xc6cexbc6fx918cxc87fx11f85x124e1x7a83x11ec7xX7xe721xcf1bx8261x8fadxb871x10ff3xX5xecd9xXaxdca2xXcxf8b0xX3xXcxX1xX6xd1e6xX1xX3x7aeaxf42exX6xX3xX4xX1x10042xX19xX3xXcx8ee8xd83dxX19x114adxX3xXexffe0xbedexX3xX1cx9f91xXdxX3xX19xX29xX1xf87bxX3xX1cx837exX2dxX3xc926x11460xX19xX29xX3xX5xX39xX2dxX3x95c0xXdx11acfxX2dxX3xX4x9240xX4xX1xX3xX5x7ccfxX3xXex8167xXbxX3xXexX26xX27xX19xX29xX0x725dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX10xX6xe4b1xXaxX12x8366xX47xX3xX4xX1x10770xX3xX45xX30xX19xX29xX3xXbxX1xe9d3xX19xX29x10787xX3xX4xX1x8244xX19xX29xX3xX6exX36xX4xX1xX3x1294cxdae1x8526xXdxX6exfbfexX2x125fbxX82xX3xXcxX14xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX3xX45x74e9xX3xX4xX1xX22xX19xX3xXcxX26xX27xX19xX29xX3xXexX2cxX2dxX3xX1cxX30xXdxX3xX19xX29xX1xX36xX3xX1cxX39xX2dxX3xX3cxX3dxX19xX29xX82xX3xX45x1205dxb1c2xX19xX29xX3x124aexe2cexX19xX3x7916xX29x7bf3xX6xX82xX3xXbxX1xXccxXcdxX19xX29xX3xX1cxX39xX2dxX3xX3cxX3dxX19xX29xX3xX5xX39xX2dxX3xX45xXdxX47xX2dxX3xX4xX4bxX4xX1xX3xX5xX50xX3xXexX53xXbxX3xXexX26xX27xX19xX29xX3xX4xX76xX6xX3xXexX1xX39xX19xX1xX3xXbxX1xX86x70ebxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8fxX10xX19xXexX10xX26xXaxX12xX0xXdxX2dxX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6exXexX1xX27xX2dx10f00xX3xXdxX8fxX10xX19xXexX10xX26xXaxX3xX7xXexX50xX5xX10xX9xXax10675xXdxX6exXexX1x9f27xX3x10b1axe644x12766xXbxcb42xda22xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX153xX3x7289xX155xX96xXbxX159xX15axXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX153xX5cxX5cxXdxX113xX13cxX6xX90xXexX1xX6xX19xX1xX1xX90xX6xX113xX91xX19xX5cxX19xX10xX14exX7xX5cxf348xX157xX2xX157xX5cxX2xX156xX164xX6exX18exX2xe5f9xX2xX199xX2xX156xXex726cxX19fxX199xX156xX19fxX5xX157xX113x97dcxXbxX29x12671xX26xX9xX2xX199xX157xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX3xX4xX1xX22xX19xX3xXcxX26xX27xX19xX29xX3xXexX2cxX2dxX3xX1cxX30xXdxX3xX19xX29xX1xX36xX3xX1cxX39xX2dxX3xX3cxX3dxX19xX29xX3xX5xX39xX2dxX3xX45xXdxX47xX2dxX3xX4xX4bxX4xX1xX3xX5xX50xX3xXexX53xXbxX3xXexX26xX27xX19xX29xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxea7dxX90xX6exX50xXaxX12xX71xX2cxX50xX3xX5xX39xX3xX45xX36xX6xX3xX45xXdxX47xX2dxX3x10a4bxX3xX159xX6xX3xXexX26xX27xX19xX29xX3xXexX2cxX2dxX3xXexX1xX39xX19xX1xX3xXbxX1xX86xX82xX3xb9c8xX1xX27xe636xX19xX3xX91xXdxXd2xX19xX3xXexX1xX90xX4bxX19xX29xX3xX2dxX4bxXexX82xX3xX13cxeae9xX90xX3xX45xX25axX2dxX3xX4xX4bxX4xX3xX45xXdxfd72xX27xX3xX242xXdx124b4xX19xX3xX91xX267xX3xX4x88f2xX3xX7xX228xX3xX1xc6ddxX3xXex9401xX19xX29xX3xX91xX39xX3x10591xXexX3xX19xX29xX27xX50xX3xX4xX273xX3xX29xX2cxX50xX3xX25axX19xX1xX3xX1xXccxX228xX19xX29xX3xX45xcd46xX19xX3xX4xX4bxX4xX3xX45xX36xX6xX3xXbxX1xXccxX273xX19xX29xX3xX242xX1xX4bxX4xX113xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX212xX90xX6exX50xX3xXbxX8fxX10xX19xXexX10xX26xXaxX12xX0xXdxX2dxX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX8fxX10xX19xXexX10xX26xXaxX3xX7xXexX50xX5xX10xX9xXaxX14exXdxX6exXexX1xX153xX3xX155xX156xX157xXbxX159xX15axX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX153xX3xb25exX155xX303xXbxX159xX15axXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX153xX5cxX5cxXdxX113xX13cxX6xX90xXexX1xX6xX19xX1xX1xX90xX6xX113xX91xX19xX5cxX19xX10xX14exX7xX5cxX18exX157xX2xX157xX5cxX2xX156xX164xX6exX18exX2xX199xX2xX19fxX156xX19fxXexX155xX303xX164xX2xX156xX5xX157xX113xX1a7xXbxX29xX1aaxX26xX9xX156xX155xX157xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX3xX4xX1xX22xX19xX3xXcxX26xX27xX19xX29xX3xXexX2cxX2dxX3xX1cxX30xXdxX3xX19xX29xX1xX36xX3xX1cxX39xX2dxX3xX3cxX3dxX19xX29xX3xX5xX39xX2dxX3xX45xXdxX47xX2dxX3xX4xX4bxX4xX1xX3xX5xX50xX3xXexX53xXbxX3xXexX26xX27xX19xX29xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8fxX6xXbxXexXdxX90xX19xXaxX12xc633xX1xX27xX3xX91xXd7xX4xX3xX4xX4bxX4xX1xX3xX5xX50xX3xX45xXa7xX3xX45xXccx10a9bxX4xX3xX6exXd7xX19xX29xX3xX5xXd2xX19xX3xX228xX3xXbxX1xX283xX6xX3xX13cxXd2xX19xX3xXexX26xX90xX19xX29xX3xXcxX26xX27xX19xX29xX3xXexX2cxX2dxX3xX1cxX30xXdxX3xX19xX29xX1xX36xX3xX1cxX39xX2dxX3xX3cxX3dxX19xX29xX113xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8fxX10xX19xXexX10xX26xXaxX12xX0xXdxX2dxX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX8fxX10xX19xXexX10xX26xXaxX3xX7xXexX50xX5xX10xX9xXaxX14exXdxX6exXexX1xX153xX3xX155xX156xX157xXbxX159xX15axX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX153xX3xX303xX2xX2xXbxX159xX15axXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX153xX5cxX5cxXdxX113xX13cxX6xX90xXexX1xX6xX19xX1xX1xX90xX6xX113xX91xX19xX5cxX19xX10xX14exX7xX5cxX18exX157xX2xX157xX5cxX2xX156xX164xX6exX18exX2xX199xX18exX155xX303xX157xXexX303xX2xX96xX164xX96xX5xX157xX113xX1a7xXbxX29xX1aaxX26xX9xX96xX19fxX155xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX3xX4xX1xX22xX19xX3xXcxX26xX27xX19xX29xX3xXexX2cxX2dxX3xX1cxX30xXdxX3xX19xX29xX1xX36xX3xX1cxX39xX2dxX3xX3cxX3dxX19xX29xX3xX5xX39xX2dxX3xX45xXdxX47xX2dxX3xX4xX4bxX4xX1xX3xX5xX50xX3xXexX53xXbxX3xXexX26xX27xX19xX29xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8fxX6xXbxXexXdxX90xX19xX3xXbxX8fxX10xX19xXexX10xX26xXaxX12xX3baxX1xX27xX3xX91xXd7xX4xX3xXexXdxXd2xX27xX3xX45xX30xX4xX82xX3xX242xX1xed19xX3xXexX26xX27xX19xX29xX3xX4xX273xX3xX13cxX25axX19xX3xX1xX90xX39xX19xX3xXexX1xX39xX19xX1xX113xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX212xX90xX6exX50xXaxX12xXcxX1xX10xX90xX3xX242xX29dxX3xX1xX90xX279xX4xX1xX82xX3xXcxX14xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX3xX7x8e55xX3xX7xX524xX3xX6exeb46xX19xX29xX3xX156xX3xX19xX29xX245xXdxX3xX19xX1xX39xX3xX228xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXexX1xX4bxXdxX3xXexX279xXdxX3xXcxX26xX27xX19xX29xX3xXexX2cxX2dxX3xX1cxX30xXdxX3xX19xX29xX1xX36xX3xX1cxX39xX2dxX3xX3cxX3dxX19xX29xX3xX45xX47xX3xX5xX39xX2dxX3xX19xX273xXdxX3xX4xX4bxX4xX1xX3xX5xX50xX3xXexX53xXbxX3xXexX26xX27xX19xX29xX113xX3xa903x12862xXdxX3xXexXdxX19xX1xX3xXexX1xX27cxX19xX3xX242xX1x97fbxX19xX3xXexX26xXccxX273xX19xX29xX82xX3xXexfef7xX3xX1xX245xX2dxX3xb8d0xX27xX6xX3xd1d2xX19xX29xX39xX50xX3xX2dxdd6axX19xX29xX3xX96xX94xX164xa892xX82xX3xX212xX6xX19xX3xX8fxX1x9cb3xX3xX1xX27xX50xX3x127b2xX27xX2cxX19xX3x6e6fxXd7xX3xXcxX14xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX3xX45xXa7xX3xX45xXdxX267xX27xX3xX45xX30xX19xX29xX3xX4xX4bxX19xX3xX13cxX30xX82xX3xX4xX1xXdxX29dxX19xX3xX7x10bcfxX82xX3xX5xXd7xX4xX3xX5xXccxX3cfxX19xX29xX3xX6exX2cxX19xX3xX5f1xX27xX2cxX19xX3xXexXd7xX3xX91xX26cxX3xXexf331xX3xX4xX1x9b28xX4xX3xXexX660xX19xX29xX3xX91xX26cxX3xX7xXdxX19xX1xX3xX2dxX245xXdxX3xXexX26xXccxXcdxX19xX29xX82xX3xXbxX1xX27xX19xX3xXexXdxXd2xX27xX3xX45xX30xX4xX3xX242xX1xX524xX3xXexX26xX5fcxX19xX29xX113xX3xX71xX3dxX19xX29xX3xXexX1xXcdxXdxX82xX3xX13cxX86xX3xXexX26xX283xX82xX3xX7xe8c2xXbxX3xX159xX29dxXbxX3xX19xX273xXdxX3x116eaxX19xX82xX3xX228xX82xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX1xX90xX279xXexX3xX91xX39xX3xX91xXdxX26cxX4xX3xX29xX6adxX19xX3xX13cxXdxX47xX19xX3xX13cxX4bxX90xX3xXexX279xXdxX3xX242xX1xX27xX3xX91xXd7xX4xX3xX4xX4bxX4xX1xX3xX5xX50xX113xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX212xX90xX6exX50xX3xXbxX8fxX10xX19xXexX10xX26xXaxX12xX0xXdxX2dxX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX8fxX10xX19xXexX10xX26xXaxX3xX7xXexX50xX5xX10xX9xXaxX14exXdxX6exXexX1xX153xX3xX155xX156xX157xXbxX159xX15axX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX153xX3xX303xX18exX96xXbxX159xX15axXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX153xX5cxX5cxXdxX113xX13cxX6xX90xXexX1xX6xX19xX1xX1xX90xX6xX113xX91xX19xX5cxX19xX10xX14exX7xX5cxX18exX157xX2xX157xX5cxX2xX156xX164xX6exX18exX2xX199xX18exX18exX2xX19fxXexX155xX18exX157xX303xX19fxX5xX157xX113xX1a7xXbxX29xX1aaxX26xX9xX96xX19fxX156xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX3xX4xX1xX22xX19xX3xXcxX26xX27xX19xX29xX3xXexX2cxX2dxX3xX1cxX30xXdxX3xX19xX29xX1xX36xX3xX1cxX39xX2dxX3xX3cxX3dxX19xX29xX3xX5xX39xX2dxX3xX45xXdxX47xX2dxX3xX4xX4bxX4xX1xX3xX5xX50xX3xXexX53xXbxX3xXexX26xX27xX19xX29xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8fxX6xXbxXexXdxX90xX19xXaxX12xb0c6xXd7xX4xX3xX5xXccxX3cfxX19xX29xX3xX6exX2cxX19xX3xX5f1xX27xX2cxX19xX3xXexX1xXd7xX4xX3xX1xXdxX26cxX19xX3xX7xX6adxXbxX3xX159xX29dxXbxX82xX3xX6exX22xX19xX3xX19xX1xfc5dxX19xX29xX3xX45xX3dxX3xX91xX53xXexX3xX242xX1xX245xX19xX29xX3xX6exX5fcxX19xX29xX3xX45xX29dxX19xX3xXexX279xXdxX3xX242xX1xX27xX3xX228xX3xXexX53xXbxX3xXexX26xX27xX19xX29xX113xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8fxX10xX19xXexX10xX26xXaxX12xX0xXdxX2dxX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX8fxX10xX19xXexX10xX26xXaxX3xX7xXexX50xX5xX10xX9xXaxX14exXdxX6exXexX1xX153xX3xX155xX156xX157xXbxX159xX15axX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX153xX3xX303xX164xX156xXbxX159xX15axXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX153xX5cxX5cxXdxX113xX13cxX6xX90xXexX1xX6xX19xX1xX1xX90xX6xX113xX91xX19xX5cxX19xX10xX14exX7xX5cxX18exX157xX2xX157xX5cxX2xX156xX164xX6exX18exX2xX199xX18exX303xX2xX164xXexX96xX199xX156xX96xX199xX5xX157xX113xX1a7xXbxX29xX1aaxX26xX9xX155xX156xX164xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX3xX4xX1xX22xX19xX3xXcxX26xX27xX19xX29xX3xXexX2cxX2dxX3xX1cxX30xXdxX3xX19xX29xX1xX36xX3xX1cxX39xX2dxX3xX3cxX3dxX19xX29xX3xX5xX39xX2dxX3xX45xXdxX47xX2dxX3xX4xX4bxX4xX1xX3xX5xX50xX3xXexX53xXbxX3xXexX26xX27xX19xX29xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8fxX6xXbxXexXdxX90xX19xXaxX12xX7f8xXd7xX4xX3xX5xXccxX3cfxX19xX29xX3xX6exX2cxX19xX3xX5f1xX27xX2cxX19xX3xXexX1xXd7xX4xX3xX1xXdxX26cxX19xX3xX6exX22xX19xX3xX91xX26cxX3xX7xXdxX19xX1xX3xX242xX1xX27xX3xX228xX3xXexX53xXbxX3xXexX26xX27xX19xX29xX113xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX212xX90xX6exX50xXaxX12x9f2dxXd7xX3xX242xXdxX29dxX19xX3xX45xX29dxX19xX3xX4xX27xX86xXdxX3xX19xX29xX39xX50xX3xX2dxX6xXdxX3xX5f5xX2xX2xX94xX164xX603xX3xX2dxX22xXdxX3xX4xX245xX19xX29xX3xXexX4bxX4xX3xX4xX1xX27xX5dfxX19xX3xX13cxX36xX3xX91xX267xX3xX4xX273xX3xX7xX228xX3xX91xX53xXexX3xX4xX1xc164xXexX82xX3xX1xX53xX27xX3xX4xX27cxX19xX3xXexX1xXdxX29dxXexX3xX50xX29dxX27xX3xX7xX570xX3xX1xX90xX39xX19xX3xXexX1xX39xX19xX1xX113xX3xXd5xX29xX90xX39xXdxX3xX26xX6xX82xX3xXcxX14xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX6xX3xX4xea93xX19xX29xX3xX6exXd7xX3xX242xXdxX29dxX19xX3xX5xXd7xX6xX3xX4xX1xX22xX19xX3xX4xX245xX19xX29xX3xX7xX228xX3xX159xXa7xX3xX1cxX90x124bcxX19xX29xX3x1138cxX19xX1xX3xX4xXa23xX3xX5xX39xX2dxX3xX45xXdxX47xX2dxX3xX4xX4bxX4xX1xX3xX5xX50xX3xXexX53xXbxX3xXexX26xX27xX19xX29xX3xXexX1xX664xX3xX18exX113xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX212xX90xX6exX50xXaxX12xX71xX4bxX19xX29xX3xX4xX1x7046xX3x8852xX82xX3xXexX1xX39xX19xX1xX3xXbxX1xX86xX3xX45xXa7xX3xX4xX245xX19xX29xX3xX13cxX86xX3xX45xXccxXcdxX19xX29xX3xX6exX2cxX50xX3xX19xX1dxX19xX29xX3xX91xX39xX3xX7xX86xX3xX4xX76xX6xX3xX45xXdxX26cxX19xX3xXexX1xX90xX279xXdxX3xX6exXdxX3xX45xX30xX19xX29xX3xXcxX26xXccxX228xX19xX29xX3xX13cxX6xX19xX3xX4xX1xX60cxX3xX45xX279xX90xX3xXbxX1xX7fxX19xX29xX82xX3xX4xX1xX86xX19xX29xX3xX6exX36xX4xX1xX3xX8fx101d4xX5cfx7138xX9a0xX94xX2xX96xX3xX45xX47xX3xXexXdxX29dxXbxX3xX19xX1xX53xX19xX3xXexX1xX245xX19xX29xX3xXexXdxX19xX82xX3xXbxX1xX25axX19xX3xX4bxX19xX1xX3xX91xX267xX3xXexcf9cxX19xX1xX3xX1xXb26xX19xX1xX3xX6exX36xX4xX1xX3xX13cxX26cxX19xX1xX113xX3xX5f5xX617xX86xX3xX45xXccxXcdxX19xX29xX3xX6exX2cxX50xX3xX19xX1dxX19xX29xX3xX157xX19fxX19fxX96xX18exX303xX199xX18exX303xX199xX113xX3xX617xX86xX3xX45xXdxX26cxX19xX3xXexX1xX90xX279xXdxX3xX6exXdxX3xX45xX30xX19xX29xX3xXcxX26xXccxX228xX19xX29xX3xX13cxX6xX19xX3xX4xX1xX60cxX3xX45xX279xX90xX3xXbxX1xX7fxX19xX29xX82xX3xX4xX1xX86xX19xX29xX3xX6exX36xX4xX1xX3xX8fxXaf9xX5cfxXafbxX9a0xX94xX2xX96xX3xXexX1xX39xX19xX1xX3xXbxX1xX86xX3xX157xX96xX2xX18exX113xX155xX157xX303xX113xX157xX303xX155xX603xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa49xX27xXexX1xX90xX26xXaxX12xXcxX26xX27cxX19xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX0xX5cxXbxX12
Trần Thanh