Hai thành viên cuối cùng của EU thông qua quỹ phục hồi hậu đại dịch
Quốc hội Áo và Ba Lan ngày 27/5 đã thông qua quỹ hỗ trợ phục hồi kinh tế giai đoạn hậu đại dịch COVID-19 của Liên minh châu Âu (EU).
270bx5b7bx4c98x5d72x8c90x458cxa3f3x94d9x439axX7x7091x3d43x6abex71a9x3e8bx9ff7xX5x6fb8xXax5779x3561xX6xXdxX3xXexX1x7336x51a3xX1xX3x62bcxXdx925fxX1axX3xX4x3992x2fc6xXdxX3xX4x633fxX1ax91dcxX3xX4x7723xX6xX3x7aa3x9ed7xX3xXexX1x9d74xX1axX2axX3x9cf1xX23xX6xX3xX39xX23x9957xX3xXbxX1x7c26xX4xX3xX1x57f0xXdxX3xX1x30a3xX23xX3x9084x88efxXdxX3x98e0x4cddxX4xX1xX0x6073xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX52xXaxX12x6398xX23xX24xX4xX3xX1x52f1xXdxX3x57fcx3083xX3xX1dxX19xX3x4369xX6xX3x4373xX6xX1axX3xX1axX2axX19x7bd8xX3x6e84x8ea9xX57x748dxX3xX4ex9157xX3xXexX1xX35xX1axX2axX3xX39xX23xX6xX3xX39xX23xX3fxX3xX1x5ffcxX3xXex3c92x7f27xX3xXbxX1xX43xX4xX3xX1xX47xXdxX3xa9f8xXdxX1axX1xX3xXex2aafxX3xX2axXdxX6xXdxX3xX4exX76xX4fxX1axX3xX1xX4bxX23xX3xX4exX4fxXdxX3xX52xX53xX4xX1xX3x9cc3x7fb2x69a3xa9d6x729ax6879xX2x6986xX3xX4xX2dxX6xX3xX7exXdxX1fxX1axX3x9cedxXdxX1axX1xX3xX4xX1x6c31xX23xX3x6005xX23xX3x8d99xX30xX31x2b38x3345xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxX6xXbxXexXdxX76xX1axXaxX12xX0xXdxXdexX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXdexX7xXd1xXbxX1xX76xXexX76xXaxX3xX7xXexX85xX5xX10xX9xXaxX52xXdxX7xXbxX5xX6xX85x2846xX3x84caxX5xX76xX4xXadx9cbbxX3xXdexX6xXa1xX2axXdxX1axXd1xX5xX10x3d87xXexX12dxX3xX6xX23xXexX76xX134xX3xXdexX6xXa1xX2axXdxX1axXd1xXa1xXdxX2axX1xXexX12dxX3xX6xX23xXexX76xX134xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX6xXdxX3xXexX1xX19xX1axX1xX3xX1dxXdxX1fxX1axX3xX4xX23xX24xXdxX3xX4xX28xX1axX2axX3xX4xX2dxX6xX3xX30xX31xX3xXexX1xX35xX1axX2axX3xX39xX23xX6xX3xX39xX23xX3fxX3xXbxX1xX43xX4xX3xX1xX47xXdxX3xX1xX4bxX23xX3xX4exX4fxXdxX3xX52xX53xX4xX1xX3xX1x3f0exX1axX1xX3x5ac3xX1axX1xX3xX2xXaxX3xX7xXa1xX4xX9xXaxX57xX57xXdxXefxX12fxX6xX76xXexX1xX6xX1axX1xX1xX76xX6xXefxX1dxX1axX57xX1axX10x60bbxX7xX57xX87xX2xX87xX2xX57xX2xX88x334fxX52xX8axX2xX8axX8ax4256x526axXd3xXexX8axX1d9xX1dfxX1d9xX5xX2xXefx5eacxXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xXdxX3xXexX1xX19xX1axX1xX3xX1dxXdxX1fxX1axX3xX4xX23xX24xXdxX3xX4xX28xX1axX2axX3xX4xX2dxX6xX3xX30xX31xX3xXexX1xX35xX1axX2axX3xX39xX23xX6xX3xX39xX23xX3fxX3xXbxX1xX43xX4xX3xX1xX47xXdxX3xX1xX4bxX23xX3xX4exX4fxXdxX3xX52xX53xX4xX1xXaxX3xX52xX6xXexX6xXd1xXbxX1xX76xXexX76xXd1xX76xXa1xXdxX2axXdxX1axX6xX5xXd1xX7xXa1xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX12dxX57xX57xX4xX52xX1axXdxXdexX2axXefxX1dxXdxX10xXexX1axX6xXdexXbxX5xX23xX7xXefxX1dxX1axX57xXex2c46xX87xX1dfxX57xX23xXbxX5xX76xX6xX52xX10xX52xX57x429exXbxX4xX1cfxX1dxX76xX1dxXexX57xX87xX1dfxX87xX2x6baexX1dfxX8axX28bxX87xX1d9xX57xX10xX23xX28bxX87xXefxX1eaxXbxX2axXaxX3xX57xX12xXebx5d8fxX2axX23xX47xX1axX12dxX3x8eb3x618bx79adxXeexX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxX76xX52xX85xXaxX12x574axXe5xX85xX3xX5xX19xX3xX1axX1x37ecxX1axX2axX3xX1ax3ed1x5bfcxX4xX3xXexX1xX19xX1axX1xX3xX1dxXdxX1fxX1axX3xX4xX23xX24xXdxX3xX4xX28xX1axX2axX3xXexXa1xX76xX1axX2axX3xX30xX31xX3xXexX1xX35xX1axX2axX3xX39xX23xX6xX3xX2ax6b41xXdxX3xX4x9341xX23xX3xXexXa1xXa2xX3x3b4bxX3xXdex52f7xX3xX4exX2cdx49ecxX1axX2axX3xX4xX1xX76xX3xX1dxXdx8612xX4xX3xXbxX1xX1fxX3xX4xX1xX23x60cfxX1axX3xXexX4fxXdxX3xX29fxX2axX1xX53xX3xX1dxXdxX316xX1axX3xX4xX1xXe5xX23xX3xXe8xX23xX3xXebxX30xX2a8xXeexXefxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxX76xX52xX85xXaxX12xX2bfx4329xX1axX2axX3xXexX1aexXdxX3xXexXa1xX1fxX1axX3xXexXa1xX6xX1axX2axX3xXcxX1cfxXdxXexXexX10xXa1xX3xX4x9e62xX3xX1axX1xXe5xX1axX3xX4xX28xX1axX2axX3xX1axX2axX19xX85xX305xX3x8d38xX85xX3xX1dxXdxX1fxX1axX3xXbxX1xX43xX3xXexXa1xX370xX4xX1xX3xX1axX2axXe5xX1axX3xX7xX370xX4xX1xX3xX30xX31xX3x6896xX76xX1xX6xX1axX1axX10xX7xX3xX13xX6xX1xX1axX3xX1axX1fxX23xX3xXa1x3d15xX12dxX3xa484xXcexX2cexXdxX3xX4xX370xX4xX3xXbxX1xXdxXb3xX23xX3xXexX1xX23xX4bxX1axX3xX4xX2dxX6xX3xX6cxX23xX24xX4xX3xX1xX72xXdxX3xX75xX76xX3xX1dxX19xX3xX7bxX6xX3xX7exX6xX1axX3xX1axX2axX19xX85xX3xX1xX35xXdexX3xX1axX6xX85xX305xX3xX87xX88xX3xX39xX23xX24xX4xX3xX2axXdxX6xX3xXexX1xX19xX1axX1xX3xX1dxXdxX1fxX1axX3xX30xX31xX3xX4exX8dxX3xX1xX76xX19xX1axX3xXex3aa5xXexX3xX39xX23xX85xX3xXexXa1xX1aaxX1axX1xX3xXbxX1xX1fxX3xX4xX1xX23xX320xX1axX3xXexX4fxXdxX3xX39xX23xX24xX4xX3xX1xX72xXdxXefx6546xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxX76xX52xX85xXaxX12xXcxXa1xX2cdxX2cexX4xX3xX4exX2faxX305xX3xX2axXdxX2cexXdxX3xX4xX1xX2fexX4xX3xX30xX31xX3xX4xX1xX76xX3xX12fxXdxXb3xXexX3xX1axXb3xX23xX3xX4xX370xX4xX3xX39xX23xX24xX4xX3xX2axXdxX6xX3xXexX1xX19xX1axX1xX3xX1dxXdxX1fxX1axX3xX1axX1xX417xXexX3xXexXa1x5f2fxX3xX1dx8e14xX3xXadxXb3xX3xX1xX76xX4fxX4xX1xX3xXexXa1xX1fxX1axX305xX3xX2axX2faxXdxX3xX4xX2fexX23xX3xXexXa1xXa2xX3xXexXa1xX53xX3xX2axXdxX370xX3xX271xX88xX87xX3xXex37f4xX3xX10xX23xXa1xX76xX3xXebxX1d9xX87xX1dfxX3xXexX4c1xX3xX31x8fc6xXd0xXeexX3xX4xX2faxX3xXexX1x50d9xX3xX12fx7bf0xXexX3xX4ex80edxX23xX3xX4exX2cdxXa2xX4xX3xXexXa1xXdxX4daxX1axX3xXadxX1xX6xXdxX3xX1dxX19xX76xX3xXexX1xX370xX1axX2axX3xX7bxX1aexX85xX3xXexX2cexXdxXefxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxX76xX52xX85xXaxX12xX6cxX23xX3fxX3xXbxX1xX43xX4xX3xX1xX47xXdxX3xXadxXdxX1axX1xX3xXexXb3xX3xX1xX4bxX23xX3xXccxXcdxXcexXcfxXd0xXd1xX2xXd3xX3xX5xX19xX3xXdexX72xXexX3xXbxX1xX4e1xX1axX3xXexXa1xX76xX1axX2axX3xX2axX2faxXdxX3xX1axX2axXe5xX1axX3xX7xX370xX4xX1xX3xX52xX19xXdxX3xX1xX4fxX1axX3xX4exXb3xX1axX3xX1axX354xXdexX3xX87xX1dfxX87xX88xX3xX4xX2dxX6xX3xX30xX31xX3xX1dxX2cexXdxX3xXex6c06xX1axX2axX3xXexXa1xX53xX3xX2axXdxX370xX3xX2xXefxX1d9xX1dfxX1dfxX3xXexX4c1xX3xX10xX23xXa1xX76xX3xXebxXexX2cdx29adxX1axX2axX3xX4exX2cdxX59bxX1axX2axX3xX87xXefxX2xXd3xX1dfxX3xXexX4c1xX3xX31xX4d1xXd0xXeexX3xX1axX1x60d7xXdexX3xX2axXdxX1aexXdxX3xX39xX23xX85xXb3xXexX3xX1axX1xX2c8xX1axX2axX3xX1xX4bxX23xX3xX39xX23xX1aexX3xX1dxX497xX3xXadxXdxX1axX1xX3xXexXb3xX3xX1dxX19xX3xX27exX8dxX3xX1xX72xXdxX3xX7xX6xX23xX3xXadxX1xXdxX3xX4exX4fxXdxX3xX52xX53xX4xX1xX3xXccxXcdxXcexXcfxXd0xXd1xX2xXd3xX3xX12fxX28xX1axX2axX3xXbxX1xX370xXexXefxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxX76xX52xX85xXaxX12xX29fxX2axXe5xX1axX3xX7xX370xX4xX1xX3xX52xX19xXdxX3xX1xX4fxX1axX3xX1axX2faxXdxX3xXexXa1xX1fxX1axX3xX4exX2cdxXa2xX4xX3xX4xX370xX4xX3xX1axX1xX19xX3xX5xX8dxX1axX1xX3xX4exX4fxX76xX3xX87xX88xX3xX1axX2cdxX2cexX4xX3xXexX1xX19xX1axX1xX3xX1dxXdxX1fxX1axX3xX30xX31xX3xX1axX1xX417xXexX3xXexXa1xX494xX3xXexX1xX370xX1axX2axX3xX2xX87xX3xX1axX354xXdexX3xX1axX2axX76xX370xXdxX3xXexX4fxXdxX3xX1xX72xXdxX3xX1axX2axX1xX53xX3xXexX1xX2cdxXa2xX1axX2axX3xX4ex9f2dxX1axX1xX3xX4xX2dxX6xX3xXadxX1xX24xXdxX305xX3xXexX57exX3xX4xX1xX2fexX4xX3xX308xX3xXexX1xX2dxX3xX4exX35xX3xX7bxXa1xX23xX7xX7xX10xX5xX7xX3xXebxX7bxX697xXeexXefxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxX76xX52xX85xXaxX12xX29fxX2axX76xX19xXdxX3xX1xX9exX3xXexXa1xXa2xX3xXbxX1xX43xX4xX3xX1xX47xXdxX3xXadxXdxX1axX1xX3xXexXb3xX3xXex29daxX3xX4exX4fxXdxX3xX52xX53xX4xX1xX3xXccxXcdxXcexXcfxXd0xXd1xX2xXd3xX3xX305xX3xX2axX2faxXdxX3xXbxX1xX43xX4xX3xX1xX47xXdxX3xX4x3106xX1axX3xX2axXdx613exXbxX3xX30xX31xX3xXexX1x8f45xX4xX3xX1xXdxX316xX1axX3xX4xX370xX4xX3xX4xX1xX23xX85xX4daxX1axX3xX4exX57exXdxX3xXexX1xX35xX1axX2axX3xX39xX23xX6xX3xX1axX1xXdxX497xX23xX3xX4xX1xX494xX1axX1xX3xX7xX370xX4xX1xX3xX5xX2cexX1axX3xX1axX1xX2cdxX3xXcxX1xa438xX6xX3xXexX1xX23xX4bxX1axX3x9dd9xX6xX1axX1xX305xX3xX4xX370xX4xX1xX3xXdexX4fxX1axX2axX3xX7xX24xX3xX1dxX19xX3xXbxX1xX370xXexX3xXexXa1xXdxX4daxX1axX3xX1dxX2c8xX1axX2axX3xXdexX4fxX1axX1xXefxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a6xX23xXexX1xX76xXa1xXaxX12xXcxX1xX10xX76xX3xX2a6xX2a7xX2a8xX0xX57xXbxX12
Theo AFP