Quán triệt, triển khai luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 31-5, UBND tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước; Nghị định 37/2019/NĐ-CP và Nghị định số 31/2019/NĐ-CP của Chính phủ.
7cbfx8c27xcd9cxa7abxa346xc9abx9555xa2c4xf2f6xX7xcaf9x8a90xa829x9e61xfd8bxbfdexX5xd9c2xXaxc3c6xX0xfa43xX12x9a9fxdeb3xd687xea7exX3xXexee62xXdxd991xXexde2fxX3xXexX1cxXdxb6f2xX19xX3xd260xX1xX6xXdxX3xX5xX17xb87exXexX3xX7xb345xX6xX3xfaffxb46bxXdxX20xX3xX14xX37xX3xX7xX17xX19xe8dcxX3x8291xdee6xXexX3xX7x9efbxX3xX36xXdxea5bxX17xX3xX5xX17xX2fxXexX0x9d17xX14xX12xX0xX54xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8e90xX10xX6x8001xXaxX12xd963xX41xa2aex97e0xX3x102a4xX2xb9ecxa013xX20xX3xb60exccafxX6dxa184xX3xXexc9e6xX19xX1xX3xXexX37xX3xX4xX1xe115xX4xX3xX1xX44xXdxX3xX19xX41xX1x10a7bxX3xc5dexX17xX18xX19xX3xXexX1cxXdxX1exXexX20xX3xXexX1cxXdxX25xX19xX3xX28xX1xX6xXdxX3xX5xX17xX2fxXexX3xX7xX33xX6xX3xX36xX37xXdxX20xX3xX14xX37xX3xX7xX17xX19xX41xX3xX43xX44xXexX3xX7xX48xX3xX36xXdxX4cxX17xX3xX4x9ea1xX6xX3xX72xc4dfxX3xX5xX17xX2fxXexX3xX4xc511xX3xX5xXdxf8edxX19xX3xX93xX17xX6xX19xX3xX36xa667xX19xX3xX93xX17xX70xX3xX1xb0b6x108abxX4xX1xc2ecxX3x9dafxX17xX2fxXexX3xa6f5xX1x10830xX19xX41xX20xX3xX4xX1xX48xX19xX41xX3xXexX1xX6xX43xX3xX19xX1xa6dbxX19xX41xXf2xX3xXf4xX17xX2fxXexX3xX79x105faxXeexX3xc12fxX1exX3xX14x10223xX3xX43xX2fxXexX3xX6dxX1xX6fxX3xX19xeaa8xb190xX4xXf2xX3xX6dxX41xX1xX91xX3xX36xX91xX19xX1xX3xX72xXd1xX54xee34xef38xX2xbab3xX54xX6dxb4b8xX74xbab8xXf9xX3xX11bxX6fxX3xX6dxX41xX1xX91xX3xX36xX91xX19xX1xX3xX7xX48xX3xX72xX2xX54xX13cxX13dxX2xX13fxX54xX6dxX142xX74xX144xXf9xX3xX4xXcdxX6xX3xX144xX1xX11fxX19xX1xX3xXbxX1xXcdxd557xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX10xX19xXexX10xX1cxXaxX12xX0xXdxX43xX41xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6axXexX1xX17xX43xX14xX3xXdxX144xX10xX19xXexX10xX1cxXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxa01fxXdxX6axXexX1xe022xX3x849fxa5dfxX13dxXbxfaeexXf2xX3xX1xX10xXdxX41xX1xXexX1b2xX3xX1b5xX13cxXd1xXbxX1b8xXf2xXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b2xX54xX54xXdxX172xX14xX6xXeexXexX1xX6xX19xX1xX1xXeexX6xX172xX11bxX19xX54xX19xX10xX1adxX7xX54xX2xX13fxX13cxX2xX54xX2xX13dxX75xX6axX75xX2xX13dxX13cxX75xX2xXd1xXexXd1xc310xX13dxX72xX1b4xX5xX13dxX172xafa1xXbxX41xb491xX1cxX9xX1b4xX1b4xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX18xX19xX3xXexX1cxXdxX1exXexX20xX3xXexX1cxXdxX25xX19xX3xX28xX1xX6xXdxX3xX5xX17xX2fxXexX3xX7xX33xX6xX3xX36xX37xXdxX20xX3xX14xX37xX3xX7xX17xX19xX41xX3xX43xX44xXexX3xX7xX48xX3xX36xXdxX4cxX17xX3xX5xX17xX2fxXexXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX6xXbxXexXdxXeexX19xXaxX12xXcxXeexX6fxX19xX3xX4xX118xX19xX1xX3xX1xX44xXdxX3xX19xX41xX1xX91xX172xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xXeexX6axX70xXaxX12xX7bxd0b6xX3xX28xX1xX6xXdxX3xX43xXefxX4xX3xX1xX44xXdxX3xX19xX41xX1xX91xX3xX4xXd9xX3xX4xX18xX4xX3xX36xef27xX19xX41xX3xX4xX1xX11fxX1b2xX3xXf4xXddxX3xXcxX1xX91xX3xXcxX1x100eexX19xX20xX3xaf2axX70xX3xX11bxXdxXddxX19xX3xX79xX6xX19xX3xXcxX1xX12axbd2axX19xX41xX3xX11bx109a3xX3xXcxX7exX19xX1xX3xXcdxX70xX20xX3xXf9xX1xXd9xX3xX144xX1xXcdxX3xXexX91xX4xX1xX3xX78xX79xX6dxX7bxX3xXexX7exX19xX1xXf2xX3xX36xXefxXdxX3xX6axXdxX1exX19xX3xX5x9838xX19xX1xX3xX36xXefxXeexX3xX4xX18xX4xX3xX4xX2dexX4xX20xX3xX11bxX2dexX3xXexX1xX17xX44xX4xX3xX79xX44xX3x81a8xXe6xX3xX1xXeexXefxX4xX1xX3xX74xX3xX142xb8f6xX17xX3xXexX12axX20xX3xX79xX44xX3xX144x88f1xX19xX41xX3xX6xX19xX20xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xXexX1cxX6xX3xX144xX1xX11fxX19xX1xX3xXbxX1xXcdxXf2xX3xX5xX30bxX19xX1xX3xX36xXefxXeexX3xX4xX18xX4xX3xX7xbf28xX20xX3xX14xX6xX19xX20xX3xX19xX41xX6fxX19xX1xX20xX3xX36xXeexX6fxX19xX3xXexX1xX25xX3xX4xca53xXbxX3xXexX7exX19xX1xXf2xX3xX4xX18xX4xX3xX1xX17xX70xX1exX19xX20xX3xXexX1xX91xX3xX1b8xX30bxX20xX3xXexX1xX6fxX19xX1xX3xXbxX1xX48xXf2xX3xXexX1xX6fxX19xX1xX3xX11bxXdxXddxX19xX3xX67xX44xXdxX3xX36xX2b4xX19xX41xX3xXf9xX1xX48xXdxX3xX1xffc2xXbxX3xXbxX1xX37xX3xX14xXdxXe6xX19xX20xX3xX41xXdxX18xXeexX3xX6axX2dexX4xX3xXbxX1xX18xXbxX3xX5xX17xX2fxXexX3xXexX7exX19xX1xX20xX3xX14xX18xXeexX3xX4xX18xXeexX3xX11bxXdxXddxX19xX3xXbxX1xX18xXbxX3xX5xX17xX2fxXexX3xXexX7exX19xX1xX172xX172xX172xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX10xX19xXexX10xX1cxXaxX12xX0xXdxX43xX41xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX144xX10xX19xXexX10xX1cxXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX1adxXdxX6axXexX1xX1b2xX3xX1b4xX1b5xX13dxXbxX1b8xXf2xX3xX1xX10xXdxX41xX1xXexX1b2xX3xX72xX13cxX72xXbxX1b8xXf2xXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b2xX54xX54xXdxX172xX14xX6xXeexXexX1xX6xX19xX1xX1xXeexX6xX172xX11bxX19xX54xX19xX10xX1adxX7xX54xX2xX13fxX13cxX2xX54xX2xX13dxX75xX6axX75xX2xX13dxX13cxX75xX1b5xX75xXexX2xX1b4xX1b5xX2xX1b5xX5xX13dxX172xX206xXbxX41xX209xX1cxX9xX75xX13cxX13fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX18xX19xX3xXexX1cxXdxX1exXexX20xX3xXexX1cxXdxX25xX19xX3xX28xX1xX6xXdxX3xX5xX17xX2fxXexX3xX7xX33xX6xX3xX36xX37xXdxX20xX3xX14xX37xX3xX7xX17xX19xX41xX3xX43xX44xXexX3xX7xX48xX3xX36xXdxX4cxX17xX3xX5xX17xX2fxXexXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX6xXbxXexXdxXeexX19xXaxX12xX144xX18xX4xX3xX36xXefxXdxX3xX14xXdxX25xX17xX3xXexX1xX6xX43xX3xX6axX298xX3xX1xX44xXdxX3xX19xX41xX1xX91xX172xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xXeexX6axX70xXaxX12xXcxXefxXdxX3xX1xX44xXdxX3xX19xX41xX1xX91xX20xX3xX4xX18xX4xX3xX36xXefxXdxX3xX14xXdxX25xX17xX3xX36xX12axX3c4xX4xX3xX19xX41xX1xX10xX3xX4xX18xX4xX3xX14xX18xXeexX3xX4xX18xXeexX3xX11bxXdxXddxX19xX3xXbxX1xX37xX3xX14xXdxXe6xX19xX20xX3xXexX1cxX17xX70xX4cxX19xX3xX36xXefxXexX3xX19xX1x103a6xX19xX41xX3xX19xX44xXdxX3xX6axX17xX19xX41xX3xX4xfddaxX3xX14xX118xX19xX20xX3xX4xX18xX4xX3xX11bx10a6bxX19xX3xX14xX118xX19xX3xX93xX17xX70xX3xXbxX1xXefxX43xX3xXbxX1xX18xXbxX3xX5xX17xX2fxXexX3xX43xX12bxXdxX3xX14xX6xX19xX3xX1xX6fxX19xX1xX20xX3xX41xX2b4xX43xX1b2xX3xXf4xX17xX2fxXexX3xX7xX33xX6xX3xX36xX37xXdxX20xX3xX14xX37xX3xX7xX17xX19xX41xX3xX43xX44xXexX3xX7xX48xX3xX36xXdxX4cxX17xX3xX4xXcdxX6xX3xX72xXd1xX3xX5xX17xX2fxXexX3xX4xXd9xX3xX5xXdxXddxX19xX3xX93xX17xX6xX19xX3xX36xXe6xX19xX3xX93xX17xX70xX3xX1xXeexXefxX4xX1xX3xX36xX30bxX3xX7xX33xX6xX3xX36xX37xXdxX20xX3xX14xX37xX3xX7xX17xX19xX41xX3xXd1xX3xX5xX17xX2fxXexX3xXexX1xX17xX44xX4xX3xX5xda55xX19xX1xX3xX11bxX298xX4xX3xXexX6fxXdxX3xX19xX41xX17xX70xXddxX19xX3xX11bxX6fxX3xX43xX33fxXdxX3xXexX1cxX12axX2d9xX19xX41xXf2xX3xX1b5xX3xX5xX17xX2fxXexX3xXexX1xX17xX44xX4xX3xX5xX62fxX19xX1xX3xX11bxX298xX4xX3xX41xXdxX6xXeexX3xXexX1xX33fxX19xX41xX3xX11bxX2fxX19xX3xXexX118xXdxXf2xX3xX1b5xX3xX5xX17xX2fxXexX3xXexX1xX17xX44xX4xX3xX5xX62fxX19xX1xX3xX11bxX298xX4xX3xX28xX1xXeexX6xX3xX1xe766xX4xX3xX11bxX6fxX3xX4xX33fxX19xX41xX3xX19xX41xX1xX1exXf2xX3xX1b5xX3xX5xX17xX2fxXexX3xXexX1xX17xX44xX4xX3xX5xX62fxX19xX1xX3xX11bxX298xX4xX3xXexX6fxXdxX3xX4xX1xX11fxX19xX1xXf2xX3xX72xX3xX5xX17xX2fxXexX3xXexX1xX17xX44xX4xX3xX5xX62fxX19xX1xX3xX11bxX298xX4xX3xX19xX33fxX19xX41xX3xX19xX41xX1xXdxX1exXbxXf2xX3xX72xX3xX5xX17xX2fxXexX3xXexX1xX17xX44xX4xX3xX5xX62fxX19xX1xX3xX11bxX298xX4xX3xXexX1xX33fxX19xX41xX3xXexXdxX19xX3xX11bxX6fxX3xXexX1cxX17xX70xX4cxX19xX3xXexX1xX33fxX19xX41xd9e3xX3xXcxX1cxXeexX19xX41xX3xX36xXd9xX20xX3xX7xX33xX6xX3xX36xX37xXdxX3xX4xX18xX4xX3xX5xXeexXefxXdxX3xX93xX17xX70xX3xX1xXeexXefxX4xX1xX3xX28xX1xX33fxX19xX41xX3xXbxX1x9593xX3xX1xX3c4xXbxX20xX3xX4xX118xX19xX3xXexX1cxX36axX3xX7xX298xX3xXbxX1xX18xXexX3xXexX1cxXdxX25xX19xX20xX3xX5xXeexXefxXdxX3xX14xbb90xX3xX19xX1xX57dxX19xX41xX3xX41xXdxX383xX70xX3xXbxX1x8f88xXbxX3xXexX1cxX18xXdxX3xX93xX17xX70xX3xX5xX17xX2fxXexX3xX4xXcdxX6xX3xX28xXdxX19xX1xX3xXexXe6xX3xXexX1xX91xX3xXexX1cxX12axX2d9xX19xX41xX20xX3xXexXefxXeexX3xX14xX12axX12bxX4xX3xX36xX44xXexX3xXbxX1xX18xX3xX11bxX4cxX3xXexX1xXcdxX3xXexX2dexX4xX3xX1xX6fxX19xX1xX3xX4xX1xX11fxX19xX1xX20xX3xXexX1xf18bxX4xX3xX36xef37xX70xX3xX93xX17xX18xX3xXexX1cxX2c6xX19xX1xX3xX4xX118xXdxX3xX4xX18xX4xX1xX3xX1xX6fxX19xX1xX3xX4xX1xX11fxX19xX1xX3xXexX1cxXeexX19xX41xX3xX1xXeexXefxXexX3xX36xX44xX19xX41xX3xX36xX334xX17xX3xXexX12axX20xX3xX7xX118xX19xX3xX1b8xX17xX383xXexX3xX28xXdxX19xX1xX3xX6axXeexX6xX19xX1xX172xX3xX142xX2b4xX19xX41xX3xXexX1xX2d9xXdxX20xX3xX144xX1xX11fxX19xX1xX3xXbxX1xXcdxX3xX36xX30bxX3xX14xX6xX19xX3xX1xX6fxX19xX1xX3xX6dxX41xX1xX91xX3xX36xX91xX19xX1xX3xX7xX48xX3xX72xXd1xX54xX13cxX13dxX2xX13fxX54xX6dxX142xX74xX144xXf9xX3xX19xX41xX6fxX70xX3xXd1xX74xX75xX74xX13cxX13dxX2xX13fxX3xX93xX17xX70xX3xX36xX91xX19xX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxXe6xXexX3xXexX1xXdxX3xX1xX6fxX19xX1xX3xX43xX44xXexX3xX7xX48xX3xX36xXdxX4cxX17xX3xX4xXcdxX6xX3xXf4xX17xX2fxXexX3xX16xX17xX70xX3xX1xXeexXefxX4xX1xX3xX36xX25xX3xX93xX17xX70xX3xX36xX91xX19xX1xX3xX4xX2dexX3xXexX1xX25xX3xX1xXd9xX6xX3xX4xX18xX4xX3xX19xX44xXdxX3xX6axX17xX19xX41xX3xX4xXcdxX6xX3xXf4xX17xX2fxXexX3xX14xX118xXeexX3xX36xX118xX43xX3xXexX1cxXdxX25xX19xX3xX28xX1xX6xXdxX3xXexX1xX298xX4xX3xX1xXdxX1exX19xX3xXexX1xX48xX19xX41xX3xX19xX1xX383xXexX3xXexX1cxXddxX19xX3xXexXeexX6fxX19xX3xX93xX17xX48xX4xX172xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xXeexX6axX70xXaxX12xXf4xX17xX2fxXexX3xXf9xX1xXfbxX19xX41xX20xX3xX4xX1xX48xX19xX41xX3xXexX1xX6xX43xX3xX19xX1xX10dxX19xX41xX3xX36xX12axX3c4xX4xX3xX16xX17xX48xX4xX3xX1xX44xXdxX3xX14xX6xX19xX3xX1xX6fxX19xX1xX3xX19xX597xX43xX3xX13cxX13dxX13dxX75xX20xX3xX7xX33xX6xX3xX36xX37xXdxX20xX3xX14xX37xX3xX7xX17xX19xX41xX3xX13cxX3xX5xX334xX19xX3xX19xX597xX43xX3xX13cxX13dxX13dxXd1xX3xX11bxX6fxX3xX19xX597xX43xX3xX13cxX13dxX2xX13cxX172xX3xXcxXefxXdxX3xX28x8d97xX3xX1xX697xXbxX3xXexX1xX87xX3xX1b4xX20xX3xX16xX17xX48xX4xX3xX1xX44xXdxX3xX28xX1xXd9xX6xX3x968fxdf88x849dxX3xX36xX30bxX3xXexX1xX33fxX19xX41xX3xX93xX17xX6xX3xXf4xX17xX2fxXexX3xXf9xX1xXfbxX19xX41xX20xX3xX4xX1xX48xX19xX41xX3xXexX1xX6xX43xX3xX19xX1xX10dxX19xX41xX3xX19xX597xX43xX3xX13cxX13dxX2xX1ffxX3xX11bxX12bxXdxX3xX19xX1xXdxX4cxX17xX3xX7xX33xX6xX3xX36xX37xXdxX3xX93xX17xX6xX19xX3xXexX1cxX697xX19xX41xX20xX3xX19xX1xX12axX1b2xX3xdc98xX36axX3xX1cxX44xX19xX41xX3xXbxX1xXefxX43xX3xX11bxXdxX3xX18xXbxX3xX6axX2dexX19xX41xX3xX43xX44xXexX3xX7xX48xX3xX14xXdxX1exX19xX3xXbxX1xX18xXbxX3xXbxX1xXfbxX19xX41xX20xX3xX4xX1xX48xX19xX41xX3xXexX1xX6xX43xX3xX19xX1xX10dxX19xX41xXf2xX3xX43xX36axX3xX1cxX44xX19xX41xX3xXbxX1xXefxX43xX3xX11bxXdxX20xX3xX36xX48xXdxX3xXexX12axX3c4xX19xX41xX3xX4xXd9xX3xX19xX41xX1xX62fxX6xX3xX11bxX2dexX3xX28xXddxX3xX28xX1xX6xXdxX3xXexX6fxXdxX3xX7xX118xX19xX20xX3xXexX1xX17xX3xX19xX1xX2fxXbxXf2xX3xX1xXeexX6fxX19xX3xXexX1xXdxX1exX19xX3xX1xX58bxX19xX3xXexX37xX3xX4xX1xX87xX4xX3xX4xX58bxX3xX93xX17xX6xX19xX3xX4xXd9xX3xXexX1xX7d4xX43xX3xX93xX17xX70xX4cxX19xX3xX28xXdxX25xX19xX3xX7xXeexX18xXexX3xXexX6fxXdxX3xX7xX118xX19xX20xX3xXexX1xX17xX3xX19xX1xX2fxXbxX3xXexX1xX10xXeexX3xX1xX12axX12bxX19xX41xX3xXexX2fxXbxX3xXexX1cxX17xX19xX41xX20xX3xXexX1xX17xX3xX41xX697xX19xX3xX36xX334xX17xX3xX43xX48xXdxX20xX3xX4xX1xX17xX70xXddxX19xX3xX19xX41xX1xXdxX1exXbxX20xX3xX36xX44xX4xX3xX5xX2fxXbxX3xX11bxX6fxX3xXexX597xX19xX41xX3xXexX1xX7d4xX43xX3xX93xX17xX70xX4cxX19xX71bxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xXeexX6axX70xXaxX12xXf4xX17xX2fxXexX3xX14xX118xXeexX3xX11bxX1exX3xX79xX11fxX3xX43xX2fxXexX3xX6dxX1xX6fxX3xX19xX12axX12bxX4xX3xX4xXd9xX3xX1xXdxX1exX17xX3xX5xX298xX4xX3xXexX1xXdxX3xX1xX6fxX19xX1xX3xXexc942xX3xX19xX41xX6fxX70xX3xX2xX74xXd1xX74xX13cxX13dxX13cxX13dxX20xX3xXexX1xX6xX70xX3xXexX1xXe6xX3xXf9xX1xX18xXbxX3xX5xX1exX19xX1xX3xX79xX118xXeexX3xX11bxX1exX3xX14xX11fxX3xX43xX2fxXexX3xX6dxX1xX6fxX3xX19xX12axX12bxX4xX3xX19xX597xX43xX3xX13cxX13dxX13dxX13dxX172xX3xXf4xX17xX2fxXexX3xX41xX2b4xX43xX3xX75xX3xX4xX1xX12axX58bxX19xX41xX20xX3xX13cxX1ffxX3xX36xXdxX4cxX17xX20xX3xX93xX17xX70xX3xX36xX91xX19xX1xX3xX19xX1xX57dxX19xX41xX3xX11bxX383xX19xX3xX36xX4cxX3xX93xX17xX6xX19xX3xXexX1cxX697xX19xX41xX3xX19xX1xX12axX1b2xX3xX9aaxX18xX4xX3xX36xX91xX19xX1xX3xX1cxebd2xX3xXbxX1xXefxX43xX3xX11bxXdxX20xX3xXbxX1xdf99xX19xX3xX5xXeexXefxXdxX3xX6axX6xX19xX1xX3xX43xX2dexX4xX3xX11bxX6fxX3xX11bxXdxX1exX4xX3xX14xX6xX19xX3xX1xX6fxX19xX1xX3xX14xX11fxX3xX43xX2fxXexX3xX6dxX1xX6fxX3xX19xX12axX12bxX4xXf2xX3xX36xX2b4xX19xX41xX3xXexX1xX2d9xXdxX3xX93xX17xX70xX3xX36xX91xX19xX1xX3xX4xX2dexX3xXexX1xX25xX3xX4xX18xX4xX3xX1xXeexXefxXexX3xX36xX44xX19xX41xX3xX11bxX4cxX3xX7xX6xXeexX20xX3xX4xX1xX2dexXbxX20xX3xXexX1xX48xX19xX41xX3xX28xXddxX20xX3xXbxX1xX37xX3xX14xXdxXe6xX19xX20xX3xX11bxX2fxX19xX3xX4xX1xX17xX70xX25xX19xX20xX3xX41xXdxX6xXeexX3xX19xX1xX2fxX19xX20xX3xX4xX17xX19xX41xX3xX4xX383xXbxX20xX3xX4xX1xX17xX70xX25xX19xX3xX41xXdxX6xXeexX3xX14xX11fxX3xX43xX2fxXexX3xX6dxX1xX6fxX3xX19xX12axX12bxX4xX3xX4xXcdxX6xX3xX4xX58bxX3xX93xX17xX6xX19xX20xX3xXexX37xX3xX4xX1xX87xX4xX3xX20xX3xX4xX18xX3xX19xX1xXc07xX19xX71bxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX10xX19xXexX10xX1cxXaxX12xX0xXdxX43xX41xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX144xX10xX19xXexX10xX1cxXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX1adxXdxX6axXexX1xX1b2xX3xX1b4xX1b5xX13dxXbxX1b8xXf2xX3xX1xX10xXdxX41xX1xXexX1b2xX3xX1b5xX1b5xX13cxXbxX1b8xXf2xXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b2xX54xX54xXdxX172xX14xX6xXeexXexX1xX6xX19xX1xX1xXeexX6xX172xX11bxX19xX54xX19xX10xX1adxX7xX54xX2xX13fxX13cxX2xX54xX2xX13dxX75xX6axX75xX2xX13dxX13cxXd1xX2xXd1xXexX75xXd1xX1b4xX72xX1b4xX5xX13dxX172xX206xXbxX41xX209xX1cxX9xX1b4xX75xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX18xX19xX3xXexX1cxXdxX1exXexX20xX3xXexX1cxXdxX25xX19xX3xX28xX1xX6xXdxX3xX5xX17xX2fxXexX3xX7xX33xX6xX3xX36xX37xXdxX20xX3xX14xX37xX3xX7xX17xX19xX41xX3xX43xX44xXexX3xX7xX48xX3xX36xXdxX4cxX17xX3xX5xX17xX2fxXexXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX6xXbxXexXdxXeexX19xXaxX12xX142xX2b4xX19xX41xX3xX4xX1xX11fxX3xXf9xX1xXd9xX3xX144xX1xXcdxX3xXexX91xX4xX1xX3xX78xX79xX6dxX7bxX3xXexX7exX19xX1xX3xXf4xXddxX3xXcxX1xX91xX3xXcxX1xX2c6xX19xX3xXbxX1xX18xXexX3xX14xXdxX25xX17xX3xX28xX1xX6xXdxX3xX43xXefxX4xX3xX1xX44xXdxX3xX19xX41xX1xX91xX172xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xXeexX6axX70xXaxX12xX0xX6xX3xX19xX6xX43xX10xX9xXax9fd4xf7c5xXeexX79xX6xX4xX28xXaxX12xX0xX54xX6xX12xXf9xX1xX18xXexX3xX14xXdxX25xX17xX3xX28xX1xX6xXdxX3xX43xXefxX4xX3xX1xX44xXdxX3xX19xX41xX1xX91xX20xX3xXf9xX1xXd9xX3xX144xX1xXcdxX3xXexX91xX4xX1xX3xX78xX79xX6dxX7bxX3xXexX7exX19xX1xX3xXf4xXddxX3xXcxX1xX91xX3xXcxX1xX2c6xX19xX3xX19xX1xX383xX19xX3xX43xXefxX19xX1xX1b2xX3xX142xXc07xX70xX3xX5xX6fxX3xX19xX1xX57dxX19xX41xX3xX11bxX597xX19xX3xX14xX118xX19xX3xXbxX1xX18xXbxX3xX5xX17xX2fxXexX3xX43xX12bxXdxX3xX4xXd9xX3xfac1xX3xX19xX41xX1xX62fxX6xX20xX3xX11bxX6xXdxX3xXexX1cxXfbxX3xX1xXe6xXexX3xX7xX87xX4xX3xX93xX17xX6xX19xX3xXexX1cxX697xX19xX41xX20xX3xX41xXdxX7d0xXbxX3xX4xX1xXeexX3xX5xX30bxX19xX1xX3xX36xXefxXeexX3xX4xX18xX4xX3xX4xX383xXbxX20xX3xX4xX18xX4xX3xX19xX41xX6fxX19xX1xX3xX19xb586xX43xX3xX14xXf04xXexX3xX28xX91xXbxX3xXexX1xX2d9xXdxX3xX19xX44xXdxX3xX6axX17xX19xX41xX20xX3xXeb9xX3xX19xX41xX1xX62fxX6xX20xX3xXexX334xX43xX3xX93xX17xX6xX19xX3xXexX1cxX697xX19xX41xX3xX4xXcdxX6xX3xX4xX18xX4xX3xXf4xX17xX2fxXexX3xX43xX12bxXdxX3xX14xX6xX19xX3xX1xX6fxX19xX1xX20xX3xX93xX17xX6xX3xX36xXd9xX3xX19xXc07xX19xX41xX3xX4xX6xXeexX3xX11bxX6xXdxX3xXexX1cxXfbxX20xX3xXexX1cxX18xX4xX1xX3xX19xX1xXdxX1exX43xX3xX4xXcdxX6xX3xX4xX18xX4xX3xX4xX58bxX3xX93xX17xX6xX19xX3xX5xXdxXddxX19xX3xX93xX17xX6xX19xX3xXexX1cxXeexX19xX41xX3xX4xX33fxX19xX41xX3xXexX18xX4xX3xX41xXdxX18xXeexX3xX6axX2dexX4xX20xX3xXbxX1xX37xX3xX14xXdxXe6xX19xX3xXbxX1xX18xXbxX3xX5xX17xX2fxXexX3xX11bxX6fxX3xXbxX1xX2dexX4xX3xX11bxX2dexX3xXexX48xXexX3xX4xX1xXeexX3xX4xX33fxX19xX41xX3xXexX18xX4xX172xX3xX9acxX2c6xX3xX11bxX2fxX70xX20xX3xX4xX18xX4xX3xX36xXefxXdxX3xX14xXdxX25xX17xX3xXexX1xX6xX43xX3xX6axX298xX3xX1xX44xXdxX3xX19xX41xX1xX91xX3xX4xX334xX19xX3xXexX2fxXbxX3xXexX1cxX17xX19xX41xX3xXexXdxXe6xXbxX3xXexX1xX17xX20xX3xX19xX41xX1xXdxXddxX19xX3xX4xX87xX17xX3xXexX6fxXdxX3xX5xXdxX1exX17xX20xX3xX5xXf04xX19xX41xX3xX19xX41xX1xX10xX3xX11bxX6fxX3xX4xXd9xX3xXexX1xX33fxX19xX41xX3xXexXdxX19xX3xXexX1cxX6xXeexX3xX36xX37xXdxX3xX1xX6xXdxX3xX4xX1xXdxX4cxX17xX3xX19xX1xX57dxX19xX41xX3xX19xX44xXdxX3xX6axX17xX19xX41xX3xX4xX18xX4xX3xX11bxX597xX19xX3xX14xX118xX19xX3xX93xX17xX70xX3xXbxX1xXefxX43xX3xXbxX1xX18xXbxX3xX5xX17xX2fxXexX3xX36xX12axX3c4xX4xX3xXexX1cxXdxX25xX19xX3xX28xX1xX6xXdxX3xXexXefxXdxX3xX1xX44xXdxX3xX19xX41xX1xX91xX172xX3xab4bxX6xX17xX3xX1xX44xXdxX3xX19xX41xX1xX91xX3xX19xX6fxX70xX20xX3xX5xX30bxX19xX1xX3xX36xXefxXeexX3xX4xX18xX4xX3xX7xX36axX20xX3xX14xX6xX19xX20xX3xX19xX41xX6fxX19xX1xXf2xX3xX4xX18xX4xX3xX1xX17xX70xX1exX19xX20xX3xXexX1xX91xX3xX1b8xX30bxX20xX3xXexX1xX6fxX19xX1xX3xXbxX1xX48xX3xX1b8xXc07xX70xX3xX6axX298xX19xX41xX3xX28xXe6xX3xX1xXeexXefxX4xX1xX3xX4xX2dexX3xXexX1xX25xX3xXexX37xX3xX4xX1xX87xX4xX3xXexX1cxXdxX25xX19xX3xX28xX1xX6xXdxX3xX28xX91xXbxX3xXexX1xX2d9xXdxX3xX4xXd9xX3xX1xXdxX1exX17xX3xX93xX17xX118xX3xX11bxX597xX19xX3xX14xX118xX19xX3xXbxX1xX18xXbxX3xX5xX17xX2fxXexX3xX36xXe6xX19xX3xX36xX33fxX19xX41xX3xX36xX118xXeexX3xX4xX18xX19xX3xX14xX44xX3xX11bxX6fxX3xX19xX41xX12axX2d9xXdxX3xX6axXc07xX19xX3xX36xX12axX3c4xX4xX3xX14xXdxXe6xXexX20xX3xXexX1xX298xX4xX3xX1xXdxX1exX19xX3xX36xX7d0xX19xX41xX3xX93xX17xX70xX3xX36xX91xX19xX1xX3xX4xXcdxX6xX3xX5xX17xX2fxXexX172xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa917xX17xXexX1xXeexX1cxXaxX12xX0xX14xX12xXcxX33fxX3xX7bxX17xX19xX41xX0xX54xX14xX12xX0xX54xXbxX12
Tô Dung