Tình hình dịch bệnh trên thế giới: Hơn 109 triệu ca nhiễm
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 14/2, dịch bệnh COVID-19 đã lây lan tới 219 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, khiến 109.168.912 người nhiễm và 2.406.975 người tử vong.
9b65x12250x154efx1373cx13cbbx139eax125b9xbe1ex165aexX7x15c30xd33fxf4f7x149f8x143c1xe93bxX5xee84xXax130b9xXcx131b6x15abdxX1xX3xX1xX14xX15xX1xX3x12fb7x12c6dxX4xX1xX3x163eax131e9xX15xX1xX3xXexb750x11bb2xX15xX3xXexX1x11287xX3x10436xXdx10edaxXdx108acxX3xcfd4x14c4exX15xX3xX2xeb40x10854xX3xXexX28xXdxX23x12343xX3xX4xX6xX3xX15xX1xXdx12588x10c5dxX0x118e0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX10xX6xX1dxXaxX12xXcxX1xX10x147b2xX3xXexX28xX6xX15xX30xX3xXexX1x12e8cxX15xX30xX3x1112bxX29xX3x112d7xX65xX28xX5xX1dxX65xX4bxX10xXexX10xX28xX7xc5d5xXdxX15xab01xX65x11735xX3xXexc05axX15xX1xX3x14cbfxX2exX15xX3xc37fxX92xX1xX3xX15xX30xd0fdx9cf9xX3xX2xbec0xX4dxX92xX87xX3xX1dxX1exX4xX1xX3xX22xX23xX15xX1xX3xe342xcb73x1299cxe3cexeff8xf498xX2xX3cxX3xX8ex1586axX3xX5xe585xX99xX3xX5xX6xX15xX3xXexX32xXdxX3xX92xX2xX3cxX3xf91fxX42xX6fxX4xX3xX30xXdxX6xX3xdae3xX98xX3xXd0xbef0xX15xX30xX3xX5xXb5xX15xX1xX3xXexX1x14c3axX3xXexX28xX29xX15xX3xXexX1xX2exX3xX30xXdxX32xXdxX87xX3xX73xX1xXdxX2exX15xX3xX2xX3bxX3cxX82xX2x135fbx168e2xX82xX3cxX2xX92xX3xX15xX30xe018xff41xXdxX3xX15xX1xXdxX4axX4bxX3xXd0xX98xX3xX92xX82xX9cxX3bxXfbxX82xX3cx12ce0xbb6dxX3xX15xX30xX104xX105xXdxX3xXex10013xX3xXd0xX65xX15xX30xX82xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf6dfxX65xX1dxX99xXaxX12xX0xXdxX4bxX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX4bxX7xXb0xXbxX1xX65xXexX65xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX1xX3xX1xX14xX15xX1xX3xX1dxX1exX4xX1xX3xX22xX23xX15xX1xX3xXexX28xX29xX15xX3xXexX1xX2exX3xX30xXdxX32xXdxX34xX3xX36xX37xX15xX3xX2xX3bxX3cxX3xXexX28xXdxX23xX42xX3xX4xX6xX3xX15xX1xXdxX4axX4bxX3xX1xX14xX15xX1xX3xa193xX15xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxX82xX22xX6xX65xXexX1xX6xX15xX1xX1xX65xX6xX82xXd0xX15xX4dxX15xX10xX76xX7xX4dxX92xX2xX3bxX118xX4dxX2xX118xX118xX1dxX2xX3bxX118xX2xX118xX2xX9cxXexX119x15118xX118xX3cxX5xX2xX82x14abcxXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX1xX3xX1xX14xX15xX1xX3xX1dxX1exX4xX1xX3xX22xX23xX15xX1xX3xXexX28xX29xX15xX3xXexX1xX2exX3xX30xXdxX32xXdxX34xX3xX36xX37xX15xX3xX2xX3bxX3cxX3xXexX28xXdxX23xX42xX3xX4xX6xX3xX15xX1xXdxX4axX4bxXaxX3xX1dxX6xXexX6xXb0xXbxX1xX65xXexX65xXb0xX65xX28xXdxX30xXdxX15xX6xX5xXb0xX7xX28xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX34xX4dxX4dxX4xX1dxX15xXdxX4bxX30xX82xXd0xXdxX10xXexX15xX6xX4bxXbxX5xX42xX7xX82xXd0xX15xX4dxXexXfbxX92xX3bxX4dxX42xXbxX5xX65xX6xX1dxX10xX1dxX4dxX85xX7xX4bxX7xX99xX4dxX92xX3bxX92xX2xb569xX3bxX92xX26bxX2xX9cxX4dxXexXexa703xXd0xX15xX26bxXexXdxX10xX4bxX26bxXd0xX6xX4xX274xXdxX15xX26bxX92xX82xX1d7xXbxX30xXaxX3xX4dxX12xd079xX1xXb8xX15xX3xXd0xXdxX29xX15xX3xX99xX3xXexX2exX3xXexXdxX29xX4bxX3xXd0xc629xX4xX274xXdxX15xX3xXbxX1x13ebdxX15xX30xX3xXabxXacxXadxXaexXafxXb0xX2xX3cxX3xX4xX1xX65xX3xX15xX30xX104xX105xXdxX3xX1dxXb8xX15xX3xXex108d2xXdxX3x122f5xX65xX7xX15xX65xX76xXdxX10xX4xX87xX3xX4bxXdxc3c5xX15xX3xX15xX6xX4bxX3xX138xX6xX3xb690xX6xX15xX87xX3xX15xX30xX98xX99xX3xX2xX92xX4dxX92xX4dxX92xX3bxX92xX2xX82xX3x155b7xd3e7xX15xX1xX34xX3xac0ex13d9axX2fbxX4dxXcxXcxd3b4xXadxX28dx10341xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX65xX1dxX99xXaxX12x1630fxX42xX6fxX4xX3xX30xXdxX6xX3xX22xX1exX3xX19bxX15xX1xX3xX1xX104xa83bxX15xX30xX3xX15xX1x14f2dxXexX3xXd0x12884xX15xX3xX5xX98xX3x1159ex128adxX3xXd0xX32xXdxX3xX92xXfcxX82xX2xX3cxXfcxX82xX119xXfbxXfbxX3xX4xX6xX3xX15xX1xXdxX4axX4bxX3xXd0xX98xX3xX9cxX3cxXfbxX82xX3bxXfbxX119xX3xX4xX6xX3xXexX122xX3xXd0xX65xX15xX30xX82xX3xee91x1008exX15xX30xX3xXexX1xX36fxX3xX1xX6xXdxX3xXexX1xX2exX3xX30xXdxX32xXdxX3xXd0xX2d6xX3xX7xX6fxX3xX4xX6xX3xX15xX1xXdxX4axX4bxX3xX5xX98xX3x1365fxX15xX3xX36ex12fd3xX3xX2f5xX2xX3bxX82xX3cxX3bxX9cxX82xX3cxX9cxX3bxX3xX4xX6xX304xX3xXd0xX98xX3xX8exX36fxX15xX30xX3xXexX1xX36fxX3xX1xX6xXdxX3xXd0xX2d6xX3xX7xX6fxX3xX4xX6xX3xXexX122xX3xXd0xX65xX15xX30xX3xX5xX98xX3xX138xX28xX6xefcexXdxX5xX3xX2f5xX92xX1d1xXfcxX82xXfbxX9cxX118xX3xX4xX6xX304xX82xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX65xX1dxX99xXaxX12xX301xd691xXexX3xXexX1xX10xX65xX3xX73xX1xX42xX3xXd0x14933xX4xX87xX3xX138xX2a2xX4xX3xX33cxX33dxX3xXd0xX98xX3xX4xX1xXb8xX42xX3x10725xX42xX3xX22xX1exX3xX19bxX15xX1xX3xX1xX104xX32cxX15xX30xX3xX15xX1xXdxX2d6xX42xX3xX15xX1xX332xXexX87xX3xX1xXdxX23xX15xX3xX8exXb5xX3xX30xX1xXdxX3xX15xX1x12717xX15xX3xX5xdd61xX15xX3xX5xX104x121b4xXexX3xX1d1xX92xX82xX2xX3cxXfbxX82xX3bxX92xX9cxX3xX4xX6xX3xXd0xX98xX3xX1d1xX92xX82xX2xXfbxXfcxX82xXfbxX2xX92xX3xX4xX6xX3xX15xX1xXdxX4axX4bx146f3xX3xXexXdxX2exXbxX3xX8exX2exX15xX3xX5xX98xX3xX4xX1xXb8xX42xX3xe577xX3xX1xX37xX15xX3xX92xX9cxX3xXexX28xXdxX23xX42xX3xX4xX6xX3xX15xX1xXdxX4axX4bxX3xXd0xX98xX3xX28dxX6xX4bxX3xX33cxX33dxX3xXd0xX32xXdxX3xX1xX37xX15xX3xX2xXfbxX87xXfcxX3xXexX28xXdxX23xX42xX3xX4xX6xX82xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX65xX1dxX99xXaxX12xXcxX2c6xXdxX3xX33cxX33dxX87xX3xX22xX6xX15xX30xX3xXabxX6xX5xXdxX85xX65xX28xX15xXdxX6xX3xX5xX98xX3xX15xX37xXdxX3xX4x14e0axX3xX7xX6fxX3xX4xX6xX3xX15xX1xXdxX4axX4bxX3xX4xX6xX65xX3xX15xX1xX332xXexX87xX3xX1xXdxX23xX15xX3xX8exXb5xX3xX5xX29xX15xX3xXexX32xXdxX3xX1d1xX82xX9cxXfbxX119xX82xX3cxX118xX3cxX3xX4xX6xX87xX3xXexX28xX65xX15xX30xX3xX8exX4f4xX3xX4xX4f4xX3xX9cxXfbxX82xXfcxX119xX119xX3xX4xX6xX3xXexX122xX3xXd0xX65xX15xX30xX474xX3xXexXdxX2exXbxX3xX8exX4f4xX3xX5xX98xX3xX22xX6xX15xX30xX3xXcxX10xX274xX6xX7xX3xXd0xX32xXdxX3xX1xX37xX15xX3xX92xX87xX119xX3xXexX28xXdxX23xX42xX3xX4xX6xX3xX15xX1xXdxX4axX4bxX82xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX65xX1dxX99xXaxX12xXabx11b17xX4xX3xX22xX6xX15xX30xX3x12a7axX5xX65xX28xXdxX1dxX6xX87xX3xX28dxX10xX76xX3xcadcxX65xX28xX73xX3xXd0xX98xX3xXaexX5xX5xXdxX15xX65xXdxX7xX3xX8exX2d6xX42xX3xX8exXb5xX3xX30xX1xXdxX3xX15xX1xX444xX15xX3xX1xX37xX15xX3xX2xX87xX2xX3xXexX28xXdxX23xX42xX3xX4xX6xX3xX15xX1xXdxX4axX4bxX82xX3xX138xX6xX15xX30xX3xX4xX4f4xX3xX7xX6fxX3xX4xX6xX3xXexX122xX3xXd0xX65xX15xX30xX3xX4xX6xX65xX3xXexX1xX36fxX3xX1xX6xXdxX3xXexX28xX29xX15xX3xX4xX19bxX3xX15xX104xX32xX4xX3xX5xX98xX3xX28dxX10xX76xX3xX5a5xX65xX28xX73xX3xXd0xX32xXdxX3xX9cxX119xX82xX3cxX9cxX118xX3xX4xX6xX82xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX65xX1dxX99xXaxX12xXcxX2c6xXdxX3xX396xX15xX3xX36exX39axX87xX3xX7xX6fxX3xX4xX6xX3xX15xX1xXdxX4axX4bxX3xX4bxX32xXdxX3xXd0xX98xX3xX7xX6fxX3xX4xX6xX3xXexX122xX3xXd0xX65xX15xX30xX3xX4bxX32xXdxX3xX1x169fdxX15xX30xX3xX15xX30xX98xX99xX3xX8exX6xX15xX30xX3xX5xXdxX29xX15xX3xXex11135xX4xX3xX30xXdxX19bxX4bxX82xX3xX28dxX30xX98xX99xX3xX2xX9cxX4dxX92xX87xX3xX15xX104xX32xX4xX3xX15xX98xX99xX3xX30xX1xXdxX3xX15xX1xX444xX15xX3xX92xX3bxX92xX3xX4xX6xX3xX15xX1xXdxX4axX4bxX3xX4bxX32xXdxX87xX3xX30xXdxX19bxX4bxX3xX4bxX2c6xX15xX1xX3xX7xX65xX3xXd0xX32xXdxX3xX4xX65xX15xX3xX7xX6fxX3xX2xX92xX82xX2xXfcxXfcxX3xX4xX6xX3xX4bxX32xXdxX3xXexX28xX65xX15xX30xX3xX15xX30xX98xX99xX3xX2xX1d1xX4dxX92xX82xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX65xX1dxX99xXaxX12xXcxX28xX65xX15xX30xX3xX73xX1xXdxX3xX8exX4f4xX87xX3xX138xX28xX6xX3d3xXdxX5xX3xX8exXb5xX3xX30xX1xXdxX3xX15xX1xX444xX15xX3xX15xX30xX98xX99xX3xXexX1xX36fxX3xX119xX3xX5xXdxX29xX15xX3xXexXdxX2exXbxX3xX4xX4f4xX3xX7xX6fxX3xX4xX6xX3xXexX122xX3xXd0xX65xX15xX30xX3xX1xX37xX15xX3xX2xX82xX3bxX3bxX3bxX3xX4xX6xX4dxX15xX30xX98xX99xX87xX3xX4xX681xX3xXexX1xb719xX3xX5xX98xX3xX2xX82xX3bxX9cxX1d1xX3xX4xX6xX3xXexX122xX3xXd0xX65xX15xX30xX3xXd0xX98xX3xX9cxX9cxX82xX92xX3cxX3cxX3xX4xX6xX3xX4bxX2a2xX4xX3xX4bxX32xXdxX3xXexX28xX65xX15xX30xX3xXd0xX2aaxX15xX30xX3xX92xX9cxX3xX30xXdxX105xX3xXc7xX42xX6xX82xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX65xX1dxX99xXaxX12xX0xXdxX4bxX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX4bxX7xXb0xXbxX1xX65xXexX65xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX1xX3xX1xX14xX15xX1xX3xX1dxX1exX4xX1xX3xX22xX23xX15xX1xX3xXexX28xX29xX15xX3xXexX1xX2exX3xX30xXdxX32xXdxX34xX3xX36xX37xX15xX3xX2xX3bxX3cxX3xXexX28xXdxX23xX42xX3xX4xX6xX3xX15xX1xXdxX4axX4bxX3xX1xX14xX15xX1xX3xX19bxX15xX1xX3xX92xXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxX82xX22xX6xX65xXexX1xX6xX15xX1xX1xX65xX6xX82xXd0xX15xX4dxX15xX10xX76xX7xX4dxX92xX2xX3bxX118xX4dxX2xX118xX118xX1dxX2xX3bxX118xX2xX118xX2xX9cxXexXfbxX92xXfcxX2xX5xX92xX82xX1d7xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX1xX3xX1xX14xX15xX1xX3xX1dxX1exX4xX1xX3xX22xX23xX15xX1xX3xXexX28xX29xX15xX3xXexX1xX2exX3xX30xXdxX32xXdxX34xX3xX36xX37xX15xX3xX2xX3bxX3cxX3xXexX28xXdxX23xX42xX3xX4xX6xX3xX15xX1xXdxX4axX4bxXaxX3xX1dxX6xXexX6xXb0xXbxX1xX65xXexX65xXb0xX65xX28xXdxX30xXdxX15xX6xX5xXb0xX7xX28xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX34xX4dxX4dxX4xX1dxX15xXdxX4bxX30xX82xXd0xXdxX10xXexX15xX6xX4bxXbxX5xX42xX7xX82xXd0xX15xX4dxXexXfbxX92xX3bxX4dxX42xXbxX5xX65xX6xX1dxX10xX1dxX4dxX85xX7xX4bxX7xX99xX4dxX92xX3bxX92xX2xX26bxX3bxX92xX26bxX2xX9cxX4dxXexXexX274xXd0xX15xX26bxX22xX28xX6xX3d3xXdxX5xX26bxX2xX82xX1d7xXbxX30xXaxX3xX4dxX12xX28dxX1xXb8xX15xX3xXd0xXdxX29xX15xX3xX99xX3xXexX2exX3xXexXdxX29xX4bxX3xXd0xX2a2xX4xX274xXdxX15xX3xXbxX1xX2aaxX15xX30xX3xXabxXacxXadxXaexXafxXb0xX2xX3cxX3xX4xX1xX65xX3xX15xX30xX104xX105xXdxX3xX1dxXb8xX15xX3xXexX2c6xXdxX3xX138xX28xX6xX7xXdxX5xXdxX6xX87xX3xX138xX28xX6xX3d3xXdxX5xX87xX3xX15xX30xX98xX99xX3xX2xX3bxX4dxX92xX4dxX92xX3bxX92xX2xX82xX3xX2f5xX2f6xX15xX1xX34xX3xXcxX36xX301xX4dxXcxXcxX301xXadxX28dxX304xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX65xX1dxX99xXaxX12xX2c9xX6xX65xX3xX2fbxX6xX42xX5xX65xX87xX3xX22xX6xX15xX30xX3xX8ex1009bxX15xX30xX3xX1dxXb8xX15xX3xX15xX1xX332xXexX3xX4x11b3dxX6xX3xX138xX28xX6xX3d3xXdxX5xX3xX5xX98xX3xX73xX1xX42xX3xXd0xX407xX4xX3xX22xX1exX3xX19bxX15xX1xX3xX1xX104xX32cxX15xX30xX3xX15x11676xX15xX30xX3xX15xX2d6xX3xX15xX1xX332xXexX3xXexX28xX65xX15xX30xX3xX4xX19bxX3xX15xX104xX32xX4xX87xX3xXd0xX32xXdxX3xXexXdfxX15xX30xX3xX4xX39axX15xX30xX3xX119xXfbxX82xX2xX3cxX2xX3xX4xX6xX3xXexX122xX3xXd0xX65xX15xX30xX3xXd0xX98xX3xX2xX82xX3cxX2xX2xX82xX9cxX2xX2xX3xX4xX6xX3xX15xX1xXdxX4axX4bxX474xX3xXexXdxX2exXbxX3xXexX1xX10xX65xX3xX5xX98xX3x12721xXdxX65xX3xX1dxX10xX3xf343xX6xX15xX10xXdxX28xX65xX87xX3xXd0xX32xXdxX3xX119xX119xX9cxX82xX3bxX9cxX3bxX3xX4xX6xX3xX4bxX2a2xX4xX3xXd0xX98xX3xX1d1xX2xX82xX1d1xXfcxX1d1xX3xX4xX6xX3xXexX122xX3xXd0xX65xX15xX30xX82xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX65xX1dxX99xXaxX12xX28dxX104xX32xX4xX3xX22xX1exX3xX19bxX15xX1xX3xX1xX104xX32cxX15xX30xX3xX15xX1xX332xXexX3xX32cxX3xX73xX1xX42xX3xXd0xX407xX4xX3xX4xX1xXb8xX42xX3xX41axX42xX3xX5xX98xX3xX28dxX30xX6xX87xX3xX15xX37xXdxX3xX1xXdxX23xX15xX3xX8exXb5xX3xX4xX4f4xX3xX1xX37xX15xX3xX9cxX3xXexX28xXdxX23xX42xX3xX4xX6xX3xX15xX1xXdxX4axX4bxX3xXd0xX98xX3xX1xX37xX15xX3xXfcxX3bxX82xX3bxX3bxX3bxX3xX4xX6xX3xXexX122xX3xXd0xX65xX15xX30xX82xX3xXcxX42xX99xX3xX15xX1xXdxX29xX15xX87xX3xX7xX6fxX3xX4xX6xX3xX15xX1xXdxX4axX4bxX3xX4bxX32xXdxX3xXexX28xX65xX15xX30xX3xX15xX30xX98xX99xX3xX4x1027fxX15xX30xX3xX8exX6xX15xX30xX3xX4xX4f4xX3xX1dxX332xX42xX3xX1xXdxX23xX42xX3xX30xXdxX19bxX4bxX3xX1dxX448xX15xX82xX3xX28dxX30xX98xX99xX3xX2xX9cxX4dxX92xX87xX3xX15xX104xX32xX4xX3xX15xX98xX99xX3xX30xX1xXdxX3xX15xX1xX444xX15xX3xX2xX9cxX82xX2xXfcxX119xX3xX4xX6xX3xX15xX1xXdxX4axX4bxX3xX4bxX32xXdxX3xXd0xX98xX3xX9cxX1d1xX3bxX3xX4xX6xX3xXexX122xX3xXd0xX65xX15xX30xX3xX4bxX32xXdxX82xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX65xX1dxX99xXaxX12xXcxX28xX65xX15xX30xX3xX73xX1xXdxX3xX8exX4f4xX87xX3xX15xX30xX98xX99xX3xX2xX9cxX4dxX92xX87xX3xX36exX36fxX4xX3xXexX1xX997xX15xX30xX3xX22xX590xX65xX3xX22xX42xX39axX4xX3xXbxX1xX19bxXdxX3xX30xXdxX6xX3xXex112d0xX15xX30xX3xX4xX590xX4xX3xX22xXdxX23xX15xX3xXbxX1xX590xXbxX3xX4xX1xX6fxX15xX30xX3xX1dxX1exX4xX1xX3xX15xX1xX104xX3xX4xX332xX4bxX3xX8exXdxX3xX5xX2c6xXdxX3xX30xXdx9cc6xX6xX3xX4xX590xX4xX3xX73xX1xX42xX3xXd0xX407xX4xX3xXexX28xX65xX15xX30xX3xX15xX104xX32xX4xX3xX30xXdxX590xXbxX3xX22xXdxX29xX15xX3xX30xXdxX32xXdxX3xXd0xX32xXdxX3xX2c9xX3faxX4xX3xXd0xX98xX3xXcxX99xX28xX65xX5xX3xX4xX9a5xX6xX3xX487xX65xX3xX7xX6xX42xX3xX73xX1xXdxX3xX7xX6fxX3xX4xX6xX3xX15xX1xXdxX4axX4bxX3xX22xXdxX2exX15xX3xXexX1xX763xX3xXd0xXdxX28xX42xX7xX3xX2c9xX2fcxXa27xX2c9xXb0xXabxX65xXadxXb0xX92xX3xXexXbbbxX15xX30xX3xX4bxX2c6xX15xX1xX82xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX65xX1dxX99xXaxX12xX36xX37xX15xX3xX2xX82xX3bxX3bxX3bxX3xX4xX19bxX15xX1xX3xX7xX590xXexX3xX8exXb5xX3xX8exX104xX44dxX4xX3xX1xX42xX99xX3xX8exX39axX15xX30xX3xX8exX763xX3xX73xXdxX763xX4bxX3xX7xX65xX590xXexX3xX4xX590xX4xX3xX73xX1xX42xX3xXd0xX407xX4xX3xX22xXdxX29xX15xX3xX30xXdxX32xXdxX3xXexX28xX29xX15xX3xXexX28xX65xX15xX30xX3xX73xX1xXdxX3xX4xX997xX15xX30xX3xXexX99xX3xX8exX104xX105xX15xX30xX3xX7xX2a2xXexX3xXc7xX42xX6fxX4xX3xX30xXdxX6xX3xXafxX10xX42xXexX7xX4xX1xX10xX3xX138xX6xX1xX15xX3xX4xXb0axX15xX30xX3xXexX1xX997xX15xX30xX3xX22xX590xX65xX3xX15xX30xdb8bxX15xX30xX3xX4xX590xX4xX3xX1dxX1exX4xX1xX3xXd0xX681xX3xX8exXdxX3xXd0xX98xX3xX8exX2exX15xX3xXexXd07xX3xX4xX590xX4xX3xXd0xXd4xX15xX30xX3xX1dxX1exX4xX1xX82xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX65xX1dxX99xXaxX12xXabxXb0axX15xX30xX3xXexX28xX65xX15xX30xX3xX15xX30xX98xX99xX3xX2xX9cxX4dxX92xX87xX3xX2e0xXdxX29xX15xX3xX4bxXdxX15xX1xX3xX4xX1xXb8xX42xX3xX41axX42xX3xX2f5xa2a0xceefxX304xX3xX8exXb5xX3xX8ex16877xX15xX30xX3x10dddxX3xXbxX1xX29xX3xX1dxX42xX99xX23xXexX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX4xX590xX4xX3xX5xX65xX2c6xXdxX3xXd0xX2a2xX4xX274xXdxX15xX3xX4bxX32xXdxX3xX4xX4f4xX3xX73xX1xX19bxX3xX15xXbbbxX15xX30xX3xX8exX6fxXdxX3xXbxX1xX4f4xX3xXd0xX32xXdxX3xX4xX590xX4xX3xX22xXdxX2exX15xX3xXexX1xX763xX3xX4xX9a5xX6xX3xXd0xXdxX28xX42xX7xX3xX2c9xX2fcxXa27xX2c9xXb0xXabxX65xXadxXb0xX92xX3xX82xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX65xX1dxX99xXaxX12x13d15xX99xX3xXd0xXdxX29xX15xX3xXd70xXd71xX3xXbxX1xX681xX3xXexX28xX590xX4xX1xX3xX99xX3xXexX2exX3xX2c9xXexX10xX5xX5xX6xX3x154cfxX99xX28xXdxX6xX73xXdxX1dxX10xX7xX3xX4xX1xX65xX3xX22xXdxX2exXexX3xX4xX590xX4xX3xX5xX65xX2c6xXdxX3xXd0xX2a2xX4xX274xXdxX15xX3xX15xX98xX99xX3xX7x106b0xX3xX73xX1xX997xX15xX30xX3xXbxX1xX19bxXdxX3xX8exX2aaxXdxX3xX1xace1xXdxX3xXexX28xX19bxXdxX3xXc7xX42xX6xX3xXexX65xX98xX15xX3xX22xX39axX3xXc7xX42xX590xX3xXexX28xX14xX15xX1xX3xXbxX1xX29xX3xX1dxX42xX99xX23xXexX3xXd0xX98xX3xX8exXdxX2d6xX42xX3xX15xX98xX99xX3xX7xXe3cxX3xX4xX1xX65xX3xXbxX1xX3faxXbxX3xX4xX590xX4xX3xXd0xX2a2xX4xX274xXdxX15xX3xXbxX1xXd4xX3xX1xX44dxXbxX3xX8exX104xX44dxX4xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX4xX1xX4f4xX15xX30xX3xX7xX122xX3xX1dxX681xX15xX30xX3xX8exX763xX3xXbxX1xX590xXexX3xX1xX42xX99xX3xX1xXdxX23xX42xX3xXc7xX42xX19bxX82xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX65xX1dxX99xXaxX12xX138xX98xX3xX4xXb0axX15xX30xX3xX4xX19bxX15xX1xX3xX22xX590xX65xX3xX28xX66dxX15xX30xX3xX4xX590xX4xX3xX15xX1xX98xX3xX73xX1xX65xX6xX3xX1xb619xX4xX3xX4xX1xX104xX6xX3xX28xcb01xX3xX5xXdxX23xX42xX3xX4xX590xX4xX3xX5xX65xX2c6xXdxX3xXd0xX2a2xX4xX274xXdxX15xX3xX8exXb5xX3xX8exX104xX44dxX4xX3xX4xX332xXbxX3xXbxX1xX3faxXbxX3xX4xX9a5xX6xX3xX4xX590xX4xX3xX1xXb5xX15xX30xX3xX15xX1xX104xX3xX2fbxX85xXdxX3d3xX10xX28xX4dxX138xXdxX65xX28dxXcxX10xX4xX1xX87xX3xX33cxX65xX1dxX10xX28xX15xX6xX3xXd0xX98xX3xX2fcxX7xXexX28xX6x162edxX10xX15xX10xX4xX6xX4dxXacxX274xX85xX65xX28xX1dxX3xX5xXdxX23xX42xX3xX4xX4f4xX3xX1xXdxX23xX42xX3xXc7xX42xX19bxX3xXd0xX32xXdxX3xX4xX590xX4xX3xX22xXdxX2exX15xX3xXexX1xX763xX3xX4xX9a5xX6xX3xXd0xXdxX28xX42xX7xX3xX2c9xX2fcxXa27xX2c9xXb0xXabxX65xXadxXb0xX92xX3xX1xX6xX99xX3xX73xX1xX997xX15xX30xX82xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX65xX1dxX99xXaxX12xX2e0xXdxX29xX15xX3xXc7xX42xX6xX15xX3xXexX32xXdxX3xXexXdxX29xX4bxX3xX4xX1xX9a5xX15xX30xX3xXd0xX2a2xX4xX274xXdxX15xX3xX15xX30xXd07xX6xX3xXabxXacxXadxXaexXafxXb0xX2xX3cxX3xX87xX3xXexX28xX65xX15xX30xX3xX4bxX39axXexX3xXexX42xX99xX29xX15xX3xX22xX6fxX3xXexX28xX29xX15xX3xXexX98xXdxX3xX73xX1xX65xX19bxX15xX3xXcxX76xXdxXexXexX10xX28xX3xX15xX30xX98xX99xX3xX2xX9cxX4dxX92xX87xX3xX138xX39axX3xXexX28xX104xX32cxX15xX30xX3xXbxX1xX681xX3xXexX28xX590xX4xX1xX3xX4xX1xX104xX37xX15xX30xX3xXexX28xX14xX15xX1xX3xXexXdxX29xX4bxX3xX4xX1xX9a5xX15xX30xX3xX4xX9a5xX6xX3xX2fcxX15xX1xX87xX3xX997xX15xX30xX3xX28dxX6xX1dxXdxX4bxX3xXf6bxX6xX1xX6xX76xXdxX3xX4xX1xX65xX3xX22xXdxX2exXexX3xX8exXb5xX3xX4xX4f4xX3xX2xX119xX3xXexX28xXdxX23xX42xX3xX15xX30xX104xX105xXdxX3xX1dxXb8xX15xX3xX15xX104xX32xX4xX3xX15xX98xX99xX3xX8exX104xX44dxX4xX3xXexXdxX29xX4bxX3xX4xX1xX9a5xX15xX30xX3xX4bxXb0axXdxX3xX8exX448xX42xX3xXexXdxX29xX15xX82xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX65xX1dxX99xXaxX12xXcxX2c6xXdxX3xX36exX997xX15xX30xX3xX28dxX6xX4bxX3xX487xX87xX3xXaexX15xX1dxX65xX15xX10xX7xXdxX6xX3xX22xX1exX3xX19bxX15xX1xX3xX1xX104xX32cxX15xX30xX3xX15xX9c8xX15xX30xX3xX15xX2d6xX3xX15xX1xX332xXexX87xX3xX1xXdxX23xX15xX3xX8exXb5xX3xX30xX1xXdxX3xX15xX1xX444xX15xX3xX2xX82xX92xX2xX118xX82xX9cxXfbxXfcxX3xX4xX6xX3xX15xX1xXdxX4axX4bxX3xXd0xX98xX3xX1d1xX1d1xX82xX2xXfcxX1d1xX3xX4xX6xX3xXexX122xX3xXd0xX65xX15xX30xX82xX3xX2fbxX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX15xX10xX7xX3xX8exX36fxX15xX30xX3xXexX1xX36fxX3xX1xX6xXdxX3xXd0xX32xXdxX3xX119xX9cxX3cxX82xX2xX118xXfbxX3xX4xX6xX3xX15xX1xXdxX4axX4bxX3xXd0xX98xX3xX2xX2xX82xX119xX2xX119xX3xX4xX6xX3xXexX122xX3xXd0xX65xX15xX30xX87xX3xXexX28xX65xX15xX30xX3xX73xX1xXdxX3xX33cxX6xX5xX6xX99xX7xXdxX6xX3xX8exX36fxX15xX30xX3xXexX1xX36fxX3xX22xX6xX3xXd0xX32xXdxX3xX92xXfbxX9cxX82xX92xXfbxX3cxX3xX4xX6xX3xX15xX1xXdxX4axX4bxX3xXd0xX98xX3xX3cxXfbxX119xX3xX4xX6xX3xXexX122xX3xXd0xX65xX15xX30xX82xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX65xX1dxX99xXaxX12xXabxXd4xX15xX30xX3xX15xX30xX98xX99xX87xX3xX138xX39axX3xX5a5xX3xXexX2exX3xXaexX28xX6xX15xX3xX4xXb0axX15xX30xX3xX4xX19bxX15xX1xX3xX22xX590xX65xX3xX5xX98xX15xX3xX7xX4f4xX15xX30xX3xX1dxX1exX4xX1xX3xXexX1xX36fxX3xX9cxX3xX4xX4f4xX3xX73xX1xX19bxX3xX15xXbbbxX15xX30xX3xX5xXb8xX99xX3xX5xX6xX15xX3xXd0xX98xX3xX4bxX39axXexX3xX22xXdxX2exX15xX3xXexX1xX763xX3xX4bxX32xXdxX3xX73xX1xX590xX4xX3xX4xX9a5xX6xX3xXd0xXdxX28xX42xX7xX3xX2c9xX2fcxXa27xX2c9xXb0xXabxX65xXadxXb0xX92xX3xX4xX4f4xX3xXexX1xX763xX3xX274xX42xX332xXexX3xX1xXdxX23xX15xX3xX32cxX3xXc7xX42xX6fxX4xX3xX30xXdxX6xX3xXd0xX6fxX15xX3xX22xX1exX3xX19bxX15xX1xX3xX1xX104xX32cxX15xX30xX3xX15xX9c8xX15xX30xX3xX15xX2d6xX3xX15xX1xX332xXexX3xXexX2c6xXdxX3xX73xX1xX42xX3xXd0xX407xX4xX3xXcxX28xX42xX15xX30xX3xX36exX997xX15xX30xX3xX15xX98xX99xX82xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX65xX1dxX99xXaxX12xXcxX1xX10xX65xX3xX22xX39axX3xXexX28xX29xX15xX87xX3xX8axXexX3xX15xX1xX332xXexX3xX3cxX3xXexX1xX98xX15xX1xX3xXbxX1xX6fxX3xXd0xX98xX3xXexX1xX1exX3xXexX28xX332xX15xX3xX32cxX3xXd0xXd4xX15xX30xX3xXcxXb8xX99xX3xX28dxX6xX4bxX3xXaexX28xX6xX15xX3xX8exXb5xX3xXexX42xX99xX29xX15xX3xX22xX6fxX3xX4xX4f4xX3xX15xX30xX42xX99xX3xX4xX37xX3xX4xX6xX65xX3xX5xX98xX3x114e9xXd0xXd4xX15xX30xX3xX8exXe4exX82xXaxX3xXcxX28xX65xX15xX30xX3xXexX42xX448xX15xX3xX15xX98xX99xX3xX8exXb5xX3xX4xX4f4xX3xX1d1xX3xX4xX6xX3xXexX122xX3xXd0xX65xX15xX30xX3xX8exX448xX42xX3xXexXdxX29xX15xX3xX1dxX65xX3xX15xX1xXdxX4axX4bxX3xX22xXdxX2exX15xX3xXexX1xX763xX3xX4xX4f4xX3xX15xX30xX42xXd78xX15xX3xX30xX6fxX4xX3xXexXd07xX3xX15xX104xX32xX4xX3xX2fcxX15xX1xX87xX3xXexX28xX65xX15xX30xX3xX8exX4f4xX3xX4xX4f4xX3xX4bxX39axXexX3xXbxX1xX681xX3xX15xXbe9xX3xX118xX2xX3xXexX42xXdfxXdxX3xX73xX1xX997xX15xX30xX3xX4xX4f4xX3xXexXdxX2d6xX15xX3xX7xX122xX3xX1dxXdxX3xX4xX1xX42xX99xX763xX15xX3xXb0xX3xX4xX4f4xX3xX15xX30xX1x156f1xX6xX3xX5xX98xX3xX5xX65xX2c6xXdxX3xXd0xXdxX28xX42xX7xX3xX15xX98xX99xX3xX4xX4f4xX3xXexX1xX763xX3xX8exXb5xX3xXd0xX98xX3xX8exX6xX15xX30xX3xX5xXb8xX99xX3xX5xX6xX15xX3xXd0xX98xX3xX7xX32xX4bxX82xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX65xX1dxX99xXaxX12xXcxX28xX65xX15xX30xX3xX73xX1xXdxX3xX8exX4f4xX87xX3xX28dxX1xX444xXexX3xX138xX19bxX15xX3xX8exXb5xX3xXbxX1xX29xX3xX4xX1xX42x1349axX15xX3xXd0xX2a2xX4xX274xXdxX15xX3xX4xX9a5xX6xX3xX1xXb5xX15xX30xX3xX2fbxX85xXdxX3d3xX10xX28xX4dxX138xXdxX65xX28dxXcxX10xX4xX1xX3xX7xX122xX3xX1dxX681xX15xX30xX3xXexX28xX65xX15xX30xX3xX15xX104xX32xX4xX87xX3xXexX28xX65xX15xX30xX3xX4bxX39axXexX3xX15xd8a6xX3xX5xX407xX4xX3xX15xX1xX66dxX4bxX3xX15xX30xXbbbxX15xX3xX4xX1xX9c8xX15xX3xX5xX98xX15xX3xX7xX4f4xX15xX30xX3xX5xXb8xX99xX3xX15xX1xXdxX4axX4bxX3xXexX1xX36fxX3xX22xX6xX3xXexX28xX104xX32xX4xX3xXexX1xX2d6xX4bxX3xX1dxXdxX4axX15xX3xX28xX6xX3xXcxX1xX2exX3xXd0xX444xX15xX3xX1xX39axXdxX3xXacxX5xX99xX4bxXbxXdxX4xX3xX4bxXd4xX6xX3xX36xcf05xX3xXd0xX98xX65xX3xXexX1xX590xX15xX30xX3xX138xX19bxX99xX3xXexX32xXdxX82xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX65xX1dxX99xXaxX12xXcxX2c6xXdxX3xX4xX1xXb8xX42xX3xX36exX2c6xXdxX3xXafxX104xX37xX15xX30xX87xX3xXcxX1xX9a5xX3xXexX104xX32xX15xX30xX3xX28dxX10xX76xX3xXf6bxX10xX6xX5xX6xX15xX1dxX3xXa2exX6xX4xXdxX15xX1dxX6xX3xX2fcxX28xX1dxX10xX28xX15xX3xX8exXb5xX3xX28xX6xX3xX5xX23xX15xX1xX3xXbxX1xX65xX15xX30xX3xXexXe4exX6xX3xX2fcxX42xX4xX73xX5xX6xX15xX1dxX87xX3xXexX1xX98xX15xX1xX3xXbxX1xX6fxX3xX5xX32xX15xX3xX15xX1xX332xXexX3xX4xX9a5xX6xX3xX15xX104xX32xX4xX3xX15xX98xX99xX3xX8exX763xX3xXbxX1xX2aaxX15xX30xX3xX1dxX1exX4xX1xX3xX7xX6xX42xX3xX73xX1xXdxX3xX30xX1xXdxX3xX15xX1xX444xX15xX3xX1d1xX3xX4xX6xX3xX15xX1xXdxX4axX4bxX3xX4bxX32xXdxX3xXexX28xX65xX15xX30xX3xX4xX39axX15xX30xX3xX8exXd78xX15xX30xX3xX4xXd4xX15xX30xX3xX15xX30xX98xX99xX82xX3xX36exXb8xX99xX3xX5xX98xX3xX5xX448xX15xX3xX8exX448xX42xX3xXexXdxX29xX15xX3xXexX28xX65xX15xX30xX3xX30xX448xX15xX3xXfbxX3xXexX1xX590xX15xX30xX3xXc7xX42xX6xX3xX4xX1xX8axX15xX1xX3xXc7xX42xX99xX2d6xX15xX3xX28dxX10xX76xX3xXf6bxX10xX6xX5xX6xX15xX1dxX3xX22xX6xX15xX3xX22xX6fxX3xX5xX23xX15xX1xX3xXexX28xX29xX15xX3xXexX2c6xXdxX3xX2fcxX42xX4xX73xX5xX6xX15xX1dxX82xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX65xX1dxX99xXaxX12xX31axX42xX99xX2exXexX3xX8exX1exX15xX1xX3xXexX28xX29xX15xX3xX8exX104xX44dxX4xX3xX8exX104xX6xX3xX28xX6xX3xXexX2c6xXdxX3xX4xX42xX39axX4xX3xX1xXf08xXbxX3xX15xX39axXdxX3xX4xX590xX4xX3xX73xX1xX143bxX15xX3xX4xX332xXbxX3xX4xXd4xX15xX30xX3xX15xX30xX98xX99xX3xXd0xX98xX3xX7xXe3cxX3xX8exX104xX44dxX4xX3xX590xXbxX3xX1dxX681xX15xX30xX3xXexXd07xX3xX92xX1d1xX1xX119xX3cxX3xX8exX29xX4bxX3xX15xX6xX99xX3xX2f5xX30xXdxX105xX3xX8exX1exX6xX3xXbxX1xX104xX37xX15xX30xX304xX3xXexX28xX65xX15xX30xX3xXd0xX2aaxX15xX30xX3xX1d1xX3xX15xX30xX98xX99xX82xX3xXcxX1xX9a5xX3xXexX104xX32xX15xX30xX3xX2fcxX28xX1dxX10xX28xX15xX3xX4xX1xX65xX3xX22xXdxX2exXexX3xX4bxX36fxX4xX3xX4xX19bxX15xX1xX3xX22xX590xX65xX3xXexX2c6xXdxX3xX2fcxX42xX4xX73xX5xX6xX15xX1dxX3xX7xXe3cxX3xX8exX104xX44dxX4xX3xX15xXb8xX15xX30xX3xX5xX29xX15xX3xX4xX332xXbxX3xX1d1xX3xXd0xX98xX3xX4xX590xX4xX3xX15xX37xXdxX3xX73xX1xX590xX4xX3xX7xXe3cxX3xX22xX104xX32xX4xX3xXd0xX98xX65xX3xX4bxX36fxX4xX3xX4xX19bxX15xX1xX3xX22xX590xX65xX3xX4xX332xXbxX3xX8exX39axX3xX92xX82xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX65xX1dxX99xXaxX12xX138xX98xX3xX73xX1xece8xX15xX30xX3xX8exX1exX15xX1xX3xX132bxX15xX39axXdxX3xX4xX590xX4xX3xX8exXb5xX3xX4xX1xXf08xX15xX3xX4xX590xX4xX1xX3xX36fxX15xX30xX3xXbxX1xX4f4xX3xXexX1xX444xX15xX3xXexX28xXf08xX15xX30xX87x111bcxX3xX8exXd78xX15xX30xX3xXexX1xX105xXdxX3xXexX590xXdxX3xX73xX1xX175axX15xX30xX3xX8exX1exX15xX1xX3xXexX448xX4bxX3xXc7xX42xX6xX15xX3xXexX28xXf08xX15xX30xX3xXd0xX98xX3xX1xXdxX23xX42xX3xXc7xX42xX19bxX3xX4xX9a5xX6xX3xX4xX590xX4xX1xX3xXexXdxX2exXbxX3xX4xX444xX15xX3xX132bxX8exXdxX3xXexX28xX104xX32xX4xX3xXd0xX98xX3xX4bxX2c6xX15xX1xX3xXexX6xX99xX178cxX3xX4xX1xX6fxX15xX30xX3xX1dxX1exX4xX1xX82xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX65xX1dxX99xXaxX12xXcxX28xX65xX15xX30xX3xX73xX1xXdxX3xX8exX4f4xX87xX3xX138xX39axX3xX28dxX39axXdxX3xXd0xX681xX3xX28dxX6xX4bxX3xX2fbxX1xXdxX3xXexX1xX997xX15xX30xX3xX22xX590xX65xX3xX7xXe3cxX3xX4bxX32cxX3xX4xX122xX6xX3xXexX28xX32cxX3xX5xX2c6xXdxX3xX92xX3bxX3xX4xX122xX6xX3xX73xX1xX143bxX42xX3xXexX28xX29xX15xX3xX22xX39axX87xX3xX4xX1xX65xX3xXbxX1xX3faxXbxX3xX1xX65xX2c6xXexX3xX8exX39axX15xX30xX3xX8exXdxX3xX5xX2c6xXdxX3xX22xX14xX15xX1xX3xXexX1xX104xX105xX15xX30xX3xXexX2c6xXdxX3xX4xX590xX4xX3xX73xX1xX42xX3xXd0xX407xX4xX3xX22xXdxX29xX15xX3xX30xXdxX32xXdxX3xXd0xX32xXdxX3xXf6bxXdxX4bxX22xX6xX22xX76xX10xX87xX3xX33cxX65xX3d3xX6xX4bxX22xXdxXc7xX42xX10xX3xXd0xX98xX3xX138xX65xXexX7xX76xX6xX15xX6xX82xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX65xX1dxX99xXaxX12xX28dxX6xX4bxX3xX2fbxX1xXdxX3xX5xX98xX3xX15xX104xX32xX4xX3xX30xX1xXdxX3xX15xX1xX444xX15xX3xX7xX6fxX3xX4xX6xX3xX15xX1xXdxX4axX4bxX3xXd0xX98xX3xXexX122xX3xXd0xX65xX15xX30xX3xX1dxX65xX3xXabxXacxXadxXaexXafxXb0xX2xX3cxX3xX4xX6xX65xX3xX15xX1xX332xXexX3xX4xX1xXb8xX42xX3xX2fbxX1xXdxX87xX3xXd0xX32xXdxX3xX1xX37xX15xX3xX2xX82xX9cxX3cxX3bxX82xX3bxX3bxX3bxX3xX4xX6xX3xX15xX1xXdxX4axX4bxX3xXd0xX98xX3xX1xX37xX15xX3xX9cxX118xX82xXfcxX3bxX3bxX3xX4xX6xX3xXexX122xX3xXd0xX65xX15xX30xX82xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX65xX1dxX99xXaxX12xXcxX28xX65xX15xX30xX3xX4bxX39axXexX3xXexX1xX590xX15xX30xX3xXexX28xX32cxX3xX5xX2c6xXdxX3xX8exXb8xX99xX87xX3xX7xX6fxX3xX4xX6xX3xX15xX1xXdxX4axX4bxX3xX4bxX32xXdxX3xX1xX66dxX15xX30xX3xX15xX30xX98xX99xX3xXexX2c6xXdxX3xX15xX104xX32xX4xX3xX15xX98xX99xX3xX8exXb5xX3xX30xXdxX19bxX4bxX3xX4bxX2c6xX15xX1xX87xX3xXexXd07xX3xX4bxX36fxX4xX3xX2xXfcxX82xX119xX3bxX1d1xX3xX4xX6xX3xX15xX30xX98xX99xX3xX2xX9cxX4dxX2xX3xX274xX42xX6fxX15xX30xX3xX4xX2aaxX15xX3xX92xX82xX1d1xXfcxX92xX3xX4xX6xX3xX15xX30xX98xX99xX3xX2xX1d1xX4dxX92xX82xX4dxX82xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fcxX42xXexX1xX65xX28xXaxX12xX2f5xXcxXcxX301xXadxX28dxX4dxXadxXdxX10xXexX15xX6xX4bxa408xX304xX0xX4dxXbxX12
(TTXVN/Vietnam+)