Thể thao Thanh Hóa: Thế và lực để vươn mình trong giai đoạn phát triển mới
(Baothanhhoa.vn) - Khẳng định vị thế trong tốp dẫn đầu toàn quốc và bứt phá thành tích trên đấu trường quốc tế là cơ sở, cũng là động lực để thể thao Thanh Hóa bước vào giai đoạn phát triển mới, với những mục tiêu và kỳ vọng mới.
89eex119b9xc752x10c3bxbf67x8a0bxc179xefcbxX6x110e3xc979xX1xfc64xad1dx11bbexb192xX9xf7bfxX0xffb4x8b34xX10xX0xX6xf0b2x10961xXcxb558x11b8fxX10x9727xe9f6xe5ccxX1axX2x10599x8d5exX2xX1ax9bf9x9ae1xX13xX2x110e5xb02dxX2xX1axec17xX13xX2xX1dxX1bxfbbbxXexX2xcca7xX1exd594xX2xX17xX1exX5xXcxX2x901fxX26xX27xX17xX2xX1dxX5xX13xX2xb0d8xcebexX2axa0a7x95faxX4bxc79dx11142xe529xa4c8xX2x912bxX2xX49xX2axX4bxX4cxX4bxX49x120cbxX49xX4exf560x12538xX0x1237dxX6xX17xX18xXcxX1axX1bxX10xX0xX61xX12xX13xX10xX0xX61xX1xX10xX0xX1exX4exX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX36xX26xX17xX4xX12xX9xX10xX36xX1exX38xX2xX17xX1exX5xXcxX2xX36xX1exX5xX1axX1exX2x102b2x119e4xX5xX5fxX2xX36xX1exb8f2xX2x11679xX33xX2xX4x970fxX3xX2xfcd2xX38xX2xX9dxa3e8x110c8xX1axX2xX13xb325xX1axX1exX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX1bxX26xX5xX26xX2xXa4xXcx96d6xX1axX2xX1xX1exfb78xX17xX2xX17xX18xX26xX38xX1axX2xX13xe1a9xX26xX0xX61xX1exX4exX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX0xX26xX13xX1bxX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xXdxX17xX1ex8f7cxX13x10326xX2xX26xd92dxX12xX1axX17xX12xX18xX9xX2xX6xX17xXexX4xX12xX8xX9xd56exX26xXdxX17xX1exX5fxX2xX51xX4exX5bxX1xba99xa1f4xX2xX1exX12xX26xX1bxX1exX17xX5fxX2xX50xX49xX5bxX1xX113xX114xX9xX2xX6xX18xX3xX8xX9xX61xX61xX26x11f78xXf6xX5xXcxX17xX1exX5xX1axX1exX1exXcxX5xX12exX9dxX1axX61xX1axX12xX108xX6xX61xX49xX4exX4exX49xX61xX4exX2axX51xXdxX2bxX49xX49xX50xX50xX5bxX5bxX17xX4cxX50xX5bxX50xX49xX4xX5bxX12ex1215axX1xX1bxddf2xX18xX8xX4exaddaxX50xX9xX2xX5xX4xX17xX8xX9xX36xX1exX38xX2xX17xX1exX5xXcxX2xX36xX1exX5xX1axX1exX2xX94xX95xX5xX5fxX2xX36xX1exX9bxX2xX9dxX33xX2xX4xXa1xX3xX2xXa4xX38xX2xX9dxXa8xXa9xX1axX2xX13xXadxX1axX1exX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX1bxX26xX5xX26xX2xXa4xXcxXbexX1axX2xX1xX1exXc3xX17xX2xX17xX18xX26xX38xX1axX2xX13xXcdxX26xX9xX2xX108xX26xXdxX17xX1exX8xX9xX51xX4exX5bxX9xX2xX1exX12xX26xX1bxX1exX17xX8xX9xX50xX49xX5bxX9xX2xX61xX10xX0xX61xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXf9xX5xX1xX17xX26xXcxX1axX9xX10xXf9xXc3xX3xX2xX3fx11d23xX3fxX2xX17xcb12xX3xX1exX2xX3xXa1xX3xX2xX17x10e71xX1xX2xX4xXf4xXexX27xX1axX2xX17xXbexX26xX2xX1dxX1exX33xX2xX17xX1exX26xX2xXa4x9c1cxXf4xX2xX36xce72xX36xX36xX2xX17xf802xX1axX1ex11513xX2xX3xX1exXf4xf1a7xX1axX2xXf6xb68exX2xX3xX1exXcxX2xX3xXc3xX3xX2xX1bxX26x10abaxX26xX2xXa4xX213xXf4xX2xX4xXcdxX1axX2xX1axX2exX13xX2xX49xX5bxX49xX4exX12exX0xX61xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX94xX12xX5xXdxX9xX10xead2xX1ex10af7xX1axX1bxX2xXa4xX228xX1axX1exX2xX9dxX228xX2xX17xX1exX9bxX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX17x9a03xX1xX2xXdxa8b7xX1axX2xXa4xd6c8xXf4xX2xX17xXcxX33xX1axX2x9c17xXf4xX276xX3xX2xX9dxX33xX2xXf6xc9b4xX17xX2xX1xX1exXc3xX2xX17xX1exX33xX1axX1exX2xX17xX1f4xX3xX1exX2xX17xX18x10a1axX1axX2xXa4xX213xXf4xX2xX17xX18xXa8xc33dxX1axX1bxX2xX286xXf4xX276xX3xX2xX17xX9bxX2xX4xX33xX2xX3xXa9xX2xX6xafdfxX21fxX2xX3xe1bcxX1axX1bxX2xX4xX33xX2xXa4xb097xX1axX1bxX2xX4xXa1xX3xX2xXa4xX38xX2xX17xX1exX38xX2xX17xX1exX5xXcxX2xX36xX1exX5xX1axX1exX2xX94xX95xX5xX2xXf6xXa8xXcdxX3xX2xX9dxX33xXcxX2xX1bxX26xX5xX26xX2xXa4xXcxXbexX1axX2xX1xX1exXc3xX17xX2xX17xX18xX26xX38xX1axX2xX13xXcdxX26xX21fxX2xX9dxXcdxX26xX2xX1axX1excdaexX1axX1bxX2xX13x8a35xX3xX2xX17xX26xX2a3xXf4xX2xX9dxX33xX2xX22xa14bxX2xX9dxdeadxX1axX1bxX2xX13xXcdxX26xX12exX0xX61xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xXbxXa8xXcdxX3xX2xX9dxX33xXcxX2xX1bxX26xX5xX26xX2xXa4xXcxXbexX1axX2xX49xX5bxX49xX4exX4bxX49xX5bxX49xX2bxX21fxX2xX17xX1exX38xX2xX17xX1exX5xXcxX2xX17xX1exX33xX1axX1exX2xX17xX1f4xX3xX1exX2xX3xX5xXcxX2xX36xX1exX5xX1axX1exX2xX94xX95xX5xX2xXa4xa594xX2xX18xX5xX2xX13xX318xX3xX2xX17xX26xX2a3xXf4xX2xX17xX2exX1axX1bxX2xX6xX276xX2xX4xXa8x1214exX1axX1bxX2xX9dxX1fdxX1axX2xXa4xX2ccxX1axX1bxX2xX9dxX26xX2a3xX1axX2xX48xX3fxX1f0xX3fxX5exX2xX4xX2a3xX1axX2xX3xXcxX1axX2xX6xX276xX2xX4exX12exX5bxX5bxX5bxX2xX9dxX33xX2xX4cxX49xX2xXf6xX2ccxX2xX13xa100xX1axX2xX17xX18xX2c0xX2xX4xX2a3xX1axX12exX2xX94xX26xX27xX1axX2xX1axX5xXexX21fxX2xX17xX21cxX1axX1exX2xX36xX1exX5xX1axX1exX2xX94xX95xX5xX2xX3xX95xX2xX51xX4fxX50xX2xX3fxX1f0xX3fxX2xX3x9497xX5xX2xX49xX4fxX2xXf6xX2ccxX2xX13xX3d0xX1axX2xX17xX1exXf4xX2ccxX3xX2xX36xX18xXf4xX1axX1bxX2xX17xX1fxX13xX2xX94xXf4xX213xX1axX2xX4xXf4xXexX27xX1axX2xX9dxX33xX2xX36xX1exX26xX2xXa4xX213xXf4xX2xX36xX217xX36xX36xX2xX17xX21cxX1axX1exX12exX2xX1f0xX1fxXexX2xXa4xX385xXf4xX2xX4xX33xX2xX1axX1exX313xX1axX1bxX2xXf6xX2ccxX2xX13xX3d0xX1axX2xX17xX1exX9bxX2xX13xXbexX1axX1exX2xX3xX401xX5xX2xX113xX28fxX2xX36xX1exX5xX1axX1exX21fxX2xXa4xad6fxX2xX22xX1exX25fxX1axX1bxX2xXa4xX228xX1axX1exX2xXa4xXa8xX39dxX3xX2xX9dxX228xX2xX17xX1exX9bxX21fxX2xX17xX1exX33xX1axX1exX2xX17xX1f4xX3xX1exX2xX3xX5xXcxX2xX17xX18xX2a3xX1axX2xXa4xX213xXf4xX2xX17xX18xXa8xX2adxX1axX1bxX2xX286xXf4xX276xX3xX2xX1bxX26xX5xX2xX9dxX33xX2xX286xXf4xX276xX3xX2xX17xX9bxX12exX2xXf9xXc3xX3xX2xXf6xX2ccxX2xX13xX3d0xX1axX2xX1axX1exXa8xX2xXa4xX26xX385xX1axX2xX22xX26xX1axX1exX21fxX2xXf6xXa9xX26xX21fxX2xX4x11683xX1axX21fxX2xX9dxX1fdxX17xX21fxX2xX3x11782xX2xX17xXbexX21fxX2xXf6x112a3xX1axX2xX6xbaacxX1axX1bxX21fxX2xX3xX27exXf4xX2xX13xX1fxXexX21fxX2xXa4xXf4xX5xX2xX17xX1exXf4xXexX385xX1axX114xX2xX3xXc3xX3xX2xX13xX3d0xX1axX2xX9dx1240fxX2xX17xX1exXf4xX1fdxX17xX2xX48xX22xX5xX18xX5xX17xX12xX21fxX2xX9dxXcxX9dxX26xX1axX5xX13xX21fxX2xX1xX12xX1axX3xX5xX22xX2xX6xX26xX4xX5xX17xX21fxX2xX17xX5xX12xX22xX108xXcxX1axXdxXcxX21fxX2xX15cxXf4xXdxXcxX21fxX2xX13xXf4xX5xXexX21fxX2xXf6xXcxX113xX26xX1axX1bxX21fxX2xX22xX26xX3xX22xX4bxXf6xXcxX113xX26xX1axX1bxX21fxX2xX9dxX515xX2xX3xfafbxX2xX17xX18xXf4xXexX385xX1axX12exX12exX12exX5exX2xXa4xXa8xX39dxX3xX2xX113xX12xX13xX2xX4xX33xX2xX1axX1exX313xX1axX1bxX2xc2ddxX13x1105exX2xX9dxX33xX1axX1bx112faxX2xX3xX401xX5xX2xX17xX1exX38xX2xX17xX1exX5xXcxX2xX36xX1exX5xX1axX1exX2xX94xX95xX5xX21fxX2xX4xXf4xX3d0xX1axX2xX1axbd9bxX13xX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX17xX276xX1xX2xXa4xX27exXf4xX2xX17xXbexX26xX2xX1bxX26xX234xX26xX2xX17xX18x11f2cxX2xX9dxX33xX2xX1bxX26xX234xX26xX2xX9dxX3d0xX2xXa4xX228xX3xX1exX2xX286xXf4xX276xX3xX2xX1bxX26xX5xX12exX2xX36xX18xXcxX1axX1bxX2xX1bxX26xX5xX26xX2xXa4xXcxXbexX1axX2xX49xX5bxX4exX2bxX4bxX49xX5bxX49xX5bxX21fxX2xX3xXc3xX3xX2xXf6xX2ccxX2xX13xX3d0xX1axX2xX17xX1exX38xX2xX17xX1exX5xXcxX2xX17xX18xX327xX1axX1bxX2xXa4xX26xX38xX13xX21fxX2xX17xX1exX9bxX2xX13xXbexX1axX1exX2xX1axX95xX26xX2xX17xX18xX2a3xX1axX2xXa4xX46fxX2xX3xX95xX2xX6xXa1xX2xX17xX18xX5d0xX2xX1exX95xX5xX21fxX2xX3xX1exXf4xXexX38xX1axX2xX1bxX26xX5xXcxX2xX4xXa1xX3xX2xX4xXa8xX39dxX1axX1bxX2xX22xX1exXc3xX2xX13xXbexX1axX1exX2xX13x10cd7xX12exX2xX1dxX1exX313xX1axX1bxX2xX3fxX1f0xX3fxX2xXa4xX21cxX1axX1exX2xX3xX5xXcxX21fxX2xX3xX95xX2xX1axX1exX26xX385xXf4xX2xXa4xX95xX1axX1bxX2xX1bxX95xX1xX2xXa4xXa8xX39dxX3xX2xX3xX1exX327xX1axX2xX4xX327xX3xX21fxX2xX1bxX26xX313xX2xX4xXbexX26xX2xX17xX1exX5xX13xX2xX1bxX26xX5xX2xX3xX3d0xX1axX1bxX2xX17xXc3xX3xX2xX1exXf4xX213xX1axX2xX4xXf4xXexX27xX1axX12exX2xXbxX5b4xX1axX1bxX2xX22xX26xX1axX1exX2xX1axX1bxX1exX26xX27xX13xX2xX17xX1exX26xX2xXa4xX213xXf4xX21fxX2xX3xX276xX1axX1bxX2xX1exX26xX9bxX1axX2xX4xX1fxXf4xX2xX1axX2exX13xX21fxX2xXa4xX2ccxX26xX2xX1axX1bxX2c4xX2xX1exXf4xX213xX1axX2xX4xXf4xXexX27xX1axX2xX9dxX26xX2a3xX1axX2xX48xX94xf219xX3fxX5exX2xX17xX18xX5d0xX2xX1axX33xXexX2xX4xX33xX2xX6xXa1xX2xXf6xX56dxX2xX6xXf4xX1axX1bxX2xX3xX27exX1axX2xX17xX1exX26xX9bxX17xX2xX3xX1exXcxX2xX1bxX26xX5xX26xX2xXa4xXcxXbexX1axX2xX1xX1exXc3xX17xX2xX17xX18xX26xX38xX1axX2xX13xXcdxX26xX2xX3xX401xX5xX2xX3xXc3xX3xX2xXf6xX2ccxX2xX13xX3d0xX1axX12exX0xX61xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xXf9xX1exX4f2xX2xX17xX18xX327xX1axX1bxX2xX3xX234xX2xX4cxX2xX17xXf4xXexX9bxX1axX2xX3fxX1f0xX3fxX2xX2c0xX2xX17xX213xX17xX2xX3xX234xX2xX3xXc3xX3xX2xXf6xX2ccxX2xX13xX3d0xX1axX2xX9dxX33xX2xX3xX1exXf4xXexX2a3xX1axX2xX1axX1bxX1exX26xX27xX1xX2xX1exX95xX5xX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX3xX3d0xX1axX1bxX2xX17xXc3xX3xX2xXa4xX33xXcxX2xX17xXbexXcxX2xX3fxX1f0xX3fxX2xX17xX18xX5d0xX21fxX2xX4xX33xX2xX1axX1exX26xX27xX13xX2xX9dxX318xX2xXa4xXa8xX39dxX3xX2xX36xX18xXf4xX1axX1bxX2xX17xX1fxX13xX2xX94xXf4xX213xX1axX2xX4xXf4xXexX27xX1axX2xX9dxX33xX2xX36xX1exX26xX2xXa4xX213xXf4xX2xX36xX217xX36xX36xX2xX17xX21cxX1axX1exX2xX17xX18xX26xX38xX1axX2xX22xX1exX5xX26xX2xX17xX1exXa1xX3xX2xX1exX26xX27xX1axX2xX17xX1exX2adxX26xX2xX1bxX26xX5xX1axX2xX286xXf4xX5xX12exX2xX1dxX1fxX1axX1bxX2xX3xX5xXcxX2xX3xX1exX213xX17xX2xX4xXa8xX39dxX1axX1bxX2xX17xXf4xXexX38xX1axX2xX3xX1exX327xX1axX2xX3fxX1f0xX3fxX2xXa4xX27exXf4xX2xX9dxX33xXcxX2xX3xX1exXcxX2xX17xXf4xXexX9bxX1axX2xX3fxX1f0xX3fxX2xX1axX2exX1axX1bxX2xX22xX1exX26xX9bxXf4xX2xX4xX33xX2xXexX9bxXf4xX2xX17xX276xX2xX286xXf4xXexX9bxX17xX2xXa4xX228xX1axX1exX2xX3xX1exXcxX2xX6xXa1xX2xX17xX1exX33xX1axX1exX2xXf6xXbexX26xX2xX3xX401xX5xX2xX13xc767xX26xX2xXf6xX2ccxX2xX13xX3d0xX1axX12exX2xX1f0xX26xX385xXf4xX2xXa4xXc3xX1axX1bxX2xX13xd0afxX1axX1bxX2xX4xX33xX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xXa4xX26xX385xXf4xX2xX22xX26xX27xX1axX2xX3xf9d3xX1axX2xX22xX1exX95xX2xX22xX1exX2exX1axX2xX9dxX385xX2xX1axX1exX26xX385xXf4xX2xX13xX4ddxX17xX21fxX2xX1axX1exX213xX17xX2xX4xX33xX2xX3xX8d3xX1axX2xX17xX1exX26xX9bxXf4xX2xX17xX1exX276xX1axX2xX9dxX385xX2xX3xXa9xX2xX6xX2c0xX2xX9dxX1fdxX17xX2xX3xX1exX213xX17xX21fxX2xX17xX18xX5xX1axX1bxX2xX17xX1exX26xX9bxX17xX2xXf6xX228xX21fxX2xXdxX318xX1axX1bxX2xX3xX318xX2xX17xX1fdxX1xX2xX4xXf4xXexX27xX1axX114xX2xX6xXcxX1axX1bxX2xX3xXc3xX3xX2xXf6xX2ccxX2xX13xX3d0xX1axX2xXa4xX46fxX2xX1axX8a5xX2xX4xXa1xX3xX2xX9dxXa8xX39dxX17xX2xX22xX1exX95xX21fxX2xX113xX1fxXexX2xXdxXa1xX1axX1bxX2xXa4xXa8xX39dxX3xX2xX4xXa1xX3xX2xX4xXa8xX39dxX1axX1bxX2xX3fxX1f0xX3fxX2xX22xX9bxX2xX3xX1fdxX1axX2xXa4xX27exXexX2xX17xX18xX26xX38xX1axX2xX9dxX327xX1axX1bxX12exX2xX1f0xX26xX38xX1axX2xX1exXadxX1axX1exX2xX1axX1exX213xX17xX2xX4xX33xX2xXf6xX2ccxX2xX13xX3d0xX1axX2xXa4xX26xX385xX1axX2xX22xX26xX1axX1exX21fxX2xX9dxXcdxX26xX2xX1axX1exX313xX1axX1bxX2xX1bxXa8xXa9xX1axX1bxX2xX13xX4ddxX17xX2xX17xX18xX5d0xX2xX1axX1exXa8xX2xXbxc6ffxX26xX2xX36xX1exX228xX2xX36xX1exXf4xX2xX94xX33xX21fxX2x120f4xXf4xXc3xX3xX1exX2xX36xX1exX228xX2xX94xXf4xX27xX21fxX2xX710xX2a3xX2xX36xX18xXf4xX1axX1bxX2xX1f0xX28fxX3xX114xX2xXf6xX2ccxX2xX13xX3d0xX1axX2xXf6xXa9xX26xX2xX9dxXcdxX26xX2xedaaxX1exXbexX13xX2xX36xX1exX228xX2xX3fxX1fxX1axX114xX2xX13xX3d0xX1axX2xX113xX12xX2xXa4xXbexX1xX2xX9dxXcdxX26xX2xX710xX2a3xX2xX36xX1exX228xX2xX94xXf4xXexX385xX1axX21fxX2xX13xX3d0xX1axX2xX9dxX1fdxX17xX2xX9dxXcdxX26xX2xX3fxX1f0xX3fxX2xX1f0xX4ddxX1axX1bxX2xX36xX1exX228xX2xX710xX26xX1axX1exX114xX2xX13xX3d0xX1axX2xX4xX4ddxX1axX2xX9dxXcdxX26xX2xX1dxX1bxXf4xXexe5f9xX1axX2xX36xX1exX228xX2xX1dxX1bxXf4xXexX2a3xX1axX21fxX2xX94xXcxX33xX1axX1bxX2xX36xX1exX228xX2xX36xX18xX5xX1axX1bxX114xX2xX1xX12xX1axX3xX5xX22xX2xX6xX26xX4xX5xX17xX2xX9dxXcdxX26xX2xX9dxX515xX2xX6xaf96xX2xX3fxX2c4xX2xX3fxX2exX1axX2xX25dxX26xX2a3xX1axX114xX12exX12exX12exX2xX1dxX1bxXcxX33xX26xX2xX18xX5xX21fxX2xX3xXc3xX3xX2xXf6xX2ccxX2xX13xX3d0xX1axX2xX17xX18xX327xX1axX1bxX2xXa4xX26xX38xX13xX2xX22xX1exXc3xX3xX2xX1axX1exXa8xX2xX9dxXcxX9dxX26xX1axX5xX13xX21fxX2xX22xX5xX18xX5xX17xX12xX21fxX2xXa4xXf4xX5xX2xX17xX1exXf4xXexX385xX1axX21fxX2xX3xX4e7xX2xX17xXbexX12exX12exX12exX2xXa4xX385xXf4xX2xX17xX18xXadxX1axX1exX2xX4xX33xX1axX1bxX2xX1axX1exX26xX385xXf4xX2xX1bxXa8xXa9xX1axX1bxX2xX13xX4ddxX17xX2xX17xX18xX5d0xX2xX113xXf4xX213xX17xX2xX6xX4eexX3xX21fxX2xXa4xX46fxX2xX1bxX26xX33xX1axX1exX2xXa4xXa8xX39dxX3xX2xX17xX1exX33xX1axX1exX2xX17xX1f4xX3xX1exX2xX3xX5xXcxX2xX17xXbexX26xX2xX1bxX26xX234xX26xX2xX17xX18xX5d0xX2xX9dxX33xX2xX1bxX26xX234xX26xX2xX9dxX3d0xX2xXa4xX228xX3xX1exX2xX286xXf4xX276xX3xX2xX1bxX26xX5xX12exX2xX1f0xX1fxXexX2xX4xX33xX2xX4xXa1xX3xX2xX4xXa8xX39dxX1axX1bxX2xX22xX9bxX2xX3xX1fdxX1axX2xX286xXf4xX5xX1axX2xX17xX18xX327xX1axX1bxX21fxX2xX1axX1exX5b4xX13xX2xX3xX1exXf4xX224xX1axX2xXf6xX228xX2xX3xX1exXcxX2xX1bxX26xX5xX26xX2xXa4xXcxXbexX1axX2xX1xX1exXc3xX17xX2xX17xX18xX26xX38xX1axX2xX13xXcdxX26xX2xX3xX401xX5xX2xX17xX1exX38xX2xX17xX1exX5xXcxX2xX36xX1exX5xX1axX1exX2xX94xX95xX5xX12exX0xX61xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX1f0xX4ddxX3xX2xXf6xX26xX27xX17xX21fxX2xX36xX1exX5xX1axX1exX2xX94xX95xX5xX2xX17xX1exXa8xX2adxX1axX1bxX2xX113xXf4xXexX2a3xX1axX2xXa4xX28fxX1axX1bxX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX17xXcxX1xX2xX4cxX21fxX2xX17xXcxX1xX2xX2bxX2xX17xXcxX33xX1axX2xX286xXf4xX276xX3xX2xX2c0xX2xX3xXc3xX3xX2xX1bxX26xX234xX26xX2xXa4xX213xXf4xX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX1exX27xX2xX17xX1exX276xX1axX1bxX2xX17xX1exX26xX2xXa4xX213xXf4xX2xX286xXf4xX276xX3xX2xX1bxX26xX5xX2xX48xX1bxX26xX234xX26xX2xX9dxX3d0xX2xXa4xX228xX3xX1exX2xX286xXf4xX276xX3xX2xX1bxX26xX5xX21fxX2xX1bxX26xX234xX26xX2xX17xX18xX5d0xX2xX286xXf4xX276xX3xX2xX1bxX26xX5xX21fxX2xX3xX4f2xX1xX2xX286xXf4xX276xX3xX2xX1bxX26xX5xX5exX2xX4xX33xX2xX6xXa1xX2xX22xX1exX25fxX1axX1bxX2xXa4xX228xX1axX1exX2xX9dxX385xX2xX9dxX228xX2xX17xX1exX9bxX2xX9dxX33xX2xX6xX28fxX3xX2xX13xXbexX1axX1exX2xX3xX401xX5xX2xX17xX1exX38xX2xX17xX1exX5xXcxX2xX17xX21cxX1axX1exX2xX1axX1exX33xX12exX2xXf9xXc3xX3xX2xX3fxX1f0xX3fxX2xX22xX324xX2xX3xXa1xXf4xX21fxX2xX113xXf4xX213xX17xX2xX6xX4eexX3xX2xX17xX8bbxX1axX1bxX2xX17xX1exX276xX1axX1bxX2xX17xX18xX228xX2xXa4xX213xXf4xX2xX17xX18xXa8xX2adxX1axX1bxX2xX286xXf4xX276xX3xX2xX1bxX26xX5xX21fxX2xX286xXf4xX276xX3xX2xX17xX9bxX2xX1axX1exXa8xX5fxX2xX9e1xXf4xXc3xX3xX1exX2xX36xX1exX228xX2xX710xX5xX1axX21fxX2xX9e1xXf4xXc3xX3xX1exX2xXf9xX3d0xX1axX1bxX2xX710xX228xX3xX1exX21fxX2xX36xX18xXa8xXa9xX1axX1bxX2xX36xX1exX228xX2xX36xX1exXf4xX2xX48xXa4xX26xX385xX1axX2xX22xX26xX1axX1exX5exX114xX2xX1dxX1bxXf4xXexXa67xX1axX2xX1dxX1bxX327xX3xX2xX36xXcxX33xX1axX2xX48xX1xX12xX1axX3xX5xX22xX2xX6xX26xX4xX5xX17xX5exX114xX2xX1dxX1bxXf4xXexXa67xX1axX2xX36xX1exX228xX2xX3fxX26xX1axX1exX2xX48xX9dxX1fdxX17xX5exX114xX2xXa0dxX1exXbexX13xX2xX36xXf4xX213xX1axX2xfd6exX1axX1exX21fxX2xX36xX18xX27exX1axX2xa272xXf4xX1fxX1axX2xX217xX2c4xX1axX1bxX21fxX2xXa0dxX1exXbexX13xX2xX36xX1exX228xX2xX94xX8d3xX5xX2xX48xX3xX4e7xX2xX17xXbexX5exX114xX2xX94xXcxX33xX1axX1bxX2xX36xX1exX228xX2xX36xXadxX1axX1exX2xX48xX15cxXf4xXdxXcxX2xX53xX2xX22xXf4xX18xX5xX6xX1exX5exX114xX2xX1dxX1bxXf4xXexXa67xX1axX2xX36xX26xX9bxX1axX2x9193xXa9xX1axX2xX48xX9dxXcxX9dxX26xX1axX5xX13xX5exX114xX2xX1dxX1bxXf4xXexXa67xX1axX2xX36xX1exX33xX1axX1exX2xX1f0xXbexX17xX21fxX2xX36xXbexX2xX36xX18xX5xX1axX1bxX2xX36xX1exXa8xX2xX48xXf6xX4eexX1axX2xX6xX4f2xX1axX1bxX5exX12exX12exX12exX2xX9dxX27axX1axX2xX4xX33xX2xX1axX1exX313xX1axX1bxX2xX1axX1exX1fxX1axX2xX17xX276xX2xX58cxXa4xX27exXf4xX2xX17xX33xXf4xX594xX2xX3xX401xX5xX2xX17xX1exX38xX2xX17xX1exX5xXcxX2xX36xX1exX5xX1axX1exX2xX94xX95xX5xX12exX2xX1f0xX4ddxX3xX2xXf6xX26xX27xX17xX21fxX2xX36xX1exX5xX1axX1exX2xX94xX95xX5xX2xX3xX95xX2xX50xX2axX2xX3fxX1f0xX3fxX2xX4xX33xX2xX17xX1exX33xX1axX1exX2xX9dxX26xX2a3xX1axX2xX3xX401xX5xX2xXa4xX2ccxX26xX2xX17xXf4xXexX38xX1axX2xX286xXf4xX276xX3xX2xX1bxX26xX5xX2xX3xXc3xX3xX2xXf6xX2ccxX2xX13xX3d0xX1axX114xX2xXa4xdc46xX1axX1bxX2xX17xX1exX2adxX26xX2xXa4xX95xX1axX1bxX2xX1bxX95xX1xX2xX1axX1exX26xX385xXf4xX2xX94xX710xX3fxX2xX17xX33xX26xX2xX1axX2exX1axX1bxX2xX1axX1exXa8xX5fxX2xX1dxX1bxXf4xXexXa67xX1axX2xX3fxX2exX1axX2xX94xX9d2xX1axX1bxX21fxX2xX94xX710xX3fxX2xX17xX18xXa8xX2c0xX1axX1bxX2xXa4xX2ccxX26xX2xX17xXf4xXexX38xX1axX2xX1xX12xX1axX3xX5xX22xX2xX6xX26xX4xX5xX17xX2xX286xXf4xX276xX3xX2xX1bxX26xX5xX114xX2xX36xX18xX27exX1axX2xX3fxX2exX1axX2xXdf1xee51xX21fxX2xX94xX710xX3fxX2xX17xX18xXa8xX2c0xX1axX1bxX2xXa4xX2ccxX26xX2xX17xXf4xXexX38xX1axX2xXa4xX26xX385xX1axX2xX22xX26xX1axX1exX2xX286xXf4xX276xX3xX2xX1bxX26xX5xX114xX2xX1dxX1bxXf4xXexXa67xX1axX2xX94xXeb4xX1axX1bxX2xXa0dxX1exX26xX21fxX2xX94xX710xX3fxX2xXa4xX2ccxX26xX2xX17xXf4xXexX38xX1axX2xX9dxX1fdxX17xX2xX286xXf4xX276xX3xX2xX1bxX26xX5xX114xX2xX1dxX1bxXf4xXexXa67xX1axX2xX1f0xXadxX1axX1exX2xX94xX9d2xX1axX1bxX21fxX2xX710xXa8xXa9xX1axX1bxX2xX25dxX9bxX2xXbxX5xX1axX21fxX2xX94xX710xX3fxX2xXf6xX2ccxX2xX13xX3d0xX1axX2xX9dxX1fdxX17xX114xX2xX36xX18xX228xX1axX1exX2xX3fxX2exX1axX2xXdf1xXc3xX1axX1bxX21fxX2xX94xX710xX3fxX2xXa4xX2ccxX26xX2xX17xXf4xXexX38xX1axX2xX17xX18xX5d0xX2xXf6xXa9xX26xX2xX4xX2ccxX26xX2xX286xXf4xX276xX3xX2xX1bxX26xX5xX12exX12exX12exX2xX1dxX1exX313xX1axX1bxX2xX94xX710xX3fxX21fxX2xX3fxX1f0xX3fxX2xX113xXf4xX213xX17xX2xX6xX4eexX3xX2xX1axX95xX26xX2xX17xX18xX2a3xX1axX2xXa4xX5xX1axX1bxX2xX4xX33xX2xX1axX1exX1fxX1axX2xX17xX276xX2xX286xXf4xX5xX1axX2xX17xX18xX327xX1axX1bxX2xX3xX401xX5xX2xX17xX1exX38xX2xX17xX1exX5xXcxX2xX3fxX26xX27xX17xX2xX1dxX5xX13xX2xX3xX1exXf4xX224xX1axX2xXf6xX228xX2xX3xX1exXcxX2xXdf1x12359xXd9axX2xbfcbxX5xX13xX12xX6xX2xX4cxX4exX2xX9dxX33xX2xX3xXc3xX3xX2xX1bxX26xX234xX26xX2xXa4xX213xXf4xX2xX3xX213xX1xX2xX3xX1exX1fxXf4xX2xX4xX318xX3xX21fxX2xX17xX1exX9bxX2xX1bxX26xXcdxX26xX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX1axX2exX13xX2xX49xX5bxX49xX4exX12exX0xX61xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xec53xX1axX1bxX2xX1dxX1bxXf4xXexXa67xX1axX2xX217xXf4xXexX2xX36xXa1xX21fxX2xXa0dxX1exX95xX2xX1047xX26xXc3xX13xX2xXa4xX276xX3xX2xXdf1xX2c0xX2xX3fxX2exX1axX2xX1exX95xX5xX21fxX2xX36xX1exX38xX2xX17xX1exX5xXcxX2xX9dxX33xX2xX217xXf4xX2xX4xX228xX3xX1exX21fxX2xX3xX1exXcxX2xXf6xX26xX9bxX17xX5fxX2xX1f0xX38xX2xX17xX1exX38xX2xX17xX1exX5xXcxX2xX36xX1exX5xX1axX1exX2xX94xX95xX5xX2xX17xX26xX9bxX1xX2xX17xX318xX3xX2xX22xX1exX25fxX1axX1bxX2xXa4xX228xX1axX1exX2xX9dxX228xX2xX17xX1exX9bxX2xX1axX5b4xX13xX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX17xX276xX1xX2xXa4xX27exXf4xX2xX17xXcxX33xX1axX2xX286xXf4xX276xX3xX21fxX2xX1exXa8xXcdxX1axX1bxX2xX17xXcdxX26xX2xX1bxX26xX33xX1axX1exX2xX17xX1exX33xX1axX1exX2xX17xX1f4xX3xX1exX2xX3xX5xXcxX2xX17xXbexX26xX2xXa4xX213xXf4xX2xX17xX18xXa8xX2adxX1axX1bxX2xX3xX1exX1fxXf4xX2xd830xX2xX48xXd9axXdf1xc586xXd9axX217xX5exX2xX9dxX33xX2xX17xX8bbxX1axX1bxX2xXf6xXa8xXcdxX3xX2xX17xX26xX9bxX1xX2xX3xX1fdxX1axX2xXa4xX213xXf4xX2xX17xX18xXa8xX2adxX1axX1bxX2xcd65xX4xXexX13xX1xX26xX3xX114xX2xX1exX26xX27xX1axX2xX13xX2ccxX17xX2xX6xX276xX2xXf6xX2ccxX2xX13xX3d0xX1axX2xX13xXcdxX26xX2xXa4xX46fxX2xXa4xXa8xX39dxX3xX2xX1exXadxX1axX1exX2xX17xX1exX33xX1axX1exX2xX1axX1exXa8xX2xXf6xX26xX2xX6xX4eexX17xX21fxX2xX22xXf4xX18xX5xX6xX1exX21fxX2xX15cxXf4xX15cxX26xX17xX6xXf4xX114xX2xXa4xXeb4xX1axX1bxX2xX17xX1exX2adxX26xX2xX17xX26xX9bxX1xX2xX17xX318xX3xX2xXa4xX27exXf4xX2xX17xXa8xX2xX3xXc3xX3xX2xXf6xX2ccxX2xX13xX3d0xX1axX2xX1axX1exXa8xX2xXa4xX213xXf4xX2xX22xX26xX9bxX13xX21fxX2xX108xXf4xX6xX1exXf4xX21fxX2xX3xX2adxX2xX9dxXf4xX5xX21fxX2xX3xX2adxX2xX17xXa8xXcdxX1axX1bxX12exX2xXf9xX9d2xX1axX1bxX2xX9dxXcdxX26xX2xXa4xX95xX21fxX2xX1axX1bxX33xX1axX1exX2xX17xX1exX38xX2xX17xX1exX5xXcxX2xX3xX2c4xX1axX1bxX2xX17xX1fdxX1xX2xX17xX18xXf4xX1axX1bxX2xX1axX1fxX1axX1bxX2xX3xX5xXcxX2xXa4xX26xX385xXf4xX2xX22xX26xX27xX1axX2xX3xXa9xX2xX6xX2c0xX2xX9dxX1fdxX17xX2xX3xX1exX213xX17xX21fxX2xX17xX18xX5xX1axX1bxX2xX17xX1exX26xX9bxX17xX2xXf6xX228xX21fxX2xXdxX318xX1axX1bxX2xX3xX318xX2xX17xX1exX26xX2xXa4xX213xXf4xX2xX3xX1exXcxX2xX3xXc3xX3xX2xXf6xX2ccxX2xX13xX3d0xX1axX114xX2xXf6xX234xXcxX2xXa4xX234xX13xX2xXa4xX27exXexX2xXa4xX401xX2xX3xX1exX9bxX2xXa4xX2ccxX2xXdxX26xX1axX1exX2xXdxXa8xad33xX1axX1bxX114xX2xX17xXbexXcxX2xXa4xX26xX385xXf4xX2xX22xX26xX27xX1axX2xXa4xX38xX2xX3xXc3xX3xX2xX3fxX1f0xX3fxX2xXa4xXa8xX39dxX3xX2xX17xX1exX5xX13xX2xX1bxX26xX5xX2xX3xXc3xX3xX2xX1bxX26xX234xX26xX2xXa4xX213xXf4xX2xX22xX1exXf4xX2xX9dxXa1xX3xX21fxX2xX286xXf4xX276xX3xX2xX1bxX26xX5xX114xX2xX17xX56dxX2xX3xX1exX28fxX3xX2xX3xXc3xX3xX2xXa4xX39dxX17xX2xX17xX1fdxX1xX2xX1exXf4xX213xX1axX2xX3xX1exXf4xXexX2a3xX1axX2xX6xX1fxXf4xX2xX3xX1exXcxX2xX3xXc3xX3xX2xXf6xX2ccxX2xX13xX3d0xX1axX2xX17xX1exX9bxX2xX13xXbexX1axX1exX114xX2xXdxX33xX1axX1exX2xX6xXa1xX2xXa4xX27exXf4xX2xX17xXa8xX2xXa4xX4ddxX3xX2xXf6xX26xX27xX17xX2xX3xX1exXcxX2xX3xXc3xX3xX2xX3fxX1f0xX3fxX2xX17xX33xX26xX2xX1axX2exX1axX1bxX21fxX2xX17xX18xX327xX1axX1bxX2xXa4xX26xX38xX13xX2xX3xX1exXcxX2xX13xX318xX3xX2xX17xX26xX2a3xXf4xX2xX3xX1exX1fxXf4xX2xX4xX318xX3xX21fxX2xX17xX1exX9bxX2xX1bxX26xXcdxX26xX114xX2xX3xX1exXf4xX224xX1axX2xX1exX95xX5xX2xXa4xX2ccxX26xX2xX1axX1bxX2c4xX2xX94xX710xX3fxX21fxX2xX113xX1fxXexX2xXdxXa1xX1axX1bxX2xX4xXa1xX3xX2xX4xXa8xX39dxX1axX1bxX2xX3fxX1f0xX3fxX2xX3xX1exX213xX17xX2xX4xXa8xX39dxX1axX1bxX2xX3xX5xXcxX12exX2xX9e1xXf4xX5xX2xXa4xX95xX21fxX2xX17xX26xX9bxX1xX2xX17xX318xX3xX2xX3xX1exX26xX1axX1exX2xX1xX1exX318xX3xX2xX1axX1exX313xX1axX1bxX2xX3xX2ccxX17xX2xX13xX276xX3xX2xX17xX1exX33xX1axX1exX2xX17xX1f4xX3xX1exX2xX13xXcdxX26xX2xX2c0xX2xXa4xX213xXf4xX2xX17xX18xXa8xX2adxX1axX1bxX2xX286xXf4xX276xX3xX2xX1bxX26xX5xX21fxX2xX286xXf4xX276xX3xX2xX17xX9bxX12exX0xX61xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXd9axXf4xX17xX1exXcxX18xX9xX10x8b79xXbexX1axX1exX2xXf9xXa8xX2adxX1axX1bxX0xX61xX1xX10
Mạnh Cường