Phát động đợt cao điểm sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đ ạ o đức, phong cách Hồ Chí Minh”
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 6-7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức lễ phát động đợt cao điểm sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019). Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chủ trì buổi lễ.
e590x136f0x15c53x1734bxf554x14a9cx134b7x1466bx119d2xX7xf6e8x14de3x150e6x11279x176c9x17170xX5x155c3xXax1201axX0xX7xXex109b9xf0a6x123e6x1392fxX12x13b78xX1x174afxXexX3xec16x10672xX18xX19xX3xX20xf5f2xXexX3xX4xX6xX17xX3xX20xXdx14023x16852xX3xX7xX1dxX18xX19xX3xXexX1dxX4x140e2xX3x13933x14ce2xed67xX18xX19xX3x125d2xX1dxX3xX4xX1dxX4xX3xXexX1dxX4xX3xXbxX1x17081xX30xX3x1775ex12381xX18xX3xX1xec4axX4xX3axX3xX18xX19xX1x164b6xX3xXexX1xX3dx16ae7xXexX3xX52x12d1cxX3xX42xX1dxX17xX3xX4xX1x106a4xX3xX52x143afxX3xX4xX1x1387cxX3xX20xX72xX3x113abx10c9dxX57xX4xX3xXexX63xXbxX3xX52xX67xX3xX5xX67xX30xX3xXexX1xX10xX17xX3xXex158c5xX3xXexX91xec88xX18xX19xX3axX3xX20xX0x14958xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xe912xX0xX9cxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX17xX3xX20x1696exX4xX3axX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xX4xX1dxX4xX1xX3xX7cxedd2xX3x14659xX1xX6fxX3x14f29xXdxX18xX1x1456axX0xX9cxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX9cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7cxX10xX6xe592xXaxX12x11a78xX1dxX18xX19xX3xfef1x10770x13f41xX3axX3xf9c3xX6xX18xX3xXcxX3dx17515xf0cdxX18xX3xX19xXdxX1dxX17xX3xXcx11e93xX18xX1xX3xX76xX10bxX3xX20x13b52xX3xXex15454xX3xX4xX1xXc1xX4xX3xX5x13723xX3xXbxX1xX1dxXexX3xX20xX21xX18xX19xX3xX20xX26xXexX3xX4xX6xX17xX3xX20xXdxX2fxX30xX3xX7xX1dxX18xX19xX3xXexX1dxX4xX3axX3xX3cxX3dxX3exX18xX19xX3xX42xX1dxX3xX4xX1dxX4xX3xXexX1dxX4xX3xXbxX1xX4fxX30xX3xX52xX53xX18xX3xX1xX57xX4xX3axX3xX18xX19xX1xX5exX3xXexX1xX3dxX63xXexX3xX52xX67xX3xX42xX1dxX17xX3xX4xX1xX6fxX3xX52xX72xX3xX4xX1xX76xX3xX20xX72xX3xX7bxX7cxX57xX4xX3xXexX63xXbxX3xX52xX67xX3xX5xX67xX30xX3xXexX1xX10xX17xX3xXexX91xX3xXexX91xX95xX18xX19xX3axX3xX20xXacxX17xX3xX20xXc1xX4xX3axX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xX4xX1dxX4xX1xX3xX7cxXd1xX3xXd3xX1xX6fxX3xXd7xXdxX18xX1xXdbxX3x148a6x104aexX3xX18xXdxX5exX30xX3x164fdx14cd6xX3xX18xX53xX30xX3xXexX1x123f3xX4xX3xX1xXdxX5exX18xX3x124ffxXdxX3xX4xX1x16fc7xX4xX3xX4xX76xX6xX3xXd3xX1xX76xX3xXex1652bxX4xX1xX3xX7cxXd1xX3xXd3xX1xX6fxX3xXd7xXdxX18xX1xX3x11e54xX2x16513xX100xX206xX101x1248bxX1d3xX2xX206x1336ex1223fxX3xeb1fxXd1xX18xX19xX3xX4xX1xX6fxX3x1147exX19xX3dxX10bxX128xX18xX3x11c4bxX53xX18xX3xX1bxX1xX1dxXexX3axX3x157d1xX10bxX3xX52xXdxX10cxX18xX3xX105xX6xX18xX3xXcxX1xX91x150bbxX18xX19xX3xX52x14f6fxX3axX3xXcxX16xX91xX95xX18xX19xX3xX105xX6xX18xX3xXcxX3dxX10bxX10cxX18xX3xX19xXdxX1dxX17xX3xXcxX115xX18xX1xX3xX76xX10bxX3axX3xX4xX1xX76xX3xXexX16xf10exX3xX42xX3dxX120xXdxX3xX5xX128xX20fxX0xX9cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX30xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXf8xXexX1xX3dxX30xX42xX3xXdxXd3xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX10bxX5xX10xX9xXax1458exXdxXf8xXexX1x14a86xX3xX102xX1d3xX1d3xXbx14f8cx14481xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX2b0xX3xX1d2xX20axX1d2xXbxX2b6xX2b7xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2b0xX9cxX9cxXdxX20fxX42xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX20fxX52xX18xX9cxX18xX10xX2abxX7xX9cxX2xX206xX20axX100xX9cxX2xX1d2xX2xXf8xX100xX2xX1d3xX2xX2xea13xX1d2xXex15db5xX2f9xX2xX206xX2f9xX5xX1d3xX20fx1742dxXbxX19x179cdxX16xX9x1700exX100xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX1dxXexX3xX20xX21xX18xX19xX3xX20xX26xXexX3xX4xX6xX17xX3xX20xXdxX2fxX30xX3xX7xX1dxX18xX19xX3xXexX1dxX4xX3axX3xX3cxX3dxX3exX18xX19xX3xX42xX1dxX3xX4xX1dxX4xX3xXexX1dxX4xX3xXbxX1xX4fxX30xX3xX52xX53xX18xX3xX1xX57xX4xX3axX3xX18xX19xX1xX5exX3xXexX1xX3dxX63xXexX3xX52xX67xX3xX42xX1dxX17xX3xX4xX1xX6fxX3xX52xX72xX3xX4xX1xX76xX3xX20xX72xX3xX7bxX7cxX57xX4xX3xXexX63xXbxX3xX52xX67xX3xX5xX67xX30xX3xXexX1xX10xX17xX3xXexX91xX3xXexX91xX95xX18xX19xX3axX3xX20xX3xXacxX3xX17xX3xX20xXc1xX4xX3axX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xX4xX1dxX4xX1xX3xX7cxXd1xX3xXd3xX1xX6fxX3xXd7xXdxX18xX1xXdbxXaxX3xX9cxX12xX0xX9cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX17xX67xX18xX3xX4xX3exX18xX1xX3xX42xX3dxX120xXdxX3xX5xX128xX20fxX0xX9cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX17xXf8xX10bxXaxX12xXcxX1xX6xX30xX3xXf8xX1dbxX3xX42xX3dxX120xXdxX3xX5xX128xX3xX4x15f33xX3xX20xXacxXdxX3xXf8xXdxX5exX18xX3xX5xX11dxX18xX1xX3xX20xXacxX17xX3xXfbxX95xX3xX221xX53xX18xX3xX1xX408xX6xX3axX3xXcxX1xX2fxX3xXexX1xX6xX17xX3xX52xX67xX3xX1e3xX3dxX3xX5xX1f4xX4xX1xX3axX3xXfbxX95xX3xXcxX1x133bfxX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xX52xX67xX3xXcxX16xX3dxX10bxX72xX18xX3xXexX1xX442xX18xX19xX3axX3xX7cxX21xXdxX3xX21axX1xX67xX3xX42xX1dxX17xX3xXexX115xX18xX1xX3axX3xX7cxX21xXdxX3xX221xX53xX18xX3xX1xX57xX4xX3xX18xX19xX1xX5exX3xXexX1xX3dxX63xXexX3xXexX115xX18xX1xX3axX3xX4xX1dxX4xX3xX4x169cbxX3xX3cxX3dxX6xX18xX3xX42xX1dxX17xX3xX4xX1xX6fxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX115xX18xX1xX3axX3xX4xX1dxX4xX3xX20xX48fxX18xX3xX52xX1f4xX3xX7xX1dbxX3xX18xX19xX1xXdxX5exXbxX3xXexX1xX3dxX21xX4xX3xX18xX19xX67xX18xX1xX3xX52xX53xX18xX3xX1xX408xX6xX3xX4xfdadxX18xX19xX3xX20xX442xX18xX19xX3xX20xX3exX17xX3xX20xX21xXdxX3xX18xX19x147adxX3xX52xX53xX18xX3xX18xX19xX1xX5exX3xX7x17072xX3axX3xX18xX1xX67xX3xX42xX1dxX17xX3xXexX16xX10cxX18xX3xX20xX1f4xX6xX3xX42xX67xX18xX3xXexX115xX18xX1xX20fxX0xX9cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX17xXf8xX10bxXaxX12xX211xX26xXexX3xX4xX6xX17xX3xX20xXdxX2fxX30xX3xX7xX1dxX18xX19xX3xXexX1dxX4xX3axX3xX3cxX3dxX3exX18xX19xX3xX42xX1dxX3xX4xX1dxX4xX3xXexX1dxX4xX3xXbxX1xX4fxX30xX3xX52xX53xX18xX3xX1xX57xX4xX3axX3xX18xX19xX1xX5exX3xXexX1xX3dxX63xXexX3xX52xX67xX3xX42xX1dxX17xX3xX4xX1xX6fxX3xX52xX72xX3xX4xX1xX76xX3xX20xX72xX3xX7bxX7cxX57xX4xX3xXexX63xXbxX3xX52xX67xX3xX5xX67xX30xX3xXexX1xX10xX17xX3xXexX91xX3xXexX91xX95xX18xX19xX3axX3xX20xXacxX17xX3xX20xXc1xX4xX3axX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xX4xX1dxX4xX1xX3xX7cxXd1xX3xXd3xX1xX6fxX3xXd7xXdxX18xX1xXdbxX3xXf8xXdxX128xX18xX3xX16xX6xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX1xX23axXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xXexf3e2xX3xXexX1xX1dxX18xX19xX3xX100xX3xX20x108b1xX18xX3xXexX1xX1dxX18xX19xX3xX206xX101xX20axX1d3xX2xX206xX3xX18xX1xf4aaxX30xX3xX1caxX10cxX3dxX3xX19xX57xXdxX3xX20xX21xXdxX3xX18xX19xX4e7xX3xX52xX53xX18xX3xX18xX19xX1xX5exX3xX7xX4f3xX3axX3xXbxX1xX408xX18xX19xX3xX52xXdxX10cxX18xX3axX3xX18xX1xX67xX3xX42xX1dxX17xX3xXexX6fxX4xX1xX3xX4xX1dbxX4xX3xX7xX1dxX18xX19xX3xXexX1dxX4xX3xX4xX1dxX4xX3xXexX1dxX4xX3xXbxX1xX4fxX30xX3xX52xX53xX18xX3xX1xX57xX4xX3axX3xX18xX19xX1xX5exX3xXexX1xX3dxX63xXexX3axX3xX42xX1dxX17xX3xX4xX1xX6fxX3xX52xX72xX3xX4xX1xX76xX3xX20xX72xX3xX18xX67xX10bxX3axX3xXexX1xXdxX5dfxXexX3xXexX1xX1dbxX4xX3xX1caxX1cbxX3xX18xXdxX5exX30xX3xX1d2xX1d3xX3xX18xX53xX30xX3xXexX1xX1dbxX4xX3xX1xXdxX5exX18xX3xX1e3xXdxX3xX4xX1xX1e8xX4xX3xX52xX67xX3xX1d2xX1d3xX3xX18xX53xX30xX3xX18xX19xX67xX10bxX3xX30x168c2xXexX3xX4xX76xX6xX3xX105xX1dxX4xX20fxX3xX21axX21xXdxX3xXf8xX3dxX18xX19xX3xXexX1dxX4xX3xXbxX1xX4fxX30xX3xXexX63xXbxX3xXexX16xX3dxX18xX19xX3xX1caxX1xeddaxX18xX19xX3xX20xX1f4xX18xX1xX3axX3xX5xX67xX30xX3xX16x153ffxX3xX19xXdxX1dxX3xXexX16xX1f4xX3xX1e3xXdxX3xX4xX1xX1e8xX4xX3xX4xX76xX6xX3xXd3xX1xX76xX3xXexX1f4xX4xX1xX3xX7cxXd1xX3xXd3xX1xX6fxX3xXd7xXdxX18xX1xX3xX20x16c19xXdxX3xX52x110daxXdxX3xX7xX1dbxX3xX18xX19xX1xXdxX5exXbxX3xX2b6xf6e5xX10bxX3xXf8xX1dbxX18xX19xX3xX52xX67xX3xX42xX3exX17xX3xX52xX5exX3xXcxX120xX3xX3cxX3dxX711xX4xX2b7xX3xX18xX1x11ef4xX18xX19xX3xXexX1xX67xX18xX1xX3xXexX1dbxX3dxX3xX30xX67xX3xX20xX3exX18xX19xX3xX42xX21xX3xX52xX67xX3xX18xX1xX723xX18xX3xXf8xX723xX18xX3xX4xX1dxX4xX3xXf8xX723xX18xX3xXexX21xX4xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX115xX18xX1xX3xX20xXacxXexX3xX20xX91xX26xX4xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX52xXdxX5exX4xX3xXexX1xX1dbxX4xX3xX1xXdxX5exX18xX3xX1e3xXdxX3xX4xX1xX1e8xX4xX3xX52xX67xX3xX18xX1xX740xX18xX19xX3xX5xX23axXdxX3xXf8xXacxX10bxX3xX4xX76xX6xX3xX105xX1dxX4xX3xX20xX711xXdxX3xX52xX715xXdxX3xX211xX3exX18xX19xX3xX42xX21xX3xX52xX67xX3xX18xX1xX723xX18xX3xXf8xX723xX18xX3xXexX115xX18xX1xX3xXexX6xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX1d2xX1d3xX3xX18xX53xX30xX3xX3cxX3dxX6xX3xXexX16xX10cxX18xX3xX4xX1dxX4xX3xX5xX4f3xX18xX1xX3xX52xX1dbxX4xX3xX2b6xX723xX10bxX3xXf8xX1dbxX18xX19xX3xX211xX3exX18xX19xX3axX3xX4xX1xX53xX30xX3xX5xX17xX3xX42xXd1xXdxX3xXf8xX91x1782fxX18xX19xX3axX3xX19xXdxX1dxX17xX3xXf8xX23fxX4xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX10cxX18xX3axX3xX20xX6acxX3dxX3xXexX16xX6xX18xX1xX3xX19xXdxX3exXdxX3xXbxX1xX408xX18xX19xX3xXf8xX723xX18xX3xXexX21xX4xX3axX3xX42xX3exX17xX3xX52xX5exX3xXcxX120xX3xX3cxX3dxX711xX4xX3axX3xXbxX1xX1dxXexX3xXexX16xXdxX2fxX18xX3xX1caxXdxX18xX1xX3xXexX5dfxX3axX3xX3cxX3dxX711xX4xX3xXbxX1x1593exX18xX19xX3xX101xX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX20fxX20fxX20fxX2b7xX3xX18xX1xX740xX18xX19xX3xX1caxX5dfxXexX3xX3cxX3dxX3exX3xX18xX120xXdxX3xX42xX63xXexX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX1xX1dbxX4xX3xX1xXdxX5exX18xX3xXd3xX1xX115xX3xXexX1xX1f4xX3xX1d3xX1d2xX101xXd3xXcxX9cxXcx1531bxX3xX4xX76xX6xX3xX105xX21xX3xXd3xX1xX6fxX18xX1xX3xXexX16xX1f4xX3xX19x1368cxX18xX3xX52xX715xXdxX3xXexX1xX1dbxX4xX3xX1xXdxX5exX18xX3xX21axX19xX1xX1f4xX3xX3cxX3dxX10bxX5dfxXexX3xXcxX16xX3dxX18xX19xX3xX91xX48fxX18xX19xX3xX2fcxX3xX204xX1caxX1xX408xX6xX3x145c0xed74xX3axX3xX90cxX90dxX90dxX20exX3xX52xX72xX3xX2b6xX723xX10bxX3xXf8xX1dbxX18xX19xX3xX52xX67xX3xX4xX1xX115xX18xX1xX3xX20xX711xX18xX3xX211xX3exX18xX19xX3axX3xX21axX19xX1xX1f4xX3xX3cxX3dxX10bxX5dfxXexX3xX211xXacxXdxX3xX1xX21xXdxX3xX211xX3exX18xX19xX3xX42xX21xX3xXexX115xX18xX1xX3xX5x16c5cxX18xX3xXexX1xXc1xX3xX90cxX221xX90dxX90dxX90dxX3axX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xXexX16xX67xX17xX3xXexX1xXdxX3xX20xX3dxX6xX3axX3xX2b6xX723xX10bxX3xXf8xX1dbxX18xX19xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX7cxX408xX6xX3xXexX1xX67xX18xX1xX3xXexX115xX18xX1xX3xX1caxXdxX2fxX3dxX3xX30x14c02xX3dxX3axX3xX2b6xX723xX10bxX3xXf8xX1dbxX18xX19xX3xX18xX442xX18xX19xX3xXexX1xX442xX18xX3xX30xX715xXdxX3xX1caxXdxX2fxX3dxX3xX30xX99bxX3dxX2b7xX3xXbxX1xX3exX18xX3xX1dxX18xX1xX3xX18xX1xX740xX18xX19xX3xX20xXdxX2fxX18xX3xX1xX267xX18xX1xX3xXexXdxX10cxX18xX3xXexXdxX5dfxX18xX3xX52xX72xX3xXexX63xXbxX3xXexX1xX2fxX3xX52xX67xX3xX19xX91xX48fxX18xX19xX3xX18xX19xX91xX23axXdxX3xXexX711xXexX3axX3xX52xXdxX5exX4xX3xXexX711xXexX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX1xX1dbxX4xX3xX1xXdxX5exX18xX3xX1e3xXdxX3xX4xX1xX1e8xX4xX3xX52xX67xX3xX18xX1xX740xX18xX19xX3xX5xX23axXdxX3xXf8xXacxX10bxX3xX4xX76xX6xX3xX105xX1dxX4xX3xX20xX711xXdxX3xX52xX715xXdxX3xX211xX3exX18xX19xX3xX42xX21xX3xX52xX67xX3xX18xX1xX723xX18xX3xXf8xX723xX18xX3xXexX115xX18xX1xX3xX18xX1xX67xX3axX3xX18xX1xX6acxXexX3xX5xX67xX3xX18xX1xX740xX18xX19xX3xXexX63xXbxX3xXexX1xX2fxX3axX3xX4xX1dxX3xX18xX1xX723xX18xX3xXexXdxX10cxX3dxX3xX42xXdxX2fxX3dxX3xX20xX91xX26xX4xX3xX105xX1dxX4xX3xX19xf317xXbxX3xX19xX81fxX3axX3xX19x16aa2xXdxX3xXexX1xX91xX3xX1caxX1xX10xX18xX3axX3xXexXa95xX18xX19xX3xX1xX3dxX10bxX3xX1xXdxX5exX3dxX2b7xX3xX3cxX3dxX6xX18xX3xXexX723xX30xX3xX18xX1xX740xX18xX19xX3xXexX6acxX30xX3xX19xX91xX48fxX18xX19xX3xXexXdxX10cxX3dxX3xX42xXdxX2fxX3dxX3xX4xX76xX6xX3xX20xXd1xX18xX19xX3xX42xX67xX17xX3axX3xX4xX1xXdxX5dfxX18xX3xX7xX4f3xX3axX3xX4xX1dxX18xX3xX42xX21xX3xX95xX3xX52xX4d4xX18xX19xX3xX7xX723xX3dxX3axX3xX52xX4d4xX18xX19xX3xX2b6xX6xX3axX3xX52xX4d4xX18xX19xX3xXf8xX723xX18xX3xXexX21xX4xX3xXexX1xXdxX2fxX3dxX3xX7xX711xX3axX3xX1xX3exXdxX3xX20xX3exX17xX20fxX20fxX20fxX0xX9cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX17xXf8xX10bxXaxX12xXd3xX442xX18xX19xX3xXexX1dxX4xX3xXexX16xXdxX2fxX18xX3xX1caxX1xX6xXdxX3axX3xXexX120xX3xX4xX1xXc1xX4xX3xX4xX1dxX4xX3xX1xX17xXacxXexX3xX20xX21xX18xX19xX3xX3cxX3dxX3exX18xX19xX3xX42xX1dxX3xX52xX72xX3xX4xX1xX76xX3xX20xX72xX3xX7bxX7cxX57xX4xX3xXexX63xXbxX3xX52xX67xX3xX5xX67xX30xX3xXexX1xX10xX17xX3xXexX91xX3xXexX91xX95xX18xX19xX3axX3xX20xXacxX17xX3xX20xXc1xX4xX3axX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xX4xX1dxX4xX1xX3xX7cxXd1xX3xXd3xX1xX6fxX3xXd7xXdxX18xX1xXdbxX3xXexX1xX442xX18xX19xX3xX3cxX3dxX6xX3xX52xXdxX5exX4xX3xX20xX53xX18xX19xX3axX3xXbxX1xX1dxXexX3xX4xX1dxX4xX3xXexX1dxX4xX3xXbxX1xX4fxX30xX3xX42xX1dxX17xX3xX4xX1xX6fxX3axX3xX52xX53xX18xX3xX1xX57xX4xX3axX3xX18xX19xX1xX5exX3xXexX1xX3dxX63xXexX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX1dxX4xX3xX4xX1xX3dxX10bxX10cxX18xX3xXexX16xX6xX18xX19xX3axX3xX4xX1xX3dxX10bxX10cxX18xX3xX30xX23fxX4xX3axX3xXbxX1xX408xX18xX19xX3xX7xX1dbxX3xX4xX76xX6xX3xX105xX1dxX17xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX7cxX17xX1dxX3axX3xX211xX67xXdxX3xXbxX1xX1dxXexX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX101xX3xXcxX16xX3dxX10bxX72xX18xX3xX1xX267xX18xX1xX3xXexX115xX18xX1xX3axX3xX105xX1dxX17xX3xX221xX53xX18xX3xX1xX408xX6xX3xX52xX67xX3xX211xX23axXdxX3xX7xX711xX18xX19xX3axX3xXcxXacxXbxX3xX4xX1xX6fxX3xX2b6xXc1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3axX3xX20xX67xXdxX3xXexX16xX3dxX10bxX72xX18xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3axX3xXexX16xX3dxX10bxX72xX18xX3xX1xX267xX18xX1xX3xX4xX1dxX4xX3xX1xX3dxX10bxX5exX18xX2b7xX3xX1xX17xXacxXexX3xX20xX21xX18xX19xX3xX4xX1xXdxX5dfxX3dxX3xXbxX1xXdxX30xX3axX3xX42xXdxX2fxX3dxX3xXf8xXdxX128xX18xX3xX18xX19xX1xX5exX3xXexX1xX3dxX63xXexX3xX4xX1xX3dxX10bxX10cxX18xX3xX18xX19xX1xXdxX5exXbxX3axX3xXexX16xXdxX2fxX18xX3xX5xX11dxX30xX3xX7xX1dxX4xX1xX3axX3xXexX16xX91xX18xX19xX3xX42xX67xX10bxX3xX42xX3exX17xX3xXexX67xX18xX19xX20fxX20fxX20fxX0xX9cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX30xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXd3xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX10bxX5xX10xX9xXaxX2abxXdxXf8xXexX1xX2b0xX3xX102xX1d3xX1d3xXbxX2b6xX2b7xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX2b0xX3xX1d2xX20axX1d2xXbxX2b6xX2b7xX3xXf8xXdxX7xXbxX5xX6xX10bxX2b0xX3xX42xX5xX17xX4xX1caxX2b7xX3xX30xX6xX16xX19xXdxX18xX101xX5xX10x11abcxXexX2b0xX3xX6xX3dxXexX17xX2b7xX3xX30xX6xX16xX19xXdxX18xX101xX16xXdxX19xX1xXexX2b0xX3xX6xX3dxXexX17xX2b7xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2b0xX9cxX9cxXdxX20fxX42xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX20fxX52xX18xX9cxX18xX10xX2abxX7xX9cxX2xX206xX20axX100xX9cxX2xX1d2xX2xXf8xX100xX2xX1d3xX2xX2fcxX1d3xX1d3xXexX2xX102xX100xX1d2xX5xX102xX101xX1d3xX1d3xX1d3xX1d3xX1d3xX20fxX304xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX1dxXexX3xX20xX21xX18xX19xX3xX20xX26xXexX3xX4xX6xX17xX3xX20xXdxX2fxX30xX3xX7xX1dxX18xX19xX3xXexX1dxX4xX3axX3xX3cxX3dxX3exX18xX19xX3xX42xX1dxX3xX4xX1dxX4xX3xXexX1dxX4xX3xXbxX1xX4fxX30xX3xX52xX53xX18xX3xX1xX57xX4xX3axX3xX18xX19xX1xX5exX3xXexX1xX3dxX63xXexX3xX52xX67xX3xX42xX1dxX17xX3xX4xX1xX6fxX3xX52xX72xX3xX4xX1xX76xX3xX20xX72xX3xX7bxX7cxX57xX4xX3xXexX63xXbxX3xX52xX67xX3xX5xX67xX30xX3xXexX1xX10xX17xX3xXexX91xX3xXexX91xX95xX18xX19xX3axX3xX20xX3xXacxX3xX17xX3xX20xXc1xX4xX3axX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xX4xX1dxX4xX1xX3xX7cxXd1xX3xXd3xX1xX6fxX3xXd7xXdxX18xX1xXdbxXaxX3xX9cxX12xX0xX9cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX3xX7xXexX10bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX2b6xXexX101xX6xX5xXdxX19xX18xX2b0xX3xX4xX10xX18xXexX10xX16xX2b7xXaxX12xX211xXd1xX18xX19xX3xX4xX1xX6fxX3xX21axX19xX3dxX10bxX128xX18xX3xX221xX53xX18xX3xX1bxX1xX1dxXexX3axX3x12420xX1cbxX3xX52xXdxX10cxX18xX3xX105xX6xX18xX3xXcxX1xX91xX23axX18xX19xX3xX52xX23fxX3axX3xXcxX16xX91xX95xX18xX19xX3xX42xX6xX18xX3xXcxX3dxX10bxX10cxX18xX3xX19xXdxX1dxX17xX3xXcx1704fxX18xX1xX3xX3dxX1cbxX3xXbxX1xX1dxXexX3xX42xXdxX2fxX3dxX3xXexXacxXdxX3xX5xX128xX3xXbxX1xX1dxXexX3xX20xX21xX18xX19xX20fxX0xX9cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX17xXf8xX10bxXaxX12xX1bxX1xX1dxXexX3xX42xXdxX2fxX3dxX3xXexXacxXdxX3xX42xX3dxX120xXdxX3xX5xX128xX3axX3xX20xXd1xX18xX19xX3xX4xX1xX6fxX3xXcxX16xX91xX95xX18xX19xX3xX105xX6xX18xX3xXcxX3dxX10bxX10cxX18xX3xX19xXdxX1dxX17xX3xXcxX115xX18xX1xX3xX76xX10bxX3xX21axX19xX3dxX10bxX128xX18xX3xX221xX53xX18xX3xX1bxX1xX1dxXexX3xX20xX72xX3xX18xX19xX1xX1f4xX3xX4xX1dxX4xX3xX52xX53xX18xX3xX18xX19xX1xX5exX3xX7xX4f3xX3xX4xX4d4xX18xX19xX3xX20xX442xX18xX19xX3xX20xX3exX17xX3xX20xX21xXdxX3xX18xX19xX4e7xX3xX4xX1dxX18xX3xX42xX21xX3axX3xX20xX3exX18xX19xX3xX52xXdxX10cxX18xX3axX3xXbxX1xX408xX18xX19xX3xX52xXdxX10cxX18xX3xXexX16xX10cxX18xX3xX20xX1f4xX6xX3xX42xX67xX18xX3xXexX115xX18xX1xX3xXexX6fxX4xX1xX3xX4xX1dbxX4xX3xX1xX91xX95xX18xX19xX3xXc1xX18xX19xX3axX3xXexX1xXdxX3xX20xX3dxX6xX3xXexX1xX1dbxX4xX3xX1xXdxX5exX18xX3xX20xX26xXexX3xX4xX6xX17xX3xX20xXdxX2fxX30xX3xX7xX1dxX18xX19xX3xXexXacxX17xX3xXexX1dxX4xX3xXbxX1xX4fxX30xX3xX20xXacxXexX3xX4xX1xX6acxXexX3xX5xX91xX26xX18xX19xX3xX4xX6xX17xX20fxX3xX211xXd1xX18xX19xX3xX4xX1xX6fxX3xX18xX1xX6acxX18xX3xX30xXacxX18xX1xX2b0xX3x16ac2xX5dfxXexX3xX3cxX3dxX3exX3xXexX1xX1dbxX4xX3xX1xXdxX5exX18xX3xX20xX26xXexX3xX4xX6xX17xX3xX20xXdxX2fxX30xX3xX7x14c09xX3xXexX1xX2fxX3xX1xXdxX5exX18xX3xX20xX91xX26xX4xX3xX52xX6xXdxX3xXexX16xX882xX3xX3cxX3dxX6xX18xX3xXexX16xX57xX18xX19xX3xX4xX76xX6xX3xX52xX53xX18xX3xX1xX57xX4xX3axX3xX18xX19xX1xX5exX3xXexX1xX3dxX63xXexX3xX52xX67xX3xX42xX1dxX17xX3xX4xX1xX6fxX3axX3xX4xX76xX6xX3xX20xX21xXdxX3xX18xX19xX4e7xX3xX52xX53xX18xX3xX18xX19xX1xX5exX3xX7xX4f3xX3axX3xXbxX1xX408xX18xX19xX3xX52xXdxX10cxX18xX3axX3xX18xX1xX67xX3xX42xX1dxX17xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX52xXdxX5exX4xX3xXexX3dxX10bxX10cxX18xX3xXexX16xX3dxX10bxX72xX18xX3axX3xX4xX120xX3xX52xX4e7xX3axX3xX20xX21xX18xX19xX3xX52xXdxX10cxX18xX3xX4xX1dxX18xX3xX42xX21xX3axX3xX20xX3exX18xX19xX3xX52xXdxX10cxX18xX3xXexX1xX1dbxX4xX3xX1xXdxX5exX18xX3xX1e3xXdxX3xX4xX1xX1e8xX4xX3xX52xX67xX3xXexX1xX1dbxX4xX3xX1xXdxX5exX18xX3xXd3xX1xX115xX3xXexX1xX1f4xX3xX1d3xX1d2xX101xXd3xXcxX9cxXcxX8c9xX3xX4xX76xX6xX3xX105xX21xX3xXd3xX1xX6fxX18xX1xX3xXexX16xX1f4xX20fxX3xe5e6xX3dxX6xX3xX20xX408xX3xXexXacxX17xX3xX7xX1dbxX3xX1xX91xX95xX18xX19xX3xXc1xX18xX19xX3axX3xX7xX1dbxX3xX4xX1xX3dxX10bxX2fxX18xX3xX42xXdxX5dfxX18xX3xX30xXacxX18xX1xX3xX30xX1081xX3xX52xX67xX3xX7xXc1xX4xX3xX5xX6xX18xX3xXex150b8xX6xX3axX3xX1xXdxX5exX3dxX3xXc1xX18xX19xX3xXexX6fxX4xX1xX3xX4xX1dbxX4xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX2b6xX11dxX3xX1xX21xXdxX20fxX3xX211xX2fxX3xX20xX26xXexX3xX4xX6xX17xX3xX20xXdxX2fxX30xX3xX20xXacxXexX3xX1caxX5dfxXexX3xX3cxX3dxX3exX3xX4xX6xX17xX3axX3xX20xXd1xX18xX19xX3xX4xX1xX6fxX3xXcxX16xX91xX95xX18xX19xX3xX105xX6xX18xX3xXcxX3dxX10bxX10cxX18xX3xX19xXdxX1dxX17xX3xXcxX115xX18xX1xX3xX76xX10bxX3xX20xX72xX3xX18xX19xX1xX1f4xX2b0xX3xXd3xX1dxX4xX3xX4xX48fxX3xX3cxX3dxX6xX18xX3xX42xX1dxX17xX3axX3xX20xX67xXdxX3axX3xX4xX1dxX4xX3xX20xX48fxX18xX3xX52xX1f4xX3xX7xX1dbxX3xX18xX19xX1xXdxX5exXbxX3xX4xX76xX6xX3xX18xX19xX67xX18xX1xX3xX52xX53xX18xX3xX1xX408xX6xX3xXexX16xX10cxX18xX3xX20xX1f4xX6xX3xX42xX67xX18xX3xXexX115xX18xX1xX3xX4xX955xX18xX3xX2b6xX1dxX4xX3xX20xX1f4xX18xX1xX3xX16xX6e5xX3xXexX16xX1dxX4xX1xX3xX18xX1xXdxX5exX30xX3axX3xX2b6xX723xX10bxX3xXf8xX1dbxX18xX19xX3xX1caxX5dfxX3xX1xX17xXacxX4xX1xX3xXexX1xX1dbxX4xX3xX1xXdxX5exX18xX3axX3xX19xXdxX6xX17xX3axX3xXbxX1xX723xX18xX3xX4xX442xX18xX19xX3xX18xX1xXdxX5exX30xX3xX52xX23fxX3xX4xX23fxX3xXexX1xX2fxX3xX52xX67xX3xXexXacxX17xX3xX20xXdxX72xX3dxX3xX1caxXdxX5exX18xX3xX4xX1xX17xX3xX20xX21xXdxX3xX18xX19xX4e7xX3xX4xX1dxX18xX3xX42xX21xX3axX3xX20xX3exX18xX19xX3xX52xXdxX10cxX18xX3axX3xXbxX1xX408xX18xX19xX3xX52xXdxX10cxX18xX3xXexX120xX3xX4xX1xXc1xX4xX3xXexX1xX1dbxX4xX3xX1xXdxX5exX18xX2b7xX3xXexX120xX3xX4xX1xXc1xX4xX3xX20xX53xX18xX19xX3axX3xXbxX1xX1dxXexX3xX4xX1dxX4xX3xXexX1dxX4xX3xXbxX1xX4fxX30xX3xX52xX53xX18xX3xX1xX57xX4xX3axX3xX18xX19xX1xX5exX3xXexX1xX3dxX63xXexX3axX3xX42xX1dxX17xX3xX4xX1xX6fxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX1dxX4xX3xX4xX1xX3dxX10bxX10cxX18xX3xXexX16xX6xX18xX19xX3xX4xX76xX6xX3xX42xX1dxX17xX3axX3xX20xX67xXdxX3xX1caxX1f4xXbxX3xXexX1xX23axXdxX3axX3xXexX1xX91xX23axX18xX19xX3xX2b6xX3dxX10bxX10cxX18xX2b7xX3xX20xX21xXdxX3xX18xX19xX4e7xX3xX52xX53xX18xX3xX18xX19xX1xX5exX3xX7xX4f3xX3axX3xX42xX1dxX17xX3xX4xX1xX6fxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX115xX18xX1xX3xXexXdxX5dfxXbxX3xXexX23fxX4xX3xX42xX1dxX30xX3xX7xX1dxXexX3xX4xX1dxX4xX3xX4xX1xX3dxX10bxX10cxX18xX3xX20xX72xX3xX1xX67xX18xX19xX3xX18xX53xX30xX3xX52xX72xX3xX1xX57xX4xX3xXexX63xXbxX3xXexX91xX3xXexX91xX95xX18xX19xX3axX3xX20xXacxX17xX3xX20xXc1xX4xX3axX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xX4xX1dxX4xX1xX3xX7cxXd1xX3xXd3xX1xX6fxX3xXd7xXdxX18xX1xX3xX20xX2fxX3xX7xX1dxX18xX19xX3xXexX1dxX4xX3xX4xX1dxX4xX3xXexX1dxX4xX3xXbxX1xX4fxX30xX3xX4xX408xX3xX19xXdxX1dxX3xXexX16xX1f4xX3xXexX91xX3xXexX91xX95xX18xX19xX3axX3xX18xX19xX1xX5exX3xXexX1xX3dxX63xXexX3axX3xX18xX723xX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX52xX72xX3xX4xX1xX6acxXexX3xX5xX91xX26xX18xX19xX3axX3xXexXacxX17xX3xX7xXc1xX4xX3xX5xX6xX18xX3xXexX11afxX6xX3xX52xX67xX3xX1xXdxX5exX3dxX3xXc1xX18xX19xX3xXexX6fxX4xX1xX3xX4xX1dbxX4xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX2b6xX11dxX3xX1xX21xXdxX20fxX0xX9cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX17xXf8xX10bxXaxX12xX211xXacxXdxX3xXf8xXdxX5exX18xX3xX4xX1dxX4xX3xX18xX19xX67xX18xX1xX3axX3xX4xX48fxX3xX3cxX3dxX6xX18xX3axX3xX20xX48fxX18xX3xX52xX1f4xX3xXbxX1xX1dxXexX3xX42xXdxX2fxX3dxX3xX1xX91xX95xX18xX19xX3xXc1xX18xX19xX3xX18xX1xXdxX5exXexX3xX5xXdxX5exXexX3axX3xXexX1xX2fxX3xX1xXdxX5exX18xX3xX16xX6e5xX3xX3cxX3dxX10bxX5dfxXexX3xXexX723xX30xX3xXexX1xX1dbxX4xX3xX1xXdxX5exX18xX3xX20xX26xXexX3xX4xX6xX17xX3xX20xXdxX2fxX30xX3xX7xX1dxX18xX19xX3xXexX1dxX4xX3axX3xX3cxX3dxX3exX18xX19xX3xX42xX1dxX3xX4xX1dxX4xX3xXexX1dxX4xX3xXbxX1xX4fxX30xX3xX52xX53xX18xX3xX1xX57xX4xX3xX18xX19xX1xX5exX3xXexX1xX3dxX63xXexX3xX52xX67xX3xX42xX1dxX17xX3xX4xX1xX6fxX3xX52xX72xX3xX4xX1xX76xX3xX20xX72xX3xX7bxX7cxX57xX4xX3xXexX63xXbxX3xX52xX67xX3xX5xX67xX30xX3xXexX1xX10xX17xX3xXexX91xX3xXexX91xX95xX18xX19xX3axX3xX20xXacxX17xX3xX20xXc1xX4xX3axX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xX4xX1dxX4xX1xX3xX7cxXd1xX3xXd3xX1xX6fxX3xXd7xXdxX18xX1xXdbxX3xX20xXacxXexX3xX1caxX5dfxXexX3xX3cxX3dxX3exX3xX4xX6xX17xX20fxX0xX9cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx139b5xX3dxXexX1xX17xX16xXaxX3xX7xXexX10bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX2b6xXexX101xX6xX5xXdxX19xX18xX2b0xX3xX16xXdxX19xX1xXexX2b7xXaxX12xf237xX10cxX3xX1bxX1xX91xX26xX18xX19xX0xX9cxXbxX12
Lê Phượng