LHQ thông qua nghị quyết của Nga và Mỹ về tội phạm mạng
Đại Hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết do Nga và Mỹ cùng đề xuất, trong đó nêu rõ sự cần thiết phải ngăn chặn tình trạng sử dụng các nguồn thông tin và công nghệ cho các mục đích tội phạm và khủng bố.
cf75xfc46x144baxdcdcx1225fx14e9exf297x13050x13bacxX7x155f0x13d01x1216dxea76x15cf3xdf7bxX5xfa45xXax133c7xf041x10b66x16bbaxX3xXexX1xd3c7x147fdx15511xX3x16db4xcfd1xX6xX3xX1axX1bxX1x11ad6xX3xX1dxX1exfebbxd281xXexX3xX4x11138xX6xX3x15c65xX1bxX6xX3xdd34x128e9xX3x125a8xe471xX3xX34xebecxX3xXexf057xXdxX3xXbxX1x12805x16360xX3xX44xX43xX1axX1bxX0x10eaexX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX10xX6xf04bxXaxX12x1235bxX43xXdxX3xX14xX3exXdxX3x15590xe6a3xX1axX1bxX3xX13xXdxe465xX1axX3xX1x16564xXbxX3xX1dxX1exe19axX4xX3xX68x16324xX3xXexX1xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX6xX3xX1axX1bxX1xX24xX3xX1dxX1exX28xX29xXexX3xX5dxe67bxX3xX30xX1bxX6xX3xX34xX35xX3xX37xX38xX3xX4xd071xX1axX1bxX3xX68xX3bxX3x1260bxX1ex1417exXex132fcxX3xXex177adxX94xX1axX1bxX3xX68xf04fxX3xX1axX6fxX1exX3xXafx10d65xX3xX7x162e6xX3xX4x116d6xX1axX3xXexX1xXdxX29xXexX3xXbxX1xe27dxXdxX3xX1axX1bx1425fxX1axX3xX4xX1x11432xX1axX3xXex138f5xX1axX1xX3xXexXafxX43xX1axX1bxX3xX7x10571xX3xX5dx15ea2xX1axX1bxX3xX4xd0d2xX4xX3xX1axX1bxX1exX69xX1axX3xXexX1xX19xX1axX1bxX3xXexXdxX1axX3xX34xX35xX3xX4xX19xX1axX1bxX3xX1axX1bxX1x170edxX3xX4xX1xX94xX3xX4xXeexX4xX3xX44xXe9xX4xX3xX68x101b2xX4xX1xX3xXexX3exXdxX3xXbxX1xX43xX44xX3xX34xX35xX3x125dcxX1xX2dxX1axX1bxX3xd1caxX78x1411dxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13140xX94xX5dxX28xXaxX12xX0xXdxX44xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX44xX7xf392xXbxX1xX94xXexX94xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX1xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX6xX3xX1axX1bxX1xX24xX3xX1dxX1exX28xX29xXexX3xX4xX2dxX6xX3xX30xX1bxX6xX3xX34xX35xX3xX37xX38xX3xX34xX3bxX3xXexX3exXdxX3xXbxX1xX43xX44xX3xX44xX43xX1axX1bxX3xX1xXdbxX1axX1xX3xXcdxX1axX1xX3xX2xXaxX3xX7xXafxX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxX133xX131xX6xX94xXexX1xX6xX1axX1xX1xX94xX6xX133xX34xX1axX4bxX1axX10x151c5xX7xX4bx165bbxX2x10a6cxf0f6xX4bxX2x16358xX1cexX5dxX1c8xX2xX1caxX1caxX1caxX1cax11b98xXexf7c2xX1d7x13300xX1d7xX5xX2xX133x17b2bxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX1xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX6xX3xX1axX1bxX1xX24xX3xX1dxX1exX28xX29xXexX3xX4xX2dxX6xX3xX30xX1bxX6xX3xX34xX35xX3xX37xX38xX3xX34xX3bxX3xXexX3exXdxX3xXbxX1xX43xX44xX3xX44xX43xX1axX1bxXaxX3xX5dxX6xXexX6xX158xXbxX1xX94xXexX94xX158xX94xXafxXdxX1bxXdxX1axX6xX5xX158xX7xXafxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xe6d3xX4bxX4bxX4xX5dxX1axXdxX44xX1bxX133xX34xXdxX10xXexX1axX6xX44xXbxX5xX1exX7xX133xX34xX1axX4bxXexX1d9xX1c8xX1dbxX4bxX1exXbxX5xX94xX6xX5dxX10xX5dxX4bxX5xX10xXbx12ec1xX4bxX1c8xX1dbxX1c8xX2x1257axX2xX1c8xX271xX1dbxX1cexX4bxXexXexXa8xX34xX1axX271xX1c8xX1dbxX1c8xX2xX2xX1c8xX1dbxX1cexX271xXexX94xXdxX271xXbxX1xX6xX44xX271xX44xX6xX1axX1bxX133xX1e0xXbxX1bxXaxX3xX4bxX12x13c2exXcdxX1axX1xX3xX7xXeexXexX3xX30xX1bxX6xX3xXexX1exXc2xX1axX3xXexXafxX6xX3xXexX43xXdxX3xX37xX94xX7xX12bxX34xX6xXacxX3xX30xX1bxX6xXacxX3xX1axX1bxX35xX28xX3xX1c8xX1dbxX4bxX1c8xX133xX3x152d5x125e1xX1axX1xX241xX3xd484x17295x15c93xX4bxXcxXcx149c2xdf64xX30x17a96xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX94xX5dxX28xXaxX12xX2dbxXd2xX1axX3xX131xXcdxX1axX3xX1axX35xX28xX3xX5dxX94xX3xX44xX3exXexX3xX7xX78xX3xX1dxX1exX78xX4xX3xX1bxXdxX6xX3xX1axX1x10878xX3xX2d4xX1exX7xXexXafxX6xX5xXdxX6xXacxX3xX2d4xX1axX1xXacxX3xX2d6xX1xXeexXbxXacxX3xX60xe1ebxX4xXacxX3xX14xX35xX1axX3xX15xX1exX78xX4xXacxX3xX30xX1x10c6dxXexX3xX143xXcdxX1axXacxX3xX30xX6xX44xX3xX2d6xX1xXdxX133xX133xX133xX3xX68xX3bxX3xXa8xX1exXaaxXexX133xX3xX30xX1bxX1xX24xX3xX1dxX1exX28xX29xXexX3xX1axX6fxX1exX3xXafxXbcxX3xX60xX43xXdxX3xX14xX3exXdxX3xX68xX69xX1axX1bxX3xX13xXdxX6fxX1axX3xX1xX73xXbxX3xX1dxX1exX78xX4xX3xX1axX1xX33dxX1axX3xXexX1xXaaxX28xX3xX4xXc2xX1axX3xf9d5xX1axX1bxXd2xX1axX3xX4xX1xXd7xX1axX3xXexXdbxX1axX1xX3xXexXafxX43xX1axX1bxX3xX7xXe6xX3xX5dxXe9xX1axX1bxX3xX4xXeexX4xX3xX1axX1bxX1exX69xX1axX3xXexX1xX19xX1axX1bxX3xXexXdxX1axX3xX1xX94xXd7xX4xX3xX4xX19xX1axX1bxX3xX1axX1bxX1xX10cxX3xX34xXdbxX3xX4xXeexX4xX3xX44xXe9xX4xX3xX68xX11bxX4xX1xX3xXexX3exXdxX3xXbxX1xX43xX44xX3xX1xX94xXd7xX4xX3xX12bxX1xX2dxX1axX1bxX3xX131xX78xX133x14374xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX94xX5dxX28xXaxX12xX60xX43xXdxX3xX14xX3exXdxX3xX68xX69xX1axX1bxX3xX1axX1xXaaxX1axX3xX44xX43xX1axX1xX3xXexX1x13f8fxX4xX3xX68xee37xX28xX3xX7xXe6xX3xX5dxXe9xX1axX1bxX3xX4xX19xX1axX1bxX3xX1axX1bxX1xX10cxX3xXexX1xX19xX1axX1bxX3xXexXdxX1axX3xX34xX35xX3xXexXafxX1exX28xX3bxX1axX3xXexX1xX19xX1axX1bxX3xX2cex15570xX29cxXcxX2ddxX3xX34xXdbxX3xX4xXeexX4xX3xX44xXe9xX4xX3xX68xX11bxX4xX1xX3xX1x10ee9xX6xX3xX131xXdbxX1axX1xX3xX34xX35xX3xX1axX1bxXd2xX1axX3xX4xX1xXd7xX1axX3xXa8xX1exX1axX1bxX3xX68xX3exXexX3xXbxX1xXeexXexX3xX7xXdxX1axX1xX3xXex16dc6xX3xX1xX35xX1axX1xX3xX34xXdxX3xX7xXe6xX3xX5dxXe9xX1axX1bxX3xX45fxX29cxXcxX3xX5xX35xX3xXbxX1xXa1xX3xX1xX73xXbxX3xX34x11c52xXdxX3xX5xX73xXdxX3xX11bxX4xX1xX3xX4xX2dxX6xX3xXexXaaxXexX3xX4xXcdxX3xX4xXeexX4xX3xX1dxX1exX78xX4xX3xX1bxXdxX6xX133xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX94xX5dxX28xXaxX12xX29cxXeexX4xX3xX1axX314xX4c0xX4xX3xX131xXcdxX94xX3xXexXafxX73xX3xX1axX1bxX1xX24xX3xX1dxX1exX28xX29xXexX3xX5xX314xX1exX3x15fccxX3xX44xX3exXexX3xX7xX78xX3xX1dxX1exX78xX4xX3xX1bxXdxX6xX3xX68xX6xX1axX1bxX3xX4xX2dxX1axX1bxX3xX4xX78xX3xXexXdxX3bxX44xX3xX5xXbfxX4xX3xXexXafxX94xX1axX1bxX3xX5x123e0xX1axX1xX3xX34xXbfxX4xX3xX4xX19xX1axX1bxX3xX1axX1bxX1xX10cxX3xXexX1xX19xX1axX1bxX3xXexXdxX1axX3xX34xX35xX3xXexXafxX1exX28xX3bxX1axX3xXexX1xX19xX1axX1bxX3xX68x15fc0xX3xXbxX1xXe9xX4xX3xX34xXe9xX3xX44xXe9xX4xX3xX68xX11bxX4xX1xX3xX1dxX1exdd0fxX1axX3xX7xXbfxX3xX34xX35xX3xX1axX1xX314xX3xX34xX33dxX28xX3xX394xX7x12702xX3xX1bxXdxX6xX3xXexXd2xX1axX1bxX3xX1axX1bxX1exX28xX3xX4xf8aaxX3xX7xXe6xX3xX5dxXe9xX1axX1bxX3xX45fxX29cxXcxX3xXexXafxX94xX1axX1bxX3xX1axX1xebc0xX1axX1bxX3xX4xX1exX3exX4xX3xXa8xX1exX1axX1bxX3xX68xX3exXexX3xX7xX6xX1exX3xX1axX35xX28xX3xX1bxXdxX5c3xX6xX3xX4xXeexX4xX3xX1dxX1exX78xX4xX3xX1bxXdxX6xX133xX3fcxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX94xX5dxX28xXaxX12xX30xX1bxX1xX24xX3xX1dxX1exX28xX29xXexX3xX1axX6fxX1exX3xXafxXbcxX3xX60xX43xXdxX3xX14xX3exXdxX3xX68xX69xX1axX1bxX3xX13xXdxX6fxX1axX3xX1xX73xXbxX3xX1dxX1exX78xX4xX3xX131xX35xX28xX3xXex10367xX3xX1dxX1exX6xX1axX3xX1axX1bxX43xXdxX3xX34xX3bxX3xX1xX94xX43xXexX3xX68xX3exX1axX1bxX3xX45fxX29cxXcxX3xXeexX4xX3xX518xX3xX1axX1x1700cxX44xX3xX34xX35xX94xX3xX4xX5adxX3xX7x15bfaxX3xX1xX43xX3xXexXc2xX1axX1bxX3xX68xXd7xX4xX3xX131xXdxX10cxXexX3xX1dxX1exX6xX1axX3xXexXafx120cbxX1axX1bxXacxX3xXexXafxX94xX1axX1bxX3xX68xXb5xX3xX4xXb5xX3xX1axX1xX5c3xX1axX1bxX3xX4xX5adxX3xX7xX666xX3xX4xX1xX24xX1exX3xXexXafxXeexX4xX1xX3xX1axX1xXdxX10cxX44xX3xX68xXcdxX44xX3xX131xXcdxX94xX3xX1xX94xX43xXexX3xX68xX3exX1axX1bxX3xX4xX1exX1axX1bxX3xX4xXaaxXbxX3xX4xXeexX4xX3xX5dxX24xX4xX1xX3xX34xXe9xX3xXexX1xXdxX29xXexX3xX28xX29xX1exX3xX4xX1xX94xX3xX1axX1bxX314xe651xXdxX3xX5dxX589xX1axX133xX4bxX133xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d4xX1exXexX1xX94xXafxXaxX12xX2cexXcxXcxX2daxX2dbxX30xX4bxX2dbxXdxX10xXexX1axX6xX44x17b1bxX2ddxX0xX4bxXbxX12
(TTXVN/Vietnam+)