Saudi Arabia ngừng bơm dầu sau vụ tấn công nhằm vào đường ống dẫn dầu
Ngày 14/5, Saudi Arabia, nước chủ chốt trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), đã ngừng bơm dầu thô trên đường ống dẫn dầu chính của nước này sau khi xảy ra một vụ tấn công bằng máy bay không người lái cùng ngày trước đó nhằm đường ống dẫn dầu này.
f38dxfbfdx16293x12f4ex190f7x13cc5x1298fx164b6x10582xX7x1458dx1081bx16b84x16651x103f0x128e0xX5xf83cxXax1639fx17927xX6x12719x17348xXdxX3x19d9ax12ed8xX6x10d8cxXdxX6xX3x16c4dx15b63x161c8xX20xX21xX3xX1cx16d8ex14cfdxX3xX16x10a65xX15xX3xX7xX6xX15xX3x110bax19095xX3xXex18dd7xX20xX3xX4x1180dxX20xX21xX3xX20xX1x14796xX28xX3xX32x15e17x1a2cbxX3x1a0fbx11203xff2bxX20xX21xX3x1655exX20xX21xX3xX16x116c8xX20xX3xX16xX2bxX15xX0x19e22xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15902xX10xX6xX16xXaxX12x124b5xX21xX44x11968xX3xX2x16a3fxX59x14f64x11624xX3xX13xX6xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX6xX1cxXdxX6xX77xX3xX20xX48x15752xX4xX3xX4xX1x16f79xX3xX4xX1xX4dxXexX3xXexX1axX45xX20xX21xX3xXcxf6d7xX3xX4xX1x10f2dxX4xX3xX4x185e0xX4xX3xX20xX48xX89xX4xX3x1828dxX15xX36xXexX3x12d84xX1x19b77xX15xX3xX16xX2bxX15xX3xX28xf654xX3x12982x122a0x11db4x19b94x152f2x115ccxX77xX3xX47x18e41xX3xX20xX21xX22xX20xX21xX3xX1cxX27xX28xX3xX16xX2bxX15xX3xXexX1xX3axX3xXexX1ax1828fxX20xX3xX47xX48xX49xX20xX21xX3xX4dxX20xX21xX3xX16xX52xX20xX3xX16xX2bxX15xX3xX4xX1x172b6xX20xX1xX3xX4xX8exX6xX3xX20xX48xX89xX4xX3xX20xX44xX71xX3xX7xX6xX15xX3xXb1xX1xXdxX3xXacx14926xX71xX3xX1axX6xX3xX28x122fexXexX3xX32xX33xX3xXexX36xX20xX3xX4xX3axX20xX21xX3xX1cxX40xX20xX21xX3xX28xXa4xX71xX3xX1cxX6xX71xX3xXb1xX1xX3axX20xX21xX3xX20xX21xX48xX49xXdxX3xX5xXa4xXdxX3xX4x187d9xX20xX21xX3xX20xX21xX44xX71xX3xXexX1axX48xX89xX4xX3xX47x10275xX3xX20xX1xX40xX28xX3xX47xX48xX49xX20xX21xX3xX4dxX20xX21xX3xX16xX52xX20xX3xX16xX2bxX15xX3xX20xX44xX71x11334xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1959fxX45xX16xX71xXaxX12xX0xXdxX28xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX28xX7xf482xXbxX1xX45xXexX45xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX6xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX6xX1cxXdxX6xX3xX20xX21xX22xX20xX21xX3xX1cxX27xX28xX3xX16xX2bxX15xX3xX7xX6xX15xX3xX32xX33xX3xXexX36xX20xX3xX4xX3axX20xX21xX3xX20xX1xX40xX28xX3xX32xX44xX45xX3xX47xX48xX49xX20xX21xX3xX4dxX20xX21xX3xX16xX52xX20xX3xX16xX2bxX15xX3xX1x14b1exX20xX1xX3xX10dxX20xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX1axX4xX9xXaxX59xX59xXdxX16dxX1cxX6xX45xXexX1xX6xX20xX1xX1xX45xX6xX16dxX32xX20xX59xX20xX10x141d1xX7xX59xX2x11adfxX2xX211xX59xX2x14939xX216xX16x124e3x15704x18054xX76xX21bxX2xfd07xXexX76xX211xX21axX21bxX5xX2xX16dx1556fxXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX6xX1cxXdxX6xX3xX20xX21xX22xX20xX21xX3xX1cxX27xX28xX3xX16xX2bxX15xX3xX7xX6xX15xX3xX32xX33xX3xXexX36xX20xX3xX4xX3axX20xX21xX3xX20xX1xX40xX28xX3xX32xX44xX45xX3xX47xX48xX49xX20xX21xX3xX4dxX20xX21xX3xX16xX52xX20xX3xX16xX2bxX15xXaxX3xX16xX6xXexX6xX192xXbxX1xX45xXexX45xX192xX45xX1axXdxX21xXdxX20xX6xX5xX192xX7xX1axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7x1560bxX59xX59xX4xX16xX20xXdxX28xX21xX16dxX32xXdxX10xXexX20xX6xX28xXbxX5xX15xX7xX16dxX32xX20xX59xXexX21fx19c18xX21axX59xX15xXbxX5xX45xX6xX16xX10xX16xX59xX20xX21xXexX28xX1cxX1xX59xX2b2xX21axX2xX211x17f4dxX21axX76xX2c9xX2xX74xX59xX16xX15xX45xX20xX21xX45xX20xX21xX16xX6xX20xX16xX6xX15xX16dxX228xXbxX21xXaxX3xX59xX12xX68xX6xXdxX3xXexX1ax18155xX28xX3xX1cxX27xX28xX3xX1cx177d6xX3xX20x1669cxX28xX3xX1cxX45xX28xX3xXexX1xX15xX114xX4xX3xXc1xX3axX20xX21xX3xXexX71xX3xX16xX2bxX15xX3xX28xXbbxX3xX13xX6xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX6xX28xX4xX45xX16dxX3xXbdxX6exX21xX15xf6a5xX20xX297xX3x103bfxX10xX15xXexX10xX1axX7xXc2xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17dxX45xX16xX71xXaxX12xX17dxX114xX3xXexX1axX48x182caxX20xX21xX3xX6ex13ddexX20xX21xX3xX5xX48x13b1cxX20xX21xX3xX13xX6xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX6xX1cxXdxX6xX77xX3x11112xX1xX6xX5xXdxX16xX3xX6xX5xX192x19c20xX6xX5xXdxX1xX3xX4xX1xX45xX3xX1cxXdx1a197xXexX3xX1xX6xXdxX3xXexX1axX2ecxX28xX3xX1cxX27xX28xX3xXexX1axXdcxX20xX3xX47xX48xX49xX20xX21xX3xX4dxX20xX21xX3xX16xX52xX20xX3xX16xX2bxX15xX3xXexX22xX3xX4xXa4xX4xX3xX21xXdxX37fxX20xX21xX3xX16xX2bxX15xX3xX34cxX3xXex123ddxX20xX1xX3xX28xXdx11029xX20xX3x1360exX3axX20xX21xX3xX4xX8exX6xX3xX20xX48xX89xX4xX3xX20xX44xX71xX3xXexX89xXdxX3xXexX1xX44xX20xX1xX3xXbxX1xX4dxX3x1a27axX6xX20xX1cxX15xX3xX20xX40xX28xX3xX1cxXdcxX20xX3xX1cxX49xX3xX17dxXdx15bbbxX20xX3xX3c3xXbbxX3xX47xXc6xX3xX5xX44xX3xX28xX33xX4xX3xXexXdxXdcxX15xX3xX1cxX2f4xX3xXexX36xX20xX3xX4xX3axX20xX21xX3xXexX1axX48xX89xX4xX3xX47xX151xX3xX4xX141xX20xX21xX3xX20xX21xX44xX71xX16dxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17dxX45xX16xX71xXaxX12xX3c3xX48xX49xX20xX21xX3xX4dxX20xX21xX3xX16xX52xX20xX3xX16xX2bxX15xX3x19ad0xX15xX6xX20xX3xXexX1ax12babxX20xX21xX3xX20xX44xX71xX3xX4xX151xX3xX4xX1xXdxX3c0xX15xX3xX16xX44xXdxX3xX2xX16dxX2b2xX21axX21axXb1xX28xX3xX32xX89xXdxX3xX4xX3axX20xX21xX3xX7xX15xX36xXexX3xX32x106a6xX20xX3xX4xX1xX15xX71xX3f6xX20xX3xXf3xXexX3xX20xX1xX36xXexX3xX76xX3xXexX1axXdx13ba1xX15xX3xXexX1xX141xX20xX21xX59xX20xX21xX44xX71xX16dxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17dxX45xX16xX71xXaxX12xXcxX1axX45xX20xX21xX3xX28xX114xXexX3xXexX15xX71xXdcxX20xX3xX1cxX4dxX77xX3xX3axX20xX21xX3xX6xX5xX192xX373xX6xX5xXdxX1xX3xX20xX151xXdxX297xX3xXaxXc1xX3axX20xX21xX3xXexX71xX3xf8b5xX2bxX15xX3xX28xXbbxX3xX20xX1xX44xX3xX20xX48xX89xX4xX3xX13xX6xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX6xX28xX4xX45xX3xX47xXc6xX3xXexX1axXdxX3f6xX20xX3xXb1xX1xX6xXdxX3xX4xXa4xX4xX3xX1cxXdxX49bxX20xX3xXbxX1xXa4xXbxX3xXbxX1x17785xX20xX21xX3xX20xX21xX22xX6xX3xX32xX44xX3xXexX2ecxX28xX3xX16xX22xX20xX21xX3xX1xX45xX2ecxXexX3xX47xX114xX20xX21xX3xX4xX8exX6xX3xX47xX48xX49xX20xX21xX3xX4dxX20xX21xX3xX16xX52xX20xX3xX20xX44xX71xX3xXexX1axX45xX20xX21xX3xX1cxX4dxXdxX3xX4xX10dxX20xX1xX3xXexX484xXbxX3xX47xX45xX44xX20xX3xX47xX6xX20xX21xX3xX47xXa4xX20xX1xX3xX21xXdxXa4xX3xXexX1e8xX20xX1xX3xX1xX1e8xX20xX1xX3xX32xX44xX3xX20x18df3xX3xX5x1491dxX4xX3xXb1xX1xX3axXdxX3xXbxX1xX33xX4xX3xX5xX2ecxXdxX3xX1xX45xX2ecxXexX3xX47xX114xX20xX21xX3xX4xXa4xX4xX3xXexX1axX2ecxX28xX3xX1cxX27xX28xX3xX32xX44xX3xX47xX48xX49xX20xX21xX3xX4dxX20xX21xX3xX16xX52xX20xX3xX16xX2bxX15xX3xX1cxX2f4xX3xXexX36xX20xX3xX4xX3axX20xX21xX16dxXaxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17dxX45xX16xX71xXaxX12x15526xX20xX21xX3xX6xX5xX192xX373xX6xX5xXdxX1xX3xX4x16861xX20xX21xX3xX5xXdcxX20xX3xXa4xX20xX3xX32xX33xX3xXexX36xX20xX3xX4xX3axX20xX21xX77xX3xX4xX45xXdxX3xX47x17f5exX71xX3xX5xX44xX3xX1xX44xX20xX1xX3xX47xX114xX20xX21xX3xXb1xX1xX8exX20xX21xX3xX1cxX4dxX3xX28xX89xXdxX3xX20xX1xX36xXexX3xXexX2ecxXdxX3xX32xX141xX20xX21xX3x154aaxX2f4xX20xX1xX77xX3xXb1xX1xX3axX20xX21xX3xX20xX1x11d21xX20xX21xX3xX20xX1xX40xX28xX3xX32xX44xX45xX3xX13xX6xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX6xX1cxXdxX6xX3xX28xX44xX3xX4xX528xX20xX3xX20xX1xX40xX28xX3xX32xX44xX45xX3xX7xX594xX3xX47xX10dxX28xX3xX1cxX10dxX45xX3xX20xX21xX15xX325xX20xX3xX4xX15xX20xX21xX3xX16xX2bxX15xX3xX28xXbbxX3xX4xX1xX45xX3xXexX1xX37fxX3xX21xXdxX89xXdxX3xX32xX44xX3xX20xX3c0xX20xX3xXb1xXdxX20xX1xX3xXexX37fxX3xXexX45xX44xX20xX3xX4xX2bxX15xX16dxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17dxX45xX16xX71xXaxX12xX5f3xX20xX21xX3xXexX15xX71xXdcxX20xX3xX1cxX4dxX297xX3xXaxXc1xXa4xX4xX3xX4xX15xX114xX4xX3xXexX36xX20xX3xX4xX3axX20xX21xX3xX20xX44xX71xX3xX28xX114xXexX3xX5xX2bxX20xX3xX20xX657xX6xX3xX4xX1xXa0xX20xX21xX3xXexXbbxX3xX1axX40xX20xX21xX3xX47xXdxX3c0xX15xX3xX451xX15xX6xX20xX3xXexX1axX458xX20xX21xX3xX47xX4dxXdxX3xX32xX89xXdxX3xX4xX1x13c1axX20xX21xX3xXexX3axXdxX3xX5xX44xX3xX4xX1xX4dxX20xX21xX3xX4xXa4xX4xX3xXexX9cxX3xX4xX1xXa0xX4xX3xXb1xX1xX8exX20xX21xX3xX1cxX4dxX77xX3xXexX1axX45xX20xX21xX3xX47xX151xX3xX4xX151xX3xXbxX1xXdxX37fxX20xX3xX451xX15xX61exX20xX3xX68xX45xX15xXexX1xXdxX3xX34cxX3xX3e3xX10xX28xX10xX20xX3xX16dxXaxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17dxX45xX16xX71xXaxX12xX5f3xX20xX21xX3xX6xX5xX192xX373xX6xX5xXdxX1xX3xX47xX48xX6xX3xX1axX6xX3xXexX15xX71xXdcxX20xX3xX1cxX4dxX3xXexX1axXdcxX20xX3xX7xX6xX15xX3xXb1xX1xXdxX3xX5xX594xX4xX3xX5xX48xX357xX20xX21xX3xXbxX1xXdxX37fxX20xX3xX451xX15xX61exX20xX3xX20xX9cxXdxX3xX16xX484xX71xX3xX68xX45xX15xXexX1xXdxX3xX34cxX3xX3e3xX10xX28xX10xX20xX3xX20xX1xX484xX20xX3xX47xXc6xX3xXexX1xX594xX4xX3xX1xXdxX49bxX20xX3xX4xXa4xX4xX3xX4xX15xX114xX4xX3xXexX36xX20xX3xX4xX3axX20xX21xX3xX1cxX40xX20xX21xX3xX28xXa4xX71xX3xX1cxX6xX71xX3xXb1xX1xX3axX20xX21xX3xX20xX21xX48xX49xXdxX3xX5xXa4xXdxX3xX20xX1xX40xX28xX3xX32xX44xX45xX3xX4xXa4xX4xX3xX28xX33xX4xX3xXexXdxXdcxX15xX3xX4xX1xX8exX3xX4xX1xX4dxXexX3xX4xX8exX6xX3xX13xX6xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX6xX1cxXdxX6xX16dxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17dxX45xX16xX71xXaxX12xXcxX1xX10xX45xX3xXbxX1xXdxX37fxX20xX3xX451xX15xX61exX20xX3xX68xX45xX15xXexX1xXdxX3xX77xX3xX4xXa4xX4xX3xX4xX15xX114xX4xX3xXexX36xX20xX3xX4xX3axX20xX21xX3xX20xX44xX71xX3xX5xX44xX3xXexX1xX3axX20xX21xX3xX47xXdxX49bxXbxX3xX71xXdcxX15xX3xX4xX2bxX15xX3xX13xX6xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX6xX1cxXdxX6xX3xXaxXbxX1xX10dxXdxX3xX16xX22xX20xX21xX3xX20xX21xX6xX71xX3xX4xXa4xX4xX3xX1xX44xX20xX1xX3xX47xX114xX20xX21xX3xXb1xX1xXdxXdcxX15xX3xXb1xX1xXf3xX4xX1xXaxX3xXexX2ecxXdxX3xX3e3xX10xX28xX10xX20xX16dxX3xX13xX6xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX6xX1cxXdxX6xX3xX1xXdxX49bxX20xX3xX47xX6xX20xX21xX3xX16xX52xX20xX3xX47xX2bxX15xX3xX28xX114xXexX3xX5xXdxXdcxX20xX3xX28xXdxX20xX1xX3xX451xX15xX61exX20xX3xX7xX594xX77xX3xX4xX1xXdxX37fxX20xX3xX47xX36xX15xX3xX4xX1xX4dxX20xX21xX3xXbxX1xXdxX37fxX20xX3xX451xX15xX61exX20xX3xX68xX45xX15xXexX1xXdxX3xXexX2ecxXdxX3xX3e3xX10xX28xX10xX20xX3xXexX1axX45xX20xX21xX3xX74xX3xX20xX351xX28xX3xX451xX15xX6xX16dxX59xX16dxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX15xXexX1xX45xX1axXaxX12xXcxX1xX10xX45xX3xXcxXcx14946xX649xX6exX0xX59xXbxX12
Theo TTXVN